Назва: Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України ''Про прибутковий податок з громадян''
Автор: Н.д. України Терьохін С.А., Альошин В.Б., Порошенко П.О., Стоян О.М., Сушкевич В.М., Матвієнко С.А., Козак Я.І.
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
Про внесення змін та доповнень Декрету


Про внесення змін та доповнень Декрету
2.
Кабінету Міністрів України


Кабінету Міністрів України
3.
"Про прибутковий податок з громадян"


"Про прибутковий податок з громадян"
4.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
5.
1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (13-92) (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N10, ст.77) такі зміни і доповнення:


1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (13-92) (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N10, ст.77) такі зміни і доповнення:
6.
а) підпункт "і" пункту 1 статті 5 доповнити новими частинами такого змісту:


а) підпункт "і" пункту 1 статті 5 доповнити новими частинами такого змісту:
7.
"Суми коштів або вартість майна, що безоплатно надаються неприбутковими організаціями, визначеними у пунктах "а" - "б" підпункту 7.11.1 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", а також отримувачами гуманітарної допомоги фізичним особам - набувачам благодійної (у тому числі гуманітарної) допомоги в порядку, передбаченому законодавством;


"Суми коштів або вартість майна, що безоплатно надаються неприбутковими організаціями, визначеними у пунктах "а" - "б" підпункту 7.11.1 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", а також отримувачами гуманітарної допомоги фізичним особам - набувачам благодійної (у тому числі гуманітарної) допомоги в порядку, передбаченому законодавством;
8.
суми матеріальної допомоги у розмірі не більше 10 мінімальних заробітних плат на рік, яка надається профспілками, їх організаціями та об'єднаннями."
-1- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У підпункті «і» пункту 1 статті 5 замість слів «суми матеріальної допомоги у розмірі не більше 10 мінімальних заробітних плат на рік, яка надається профспілками, їх організаціями та об'єднаннями» записати слова «суми матеріальної допомоги, включаючи вартість речових призів та подарунків, що надається в інших випадках, профспілками, їх організаціями та об'єднаннями у межах десяти мінімальних розмірів заробітної плати на рік включно»

Відхилено-2-Н.д.ТерьохінС.А. (Округ №214)
Частину 2 підпункту «і» пункту 1 статті 5 викласти в такій редакції:
«суми матеріальної допомоги, яка надається членами професійної спілки з фонду членських внесків. Облік коштів зазначеного фонду ведеться окремо від інших надходжень до відповідної професійної спілки. Правила такого обліку визначаються Кабінетом Міністрів України».

-3- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Доповнити підпункт «і» пункту 1 статті 5 проекту Закону частинами 3 та 4 наступного змісту:
«суми одноразової допомоги та інших виплат, вартість подарунків, що виділяються ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту» з зв'язку із відзначенням річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років в межах 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
суми матеріальної допомоги, як в грошовій, так і в натуральній формі, включаючи вартість речових призів, подарунків, оплату медичних послуг та ліків, вартості ремонту і паливно-мастильних матеріалів для автомобілів з ручним керуванням, забезпечення побутовим вугіллям, що надається в інших випадках ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», працівникам бюджетних установ і організацій, інвалідам, одиноким матерям, дітям-сиротам, ветеранам праці та пенсіонерам, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, одиноким громадянам похилого віку в межах 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

Враховано


Відхилено
суми матеріальної допомоги, яка надається членами професійної спілки з фонду членських внесків. Облік коштів зазначеного фонду ведеться окремо від інших надходжень до відповідної професійної спілки. Правила такого обліку визначаються Кабінетом Міністрів України;
9.
б) статтю 6 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:


б) статтю 6 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
10.
"5. оподатковуваний дохід, отриманий громадянином як заробітна плата за місцем основної роботи, зменшується на суму членських внесків до професійної спілки, але не більше двох відсотків її нарахованої суми. Зазначена пільга застосовується один раз за звітний період щодо сукупного внеску фізичної особи до професійної спілки".


"5. оподатковуваний дохід, отриманий громадянином як заробітна плата за місцем основної роботи, зменшується на суму членських внесків до професійної спілки, але не більше двох відсотків її нарахованої суми. Зазначена пільга застосовується один раз за звітний період щодо сукупного внеску фізичної особи до професійної спілки".
11.
2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до норм цього Закону не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення граничних строків податкової звітності щодо прибуткового податку з громадян.


2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність до норм цього Закону не пізніше ніж за 10 календарних днів