Назва: Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про відходи''
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект (18.04.2000)


Проект (18.04.2000)
1.

Закон України


Закон України
2.

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про відходи"
-1-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві Закону виключити текст "і доповнень".

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів
3.

З метою вдосконалення механізму реалізації деяких статей Закону України "Про відходи" та доповнення його положеннями, що регулюють особливості поводження з небезпечними відходами,

Враховано

4.

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
5.

І. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N36-37, ст. 242):
-2-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У розділі І Закону виключити текст "і доповнень".
Враховано
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N36-37, ст. 242):
6.
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в такому значенні:
1. У частині першій статті 1:


1) у частині першій статті 1:


абзац другий викласти в такій редакції:

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

-3-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
У частині першій статті 1 у першому абзаці після слова "власник" вилучити слова "позбувається, має намір або".
Враховано

"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;"-4-Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У частині першій статті 1 абзац перший викласти у такій редакції:
"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не придатні для їх подальшого використання".
Враховано
частково


7.

абзац третій викласти у такій редакції:
-5- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Третій абзац статті 1 викласти в такій редакції :
Враховано
редакційно


небезпечні відходи - відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;
"небезпечні відходи - відходи, які мають одну чи більше небезпечних властивостей, зазначених у переліку небезпечних властивостей, і включені до переліку небезпечних відходів";
"небезпечні відходи - відходи, які мають одну чи більше небезпечних для навколишнього середовища та здоров`я людини властивостей ..." далі за текстом.


-6-Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В третьому абзаці частини першої статті 1 після слова "небезпечних" додати слова: "...отруйних властивостей шкідливих для організму людини та навколишнього середовища..." і далі за текстом.
Враховано
редакційно
-7-Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В частині першій статті 1 у третьому абзаці після слова "...небезпечних..." записати слова : "...для здоров`я людини та навколишнього природного середовища..." і далі за текстом.
Враховано
редакційно
-8-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абзац третій частини першої статті 1 викласти у такій редакції :
"небезпечні відходи - відходи, які містять одну чи більше властивостей, небезпечних для життя і здоров`я людини та навколишнього природного середовища, а також зазначених..." і далі за текстом.
Враховано
редакційно
-9-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В частині першій статті 1 третій абзац викласти у такій редакції:
"небезпечні відходи - відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров`я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними."
Враховано
редакційно

-10-Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Третій абзац статті 1 викласти у такій редакції :
"Небезпечні відходи - відходи, які мають властивості небезпечних речовин відповідно до закону "Про об"єкти підвищеної небезпеки" і які включені до переліку небезпечних відходів."
Враховано
абзац третій викласти у такій редакції:
"небезпечні відходи - відходи, які мають властивості небезпечних речовин відповідно до Закону України "Про об"єкти підвищеної небезпеки" і які включені до переліку небезпечних відходів";

спеціально відведені місця чи об'єкти - місця чи об'єкти (місця видалення відходів, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами;

-11- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В абзаці шістнадцятому статті 1 чинної редакції Закону після слів"...місця видалення" доповнити словом"..., розміщення" далі за текстом.

Враховано
редакційно
в абзаці шістнадцятому слова "місця видалення відходів" замінити словами "місця видаленя та розміщення відходів, сховища";доповнити частину абзацами такого змісту:


доповнити частину абзацами такого змісту:
10.

"операції поводження з відходами - збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;
-12-Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Аабзац сімнадцятий частини 1 статті 1 доповнити словом "переробка".
Враховано
редакційно
"операції поводження з відходами - збирання, перевезення (переміщення), зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;-13-Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
В Законі при переліку операцій поводження з відходами додати слово "переміщення" у відповідних відмінках.
Враховано


11.

розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;
-14-Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В абзаці вісімнадцятому першої частини статті 1 слова: "...для цього місцях..." замінити словами: "...для цього сховищах..." і далі за текстом.
Враховано частково в абз.16 ст.1 та у пункті "в" статті 32
розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;-15- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзац вісімнадцятий статті 1 редакції із змінами та доповненнями Закону доповнити словами: "... , збирання та заготівля відходів як вторинної сировини."
Відхилено
В статті дано окреме візначення
-16-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
В першій частині статті 1 після абзацу вісімнадцять додати такі абзаци:
"відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідна технологія та виробничо-технологічні і/або економічні передумови;
"спеціалізовані підприємства (суб`єкти господарської діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють збирання та заготівлю відходів як вторинної сировини, надають послуги у цій сфері, мають у власності або у користуванні виробничі та складські приміщення, пресове, вантажнепідйомне та аналітичне обладнання, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну безпеку та отримали відповідну ліцензію. "
Враховано в статтях 1 і 35
відходи як вторинна сировина - відходи для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови;
спеціалізовані підприємства (суб`єкти господарської діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини та надають послуги у цій сфері на підставі ліцензії;
12.

збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, прийманням, зберіганням, обробленням, перевезенням, купівлею, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;


збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням, перевезенням, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;-17-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В першій частині статті 1 після абзацу дев'ятнадцять додати абзац двадцятий такого змісту:
"надання послуг із збирання та заготівлі відходів як вторинної сировини - продаж результатів діяльності (робіт) власниками відходів як операцій цивільно-правового характеру що призводять до збирання і заготівлі відходів та їх утилізації у значеннях, що визначені цим Законом."
Відхилено

-18-Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)
В першій частині статті 1 після абзацу дев'ятнадцять додати абзац двадцятий такого змісту:
"надання послуг із збиранням і заготівлі відходів як вторинної сировини - діяльність, пов`язана із збиранням, прийманням, зберіганням, обробленням, перевезенням, купівлею, реалізацією і постачанням відходів;"
Відхилено

-19-Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
В першій частині статті 1 після абзацу дев'ятнадцять додати абзац такого змісту:
"об`єкт поводження з небезпечними відходами - відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" потенційно небезпечний об`єкт, на якому за певних обставин може створитися реальна загроза виникненню аварії".
Враховано

об`єкт поводження з небезпечними відходами - відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" потенційно небезпечний об`єкт, на якому за певних обставин може створитися реальна загроза виникненню аварії;


компетентний орган - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням".
-20-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131), Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399), Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Абзац двадцять частини 1 статті 1 - вилучити.

Відхилено
-21- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Абзац двадцять частини першої статті 1 викласти у такій редакції :
"компетентний орган - орган виконавчої влади, що визначається Кабінетом Міністрів України з метою виконання положень Бозельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням."
Враховано

компетентний орган - орган виконавчої влади, що визначається Кабінетом Міністрів України з метою виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням."

Стаття 2. Законодавство про відходи
Законодавство про відходи складається із законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4004-12), "Про поводження з радіоактивними відходами" (255/95-ВР), Кодексу України про надра (132/94-ВР), цього Закону та інших нормативно-правових актів.

-22-Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
В чинній редакції Закону в статтю 2 додати Закон України "Про металобрухт" (619-14 із змінами 2114-3), "Про перевезення небезпечних вантажів" (1644- 3), "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (2120-30), "Про об`єкти підвищеної небезпеки" (2245-3), далі по тексту.

Враховано

2) Статтю 2 викласти у такій редакції:
"Стаття 2. Законодавство про відходи
Законодавство про відходи складається із законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про поводження з радіоактивними відходами", "Про металобрухт", "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про об`єкти підвищеної небезпеки", Кодексу України про надра, цього Закону та інших нормативно-правових актів."-23- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В чинній редакції Закону в статтю 2 додати Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" (1644 - 3).

Враховано

14.
Стаття 4. Сфера дії Закону
Цей Закон регулює відносини, пов'язані з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, ввозяться на територію України чи вивозяться з неї.

.
-24- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)
Першу частину статті 4 викласти в такій редакції:
"Цей Закон регулює відносини, пов'язані з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також перевезенням, обробленням і утилізацією макулатури та металобрухту, що ввозяться в Україну як вторинна сировина."
Враховано частково
3) У статті 4:
частину першу викласти у такій редакції:
"Цей Закон регулює відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і заготівлею, перевезенням (переміщенням), розміщенням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також перевезенням, обробленням і утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина."-25-Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В частині першій статті 4 після слів "перевозиться через її територію" доповнити словами: "та вивозяться з неї, ввозяться на територію України у вигляді вторинних ресурсів (сировини)".
Враховано
редакційно
-26-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
В першій частині статті 4 після слів "її територію" додати слова " вивозяться з неї, а також перевезенням, обробленням і утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина відповідно до квот, встановлених Кабінетом Міністрів України ".

Враховано в статтях 4 і 18


Особливості регулювання відносин щодо поводження з невловлюваними газоподібними речовинами, що викидаються безпосередньо у повітря, речовинами, що скидаються із стічними водами у водні об'єкти (крім тих, які акумулюються і підлягають вивезенню у спеціально відведені місця складування), радіоактивними відходами і речовинами, забрудненими ними, розкривними породами гірничодобувних підприємств, які за технологією зворотного відвалоутворення використовуються для закладення виробленого простору, та іншими відходами визначаються відповідними законами.


-27- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
У другій частині статті 4 після слів "виробленого простору", додати слова: "металобрухтом, вкдючаючи залишки та побочні продукти від виробництва та обробки чорних і кольорових металів і їх сплавів", далі за текстом
Враховано
частину другу після слів "виробленого простору" доповнити словами "металобрухтом, включаючи залишки та побочні продукти від виробництва та обробки чорних і кольорових металів і їх сплавів, а також вторинними енергетичними і матеріальними ресурсами"-28-Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У другій частині статті 4 після слів "виробленого простору" додати слова:
"металобрухтом та скрапом, в тому числі залишками та побічними продуктами процесів окислення-відновлення при виробництві та обробці чорних і кольорових металів та їх сплавів, а також вторинними матеріальними ресурсами" і далі за текстом".
Враховано частковоСтаття 17. Обов'язки підприємств, установ та організацій у сфері поводження з відходами
Підприємства, установи та організації усіх форм власності у сфері поводження з відходами зобов'язані:
2. У частині першій статті 17:
-29-Н.д.Власов В.Д. (Округ №54)
Назву і частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
"Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами
Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані:"
Враховано

4) У статті 17:
назву і абзац перший викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами
Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані:"


б) забезпечувати приймання та утилізацію використаних вітчизняних та імпортних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилась продукція підприємств, установ чи організацій, або укладати угоди з відповідними організаціями на її збирання та утилізацію;

-30-Н.д.Самойленко Ю.І (Реєстр.картка №375)
У частині першій статті 17 чинної редакції Закону пункт "б" викласти у такій редакції :
"б) забезпечувати приймання та утилізацію використаних вітчизняних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилась продукція цих підприємств, установ чи організацій суб'єктів господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію;"

Враховано
пункт "б" викласти у такій редакції:
"б) забезпечувати приймання та утилізацію використаних вітчизняних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилась продукція цих підприємств, установ чи організацій суб'єктів господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію;"

15.
д) забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, що мають ресурсну цінність та підлягають утилізації;


пункт "д" викласти у такій редакції:
"д) забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія";
-31-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
В першій частині статті 17 пункт "д" доповнити такими словами :
"що відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки."
Враховано

пункт "д" викласти у такій редакції:
"д) забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам підвищення екологічної безпеки;"-32-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В першій частині статті 17 пункт "д" доповнити такими словами :
"... , що підтверджена наявністю ліцензій (дозволу) та можлива для застосування на об'єкті, на якому здійснюється утилізація. Такий об'єкт обов'язково заноситься до реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. "

Враховано частково у статті 27 чинної редакції Закону

-33-Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В чинній редакції Закону у статті 17 пункт "і"викласти у такій редакції:
"і) своєчасно в установленому порядку вносити плату за розміщення відходів за винятком таких, що вважаються вторинними ресурсами (сировиною) і можуть і мають використовуватися у відповідних галузях господарювання".
Враховано
частково у статті 39


м) забезпечувати професійну підготовку, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами;
доповнити частину першу після пункту "м" новими пунктами "н", "о", "п" такого змісту:

"н) мати ліцензію на здійснення операцій поводження з небезпечними відходами;
-34-Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
У частині першій статті 17 пункт "н" викласти у такій редакції:
"н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, і/або на міжнародне перевезення небезпечних вантажів, і/або разовий дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів;"
Враховано

після пункту "м" доповнити новими пунктами "н", "о", "п", "р", "с" такого змісту:
"н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, і/або на міжнародне перевезення небезпечних вантажів, і/або разовий дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів;
18.

о) мати погоджений із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами;
-35-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В частині першій статті 17 пункт "о" - вилучити.

Відхилено

о) мати погоджений із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами;
19.

п) негайно приступати до ліквідації наслідків аварій та інших надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок поводження з небезпечними відходами".
-36-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В частині першій статті 17 пункт "п" - вилучити.

Враховано
-37-Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У першій частині статті 17 чинної редакції Закону додати пункт такого змісту:
"передбачати при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використанних пакувальних матеріалів і тари ; "
Враховано

п) передбачати при укладанні угод на поставку в Україну товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використанних пакувальних матеріалів і тари;-38-Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У частину першу статті 17 додати пункти такого змісту:
" ) при плануванні будівництва і/або реконструкції об'єкта поводження з відходами мати дозвіл на будівництво такого об'єкта відповідно до законодавства про містобудування;
) мати дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами".
Враховано

р) при плануванні будівництва і/або реконструкції об'єкта поводження з відходами мати дозвіл на будівництво такого об'єкта відповідно до законодавства про містобудування;
с) мати дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами".
20.
н) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.
У зв'язку з цим пункт "н" вважати відповідно пунктом "р".


У зв'язку з цим пункт "н" вважати пунктом "т".

Стаття 18. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами
3. У частині першій статті 18:


5) У частині першій статті 18:

б) забезпечення розроблення і виконання загальнодержавних і міждержавних програм поводження з відходами і запровадження маловідходних та енергозберігаючих технологій;

-39-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
В чинній редакції Закону у пункті "б" статті 18 після слова "маловідходних" замість "та" поставити кому, а після слова "енергозберігаючих" додати слова "та ресурсозберігаючих".
Враховано
у пункті "б" слова "та енергозберігаючих технологій" замінити словами "енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій";
-40-Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В чинній редакції Закону у пункті "б" статті 18 слово "енергозберігаючих" замінити словом "ресурсозберігаючих".
Враховано
частково


в) забезпечення організаційно-економічних засад у сфері впровадження маловідходних технологій, стимулювання збирання та утилізації відходів;

-41- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт "в" статті 18 викласти у такій редакції :
"забезпечення організаційно-економічних засад у сфері поводження з відходами, впровадження безвідходних, маловідходних технологій, розроблення і затвердження фінансово-економічного механізму щодо впровадження системного підходу щодо переробки та утилізації відходів, стимулювання роздільного збирання та утилізації відходів".
Враховано
частково
пункт "в" викласти у такій редакції:
"в) забезпечення організаційно-економічних засад у сфері поводження з відходами, впровадження маловідходних, безвідходних технологій, стимулювання роздільного збирання та утилізації відходів;"

ж) затвердження переліку видів ресурсно-цінних відходів, на які поширюється дозвільний порядок надання права на їх збирання та заготівлю;
пункт "ж" викласти у такій редакції:
"ж) затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини".
-42-Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У пункті "ж" статті 18 текст після слова "відходів" вилучити.
Відхилено

пункт "ж" викласти у такій редакції:
"ж) затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини;"

з) затвердження переліку операцій, пов'язаних з утилізацією та видаленням відходів;

-43- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У чинній редакції Закону в пункті "з" статті 18 після слова "видаленням" додати слово "небезпечних", далі за текстом.
Враховано
пункт "з" після слова "видаленням" доповнити словом "небезпечних"-44-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
У першій частині статті 18 чинної редакції Закону додати пункт "к" такого змісту:
"к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної сировини."
Враховано
доповнити пунктами "к", "л", "м", "н" і "о" такого змісту:
"к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної сировини;
-45-Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
У першій частині статті 18 чинної редакції Закону додати пункт такого змісту:
"встановлення порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів".
Враховано

л) встановлення порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів;
м) визначення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування таких видів господарської діяльності:
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
н) встановлення порядку видачі разового дозволу на транскордонне перевезення небезпечних відходів;
о) встановлення порядку ввезення, вивезення і транзиту територією України окремих видів відходів".

Стаття 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами
До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:

й) сприяння організації збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створенню полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

-46-Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У першій частині статті 20 у пункті "й" вилучити слова "сприяння", "та інших".
Враховано

6) у частині першій статті 20:
пункт "й" викласти у такій редакції:
"й) організація збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;"


к) затвердження за поданням органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ і організацій;

-47-Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
У першій частині статті 20 пункт "к" викласти у такій редакції:
"к) затвердження за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами попередньо погоджених з виконавчими органами селищної або міської рад лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ і організацій, розташованих на територіях такого селища або міста;"
Враховано
пункт "к" викласти у такій редакції:
"к) затвердження за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами попередньо погоджених з відповідними виконавчими органами сільської, селищної або міської рад лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ і організацій - суб'єктів господарської діяльності, розташованих на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць;"

м) видача дозволів (ліцензій) на право ведення діяльності, пов'язаної із збиранням, заготівлею та обробленням окремих видів ресурсно-цінних відходів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

4. У частині першій статті 20 пункт "м" виключити.


пункт "м" виключити.
У зв'язку з цим пункти "н" та "о" вважати пунктами "м" та "н", виклавши їх у такій редакції:

н) забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів
У зв'язку з цим пункти "н", "о" вважати відповідно пунктами "м", "н".
-48- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)
В статті 20 пункт "н)" викласти в такій редакції :
"н) забезпечення ліквідації несанкціонованих, контрольованих та неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів;"

Враховано
частково
"м) забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів;
25.
о) сприяння пропагуванню законодавства про відходи серед населення, стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі ресурсно-цінних відходів.
У пункті "о" частини першої статті 20 слова "ресурсно-цінних відходів" замінити словами "окремих видів відходів як вторинної сировини".
-49-Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В пункті "о)" першої частини статті 20 після слова "...серед населення..." доповнити словами "...створення необхідних умов для ..." і далі за текстом.
Враховано

н) сприяння пропагуванню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини."-50- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У частині першій статті 20 додати пункт такого змісту :
"зупинення дії дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами в разі порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;"

Враховано

доповнити частину пунктами "о", "п", "р", "с", "т" такого змісту:
"о) зупинення дії дозволу на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами в разі порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;
-51-Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У частину першу статті 20 і в статтю 21 додати пункт такого змісту :
"здійснення контролю суб"єктів господарської діяльності в частині виконання вимог щодо утилізації чи вивезення з України використаних імпортних пакувальних матеріалів і тари."
Враховано

п) здійснення контролю суб'єктів господарської діяльності в частині виконання вимог щодо утилізації чи вивезення з України використаних імпортних пакувальних матеріалів і тари;
-52-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
У частину першу статті 20 додати пункт такого змісту :
"здійснення контролю суб'єктів господарської діяльності за використанням квот на утилізацію відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина."
Враховано

р) здійснення контролю суб"єктів господарської діяльності за використанням квот на утилізацію відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина;-53-Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
У статті 20 у частині першій додати пункти такого змісту:
"надання дозволів на будівництво і/або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки";
надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки."
Враховано

с) надання дозволів на будівництво і/або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки";
т) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки."
26.
Стаття 21. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами
Органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують:7) У частині першій статті 21:
27.
и) ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;

-54- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)
В статті 21 в пункт "и" після слова "несанкціонованих" додати слово "контрольованих".
Відхилено

28.
і) сприяння пропагуванню законодавства про відходи серед населення, стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі ресурсно-цінних відходів;
У пункті "і" частини першої статті 21 слова "ресурсно-цінних відходів" замінити словами "окремих видів відходів як вторинної сировини".
-55- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В пункті "і" першої частини статті 21 після слова "...серед населення..." доповнити словами "створення необхідних умов для" і далі за текстом.
Враховано
пункт "і" викласти у такій редакції:
"і) сприяння пропагуванню законодавства про відходи серед населення, створення нобхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини";-56-Н.д.Мельников О.Б.(Реєстр.картка №379)
В чинній редакції Закону статтю 21 доповнити пунктом " й" такого змісту :
"й) затвердження за поданням територіальних підрозділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів лімітів на утворення та розміщення відходів для суб`єктів господарської діяльності. "
Враховано
доповнити пунктами "й", "к", "л", "м" такого змісту:
"й) затвердження за поданням територіальних підрозділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів лімітів на утворення та розміщення відходів для суб`єктів господарської діяльності;-57-Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
У статті 21 додати пункти такого змісту:
"надання дозволів на будівництво і/або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки";
надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки."

к) надання дозволів на будівництво і/або реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки";
л) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на відповідній території селища або міста у порядку, визначеному Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки;

м) здійснення контролю суб'єктів господарської діяльності в частині виконання вимог щодо утилізації чи вивезення з України використаних імпортних пакувальних матеріалів і тари".


Стаття 23. Компетенція Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України у сфері поводження з відходами
До компетенції Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та його органів на місцях у сфері поводження з відходами належить:
6. У частині першій статті 23:


8) У частині першій статті 23:


ж) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

-58-Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У пункті "ж" статті 23 слово "дозволів" замінити на слово "ліцензій", а перед словом "відходів" додати слово "небезпечних".
Враховано у статті 18

пункт "ж" виключити;
У зв'язку з цим пункти "з", "и", "і", "ї", "й", "к", "л", "м" вважати пунктами "ж", "з", "и", "і", "ї", "й", "к", "л";

з) видача дозволів на транскордонне перевезення відходів;
у пункті "з" слово "дозволів" замінити словом "ліцензій";
-59-Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У пункті "з" статті 23 слово "дозволів" замінити на слово "ліцензій", а перед словом "відходів" додати слово "небезпечних".
Враховано частковопункт "ж" викласти в такій редакції:
"ж) видача разових дозволів на транскордонне перевезення небезпечних відходів;"
29.
м) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами.

-60- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
У пункті "з" статті 23 перед словом "дозволів" додати слово "разових".
Враховано


30.

доповнити частину новими пунктами "н", "о", "п", "р" такого змісту:


доповнити частину пунктами "м" і "н" такого змісту:
31.

"н) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України;
-61- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)
До статті 23 додати пункт "н" в такій редакції :
"н) винесення постанов щодо зупинення діяльності або закриття об'єктів поводження з відходами, що не відповідають вимогам чинного законодавства…", далі за текстом.
Враховано частково в ст.20

"м) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України;
32.

о) видача ліцензій на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
-62- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)
До статті 23 додати пункт "о" в такій редакції:
"о) винесення постанов щодо закриття несанкціонованих контрольованих та неконтрольованих звалищ відходів.", далі за текстом.
Враховано частково в ст.20

34.

п) видача ліцензії на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;


р) здійснення функцій компетентного органу, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням".
-63-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У пункті "р)" частини першої статті 23 - вилучити слова "компетентного органу", викласти пункт "р" у такій редакції :
"р) здійснення повноважень Міністерства екології та природних ресурсів України, яке", далі за текстом.
Враховано частково і редакційно

н) здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади, який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням."
36.
Стаття 28. Ведення реєстру місць видалення відходів
З метою повного обліку та опису місць видалення відходів ведеться їх реєстр (як функціонуючих, так і закритих або законсервованих), а також здійснюється контроль за впливом відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, за їх кількісним і якісним складом.

7. Частину першу статті 28 викласти у такій редакції:
"З метою повного обліку та опису місць видалення відходів за їх якісним і кількісним складом, а також здійснення контролю за впливом відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини ведеться реєстр місць видалення відходів (як функціонуючих, так і закритих або законсервованих)".


9) Частину першу статті 28 викласти у такій редакції:
"З метою повного обліку та опису місць видалення відходів, їх якісного і кількісного складу, а також здійснення контролю за впливом відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини ведеться реєстр місць видалення відходів (як функціонуючих, так і закритих або законсервованих)."
37.
Стаття 32. Заходи щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів
З метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини забороняється:10) У частині першій статті 32:


а) вести будь-яку виробничу діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів;

-64-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
В чинній редакції Закону у статті 32 у пункті "а" слово "виробничу" замінити на слово "господарську".
Враховано
у пункті "а" слово "виробничу" замінити словом "господарську";

в) визначати місця розміщення підприємств, установок, полігонів, комплексів та інших об"єктів поводження з відходами, проектувати, та будувати регіональні і міжрегіональні комплекси оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, якщо вони не відповідають екологічним та санітарно-гігієнічним вимогам;пункт "в" після слова "комплексів" доповнити словом "сховищ";


ж) порушувати строки переробки відходів, ввезених в Україну за відповідним дозволом як вторинну сировину.


-65- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)
В першій частині статті 32 в пункті "ж" слова "відходів, ввезених в Україну за відповідним дозволом як вторинну сировину" замінити на слова "макулатури та металобрухту, що ввезені в Україну, за відповідним дозволом Кабінету Міністрів України як вторинна сировина".
Враховано частково
-66-Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
В першій частині статті 32 пункт "ж" викласти у такій редакції:
"ж) порушувати строки переробки відходів, ввезених в Україну у відповідності за квотами "
і додати пункт такого змісту:
"порушувати встановлені квоти на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини".
Враховано

пункти "ж", "з" і "і" викласти у такій редакції:
"ж) порушувати строки переробки відходів, ввезених в Україну відповідно до встановлених квот;
з) порушувати встановлені квоти на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини;

-67-Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В першій частині статті 32 у пункті "ж" слова "за відповідним дозволом" вилучити.
Враховано

-68-Н.д.Власов В.Д. (Округ №54)
Доповнити частину першу статті 32 пунктом такого змісту:
"ввезення в Україну відходів з метою їх зберігання чи захоронення".
Враховано

і) ввезення в Україну відходів з метою їх зберігання чи захоронення.

Стаття 33. Вимоги щодо зберігання та видалення відходів
8. У статті 33:


11) частину третю статті 33 викласти у такій редакції:

Видалення відходів здійснюється відповідно до вимог екологічної безпеки та за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України і повинно забезпечувати можливість безпечної утилізації чи захоронення залишкових продуктів.

частину третю викласти у такій редакції:
"Видалення відходів здійснюється відповідно до вимог екологічної безпеки з обов'язковим забезпеченням можливості утилізації чи захоронення залишкових продуктів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України".
-69-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У третій частині статті 33 - вилучити слово "можливості".

Відхилено
"Видалення відходів здійснюється відповідно до встановлених законодавством вимог екологічної безпеки з обов'язковим забезпеченням можливості утилізації чи захоронення залишкових продуктів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України."-70-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині третій статті 33 після слів "відповідно до" додати слова: "встановлених законодавством."
Враховано9. Статтю 34 викласти у такій редакції:


12) Статтю 34 викласти у такій редакції:
40.
Стаття 34. Загальні вимоги щодо поводження з небезпечними відходами
"Стаття 34. Вимоги щодо поводження з небезпечними відходами


"Стаття 34. Вимоги щодо поводження з небезпечними відходами
41.
Юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов'язана з поводженням із небезпечними відходами, зобов'язані забезпечити належний захист навколишнього природного середовища та людей від їх шкідливого впливу.

Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, діяльність яких пов'язана з поводженням з небезпечними відходами, зобов'язані вживати необхідних заходів до запобігання забрудненню ними навколишнього природного середовища, а у разі виникнення такого забруднення - зведення до мінімуму його наслідків для навколишнього природного середовища та здоров'я людини.


Усі небезпечні відходи за ступенем їх шкідливого впливу на навколишне природне середовище та людину відповідно переліку небезпечних властивостей поділяються на класи і підлягають обліку.
Відповідний клас відходів визначається виробником відходів відповідно до нормативно-правових актів, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України.-71- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину першу статті 34 редакції, прийнятої у першому читанні, викласти в такій редакції :
"Юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов`язана із поводженням з небезпечними відходами, зобов`язані забезпечити запобігання забрудненню ними навколишнього рпиродного середовища, а у разі виникнення такого забруднення - ліквідувати забруднення та його наслідки для навколишнього природного середовища та здоров`я людини."
Враховано
редакційно в частині третій
-72-Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В частині першій статті 34 після слів "заходів до" додати слова: "недопущення їх шкідливого впливу на здоров`я людини", далі за текстом.
Враховано редакційно в частині третій
-73-Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У статті 34 першу частину викласти у такій редакції :
"Суб`єкт господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об`єкт поводження з небезпечними відходами, відповідно до закону зобов`язаний :
- забезпечити запобігання забрудненню ними навколишнього природного середовища, а у разі виникнення такого забруднення - ліквідувати забруднення та його наслідки для навколишнього природного середовища та здоров`я людини;
- вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і навколишнього природного середовища від їх впливу;
- повідомляти про аварію, що сталася на зазначеному об`єкті, і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та населення;
- забезпечувати експлуатацію зазначених об`єктів і перевезення небезпечних відходів з додержанням вимог природоохоронного законодавства;
- мати ліцензію на здійснення операцій поводження з небезпечними відходами;
- ідентифікувати об`єкти поводження з небезпечними відходами відповідно до Закону України "Про об"єкти підвищеної небезпеки";
- мати план локалізації та ліквідації аварії на об`єкті;
- мати декларацію безпеки;
- надавати інформацію про такі об`єкти відповідно до Закону України "Про об"єкти підвищеної небезпеки".

Враховано
в частині третій
Суб`єкт господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об`єкт поводження з небезпечними відходами, зобов`язаний:
забезпечити запобігання забрудненню ними навколишнього природного середовища, а у разі виникнення такого забруднення - ліквідувати забруднення та його наслідки для навколишнього природного середовища та здоров`я людини;
вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і навколишнього природного середовища від їх впливу;
повідомляти про аварію, що сталася на зазначеному об`єкті, і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та населення;
забезпечувати експлуатацію зазначених об`єктів і перевезення небезпечних відходів з додержанням вимог природоохоронного законодавства;
мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
ідентифікувати об`єкти поводження з небезпечними відходами відповідно до Закону України "Про об"єкти підвищеної небезпеки";
мати план локалізації та ліквідації аварії на об`єкті;
мати декларацію безпеки;
надавати інформацію про такі об`єкти відповідно до Закону України "Про об"єкти підвищеної небезпеки".

42.
Всі небезпечні відходи за ступенем шкідливого впливу їх на навколишнє природне середовище та людину поділяються на класи і підлягають обліку.
Усі небезпечні відходи за ступенем їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та людину поділяються на категорії небезпечності і підлягають обліку.
-74-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В статті 34 частину другу - вилучити і залишити у редакції чинного Закону.


Враховано в частині першій


-75- Н.д.Власов В.Д. (Округ №54)
У частині другій статті 34 після слів "та людину" додати такі слова:
"відповідно переліку небезпечних властивостей", далі за текстом
Враховано в частині першій

43.
Клас небезпеки відходів визначається виробником відходів на підставі відповідних нормативно-правових документів, що затверджуються спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
Категорія небезпечності відходів визначається виробником відходів відповідно до нормативно-правових актів, що затверджуються Міністерством екології та природних ресурсів України та державною санітарно-епідеміологічною службою України.
-76-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині третій статті 34 після слів "санітарно-епідеміологічною службою України" додати слова: "під наглядом і контролем відповідних органів виконавчої влади на місцях, до відання яких віднесено це питання."

Відхилено
-77-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В статті 34 частину третю - вилучити і залишити у редакції чинного Закону.
Враховано редакційно в частині другій
-78-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині третій статті 34 слова "що затверджуються" замінити словом "прийнятих", або словом "виданих", а після слів "природних ресурсів України" сполучник "та" замінити словами "за погодженням з."
Враховано частково в частині другій


44.
Юридичні та фізичні особи - виробники (власники) небезпечних відходів повинні мати дозволи (ліцензії) на поводження з ними, які видаються відповідно до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами. У разі недотримання вимог щодо поводження з небезпечними відходами дозволи (ліцензії) у встановленому законом порядку зупиняються на певний час або анулюються.
Юридичні та фізичні особи- суб'єкти підприємницької діяльності - власники (виробники) небезпечних відходів повинні мати ліцензії на здійснення операцій поводження з ними, які видаються відповідно до Закону України "Про підприємнимцтво" Міністерством екології та природних ресурсів України або його органами на місцях за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України.45.
Транспортування небезпечних відходів дозволяється лише за наявності їх паспорта та дозволу (ліцензії) на поводження з ними і тільки спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.
У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних умов щодо поводження з небезпечними відходами дія ліцензії припиняється або ліцензія анулюється у встановленому порядку.
-79-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині п"ять статті 34 слова "ліцензійних умов" замінити на слова "умов, встановлених ліцензією", а після слова "у встановленому" додати слово "законодавством."
Враховано

У разі порушення суб'єктом господарської діяльності ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ліцензія анулюється у встановленому законом порядку.-80- Н.д.Власов В.Д. (Округ №54)
В частині п"ять статті 34 слово "підприємницької" замінити на слово "господарської"

Враховано

46.
Відповідальність за безпечне перевезення небезпечних відходів несе транспортна організація, якщо не доведе, що нестача або шкода сталася не з її вини.

-81- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину щосту статті 34 чинної редакції Закону доцільно залишити без змін.
ВідхиленоДо поводження з небезпечними відходами допускаються особи, які мають професійну підготовку, підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) на право роботи з небезпечними речовинами, та не мають медичних протипоказань. Допуск працівників до роботи забезпечується відповідною посадовою особою підприємства, установи, організації.
-82-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В статті 34 шосту частину - вилучити.
Відхилено

До поводження з небезпечними відходами допускаються особи, які мають професійну підготовку, підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) на право роботи з небезпечними речовинами, та не мають медичних протипоказань. Допуск працівників до роботи забезпечується відповідною посадовою особою підприємства, установи, організації.
47.

Перевезення небезпечних відходів дозволяється за наявності:
-83-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В статті 34 частину сьому - вилучити.
Враховано

48.

документів на перевезення та передачу небезпечних відходів із зазначенням кількості перевезених небезпечних відходів, мети, маршруту та місця призначення;49.

аварійної картки;50.

спеціально обладнаних транспортних засобів, які мають відповідні спеціальні знаки;51.

спеціальної тари чи контейнерів з відповідним маркуванням.
-84- Н.д.Власов В.Д. (Округ №54)
Частини сьому та восьму статті 34 викласти у такій редакції :
"Перевезення небезпечних відходів дозволяється лише за наявності їх паспорта та дозволу (ліцензії) на поводження з ними і в порядку, визначеному законодавством про перевезення небезпечних вантажів."
Враховано

Перевезення небезпечних відходів дозволяється лише за наявності їх паспорта та ліцензії на поводження з ними і в порядку, визначеному законодавством про перевезення небезпечних вантажів.
52.

Перевезення небезпечних відходів здійснюється за умови обов'язкового страхування відповідальності перевізника за збитки, які можуть бути завдані ним під час перевезення.
-85-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В статті 34 частину восьму - вилучити.

Відхилено53.


-86- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Частину вісім статті 34 доповнити такими словами "за рахунок власних коштів."
Враховано
редакційно
Перевезення небезпечних відходів здійснюється за умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності перевізника за збитки, які можуть бути завдані ним під час перевезення, відповідно до закону.

Порядок видачі ліцензій на експорт, імпорт та транзит небезпечних відходів визначається Кабінетом Міністрів України.

-87- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)
Частину восьму статті 34 чинної редакції Закону викласти в такій редакції: "Порядок видачі ліцензій на експорт та транзит небезпечних відходів, а також на імпорт макулатури та металобрухту визначається Кабінетом Міністрів України."
Враховано
частково у статті 18
Спеціальні вимоги щодо поводження з небезпечними відходами визначаються відповідним законом.
Відповідальність за порушення вимог безпечного перевезення небезпечних відходів несе транспортна організація, крім випадків, коли доведено, що шкода або нестача відходів сталася не з її вини.
-88-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині дев`ять статті 34 після слів "Відповідальність за порушення" додати слова "встановлених законодавством", далі за текстом.
Враховано в статті 42
-89-Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Частину дев'ять статті 34 перенести до статті 42 чинного Закону.
Враховано


54.

Зберігання та захоронення небезпечних відходів дозволяється лише у спеціально обладнаних місцях та здійснюється на підставі дозволів, виданих у встановленому порядку. Провадження інших видів діяльності, не пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами, на території, відведеній для їх розміщення, забороняється.
-90-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині десять статті 34 після слів "у встановленому" додати слово "законодавством", далі за текстом.
Враховано редакційно

Зберігання та захоронення небезпечних відходів дозволяється лише у спеціально обладнаних місцях та здійснюється на підставі ліцензійних умов щодо поводження з небезпечними відходами. Провадження інших видів діяльності, не пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами, на території, відведеній для їх розміщення, забороняється.-91-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В статті 34 частину десять - вилучити.
Відхилено

55.

Зберігання небезпечних відходів на території підприємств є фактором підвищеної екологічної небезпеки і здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
-92- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В частині одинадцятій статті 34 вилучити слова "є фактором підвищеної екологічної небезпеки", далі за текстом.

Враховано
Зберігання небезпечних відходів на території підприємств, установ, організацій суб'єктів господарської діяльності здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.-93-Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину одинадцяту статті 34 викласти у такій редакції :
"Збереження небезпечних відходів на території підприємств здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."
Враховано редакційно
-94-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В статті 34 частину одинадцяту - вилучити.
Відхилено
-95-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині одинадцятій статті 34 після слів "території підприємств" додати слова "установ, організацій", далі за текстом.
Враховано
-96-Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Статтю 34 доповнити частинами дванадцять та тринадцять такого змісту:
"Підприємства, установи і організації суб'єкти господарської діяльності, на території яких зберігаються небезпечні відходи, є відповідно до закону об`єктами підвищеної небезпеки.
Відповідальність суб`єкта господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об`єкт поводження з небезпечними відходами, за шкоду, заподіяну аваріями на таких об`єктах, життю, здоров`ю, майну громадян та майну юридичних осіб, підлягає обов`язковому страхуванню відповідно до закону."
Враховано
Підприємства, установи і організації суб'єкти господарської діяльності, на території яких зберігаються небезпечні відходи, є відповідно до закону об`єктами підвищеної небезпеки.
Відповідальність суб`єкта господарської діяльності, у власності або у користуванні якого є хоча б один об`єкт поводження з небезпечними відходами, за шкоду, заподіяну аваріями на таких об`єктах, життю, здоров`ю, майну громадян та майну юридичних осіб, підлягає обов`язковому страхуванню відповідно до закону."
56.

10. Статтю 35 викласти у такій редакції:


13) Статтю 35 викласти в такій редакції:
57.
Стаття 35. Регулювання збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини
"Стаття 35. Регулювання збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини
-97-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Назву статті 35 викласти у такій редакції:
"Порядок здійснення діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини"
Враховано
"Стаття 35. Порядок здійснення діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини

Діяльність, пов'язана із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини та забезпечення ними переробних підприємств, здійснюється на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону.-98-Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
доповнити статтю частиною такого змісту:
"Перелік цих видів відходів встановлюється законом".
Враховано частково у пункті 7 цього Закону


Підставою для видачі ліцензії на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини є наявність у спеціалізованих підприємств виробничих і складських приміщень, пресового, вантажопідйомного та аналітичного обладнання, кваліфікованого персоналу.
Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини, забезпечення протипожежної та екологічної безпеки встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
58.
Регулювання діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, та сталого забезпечення ними переробних підприємств здійснюється шляхом надання дозволів на збирання і заготівлю відповідних видів відходів. Перелік цих видів відходів встановлюється законом.
Регулювання діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, та сталого забезпечення ними переробних підприємств здійснюється шляхом ліцензування цієї діяльності.
-99-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Першу частину статті 35 доповнити таким реченням :
"Операції поводження з окремими видами відходів як вторинної сировини в частині приймання і закупівлі їх у населення спеціалізовані підприємства здійснюють через свої приймальні пункти (стаціонарні або пересувні)."
Враховано

Операції поводження з окремими видами відходів як вторинної сировини в частині приймання і закупівлі їх у населення спеціалізовані підприємства здійснюють через свої приймальні пункти (стаціонарні або пересувні).
59.
Порядок надання дозволів на збирання та заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини установлюється Кабінетом Міністрів України.
Перелік окремих видів відходів як вторинної сировини затверджується Кабінетом Міністрів України".


Перелік окремих видів відходів як вторинної сировини затверджується Кабінетом Міністрів України."
60.

11. Статтю 36 викласти у такій редакції:
-100-Н.д.Власов В.Д. (Округ №54)
Статтю 36 виключити.
Враховано

14) Статтю 36 виключити.
61.
Стаття 36. Регулювання транскордонних перевезень відходів
"Стаття 36. Регулювання транскордонних перевезень відходів62.
Забороняється ввезення в Україну відходів з метою їх зберігання чи видалення.
Забороняється ввезення в Україну відходів з метою їх зберігання чи захоронення.
-101- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр. картка №374)
Статтю 36 викласти в такій редакції:
"Порядок і умови ввезення на територію України макулатури та металобрухту як вторинної сировини, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Ввезення будь-яких інших видів відходів в Україну з метою їхнього збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження чи захоронення забороняється.
Порядок і умови вивезення відходів з території України та транзиту відходів через територію України встановлюються Кабінетом Міністрів України."
Враховано частково в статті 32
-102- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину першу статті 36 слід викласти в такій редакції :
"Забороняється ввезення в Україну відходів з метою їх розміщення та видалення."
Враховано в статті 32
-103-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В статті 36 частину першу залишити у редакції чинного Закону.
Враховано частково в статті 32


63.
Порядок ввезення в Україну, крім випадків, зазначених у частині першій цієї статті, вивезення і транзиту через територію України окремих видів відходів установлюється Кабінетом Міністрів України.
Порядок ввезення, вивезення і транзиту територією України окремих видів відходів установлюється Кабінетом Міністрів України.
-104-Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В статті 36 частину другу залишити у редакції чинного Закону.

Враховано частково в статті 18

-105- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В частині другій статті 36 після слова "ввезення" додати слово "консервації".
Відхилено

64.

Особливості регулювання транскордонних перевезень небезпечних відходів визначаються Законом України "Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням".
Стаття 39. Плата за розміщення відходів
Частина третя
Одержані кошти зараховуються до відповідних фондів охорони навколишнього природного середовища згідно із законом.

-106- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Частину третю статті 39 викласти у такій редакції :
"Одержані кошти зараховуються до відповідних фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються у складі Державного, Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди та розміщення відходів."
Враховано
15) У статті 39:
частину третю викласти у такій редакції:
"Одержані кошти зараховуються до відповідних фондів охорони навколишнього природного середовища, що включаються до Державного, Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди та розміщення відходів.
-107-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 39 доповнити частиною такого змісту:
"Плата за розміщення відходів на територіях підприємств, установ та організацій, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання та заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері, не сплачується."

Враховано

доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Плата за розміщення відходів на територіях підприємств, установ та організацій, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері, не сплачується."


Стаття 40. Стимулювання заходів щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення16) Частину першу статті 40 доповнити пунктом "є" такого змісту:-108- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У статтю 40 додати пункт "є" такого змісту: " інші податкові пільги та пільгові умови щодо поповнення обігових коштів підприємств суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють збирання та заготівлю, обробку і утилізацію відходів як вторинної сировини за умови цільового використання цих коштів для придбання та переробки таких відходів."
Враховано
"є) пільгові умови щодо поповнення обігових коштів підприємств суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють збирання і заготівлю, обробку і утилізацію відходів як вторинної сировини за умови цільового використання цих коштів для придбання та переробки таких відходів."
65.
Стаття 42. Правопорушення у сфері поводження з відходами
Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за:17) У частині першій статті 42:

б) самовільне складування чи видалення відходів;

12. У пункті "б" статті 42 слово "складування" замінити словом "розміщення".


у пункті "б" слово "складування" замінити словом "розміщення";

в) порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і транзиту через її територію відходів (вторинної сировини);

-109- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)
В першій частині статті 42 в пункті "в" після слів "везення в Україну" додати слова "макулатури і металобрухту як вторинної сировини;" далі за текстом.
Враховано частково
пункт "в" викласти в такій редакції:
"в) порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і транзиту через її територію відходів як вторинної сировини;"

к) недотримання умов ввезення відходів на територію України;

-110- Н.д.Курикін С.І. (Реєстр.картка №374)
В першій частині статті 42 в пункті "к" слово "відходів" замінити на слова "макулатури і металобрухту."
Враховано частково
пункт "к" викласти в такій редакції:
"к) недотримання умов ввезення відходів на територію України як вторинної сировини";

доповнити пунктом "м" такого змісту:
"м) порушення вимог безпечного перевезення небезпечних відходів."
68.

13. У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство екології та природних ресурсів України" у відповідному відмінку.


18) У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами" у відповідних відмінках.-111-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
У пункті 37 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" вилучити слова "заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, "
Враховано

2. У пункті 37 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000р., № 36, ст. 299; 2001р., № 11, ст. 45 із змінами, внесеними Законом України від 8 лютого 2001 року № 2257-ІІІ) слова "заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів" виключити.-112-Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" пункт 7.13.5. викласти у такій редакції:
"Звільняються від оподаткування доходи заготівельних підприємств від продажу відповідно до закону окремих видів відходів як вторинної сировини за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України."
Враховано

3. Підпункт 7.13.5 пункту 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2000 р., № 5, ст. 34) викласти у такій редакції:
"7.13.5. Звільняються від оподаткування доходи заготівельних підприємств від продажу відповідно до закону окремих видів відходів як вторинної сировини за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України."-113-Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
У Законі України "Про податок на додану вартість" пункт 5.2.6. вилучити;
до статті 11 додати пункт такого змісту:
"Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету заготівельними підприємствами за операції з продажу ними окремих видів відходів як вторинної сировини за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, залишається у розпорядженні цих підприємств і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення."
Враховано

4. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, № 37, ст. 239, № 38, ст. 250, № 47, ст. 294, № 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., № 10, ст. 37, № 17, ст. 83, № 18, ст. 95, № 20, ст. 100, № 33, ст. 224; 1999 р., № 4, ст. 33, № 7, ст. 53, ст. 54, № 15, ст. 83, ст. 88, № 18, ст.140, ст. 142, № 26, ст. 214, ст. 216, № 31, ст. 250, № 32, ст. 264, № 35, ст. 302, № 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, № 39, ст. 356, ст. 357, № 51, ст. 446; 2000 р., № 2, ст. 16, № 3, ст. 20, № 10, ст. 78, № 20, ст. 149, № 22, ст. 172, № 25, ст.197, № 26, ст. 209, № 32, ст. 258, ст. 260, № 35, ст. 283, № 36, ст. 300, № 38, ст. 318, № 40, ст. 339, № 48, ст. 406; 2001 р., № 4, ст. 15, № 7, ст. 36, № 11, ст. 46, ст. 50):
підпункт 5.2.6. пункту 5.2 статті 5 виключити;
статтю 11 доповнити пунктом 11.33 такого змісту:
"11.33. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету заготівельними підприємствами за операції з продажу ними окремих видів відходів як вторинної сировини за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, залишається у розпорядженні цих підприємств і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення."-114-Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
У Декреті Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (26 грудня 1992 року № 13-92) у статті 5 пункту "у" після слів "макулатуру та ганчір'я" доповнити словами (у дужках) "полімери, склобій, відходи гумові, у тому числі зношені шини".
Враховано

5. У підпункті "у" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26 грудня 1992 р. № 13-92 (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 77; 2000 р., № 5, ст. 34) слова "(макулатуру та ганчір'я)" замінити словами "(макулатуру, ганчір'я, полімери, склобій, відходи гумові, у тому числі зношені шини)".
69.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законів України, инших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Дозвільні документи щодо ввезення в Україну відходів як вторинної сировини, видані до набрання чинності цим Законом, діють протягом строку, на який їх видано.
4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбаченних цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні