Назва: Пропозиції Президента до Закону України ''Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встаовлення відповідальності за обман покупця чи замовника
Автор: Президент України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
щодо встановлення відповідальності
за обман покупця чи замовника


Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
щодо встановлення відповідальності
за обман покупця чи замовника
2.
Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
3.
І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни:


І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни:
4.
1. Доповнити Кодекс статтею 1552 такого змісту:


1. Доповнити Кодекс статтею 1552 такого змісту:
5.
"Стаття 1552. Обман покупця чи замовника


"Стаття 1552. Обман покупця чи замовника
6.
Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів, або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, та громадянами-суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує третини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, -
-1- Президент України
З метою приведення нових норм у відповідність із статтями 155 і 1551 чинного Кримінального Кодексу та статтею 225 нового Кримінального кодексу України, який вступає в дію з 1 вересня 2001 року, необхідно в абзаці першому частини першої статті 1552 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова "не перевищує третини неоподатковуваного мінімуму" замінити словами "не перевищує три неоподатковуваних мінімуми".


Враховано

Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів, або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, та громадянами-суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, -
7.
тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
8.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -


Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
9.
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".


тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

10.
2. Викласти статтю 2444 в такій редакції:


2. Викласти статтю 2444 в такій редакції:
11.
"Стаття 2444. Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів


"Стаття 2444. Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів
12.
Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів (стаття 155, 1552 частина друга статті 156, статті 1561, 1562, 167 - стосовно правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 168, 1681 (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), 170 - стосовно правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 1701 - щодо правопорушень під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, стаття 172 - стосовно порушень на підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, стаття 1882).


Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів (стаття 155, 1552 частина друга статті 156, статті 1561, 1562, 167 - стосовно правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 168, 1681 (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), 170 - стосовно правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 1701 - щодо правопорушень під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, стаття 172 - стосовно порушень на підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, стаття 1882).

13.
Від імені органів виконавчої влади у сфері захисту споживачів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:


Від імені органів виконавчої влади у сфері захисту споживачів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
14.
керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації і його заступники;


керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації і його заступники;
15.
керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим та його заступники, начальники управлінь у справах захисту прав споживачів областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники.


керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим та його заступники, начальники управлінь у справах захисту прав споживачів областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники.

16.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-2- Президент України
З метою усунення неузгодженості та чіткого розмежування видів юридичної відповідальності, запобігання утворенню прогалини у законодавстві в період до 1 вересня 2001 року, необхідно у розділі II Закону слова "з дня його опублікування" замінити словами "з 1 вересня 2001 року".
Враховано

ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2001 року.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні