Назва: Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції
Автор: Народний депутат України О.Шеховцов
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
Закон України
Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції


Проект
Закон України
Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
І. Внести до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:


І. Внести до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:
3.
1. У Кримінальному кодексі України:


1. У Кримінальному кодексі України:
4.
1) статтю 80 виключити;


1) статтю 80 виключити;
5.
2) у частині другій статті 7-1 слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2)" виключити;


2) у частині другій статті 7-1 слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2)" виключити;
6.
3) у частині першій статті 26:


3) у частині першій статті 26:
7.
у пункті 1 слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2)" виключити;


у пункті 1 слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2)" виключити;
8.
у пункті 2 слова і цифри "порушення правил про валютні операції (стаття 80)" виключити;


у пункті 2 слова і цифри "порушення правил про валютні операції (стаття 80)" виключити;
9.
4) у частині шостій статті 52 слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2)" виключити;


4) у частині шостій статті 52 слова і цифри "порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах (стаття 80 частина 2)" виключити;
10.
5) у частині першій статті 186 цифри і слова "80 частина 2 (порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах)" виключити.


5) у частині першій статті 186 цифри і слова "80 частина 2 (порушення правил про валютні операції при обтяжуючих обставинах)" виключити.
11.
2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:


2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:
12.
1) у пункті 2 частини першої статті 34 слова і цифри "частиною другою статті 80" виключити;


1) у пункті 2 частини першої статті 34 слова і цифри "частиною другою статті 80" виключити;
13.
2) у частині третій статті 112 слова і цифри "частиною 2 статті 80" виключити;


2) у частині третій статті 112 слова і цифри "частиною 2 статті 80" виключити;
14.
3) у частині другій статті 155 цифри "78 - 80" замінити цифрами "78 - 79";


3) у частині другій статті 155 цифри "78 - 80" замінити цифрами "78 - 79";
15.
4) у статті 425 цифру "80" виключити.


4) у статті 425 цифру "80" виключити.
16.
ІІ. Звільнити від відбування покарання осіб, засуджених за статтею 80 Кримінального кодексу України.
пропоную розділ ІІ із Закону "Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції" виключити.
Враховано


17.
Кримінальні справи щодо осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого статтею 80 Кримінального кодексу України, підлягають закриттю органами дізнання, попереднього слідства або судами, в провадженні яких знаходяться справи, вироки по яких не набрали законної сили або не звернуті до виконання.18.
Органам прокуратури і внутрішніх справ за наявності підстав, передбачених статтями 6 і 54 Кримінального кодексу України, направити до судів за місцем винесення вироків або за місцем відбування покарання засудженими за статтею 80, які не відбули покарання, матеріали для приведення вироків у відповідність з цим Законом.19.
ІІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


11. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні