Назва: Про внесення змін до статті 176-4 Кримінального Кодексу України
Автор: н.д. Фіалковський В.О.
Головний комітет: Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект1.
(19.06.98)2.
доопрацьований3.
Вноситься народним депутатом4.
України В.О.Фіалковським


Проект
5.
Закон України


Закон України
6.
Про внесення змін до статті 176-4 Кримінального кодексу України
-1- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
В зв'язку з тим, що зміни вносяться не тільки до статті 176-4 Кримінального кодексу України а і до інших статей, слова і цифри "до статті 176-4" виключити.

Враховано

Про внесення змін до Кримінального кодексу України
7.
Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Кримінального кодексу України такі зміни:

8.
Внести зміни до статті 176 Кримінального кодексу України, виклавши її в такій редакції:


1) Статтю 176-4 Кодексу, викласти в такій редакції:
9.
"Стаття 176-4. Невиконання судового рішення.
-2- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Відображаючи суспільну небезпеку діяння, слід ввести адміністративну відповідальність як певну попередню відповідальність, після якої може наступати кримінальна відповідальність (адміністративна преюдиція).

Відхилено


"Стаття 176-4. Невиконання судового рішення.


-3- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Техніка написання цього закону така, що ми можемо зробити висновок, що арбітражний суд виносить вироки. Треба замінити в цій нормі поняття "арбітражного суду" "судом", бо у нас існує єдина судова система.

Враховано
-4- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Включення в диспозицію статті трьох видів посадових осіб, два з яких не існують в нашому правовому полі - відповідальні і особливо відповідальні посадові особи, вказує на те, що подібна норма взагалі не може бути використана.

Відхилено
-5- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Комітет з питань правової реформи
Відповідно до Конституції України судочинство в Україні здійснюється судами загальної юрисдикції. І згідно до закону про статус суддів, статус суддів судів, арбітражних судів визначається цим законом. Тобто положення чинного закону і зараз розповсюджується на рішення арбітражних судів, суддів. Тому доповнення статті окрім положення про суди положенням про арбітражні суди зайве.

Враховано
-6- Комітет з питань правової реформи
Не досягається мета більш суворої кримінальної відповідальності запропонованим доповненням диспозиції частини 1 статті щодо невиконання рішення посадовою особою, яка займає "відповідальне або особливо відповідальне становище".

Враховано
-7- Науково-експертне управління
Уточнити існуючу диспозицію цієї норми вказівкою про те, що відповідальність за передбачені ст.176-4 КК діяння настає у разі невиконання посадовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили.

Враховано


10.
Умисне невиконання посадовою особою, посадовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище вироку, рішення, ухвали, постанови суду, арбітражного суду, що набрали законної сили, або перешкодження їх виконанню --
-8- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Диспозицію статті 176-4 викласти в такій редакції:
"Умисне невиконання посадовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкодження їх виконанню, вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення".

Враховано частково


Умисне невиконання посадовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкодження їх виконанню --
11.
карається позбавленням волі на строк до двох років або примусовими роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
-9- Науково-експертне управління
Передбачити у частинах першій та другій ст.176-4 КК України більш жорстке покарання, ніж передбачене санкцією чинної ст.176-4 КК.

Враховано

карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".


-10- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Передбачити у ст.176-4 КК України більш жорстке покарання, ніж передбачене санкцією чинної ст.176-4 КК України, зокрема в санкції частини 1 позбавлення волі передбачити на строк до трьох років.

Враховано
-11- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Другий абзац статті 176-4 викласти у такій редакції:
"карається штрафом від однієї до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"

Відхилено
-12- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
1. Що стосується санкції цієї статті, то недоречним буде притягати таку посадову особу до відповідальності з позбавленням волі. Краще використати санкції без позбавлення волі, це буде говорити і про демократизацію кримінального права як такого.
Немає примусових робіт в кримінальному законодавстві, не знає його і новий проект Кримінального кодексу. Тому треба буде суттєво доопрацювати з точки зору техніки цієї норми.
В зв'язку з цим санкцію статті викласти в такій редакції:
2. " - карається штрафом в розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 1 року".

Враховано частково
-13- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Кримінальний кодекс України не містить такого виду покарання, як примусові роботи, а містить виправні роботи без позбавлення волі.

Враховано
-14- Комітет з питань правової реформи
Слушною є пропозиція ініціатора законопроекту стосовно передбачення більш жорстких мір покарання та розширення їх видів. Тому необхідно привести види покарань і відповідність переліку, зазначеному у статті 23 чинного Кримінального кодексу України.

Враховано частково

-15- Науково-експертне управління
Міністерство внутрішніх справ України
Комітет з питань правової реформи
Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Доповнити ст.176-4 КК частиною другою, у якій передбачені відповідальність за невиконання судового рішення посадовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище або, особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо воно завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб.

Враховано

Ті ж дії, вчинені посадовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони завдали істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам фізичних чи юридичних осіб, -


-16- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Санкцію частини 2 ст.176-4 КК України викласти в такій редакції:
"карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років або виправними роботами на строк від одного до двох років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до п'яти років".

Враховано

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, або виправними роботами на строк від одного до двох років, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до п'яти років.


-17- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Доповнити статтю 176-4 новим третім абзацом такої редакції:
"ті ж дії, вчинені повторно-
карається позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на строк до трьох років, а також позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років".

Враховано частково

-18- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
3. Доповнити статтю кваліфікуючою частиною 2 такого змісту:
"2. Ті самі дії, що завдали істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам фізичних чи юридичних осіб, -
карається штрафом в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 3 до 5 років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років".

Враховано
-19- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Ст.176-4 КК України доповнити приміткою такого змісту:
" Примітка:
Під посадовою особою, яка займаю відповідальне, чи особливо відповідальне становище розуміються особи, зазначені в частині другій ст. 164 цього Кодексу".

Враховано

Примітка:
Під посадовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, розуміються особи, зазначені в частині другій статті 164 цього Кодексу.


-20- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
У тексті статті 133 виключити слова "або невиконання рішення суду про поновлення на роботі".

Враховано

2) У статті 133 слова "або невиконання рішення суду про поновлення на роботі" виключити.


-21- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Статтю 25 після слів і цифр "стаття 172 частина 1" доповнити словами і цифрами "невиконання судового рішення (стаття 176-4)".

Враховано

3) Частину четверту статті 25 після слів і цифр "посадовий підлог при обтяжуючих обставинах (стаття 172 частина 1)" доповнити словами і цифрами "невиконання судового рішення (стаття 176-4)".
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Голова Верховної Ради

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні