Назва: Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо відходів
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Файл у форматі MS WORD7

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


1.

Закон України


Закон України
2.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів
3.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
4.

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N36-37, ст. 242):


І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N36-37, ст. 242):
5.
Стаття 1. Визначення основних термінів
6.
У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні:
частину першу статті 1 доповнити абзацом такого змісту:7.

спеціалізовані підприємства (суб'єкти господарської діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини та надають послуги у цій сфері на підставі ліцензії;
-1-Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У частині перший статті 1 визначити доцільність терміну "спеціалізовані підприємства".

Враховано, визначення зазначеного терміну вилучити

8.
Стаття 10. Перехід права власності на відходи у процесі приватизації державних підприємств
9.
У разі приватизації державних підприємств, на яких накопичено певні обсяги відходів, право власності на відходи та відповідальність за заподіяну ними шкоду здоров'ю людей, майну фізичних або юридичних осіб та навколишньому природному середовищу переходить до нових власників, якщо інше не передбачено законом або умовами приватизації цих підприємств.
частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
"У разі приватизації державних підприємств, на яких накопичено певні обсяги відходів, право власності на відходи (крім відходів, які є вторинними енергетичними і матеріальними ресурсами,) та відповідальність за заподіяну ними шкоду навколишньому природному середовищу та здоров'ю людей, майну фізичних та/або юридичних осіб переходить до нових власників, якщо інше не передбачено законом або умовами приватизації цих підприємств."
-2-Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Кузнецов П.С. (Реєстр.картка №307)
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції:
"У разі приватизації державних підприємств, внаслідок діяльності яких накопичено певні обсяги промислових відходів, обов'язки щодо утилізації таких відходів покладаються на державу, якщо інше не передбачено відповідно до закону умовами приватизації цих підприємств."
-3-Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У першій частині статті 10 після слова "відходи" додати слова "та вторинні матеріальні та енергетичні ресурси" і уточнити відповідальність за заподіяну відходами шкоду.

Враховано редакційно
Враховано редакційно, за визначенням термінів у статті 1 відходи можуть бути використані як вторинна сировина.

частину першу статті 10 викласти у такій редакції:
"У разі приватизації державних підприємств, внаслідок діяльності яких накопичено певні обсяги відходів:
право власності на відходи та обов'язок щодо відшкодування заподіяної відходами шкоди здоров'ю людей, майну фізичних або юридичних осіб та навколишньому природному середовищу переходить до нових власників, якщо інше не передбачено відповідно до закону умовами приватизації цих підприємств;
обов'язки щодо використання промислових відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів, що зберігаються за межами територій зазначених підприємств, покладаються на державу або відповідний орган місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено відповідно до закону умовами приватизації цих підприємств."
10.
Стаття 40. Стимулювання заходів щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення

-4-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
У першій частині статті 40 слово "законодавство" замінити словом "закону".
Враховано

У першій частині статті 40 слово "законодавство" замінити словом "закону"
11.
З метою стимулювання заходів щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення суб'єктам господарської діяльності, які впроваджують технології, спрямовані на зменшення обсягів утворення відходів, утилізують відходи в процесі виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюють їх збирання і заготівлю, будівництво підприємств і цехів, а також організують виробництво устаткування для утилізації відходів, беруть пайову участь у фінансуванні заходів щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення, можуть надаватися відповідно до законодавства України:
12.
е) дотації з фондів охорони навколишнього природного середовища та інших джерел.
частину першу статті 40 доповнити пунктом "є" такого змісту:
-5- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У частині першій статті 40 пункт "є" викласти у такій редакції :
Враховано
та пункт "є" викласти у такій редакції :
13.

"є) пільгові умови щодо поповнення обігових коштів підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють збирання і заготівлю, оброблення (перероблення) і утилізацію відходів як вторинної сировини за умови цільового використання цих коштів для придбання та переробки таких відходів";
"є) пільгові умови щодо поповнення обігових коштів підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють збирання і заготівлю, оброблення (перероблення) і утилізацію відходів як вторинної сировини за умови цільового використання цих коштів для придбання та переробки таких відходів";

"є) пільгові умови щодо поповнення обігових коштів підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють збирання і заготівлю, оброблення (перероблення) і утилізацію відходів як вторинної сировини за умови цільового використання цих коштів для придбання та переробки таких відходів;"
14.
Р о з д і л X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
ІІ. Прикінцеві положенняІІ. Прикінцеві положення

15.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
16.
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
2. Дозвільні документи щодо ввезення в Україну відходів як вторинної сировини, видані до набрання чинності цим Законом, діють протягом строку, на який їх видано.


2. Дозвільні документи щодо ввезення в Україну відходів як вторинної сировини, видані до набрання чинності цим Законом, діють протягом строку, на який їх видано.
17.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
-6-Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У пункті 3 Прикінцевих положень цього проекту додати пункт такого змісту:
"розробити відповідні законодавчі акти, які б регулювали та стимулювали господарську діяльність у сфері поводження з вторинними матеріальними ресурсами."
Враховано
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
18.
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про відходи";
19.
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбаченних цим Законом;


забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбаченних цим Законом;
20.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
21.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
22.
розробити відповідні проекти законодавчих актів, які б регулювали та стимулювали господарську діяльність у сфері поводження з вторинними матеріальними ресурсами;

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні