9 January

Holub Oleksandr Oleksandrovych

Skolozdra Yuriy Yuriyovych

Tereschenko Oles Volodymyrovych

Zinchenko Roman Arsenovych