23 січня

Бузпян Ганна Миколаївна

Гильов Юрій Васильович

Гоменюк Микола Григорович

Почтар Генадій Михайлович

Сподаренко Іван Васильович