5 Semtember

Kozakov Hryhoriy Tymofiyovych

Sirenko Oleksandr Yevhenovych

Tverdovska Iryna Rafkativna

Vasyl Maria Oleksiyivna

Vasylchuk Sviatoslav Karpovych