8 May

Karayvan Valentyn Petrovych

Khomenko Viktor Olesovych

Mokridi Tetiana Oleksandrivna

Zhuravsky Vitaliy Stanislavovych

Zots Natalia Borysivna