7 June

Holoborodko Volodymyr Illich

Leshyk Viktor Kostiantynovych

Poturay Oleh Hnatovych

Sokolovska Yanina Lazarivna

Tolochko Oleksiy Petrovych