Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про пенсійне забезпечення''
Автор: Народні депутати України: С.Ніколаєнко, О.Малєвський, М.Кульчинський, Є.Кирильчук
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №3, ст.10; 1993 р., №29, ст. 303) такі зміни:
І. У статті 8:


-1- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абзац 1 після слів "здійснюється з" доповнити словами "коштів" і далі за текстом.
Враховано

1) частину першу після слів "здійснюється з" доповнити словом "коштів";


-2- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абзац 2 статті 8 викласти у такій редакції:
"Пенсійний фонд України - некомерційна (неприбуткова) організація, яка не входить" і далі за текстом.
Враховано

2) у першому реченні частини другої слова "самостійно фінансово-банківською системою" замінити словами "некомерційною (неприбутковою) організацією, яка";


-3- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абзац 2 статті 8 доповнити реченням:
"Положення про пенсійний фонд України затверджується Кабінетом Міністрів України".
Враховано


2.
В статті 8 Закону України "Про пенсійне забезпечення" після другого речення додати нове речення наступного змісту:
-4- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Друге і третє речення абз.2 статті 8 виділити в окремий абзац 3:
Враховано

3) доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
3.
"Виплата пенсій проводиться по всій території України щомісячно, незалежно від соціально-економічного стану та пенсійних надходжень у конкретному регіоні за рахунок перерозподілу цих коштів в межах країни. Забороняється розрив у термінах виплати пенсій у різних адміністративно-територіальних одиницях."
"Виплата пенсій проводиться по всій території України щомісячно, незалежно від соціально-економічного стану та пенсійних надходжень у конкретному регіоні за рахунок перерозподілу цих коштів в межах країни. Забороняється розрив у термінах виплати пенсій у різних адміністративно-територіальних одиницях."

"Фінансування витрат на виплату пенсій проводиться по всій території України щомісячно, незалежно від надходжень коштів та соціально-економічного стану конкретних регіонів за рахунок перерозподілу коштів Пенсійного фонду України в межах країни. Забороняється розрив у строках фінансування витрат на виплату пенсій у різних адміністративно-територіальних одиницях."


-5- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
В другому реченні тексту запропонованої редакції після слова "Забороняється" додати "виплата пенсій частинами та" і далі за текстом.
Враховано
-6- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
З метою приведення у відповідність із назвою статті 8 запропоновані зміни викласти у такій редакції:
"Фінансування витрат на виплату пенсій проводиться по всій території України щомісячно, незалежно від надходжень коштів та соціально-економічного стану конкретних регіонів за рахунок перерозподілу коштів Пенсійного фонду України в межах країни. Забороняється розрив у строках фінансування витрат на виплату пенсій у різних адміністративно-територіальних одиницях."
Враховано


4.
Далі за змістом.


У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.


-7- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Статтю 85 доповнити частиною другою такого змісту:
"Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною сумою у встановлені строки, але не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія".

2. Статтю 85 доповнити частиною другою такого змісту:
"Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною сумою у встановлені строки, але не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія".


-8- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Доповнити законопроект другим розділом у такій редакції:
"ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".
Враховано

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні