7 Semtember

Batih Mykhaylo Ivanovych

Luhova Yulia Viktorivna

Sokhar Orest Tarasovych

Yatsenko Volodymyr Yosypovych