Назва: Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
Автор: Народний депутат України Матвєєв В.Й.
Головний комітет: Народні депутати України – члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести такі зміни до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001р. N 10, ст.44):


І. Внести такі зміни до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001р. N 10, ст.44):

1) у другому реченні частини "з" підпункту 4.4.2 після слів "форм податкового обліку чи звітності" додати слова "у тому числі первинних документів податкової, бухгалтерської або статистичної звітності";


1) у другому реченні частини "з" підпункту 4.4.2 після слів "форм податкового обліку чи звітності" додати слова "у тому числі первинних документів податкової, бухгалтерської або статистичної звітності";


2) У пункті 18.1 статті 18:
2) У пункті 18.1 статті 18:- підпункт 18.1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Норми цього підпункту поширюються на податковий борг платників податків, який виник у зв'язку з виконанням ними робіт (наданням послуг) до 31 грудня 1999 року, які були профінансовані за рахунок Державного бюджету України у 2000 році."
-1- Народний депутат України Чікал А. В. в/о191
Абзац третій пункту 2 статті І виключити

Враховано


- підпункт 18.1.5 доповнити новим абзацом такого змісту:
-2- Народний депутат України Чікал А. В. в/о191
Абзац четвертий пункту 2 виключити

Відхилено
- підпункт 18.1.5 доповнити новим абзацем такого змісту:

"Якщо платники податків самостійно виявляють податкові зобов'язання, які виникли у зв'язку з виплатою заробітної плати згідно умов абзацу першого цього пункту, та здійснюють їх декларування до 10 лютого 2002 року, а час і умови їх виникнення підтверджуються аудиторським висновком і актом перевірки контролюючого органу, то такі додаткові зобов'язання (включаючи пеню та штрафи) підлягають списанню або розстроченню в порядку, визначеному цією статтею залежно від часу їх виникнення".

-3-Народний депутат України Матвєєв В.Й (реєстр. картка №239):
У пункті 2 статті 1 слово "лютого" змінити на слово "квітня"

Враховано
"Якщо платники податків самостійно виявляють податкові зобов'язання, які виникли у зв'язку з виплатою заробітної плати згідно умов абзацу першого цього пункту, та здійснюють їх декларування до 10 квітня 2002 року, а час і умови їх виникнення підтверджуються аудиторським висновком і актом перевірки контролюючого органу, то такі додаткові зобов'язання (включаючи пеню та штрафи) підлягають списанню або розстроченню в порядку, визначеному цією статтею залежно від часу їх виникнення".

3) У пункті 19.1 статті 19 абзац четвертий викласти у такій редакції:
"статті 10, яка набирає чинності з 1 січня 2002 року; пункту 4.3 статті 4 та підпункту 5.2.1 статті 5 у частині узгодження податкового зобов'язання згідно з пунктом 4.3 цього Закону, які набирають чинності разом із набранням чинності Законом України про Податковий Кодекс України".
-4- Народний депутат України Матвєєв В.Й. (реєстр. картка № 239):
Пункт 3 статті 1 виключити
ВрахованоІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні