7 October

Butko Oleksandr Vasylovych

Kohut Orest Fedorovych

Kozoriz Viktor Petrovych

Lavreniuk Serhiy Ivanovych

Seliuchenko Mykola Ivanovych