Назва: Про охорону культурної спадщини
Автор: Верховна Рада України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань культури і духовності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охорону культурної спадщини


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охорону культурної спадщини
1.
Стаття 6. Повноваження інших органів охорони культурної спадщини


Стаття 6. Повноваження інших органів охорони культурної спадщини
2.
1. До повноважень органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування, відповідно до їхньої компетенції, належить:


1. До повноважень органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування, відповідно до їхньої компетенції, належить:
3.
1) здійснення контролю за виконанням цього Закону, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;


1) здійснення контролю за виконанням цього Закону, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
4.
2) подання пропозицій центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;


2) подання пропозицій центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;
5.
3) забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України;


3) забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України;
6.
4) визначення меж територій пам'яток місцевого значення, їхніх зон охорони;


4) визначення меж територій пам'яток місцевого значення, їхніх зон охорони;
7.
5) встановлення режиму збереження і порядку використання пам'яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони;


5) встановлення режиму збереження і порядку використання пам'яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони;
8.
6) забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;


6) забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
9.
7) забезпечення виготовлення, складання і передачі центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їхні знесення, зміну або переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження та подальшого використання;


7) забезпечення виготовлення, складання і передачі центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об'єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їхні знесення, зміну або переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження та подальшого використання;
10.
8) організація розроблення та погодження відповідних програм охорони культурної спадщини;


8) організація розроблення та погодження відповідних програм охорони культурної спадщини;
11.
9) погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт у зонах охорони пам'яток місцевого значення, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на об'єктах культурної спадщини;


9) погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт у зонах охорони пам'яток місцевого значення, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на об'єктах культурної спадщини;
12.
10) призначення відповідних досліджень пам'яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їхнього руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;


10) призначення відповідних досліджень пам'яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їхнього руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;
13.
11) надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення, їхніх територіях та в зонах охорони;


11) надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення, їхніх територіях та в зонах охорони;
14.
12) видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них;


12) видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них;
15.
13) погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;


13) погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
16.
14) укладання охоронних договорів на пам'ятки;


14) укладання охоронних договорів на пам'ятки;
17.
15) здійснення функцій управління заповідниками, музеями-заповідниками, що перебувають відповідно у державній та комунальній власності, згідно із законом;


15) здійснення функцій управління заповідниками, музеями-заповідниками, що перебувають відповідно у державній та комунальній власності, згідно із законом;
18.
16) подання пропозиції центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України та Списку охоронюваних археологічних територій України;


16) подання пропозиції центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України та Списку охоронюваних археологічних територій України;
19.
17) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону;


17) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону;
20.
18) забезпечення в установленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їхніх територій;


18) забезпечення в установленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їхніх територій;
21.
19) здійснення інших повноважень відповідно до закону.


19) здійснення інших повноважень відповідно до закону.
22.
2. Голови обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій призначають на посаду і звільняють з посади керівників органів охорони культурної спадщини відповідних державних адміністрацій за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
-1- Президент України
У частині другій статті 6 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини" слід замінити словами "органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини вищого рівня".
Враховано частково

2. Голови обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій призначають на посаду і звільняють з посади керівників органів охорони культурної спадщини відповідних державних адміністрацій за погодженням з органом охорони культурної спадщини вищого рівня.
23.
Стаття 24. Утримання та використання пам'яток


Стаття 24. Утримання та використання пам'яток
24.
1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору.


1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору.
25.
2. Використання пам'ятки повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.


2. Використання пам'ятки повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.
26.
Режими використання пам'яток встановлює:


Режими використання пам'яток встановлює:
27.
центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини щодо пам'яток національного значення;


центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини щодо пам'яток національного значення;
28.
орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій щодо пам'яток місцевого значення.


орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій щодо пам'яток місцевого значення.
29.
3. Пам'ятку, її частини та елементи забороняється змінювати, замінювати, змінювати призначення, робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні без дозволу Кабінету Міністрів України або відповідного органу охорони культурної спадщини.


3. Пам'ятку, її частини та елементи забороняється змінювати, замінювати, змінювати призначення, робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні без дозволу Кабінету Міністрів України або відповідного органу охорони культурної спадщини.
30.
4. У разі виникнення загрози для збереженості пам'ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам'ятка.


4. У разі виникнення загрози для збереженості пам'ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам'ятка.
31.
5. Розміщення реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць дозволяється за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, а на пам'ятках місцевого значення - за погодженням з органом охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи органами охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій.


5. Розміщення реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць дозволяється за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, а на пам'ятках місцевого значення - за погодженням з органом охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи органами охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій.
32.
За розміщення реклами стягується плата, порядок стягнення і розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
-2- Президент України
Абзац другий і третій частини п'ятої статті 24 вилучити.
Враховано


33.
Плата за розміщення реклами зараховується до спеціального фонду відповідного бюджету і використовується органами охорони культурної спадщини на фінансування охорони культурної спадщини.34.
Стаття 40. Спеціальні кошти на фінансування охорони культурної спадщини


Стаття 40. Спеціальні кошти на фінансування охорони культурної спадщини
35.
1. Спеціальними коштами на фінансування охорони культурної спадщини є кошти спеціальних фондів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, які формуються за рахунок плати за розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами і використання символіки, пов'язаної з пам'ятками, з відрахувань із платежів за користування пам'ятками, що перебувають у державній власності, власності Автономної Республіки Крим, комунальній власності, відрахувань із прибутків туристських організацій, які використовують пам'ятки як екскурсійні об'єкти, 50 відсотків із фінансових санкцій за порушення цього Закону, інших актів законодавства щодо охорони культурної спадщини. Порядок та розміри зазначених відрахувань встановлюються Кабінетом Міністрів України.
-3- Президент України
Частину першу статті 40 викласти в такій редакції: "Спеціальними коштами на фінансування охорони культурної спадщини є кошти спеціальних фондів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів. Порядок формування та використання цих коштів встановлюється Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними та міськими радами"
Враховано у цій частині з доповненням статті 40 новою частиною і з внесенням змін до розділу Х

1. Спеціальними коштами на фінансування охорони культурної спадщини є кошти спеціальних фондів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів Порядок формування та вікористання цих коштів встановлюється Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік та Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними та міськими радами.Після частини першої статті 40 додати нову частину такого змісту:
"2. Кошти, одержані від справляння податку за розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами на пам'ятках та в межах їхніх охоронних зон, а також від справляння податку за використання символіки, пов'язаної з пам'ятками, використовуються на фінансування охорони культурної спадщини відповідно до місцевих бюджетів, затверджених в установленому порядку".
2. Кошти, одержані від справляння податку за розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами на пам'ятках та в межах їхніх охоронних зон, а також від справляння податку за використання символіки, пов'язаної з пам'ятками, використовуються на фінансування охорони культурної спадщини відповідно до місцевих бюджетів, затверджених в установленому порядку.
36.
2. Кошти на фінансування охорони культурної спадщини не підлягають вилученню.

Частини друга і третя стають відповідно частинами третьою і четвертою.
3. Кошти на фінансування охорони культурної спадщини не підлягають вилученню.
37.
3. Органи охорони культурної спадщини є розпорядниками спеціальних коштів на фінансування охорони культурної спадщини.


4. Органи охорони культурної спадщини є розпорядниками спеціальних коштів на фінансування охорони культурної спадщини.
38.
Стаття 42. Пільгове оподаткування у сфері охорони культурної спадщини


Стаття 42. Пільгове оподаткування у сфері охорони культурної спадщини
39.
Держава здійснює політику пільгового оподаткування у сфері охорони культурної спадщини.


Держава здійснює політику пільгового оподаткування у сфері охорони культурної спадщини.
40.
Прибуток платників податків від проведення науково-дослідних і реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини оподатковується у розмірі 50 відсотків від ставки, встановленої для оподаткування прибутку підприємств.
-4- Президент України
Частину другу - п'яту статті 42 вилучити
Враховано з унесенням змін до розділу Х

41.
Звільняються від оподаткування кошти або вартість майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям.42.
До складу валових витрат платників податків включаються суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям у випадках, визначених у пункті 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", але не більше ніж десять відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.43.
Заповідники, музеї-заповідники, парки, що є пам'ятками садовопаркового мистецтва, звільняються від плати за землю.44.
Розділ X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
45.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-5- Президент України
Частину першу розділу Х викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів другого - четвертого частини четвертої розділу Х, які набирають чинності з 1 січня 2001 року".
Враховано частково

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів другого - четвертого частини четвертої розділу Х, які набирають чинності з 1 січня 2001 року.
46.
2. Кабінетові Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:


2. Кабінетові Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
47.
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про охорону культурної спадщини";


подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про охорону культурної спадщини";
48.
розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
49.
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;


відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
50.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
51.
3. Об'єкти, включені до списків (переліків) пам'яток історії та культури відповідно до Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури", визнаються пам'ятками відповідно до цього Закону.


3. Об'єкти, включені до списків (переліків) пам'яток історії та культури відповідно до Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури", визнаються пам'ятками відповідно до цього Закону.
52.
4. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:


4. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
53.
1) частину дев'яту статті 34 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N25, ст.354) після слів "санітарними органами" доповнити словами "органом охорони культурної спадщини";


1) частину дев'яту статті 34 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N25, ст.354) після слів "санітарними органами" доповнити словами "органом охорони культурної спадщини";Після пункту першого частини четвертої розділу Х додати такий пункт:
"2) у Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1991р., № 39, ст.510):
частину другу статті 15 доповнити пунктом 15 такого змісту:
"15) екскурсійно-туристичний збір";
у частині третій статті 15 слова "який встановлюється" замінити словами "та екскурсійно-туристичного збору, які встановлюються".
2) у Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1991р., № 39, ст.510):
частину другу статті 15 доповнити пунктом 15 такого змісту:
"15) екскурсійно-туристичний збір";
у частині третій статті 15 слова "який встановлюється" замінити словами "та екскурсійно-туристичного збору, які встановлюються";
54.
2) у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N27, ст.181):


3) у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N27, ст.181):
55.
пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктом 5.2.12 такого змісту:


пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктом 5.2.12 такого змісту:
56.
"5.2.12. Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям у випадках, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону, але не більше ніж десять відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду";


"5.2.12. Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям у випадках, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону, але не більше ніж десять відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду";Після абзацу третього пункту другого частини четвертої розділу Х додати такий абзац:
"абзац "б" підпункту 7.11.1. пункту 7.11 статті 7 доповнити словами "заповідниками, музеями-заповідниками".
абзац "б" підпункту 7.11.1. пункту 7.11 статті 7 доповнити словами "заповідниками, музеями-заповідниками";
57.
пункт 7.13 статті 7 доповнити підпунктом 7.13.4 такого змісту:


пункт 7.13 статті 7 доповнити підпунктом 7.13.4 такого змісту:
58.
"7.13.4. Оподатковується у розмірі 50 відсотків від діючої ставки прибуток платників податків від проведення науково-дослідних і реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини";


"7.13.4. Оподатковується у розмірі 50 відсотків від діючої ставки прибуток платників податків від проведення науково-дослідних і реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини";
59.
3) у статтях 1 та 172 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N30, ст.336, N32, ст.340; 1995 р., N30, ст.229; 1999 р., N45, ст.399) слова "та у будинках, що є пам'ятками історії та культури" виключити.

Вилучити пункт третій частини четвертої розділу Х у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про додаткові заходи щодо фінансування загальної середньої освіти" та внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори".
Додати новий пункт частини четвертої розділу Х такого змісту:
"4) у Декреті Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N30, ст.336, N32, ст.340; 1995 р., N30, ст.229):
статтю 1 доповнити абзацом "екскурсійно-туристичний збір";
додати нову статтю 17-2 такого змісту:
"Стаття 17-2. Екскурсійно-туристичний збір
Платниками екскурсійно-туристичного збору є суб'єкти туристичної діяльності, які використовують пам'ятки з метою їхнього екскурсійного відвідування.
Граничний розмір екскурсійно-туристичного збору не повинен перевищувати 10 відсотків прибутку суб'єктів туристичної діяльності".
4) у Декреті Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N30, ст.336, N32, ст.340; 1995 р., N30, ст.229):
статтю 1 доповнити абзацом "екскурсійно-туристичний збір";
додати нову статтю 17-2 такого змісту:
"Стаття 17-2. Екскурсійно-туристичний збір
Платниками екскурсійно-туристичного збору є суб'єкти туристичної діяльності, які використовують пам'ятки з метою їхнього екскурсійного відвідування.
Граничний розмір екскурсійно-туристичного збору не повинен перевищувати 10 відсотків прибутку суб'єктів туристичної діяльності".

60.
5. Визнати такими, що втратили чинність:


5. Визнати такими, що втратили чинність:
61.
Закон Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., N30, ст. 426; 1984 р., N7, ст. 145);


Закон Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., N30, ст. 426; 1984 р., N7, ст. 145);
62.
Постанову Верховної Ради Української РСР від 13 липня 1978 року "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., N 30, ст. 427).


Постанову Верховної Ради Української РСР від 13 липня 1978 року "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., N 30, ст. 427).

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні