7 червня

Голобородько Володимир Ілліч

Лешик Віктор Костянтинович

Потурай Олег Гнатович

Соколовська Яніна Лазарівна

Толочко Олексій Петрович