6 November

Klepakova Liudmyla Volodymyrivna

Skrypnyk Mykola Ivanovych

Vezhbovska Liliana Romanivna