Radio Vilna Evropa Radio Svoboda

Time of Broadcasting:5.5 hours per day (Saturday, Sunday - 4.5 hours)
Region of Broadcasting:Ukrayina
Address:01610
Phone:, 244-9178
Fax:244-9175
Web:www.rferl.org/bd/uk

Dyrektor Ukrayinskoyi SluzhbyKupchynsky Roman(2112) 2-2288
Kyivske Biuro Radio SvobodaHaydamakha Andriy

Ukrainian version


Home   | Press   | TV and Radio   | Personnel   | Education   | Regulation   | Foreign Mass Media   | Agencies  
Mass Media in Internet   | Unions   | Renewal   | DevelopersBirthdaysSite searchForumChat