Назва: Про порядок ввезення (пересилання) на митну територiю України товарiв та iнших предметiв
Автор: Народний депутат України І.Полюхович
Головний комітет: Народні дупутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про порядок ввезення (пересилання) на митну територiю України товарiв та iнших предметiв
-1- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що належать громадянам
Враховано

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України


-2- Кабінет Міністрів України
Викласти назву в новій редакції:
"Про порядок митного оформлення й оподаткування особистих речей та товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України".
Враховано редакційно-3- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Назву Закону викласти у такій редакції:
"Про порядок ввезення (пересилання) на митну територію України товарів та інших предметів, які належать громадянам".
Враховано редакційно

1.
Цей Закон встановлює порядок ввезення (пересилання) та обкладення податками товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію України і належать громадянам
-4- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Цей Закон встановлює порядок митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів, транспортних засобів та номерних вузлів (далі - транспортні засоби), що ввозяться (пересилаються) в супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, експрес та міжнародних поштових відправленнях на митну територію України і належать громадянам.
Порядок ввезення на митну територію України, митного оформлення валюти та валютних цінностей встановлюються окремими Законами України.
Враховано

Цей Закон встановлює порядок митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів, транспортних засобів та окремих номерних вузлів, що ввозяться (пересилаються) в супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, експрес та міжнародних поштових відправленнях на митну територію України і належать громадянам.
Порядок ввезення на митну територію України, митного оформлення валюти та валютних цінностей встановлюються окремими Законами України.


-5- Кабінет Міністрів України
Преамбулу викласти в новій редакції:
"Цей Закон встановлює порядок митного оформлення й оподаткування особистих речей та товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України і належать громадянам".
Враховано редакційно

2.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
3.
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
4.
громадяни - будь-які фізичні особи, громадяни - резиденти та громадяни - нерезиденти;
-6- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У статті 1 термін викласти в такій редакції:
"громадяни - будь - які фізичні особи - резиденти та нерезиденти, які не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;

Враховано

громадяни - фізичні особи - резиденти та нерезиденти, які не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;


-7- Кабінет Міністрів України
Викласти в новій редакції:
"громадяни - громадяни - резиденти та громадяни - нерезиденти, які не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;".

Враховано редакційно-8- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Другий абзац статті 1 викласти у такій редакції:
"громадяни - будь-які фізичні особи".

Відхилено
-9- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
В статті 1 визначення даються не досить чітко. Так, тлумачення термінів "громадяни-резиденти" та "громадяни-нерезиденти" має одним з критеріїв постійність місця проживання в Україні, що, на мій погляд, потребує додаткових роз'яснень;
Враховано редакційно

5.
громадяни - резиденти - громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном;
-10- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У статті 1 термін викласти в такій редакції:
"громадяни - резиденти - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном;

Враховано

громадяни - резиденти - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном;


-11- Кабінет Міністрів України
Викласти в новій редакції:
"громадяни - резиденти - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном та не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;".
Враховано редакційно

6.
громадяни - нерезиденти - іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;
-12- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У статті 1 термін викласти в такій редакції:
"громадяни - нерезиденти - іноземці, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;
Враховано

громадяни - нерезиденти - іноземці, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;


-13- Кабінет Міністрів України
Викласти в новій редакції:
"громадяни - нерезиденти - іноземці, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України та не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;".
Враховано редакційно-14- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У статті 1 термін викласти в такій редакції:
"постійне місце проживання - місце проживання на території якої-небудь держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов'язків або зобов'язань за договором (контрактом)".
Враховано

постійне місце проживання - місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом необмеженого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов'язків або зобов'язань за договором (контрактом)
7.
товари - будь-яка переміщувана через митний кордон України продукція, в тому числі продукція, на яку поширюється права інтелектуальної власності;
-15- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У статті 1 термін викласти в такій редакції:
"товари - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі), що переміщуються через митний кордон України та не можуть бути класифіковані як особисті речі або транспортні засоби, номерні вузли;
Враховано

товари - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для відчудження, що переміщуються через митний кордон України та не можуть бути віднесені до особистих речей або транспортних засобів та номерних вузлів;


-16- Кабінет Міністрів України
Термін "товари" викласти в новій редакції :
"товари - предмети, що переміщуються через митний кордон України та не можуть бути класифіковані як особисті речі та\або на момент ввезення на митну територію України є об'єктами купівлі - продажу, дарування або міни, в тому числі продукція, на яку поширюється права інтелектуальної власності;".
Враховано редакційно-17- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
незрозумілим є також критерій виділення серед "товарів", які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, "предметів" (стаття 1);
Відхилено


8.
предмети - будь-які предмети, що перемішуються через митний кордон України;
-18- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У статті 1 термін викласти в такій редакції:
"предмети - будь - які предмети (крім транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів до них, валюти і валютних цінностей), що перемішуються громадянами через митний кордон України;".
Враховано

предмети - особисті речі, товари, транспортні засоби та окремі номерні вузли до них, що перемішуються громадянами через митний кордон України;


-19- Кабінет Міністрів України
Термін "предмети" викласти в новій редакції :
"предмети - будь - які предмети (крім транспортних засобів, валюти і валютних цінностей), що перемішуються громадянами через митний кордон України;".
Враховано редакційно-20- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Незрозумілим є також критерій виділення серед "товарів", які ввозяться (пересилаються) на митну територію України, "предметів" (стаття 1);
Відхилено


9.
речі - предмети, особистого користування, у тому числі транспортні засоби індивідуального користування;
-21- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У статті 1 термін викласти в такій редакції:
"особисті речі - предмети першої необхідності, призначені, в першу чергу, для забезпечення життєдіяльності власника - громадянина, є власністю такого громадянина та призначені виключно для власного користування такого громадянина, як правило, вживані та в одиничних екземплярах, не є товаром та не призначені для відчуження або передачі другим особам, відповідають меті та цілям перебування за кордоном. Перелік предметів, що можуть бути класифіковані як особисті речі визначаються Державною митною службою України.".
Враховано

особисті речі - предмети першої необхідності, призначені, в першу чергу, для забезпечення життєдіяльності власника - громадянина, є власністю такого громадянина та призначені виключно для власного користування такого громадянина, як правило, вживані та в одиничних екземплярах, не є товаром та не призначені для відчуження або передачі другим особам, відповідають меті та цілям перебування за кордоном.
Перелік предметів, що можуть бути віднесені до особистих речей визначається Державною митною службою України;


-22- Кабінет Міністрів України
Термін "речі" замінити на "особисті речі" та викласти в такій редакції :
"особисті речі - предмети першої необхідності, призначені, в першу чергу, для забезпечення життєдіяльності власника - громадянина, є власністю такого громадянина та призначені виключно для власного користування такого громадянина, як правило, вживані та в одиничних екземплярах, не є товаром та не призначені для відчуження або передачі другим особам, відповідають меті та цілям перебування за кордоном;"
Враховано редакційно-23- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У статті 1 термін викласти в такій редакції:
"продукти харчування - будь-яка продукція тваринного і рослинного походження та вироби з неї;"
Враховано

продукти харчування - будь-яка продукція тваринного і рослинного походження та вироби з неї;


-24- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 1 визначенням наступного терміну:
Враховано"сільськогосподарська продукція - будь-яка продукція тваринного і рослинного походження, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;


сільськогосподарська продукція - будь-яка продукція тваринного і рослинного походження, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
10.
міжнародні поштові відправлення - упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листи, відправлення з оголошеною цінністю, поштові картки, бандеролі та спеціальні мішки з позначкою ЕМS, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку;
-25- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
У статті 1 термін викласти в такій редакції:
"міжнародні поштові відправлення - упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листи, відправлення з оголошеною цінністю, поштові картки, бандеролі та спеціальні мішки з позначкою ЕМS, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку;
Враховано

міжнародні поштові відправлення - упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листи, відправлення з оголошеною цінністю, поштові картки, бандеролі та спеціальні мішки з позначкою ЕМS, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку;


-26- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Доповнити визначення
"міжнародне експрес-відправлення - товари, та інші предмети, що перевозяться експрес перевізниками будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін, які діють згідно конвенції для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень".
Враховано


11.
продукти харчування - будь-яка продукція тваринного і рослинного походження та вироби з неї.

-27- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
До статті 1 додати такий термін:
Врахованонесупроводжуваний багаж - відправлені власником (або за його дорученням іншою фізичною чи юридичною особою) особисті речі та товари, що перетинають митний кордон України окремо від власника;

несупроводжуваний багаж - відправлені власником (або за його дорученням іншою фізичною чи юридичною особою) особисті речі та товари, що перетинають митний кордон України окремо від власника;


-28- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 1 визначенням наступного терміну:
Враховано редакційнонесупроводжуваний багаж - відправлені власником (або за його дорученням іншою фізичною чи юридичною особою) товари, транспортні засоби та запасні частини до них, що перетинають митний кордон України окремо від власника;
-29- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 1 визначенням наступного терміну:
Враховановантажне відправлення - товари, що надходять в Україну на адресу громадян, які не перебували за кордоном у момент їх придбання і не відправляли їх в Україну;

вантажне відправлення - товари, що надходять в Україну на адресу громадян, які не перебували за кордоном у момент їх придбання і не відправляли їх в Україну;


-30- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
До статті 1 додати такий термін:
Враховано
транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;

транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також установленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів;
механічний транспортний засіб - транспортний засіб, який приводиться в рух за допомогою двигуна


-31- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 1 визначенням наступного терміну:
Враховано редакційнодекларування - заява за встановленою формою (письмовою, усною тощо) точних даних про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів і про самі товари та інші предмети, а також будь-яких відомостей, необхідних для митного контролю та митного оформлення;

-32- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
До статті 1 додати такий термін:
Враховано
номерні вузли - вузли, на які при здійсненні митного оформлення видаються Посвідчення на реєстрацію в органах ДАІ МВС України або інших реєстраційних органах і при заміні яких реєстраційними органами в технічних паспортах (свідоцтвах про реєстрацію) робиться відповідна відмітка про заміну;

номерні вузли - кузови, шасі, інші вузли, на які при здійсненні митного оформлення видаються Посвідчення на реєстрацію в органах Державна автомобільна інспекція Міністерства внутрішніх справ України або інших реєстраційних органах і при заміні яких реєстраційними органами в технічних паспортах (свідоцтвах про реєстрацію) робиться відповідна відмітка про заміну;


-33- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
До статті 1 додати такий термін:
Враховано
декларування - заява за встановленою формою (письмовою, усною) точних даних про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів і про самі товари та інші предмети, а також будь-яких відомостей, необхідних для митного контролю та митного оформлення;

Декларування - заява за встановленою формою (письмовою, усною) точних даних про мету переміщення через митний кордон України предметів і про кількісні, якісні та вартісні характеристики таких предметів, а також будь-яких відомостей, необхідних для митного контролю та митного оформлення;


-34- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 1 визначенням наступного терміну:
Врахованоусне декларування - форма декларування, яка передбачає повідомлення власником - громадянином в усній формі при митному оформленні всіх необхідних даних, що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик товарів та інших предметів, які переміщуються таким громадянином через митний кордон України;

усне декларування - форма декларування, яка передбачає повідомлення власником - громадянином в усній формі при митному оформленні на вимогу посадової особи митного органу всіх необхідних даних, що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик таких предметів, які переміщуються таким громадянином через митний кордон України;


-35- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 1 визначенням наступного терміну:
Врахованописьмове декларування - форма декларування, яка передбачає повідомлення власником - громадянином у письмовій формі всіх необхідних даних, що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик товарів та інших предметів, які переміщуються такою особою через митний кордон України шляхом заповнення митної декларації встановленої форми;


письмове декларування - форма декларування, яка передбачає повідомлення власником - громадянином у письмовій формі всіх необхідних даних, що стосуються кількісних, якісних та вартісних характеристик предметів, які переміщуються такою особою через митний кордон України шляхом заповнення митної декларації встановленої форми;


-36- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 1 визначенням наступного терміну:
Врахованопереміщення через митний кордон України - ввезення громадянами на митну територію України, вивезення громадянами з цієї території або транзит через територію України громадянами предметів;

переміщення через митний кордон України - ввезення громадянами на митну територію України, вивезення громадянами з цієї території або транзит через територію України громадянами предметів;


-37- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 1 визначенням наступного терміну:
Враховано"пропуск через митний кордон України - дозвіл митниці на використання особистих речей та товарів на митній території України з метою, заявленою митниці;"

пропуск через митний кордон України - дозвіл митниці на використання предметів на митній території України з метою, заявленою митниці;


-38- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
До статті 1 додати такий термін:
Враховано
тимчасове ввезення на митну територію України та тимчасове вивезення за межі митної території України - ввезення на митну територію України за умови зворотного вивезення за її межі та вивезення з митної території України за умови зворотного ввезення;

тимчасове ввезення на митну територію України та тимчасове вивезення за межі митної території України - ввезення на митну територію України за умови зворотного вивезення за її межі та вивезення з митної території України за умови зворотного ввезення;


-39- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
До статті 1 додати такий термін:
Враховано
вільне використання - розпорядження пропущеними через митний кордон України особистими речами та товарами, без митного контролю на митній території України.

вільне використання - розпорядження пропущеними через митний кордон України предметами без митного контролю на митній території України.


-40- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 1 визначенням наступного терміну:
Врахованообставини непереборної сили - форс-мажорні обставини

обставини непереборної сили - форс-мажорні обставини та інші незалежні від громадянина обставини.


-41- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Стаття 2. Ввезення громадянами особистих речей та товарів в Україну
Громадяни за умови дотримання вимог Митного кодексу України та інших законодавчих актів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які особисті речі та товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну, а також тих, щодо яких законодавством України встановлені обмеження.
Враховано

Стаття 2. Ввезення громадянами особистих речей та товарів в Україну
Громадяни за умови дотримання вимог Митного кодексу України та інших законодавчих актів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які особисті речі та товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну, а також тих, щодо яких законодавством України встановлені обмеження.


-42- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Стаття 3. Порядок декларування та оподаткування особистих речей, що ввозяться громадянами на митну територію України
Особисті речі, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, або пересилаються в несупроводжуваному багажі підлягають усному декларуванню або письмовому декларуванню за бажанням власника таких речей або на вимогу посадової особи митного органу, та не оподатковуються.
Враховано

Стаття 3. Порядок декларування та оподаткування особистих речей, що ввозяться громадянами на митну територію України
Особисті речі, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, або пересилаються в несупроводжуваному багажі підлягають усному або письмовому декларуванню за бажанням власника таких речей або на вимогу посадової особи митного органу, та не оподатковуються.
12.
Стаття 2. Оподаткування товарів та інших предметів
-43- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Стаття 4. Митне оформлення й оподаткування товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України
Враховано

Стаття 4. Митне оформлення й оподаткування товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України
13.
Установити, що товари та інші предмети (крім продуктів харчування, вино-горілчаних і тютюнових виробів, транспортних засобів та запасних частини до них), які належать громадянам і ввозяться будь-якими видами транспорту, пересилаються міжнародними поштовими відправленнями на митну територію України вартістю понад 100 доларів США підлягають обов'язковому декларуванню митним органам у повному обсязі та обкладаються:
Товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі, або в міжнародних поштових відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються: митом за єдиною ставкою ввізного мита в розмірі 30 відсотків від митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним збором.

Товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі, або в міжнародних поштових відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються: митом за ставкою ввізного мита в розмірі 30 відсотків від митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.
14.


митом за пільговими ставками Єдиного митного тарифу України, податком на додану вартість та акцизним збором - у разі ввезення (пересилання) їх громадянами-підприємцями із заповненням вантажної митної декларації;
митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України, податком на додану вартість та акцизним збором - у разі ввезення (пересилання) їх громадянами, які не мають свідоцтва про державну реєстрацію підприємництва із заповненням документа установленого зразка.
Товари, що пересилаються на адреси громадян у вантажних та експрес відправленнях сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються: митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним збором.

Товари, що пересилаються на адреси громадян у вантажних та експрес відправленнях сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються: митом за повними ставками Митного тарифу України податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним збором.
Митне оформлення та оподаткування єдиного неподільного предмету, що ввозиться (пересилається) громадянином в супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні здійснюється у відповідності до статті 7 цього Закону.


Оподаткування товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі, або пересилаються в несупроводжуваному багажі, вантажних відправленнях, міжнародних поштових відправленнях та міжнародних експрес - відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті або загальна вага яких перевищує 100 кг здійснюється в за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними імпортних операцій.
-44- Кабінет Міністрів України
Статтю 2 викласти в новій редакції:
"Стаття 2. Оподаткування особистих речей та товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України
1. Установити, що товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами будь-якими видами транспорту, пересилаються в міжнародних поштових відправленнях на митну територію України підлягають обов'язковому декларуванню митним органам та обкладаються: митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України, податками та зборами, відповідно до законодавства, із заповненням документа установленого зразка.
2. Товари, що ввозяться (пересилаються) в Україну у вантажних відправленнях на адресу громадян, обкладаються митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України, податками та зборами у повному обсязі".
Враховано редакційно-45- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Установити, що товари та інші предмети (крім продуктів харчування), вино-горілчаних і тютюнових виробів, транспортних засобів та запасних частини до них), які належать громадянам і ввозяться будь-якими видами транспорту, пересилаються міжнародними поштовими відправленнями на митну територію України вартістю понад 300 доларів США підлягають обов'язковому декларуванню митним органам у повному обсязі та обкладаються:
Враховано частково

-46- Н.д.Богатиренко А.А. (Округ №63)
"Установити, що товари та інші предмети (крім продуктів харчування, вино-горілчаних і тютюнових виробів, транспортних засобів та запасних частин до них), які належать громадянам і ввозяться будь-якими видами транспорту, пересилаються міжнародними поштовими відправленнями на митну територію України вартістю понад 200 доларів США підлягають обов'язковому декларуванню митним органам у повному обсязі та обкладаються".
Враховано частково

-47- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В абзаці 1 статті 2 законопроекту слова "...вартістю понад 100 доларів США..." замінити на "...вартістю понад 300 доларів США...".
Враховано частково

-48- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
П.1. ст.2 слова "понад 100 доларів США" замінити словами "понад 500 доларів США" і далі за текстом.
Враховано частково

-49- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Стаття 5. Митне оформлення й оподаткування транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного використання
Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, та номерних вузлів до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях, для вільного використання, незалежно від їх вартості підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам, в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом, податком на додану вартість та в установлених випадках акцизним збором згідно з законодавством.
Враховано

Стаття 5. Митне оформлення й оподаткування транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного використання
Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, та номерних вузлів до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях, для вільного використання, незалежно від їх вартості підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам, в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом, податком на додану вартість та в установлених випадках акцизним та іншими зборами згідно з законодавством.


Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що не були у користуванні, і які ввозяться на митну територію України громадянами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства. Документи, що підтверджують проведення сертифікації подаються органам Державної автомобільної інспекції МВС України під час реєстрації транспортних засобів.

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що не були у користуванні, і які ввозяться на митну територію України громадянами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства. Документи, що підтверджують проведення сертифікації подаються органам Державної автомобільної інспекції МВС України під час реєстрації транспортних засобів.


Транспортними засобами за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що були у користуванні, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби.

Транспортними засобами за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що були у користуванні, слід вважати такі, на які були або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі.


Митне оформлення інших транспортних засобів та номерних вузлів до них здійснюється згідно зі статтею 7 цього Закону.

Митне оформлення інших транспортних засобів та номерних вузлів до них здійснюється згідно зі статтею 7 цього Закону.


-50- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Стаття 6. Особливості митного оформлення та оподаткування номерних вузлів до транспортних засобів
Враховано

Стаття 6. Особливості митного оформлення та оподаткування окремих номерних вузлів до транспортних засобів, що ввозяться громадянами для вільного використання.


Митне оформлення кузовів та шасі за кодами 87.06 та 87.07 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснюється як зібраних транспортних засобів з урахуванням максимального об'єму циліндрів двигунів, що серійно встановлюються на марках таких автомобілів з врахуванням року їх випуску.

Митне оформлення кузовів та шасі за кодами 87.06 та 87.07 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться громадянами для вільного використання, здійснюється як зібраних транспортних засобів з урахуванням максимального об'єму циліндрів двигунів, що серійно встановлювались на марках таких автомобілів відповідного року їх випуску.


-51- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Стаття 7. Митне оформлення й оподаткування єдиного неподільного предмету, що ввозиться (пересилається) в Україну
Враховано

Стаття 7. Митне оформлення й оподаткування єдиного неподільного предмету, що ввозиться (пересилається) в Україну


Дія статті 4 не поширюється на єдиний неподільний предмет, що ввозиться (пересилається) громадянином в супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні.

Дія статті 4 не поширюється на єдиниого неподільного предмету, що ввозиться (пересилається) громадянином в супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні.


Митне оформлення такого предмету незалежно від митної вартості та ваги здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином, або уповноваженою на те особою, ввізного мита в розмірі 30 відсотків від митної вартості, податку на додану вартість, та у передбачених законодавством випадках акцизного збору.

Митне оформлення єдиного неподільного предмету, що ввозиться (пересилається) громадянином в супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні незалежно від митної вартості та ваги здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином, або уповноваженою на те особою, ввізного мита в розмірі 30 відсотків від митної вартості такого предмету, податку на додану вартість, та у передбачених законом випадках акцизного та інших зборів.


Оподаткування одиничних неподільних предметів, що надходять на адреси громадян у вантажних та експрес відправленнях здійснюється незалежно від вартості та ваги.

Оподаткування єдиних неподільних предметів, що надходять на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях здійснюється незалежно від митної вартості та ваги.


Такі предмети підлягають оподаткуванню митом за повними ставками Єдиного митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним збором.

Такі предмети підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законом випадках акцизним та іншими зборами.
16.
Стаття 3. Звільнення від оподаткування товарів та інших предметів при ввезенні (пересиланні) в Україну
-52- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Стаття 8. Звільнення від оподаткування товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України
Враховано

Стаття 8. Особливості оподаткування окремих товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України
17.
Дія статті 2 цього Закону не поширюється на:
Дія статті 4 не поширюється на:

Звільняються ввід оподаткування при ввезенні на митну територію України:
18.
горілчані вироби у кількості - 1 літр, вина - 2 літри, пива - 10 літрів, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів), які ввозяться в особистому багажі громадянами в Україну;
Товари, що ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі, пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян в міжнародних поштових відправленнях за умови, що сумарна митна вартість таких товарів не перевищує 200 євро а загальна вага не перевищує 50 кг;

Товари, що ввозяться громадянами у супроводжуваному багажі, пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян в міжнародних поштових відправленнях за умови, що сумарна митна вартість таких товарів не перевищує 200 євро а загальна вага не перевищує 50 кг;
19.
предмети особистого користування, що тимчасово ввозяться в Україну громадянами - нерезидентами;
Горілчані вироби у кількості - 1 літр, вина - 2 літри, пива - 5 літрів, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів), які ввозяться в особистому багажі громадянами;

Горілчані вироби у кількості - 1 літр, вина - 2 літри, пива - 5 літрів, тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів), які ввозяться в особистому багажі громадянами;
20.
товари та інші предмети, що належать громадянам - нерезидентам та переміщуються транзитом через митну територію України;
Товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов'язання під їх зворотне вивезення;

Товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов'язання під їх зворотне вивезення;
21.

Товари, що належать громадянам - нерезидентам та переміщуються транзитом через митну територію України;

Товари, що належать громадянам - нерезидентам та переміщуються транзитом через митну територію України;
22.
речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі і на транспортні засоби в кількості однієї одиниці на повнолітнього члена сім'ї (за умови, що він являється його власником);
Товари, що належать громадянам - резидентам та переміщуються транзитом в транзитних зонах міжнародних аеропортів;

Товари, що належать громадянам - резидентам та переміщуються транзитом в транзитних зонах міжнародних аеропортів;
23.
товари та інші предмети, що належать представництвам іноземних держав їх співробітникам та членам їх сімей, які користуються на території України митними пільгами;
Товари, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі і механічні транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Гармонізованою системою опису та кодування товарів в кількості однієї одиниці по кожній товарній позиції на повнолітнього громадянина (за умови, що він являється власником такого транспортного засобу не менше року та за умови перебування такого транспортного засобу на обліку в країні попереднього проживання не менше року );

Особисті речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі і механічні транспортні засоби (крім транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності), в кількості однієї одиниці таких транспортних засобів по кожній товарній позиції на повнолітнього громадянина.
Дозволяється ввезення у разі переселення на постійне місце проживання на кожного повнолітнього громадянина одного механічного транспортного засобу за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за умови, що він являється власником такого транспортного засобу не менше року та за умови перебування такого транспортного засобу на обліку в країні попереднього проживання не менше року;
24.
товари та інші предмети, які ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за межами України на користь резидента, у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні;
Товари та транспортні засоби, що належать особам, які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 59-63, 65-67 Митного кодексу України;

Товари та транспортні засоби, що належать особам, які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 59-63, 65-67 Митного кодексу України;
25.
товари та інші предмети (за винятком лікерогорілчаних та тютюнових виробів), на суму не більшу 50 відсотків заробленої іноземної валюти, підтвердженої документами, в порядку, визначеному законодавством України, що ввозяться (пересилаються) громадянамирезидентами, які знаходилися у службових відрядженнях за межами України за направленнями підприємств, установ і організацій України, що повністю утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів;
Товари та транспортні засоби в кількості однієї одиниці по кожній товарній позиції, що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за межами України на користь резидента, у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні;

Товари та транспортні засоби в кількості однієї одиниці по кожній товарній позиції, що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за межами України на користь резидента, у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні;
26.
товари та інші предмети, які ввозяться (пересилаються) резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо) у межах, визначених угодами-дарування, у разі підтвердження факту отримання посвідчення угод-дарування нотаріальними органами відповідної країни. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що дають у відповідній країні;
Товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами - резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо) у межах, визначених відповідними документами, у разі підтвердження факту отримання таких призів та нагород нотаріальними органами відповідної країни. Зазначені документи, що підтверджують факт отримання таких призів та нагород, підлягають легалізації у консульських установах України, що діють у відповідних країнах;

Товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами - резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо) у межах, визначених відповідними документами, у разі підтвердження факту отримання таких призів та нагород нотаріальними органами відповідної країни. Зазначені документи, що підтверджують факт отримання таких призів та нагород, підлягають легалізації у консульських установах України, що діють у відповідних країнах;
27.
предмети, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов'язання про їх повернення та ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявністю відповідної вивізної митної декларації.
Товари та транспортні засоби, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами - резидентами за митний кордон України в режимі тимчасового вивезення під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення та ввозяться (пересилаються) на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації із зазначенням таких товарів.

Товари та транспортні засоби, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами - резидентами за митний кордон України в режимі тимчасового вивезення під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення та ввозяться (пересилаються) на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації із зазначенням таких товарів.


Сільськогосподарську продукцію, отриману громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю.

Сільськогосподарську продукцію, отриману громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю.


Плодоовочеву продукцію, вирощену громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках сумісних держав, за умови підтвердження права власності на такі ділянки довідками органів місцевого самоврядування та подання сертифікату відповідності або свідоцтва встановленого зразка.

Плодоовочеву продукцію, вирощену громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках сумісних держав, за умови підтвердження кількості вирощеної продукції довідками органів місцевого самоврядування, права власності на такі ділянки, подання сертифікату відповідності або свідоцтва встановленого зразка про визнання сертифікату.


-53- Кабінет Міністрів України
Назву статті 3 викласти в новій редакції
"Стаття 3. Звільнення від оподаткування особистих речей та товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України".
Враховано редакційно
Абзац 2 статті 3 викласти в новій редакції:
"Дія пункту 1 статті 2 цього Закону не поширюється на:"
В абзаці 3 статті 3 цифру "10" замінити на "5":
Абзац 4 статті 3 викласти в новій редакції:
"особисті речі громадян, які ввозяться в особистому багажі або одягнуті на них за умови усного декларування або особисті речі громадян, які ввозяться (пересилаються) в несупроводжуваному багажі;".
В абзаці 5 статті 3 вилучити слова "та інші предмети":
Доповнити статтю 3 абзацом 6 наступного змісту:
"товари, загальна вартість яких не перевищує 100 доларів США;".

Доповнити абзац 6 статті 3 словом "особисті" та вважати його абзацом 7.
Абзац 7 статті 3 викласти в такій редакції та вважати його абзацом 8:
"товари, що належать міжнародним, іноземним організаціям, представництвам та особам, які користуються на території України митними пільгами відповідно до статей 59-63, 65-67 Митного кодексу України;"
В абзаці 8 статті 3 виключити слова "та інші предмети" та вважати його абзацом 9:
Абзац 9 статті 3 викласти в такій редакції предмети та вважати його абзацом 10:
"товари (за винятком лікеро-горілчаних та тютюнових виробів) митна вартість яких не перевищує суму еквівалентну 50 відсоткам заробленої іноземної валюти, підтвердженої документами, в порядку, визначеному законодавством України, що ввозяться (пересилаються) громадянами - резидентами, які знаходилися у службових відрядженнях за межами України не менш ніж шість місяців за направленням, установ і організацій України, що повністю утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів та не в'їжджали в Україну протягом цього часу;"
Друге речення абзацу 10 статті 3 викласти в такій редакції та вважати його абзацом 11, виключивши слова "та інші предмети":
"товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами - резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо) у межах, визначених відповідними документами, у разі підтвердження факту отримання таких призів та нагород нотаріальними органами відповідної країни. Зазначені документи, що підтверджують факт отримання таких призів та нагород, підлягають легалізації у консульських установах України, що діють у відповідних країнах;"

В абзаці 11 статті 3 слова "предмети" та "повернення" замінити словами "товари" та "ввезення" та доповнити словами "із зазначенням таких товарів" та вважати його абзацом 12:
-54- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.1. ст.3 слова "горілчані вироби" замінити словами "лікеро-горілчані вироби" і далі за текстом.

Враховано
П.7. ст.3 слова "що повністю утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" вилучити.
Відхилено
-55- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Виникає питання щодо обґрунтованості використання в абзаці 2 статті 3 виразу "предмети особистого користування", якщо в статті 1 при визначенні термінів вказано, що для предметів особистого користування в Законі використовується термін "речі".
Враховано
-56- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
П.7 статті 3 викласти у такій редакції:
"товари та інші предмети (за винятком лікеро-горілчаних та тютюнових виробів), на суму, не більшу 50 відсотків заробленої іноземної валюти, підтвердженої документами, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами, які знаходилися у службових відрядженнях, або тимчасово перебували за межами України".

Відхилено


28.
Стаття 4. Обмеження ввезення в Україну товарів та інших предметів
-57- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Стаття 9. Обмеження ввезення громадянами товарів та особистих речей на митну територію України
Враховано

Стаття 9. Обмеження ввезення громадянами товарів та особистих речей на митну територію України
29.
1. Ввезення (пересилання) на митну територію України продуктів харчування громадянами не зареєстрованими як суб'єкт підприємницької діяльності забороняється.
Пропуск на митну територію України сільськогосподарської продукції, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, що ввозиться громадянами, в будь-яких обсягах не дозволяється.

Пропуск на митну територію України сільськогосподарської продукції, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозиться громадянами, в будь-яких обсягах не дозволяється.
30.
2. Переміщення громадянами - резидентами через митну територію України товарів та інших предметів з метою транзиту забороняється, крім випадків переміщення їх у транзитних зонах міжнародних аеропортів.
Це обмеження не поширюється на:
лікеро-горілчані та тютюнові вироби в обсягах, зазначених в статті 3 цього Закону;
продукти харчування в упаковці виробника, що надходять на адресу фізичних осіб у міжнародних поштових відправленнях вагою до 10 кілограмів;

Це обмеження не поширюється на:
лікеро-горілчані та тютюнові вироби в обсягах, зазначених в статті 3 цього Закону;
продукти харчування в упаковці виробника, що надходять на адресу фізичних осіб у міжнародних поштових відправленнях вагою до 10 кілограмів;


сільськогосподарську продукцію, отриману громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю.

Сільськогосподарську продукцію, отриману громадянами-резидентами як натуральна плата за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю.


плодоовочеву продукцію, вирощену громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках сумісних держав, за умови підтвердження права власності на такі ділянки довідками органів місцевого самоврядування та подання сертифікату відповідності або свідоцтва встановленого зразка.

Плодоовочеву продукцію, вирощену громадянами-резидентами на власних присадибних ділянках сумісних держав, за умови підтвердження кількості вирощеної продукції довідками органів місцевого самоврядування, права власності на такі ділянки, подання сертифікату відповідності або свідоцтва встановленого зразка про визнання сертифікату.


Не підлягають пропуску через митний кордон України:

Не підлягають пропуску через митний кордон України:


Товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю наcелення та тваринному cвiту, чи призвеcти до заподіяння шкоди довкіллю;

Товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю наcелення та тваринному cвiту, чи призвеcти до заподіяння шкоди довкіллю;


Літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну або релігійну ворожнечу, закликають до насильницького повалення конституційного ладу в Україні;

Літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну або релігійну ворожнечу, закликають до насильницького повалення конституційного ладу в Україні;


Товари та особисті речі на пропуск яких потрібні дозволи інших державних установ, без наявності цих дозволів. Перелік цих товарів та особистих речей визначається Кабінетом Міністрів України.

Товари та особисті речі на пропуск яких потрібні дозволи інших державних установ, без наявності цих дозволів. Перелік цих товарів та особистих речей визначається Кабінетом Міністрів України.


Обмеження щодо ввезення в Україну транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України

Обмеження щодо віку траспортних засобів, що ввеозяться в Україну встановлюються Кабінетом Міністрів України.


-58- Кабінет Міністрів України
Назву статті 4 привести у відповідність до назви Закону та викласти пункт 1 в наступній редакції:
"Стаття 4. Обмеження ввезення громадянами особистих речей та товарів на митну територію України
1. Пропуск на митну територію України сільськогосподарської продукції, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, що ввозиться громадянами, в будь-яких обсягах не дозволяється.
Це обмеження не поширюється на:
лікеро-горілчані та тютюнові вироби в обсягах, зазначених в статті 3 цього Закону;
продукти харчування в упаковці виробника, що надходять на адресу фізичних осіб у міжнародних поштових відправленнях вагою до 10 кілограмів".

Враховано редакційно-59- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.1 ст.4 слово "забороняється" вилучити, після слова "діяльності" доповнити словами "неоднорідних рослинних та тваринних продуктів".

Відхилено
-60- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Додати розділ з інформацією про податки та збори (які визначені в законах про оподаткування), що мають сплачувати громадяни, які ввозяться на митну територію України товари та інші предмети.
Розширити предмет правового регулювання зазначеного законопроекту і розглянути в ньому питання щодо вивезення товарів та інших предметів з митної території України.

Відхилено
-61- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Стаття 10. Тимчасове ввезення громадянами особистих речей та товарів на митну територію України.
Враховано

Стаття 10. Тимчасове ввезення громадянами особистих речей та товарів на митну територію України.


Громадяни мають право безперешкодно ввозити особисті речі на митну територію України в режимі тимчасового ввезення за умови їх усного декларування або письмового декларування за бажанням власника таких речей.

Громадяни мають право безперешкодно ввозити особисті речі на митну територію України в режимі тимчасового ввезення за умови їх усного декларування або письмового декларування за бажанням власника таких речей.


Митне оформлення товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України в режимі тимчасового ввезення в обсягах, що підлягають оподаткуванню, проводиться шляхом письмового декларування в порядку, визначеному Державною митною службою, та подання митному органу зобов'язання про зворотне вивезення таких товарів за митну територію України.

Митне оформлення товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України в режимі тимчасового ввезення в обсягах, що підлягають оподаткуванню, проводиться шляхом письмового декларування в порядку, визначеному Державною митною службою, та подання митному органу зобов'язання про зворотне вивезення таких товарів за митну територію України.


Пропуск через митний кордон України товарів, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподільного предмету незалежно від митної вартості та ваги, дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на депозитний рахунок митниці, що здійснила пропуск таких товарів на митну територію України, грошової застави у сумі, що підлягає сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного використання. Порядок внесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України.

Пропуск через митний кордон України товарів, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподільного предмету незалежно від митної вартості та ваги, дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на депозитний рахунок митниці, що здійснила пропуск таких товарів на митну територію України, грошової застави у сумі, що підлягає сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного використання. Порядок внесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України.


У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених товарів внаслідок обставин непереборної сили, строки, передбачені зобов'язаннями громадян зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.

У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених товарів внаслідок обставин непереборної сили, строки, передбачені зобов'язаннями громадян зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію громадянами в режимі тимчасового ввезення, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро або загальна вага перевищує 100 кг, проводиться в порядку, передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.


Митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію громадянами в режимі тимчасового ввезення, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро або загальна вага перевищує 100 кг, проводиться в порядку, передбаченому для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.


-62- Кабінет Міністрів України
Доповнити проект Закону статтею 5 наступного змісту:
"Стаття 5. Тимчасове ввезення громадянами особистих речей та товарів на митну територію України.
1. Громадяни мають право безперешкодно ввозити особисті речі на митну територію України в режимі тимчасового ввезення за умови їх усного декларування.
2. Митне оформлення товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України в режимі тимчасового ввезення, проводиться шляхом письмового декларування та подання митному органу зобов'язання про зворотне вивезення таких товарів за митну територію України.
Пропуск через митний кордон України товарів, що тимчасово ввозяться громадянами - резидентами, на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення дозволяється тільки за умови внесення такими громадянами на депозитний рахунок митниці, що здійснила пропуск таких товарів на митну територію України, грошової застави у сумі, що підлягає сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного використання.
У разі втрати чи повного зіпсуття тимчасово ввезених товарів внаслідок обставин непереборної сили, строки, передбачені зобов'язаннями громадян зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.
Настання дії обставин непереборної сили підтверджується судовим рішенням".

Враховано редакційно
-63- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Стаття 11. Тимчасове ввезення громадянами транспортних засобів на митну територію України
Враховано

Стаття 11. Тимчасове ввезення громадянами транспортних засобів на митну територію України


Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, на митну територію України громадянами - резидентами дозволяється терміном до 1 року після сплати мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.

Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, на митну територію України громадянами - резидентами дозволяється терміном до 1 року після сплати мита та інших податків (зборів), передбачених законодавством при ввезенні автомобілів. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.


Тимчасове ввезення дозволяється громадянам-нерезидентам для власних потреб терміном до 1 року. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.

Тимчасове ввезення дозволяється громадянам-нерезидентам для власних потреб терміном до 1 року. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою з урахуванням гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі транспортні засоби.


Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, тимчасово ввезені під письмове зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам. При цьому такі транспортні засоби можуть бути переоформлені в митному відношенні для постійного користування після сплати відповідних податків та зборів, передбачених законодавством при ввезенні автомобілів.

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, тимчасово ввезені під письмове зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам. Такі транспортні засоби можуть бути оформлені для постійного користування після сплати відповідних податків та зборів, передбачених законодавством при ввезенні транспортних засобів для вільного використання.


Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню для постійного користування.

Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню для постійного користування.


Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, тимчасово ввезені громадянами-нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, тимчасово ввезені громадянами-нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.


Дія цієї статті не поширюється на транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що належать співробітникам дипломатичних представництв України та іноземних держав, міжнародних, міжурядових організацій і представництв іноземних держав при них, нерезидентам України.

Дія цієї статті не поширюється на транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що належать співробітникам дипломатичних представництв України та іноземних держав, міжнародних, міжурядових організацій і представництв іноземних держав при них, нерезидентам України.


Тимчасове ввезення інших транспортних засобів здійснюється згідно зі статтею 10 цього Закону.


Тимчасове ввезення інших транспортних засобів здійснюється згідно зі статтею 10 цього Закону.


-64- Кабінет Міністрів України
Доповнити проект Закону статтею 6 наступного змісту:
"Стаття 6. Порядок сплати мита, акцизного та митних зборів, податку на додану вартість й грошової застави.
1. Мито, акцизний та митні збори, податок на додану вартість й грошова застава сплачуються громадянами у національній валюті України в прикордонних митницях під час перетину митного кордону України.
Громадяни-нерезиденти мають право сплачувати мито, акцизний та митні збори, податок на додану вартість й грошову заставу в іноземній валюті.
2. Мито, акцизний та митні збори, податок на додану вартість при отриманні громадянами несупроводжуваного багажу сплачуються в митницях в зоні діяльності яких вони проживають.
3. Мито, акцизний та митні збори, податок на додану вартість при отриманні громадянами міжнародних поштових відправлень сплачуються громадянами шляхом поштового переказу у визначених місцях поштового обміну або через банківські установи.
4. Мито, акцизний та митні збори, податок на додану вартість й грошова застава, що не підлягає поверненню, зараховуються до Державного бюджету України".

Враховано редакційно
-65- Кабінет Міністрів України
Доповнити проект Закону статтею 7 наступного змісту:
"Стаття 7. Компетенція державних органів у сфері регулювання ввезення громадянами в Україну товарів та особистих речей.
1.До компетенції Кабінету Міністрів України належить:
а) затвердження переліку та кількості (обсягів) товарів та особистих речей ввезення яких громадянами в Україну заборонено або обмежено;
б) запровадження тимчасових заходів нетарифного регулювання щодо ввезення в Україну громадянами окремих видів товарів;
в) затвердження порядку зарахування до Державного бюджету України грошової застави, що не підлягає поверненню;
г) затвердження разом з Національним банком України порядку сплати та повернення грошової застави за товари, що тимчасово ввезенні в Україну під зобов'язання про зворотне вивезення;
д) затвердження разом з Національним банком України порядку ввезення банкнот та монет, що вилучені з обігу і не є платіжними засобами;
2. До компетенції Державної митної служби України належить:
а) визначення порядку віднесення окремих категорій товарів до особистих речей;
б) запровадження системи контролю за товарами, які тимчасово ввозяться в Україну під зобов'язання про зворотне вивезення;
в) визначення порядку митного оформлення несупроводжуваного багажу, вантажних та міжнародних поштових відправлень
г) визначення за погодженням з МВС України порядку та умов ввезення в Україну громадянами товарів та особистих речей у зв'язку з їх переїздом на постійне місце проживання;
д) визначення за погодженням з Міністерством юстиції України порядку та умов ввезення в Україну громадянами товарів та особистих речей отриманих за кордоном, як спадщина;
ж) визначення порядку митного оформлення товарів та особистих речей, що ввозяться в Україну громадянами, які виїжджали за межі України у службові відрядження".

Враховано редакційно
-66- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Стаття 12. Ввезення громадянами транспортних засобів з метою транзиту через територію України
Враховано

Стаття 12. Ввезення громадянами транспортних засобів з метою транзиту через територію України


Громадянам-резидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту через територію України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на депозитний рахунок митниці, що здійснила пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави у сумі, що підлягає сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.

Громадянам-резидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту через територію України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на депозитний рахунок митниці, що здійснила пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави у сумі, що підлягає сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.


Це положення не поширюються на транспортні засоби, що постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав, за громадянами-резидентами і їм належать, що підтверджується відповідним документом про право власності на такий транспортний засіб.

Це положення не поширюються на транспортні засоби, що постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав, за громадянами-резидентами і їм належать, що підтверджується відповідним документом про право власності на такий транспортний засіб.


Громадянам-нерезидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту через територію України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на депозитний рахунок митниці, що здійснила пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави у сумі, що підлягає сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.

Громадянам-нерезидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту через територію України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на депозитний рахунок митниці, що здійснила пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави у сумі, що підлягає сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.


Ці положення не поширюються на транспортні засоби, що постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

Ці положення не поширюються на транспортні засоби, що постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.


Порядок внесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України. Уразі порушення зобов'язання про транзит громадяни несуть відповідальність згідно із законодавством, при цьому грошова застава поверненню громадянам не підлягає.

Порядок внесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України. Уразі порушення зобов'язання про транзит громадяни несуть відповідальність згідно із законодавством, при цьому грошова застава поверненню громадянам не підлягає.


У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів внаслідок обставин непереборної сили, строки, передбачені зобов'язаннями громадян зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.

У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів внаслідок обставин непереборної сили, строки, передбачені зобов'язаннями громадян зупиняються, а грошова застава повертається власнику або його спадкоємцю.-67- Кабінет Міністрів України
Доповнити проект Закону статтею 8 наступного змісту:
"Стаття 8. Міжнародні договори України
Враховано
Стаття 13. Міжнародні договори України


Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору".

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.
31.
Стаття 5. Прикінцеві положення
-68- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Стаття 14. Прикінцеві положення
Враховано

Стаття 14. Прикінцеві положення


1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.

1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.


2. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникли після набрання чинності цим Законом.

2. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникли після набрання чинності цим Законом.
32.
1. Визначити такими, що втратили чинність:
3. Визначити такими, що втратили чинність:

3. Визначити такими, що втратили чинність:
33.
1.1. Декрет Кабінету Міністрів України від 11.10.93 N 2-93 "Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1993 N 12, ст.105).
Декрет Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 2-93 "Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1993 № 12, ст.105).

Декрет Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 2-93 "Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1993 № 12, ст.105).
34.
1.2. Постанова Верховної Ради України від 05.05.96 N 162/96-ВР "Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України" (Голос України від 23.05.96).
Постанова Верховної Ради України від 05.05.96 № 162/96 - ВР "Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України" (Голос України, 1996, 05, 14.05.96 № 85).


Постанова Верховної Ради України від 05.05.96 № 162/96 - ВР "Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України" (Голос України, 1996, 05, 14.05.96 № 85).


Абзац четвертий статті 4 Закону України від 17.07.97 № 468/97-ВР "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 44, ст. 281).


Частину четверту статті 4 Закону України від 17.07.97 № 468/97-ВР "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 44, ст. 281).


Абзац сьомий статті 17 Закону України від 23.12.97 № 771/97-ВР "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 19, ст.98).

Частину третю статті 17 Закону України від 23.12.97 № 771/97-ВР "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 19, ст.98).


4. Останній абзац статті 1 Закону України від 19.09.97 № 535/97-ВР "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" доповнити словами "крім кузовів до транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України громадянами, які не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності".


4. Частину четверту статті 1 Закону України від 19.09.97 № 535/97-ВР "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" доповнити словами "крім кузовів до транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України громадянами, які не є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності".
35.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін привести нормативно-правову базу у відповідність з цим Законом.
5. Кабінету Міністрів України у місячний термін привести нормативно-правову базу у відповідність з цим Законом.

5. Кабінету Міністрів України у місячний термін привести нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
36.
3. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом чинні законодавчі акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
6. До приведення нормативно-правової бази у відповідність з цим Законом чинні нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.6. До приведення нормативно-правової бази у відповідність з цим Законом чинні нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
37.
4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


-69- Кабінет Міністрів України
У назві статті 5 цифру "5" замінити на "9" і викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Прикінцеві положення
Враховано редакційно
1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування.
2. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникли після набрання чинності цим Законом.
3. Визначити такими, що втратили чинність:
Декрет Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 2-93 "Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1993 № 12, ст.105).
Абзац сьомий статті 17 Закону України від 23.12.97 № 771/97-ВР "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 19, ст.98).
4. Кабінету Міністрів України у місячний термін привести нормативно-правову базу у відповідність з цим Законом.
5. До приведення нормативно-правової бази у відповідність з цим Законом чинні нормативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону".* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні