8 February

Chekan Yuriy Ivanovych

Ilnytsky Vasyl Ivanovych

Levchenko Ivan Vasylovych

Potapenko Serhiy Vasylovych

Sivokho Serhiy Anatoliyovych