Назва: Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання судових рішень
Автор: народний депутат України Ківалов С.В. та ін.
Головний комітет: Комітет з питань правової політики

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про внесення змін до деяких законів України


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання
3.
щодо забезпечення виконання судових рішень


судових рішень
4.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
5.
I. Внести зміни до таких законів України:
1-Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У тексті Кодексу слова "службова особа" замінити словами "посадова особа". Дати повну назву пункту 3 ст.236, а також глави 31-А.
Враховано

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
6.
1. У Цивільному процесуальному кодексі України:


1. У Цивільному процесуальному кодексі України:
7.
1) у пункті 3 частини першої статті 236 та у назві глави 31-А слово "громадян" виключити.
-2- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Додати до законопроекту зміни до Цивільного процесуального кодексу України такого змісту:
"Пункт 1-1 ст.236 викласти в такій редакції:
"по скаргах на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад та голів сільських, селищних, міських Рад і заявах про скасування рішення виборчої комісії про реєстрацію кандидата."
Відхилено

1) у тексті Кодексу слова "службова особа" замінити словами "посадова особа" у відповідних відмінках;
2) у частині першій статті 82 після цифр "174" доповнити цифрами "2487";
3) пункт 3 частини першої статті 236 викласти в такій редакції:
"3) по скаргах на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних чи посадових осіб у сфері управлінської діяльності";
4) назву глави 31-А та статті 248-1 і 248-2 викласти в такій редакції:
"Глава 31-А
Скарги на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних чи посадових осіб у сфері управлінської діяльності
8.
2) Статті 248-1 та 248-2 викласти у такій редакції:9.
"Стаття 248-1. Право на звернення із скаргою до суду


Стаття 248-1. Право на звернення із скаргою до суду
10.
Особа (фізична чи юридична) має право звернутися до суду (військовослужбовець - до військового суду) зі скаргою, якщо вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю державного органу, юридичної або службової особи під час здійснення ними управлінських функцій порушено її законні права чи інтереси.
-3- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У ч.1 ст.248-1 після слова "військовослужбовець" додати слова "у випадках, передбачених чинним законодавством".
Слова "її законні права чи інтереси" замінити словами "права та свободи людини чи їх законні інтереси".
Відхилено
Враховано частково

Особа (фізична чи юридична) має право звернутися до суду (військовослужбовець - до військового суду) зі скаргою, якщо вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної або посадової особи у сфері управлінської діяльності порушено її права, свободи чи законні інтереси.


-4- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У ч.1 ст.248-1 слова "законні права чи інтереси" замінити словами "права, свободи чи законні інтереси".
Враховано


11.
Скаргу в суд може бути подано особою (фізичною чи юридичною), її представником або на прохання особи (фізичної чи юридичної) -уповноваженим представником громадської організації, трудового колективу.
-5- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У ч.2 ст.248-1 додати друге речення такого змісту:
"У випадку порушення права та свободи людини скаргу в суд може бути подано безпосередньо Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини чи на прохання особи (фізичної чи юридичної) особою представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини."
Враховано частково
(п.10 ст.13 Закону про Уповноваженого ВРУ з прав людини)

Скаргу в суд може бути подано особою (фізичною чи юридичною), її представником або на прохання фізичної особи - уповноваженим представником громадської організації, трудового колективу.
У випадку порушення прав та свобод людини і громадянина скаргу в суд може бути подано Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини щодо особи, яка за станом здоров'я чи з інших поважних причин не може зробити цього самостійно.
12.
До суб'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, рішення, дії або бездіяльність яких може бути оскаржена до суду (суб'єкти оскарження), належать: органи державної виконавчої влади та їх службові особи; органи місцевого самоврядування та їх службові особи; керівники установ, організацій, підприємств і їх об'єднань незалежно від форм власності; керівні органи і керівники об'єднань громадян, а також службові особи, які виконують організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські обов'язки або виконують такі обов'язки за спеціальними повноваженнями.
-6- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У ч.3 ст.248-1 після слів "які виконують організаційно-розпорядчі" додати слово "контролюючі".
Слова "(суб'єкти оскарження)" у цій та наступних статтях вилучити.
Статтю доповнити новою частиною такого змісту:
"Особі (фізичній чи юридичній) не може бути відмовлено у розгляді скарги на рішення, дії або бездіяльність державного органу, юридичної або службової особи під час здійснення ними управлінських функцій, якщо особа (фізична чи юридична) вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю державного органу, юридичної або службової особи під час здійснення ними управлінських функцій порушено її права, свободи чи законні інтереси.

Відхилено
Враховано

Відхилено
(ст.ст.4, 229 ЦПК)

До суб'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, рішення, дії або бездіяльність яких може бути оскаржена до суду, належать: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності, керівні органи і керівники об'єднань громадян, а також посадові особи, які виконують організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські обов'язки або виконують такі обов'язки за спеціальними повноваженнями.


-7- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Доповнити статтю 248-1 частиною 5, яка повинна відмежувати скарги даної категорії від скарг на дії державного виконавця.
Враховано

Скарги на рішення. дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби розглядаються у порядку, встановленому главою 31-Г цього Кодексу.
13.
Стаття 248-2. Предмет судового оскарження


Стаття 248-2. Предмет судового оскарження
14.
До рішень, дій або бездіяльності суб'єктів оскарження належать колегіальні і одноособові рішення, дії або бездіяльність, у зв'язку з якими особа вважає, що:


До рішень, дій або бездіяльності, що підлягають оскарженню, належать колегіальні і одноособові рішення, дії або бездіяльність, у зв'язку з якими особа вважає, що:
15.
- порушено або порушуються її законні права чи інтереси;
-8- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Слова "її законні права чи інтереси" замінити словами "права та свободи людини чи її законні інтереси".

Враховано частково

- порушено або порушуються її права, свободи чи законні інтереси;
16.
- створено або створюються перепони для реалізації нею своїх законних прав чи інтересів або що вжиті заходи щодо реалізації її прав є недостатніми;
-9- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Слова "своїх законних прав чи інтересів" замінити словами "прав та свобод людини чи своїх законних інтересів".

Враховано частково

- створено або створюються перепони для реалізації нею своїх прав, свобод чи законних інтересів або що вжиті заходи щодо реалізації її прав є недостатніми;
17.
- покладено на неї обов'язки, не передбачені законодавством або передбачені законодавством, але без врахування конкретних обставин, за яких ці обов'язки повинні покладатися, або що вони покладені не уповноваженими на це особою чи органом;


- покладено на неї обов'язки, не передбачені законом або передбачені законом, але без врахування конкретних обставин, за яких ці обов'язки повинні покладатися, або що вони покладені не уповноваженими на це особою чи органом;
18.
- її притягнено до відповідальності, яку не передбачено законом, або до неї застосовано стягнення за відсутністю передбачених законом підстав, або неправомочною службовою особою чи органом.


- її притягнено до відповідальності, яку не передбачено законом, або до неї застосовано стягнення за відсутністю передбачених законом підстав, або неправомочною посадовою особою чи органом.
19.
Предметом судового оскарження можуть бути також дії або бездіяльність державних органів, юридичних або посадових осіб щодо невиконання рішень, ухвал або постанов суду.
-10- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Ч.2 ст.248-2 виключити, оскільки це питання охоплено частиною 1 цієї статті.
Враховано
20.
Суб'єкти оскарження несуть відповідальність за невиконання лише тих обов'язків, які були на них покладено законодавчими або іншими нормативними актами."
-11- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В кінці ч.3 ст.248-2 додати слова "рішеннями, ухвалами або постановами суду".

Відхилено

Посадові особи чи органи, зазначені в частині четвертій статті 248-1 цього Кодексу, несуть відповідальність за невиконання лише тих обов'язків, які були на них покладено законами або іншими нормативно-правовими актами";


21.
3) Статтю 248-4 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
-12- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Виключити нову редакцію ч.3 ст.248-4, тому що це не відповідає Закону "Про виконавче провадження"

Враховано


22.
"Скарга на дії або бездіяльність щодо невиконання рішення, ухвали або постанови суду може подаватися також до суду, який постановив це рішення, ухвалу або постанову. Подаючи скаргу на дії або бездіяльність державних органів, юридичних або посадових осіб, які не були стороною у справі, заявник повинен представити суду докази направлення до них вищевказаного рішення, ухвали або постанови. Виконавче провадження не перешкоджає подачі скарги."
-13- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В частині 3 ст.248-4 після слів "державних органів" додати слова "органів місцевого самоврядування".


Враховано

5) у частині третій статті 248-4: слова
23.
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.


"державний орган" замінити словами "орган державної влади, орган місцевого самоврядування";
24.
4) Статтю 248-5 викласти у такій редакції:


6) статтю 248-5 викласти у такій редакції:
25.
"Стаття 248-5. Строки для звернення із скаргою


"Стаття 248-5. Строки для звернення із скаргою
26.
Скаргу може бути подано в суд:


Скаргу може бути подано в суд:
27.
у двомісячний строк, обчислюваний з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її законних прав чи інтересів;
-14- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Слова "її законних прав чи інтересів" замінити словами "прав та свобод людини чи її законних інтересів".

Враховано частково

у двомісячний строк, обчислюваний з дня, коли особі стало відомо або їй повинно було стати відомо про порушення її прав, свобод чи законних інтересів;
28.
у місячний строк з дня одержання особою письмової відповіді про відмову у задоволенні скарги органом, службовою особою вищого рівня по відношенню до того органу, службової особи, що постановили рішення чи здійснили дії або допустили бездіяльність, або з дня закінчення місячного строку після подання скарги, якщо особою не було одержано на неї письмової відповіді.


у місячний строк з дня одержання особою письмової відповіді про відмову у задоволенні скарги органом, посадовою особою вищого рівня по відношенню до того органу, посадової особи, що постановили рішення чи здійснили дії або допустили бездіяльність, або з дня закінчення місячного строку після подання скарги, якщо особою не було одержано на неї письмової відповіді.
29.
Пропущений строк для подання скарги може бути поновлено судом, якщо буде встановлено, що його пропущено з поважних причин."
-15- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У ч.2 ст.248-5 слова " може бути поновлено" замінити словом "поновлюється".

Відхилено

Пропущений строк для подання скарги може бути поновлено судом, якщо буде встановлено, що його пропущено з поважних причин";
30.
5) У статті 248-6:


7) у статті 248-6:
31.
у частині першій слово "громадянина" замінити словом "особи";


у частині першій слова "(громадянина, який подав скаргу)" замінити словами "(фізичної або юридичної особи) або його представника", а слова "державного органу"


-16- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Додати до законопроекту зміни до частини 3 ст.248-6 Цивільного процесуального кодексу України, яку викласти в такій редакції:
"У судовому засіданні можуть брати участь представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, громадської організації, трудового колективу."
Враховано

замінити словами "органу державної влади, органу місцевого самоврядування";
частини третю і четверту викласти у такій редакції:
"У судовому засіданні можуть брати участь представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, громадської організації, трудового колективу.


-17- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Додати до законопроекту зміни до Цивільного процесуального кодексу України такого змісту:
"Частину 2 ст.248-6 викласти в такій редакції:
"Якщо заявник не може з'явитись до суду, справа може бути розглянута з участю його представника. Справу може бути розглянуто з участю представника службової особи, якщо службова особа не може з'явитись до суду з поважних причин. Неявка в судове засідання заявника або службової особи, або їх представників не є перешкодою для розгляду скарги. Суд може визнати їх явку обов'язковою у разі недостатності матеріалів для винесення рішення по скарзі."
Частину 4 ст.248-6 викласти в такій редакції:
"Відмова представника громадської організації чи трудового колективу від скарги, поданої ними за проханням заявника, не є підставою для закриття провадження у справі, якщо заявник вимагає розгляду скарги по суті. Якщо у процесі розгляду скарги суд встановлює факти порушення прав, свобод чи законних інтересів особи (фізичної чи юридичної), відмова заявника від скарги не є підставою для закриття провадження у справі."
В ч.5 ст.248-6 після слів "що особа", а в ч.6 після слів "юридична особа" слова "рішення чи дія" замінити словами "рішення, дія чи бездіяльність". Також у частинах 5 і 6 слова "законних прав і інтересів" замінити словами "прав, свобод людини чи законних інтересів".

Відхилено


Враховано

Враховано
Відмова представника громадської організації чи трудового колективу від скарги, поданої ними за проханням заявника, не є підставою для закриття провадження у справі, якщо заявник вимагає розгляду скарги по суті. Якщо у процесі розгляду скарги суд встановлює факти порушення прав, свобод чи законних інтересів особи (фізичної чи юридичної), відмова заявника від скарги не є підставою для закриття провадження у справі";

у частині п'ятій слова "рішення чи дія", замінити словами "рішення, дія чи бездіяльність"; а слова "прав і свобод" замінити словами "прав, свобод чи законних інтересів";
32.
у частинах п'ятій і шостій слова "прав і свобод" замінити словами "законних прав і інтересів".
-18- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Слова "законних прав і інтересів" замінити словами "прав і свобод людини чи законних інтересів".
Враховано частково


у частині шостій слова "державний орган", "рішення чи дії", "прав і свобод" замінити відповідно словами "орган державної влади, орган місцевого самоврядування", "рішення, дії чи бездіяльність", "прав, свобод чи законних інтересів";
33.
6) Статтю 248-7 викласти у такій редакції:


8) статтю 248-7 викласти у такій редакції:
34.
"Стаття 248-7. Рішення суду по скарзі


"Стаття 248-7. Рішення суду по скарзі
35.
За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.


За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.
36.
При встановленні обгрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує державний орган, юридичну чи службову особу задовольнити вимогу заявника і усунути порушення, скасовує покладений на нього обов'язок чи застосовані до нього заходи відповідальності або іншим шляхом поновлює його порушені законні права чи інтереси.


При встановленні обгрунтованості скарги суд визнає оскаржувані рішення, дії чи бездіяльність неправомірними і зобов'язує орган державної влади, орган місцевого самоврядування, юридичну чи посадову особу задовольнити вимогу заявника і усунути порушення, скасовує покладений на нього обов'язок чи застосовані до нього заходи відповідальності або іншим шляхом поновлює його порушені права, свободи чи законні інтереси.
37.
При задоволенні скарги на дії або бездіяльність щодо невиконання рішення, ухвали або постанови суду і встановленні факту їх невиконання суд також стягує з посадової особи штраф у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зобов'язання виконати рішення, ухвалу або постанову суду у випадках задоволення скарги покладається одночасно на посадову особу вищестоячої організації, яка у випадку невиконання рішення, ухвали або постанови суду також несе відповідальність у порядку, встановленому цією статтею.
-19- Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У частинах 3 і 4 ст.248-7 слова "щодо невиконання рішення, ухвали або постанови суду" замінити словами "що мали місце в ході виконання судового рішення". У частинах 3 і 4 цієї статті виключити положення про відповідальність посадової особи вищестоячої організації..

Враховано

При задоволенні скарги на рішення, дії або бездіяльність, що мали місце в ході виконання судового рішення, і встановленні факту його невиконання, суд також стягує з винної посадової особи штраф від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
38.
При надходженні до суду повторної та подальших скарг на дії або бездіяльність щодо невиконання того ж самого рішення, ухвали або постанови суду тими ж державними органами, посадовими особами або вищестоячою організацією, суд встановлює факт здійснення посадовою особою дій, які спрямовані на злісне невиконання рішень, ухвал або постанов суду, і притягує її до відповідальності у вигляді штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та направляє це рішення відповідному державному органу для звільнення державного службовця з посади. На посадову особу вищестоячої організації накладається штраф у розмірі, передбаченому частиною третьою цієї статті. Інформація про виконання судового рішення повинна бути надіслана до суду протягом десяти днів, з копією наказу про звільнення посадової особи. В разі невидання такого наказу в триденний термін з моменту одержання судового рішення посадовою особою, яка повинна його видати, така посадова особа притягається до відповідальності за ініціативою суду або за скаргою заявника у порядку, передбаченому цією статтею.
-20- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
У ч.4 ст.248-7 слова " які спрямовані на злісне невиконання рішень, ухвал або постанов суду" замінити словами "які свідчать про умисне невиконання судового рішення".
В третьому реченні ч.4 після слів "десяти днів" додати слова "з дня звільнення посадової особи".

-21- Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Звільнення посадової особи може мати місце у випадку умисного невиконання рішення суду.

-22- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У частині 4 цієї статті згадку про державного службовця замінити згадкою про керівника державного підприємства, установи або організації. Вилучити останнє речення з цієї частини, оскільки воно дублює положення попередньої частини.
Враховано


Враховано


Враховано
Враховано

При надходженні до суду повторної та подальших скарг на рішення, дії або бездіяльність, що мали місце в ході виконання того ж самого судового рішення тим же органом державної влади, органом місцевого самоврядування, посадовою особою, суд встановлює факт здійснення посадовою особою дій, які свідчать про умисне невиконання рішення суду, і накладає на неї штраф від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У випадку умисного невиконання рішення суду про усунення грубого порушення прав, свобод, законних інтересів фізичної чи юридичної особи у прийнятому рішенні суду щодо винної посадової особи, яка є керівником державного підприємства, установи чи організації, може бути зазначено про те, що вона підлягає звільненню з посади, і це рішення направляється відповідному органу для виконання. Суд може також вирішити питання про заборону звільненій особі займати керівні посади протягом визначеного у рішенні строку. Інформація про виконання судового рішення повинна бути надіслана до суду протягом десяти днів з дня звільнення посадової особи.
39.
Якщо оскаржувані рішення, дії було вчинено відповідно до закону, в межах повноважень державного органу, юридичної або службової особи і законні права чи інтереси заявника не було порушено, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.
-23- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У ч.5 ст.248-7 замість слів "законні права чи інтереси" записати слова "свободи, права чи законні інтереси".

Враховано частково

Якщо оскаржувані рішення чи дії було вчинено відповідно до закону, в межах повноважень органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної або посадової особи і права, свободи чи законні інтереси заявника не було порушено, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.
40.
При задоволенні скарги суд може допустити негайне виконання рішення.При задоволенні скарги суд може допустити негайне виконання рішення.
41.
Рішення суду по справі може бути оскаржено, крім рішень за скаргами щодо невиконання рішень, ухвал або постанов судових органів."-24-Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У статтях 248-8 і 248-9 слова "державний орган", "державному органу" привести у відповідність з термінами Конституції України.Враховано


Рішення суду по справі може бути оскаржено";

9) у статтях 248-8 і 248-9 слова "державний орган", "державному органу" замінити відповідно словами "орган державної влади, орган місцевого самоврядування ", "органу державної влади, органу місцевого самоврядування";
42.
7) Частину першу статті 248-10 викласти у такій редакції:
Статтю 248-10 виключено з Кодексу законом від 19.10.2000р.


43.
"У випадку невиконання рішення у справі державним органом, юридичною або посадовою особою у визначений строк винні в цьому особи несуть відповідальність згідно зі статтею 248-7 цього Кодексу."-25- Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У зв'язку з передбаченим у ст.248-7 застосуванням судом штрафу необхідно внести доповнення до частини першої статті 82 Цивільного процесуального кодексу України.
Враховано


-26- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Доповнити статтю 12 Закону "Про державну службу" абзацем четвертим про заборону прийняття на державну службу особи, звільненої за умисне невиконання рішення суду.

Враховано

2. Статтю 12 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України 1993р., №52, ст.490) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"звільнені з посади за умисне невиконання рішення суду про усунення грубого порушення прав, свобод чи законних інтересів фізичної чи юридичної особи (протягом строку, зазначеного у рішенні суду)".
44.
2. Статтю 16 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993р., N52, ст.490; 1995р., N34, ст.268) доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим.
45.
"Несумісними з проходженням державної служби є дії, які спрямовані на злісне невиконання рішень, ухвал або постанов суду.
-27- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Виключити пропоновані у проекті зміни до статті 16 Закону "Про державну службу", оскільки основні обов'язки дер-
Враховано


46.
Факт здійснення особою дій, вказаних в частині третій даної статті, якщо в цих діях не міститься складу злочину, встановлюється судом в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України, і тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу і звільнення з посади. Таким особам забороняється займати посади в державних органах та їх апаратах на протязі трьох років з дня їх звільнення. Вищевказане рішення суду направляється відповідному державному органу для звільнення державного службовця з посади на протязі трьох днів з моменту одержання рішення."
жавного службовця передбачені статтею 10 цього Закону.

-28- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пропоновані зміни до Закону "Про державну службу" і до Кодексу законів про працю дублюють статтю 119 Арбітражного процесуального кодексу, яка передбачає накладення штрафу за ухилення від виконання рішення арбітражного суду
Відхилено


47.
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною п'ятою.
48.

-29- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Доповнити статтю 36 КЗпП пунктом 9.

-30- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Пропонована в проекті Закону нова редакція частини 4 статті 2487 ЦПК суперечить нормам трудового законодавства, зокрема, частині 1 статті 41 Кодексу законів про працю України, яка передбачає звільнення керівника підприємства тільки у випадку одноразового грубого порушення ним трудових обов'язків.
У зв'язку з цим пропоную внести доповнення до статті 41 КЗпП України щодо розірвання трудового договору з керівником за невиконання рішення суду."Враховано


Відхилено

3. Статтю 36 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР 1971р., додаток до №50, ст.375; 1981р., №32, ст.513; 1984р., №1, ст.3; 1988р., №23, ст.556; 1991р., №23, ст.267; Відомості Верховної Ради України 1995р., №5, ст.30) доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) набрання законної сили рішенням суду, згідно з яким керівник державного підприємства, установи, організації підлягає звільненню із займаної посади за умисне невиконання рішення суду про усунення грубого порушення прав, свобод, законних інтересів фізичної чи юридичної особи."


-31- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Потрібно одночасно внести зміну до Арбітражного процесуального кодексу України з метою розмежування компетенції арбітражних судів і судів загальної юрисдикції у даному питанні. Пропонується доповнити пункт перший частини 1 ст.12 Арбітражного процесуального кодексу України п'ятим абзацем такого змісту:
"(крім)
скарг на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності, що розглядаються в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України."


Враховано

4. Пункт 1 частини першої статті 12 Арбітражного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України 1992р., №6, ст.56; 1995р., №14, ст.90; 1997 р., №25, ст.171) доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"скарг на рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних чи посадових осіб у сфері управлінської діяльності, що розглядаються в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України."


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-32- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Необхідно чітко визначитись щодо компетенції арбітражного суду і суду загальної юрисдикції при вирішенні таких спорів. У зв'язку з цим мають бути внесені зміни до Арбітражно-процесуального кодексу з метою уникнення змішування компетенції арбітражного суду та суду загальної юрисдикції.
Оскільки правовідносини, які є предметом розгляду у цьому законопроекті носять адміністративний характер, то, очевидно, мають бути внесені відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.-33- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У зв'язку з тим, що питання про забезпечення виконання судових рішень вирішено в чинному законодавстві, вважаю за доцільне запропонований проект Закону відхилити.

ВрахованоВідхиленоВідхилено


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні