Golden Gate

Teleradiokompania Zoloti Vorota

Time of Broadcasting:2 hours on UT-2 (Saturday, Sunday)
Address:2l, Tymoshenka Str., Kyiv 04212
Phone:414-7210, 414-3952
E-mail:ggate@ggate.kiev.ua
Web:www.gg.com.ua

PresidentProsvietov Yevhen Viktorovych414-7200
1st Vice-PresidentSeniutkin Oleksandr Lvovych414-4263
Vice-PresidentTerentiev Oleksiy Yuriyovych414-9509

Projects

Molodizhny Kanal (Natsionalna Telekompania Ukrayiny)

Periodicity:Subota
Phone:414-7200
DirectorProsvietov Yevhen Viktorovych

Ukrainian version


Home   | Press   | TV and Radio   | Personnel   | Education   | Regulation   | Foreign Mass Media   | Agencies  
Mass Media in Internet   | Unions   | Renewal   | DevelopersBirthdaysSite searchForumChat