Назва: Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (нова редакція)
Автор: Народні депутати України М.Степанов, Й.Вінський
Головний комітет: Народні депутати України – члени Комітету з питань соціальної політики та праці

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Закон України
"Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення"Закон України
"Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення"

1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

Внести зміни до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 2, ст. 2), виклавши його в такій редакції:Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

Внести зміни до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 2, ст. 2), виклавши його в такій редакції:

2.
"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про індексацію грошових доходів населення"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про індексацію грошових доходів населення
3.
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.


Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.
4.

Глава 1. Основні положенняГлава 1. Основні положення
5.
Стаття 1. Визначення термінівСтаття 1. Визначення термінів
6.
Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:


Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:
7.
індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг;


індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг;
8.
індекс споживчих цін - офіційно оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики результат спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню;
-1-Президент України Л.Кучма
Абзац третій статті 1 викласти в такій редакції :
"індекс споживчих цін - показник, який характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання"

Відхилено
індекс споживчих цін - офіційно оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики результат спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню;
9.
поріг індексації - величина індексу споживчих цін або індексу заробітної плати, яка надає підстави для проведення індексації грошових доходів населення;
-2-Президент України Л.Кучма
Абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції:
"поріг індексації - величина індексу споживчих цін, яка надає підстави для проведення індексації грошових доходів населення"
Враховано
поріг індексації - величина індексу споживчих цін, яка надає підстави для проведення індексації грошових доходів населення;
10
індекс заробітної плати - офіційно оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики результат спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства за винятком тих, що фінансуються з Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
-3-Президент України Л.Кучма
Абзац п`ятий статті 1 Закону виключити.
Враховано

11
базовий індекс споживчих цін - індекс споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2002 року по відношенню до споживчих цін у грудні 2001 року;
-4-Президент України Л.Кучма
Абзац шостий статті 1 Закону виключити.
Відхилено
базовий індекс споживчих цін - індекс споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2002 року по відношенню до споживчих цін у грудні 2001 року;
12
базовий індекс заробітної плати - індекс заробітної плати, що обчислюється наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2002 року по відношенню до заробітної плати в грудні 2001 року;
-5-Президент України Л.Кучма
Абзац сьомий статті 1 Закону виключити.
Враховано

13
поточний індекс споживчих цін - індекс споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком з місяця, у якому його величина перевищила поріг індексації;
-6-Президент України Л.Кучма
Абзац восьмий статті 1 Закону виключити.
Відхилено
поточний індекс споживчих цін - індекс споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком з місяця, у якому його величина перевищила поріг індексації.
14
поточний індекс заробітної плати - індекс заробітної плати, що обчислюється наростаючим підсумком з місяця, у якому його величина перевищила поріг індексації.

-7-Президент України Л.Кучма
Абзац дев`ятий статті 1 Закону виключити.
Враховано

15
Стаття 2. Основні засади здійснення індексації грошових доходів населення

-8-Президент України Л.Кучма
Статтю 2 Закону виключити.
Враховано


16
Індексація грошових доходів населення здійснюється на підставі статистичних спостережень за індексами споживчих цін та заробітної плати шляхом:17
перегляду розмірів основних державних соціальних гарантій: мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;18
перегляду прожиткового мінімуму;
19
підвищення розмірів оплати праці, тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.20

Стаття 3. Об'єкти індексації грошових доходів населенняСтаття 2. Об'єкти індексації грошових доходів населення
21

Індексації підлягають грошові доходи населення, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:Індексації підлягають грошові доходи населення, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:
22
пенсії;


пенсії;
23
державна соціальна допомога (малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, інвалідам тощо);
-9-Президент України Л.Кучма
Абзац 3 статті 3 Закону виключити.
Відхилено
державна соціальна допомога (малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, інвалідам тощо);
24
стипендії;


стипендії;
25
оплата праці (грошове забезпечення);


оплата праці (грошове забезпечення);
26
грошова компенсація при поновленні на роботі;
-10-Президент України Л.Кучма
Абзац 6 статті 3 Закону виключити.
Враховано

27
інші виплати, якщо відповідно до законодавства вони провадяться виходячи із середньої заробітної плати;
-11-Президент України Л.Кучма
Абзац 7 статті 3 Закону виключити.
Відхилено
інші виплати, якщо відповідно до законодавства вони провадяться виходячи із середньої заробітної плати;
28
суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;


суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
29
суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачується особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.


суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачується особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.
30
Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об'єкти індексації, що не передбачені частиною першою цієї статті.


Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об'єкти індексації, що не передбачені частиною першою цієї статті.
31
Підтримання купівельної спроможності встановлених законодавством України соціальних виплат, що мають цільовий і разовий характер (одноразова допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію тощо), здійснюється шляхом підвищення державних соціальних гарантій та інших виплат, виходячи з яких визначаються розміри соціальних виплат, які є об'єктами індексації.


Підтримання купівельної спроможності встановлених законодавством України соціальних виплат, що мають цільовий і разовий характер (одноразова допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію тощо), здійснюється шляхом підвищення державних соціальних гарантій та інших виплат, виходячи з яких визначаються розміри соціальних виплат, які є об'єктами індексації.
32
Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

-12-Президент України Л.Кучма
Частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:
"Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення"
Враховано
Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення

33
Стаття 4. Обчислення індексів споживчих цін та заробітної плати

-13-Президент України Л.Кучма
Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Обчислення індексу споживчих цін.
Для індексації грошових доходів населення використовується індекс споживчих цін.
Спостереження за зміною цін на споживчі товари і послуги та обчислення індексу споживчих цін здійснюється органами державної статистики.
Індекс споживчих цін обчислюється на підставі статистичних спостережень і публікується в офіційних періодичних виданнях не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним".
Відхилено
Стаття 3. Обчислення індексів споживчих цін

34
Індекси споживчих цін та заробітної плати обчислюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікуються в офіційних періодичних виданнях.


Індекс споживчих цін обчислюється в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.
35
Обчислення поточних індексів споживчих цін та заробітної плати починається з місяця, в якому величина відповідно одного з базових індексів перевищила поріг індексації. Кожного разу, коли величина поточного індексу перевищила поріг індексації, обчислення починається з місяця такого перевищення.Обчислення поточного індексу споживчих цін починається з місяця, в якому величина базового індексу перевищила поріг індексації. Кожного разу, коли величина поточного індексу перевищила поріг індексації, обчислення починається з місяця такого перевищення.

36
Стаття 5. Підстави для проведення індексації


Стаття 4. Підстави для проведення індексації
37
Право на проведення індексації грошових доходів населення виникає у випадку, якщо величина базових чи поточних індексів споживчих цін або заробітної плати перевищила 101 відсоток (поріг індексації).
-14-Президент України Л.Кучма
Статтю 5 викласти у такій редакції:
"Стаття 5. Підстави для проведення індексації.
Індексація грошових доходів населення проводиться в разі коли індекс споживчих цін наростаючим підсумком перевищив 101 відсоток (поріг індексації).
Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації грошових доходів населення починається за місяцем, в якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації."
Відхилено
(враховано в інших статтях)
Право на проведення індексації грошових доходів населення виникає у випадку, якщо величина базового чи поточного індексу споживчих цін перевищила 101 відсоток (поріг індексації).
Підвищення грошових доходів громадян у зв`язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникли підстави для проведення індексації.
38

Стаття 6. Джерела коштів на проведення індексації грошових доходів населення
Стаття 5. Джерела коштів на проведення індексації грошових доходів населення

39
Підприємства, установи та організації підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів.Підприємства, установи та організації підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів.

40
Підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з Державного бюджету України, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів Державного бюджету України.


Підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з Державного бюджету України, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів Державного бюджету України.
41
Об'єднання громадян підвищують розміри оплати праці за рахунок власних коштів.


Об'єднання громадян підвищують розміри оплати праці за рахунок власних коштів.
42
Індексація пенсій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших видів соціальної допомоги провадиться відповідно за рахунок Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, за рахунок коштів Державного бюджету України.


Індексація пенсій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших видів соціальної допомоги провадиться відповідно за рахунок Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, за рахунок коштів Державного бюджету України.
43
Індексація стипендій особам, які навчаються, провадиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються.Індексація стипендій особам, які навчаються, провадиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються.

44
Глава 2. Державні гарантії проведення індексаціїГлава 2. Державні гарантії проведення індексації

45
Стаття 7. Державні мінімальні гарантії підвищення грошових доходів громадян у зв'язку із зростанням цін

-15-Президент України Л.Кучма
Статтю 7 Закону виключити.
Враховано


46
У разі перевищення індексом споживчих цін або індексом заробітної плати порогу індексації здійснюється перегляд розмірів основних державних соціальних гарантій: мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також прожиткового мінімуму.47
Нові розміри мінімальних гарантій отримання населенням доходів визначаються як добуток множення їх чинного на момент обчислення розміру на величину індексу і поділеного на 100.

48
Стаття 8. Інші державні гарантії підвищення грошових доходів населення у зв'язку із зростанням цін

-16-Президент України Л.Кучма
Статтю 8 Закону виключити.
Частково враховано зауваження
Стаття 6. Державні гарантії підвищення грошових доходів населення у зв'язку із зростанням цін

49
У разі виникнення обставин, передбачених статтею 5 цього Закону, у встановленому законом порядку здійснюється перегляд розмірів:


У разі виникнення обставин, передбачених статтею 4 цього Закону, у встановленому законом порядку здійснюється перегляд розмірів:
50
тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, що фінансуються з Державного бюджету України та місцевих бюджетів;


заробітної плати;
51
пенсій;


пенсій;
52
державної соціальної допомоги;


державної соціальної допомоги;
53
стипендій, що виплачуються студентам державних та комунальних вищих навчальних закладів.


стипендій, що виплачуються студентам державних та комунальних вищих навчальних закладів.
55
Перегляд зазначених у частині першій цієї статті гарантій здійснюється у розмірах, що визначаються як результат добутку розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи, та більшого значення величини одного з індексів споживчих цін або заробітної плати.Перегляд зазначених у частині першій цієї статті гарантій здійснюється у розмірах, що визначаються як результат добутку розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, та величини індексу споживчих цін.

56
Стаття 9. Індексація грошових доходів населення за рішенням органів місцевого самоврядування

За рішенням органів місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету може здійснюватися індексація грошових доходів населення з урахуванням регіонального індексу споживчих цін, якщо він не нижчий, ніж у цілому по Україні, та в межах регіонального прожиткового мінімуму для працездатної особи, затвердженого в розмірі не нижчому від встановленого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум".Стаття 7. Індексація грошових доходів населення за рішенням органів місцевого самоврядування

За рішенням органів місцевого самоврядування за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету може здійснюватися індексація грошових доходів населення з урахуванням регіонального індексу споживчих цін, якщо він не нижчий, ніж у цілому по Україні, та в межах регіонального прожиткового мінімуму для працездатної особи, затвердженого в розмірі не нижчому від встановленого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум".

57
Глава 3. Порядок здійснення індексації грошових доходів населенняГлава 3. Порядок здійснення індексації грошових доходів населення

58
Стаття 10. Порядок перегляду розмірів державних соціальних гарантій, гарантій оплати праці і тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів

-17-Президент України Л.Кучма
Статтю 10 Закону виключити.
Частково враховано зауваження
Стаття 8. Порядок перегляду розмірів державних соціальних гарантій та гарантій оплати праці

59
Перегляд розмірів державних соціальних гарантій та гарантій оплати праці, а також тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів відповідно до умов, визначених цим Законом, здійснюється уповноваженими на це органами протягом місяця, у якому виникли підстави для перегляду.


Перегляд розмірів державних соціальних гарантій та гарантій оплати праці відповідно до умов, визначених цим Законом, здійснюється уповноваженими на це органами протягом місяця, у якому виникли підстави для перегляду.
60
За наявності підстав, визначених цим Законом, право населення на реалізацію зазначених гарантій не залежить від прийняття рішень відповідними органами.За наявності підстав, визначених цим Законом, право населення на реалізацію зазначених гарантій не залежить від прийняття рішень відповідними органами.

61
Стаття 11. Порядок проведення індексації оплати праці за рахунок власних доходів підприємств, установ та організацій

-18-Президент України Л.Кучма
Статтю 11 Закону виключити.
Враховано


62
Для працівників, які отримують виплати за рахунок доходів підприємств, установ та організацій, порядок перегляду системи тарифних ставок та посадових окладів визначається колективними договорами, галузевими та регіональними тарифними угодами на основі перегляду гарантій оплати праці, визначених статтею 8 цього Закону, фактичного зростання заробітної плати та значень базового індексу споживчих цін.63
Розміри індексації доходів мають бути не нижчі за державну гарантію, встановлену частиною четвертою статті 3 цього Закону.

64
Стаття 12. Порядок фінансування здійснення індексації грошових доходів населення


Стаття 9. Порядок фінансування здійснення індексації грошових доходів населення
65

Індексація грошових доходів населення здійснюється за місцем їх отримання за рахунок відповідних коштів.Індексація грошових доходів населення здійснюється за місцем їх отримання за рахунок відповідних коштів.
66
У разі коли доход, що виплачується одним підприємством, установою, організацією, формується з різних джерел, сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частці в загальному доході.У разі коли доход, що виплачується одним підприємством, установою, організацією, формується з різних джерел, сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частці в загальному доході.

67
Стаття 13. Порядок здійснення індексації доходів населення у разі порушення термінів їх виплати

-19-Президент України Л.Кучма
Статтю 13 Закону виключити.
Враховано


68
У разі коли доход, що є об'єктом індексації, не був своєчасно виплачений, і у цей період виникли передбачені Законом підстави для проведення індексації доходів, відповідний доход має бути виплачений у проіндексованому розмірі.69
Подальша компенсація грошових доходів має здійснюватись в порядку, визначеному Законом України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати", виходячи з їх проіндексованих розмірів та значень базового індексу споживчих цін.

70
Стаття 14. Порядок врахування об'єктів індексаціїСтаття 10. Порядок врахування об'єктів індексації

71
Індексація доходів працюючого населення проводиться за основним місцем роботи. Доходи від роботи за сумісництвом, на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи індексуються в розмірі, що з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.


Індексація доходів працюючого населення проводиться за основним місцем роботи. Доходи від роботи за сумісництвом, на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи індексуються в розмірі, що з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.
72
Оплата праці студентів та учнів денних відділень навчальних закладів індексується в розмірі, що з урахуванням стипендії не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.


Оплата праці студентів та учнів денних відділень навчальних закладів індексується в розмірі, що з урахуванням стипендії не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.
73
Пенсія працюючих пенсіонерів індексується в розмірі, що з урахуванням оплати праці не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.


Пенсія працюючих пенсіонерів індексується в розмірі, що з урахуванням оплати праці не перевищує прожиткового мінімуму для непрацездатної особи.
74
Державна соціальна допомога індексується незалежно від розміру інших одержуваних доходів.


Державна соціальна допомога індексується незалежно від розміру інших одержуваних доходів.

75
Глава 4. Гласність і громадський контроль за проведенням індексації грошових доходів населенняГлава 4. Гласність і громадський контроль за проведенням індексації грошових доходів населення

76
Стаття 15. Участь громадськості в роботі по підготовці проведення індексації грошових доходів населення

-20-Президент України Л.Кучма
Статтю 15 Закону виключити.
Відхилено
Ст.38 Конституції України громадянам гарантується право брати участь в управлінні державними справами
Стаття 11. Участь громадськості в роботі по підготовці проведення індексації грошових доходів населення

77
Представники професійних спілок та їх об'єднань, жіночих, молодіжних, ветеранських громадських організацій та громадських організацій споживачів беруть участь у спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та в спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.


Представники професійних спілок та їх об'єднань, жіночих, молодіжних, ветеранських громадських організацій та громадських організацій споживачів беруть участь у спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та в спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.
78
Порядок участі представників громадських організацій у зазначених спостереженнях визначається Кабінетом Міністрів України.Порядок участі представників громадських організацій у зазначених спостереженнях визначається Кабінетом Міністрів України.

79
Стаття 16. Громадські експертні ради з питань індексації

-21-Президент України Л.Кучма
Статтю 16 Закону виключити.
Відхилено
Стаття 12. Громадські експертні ради з питань індексації

80
При Кабінеті Міністрів України, при обласних державних адміністраціях, при виконавчих органах міських рад міст Києва та Севастополя за участю однакової кількості представників відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і громадських організацій, зазначених у статті 15 цього Закону, створюються громадські експертні ради з питань індексації із статусом дорадчих органів.


При Кабінеті Міністрів України, при обласних державних адміністраціях, при виконавчих органах міських рад міст Києва та Севастополя за участю однакової кількості представників відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і громадських організацій, зазначених у статті 11 цього Закону, створюються громадські експертні ради з питань індексації із статусом дорадчих органів.
81
Члени громадських експертних рад з питань індексації працюють на громадських засадах.


Члени громадських експертних рад з питань індексації працюють на громадських засадах.
82
Матеріальне та організаційно-технічне забезпечення експертних рад з питань індексації здійснюється за рахунок того органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, при якому вони створені.


Матеріальне та організаційно-технічне забезпечення експертних рад з питань індексації здійснюється за рахунок того органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, при якому вони створені.
83
Громадські експертні ради з питань індексації розглядають:


Громадські експертні ради з питань індексації розглядають:
84
щомісячні звіти органів виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги та за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства;


щомісячні звіти органів виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги та за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства;
85
інформації про результати участі представників громадських організацій у спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги та в спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.


Інформації про результати участі представників громадських організацій у спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги та в спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.
86
Громадські експертні ради з питань індексації мають право отримувати в органах виконавчої влади інформацію щодо рівнів цін і заробітної плати. На вимогу представників громадськості громадськими експертними радами проводиться експертиза результатів спостережень за зміною цін і тарифів на товари і послуги і проведення додаткових обстежень із залученням незалежних фахівців. За результатами експертизи громадські експертні ради приймають рішення, які враховуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі статистики під час визначення індексу споживчих цін та індексу заробітної плати.Громадські експертні ради з питань індексації мають право отримувати в органах виконавчої влади інформацію щодо рівнів цін і заробітної плати. На вимогу представників громадськості громадськими експертними радами проводиться експертиза результатів спостережень за зміною цін і тарифів на товари і послуги і проведення додаткових обстежень із залученням незалежних фахівців. За результатами експертизи громадські експертні ради приймають рішення, які враховуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі статистики під час визначення індексу споживчих цін.

87
Стаття 17. Гласність у роботі по встановленню індексів споживчих цін та заробітної плати

-22-Президент України Л.Кучма
Статтю 17 Закону виключити.
Відхилено
Стаття 13. Гласність у роботі по встановленню індексу споживчих цін

88
Щомісячні звіти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та про результати спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства, а також рішення громадської експертної ради з питань індексації при Кабінеті Міністрів України публікуються в газеті "Урядовий кур'єр".


Щомісячні звіти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та про результати спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства, а також рішення громадської експертної ради з питань індексації при Кабінеті Міністрів України публікуються в газеті "Урядовий кур'єр".
89
Щомісячні звіти місцевих органів виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та про результати спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства, а також рішення місцевих громадських експертних рад з питань індексації публікуються в друкованих засобах масової інформації того органу, при якому створені ці експертні ради, і за його рахунок.Щомісячні звіти місцевих органів виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та про результати спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства, а також рішення місцевих громадських експертних рад з питань індексації публікуються в друкованих засобах масової інформації того органу, при якому створені ці експертні ради, і за його рахунок.

90
Глава 5. Заключні положенняГлава 5. Заключні положення

91
Стаття 18. Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів населенняСтаття 14. Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів населення


Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів населення здійснюється відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування.Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів населення здійснюється відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування.


Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населенняСтаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення

92
За порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.За порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.

93
Стаття 20. Порядок вирішення спорів з питань індексації грошових доходів населенняСтаття 16. Порядок вирішення спорів з питань індексації грошових доходів населення


Спори, що виникають з питань індексації грошових доходів населення, вирішуються у судовому порядку.Спори, що виникають з питань індексації грошових доходів населення, вирішуються у судовому порядку.

94
Глава 6. Прикінцеві положенняГлава 6. Прикінцеві положення

95
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.


1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2002 року.

96
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

97
3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."


3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні