на заміну раніше поданої стор.12 до реєстр. № 5264

 

Діюча редакція Закону

Редакція, прийнята у першому читанні

Зауваження та проп. до проекту

Висновки, обгр.

Редакція, запропонована н.д.України - членами Комітету

 

й) сприяння організації збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створенню полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

 

-46-Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)

У першій частині статті 20 у пункті "й" вилучити слова "сприяння", "та інших".

Враховано

6) у частині першій статті 20:

пункт "й" викласти у такій редакції:

"й) організація збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;"

 

к) затвердження за поданням органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ і організацій;

 

-47-Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)

У першій частині статті 20 пункт "к" викласти у такій редакції:

"к) затвердження за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами попередньо погоджених з виконавчими органами селищної або міської рад лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ і організацій, розташованих на територіях такого селища або міста;"

Враховано

пункт "к" викласти у такій редакції:

"к) затвердження за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами попередньо погоджених з відповідними виконавчими органами сільської, селищної або міської рад лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ і організацій - суб'єктів господарської діяльності, розташованих на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць;"

 

м) видача дозволів (ліцензій) на право ведення діяльності, пов'язаної із збиранням, заготівлею та обробленням окремих видів ресурсно-цінних відходів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

4. У частині першій статті 20 пункт "м" виключити.

 

 

пункт "м" виключити.

У зв'язку з цим пункти "н" та "о" вважати пунктами "м" та "н", виклавши їх у такій редакції:

 

н) забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів

У зв'язку з цим пункти "н", "о" вважати відповідно пунктами "м", "н".

-48- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)

В статті 20 пункт "н)" викласти в такій редакції :

"н) забезпечення ліквідації несанкціонованих, контрольованих та неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів;"

Враховано

частково

"м) забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів;