5 August

Haliuk Volodymyr Semenovych

Khatskevych Stanislav Vilenovych

Khorunzhy Yuriy Mykhaylovych

Kurshutova Sevilia Niaverivna

Sakhno Anatoliy Ivanovych