7 July

Kirzhaiev Serhiy Mykolayovych

Kosiachenko Oleksandr Ivanovych

Pasichnyk Vitaliy Serhiyovych

Petrovych Ihor Viktorovych

Trush Oleksiy Anatoliyovych

Vasyliev Oleh Oleksandrovych