Назва: Про внесення змін і доповнень до Закону України ''Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України''
Автор: Народні депутати України О.Стоян, О. Сергієнко, С.Друзюк, С.Гавриш
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України"


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України"
1.
З метою вирішення питання компенсації громадянам України втрат від знецінених грошових заощаджень Верховна Рада України постановляє:


З метою вирішення питання компенсації громадянам України втрат від знецінених грошових заощаджень Верховна Рада України постановляє:
2.
I. Внести до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 8, ст. 60, 61) такі зміни :


I. Внести до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 8, ст. 60, 61) такі зміни :
3.
1. У частині першій статті 6 вилучити слово "виключно".


1. У частині першій статті 6 вилучити слово "виключно".
4.
2. Доповнити Закон статтями 81 - 85 такого змісту:


2. Доповнити Закон статтями 81 - 85 такого змісту:
5.
"Стаття 81. За зверненням вкладників компенсація втрат від знецінених грошових заощаджень може проводитись у вигляді надання товарів і послуг шляхом безготівкового перерахування коштів з проіндексованих вкладів у першу чергу:
інвалідів I та II груп;
учасників бойових дій;
пенсіонерів;
громадян, віднесених до 1 і 2 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
багатодітних (3 і більше дітей) сімей;


"Стаття 81. За зверненням вкладників компенсація втрат від знецінених грошових заощаджень може проводитись у вигляді надання товарів і послуг шляхом безготівкового перерахування коштів з проіндексованих вкладів у першу чергу:
інвалідів I та II груп;
учасників бойових дій;
пенсіонерів;
громадян, віднесених до 1 і 2 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
багатодітних (3 і більше дітей) сімей;

батьків, які виховують дитину-інваліда віком до 16 років;
одинокої матері (батька), яка виховує дитину без батька (матері);


батьків, які виховують дитину-інваліда віком до 16 років;
одинокої матері (батька), яка виховує дитину без батька (матері);

батьків, діти яких потребують медичної допомоги, додаткові витрати на забезпечення яких не можуть бути профінансовані за рахунок відповідних бюджетів;
осіб, які постраждали від стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.


батьків, діти яких потребують медичної допомоги, додаткові витрати на забезпечення яких не можуть бути профінансовані за рахунок відповідних бюджетів;
осіб, які постраждали від стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.


6.
Стаття 82. До переліку товарів і послуг, які можуть надаватися шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунків громадян, зазначених у статті 81 цього Закону, включаються:


Стаття 82. До переліку товарів і послуг, які можуть надаватися шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунків громадян, зазначених у статті 81 цього Закону, включаються:
7.
продуктові і промислові товари вітчизняного виробництва;


продуктові і промислові товари вітчизняного виробництва;
8.
надання лікувально-профілактичної та протезної допомоги;
лікарські засоби;


надання лікувально-профілактичної та протезної допомоги;
лікарські засоби;

квартири та будівельні матеріали вітчизняного виробництва;


квартири та будівельні матеріали вітчизняного виробництва;
9.
плата за користування житлом (квартирна плата) та за утримання житла, житлово-комунальні послуги (водо-, тепло-, електро-, газопостачання та водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання скрапленого газу та твердого палива);


плата за користування житлом (квартирна плата) та за утримання житла, житлово-комунальні послуги (водо-, тепло-, електро-, газопостачання та водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, придбання скрапленого газу та твердого палива);
10.
послуги зв'язку;


послуги зв'язку;

оплата навчання дітей та онуків у вищих навчальних закладах.


оплата навчання дітей та онуків у вищих навчальних закладах.
11.
Стаття 83. Грошові заощадження, зазначені в частині першій статті 1 цього Закону, можуть бути використані громадянами як засіб платежу при приватизації, оренді, купівлі об'єктів державної та комунальної власності, земельних ділянок, виконанні інвестиційних зобов'язань, реєстрації правоустановчих документів, транспортних засобів, сплаті державного мита, податків, штрафу, пені.
Громадяни за рахунок своїх заощаджень, поміщених у державні цінні папери, зазначені в частині першій статті 1 цього Закону, можуть придбавати акції, що належать державі у майні господарських товариств.
Пріоритетне право на придбання таких акцій мають громадяни, які вже придбали акції господарських товариств за свої приватизаційні папери та компенсаційні сертифікати. Державні органи приватизації здійснюють продаж акцій за їх номінальною вартістю, що склалася на момент приватизації об'єкту.
Громадяни, які мають заощадження, поміщені у державні цінні папери, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, можуть відкрити рахунки в установах Ощадного банку на суму, еквівалентну вартості цих паперів, проіндексовану у співвідношенні, визначеному частиною першою статті 3 цього Закону.


Стаття 83. Грошові заощадження, зазначені в частині першій статті 1 цього Закону, можуть бути використані громадянами як засіб платежу при приватизації, оренді, купівлі об'єктів державної та комунальної власності, земельних ділянок, виконанні інвестиційних зобов'язань, реєстрації правоустановчих документів, транспортних засобів, сплаті державного мита, податків, штрафу, пені.
Громадяни за рахунок своїх заощаджень, поміщених у державні цінні папери, зазначені в частині першій статті 1 цього Закону, можуть придбавати акції, що належать державі у майні господарських товариств.
Пріоритетне право на придбання таких акцій мають громадяни, які вже придбали акції господарських товариств за свої приватизаційні папери та компенсаційні сертифікати. Державні органи приватизації здійснюють продаж акцій за їх номінальною вартістю, що склалася на момент приватизації об'єкту.
Громадяни, які мають заощадження, поміщені у державні цінні папери, зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, можуть відкрити рахунки в установах Ощадного банку на суму, еквівалентну вартості цих паперів, проіндексовану у співвідношенні, визначеному частиною першою статті 3 цього Закону.
12.
Стаття 84. Придбання товарів та отримання послуг, передбачених статтею 82 цього Закону, здійснюється шляхом безготівкових розрахунків з використанням податкового заліку між державним і місцевими бюджетами та підприємствами, установами, організаціями - надавачами товарів і послуг.


Стаття 84. Придбання товарів та отримання послуг, передбачених статтею 82 цього Закону, здійснюється шляхом безготівкових розрахунків з використанням податкового заліку між державним і місцевими бюджетами та підприємствами, установами, організаціями - надавачами товарів і послуг.
13.
Загальний обсяг коштів, у межах яких проводиться погашення зобов'язань держави щодо компенсації знецінених заощаджень громадян, не може перевищувати загальної суми податкової заборгованості між бюджетом та підприємствами і установами - надавачами товарів і послуг.
-1- Кабінет Міністрів України
Запропонований законопроект протирічить Закону України "Про Державний бюджет на 2000 рік":
1) так як він передбачає:
а) здійснення видатків на виплату компенсації зверх сум, які передбачені в законі "Про Державний бюджет на 2000 рік";
б) взаємозалік в рахунок недоїмки, яка виникає сьогодні.
2) в частині, на що можуть бути здійснені такі взаємозаліки. Статтею 60 Закону про Державний бюджет врегульована проблема взаємозаліків за рахунок цієї компенсації.
(дослівно, з виступу на сесії представника уряду - заступника міністра фінансів України Матвійчука В.М.)
Відхилити зауваження.
В ході розгляду заз-начених зауважень та узгодження фінансових питань уряд не надав аргументованих доказів невідпо-відності цього законопроекту Закону України "Про Держіавний бюджет на 2000 рік".
Загальний обсяг коштів, у межах яких проводиться погашення зобов'язань держави щодо компенсації знецінених заощаджень громадян, не може перевищувати загальної суми податкової заборгованості між бюджетом та підприємствами і установами - надавачами товарів і послуг.
14.
Граничний розмір відшкодування знецінених заощаджень кожній категорії громадян по кожному регіону визначається Кабінетом Міністрів України залежно від суми коштів на вкладах та залікових можливостей підприємств і установ.


Граничний розмір відшкодування знецінених заощаджень кожній категорії громадян по кожному регіону визначається Кабінетом Міністрів України залежно від суми коштів на вкладах та залікових можливостей підприємств і установ.
15.
Стаття 85. Надавачі товарів і послуг зменшують суму податкових платежів до бюджету виходячи з сум фактично спожитих зазначеними категоріями громадян товарів і послуг. Сплата житлово-комунальних послуг здійснюється в межах фактично нарахованих поточних сум з урахуванням пільг і призначених субсидій та поетапного погашення заборгованості.


Стаття 85. Надавачі товарів і послуг зменшують суму податкових платежів до бюджету виходячи з сум фактично спожитих зазначеними категоріями громадян товарів і послуг. Сплата житлово-комунальних послуг здійснюється в межах фактично нарахованих поточних сум з урахуванням пільг і призначених субсидій та поетапного погашення заборгованості.
16.
Порядок здійснення заліку податків встановлюється Кабінетом Міністрів України".


Порядок здійснення заліку податків встановлюється Кабінетом Міністрів України".
17.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
18.
III. Кабінету Міністрів України в двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом затвердити механізм компенсації грошових заощаджень громадян згідно з цим Законом.


III. Кабінету Міністрів України в двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом затвердити механізм компенсації грошових заощаджень громадян згідно з цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні