Назва: Митний кодекс України
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Проект (13.05.98)


Проект

Митний кодекс України визначає принципи організації митної справи в Україні з метою створення сприятливих умов для розвитку економіки, зовнішньоекономічних зв'язків і захисту економічних інтересів держави, а також захисту прав та інтересів громадян, суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності і дотримання ними норм та правил, встановлених у галузі митної справи.
-1- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):
Преамбулу викласти у новій редакції:
"Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної системи України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи."
Враховано
Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної системи України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи.

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

РОЗДIЛ I
Загальнi положення


РОЗДIЛ I
Загальнi положення


ГЛАВА 1.
Митна справа
-2- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):
Назву глави 1 викласти у такій редакції:
"Глава 1. Основи митної справи".

Враховано

ГЛАВА 1. Основи митної справи

Стаття 1. Визначення основних термiнiв i понять
-3- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):
Назву та абзац перший статті 1 викласти у такій редакції:
"Стаття 1. Визначення основних термінів і понять, що вживаються у цьому Кодексі

Враховано

Стаття 1. Визначення основних термiнiв i понять, що вживаються у цьому Кодексі

Термiни, що вживаються у цьому Кодексi, мають таке значення:
У цьому Кодексі нижченаведені терміни і поняття вживаються у такому значенні:"

У цьому Кодексі нижченаведені терміни і поняття вживаються у такому значенні:

валюта - валюта України, іноземна валюта, валютні цінності, монетарні метали, платіжні документи та цінні папери, інші цінності, перелік яких визначається актами законодавства України;
-4- Національний банк України
Пропонуємо замість терміну "валюта" дати визначення терміну "валютні цінності", що викладений в проекті Закону України "Про валютне регулювання" (прийнятому в першому читанні), а саме:
"валютні цінності - валюта України; будь-які платіжні документи та цінні папери, що містять зобов'язання, виражені у грошовій одиниці України; іноземна валюта; будь-які платіжні документи та цінні папери, що містять зобов'язання у грошових одиницях іноземних держав або банківських металах; банківські метали; монетарне золото";
в останньому абзаці пункту 1 статті 1 слово "рафіновані" пропонуємо замінити словом "афінвані", що буде відповідати Закону України "Про регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".
Враховано
частково

Враховано

1) валютні цінності:
валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;

іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;


-5- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
У статтю 1 ввести поняття експрес-перевізника:
"Експрес-перевізник - це транспортна або транспортно-еспедиційна компаня, створена відповідно до чинного законодавства України, що здійснює прискорене перевезення міжнародних вантажів згідно Варшавської Конвенції для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, та має всесвітню мережу з системою центральних та реґіональних сортувальних станцій, комп'ютерну мережу відстеження проходження таких вантажів протягом всього часу доставки від відправника до одержувача".

Враховано
в п.8)

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах;


банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.


ввезення в Україну та вивезення з України - фактичне переміщення товарів через митний кордон України;
-6- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 1:
абз.3 викласти в такій редакції:
"ввезення товарів і транспортних засобів в Україну та вивезення товарів і транспортних засобів з України - фактичне переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України";
Враховано


2) ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України - сукупність дій, пов'язаних із переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України у відповідному напрямку;


вільне використання - розпорядження без митного контролю на митній території України товарами, пропущеними через митний кордон України;
абз.4 викласти в такій редакції:
"вільний обіг - розпорядження без митного контролю товарами, пропущеними через митний кордон України";
Враховано

3) вільний обіг - розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України, без митного контролю ;


абз. 5 доповнити словами "фізичні особи"
абз.6 викласти в такій редакції:
"декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;
Враховано
4) власник прав на об'єкт інтелектуальної власності - власник об'єкту інтелектуальної власності чи особа, яка має право на використання об'єкта інтелектуальної власності відповідно до законодавства України;

громадяни - громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства
абз.7 викласти в такій редакції:
"декларація митної вартості - заява
Враховано

5) громадяни - фізичні особи: громадяни України, iноземцi, особи без громадянства;

декларант-юридична чи фізична особа, що здійснює декларування власних товарів, а також митний брокер (посередник), що здійснює декларування на підставі договору та за наявності ліцензії Державної митної служби України на провадження митної брокерської діяльності;
особи митному органу за встановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи по відношенню до яких змінюється митний режим; "
Враховано
частково


6) декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;


декларація митної вартості-заява особи митному органу за встановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, або щодо змін митного режиму;

абз.8 виключити;
абз.9 виключити;
у абз.10 слова "митний контроль" замінити словами "митні процедури";
Враховано
Враховано
Враховано

7) декларація митної вартості - заява особи митному органу за встановленою Державною митною службою України формою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи по відношенню до яких змінюється митний режим;

дипломатичні представництва України за кордоном - посольські, консульські установи, торгівельні представництва при них, представництва України при міжнародних, міжурядових організаціях;
абз.12 викласти в такій редакції:
інтелектуальна власність - права, які стосуються:
Відхиленодопоміжний персонал представництв іноземних держав та міжнародних організацій - адміністративно-технічний та обслуговуючий пенрсонал представництв іноземних держав та міжнародних організацій за умови, що цей персонал не має громадянства України та не проживає в Україні постійно;
- літературних, художніх та наукових творів;
- виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо- та телевізійних передач;
- винаходів в усіх галузях людської діяльності: наукових відкриттів, промислових зразків, товарних знаків та знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень;
- захисту від недобросовісної конкуренції,
а також усі інші права, які стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній галузях;".

8) експрес-перевізник - транспортна або транспортно-експедиційна компанія, створена відповідно до чинного законодавства України, що здійснює прискорене перевезення міжнародних вантажів та має всесвітню мережу з системою центральних та реґіональних сортувальних станцій, комп'ютерну мережу відстеження проходження таких вантажів протягом всього часу доставки від відправника до одержувач;

зона митного контролю - чітко визначене у пункті пропуску на митному кордону або в інших місцях митної території України відокремлене місце, в межах якого митні органи здійснюють митний контроль;
-7- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1 , пункт 7. (у правій колонці пункт 6). Після тексту "за встановленою" додати текст "Державною митною службою України".

Враховано в п.6

9) зона митного контролю - місце, визначене митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України або в інших місцях митної території України, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури;

зона спрощеного митного контролю - частина зони митного контролю з належним технічним та інформаційним обладнанням для здійснення контролю у спрощеному порядку;


10) зона спрощеного митного контролю - частина зони митного контролю з належним технiчним та iнформацiйним обладнанням для здiйснення контролю у спрощеному порядку;

інтелектуальна власність - інтелектуальна, промислова і комерційна власність, включаючи авторські права, в тому числі на комп'ютерні та аналогічні їм програми, а також географічні знаки, включаючи первісні назви, торгівельні та сервісні знаки тощо;
-8- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Абз.11 частини 1 статті 1 - "інтелектуальна власність" - вилучити.
-9- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
П.9 ст.1 не відповідає ст.91 Конституції України, нормам Цивільного кодексу України, законам України "Про авторські права і суміжні права", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на промислові зразки".
Пропоную п.9 ст.1 вилучити або зробити посилання на норму Цивільного кодексу України.
Враховано
(визначено діючим законодавством)Враховано


-10- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ 24)
Доповнити статтю 1 поняттям "контрафактні товари":
"контрафактні товари - товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України призводить до порушення прав власника, що захищаються у відповідності з чинним законодавством України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;"
Враховано

11) контрафактні товари - товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України призводить до порушення прав власника, що захищаються у відповідності з чинним законодавством України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

культурні цінності - цінності світського або релігійного характеру, що мають наукове, художнє, історичне та інше культурне значення і підлягають охороні та збереженню відповідно до чинного законодавства України;
абз.13 статті викласти в такій редакції:
культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України;
абз.14 виключити.
Враховано
Враховано
12) культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України;

ліцензія - ліцензія, що видається Державною митною службою України на право провадження окремих видів діяльності у галузі митної справи;
-11- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Абз.14 статті 1 викласти у такій редакції:
"ліцензія - документ державного зразка, який видається Державною митною службою України і дає право на здійснення зазначеного в ньому виду підприємницької діяльності протягом визначеного строку на умовах, установлених цим Кодексом".
-12- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Абз.14 статті 1 (ліцензування) виключити як такий, що є нормою Закону України "Про підприємництво".
Доповнити абзацом у такій редакції:
"перевізник - суб'єкт підприємницької діяльності, який згідно договору прийняв вантаж до перевезення у міжнародному сполученні".

Відхилено
(є в Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності")

Враховано


Враховано
частково
в п.22)-13- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 1 доповнити поняттям міжнародне еспрес відправлення:
"міжнародне експрес-відправлення документального характеру - ділові папери, письмова кореспонденція ділова чи приватна, авіаквитки, а також будь-які повідомлення, інформація або дані на будь-яких носіях інформації (паперових чи електромагнітних), що не мають комерційної цінності та не супроводжуються інвойсом і не містять інформації, переміщення якої через митний кордон України заборонено законодавством або на переміщення якої потрібні дозволи відповідних державних органів;".


Відхиленомитна декларація - заява особи митному органу за встановленою формою відомостей щодо транспортних засобів і товарів, які переміщуються через митний кордон України, або щодо зміни митного режиму стосовно транспортних засобів і товарів;
-14- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Абз.15 статті 1 викласти в такій редакції:
"митна декларація - письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу і містить відомості щодо транспортних засобів і товарів, які переміщуються через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення;"
В абз. 15 статті 1 і далі всюди по тексту проекту слова "транспортні засоби і товари" замінити словами "товари і транспортні засоби" у відповідних відмінках.
ВрахованоВраховано

13) митна декларація - письмова заява встановленої Державною митною службою України форми, яка подається митному органу і містить відомості щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення;


-15- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1 , частина 1 , пункт 15. Після тексту "за встановленою" додати текст "Державною митною службою України"

Врахованомитне забезпечення - пломби, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення;
-16- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
В абз.16 статті 1 слово "пломби" замінити словами "одноразові номерні запорно-пломбувальні пристрої".

Враховано

14) митне забезпечення - одноразові номерні запорно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення;

митне оформлення - процедура поміщення транспортних засобів і товарів в умови відповідного митного режиму та виконання митним органом процедур митного контролю із справлянням мита, податків, митних та інших зборів і заповненням відповідних документів згўдно з цим Кодексом;
-17- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Абз.17 статті 1 викласти у новій редакції:
"митне оформлення - виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів;"
Враховано


15) митне оформлення - виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів;

митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою забезпечення дотримання норм цього Кодексу, законодавчих та інших нормативно-правових актів з митної справи, міжнародних договорів України, контроль за виконанням яких покладено на митні органи;
-18- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
В абзаці 17 статті 1 і далі по тексту проекту слова "з митних питань", "з митної справи" замінити словами "з питань митної справи".
-19- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1:
пункт 17 ( у правій колонці - 16) Після тексту "цього Кодексу" виключити текст ", законодавчих", після тексту "договорів України," додати текст "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України";
Враховано


Враховано

16) митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою забезпечення дотримання норм цього Кодексу, законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України (згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України), контроль за виконанням яких покладено на митні органи;

митні органи - центральний аппарат Державної митної служби України, регіональна митниця, митниця, спеціалізовані митні кправління та організації;
пункт 19 (справа - 17). Підтримую поправку О.Костусєва за №13 із заміною тексту "законодавчих актів" на "законів"
-20- Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
Пункт 17 статті 1 законопроекту пропонується викласти в наступній редакції:
"митні органи - система державних органів, на які відповідно до цього Кодексу покладено безпосереднє здійснення митної справи;".
-21- Н.д.Сацюк В.М. (Реєстр.картка №362)
Пункт 17 статті 1 пропонується викласти в наступній редакції:
"митні органи - система державних органів, на які відповідно до цього Кодексу покладено безпосереднє здійснення митної справи;".
-22- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 1 доповнити пунктом текого змісту:
"митні правила - встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;.
-23- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абз.19 статті 1 викласти у новій редакції:
"митні органи - правоохоронні органи, на які відповідно до цього Кодексу та інших законодавчих актів України покладено безпосереднє здійснення митної справи;"
ВідхиленоВраховано
частково
Враховано
частково

Враховано


Враховано

17) митні органи - правоохоронні органи, на які відповідно до цього Кодексу та інших законодавчих актів України покладено безпосереднє здійснення митної справи;

18) митні правила - встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

митний режим - сукупність встановлених законодавством з митних питань правових положень, які визначають порядок переміщення через митний кордон України транспортних засобів і товарів та застосування до них митних процедур відповідно до мети переміщення;
абз.20 статті 1 викласти у новій редакції:
"митний режим - сукупність норм, установлених законами України з митних питань, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються";
Тут і далі по тексту слова "транспортні засоби і товари" замінити словами "товари і транспортні засоби" у відповідних відмінках.
Враховано


Враховано

19) митний режим - сукупність норм, установлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються;

митні операції - операції, пов'язані із здійсненням митного контролю щодо правомірності переміщення транспортних засобів і товарів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів, а також стягненням мита, митних зборів та інших митних платежів
абз.21 статті 1 викласти у новій редакції:
"митні процедури - операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом митних платежів";
Враховано

20) митні процедури - операції, пов'язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом митних платежів;

мiжнароднi поштовi вiдправлення-товари, що перемiщуються через митний кордон України офiцiйними каналами мiжнародного поштового зв'язку, митний контроль та митне оформлення яких здiйснюється в установах мiжнародного поштового обмiну;
абз.22 виключити.

Врахованонерезиденти - фізичні особи (іноземці, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України, юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцем знаходження за межами України, які створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України, розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України;
-24- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У абз.23 статті 1 слова "фізичні особи (іноземці, громадяни України, особи без громадянства)" замінити словом "громадяни".

Враховано


21) нерезиденти - громадяни, які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцем знаходження за межами України, які створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України; розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України;

несупроводжуваний багаж - товари, які переміщуються через митний кордон України окремо від фізичної особи (власника або уповноваженої особи) та на її адресу;


-25- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)

Враховано


особи - створені відповідно до законодавства України підпиємства, установи, організації, в томцу числі фізичні особи, зареєстровані як підприємці без створення юридичної особи, а також фізичні особи - громадяни України, іноземці та особи без громадянства;
Абз.24 статті 1 виключити;
абз.25 статті 1 викласти в новій редакції:
"особи - юридичні та фізичні особи";
доповнити статтю поняттям "перевіз-ник":
Враховано
22) особи - юридичні та фізичні особи;


перевізник - особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, в установленому законом порядку, яка з використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів переміщує товари через митний кордон України або здійснює перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами на території України, а також особа, відповідальна за здійснення такого переміщення (перевезення)".
Враховано

23) перевізник - особа, зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, яка в установленому законом порядку, з використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів переміщує товари через митний кордон України або здійснює перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами на території України, а також особа, відповідальна за здійснення такого переміщення (перевезення);


переміщення через митний кордон України - сукупність дій, пов'язаних із ввезенням на митну територію України, вивезенням з цієї території транспортних засобів і товарів будь-якими шляхами, засобами та видами транспорту;
-26- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 1 доповнити поняттям переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях:
"переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях - переміщення товарів, предметів, речей належним чином упакованих, що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін;".
Враховано
в п.26)-27- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити статтю 1 поняттям "переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях":
"переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших операцій, пов'язаних із ввезенням товарів на митну територію України, вивезенням товарів за межі митної території України або переміщенням їх митною територією України транзитом. При переміщенні товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях оформлюється вантажна митна декларація";

Враховано

24) переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших операцій, пов'язаних із ввезенням товарів на митну територію України, вивезенням товарів за межі митної території України або переміщенням їх митною територією України транзитом. При переміщенні товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях оформлюється вантажна митна декларація;


доповнити статтю терміном "переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях":
"переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішках з позначкою "М", дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях прискореної пошти з позначкою "EMS", які приймаються до пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку";
доповнити статтю поняттям "переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі":
Враховано

25) переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішках з позначкою "М", дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях прискореної пошти з позначкою "EMS", які приймаються до пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку;

26) переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях - переміщення товарів та інших предметів, належним чином упакованих, що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін;


"переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів;";

Враховано

27) переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів;


доповнити статтю поняттям "переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі":
"переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах) транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів;";
Враховано

28) переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах) транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів;


доповнити статтю поняттям "переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі":
"переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, які належать громадянам, у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, з оформленням багажних документів;";

Враховано

29) переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, які належать громадянам, у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, з оформленням багажних документів;

підприємство - підприємства, установи, організації, будь-яких форм власності, зареєстровані в Україні як юридичні особи відповідно до законодавства Укераїни, а також громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;
абз. 27 статті 1 викласти у новій редакції:
"підприємство - будь-яка юридична особа, а також громадянин, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;";

Враховано

29) підприємство - будь-яка юридична особа, а також громадянин, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;

посадові особи - керівники підприємств, установ, організацій будь-яких форм власності або визначені відповідними нормативними актами посадові особи, до службових обов'язків яких належить виконання вимог, встановлених цим Кодексомта іншими актами законодавства України;
абз.28 статті 1 викласти у новій редакції:
"посадові особи підприємств - керівники та інші працівники підприємств, особи, які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповідають за виконання вимог, встановлених цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами України з митних питань;";

Враховано
частково

30) посадові особи підприємств - керівники та інші працівники підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків відповідають за виконання вимог, встановлених цим Кодексом, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України з питань митної справи;


посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій - глави дипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу, посадові особи консульських установ, представники іноземних держав при міжнароджних організаціях, особи з дипломатичним паспортом, посадові особи міжнародних, міжурядових організацій, акредитоьані в Україні, та члени їхніх сімей - діти, батьки, дружина (чоловік), які проживають разом з такими особами;
у абз.29 статті 1 виключити слово "міжурядових", а також від слів "та члени їхніх сімей" і до кінця речення.
-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1 , частина 1 , пункт 28 (справа - 29). Текст "законодавчими" замінити текстом "нормативно-правовими", а наприкінці додати текст ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
ВрахованоВраховано
частково

31) посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій - акредитовані в Україні: глави дипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу, посадові особи консульських установ, представники іноземних держав при міжнародних організаціях, посадові особи міжнародних організацій;-29- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
П.31 статті 1 вилучити як такий, що не відповідає цивільному законодавству України.
-30- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Доповнити статтю 1 поняттям "правовласник":
"правовласник - власник прав на об'єкт інтелектуальної власності чи особа, яка має право на використання об'єкта інтелектуальної власності відповідно до законодавства України;";

Враховано

Враховано редакційнопредставництва іноземних держав та міжнародних організацій - дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, міжнародні організації, представництва іноземних держав при цих організаціях, інші міжнародні організації, акредитовані в Україні;
абз.30 статті 1 виключити.
Врахованопредставництва іноземних фірм - акредитовані в Україні в установленому законодавством України порядку представництва іноземних фірм, банків та організацій, у тому числі авіакомпаній та засобів масової інформації;
-31- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Абз.31 статті 1 викласти у такій редакції:
"представництво іноземної фірми - акредитована в установленому законодавством порядку в Україні особа, яка на підставі відповідних, належним чином оформлених повноважень представляє в Україні інтереси юридичної особи - нерезидента";
Враховано

32) представництво іноземної фірми - акредитована в установленому законодавством порядку в Україні особа, яка на підставі відповідних, належним чином оформлених повноважень представляє в Україні інтереси юридичної особи - нерезидента;абз.32 статті 1 викласти в новій редакції:
"пропуск через митний кордон України - дозвiл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобiв через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення";
Враховано
частковопропуск через митний кордон України-дозвіл митного органу на використання транспортних засобів і товарів на митній території України або за межами цієї території з метою, заявленою митному органу власником або уповноваженою особою;
в абз.33 статті 1 слова " фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства)" замінити словом "громадяни", слова " підприємств і організацій України" замінити словами "підприємств-резидентів".
Враховано

33) пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України - дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення після проведення митних процедур;

резиденти - фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном, юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням на території України, дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатиіними привілеями, а також філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;
-32- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 1 доповнити поняттями "предмети" та " речі":
"предмети - будь-які предмети, що переміщуються через митний кордон України і не є об'єктом купівлі-продажу;
речі - переміщувані через митний кордон України предмети особистого користування".

Відхилено
34) резиденти - громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням на території України; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філії та представництва підприємств - резидентів за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;

ручна поклажа - частина супроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон України без оформлення багажних документів разом з фізичною особою (власником або уповноваженою особою);
-33- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Абз.34 статті 1 виключити;

Врахованоспеціальне сховище-сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів і предметів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавались розбиранню, монтажу тощо;
у абз.35 статті 1 замінити "спеціальне сховище" на слова "спеціально виготовлене сховище (тайник)".
Враховано

35) спеціально виготовлене сховище (тайник) - сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавались розбиранню, монтажу тощо;

спiвробiтники представництв iноземних фiрм-спiвробiтники акредитованих в Українi в установленому чинним законодавством України порядку представництв iноземних фiрм, банкiв та органiзацiй, у тому числi авiакомпанiй та засобiв масової iнформацiї за умови, що вони не є громадянами України та не мають постiйного мiсця проживання в Українi;
-34- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Абз.36 статті 1 виключити.
-35- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
У статті 1 поняття "товари"(п. ___) після слів "інші види енергії" доповнититаким змістом: "будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі) - і далі за текстом.
ВрахованоВідхилено


супроводжуваний багаж - товари, що переміщуються через митний кордон України разом з фізичною особою (власником або уповноваженою особою);
-36- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Абз.37 статті 1 виключити;
Врахованотовари - будь-яке рухоме майно, у тому числі вантажі, валюта, валютні цінності, речі, предмети (крім культурних цінностей), послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, інформація на будь-яких матеріальних носіях, яка має конкретну митну вартість, електрична, теплова, інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються для переміщення фізичних осіб і товарів через митний кордон України;
абз.38 статті 1 викласти в новій редакції:
"товари-будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України;".
-37- Національний банк України
Із визначення терміну "товари" пропонуємо виключити слово "валюта", оскільки воно включене в поняття терміну "валютні цінності".
ВрахованоВраховано


36) товари-будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України;
-38- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Доповнити статтю поняттям "товари, що містіть об'єкти інтелектуальної власності":
"товари, що містять об'єкти інтелектуальної власності - примірники наукових, літературних, художніх творів, у тому числі програми для електронних обчислювальних машин, баз даних, екземплярів фонограм, товарів маркірованих товарними знаками, знаками обслуговування, найменуваннями місця походження, інші товари, що можуть бути зареєстровані як такі Державною митною службою України";
Відхиленотранзит через територію України-переміщення товарів під митним контролем через територію України без їх використання між двома або в межах одного пункту на митному кордоні України;
абз.39 статті 1 виключити.
Врахованотранспортні засоби - будь-які повітряні, водні, сухопутні засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного, трубопровідного транспорту, а також лінії електропередачі, що використовуються для переміщення фізичних осіб і товарів через митний кордон України


37) транспортні засоби - будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовується виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України і підлягають митному контролю та митному оформленню;


уповноважена особа - юридична або фізична особа, яка має повноваження від власника на розпорядження транспортними засобами і товарами на підставі договорів комісії, доручення, консигнації, оренди тощо;
-39- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абз.41 статті 1 викласти у новій редакції:
"уповноважена особа - особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами".

Враховано


38) уповноважена особа - особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами.

Стаття 2. Митна справа
-40- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Виходячи з того, що митна справа є засобом реалізації державної митної політики України, статті 2 та 3 поміняти місцями.

Враховано
Стаття 2. Митна політика

Порядок перемiщення через митний кордон України транспортних засобiв i товарiв, митне регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням митних платежiв, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, iншi заходи реалiзацiї державної митної полiтики України становлять митну справу.
-41- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У статті 3 слова "регулювання товарообміну" замінити словами "прискорення товарообігу".
Відхилено
Митна політика - це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі.

Митна справа є складовою частиною зовнiшньополiтичної i зовнiшньоекономiчної дiяльностi України. У митнiй справi Україна дотримується визнаних у мiжнародних вiдносинах систем класифiкацiї та кодування товарiв, єдиної форми декларування експорту та iмпорту товарiв, митної iнформацiї, iнших мiжнародних норм i стандартiв.
-42- Н.д.Новик А.М. (Реєстр. картка №353)
Частину 1 статті 2 пропоную викласти у наступній редакції:
"Порядок переміщення через митний кордон України транспортних засобів і товарів, митне регулювання, пов'язане з встановленням та оформленням, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил, інші заходи, спрямовані на реалізацію державної митної політики України, становлять митну справу".
Враховано


Стаття 3. Митна полiтика


Стаття 3. Митна справа


Україна визначає i проводить єдину митну полiтику, спрямовану на регулювання товарообмiну, стимулювання розвитку нацiональної економiки, захист внутрiшнього ринку та власного виробника, а також на розвиток митної справи, вiдповiдно до загальновизнаних мiжнародних норм.
-43- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Доповнити ст.3 проекту частинами другою та третьою наступного змісту:
"Верховною Радою України визначаються головні напрями митної політики України; структура системи органів державного регулювання митної справи; розміри мит та умов митного обкладення; спеціальні митні зони та митні режими на території України; перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється.
Кабінетом Міністрів України здійснюється забезпечення здійснення митної політики України відповідно до цього Кодексу, законів України; встановлення розмірів плати за митні процедури та послуги; координація діяльності Державної митної служби України, державних комітетів та відомств України, інших державних органів при вирішення питань з митної справи; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних органів України.".
Враховано
частково
Порядок перемiщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням митних платежів, процедури митного контролю та оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правилди, спрямовані на реалізацію митної полiтики України, становлять митну справу.
Митна справа є складовою частиною зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Україна дотримується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і стандартів.

Засади митної справи, у тому числі розміри митних платежів та умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит яких через територію України забороняється, визначаються виключно законами України та цим Кодексом.-44- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити статтю 3 новими частини 3, 4 та 5 в такій редакції:
"Засади митної справи визначаються виключно законами України.

Кабінет Міністрів України організовує та забезпечує здійснення митної справи відповідно до цього Кодексу та інших законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; координує діяльність Державної митної служби України, інших органів виконавчої влади при вирішенні питань, що стосуються митної справи.


Забезпечення здійснення митної справи відповідно до цього Кодексу, законів України; встановлення ставок митних зборів; координація діяльності Державної митної служби України та інших органів державної влади при вирішення питань, що стосуються митної справи; подання на розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо митної системи України здійснюється Кабінетом Міністрів України.
Безпосереднє керівництво митною справою покладається на Державну митну службу України".
Враховано
частковоБезпосереднє керівництво митною справою покладається на Державну митну службу України.

Стаття 4. Принципи митного регулювання
-45- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Текст статті 4 викласти у новій редакції:
Враховано
Стаття 4. Принципи митного регулювання

Україна створює власну митну систему та здiйснює митне регулювання на своїй територiї. Митне регулювання здiйснюється вiдповiдно до цього Кодексу, iнших актiв законодавства України та мiжнародних договорiв України.
Митне регулювання здійснюється на основі принципів:
1) виключної юрисдикції України на її митній території;
2) виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи;
3) законності;
4) єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;
5) системності;
6) ефективності;
7) додержання прав та охоронюваних законом iнтересiв фізичних та юридичних осiб;
8) гласності та прозорості."


Митне регулювання здійснюється на основі принципів:
1) виключної юрисдикції України на її митній території;
2) виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи;
3) законності;
4) єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;
5) системності;
6) ефективності;
7) додержання прав та охоронюваних законом iнтересiв фізичних та юридичних осiб;
8) гласності та прозорості.

Митний кодекс України регламентує економiчнi, органiзацiйнi, нормативно-правовi, кадровi та соцiальнi засади дiяльностi митних органiв. Норми Кодексу грунтуються на основi визначених Конституцiєю України прав i свобод людини, принципiв законностi, верховенства права, захисту економiчних i полiтичних iнтересiв Української держави, гласностi в роботi митних органiв.
Стаття 5. Митна територiя
-46- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Назву статті 5 доповнити словом "України".
Враховано
Стаття 5. Митна територiя України

Територiя України, зайнята сушею, територiальне море, внутрiшнi води i повiтряний простiр, а також штучнi острови, установки i споруди, що створюються у виключнiй морськiй економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України, становлять єдину митну територiю України.


Територiя України, зайнята сушею, територiальне море, внутрiшнi води i повiтряний простiр, а також штучнi острови, установки i споруди, що створюються у виключнiй морськiй економiчнiй зонi України, на якi поширюється виключна юрисдикцiя України, становлять єдину митну територiю України.

Територiї вiльних митних зон, вiльних митних складiв, розташованi в Українi, вважаються такими, що знаходяться поза межами митної територiї України, за винятком випадкiв, визначених цим Кодексом та iншими актами законодавства України.
-47- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У частині другій статті 5 виключити слова "вільних митних складів", слова "актами законодавства" замінити словом "законами", слово "розташовані" - словом "розташованих".
Відхилено
Територiї спеціальних митних зон, розташованих в Українi, вважаються такими, що знаходяться поза межами митної територiї України, за винятком випадкiв, визначених цим Кодексом та iншими законами України.

Стаття 6. Митний кордон
-48- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Назву статті 6 доповнити словом "України";
Враховано
Стаття 6. Митний кордон України

Межi митної територiї України є митним кордоном України. Митний кордон України збiгається з державним кордоном України, за винятком меж територiї вiльних митних зон i вiльних митних складiв. Межi територiї вiльних митних зон та вiльних митних складiв становлять митний кордон України.
у тексті статті виключити слова "вільних митних складів".
Відхилено
Межi митної територiї України є митним кордоном України. Митний кордон України збiгається з державним кордоном України, за винятком меж територiї спеціальних митних зон. Межi територiї спеціальних митних зон становлять митний кордон України.

Стаття 7. Законодавство України з митних питань
-49- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Ст.7 викласти згідно Конституції України.
Враховано

Стаття 7. Законодавство України з питань митної справи

Законодавство України з митних питань становлять цей Кодекс, законодавчi та iншi нормативно-правовi акти з митних питань.
-50- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Статтю 7 проекту "Законодавство України з митних питань" викласти в редакції:
"Законодавство України з митних питань становлять Конституція України, цей Кодекс, закони України та інші нормативно-правові акти з митних питань, видані на основі та на виконання Конституції України, цього Кодексу та законів України."

Враховано

Законодавство України з питань митної справи становлять Конституція України, цей Кодекс, закони та інші нормативно-правові акти з питань митної справи, видані на основі та на виконання Конституції України, цього Кодексу та законів України.

Стаття 8. Прапор та розпiзнавальний знак митних органiв
-51- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У назві статті 8 слова "митних органів" замінити словами "митної служби України"
Враховано
Стаття 8. Прапор та розпiзнавальний знак митної служби України

Митнi органи, морськi та рiчковi судна, якi перебувають у їх розпорядженнi, мають свiй прапор. Автотранспортнi засоби i повiтрянi судна, що перебувають у розпорядженнi митних органiв, мають розпiзнавальний знак.
Статтю 8 доповнити словами "спеціалізовані митні установи та організації"
Враховано
Митнi органи, спеціалізовані митні установи та організації, морськi та рiчковi судна, якi перебувають у їх розпорядженнi, мають свiй прапор. Автотранспортнi засоби i повiтрянi судна, що перебувають у розпорядженнi митних органiв, спеціалізованих митних установ та організацій мають розпiзнавальний знак.

Опис прапора i розпiзнавального знака затверджується в установленому законом порядку.
-52- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Замість "в установленому порядку" написати "Верховною Радою України".
-53- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Ч.2 статті 8 після слова "затверджується" доповнити словами "Верховною Радою України" і далі за текстом.
ВрахованоВраховано

Опис прапора i розпiзнавального знака затверджується Верховною Радою України.

Стаття 9. Порядок опублiкування i введення в дiю законодавчих та iнших нормативних актiв з митних питань


Стаття 9. Порядок введення в дію законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справиЗаконодавчi та iншi нормативнi акти з митних питань набирають чинностi не ранiше нiж через сорок п'ять днiв пiсля дати їх опублiкування.
-54- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Статтю 9 пропонується доопрацювати щодо термінів введення в дію законів.
-55- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Текст статті 9 викласти у такій редакції:
"Закони України з митних питань набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.
Враховано
Враховано
частково

Закони України з питань митної справи набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.


Інші нормативно-правові акти з митних питань набирають чинності через сорок п'ять днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. У разі, якщо такі нормативно-правові акти не будуть офіційно опубліковані, вони не набирають чинності.

Інші нормативно-правові акти з питань митної справи набирають чинності через сорок п'ять днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. У разі, якщо такі нормативно-правові акти не будуть офіційно опубліковані, вони не набирають чинності.

У разi якщо зазначенi акти не будуть офiцiйно опублiкованi, вони не набирають чинностi. Якщо такi акти будуть опублiкованi без зазначення строку набрання ними чинностi, датою набрання чинностi вважатиметься сорок шостий день пiсля офiцiйного опублiкування. Офiцiйним опублiкуванням вважається опублiкування у перiодичному виданнi Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України або офiцiйному виданнi Державної митної служби України. Датою опублiкування вважається дата фактичного виходу в свiт вiдповiдного номера цього видання.
Офіційним опублікуванням закону та іншого нормативно-правового акту з митних питань вважається його опублікування в одному з періодичних видань, визначених законодавством України як офіційні. Датою офіційного опублікування нормативно-правового акту вважається дата виходу в світ відповідного номера того офіційного видання, в якому зазначений акт було опубліковано раніше, ніж в інших офіційних виданнях.


Офіційним опублікуванням закону та іншого нормативно-правового акту з питань митної справи вважається його опублікування в одному з періодичних видань, визначених законодавством України як офіційні. Датою офіційного опублікування нормативно-правового акту вважається дата виходу в світ відповідного номера того офіційного видання, в якому зазначений акт було опубліковано раніше, ніж в інших офіційних виданнях.


Строки набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з митних питань, визначені днями, починаються з 0 годин дня, наступного за датою офіційного опублікування закону або іншого нормативно-правового акту, і закінчуються о 24 годині останнього дня відповідного строку.

Строки набрання чинності законами та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи, визначені днями, починаються з 0 годин дня, наступного за датою офіційного опублікування закону або іншого нормативно-правового акту, і закінчуються о 24 годині останнього дня відповідного строку.


Якщо строк набрання чинності законом або іншим нормативно-правовим актом з митних питань визначено вказівкою на день його офіційного опублікування, цей закон або акт вважається чинним з 24 години зазначеного дня.

Якщо строк набрання чинності законом або іншим нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено вказівкою на день його офіційного опублікування, цей закон або акт вважається чинним з 24 години зазначеного дня.


Якщо строк набрання чинності законом або іншим нормативно-правовим актом з митних питань визначено вказівкою на конкретну дату, цей закон або акт вважається чинним з 0 годин зазначеної дати."

Якщо строк набрання чинності законом або іншим нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено вказівкою на конкретну дату, цей закон або акт вважається чинним з 0 годин зазначеної дати.


-56- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Доповнити Кодекс статтею 9.1:
"Стаття 9.1 Дія законодавства з митних питань у часі
При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митної декларації митним органом України.
У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливість проведення митних процедур без подання декларації, застосовується законодавство, чинне на день здійсненням таких процедур.
Особа, яка вчинила порушення митних правил або інше правопорушення, передбачене цим Кодексом, підлягає відповідальності на підставі норм, що діють під час і за місцем вчинення правопорушення.
Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за порушення митних правил та інші правопорушення, передбачені цим Кодексом, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення, зворотної сили не мають.
Провадження у справах про порушення митних правил та інші правопорушення, передбачені цим Кодексом, ведеться на підставі законодавства, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення."

Враховано

Стаття 10. Дія законодавства з питань митної справи у часі

При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митної декларації митним органом України.
У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливість проведення митних процедур без подання декларації, застосовується законодавство, чинне на день здійснення таких процедур.
Особа, яка вчинила порушення митних правил або інше правопорушення, передбачене цим Кодексом, підлягає відповідальності на підставі норм, що діють під час і за місцем вчинення правопорушення.
Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за порушення митних правил та інші правопорушення, передбачені цим Кодексом, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за такі правопорушення, зворотної сили не мають.
Провадження у справах про порушення митних правил та інші правопорушення, передбачені цим Кодексом, ведеться на підставі законодавства, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.

Cтаття 10. Майно, фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення митних органiв
-57- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 10 виключити.
ВідхиленоМайно митних органiв та спецiалiзованих митних управлiнь i органiзацiй є державною власнiстю України. Повноваження власника щодо управлiння цим майном здiйснює Державна митна служба України. Майно митних органiв приватизацiї не пiдлягає.
-58- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
У ч.1 статті 10 вилучити слово "власника".
-59- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 10 перенести до глави ІІ у статтю 22.
Враховано
у ст.25


ВрахованоУ разi приватизацiї об'єктiв державної власностi майно, що використовується виключно для митних цiлей, вiдокремлюється i безоплатно передається на баланс митних органiв.
-60- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
У статті 10 виключити положення статті щодо приватизації.
ВідхиленоЯкщо майно не може бути вiдокремлене вiд об'єкта, що приватизується, воно передається в безстрокове безоплатне користування митним органам. При цьому власник майна не вправi змiнювати порядок та умови користування цим майном митними органами.
-61- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Ч.3 статті 10 доповнити словами "Без їх згоди".
-62- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Ч.4 статті 10 викласти в такій редакції:
"Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митних органів здійснюється виключно за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України".
Відхилено
Враховано
у ст.25


Фiнансування, матерiально-технiчне забезпечення та розвиток iнфраструктури митних органiв здiйснюється за рахунок державного бюджету України шляхом використання Державною митною службою України на зазначенi цiлi частини митних доходiв, визначених Державним бюджетом України на поточний рiк, а також надходжень вiд митних зборiв у порядку, визначеному Державною митною службою України.
-63- Н.д.Новик А.М. (Реєстр. картка № 353)
У статті 10:
1) з частини першої вилучити слово "власника" і викласти її у такій редакції:
"Майно митних органів, спеціалізованих митних управлінь та організацій є державною власністю України. Повноваження щодо управління цим майном здійснює Державна митна служба України. Майно митних органів приватизації не підлягає." ;
2) частину четверту пропоную викласти наступним чином:
"Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митних органів здійснюється за рахунок державного бюджету України".
Враховано
у ст.21


Відхилено-64- Національний банк України
Статтю 10 доповнити частиною 5 такого змісту:
"Оплата витрат митних органів здійснюється з реєстраційних рахунків, відкритих у Державному казначействі України".
Відхилено


Стаття 11. Земельнi дiлянки, службовi та побутовi примiщення, обладнання i засоби зв'язку митних органiв
-65- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 11 виключити, включивши замість неї до Кодексу статтю 22.
Враховано
у ст.26
Земельнi дiлянки для службових потреб митних органiв, в тому числi для зон митного контролю, надаються в безстрокове (постiйне) користування. Митнi органи звiльняються вiд сплати податку на землю та вiдшкодування збиткiв власникам землi.
-66- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Виключити останнє речення абзацу першого ст. 11 проекту.
-67- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Друге речення частини 1 статті 11 вилучити.
-68- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Ч.1 статті 11 виключити як таку, що є нормою Закону України "Про плату за землю".
Враховано
у ст.26


Враховано
у ст.26


Враховано
у ст.26-69- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
З ч.1 статті 11 необхідно виключити друге речення: "Митні органи звільняються від сплати податку на землю та відшкодування збитків власникам землі".

Враховано
у ст.26Митне оформлення може проводитися митними органами безпосередньо на територiї або в примiщеннi пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi i пiдпорядкування на їх прохання за умови надання митним органам в безоплатне користування цими пiдприємствами, установами, органiзацiями вiдповiдних службових i побутових примiщень, обладнання i засобiв зв'язку.
-70- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Із статті 11 необхідно вилучити положення щодо плати за землю та невідшкодування збитків власникам землі.
-71- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Звільнення митних органів від сплати податку на землю та звільнення їх від відшкодування збитків власникам землі є прерогативою іншого податкового закону.
Враховано
у ст.26Враховано
у ст.26ГЛАВА 2.
-72- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)


ГЛАВА 2.

Система, структура, органiзацiя дiяльностi митних органiв
Назву глави 2 викласти у такій редакції:
"Структура та організація діяльності митної системи України"
Враховано
Структура та організація діяльності митної системи України

Стаття 12. Державне керiвництво митною справою

Центральним органом державного управлiння в галузi митної справи є Державна митна служба України.
-73- Н.д.Новик А.М. (реєстр. картка № 353)
Статтю 12 викласти в новій редакції:
"Стаття 12. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи
Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи є Державна митна служба України.
-74- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 12 (справа 11). Підтримую пропозицію А.Новика, але без слів "спеціально уповноважений", див. ст.117,120 Конституції.
Враховано

Враховано
частково

Стаття 11. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи є Державна митна служба України.


Стаття 13. Здiйснення митної справи
-75- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 13 викласти в новій редакції:
"Стаття 13. Безпосереднє здійснення митної справи

Враховано
частково
Стаття 12. Здiйснення митної справи

Безпосереднє здiйснення митної справи покладається на митнi органи, якi є правоохоронними органами України.
Безпосереднє здiйснення митної справи покладається на митнi органи, які є правоохоронними органами України.
Митнi органи, реалізуючи митну полiтику України, виконують такi основні завдання:

1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з митних питань;
2) захист економiчних iнтересiв України;

Безпосереднє здiйснення митної справи покладається на митнi органи, які є правоохоронними органами України
Митнi органи, реалізуючи митну полiтику України, виконують такi основні завдання:
1) виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;
2) захист економiчних iнтересiв України;

Митнi органи, реалiзуючи митну полiтику України, виконують такi основнi завдання:
3) забезпечення виконання зобов'язань, якi випливають з мiжнародних договорiв України стосовно митної справи;
4) сприяння захисту прав інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб;

3) забезпечення виконання зобов'язань, якi випливають з мiжнародних договорiв України стосовно митної справи, згода на обов'язковість яких надана верховною Радою України;
4) сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб;

1) захист економiчних iнтересiв України;
5) застосування відповідно до закону заходiв тарифного та нетарифного регулювання при перемiщенні товарів через митний кордон України;
6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарiв і транспортних засобів, що перемiщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів їх здійснення;

5) застосування відповідно до закону заходів тарифного та нетарифного регулювання при перемiщенні товарів через митний кордон України;
6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарiв, і транспортних засобів, що перемiщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів їх здійснення;

2) контроль за додержанням митного законодавства України;
7) здійснення спільно з іншими уповноваженими державними органами контролю комплексного контролю за валютними операціями у зовнішньоекономічній діяльності;
8) здійснення спільно з іншими уповноваженими державними органами заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;
Відхилено п.7)
(врах. проп.
Нацбанку №73)

7) контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
8) здійснення спільно з іншими уповноваженими державними органами заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;

3) забезпечення виконання зобов'язань, якi випливають з мiжнародних договорiв України стосовно митної справи;
9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи;
12) ведення митної статистики;
13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
14) здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів походження товарів з України.
Органи державної влади, які відповідно до законів України не здійснюють загального керівництва митною справою, органи місцевого самоврядування, підприємства, їх посадові особи, а також громадяни не мають права приймати рішення, віднесені до компетенції митних органів України, чи іншим чином втручатися у діяльність митних органів."


9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи;
12) ведення митної статистики;
13) ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
14) здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів походження товарів з України.

Органи державної влади, які відповідно до законів України не здійснюють загального керівництва митною справою, органи місцевого самоврядування, підприємства, їх посадові особи, а також громадяни не мають права приймати рішення, віднесені до компетенції митних органів України, чи іншим чином втручатися у діяльність митних органів.


-76- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина 1, пункт 3). Наприкінці доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано4) сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi учасникiв зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, iнших юридичних та фiзичних осiб;
-77- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
В статті 13 доцільно визначити основні завдання митних органів та їх основні функції.
-78- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Викласти підпункт 4 ст. 13 проекту "Здійснення митної справи" в наступній редакції:
"4) виконання процедури, встановленої законом, призупинення переміщення через митний кордон товарів, які можуть мати відношення до порушення прав інтелектуальної власності;"
Враховано
Враховано
редакційно5) використання засобiв митнотарифного та нетарифного регулювання у разi перемiщення через митний кордон України товарiв;
-79- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 5 статті 13 викласти у новій редакції:
"5) застосування відповідно до законодавства заходів тарифного та нетарифного регулювання при перемiщенні товарів через митний кордон України;"
Враховано


6) вдосконалення митного контролю i оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України;
-80- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Викласти підпункт 7 ст. 13 проекту "Здійснення митної справи" в наступній редакції:7) здiйснення разом з Нацiональним банком України контролю за валютними операцiями;
"7) здійснення разом з Національним банком України контролю за дотриманням правил ввезення на територію України та вивезення за її межі валютних цінностей;"
Враховано
частково

-81- Національний банк України
Пункт 7 частини 2 статті 13 пропонуємо викласти в такій редакції:
"контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України", оскільки ця функція митних органів у сфері валютного контролю випливає із пункту 5 статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".
Враховано
в п.7)
-82- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Пункт 7 частини другої статті 13 викласти в такій редакції:
"7) спільно з Національним банком України здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей в момент перетину митного кордону України;".
Враховано
редакційно
в п.7)


8) здiйснення заходiв щодо захисту iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв державних iнтересiв на зовнiшньому ринку за участю Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України;
-83- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Викласти підпункт 8 ст. 13 проекту "Здійснення митної справи" в наступній редакції:
"8) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів при перемiщення товарів через митний кордон України;"
Враховано
редакційно-84- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Вимагає уточнення зміст п.8 статті 13 - які заходи щодо захисту інтересів споживачів товарів будуть здійснювати митні органи.
Враховано9) створення сприятливих умов для прискорення пасажиропотоку та перемiщення товарiв через митний кордон України;
10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
11) спiвробiтництво з митними та iншими органами iноземних держав, а також з мiжнародними органiзацiями з питань митної справи;
12) ведення митної статистики;
13) ведення Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
-85- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
П.13 статті 13 - в Україні існують відповідні органи по стандартизації, метрології та сертифікації, вони і повинні вести товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності.
-86- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Пункти 13 та 14 статті 13 виключити з Кодексу.
Відхилено

Відхилено14) здiйснення верифiкацiї (встановлення достовiрностi) сертифiкатiв походження товарiв з України.
-87- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)Доповнити ст. 13 такими пунктами:
"15) проведення оцінки товарів, що переміщуються через митний кордон України;
16) здійснення верифікації виробів з дорогоцінних металів та коштовного каміння. Ці процедури здійснюються митною лабораторією згідно ст.19 цього Кодексу".
Враховано
в інших статтях

-88- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Доповнити ст. 13 проекту "Здійснення митної справи" новим підпунктом наступного змісту:
"здійснення інших заходів та повноважень, визначених законами України".
Відхилено-89- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Статтю 13 доповнити частиною 15:
"15) сприяти спрощенню митного оформлення".
Враховано
-90- Н.д.Новик А.М. (Реєстр. картка № 353)
У статті 13:
1) частину першу пропоную об'єднати з абзацом 1 ч.2 і викласти у такій редакції:
"Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи, які, реалізуючи митну політику України, виконують такі основні завдання…" ;
2) пункт 2 частини 2 вилучити;
3) пункти 8 та 13 частини 2 вилучити.


Відхилено


Відхилено
Відхилено


Стаття 14. Митнi органи УкраїниСтаття 13. Митна система України


Митнi органи України становлять єдину загальнодержавну систему, яка складається з :
-91- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
У статті 14 ч.І вилучити.
Враховано

Митна система України - це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.


-92- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Потрібно привести у відповідність зі стст.1, 16, 21 стосовно визначення єдиної загальнодержавної системи, яка реалізуватиме державну митну політику.

ВрахованоДержавної митної служби України;

регiональних митниць;

митниць;

спецiалiзованих митних управлiнь та органiзацiй.
-93- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
У статті 14 слід до митних органів включити митні пости і митні лабораторії, оскільки функціонування зазначених підрозділів передбачено ст.18 та ст.19 і визначаються окремими положеннями, затвердженими Головою митної служби України.
Враховано
редакційно

Митними органами є Державна митна служба України, реґшональні митниці, митниці.


-94- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 14 викласти в такій редакції:
"Митна система України складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.
Митними органами є Державна митна служба України, регіональні митниці, митниці".
Враховано
редакційно


Стаття 15. Державна митна служба України
-95- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 15 викласти в новій редакції:

Враховано
Стаття 14. Державна митна служба України


Державна митна служба України спрямовує, координує та контролює дiяльнiсть митних органiв щодо виконання законодавства України з митної справи, в межах своїх повноважень видає накази та iнструкцiї, органiзує та контролює їх виконання.
"Державна митна служба України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України.
Державна митна служба України спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з митних питань, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання.
Державна митна служба України є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення про Державну митну службу України, яке затверджується Президентом України.
частково

Державна митна служба України спрямовує, координує та контролює діяльність митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання.

Державна митна служба України є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення про Державну митну службу України, яке затверджується Президентом України


Нормативно-правові акти Державної митної служби України з питань безпосереднього здійснення митної справи, організації та регулювання митного контролю, боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, видані на основі й на виконання чинного законодавства та в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання усіма підприємствами та громадянами.

Нормативно-правові акти Державної митної служби України з питань безпосереднього здійснення митної справи, організації та регулювання митного контролю, боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, видані на основі й на виконання чинного законодавства та в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання усіма підприємствами та громадянами.Нормативно-правові акти, які ситосуються питань, віднесених до сфери управління інших міністерств і відомств, погоджуються Державною митною службою з цими міністерствами і відомствами або видаються спільно з ними.

Нормативно-правові акти, які стосуються питань, віднесених до сфери управління інших міністерств і відомств, погоджуються Державною митною службою з цими міністерствами і відомствами або видаються спільно з ними.


Нормативно-правові акти Державної митної служби України підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.
Державній митній службі України підпорядковані регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації, а також інші організації і установи митної системи (консалтингові, оздоровчі, спортивні, будівельні, господарські та інші).


Нормативно-правові акти Державної митної служби України підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

Державній митній службі України підпорядковані реґіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні установи та організації, а також інші організації і установи митної системи (консалтингові, оздоровчі, спортивні, будівельні, господарські та інші).


Державну митну службу України очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з неї Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України."
-96- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 15. Частину 1 після тексту "Державна митна служба України" доповнити текстом "є центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи". Узгодження зі статтею 12.


Враховано


Державну митну службу України очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з неї Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

У Державній митній службі України утворюється колегія. Склад колегії, умови її формування та діяльності визначаються Положенням про Державну митну службу України.

Нормативнi акти Державної митної служби України з питань безпосереднього здiйснення митної справи, органiзацiї та регулювання митного контролю, боротьби з контрабандою i порушеннями митних правил, виданi на основi й на виконання чинного законодавства та в межах її компетенцiї, є обов'язковими для центральних органiв виконавчої влади України, органiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, а також пiдприємств, установ, органiзацiй (незалежно вiд форм власностi i пiдпорядкування), посадових осiб i громадян.
-97- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У статті 15 слово "інструкції" слід замінити словом "розпорядження", так як інструкції не видаються органом, а затверджуються наказом керівника.
-98- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Ч.2 статті 15 доповнити реченням такого змісту:
"Нормативні акти з питань порядку переміщення транспортних засобів перевізників та вантажів, що ними перевозяться, через митний кордон України видаються Державною митною службою України спільно з Міністерством транспорту України".
Враховано

ВідхиленоНормативнi акти Державної митної служби України пiдлягають державнiй реєстрацiї вiдповiдно до чинного законодавства України.
-99- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 15, частина 3.Наприкінці текст "чинного законодавства України" замінити словом "закону".
ВідхиленоДержавнiй митнiй службi України безпосередньо пiдпорядкованi регiональнi митницi, митницi, митнi пости, а також утворенi ним спецiалiзованi органiзацiї та установи (митнi лабораторiї, iнформацiйно-аналiтичнi пiдроздiли, будiвельнi та господарськi служби, кiнологiчнi служби, науково-дослiднi пiдроздiли, навчальнi заклади i установи з пiдготовки та перепiдготовки кадрiв), iншi органiзацiї i установи митної системи.
-100- Н.д. Новик А.М.(Реєстр. картка № 353)
У статті 15:
1) частину 5 пропоную доповнити і викласти у такій редакції:
"Державну митну службу очолює голова, якого призначає та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України";
2) частину 6 пропоную викласти у такій редакції:
"У Державній митній службі України утворюється колегія. Склад колегії, умови її формування та діяльності визначаються Положенням про Державну митну службу України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України".
Враховано


Враховано
частковоДержавну митну службу України очолює голова.
-101- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Частину 5 статті 15 доповнити словами "якого призначає та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України".
ВрахованоУ Державнiй митнiй службi України утворюється колегiя. Склад колегiї, умови її формування та дiяльностi визначаються Положенням про Державну митну службу України.

Стаття 16. Регiональна митниця

-102-Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Враховано
частково


Стаття 15. Реґіональна митниця

Регiональна митниця є регiональним митним органом, що входить як складова частина до єдиної системи Державної митної служби України, здiйснює комплексний контроль за дотриманням законодавства з митної справи i в межах своєї компетенцiї на територiї закрiпленого за ним регiону забезпечує керiвництво i координацiю дiяльностi митниць (крiм пiдпорядкованих безпосередньо Державнiй митнiй службi України), спецiалiзованих митних управлiнь та органiзацiй Державної митної служби України.
Статтю 16 викласти в новій редакції:
"Реґіональна митниця є митним органом, який на території закріпленого за ним реґіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за дотриманням законодавства України з митних питань, керівництво і координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій.


Реґіональна митниця є митним органом, який на території закріпленого за ним реґіону в межах своєї компетенції здійснює митну справу та забезпечує комплексний контроль за дотриманням законодавства України з питань митної справи, керівництво і координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та спеціалізованих митних установ і організацій.

У системi органiв Державної митної служби України можуть створюватися спецiалiзованi митнi управлiння для керiвництва та координацiї дiяльностi митних органiв, пов'язаної iз здiйсненням функцiональних завдань у галузi митної справи.
Реґіональна митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення, яке затверджується наказом Державної митної служби України.
Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митниць здійснюється Державною митною службою України.
Начальник регіональної митниці призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної митної служби України".

Реґіональна митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення, яке затверджується наказом Державної митної служби України.
Створення, реорганізація та ліквідація реґіональних митниць здійснюється Державною митною службою України.
Начальник реґіональної митниці призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної митної служби України.Регiональна митниця є юридичною особою i провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства про митну справу.

Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя регiональних митниць здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Регiональна митниця дiє на основi Положення, що затверджується головою Державної митної служби України.
-103- Н.д.Бабич В.Г. (Округ №218)
Другий абзац статті 16 викласти в такій редакції:
"У системі органів Державної митної служби України, за погодженням Кабінету Міністрів України, можуть створюватися спеціалізовані митні управління для керівництва та координації діяльності митних органів, пов'язаних із здійсненням функціональних завдань у галузі митної справи".
-104- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Ч.2 статті 16 перенести до статті 15.
Враховано
частково
(ст.18 нов.редакц.)
Враховано
редакційно
Стаття 17. Митниця
-105- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 17 викласти у новій редакції:


Враховано

Стаття 16. Митниця

Митниця є державним органом, який здiйснює захист економiчних iнтересiв України, забезпечує виконання законодавства з митних питань, а також справляння мита, митних зборiв та iнших митних платежiв.
Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства з митних питань, справляння митних платежів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України.
частково
Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства з питань митної справи, справляння митних платежів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України.


Вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства України митниця є органом дiзнання у справах про контрабанду.
Митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення, яке затверджується наказом Державної митної служби України.

Митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Положення, яке затверджується наказом Державної митної служби України

Митниця є юридичною особою i провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України з митних питань, а також Положення про митницю, що затверджується головою Державної митної служби України. Митниця пiдпорядковується регiональнiй митницi та Державнiй митнiй службi або Державнiй митнiй службi України безпосередньо. Структура, гранична чисельнiсть i фонд оплати працi працiвникiв митницi затверджуються головою Державної митної служби України за поданням регiональної митницi.
Митниця підпорядковується реґіональній митниці та Державній митній службі України або Державній митній службі України безпосередньо.
Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюється Державною митною службою України.
Митниця дiє в межах регiону (територiї), що визначається Державною митною службою України.

Митниця підпорядковується реґіональній митниці та Державній митній службі України або Державній митній службі України безпосередньо.

Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюється Державною митною службою України.

Митниця дiє в межах територiї, що визначається Державною митною службою України.

Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя митниць України здiйснюється головою Державної митної служби України.
У складi митницi в пунктах пропуску через митний кордон України та на iнших об'єктах чи територіях iз значним обсягом зовнiшньоекономiчних операцiй можуть створюватися митнi пости на правах структурного пiдроздiлу митницi.

У складi митницi в пунктах пропуску через митний кордон України та на iнших об'єктах чи територіях iз значним обсягом зовнiшньоекономiчних операцiй можуть створюватися митнi пости на правах структурного пiдроздiлу митницi.

Митницi розташовуються:
Начальник митниці призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної митної служби України".

Начальник митниці призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної митної служби України.

на митному кордонi України, що збiгається з державним кордоном України, у пунктах пропуску на державному кордонi України, через якi здiйснюється залiзничне, автомобiльне, морське, рiчкове, повiтряне та iнше сполучення, а також в iнших районах митної територiї України;
у пунктах, розмiщених на митному кордонi України там, де вiн збiгається з межами спецiальних митних зон, а також на територiї спецiальних митних зон.
Митниця України дiє в межах регiону (територiї), що визначається регiональною митницею за погодженням з Державною митною службою України.
У складi митницi в пунктах пропуску через митний кордон України та на iнших об'єктах iз значним обсягом зовнiшньоекономiчних операцiй можуть створюватися митнi пункти на правах структурного пiдроздiлу митницi.
Начальник митницi призначається на посаду та звiльняється з посади головою Державної митної служби України.

Стаття 18. Митний пост
-106- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 18 викласти в такій редакції:


Стаття 17. Митний пост

Митний пост є митним пiдроздiлом, що безпосередньо здiйснює митний контроль та оформлення транспортних засобiв i товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України. Митний пост є структурним пiдроздiлом митницi.
"Для забезпечення виконання регіональними митницями та митницями функцій, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України, можуть створюватися митні пости.
Враховано

Для забезпечення виконання реґіональними митницями та митницями завдань, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України, можуть створюватися митні пости.


Митнi пости створюються з урахуванням адмiнiстративнотериторiального подiлу, географiчного положення району, а також на залiзничних станцiях, автомагiстралях, в аеропортах, морських i рiчкових портах тощо. Зону дiяльностi митного поста визначає начальник митницi за погодженням з регiональною митницею. Положення про митний пост затверджується головою Державної митної служби України.
Митний пост є структурним підрозділом регіональної митниці, митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
Митні пости створюються в міру необхідності у населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності регіональної митниці, митниці.

Митний пост є структурним підрозділом реґіональної митниці, митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
Митні пости створюються в міру необхідності у населених пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності реґіональної митниці, митниці.

Створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя митних постiв здiйснюється Державною митною службою України за поданням регiональної митницi. Начальник митного поста призначається на посаду i звiльняється з посади начальником регiональної митницi за погодженням з Державною митною службою України.
Типове положення про митний пост затверджується наказом Державної митної служби України.
Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюється Державною митною службою України за поданням відповідної регіональної митниці, митниці. Начальник митного поста призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної митної служби України".

Типове положення про митний пост затверджується наказом Державної митної служби України.
Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюється Державною митною службою України за поданням відповідної реґіональної митниці, митниці. Начальник митного поста призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державної митної служби України.


Стаття 19. Митнi лабораторiї
У системi Державної митної служби України створюються центральна митна лабораторiя i митнi лабораторiї регiональних митниць.

-107-Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)Центральна митна лабораторiя створюється, реорганiзується та лiквiдується головою Державної митної служби України. Вона має статус юридичної особи, здiйснює науково-методичне керiвництво митними лабораторiями регiональних митниць.
Статтю 19 виключити, включивши замість неї статтю 20-1

ВрахованоЦентральна митна лабораторiя i митнi лабораторiї регiональних митниць здiйснюють матерiалознавчi дослiдження, товарознавчi експертизи, а також iншi митнi лабораторнi дослiдження за дорученням керiвництва Державної митної служби України i регiональних митниць.
Митним лабораторiям надається право провадження судово-експертної дiяльностi.
-108- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Із статті 19 необхідно виключити положення щодо судово-експертного статусу лабораторій митниць.
Відхилено


Положення про центральну митну лабораторію i Положення про митнi лабораторії регіональних митниць затверджуються головою Державної митної служби України.

Стаття 20.
Спеціалізовані управління та органiзацiї


-109- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 20 викласти в новій редакції:Враховано

Стаття 18. Спецiалiзованi митні установи та організації

З метою забезпечення ефективної діяльності митних органів при Державній митній службі України можуть створюватися спеціалізовані управління та організації для декларування, зберігання та реалізації митних вантажів, забезпечення технічними засобами контролю, а також будівельні та господарські служби, інформаційно-аналітичні центри, кінологічні служби, заклади освіти з підготовки та перепідготовки кадрів, консультацiйноiнформацiйнi пункти тощо.
"Стаття 20. Спецiалiзованi митні установи та організації
З метою забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, в митній системі України створюються господарські, будівельні, постачальні, ремонтні, експлуатаційні, автотранспортні, інформаційно-аналітичні, консалтингові, кінологічні, оздоровчі, освітні та інші спеціалізовані митні установи та організації, у тому числі соціально-побутового спрямування. Вони є юридичними особами і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та Положень, які затверджуються наказами Державної митної служби України.
Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних установ та організацій здійснюється Державною митною службою України".
-110- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Доповнити статтю 20 після слів "при Державній митній службі України" словами "за погодженням з Кабінетом Міністрів України" і далі за текстом.Враховано
З метою забезпечення виконання завдань, покладених на митні органи, в митній системі України створюються господарські, будівельні, постачальні, ремонтні, експлуатаційні, автотранспортні, інформаційно-аналітичні, консалтингові, кінологічні, оздоровчі, освітні та інші спеціалізовані митні установи та організації, у тому числі соціально-побутового спрямування. Вони є юридичними особами і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та Положень, які затверджуються наказами Державної митної служби України.

Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних установ та організацій здійснюється Державною митною службою України.-111- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Замість вилученої статті 19 включити до Кодексу статтю 20-1:
"Стаття 20-1. Митні лабораторії
У митній системі України створюються Центральна митна лабораторія, яка є спеціалізованою митною установою, і митні лабораторії, які є структурними підрозділами регіональних митниць, митниць.

Враховано
частково

Стаття 19. Митні лабораторії

У митній системі України створюються Центральна митна лабораторія, яка є спеціалізованою митною установою, і митні лабораторії, які є структурними підрозділами реґіональних митниць, митниць.
Центральна митна лабораторія здійснює науково-методичне керівництво митними лабораторіями.


Центральна митна лабораторія здійснює науково-методичне керівництво митними лабораторіями.
Центральній митній лабораторії, митним лабораторіям надається право на здійснення судово-експертної діяльності.
Створення, реорганізація та ліквідація центральної митної лабораторії і митних лабораторій здійснюється Державною митною службою України.
Положення про Центральну митну лабораторію та Положення про митні лабораторії затверджуються наказами Державної митної служби України".

Центральній митній лабораторії, митним лабораторіям надається право на здійснення судово-експертної діяльності в межах питань, віднесених до компетенції митної служби.
Створення, реорганізація та ліквідація центральної митної лабораторії і митних лабораторій здійснюється Державною митною службою України.
Положення про Центральну митну лабораторію та Положення про митні лабораторії затверджуються наказами Державної митної служби України.


-112- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Замість виключеної глави 3 включити до Кодексу статтю 20-2:
"Стаття 20-2. Митна варта
Митна варта - спеціальний підрозділ Державної митної служби України, призначений для боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення режиму зон митного контролю, а також виконання інших завдань".
Враховано
частково

Стаття 20. Митна охорона

Митна охорона - спеціальні підрозділи митних органів України, призначений для боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю.-113- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 20 вилучити як таку, що суперечить ст.17, 19 Конституції України, Кримінально-процесуальному кодексу України - не є завданням митної служби та її функціональним обов'язком поширення кола військових формувань та в зв'язку з цим бюджетних витрат.
Відхилено


Враховано
(включено за пропозицією № 122 н.д.Мельника П.В.)

Стаття 21. Принципи органiзацiї митної охорони

Митна охорона дiє на основi Положення, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Керiвництво пiдроздiлами митної охорони здiйснює голова Державної митної служби України, а в реґіональних митницях i митницях вiдповiдно начальники цих митних органiв. Пiдроздiли митної охорони входять до складу Управлiння органiзацiї боротьби з контрабандою i порушеннями митних правил Державної митної служби України, служб i пiдроздiлiв по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил реґіональних митниць i митниць.
Пiдроздiли митної охорони забезпечуються зброєю та спецiальними засобами, транспортом, радiо- i телефонним зв'язком, а також спорядженням вiдповiдно до цього Кодексу та iнших актiв законодавства України.

Стаття 22. Завдання митної охорони
Основними завданнями митної охорони є:
1) здiйснення заходiв, пов'язаних з виявленням, розкриттям, запобiганням, припиненням i профiлактикою контрабанди i порушень митних правил;
2) охорона будинкiв, споруд, примiщень митних органiв та iнших об'єктiв митної iнфраструктури, зон митного контролю вiд будь-яких протиправних посягань;
3) фiзичний захист спiвробiтникiв митних органiв, iнших осiб, товарiв, якi перебувають у зонi митного контролю, вiд протиправних дiй;
4) локалiзацiя разом з iншими правоохоронними органами конфлiктних ситуацiй у зонi дiяльностi митних органiв;
5) участь у лiквiдацiї наслiдкiв катастроф, аварiй, стихiйного лиха та екологiчного забруднення в зонi дiяльностi митних органiв.

Стаття 23. Права митної охорони
Для здiйснення визначених у статтi 22 цього Кодексу завдань пiдроздiли митної охорони мають право:
1) розташовувати тимчасовi пости, пересуватися будь-якими дiлянками мiсцевостi i водного простору в межах митної територiї України, а в межах прикордонного, контрольованого району за погодженням з Прикордонними вiйськами;
2) затримувати та проводити в установленому цим Кодексом порядку огляд транспортних засобiв i речей громадян, якi перетинають митний кордон України поза пунктами пропуску;
3) проводити за рiшенням голови Державної митної служби України, начальника реґіональної митницi у встановленому цим Кодексом порядку огляд та переогляд оформлених митними органами транспортних засобiв i товарiв, у тому числi тих, що перемiщуються транзитом через територiю України;
4) супроводжувати та охороняти вантажi, товари, в тому числi транзитнi, що перемiщуються через територiю України i перебувають пiд митним контролем;
6) запрошувати осiб до митних органiв для з'ясування обставин порушення митних правил. У невiдкладних випадках з'ясування обставин i первинне документування такого порушення може здiйснюватися в iнших придатних для цього мiсцях.

Стаття 24. Розмiщення пiдроздiлiв митної охорони
Служби i вiддiли митної охорони розмiщуються, як правило, в мiсцях розташування реґіональних митниць i митниць.
За рiшенням голови Державної митної служби України особовий склад, транспорт, озброєння та спецiальнi засоби пiдроздiлiв митної охорони у разi оперативної необхiдностi можуть бути тимчасово перемiщенi в iншi легіони України поза мiсцем основного розмiщення.


-114- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Замість виключеної статті 10 включити до Кодексу статтю 21:

Враховано
частково"Стаття 21. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю України. Управління цим майном здійснює Державна митна служба України відповідно до законодавства. Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приватизації не підлягає.
У разі приватизації об'єктів державної власності майно, що використовується виключно для митних цілей, відокремлюється і безоплатно передається на баланс відповідних митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій.

Стаття 25. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій

Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю України. Управління цим майном здійснює Державна митна служба України відповідно до законодавства. Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приватизації не підлягає.

У разі приватизації об'єктів державної власності майно, що використовується виключно для митних цілей, відокремлюється і безоплатно передається на баланс відповідних митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій.


Якщо майно не може бути відокремлене від об'єкта, що приватизується, воно передається в безстрокове безоплатне користування відповідним митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям. При цьому власник майна не вправі змінювати порядок та умови користування цим майном митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями без їх згоди.
Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митної системи України здійснюється за рахунок Державного бюджету України, у тому числі спеціального фонду, який формується за рахунок митних зборів.


Якщо майно не може бути відокремлене від об'єкта, що приватизується, воно передається в безстрокове безоплатне користування відповідним митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям. При цьому власник майна не вправі змінювати порядок та умови користування цим майном митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями без їх згоди.

Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митних органів України здійснюється за рахунок Державного бюджету України.


Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації при ввезенні на митну територію України товарів, призначених для забезпечення їхньої службової діяльності та розвитку інфраструктури митної системи України звільняються від сплати митних платежів.
Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації звільняються від сплати державного мита з позовних заяв, заяв і скарг, з якими вони звертаються до суду, арбітражного суду."

Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації звільняються від сплати державного мита з позовних заяв, заяв і скарг, з якими вони звертаються до суду, арбітражного суду.


-115- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
та інші
Ч.4 статті 21 підтримуємо в наступній редакції:
"фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митної системи України здійснюється за рахунок Державного бюджету України".

Враховано
-116- Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
У статті 21:
частину 5 законопроекту пропонується вилучити - не зрозуміло, чому державний орган, на який законом покладено стягнення митних платежів, в тому числі з інших державних органів, сам не буде їх платити. Як свідчить практика, це може призвести до зловживань;
частину 6 законопроекту доповнити словами: "в інтересах держави".
Враховано
-117- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Частина 4 статті 21. "Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митної системи України здійснюється за рахунок державного бюджету України, в т.ч. спеціального фонду, який формується за рахунок митних зборів".
Зазначена стаття суперечить ст. 95 ч.2 Конституції України, яка трактує виключність урегулювання всіх видів податків держави тільки законом "Про державний бюджет України на поточний рік".
Із частини 4 статті 21. пропонується виключити слова "у тому числі спеціального фонду, який формується за рахунок митних зборів"
Враховано
-118- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Замість виключеної статті 11 включити до Кодексу статтю 20-4:
"Стаття 20-4. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій

Враховано
частково
Стаття 26. Земельні ділянки, службові та побутові приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій


Земельні ділянки для службових потреб, у тому числі для створення зон митного контролю, надаються митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям у безстрокове (постійне) користування. Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації звільняються від сплати податку на землю. Відшкодування власникам земель та землекористувачам збитків, завданих вилученням земель, здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Порядок визначення та відшкодування зазначених збитків встановлюється Кабінетом Міністрів України
У разі, якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється митними органами безпосередньо на територіях або в приміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно від форм власності та підпорядкування, зобов'язані надавати митним органам у безоплатне користування відповідні службові та побутові приміщення, а також необхідне обладнання та засоби зв'язку".


Земельні ділянки для службових потреб, у тому числі для створення зон митного контролю, надаються митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям у безстрокове (постійне) користування. Відшкодування власникам земель та землекористувачам збитків, завданих вилученням земель, здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Порядок визначення та відшкодування зазначених збитків встановлюється Кабінетом Міністрів України
У разі, якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється митними органами безпосередньо на територіях або в приміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно від форм власності та підпорядкування, зобов'язані надавати митним органам у безоплатне користування відповідні службові та побутові приміщення, а також необхідне обладнання та засоби зв'язку.


-119- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
Із ч.1 статті 22 вилучити слова "звільнення".
-120- Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
Н.д.Сацюк В.М. (Реєстр.картка №362)
Друге речення ч.1 статті 22 пропонується вилучити. (Звільнення від оплати за землю - прерогатива Закону України "Про плату за землю", куди необхідно внести відповідне доповнення).
-121- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.22 не є предметом регулювання цього Кодексу, суперечить ст.13 Конституції України. Частина І - це предмет Земельного кодексу України та податкового законодавства - пропонуємо вилучити. Частина ІІ - Законом України "Про власність" та ст.14 Конституції України, це предмет договору, а не закону - пропонуємо вилучити.
ВрахованоВраховано


Враховано
частковоГЛАВА 3.
Митна варта Державної митної служби України
-122- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У підготовленому до другого читання тексті проекту Митного кодексу виключено вже прийняту в 1-му читанні Верховною Радою України, главу 3 "Митна варта Державної митної служби", якою визначалися організація, завдання, права та порядок розміщення митної варти.
Статтю 20, включену до проекту Митного кодексу у другому читанні, пропонуємо виключити і повернутися до тексту проекту глави 3, прийнятої у першому читанні з метою врегулювання законної діяльності митної варти, як новоствореного підрозділу в державних органах України.
-123- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Враховано
(у ст.20)


Стаття 21. Принципи органiзацiї митної варти
Главу виключити, включивши до Кодексу замість неї статтю 20-2.
ВідхиленоМитна варта - спецiальна оперативна служба Державної митної служби України, яка разом з iншими органами, управлiннями та органiзацiями митної системи забезпечує виконання митного законодавства України.

(перенесено до ст.21)


Митна варта дiє на основi Положення, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Керiвництво пiдроздiлами митної варти здiйснює голова Державної митної служби України, а в регiональних митницях i митницях вiдповiдно начальники цих митних органiв. Пiдроздiли митної варти входять до складу Управлiння органiзацiї боротьби з контрабандою i порушеннями митних правил Державної митної служби України, служб i пiдроздiлiв по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил регiональних митниць i митниць.
Пiдроздiли митної варти забезпечуються зброєю та спецiальними засобами, транспортом, радiо- i телефонним зв'язком, а також спорядженням вiдповiдно до цього Кодексу та iнших актiв законодавства України.
Стаття 22. Завдання митної варти

(перенесено


Основними завданнями митної варти є:

до ст.22)


1) здiйснення заходiв, пов'язаних з виявленням, розкриттям, запобiганням, припиненням i профiлактикою контрабанди i порушень митних правил поза пунктами пропуску через митний кордон України;
2) охорона будинкiв, споруд, примiщень митних органiв та iнших об'єктiв митної iнфраструктури, зон митного контролю вiд будь-яких протиправних посягань;
3) фiзичний захист спiвробiтникiв митних органiв, iнших осiб, товарiв, якi перебувають у зонi митного контролю, вiд протиправних дiй;
4) локалiзацiя разом з iншими правоохоронними органами конфлiктних ситуацiй у зонi дiяльностi митних органiв;
5) участь у лiквiдацiї наслiдкiв катастроф, аварiй, стихiйного лиха та екологiчного забруднення в зонi дiяльностi митних органiв.
Стаття 23. Права митної варти

(перенесено


Для здiйснення визначених у статтi 22 цього Кодексу завдань пiдроздiли митної варти мають право:

до ст.23)


1) розташовувати тимчасовi пости, пересуватися будь-якими дiлянками мiсцевостi i водного простору в межах митної територiї України, а в межах прикордонного, контрольованого районуза погодженням з Прикордонними вiйськами;
2) перевiряти документи на право перемiщення товарiв через митний кордон України в осiб поза пунктами пропуску через митний кордон України;
3) затримувати та проводити в установленому цим Кодексом порядку огляд транспортних засобiв i речей громадян, якi перетинають митний кордон України поза пунктами пропуску;
4) проводити за рiшенням голови Державної митної служби України, начальника регiональної митницi або начальника митницi у встановленому цим Кодексом порядку огляд та переогляд оформлених митними органами транспортних засобiв i товарiв, у тому числi тих, що перемiщуються транзитом через територiю України;
5) супроводжувати та охороняти найцiннiшi вантажi, товари, в тому числi транзитнi, що перемiщуються через територiю України i перебувають пiд митним контролем;
6) запрошувати осiб до митних органiв для з'ясування обставин порушення митних правил. У невiдкладних випадках з'ясування обставин i первинне документування такого порушення може здiйснюватися в iнших придатних для цього мiсцях.
Стаття 24. Розмiщення пiдроздiлiв митної варти

(перенесено
до ст.24)


Служби i вiддiли митної варти розмiщуються, як правило, в мiсцях розташування регiональних митниць i митниць.

-124- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр. картка №384)
Статтю 24 вилучити повністю.


ВідхиленоЗа рiшенням голови Державної митної служби України особовий склад, транспорт, озброєння та спецiальнi засоби пiдроздiлiв митної варти у разi оперативної необхiдностi можуть бути тимчасово перемiщенi в iншi регiони України поза мiсцем основного розмiщення.

ГЛАВА 4.

-125- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)


ГЛАВА 3.

Взаємовiдносини митних органiв з iншими органами, установами та органiзацiями
Назву глави 4 та статтю 25 викласти у новій редакції:
"Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами, а також підприємствами та громадянами
Враховано
частково
Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами, а також з підприємствами та громадянами

Стаття 25. Взаємовiдносини митних органiв та їх посадових осiб з iншими органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами
Стаття 25. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій та їх службових осіб з іншими органами, а також з підприємствами та громадянами

Стаття 27. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організації та їх службових осіб з іншими органами, а також з підприємствами та громадянами

Митнi органи у своїй дiяльностi взаємодiють з iншими державними органами, пiдприємствами та громадянами.
Митнi органи, спеціалізовані митні установи та організації та їх службові особи при виконанні покладених на них завдань взаємодiють з iншими органами, а також з пiдприємствами та громадянами.
У відносинах з митними органами інтереси підприємств та громадян можуть представляти митні брокери на підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або нотаріально засвідченої довіреності, виданого громадянином. Інтереси громадян, крім того, можуть представляти інші громадяни на підставі нотаріально засвідчених довіреностей.
У відносинах з митними органами особи, які представляють інтереси інших осіб, користуються такими ж правами, мають такі ж обов'язки та несуть таку ж відповідальність, що й особи, інтереси яких вони представляють."

Митнi органи, спеціалізовані митні установи та організації та їх посадові особи при виконанні покладених на них завдань взаємодiють з iншими органами, а також з пiдприємствами та громадянами.

У відносинах з митними органами інтереси підприємств та громадян можуть представляти митні брокери на підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або нотаріально посвідченої довіреності (доручення), виданої громадянином. Інтереси громадян, крім того, можуть представляти інші громадяни на підставі нотаріально посвідчених довіреностей (доручень).Центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування не вправi приймати рiшення, якi належать до компетенцiї митних органiв, чи будь-яким iншим чином втручатися у дiяльнiсть цих органiв.


-126- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 25 доповнити частинами 3 та 4 такого змісту:


Враховано
частково"Митні органи при організації роботи своїх підрозділів на території підприємств транспорту взаємодіють з адміністрацією цих підприємств.
Для організації проведення митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України транспортних засобів перевізників та товарів, що ними перевозяться, митні органи взаємодіють з уповноваженими Міністерством транспорту України органами авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту".
-127- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
У статті 23 на підставі Закону про нотаріат:
у ч.2 слова "засвідченої", "засвідчених" замінити на слова "посвідченої", "посвідчених";
ч.3 вилучити як таку, що не відповідає нормам цивільного права і не є предметом регулювання цього Кодексу.

ВрахованоСтаття 26. Взаємодiя митних органiв з Прикордонними вiйськами та правоохоронними органами


-128- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)


Враховано
Стаття 28. Взаємодія митних органів з іншими правоохоронними органами та з Прикордонними військами

Митнi органи взаємодiють з Прикордонними вiйськами та правоохоронними органами України на засадах i в порядку, визначеному законодавчими та iншими нормативно-правовими актами України.
Статтю 26 викласти в новій редакції:
"Стаття 26. Взаємодія митних органів з іншими правоохоронними органами та з Прикордонними військами
Митні органи взаємодіють з іншими правоохоронними органами України та Прикордонними військами на засадах і в порядку, визначеному законодавством України.
У разi виявлення пiд час здiйснення митних процедур або оперативно-розшукової діяльності ознак злочинiв, провадження дізнання по яких не належить до компетенції митних органів, керівник митного органу чи особа, яка його замiщує, повiдомляє про це іншим правоохоронним органам або Прикордонним військам, залежно від їх компетенції.


Митні органи взаємодіють з іншими правоохоронними органами України та Прикордонними військами на засадах і в порядку, визначеному законодавством України.

У разi виявлення пiд час здiйснення митних процедур або оперативно-розшукової діяльності ознак злочинiв, провадження дізнання по яких не належить до компетенції митних органів, керівник митного органу чи особа, яка його замiщує, повiдомляє про це інші правоохоронні органи або Прикордонні війська, залежно від їх компетенції.У разi виявлення пiд час здiйснення митних процедур та оперативно-розшукової дiяльностi ознак злочинiв, що не розцiнюються як контрабанда, начальник митного органу чи особа, яка його замiщує, повiдомляє про це правоохоронним органам або Прикордонним вiйськам, залежно вiд їх компетенцiї.
Прикордонні війська та правоохороннi органи повiдомляють митним органам про виявлені порушення митних правил або контрабанду".
-129- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У статті 26 доцільно конкретизувати, з якими органами взаємодіють митні органи під час виконання своїх завдань.
Враховано

Прикордонні війська та правоохороннi органи повiдомляють митним органам про виявлені порушення митних правил або контрабанду.

У свою чергу Прикордоннi вiйська та правоохороннi органи повiдомляють митним органам про виявленi порушення митних правил або контрабанду.
-130- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Доповнити ч.3 статті 20 другим реченням такого змісту:
"Прикордонні війська та правоохоронні органи спільно з митними органами здійснюють взаємопогоджені дії щодо попередження та усунення порушень митних правил та контрабанди".
Враховано
частково

Стаття 27. Взаємовiдносини митних органiв з органами, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України
-131- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Назву статті 27 доповнити словом "іншими".
-132- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропоную заголовок статті викласти в такій редакції:
"Взаємодія митних органів з іншими органами, що здійснюють контроль на митному кордоні України".
ВрахованоВраховано
Стаття 29. Взаємовiдносини митних органiв з іншими органами, що здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України

Товари, що перемiщуються через митний кордон України, крiм митного контролю, можуть пiдлягати санiтарно-карантинному, ветеринарному, фiтосанiтарному, радiологiчному та екологiчному контролю. Митнi органи пiдтримують постiйнi дiловi зв'язки з органами, що здiйснюють зазначенi види контролю.
Початок ч.1 статті 27 доповнити словами "Транспортні засоби та,,," - і далі по тексту.
Слова "санітарно-карантинному" замінити на "санітарно-епідеміологічному".
Слова "пiдтримують постiйнi дiловi зв'язки" замінити словом "взаємодіють".

Товари, що перемiщуються через митний кордон України, крiм митного контролю, можуть пiдлягати санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фiтосанi-тарному, радiологiчному, екологiчному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей. Митнi органи взаємодіють з органами, що здiйснюють зазначенi види контролю.


-133- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У ч.1 статті 25 словосполучення "санітарно-карантинному" замінити словосполученням "санітарно-епідеміологіч-ному" (від. До ст.28 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
Враховано
частково-134- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Статтею 25 проекту Митного кодексу визначено, що "Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю можуть підлягати санітарно-карантинному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю. Митні органи взаємодіють з органами, що здійснюють зазначені види контролю.".
Така організація здійснення митного контролю ускладнює і уповільнює порядок зазначеного оформлення.
Для спрощення та приведення у відповідність до міжнародної практики процедури митного оформлення і контролю, на митні органи необхідно покласти і функції по здійсненню фітосанітарного, екологічного, радіаційного та санітарно-карантинного контролю з обов'язковим її проведенням із органами, що здійснюють зазначені види контролю.
Враховано
частковоВ зазначеній статті 25 частині 1 замінити слово "можуть" на "повинні" і викласти в такій редакції:
"Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю повинні підлягати санітарно-карантинному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю. Митні органи взаємодіють з органами, що здійснюють зазначені види контролю."Митне оформлення завершується тiльки пiсля здiйснення видiв контролю зазначених у частинi першiй цiєї статтi.
-135- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У абз.2 статті 27 після слів "митне оформлення" доповнити речення словами "товарів, що переміщуються через митний кордон України".
Враховано

Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тiльки пiсля здійснення встановлених чинним законодавством України необхідних для цього товару видiв контролю, зазначених у частині першій цієї статті.


-136- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Ч.2 статті 27 треба викласти в наступній редакції:
"Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тільки після здійснення необхідних для цього товару видів контролю, зазначених у частині першій цієї статті".
Враховано
редакційно-137- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Внести доповнення до статті 25 розділу І, а саме:
в абз.1 після слів "екологічному контролю" додати слова "та контролю за переміщенням культурних цінностей".Стаття 28. Взаємодiя митних органiв з Нацiональним банком України та фiнансовими органами України


Стаття 30. Взаємодiя митних органів з Нацiональним банком України та фiнансовими органами України

Митнi органи взаємодiють з Нацiональним банком України, Мiнiстерством фiнансiв України, Державною податковою адмiнiстрацiєю України та їх органами на мiсцях, а також з органами, якi дiють при Мiнiстерствi фiнансiв України, - Головним управлiнням Державного казначейства України, Головним контрольно-ревiзiйним управлiнням України.
-138- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Ч.1 статті 28 після слів "управління України" доповнити словами "а також Рахунковою палатою".
-139- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 28 викласти у такій редакції:
"Митнi органи взаємодiють з Нацiональним банком України, Рахунковою палатою, Мiнiстерством фiнансiв України, а також Державною податковою адмiнiстрацiєю України, Державним казначейством, Головним контрольно-ревізійним управлінням та їх органами на мiсцях."
Враховано

Враховано
редакційно

Митні органи взаємодіють з Нацiональним банком України, Рахунковою палатою, Мiнiстерством фiнансiв України, а також Державною податковою адмiнiстрацiєю України, Державним казначейством, Головним контрольно-ревізійним управлінням та їх органами на мiсцях.

У справi забезпечення надходження коштiв до Державного бюджету України митнi органи пiдзвiтнi Мiнiстерству фiнансiв України.
-140- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 28:
частину 2 виключити;
Відхилено

У справi забезпечення надходження коштiв до Державного бюджету України Державна митна служба пiдзвiтна Мiнiстерству фiнансiв України.

Митнi органи, Нацiональний банк України та фiнансовi органи України координують свою дiяльнiсть i обмiнюються iнформацiєю про надходження коштiв до Державного бюджету України.
із частини 3 виключити текст "і обмінюються інформацією про надходження коштів до Державного бюджету України".

Митні органи, Нацiональний банк України та фiнансовi органи України координують свою дiяльнiсть i обмiнюються iнформацiєю про надходження коштiв до Державного бюджету України.

Розмежування повноважень i функцiональних обов'язкiв мiж органами Державної митної служби України та фiнансовими органами України щодо справляння податкiв та iнших платежiв до Державного бюджету України встановлюється законодавством України.
-141- Н.д.Бабич В.Г. (Округ №218)
Статтю 28 пропоную доповнити новим абзацом такого змісту:
"Митні доходи та платежі надходять до Державного бюджету України через Національний банк України".
-142- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У частині третій статті 28 слова "та iнших платежiв до Державного бюджету України встановлюється законодавством України" замінити словами "та інших платежів встановлюється цим Кодексом та іншими законодавчими актами України."
Відхилено


Враховано
Розмежування повноважень i функцiональних обов'язкiв мiж митними та фiнансовими органами України щодо справляння податкiв, зборів та інших обов'язкових платежiв встановлюється цим Кодексом та іншими законами України.


-143- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №2767) та інші
Ч.4 статті 26 прийняти в редакції І-го читання.
-144- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 28 , частина 4. Наприкінці текст "законодавством України" замінити словом "законом".
Враховано
редакційноВраховано
-145- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ч.1 статті 26 не враховує вимог пункту 15 ст.106 Конституції України, редакція статті також не відповідає ст.19 Конституції України.
Пропоную нову редакцію статті 26:
"Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи - Державна митна служба України - взаємодіє з Національним банком України, Рахунковою палатою, Міністерством фінансів України, Державною податковою адміністрацією, Казначейством, Головним контрольно-ревізійним управлінням в межах, встановлених Конституцію України, законами України, положеннями про ці органи". Далі по тексту, а також у назві, необхідно "митні органи" замінити на "Державну митну службу України".
Враховано
частково
в інших статтях
Стаття 29. Взаємовiдносини митних органiв з органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими державними адмiнiстрацiями
-146- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Назву та текст статті 29 викласти у такій редакції:
"Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування

Відхилено


Стаття 31. Взаємовiдносини митних органiв, спеціалізованих митних установ та організацій з органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими державними адмiнiстрацiями

Митнi органи у своїй дiяльностi взаємодiють з органами мiсцевого самоврядування i мiсцевими державними адмiнiстрацiями.
Митнi органи iнформують органи мiсцевого самоврядування i мiсцевi державнi адмiнiстрацiї про виконання економiчних та соцiальних планiв, будiвництво митних споруд i житла, а також з питань охорони працi, технiки безпеки та екологiчного стану.
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, створюють умови для їх належного функціонування."
-147- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 29. Підтримую пропозицію Костусєва з доповненням: Назву статті після тексту "організацій з" , доповнити текстом "органами влади Автономної Республіки Крим,".


Відхилено

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, створюють умови для їх належного функціонування.

Органи мiсцевого самоврядування i мiсцевi державнi адмiнiстрацiї сприяють дiяльностi митних органiв, створюють умови для їх належного функцiонування, вживають заходiв щодо органiзацiї нормальної роботи пунктiв пропуску через митний кордон України та митних установ на пiдпорядкованих їм територiях, а також щодо вдосконалення митної iнфраструктури.

-148- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
Статтю 27 прийняти в редакції І-го читання.

Враховано
частково
-149- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.27 суперечить статтям 19, 120 Конституції України. Пропоную нову редакцію статті 27:
"Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи під час стосунків з Державною митною службою України та її підрозділами зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у способі, що передбачені Конституцією та законами України".


ВідхиленоГЛАВА 5.
Iнформування та консультацiї з митних питань


-150- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)


Враховано
ГЛАВА 4.
Інформування та консультування з питань митної справи


Стаття 30. Отримання iнформацiї про причини прийнятого рiшення, вчинення дiї або бездiяльностi
У назві глави 5 слово "консультації" замінити на слово "консультування";
Статтю 30 викласти в новій редакції:
"Стаття 30. Інформування щодо правил переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України


Стаття 32. Інформування щодо правил переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України

Особа, щодо якої прийнято рiшення митним органом, вчинена дiя посадовою особою митного органу, а також особа, щодо якої належне рiшення не прийнято або належна дiя не вчинена протягом тримiсячного строку, вправi звернутися до цього митного органу в двомiсячний строк з дня прийняття рiшення, вчинення дiї чи закiнчення строку їх прийняття або вчинення, iз запитом про причини та пiдстави прийняття рiшення чи вчинення дiї або неприйняття рiшення чи невчинення дiї, якщо це безпосередньо зачiпає iнтереси такої особи.
Митні органи, а також транспортні підприємства, що здійснюють міжнародні перевезення, зобов'язані інформувати заінтересованих осіб про митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України".
-151- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.28 суперечить статтям 19, 120, 117, 68 Конституції України. Пропоную нову редакцію статті 28:
" Державна митна служба України та її структурні підрозділи зобов'язані надавати консультації, роз'яснення, правову допомогу в галузі митної справи на безоплатній (безкоштовній) основі кожній особі".


Відхилено

Митні органи, а також транспортні підприємства, що здійснюють міжнародні перевезення, зобов'язані інформувати заінтересованих осіб про митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Запит пiдлягає розгляду митним органом в мiсячний строк. У разi подання письмового запиту вiдповiдь повинна даватися в письмовiй формi.
-152- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Запит підлягає розгляду митними органами протягом 10 календарних днів - довші строки тягнуть за собою додаткові затрати осіб та сприяють бюрократизації митних органів.
Відхилено
(нова редакція)
-153- Н.д.Новик А.М. (Реєстр. картка № 353)
Пропоную вилучити статтю 30 з законопроекту, оскільки порядок оскарження неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб врегульовані чинним законодавством, зокрема, Цивільно-процесуальним кодексом України, Арбітражно-процесуальним кодексом України та Законом України "Про звернення громадян".
Враховано
(нова редакція)


Стаття 31. Публiкацiя законодавчих та iнших нормативно-правових актiв
Законодавчi акти України з митних питань, iншi законодавчi акти та мiжнароднi договори України, контроль за виконанням яких покладено на митнi органи, нормативно-правовi акти Кабiнету Мiнiстрiв України та Державної митної служби України публiкуються вiдповiдно у друкованих виданнях Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, а також у виданнях Державної митної служби України.
-154- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 31 виключити.

ВрахованоДержавна митна служба України забезпечує публiкацiю законодавчих та iнших нормативно-правових актiв з митних питань в iнших засобах масової iнформацiї, а також видання збiрникiв правових актiв з митних питань.
Стаття 32. Iнформацiя щодо нормативних актiв

-155- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Враховано
частково

Стаття 33. Інформація щодо нормативно-правових актів з питань митної справи


Iнформацiя щодо нормативних актiв, визначених у статтi 31 цього Кодексу, в тому числi назва акта, його основнi положення та видання, в якому цей акт опублiковано, безплатно надається митними органами за запитами заiнтересованих осiб.
Статтю 32 викласти у новій редакції:
"Стаття 32. Інформація щодо нормативно-правових актів з питань митної справи
Інформація щодо нормативно-правових актів з митних питань (назва акта, його основні положення, інформація щодо опублікування), може надаватися митними органами заінтересованим особам за їх запитами.

Iнформацiя про нормативно-правові акти з питань митної справи (назва акта, його основнi положення, інформація про опублікування), безоплатно надається митними органами заінтересованим особам за їх запитами.

Стислi довiдки щодо основних положень митного та iншого законодавства України, контроль за виконанням якого покладено на митнi органи, подаються для загального ознайомлення в мiсцях розташування митних органiв.
Стислі довідки щодо основних положень законодавства України з митних питань та іншого законодавства України, контроль за виконанням якого покладено на митні органи, розміщуються для загального ознайомлення в місцях розташування митних органів".

Стислi довiдки щодо основних положень митного та iншого законодавства України, контроль за виконанням якого покладено на митнi органи, розміщуються для загального ознайомлення в мiсцях розташування митних органiв.


-156- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276та інші
Статтю 33 прийняти в редакції ст.32 І-го читання.
Враховано
частково
-157- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.29 суперечить статтям 57, 58, 94, 117 Конституції України. У відповідності до Конституції України національне законодавство та норми міжнародного права, що регулюють питання митної справи, мають бути доведені до відома кожного в порядку, встановленому цим Кодексом, законами України.
Закони, що не доведені до відома в порядку, встановленому законом, є нечинними.

ВідхиленоСтаття 33. Надання текстiв опублiкованих правових актiв
Тексти опублiкованих правових актiв, визначених у статтi 32 цього Кодексу, надаються заiнтересованим особам за плату, що справляється в розмiрах, установлених Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України. Зазначена плата не справляється у випадках, передбачених актами законодавства України.
-158- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 33 виключити.

ВрахованоСтаття 34. Консультацiї з митних питань


Працiвники митних органiв, митних лабораторiй, науково-дослiдних установ та навчальних закладiв Державної митної служби України надають консультацiї з митних та iнших питань, що належать до компетенцiї митних органiв, в порядку, встановленому Державною митною службою України
-159- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 34 викласти в новій редакції:
"Стаття 34. Надання текстів нормативно-правових актів та консультування з митних питань
Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації можуть надавати заінтересованим особам, у тому числі на платній основі, консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих нормативно-правових актів з зазначених питань.
Порядок надання текстів нормативно-правових актів та консультацій з митних питань визначається Державною митною службою України".
Враховано
частково

Стаття 34. Надання текстів нормативно-правових актів та консультування з питань митної справи

Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації можуть надавати заінтересованим особам, у тому числі на платній основі, консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих нормативно-правових актів з зазначених питань.

Порядок надання текстів нормативно-правових актів та консультацій з митних питань визначається законами та цим Кодексом.

.
-160- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Зауваження до статті 34, оскільки інші державні органи (МВД, органи юстиції і т.д.) надають консультаційні послуги на платній основі.
-161- Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
Частину 1 статті 30 після слів "у тому числі на платній основі" доповнити словами "за виключенням державних органів".

ВрахованоВраховано
частково
-162- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Статтю 34 доповнити таким положенням: "Відповідні консультації надаються працівниками митної служби безкоштовно".
-163- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
У статті 34 проекту слід чітко обумовити, що надання інформації здійснюється виключно на безоплатній основі, а також чітко обумовити і консультативні послуги спеціалістів митної служби.
Відхилено
(проп. №153 і ця проп. взаємно виключають одна одну)Враховано
частково
-164- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 34 викласти в новій редакції:

Враховано"Стаття 34. Надання текстів нормативно-правових актів консультування з митних питань
Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації можуть надавати заінтересованим особам, у тому числі на платній основі, консультації з питань митної справи, а також тексти опублікованих нормативно-правових актів з митних питань.
Порядок надання текстів нормативно-правових актів та консультацій з митних питань визначається Державною митною службою України".
-165- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ч.2 ст.30 викласти в новій редакції:
"Порядок надання правової інформації з митних питань та консультацій з питань митної справи визначається Конституцією України, Законом України "Про інформацію" та цим Кодексом".
Враховано
частково
-166- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276та інші
Стаття 30 - на платній основі надаються тільки тексти правових актів (а не консультація), так як це було в ст.33 І-го читання, що вилучена в ІІ-му читанні
Враховано
частковоСтаття 35. Вiдповiдальнiсть за недостовiрну iнформацiю

-167- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 35 викласти в новій редакції:

Враховано частково
Стаття 35. Відповідальність за недостовірну інформацію

Митнi органи, митнi лабораторiї, науково-дослiднi установи та заклади освiти Державної митної служби України несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством України, за достовiрнiсть iнформацiї, наданої їх працiвниками особам вiдповiдно до положень цiєї глави.
"Відповідальність за недостовірну інформацію
За недостовірність інформації, наданої відповідно до положень цієї глави, митні органи, спеціалізовані митні установи та організації несуть відповідальність, передбачену законом.

За недостовірність інформації, наданої відповідно до положень цієї глави, митні органи, спеціалізовані митні установи та організації несуть відповідальність, передбачену законом.

Митнi органи та їх установи, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, не несуть вiдповiдальностi за збитки, заподiянi внаслiдок неточного вiдтворення тексту правового акта, опублiкованого без їх вiдома та контролю, а також за збитки, заподiянi внаслiдок неквалiфiкованих консультацiй, наданих особами, якi не є працiвниками згаданих митних органiв та установ i не уповноваженi надавати такi консультацiї.
Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації не несуть відповідальності за збитки, заподіяні внаслідок неточного відтворення тексту нормативно-правового акта, опублікованого без їх відома та контролю, а також за збитки, заподіяні внаслідок надання некваліфікованих консультацій особами, які не є працівниками митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій за винятком випадків, коли ці особи були уповноважені зазначеними органами, установами та організаціями на здійснення консультування з митних питань".
-168- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ч.1 ст.31 не відповідає ст.47 Закону України "Про інформацію", суперечить рішенню Конституційного суду № 5-ЗП від 30.10.97р.
Пропоную нову редакцію статті 31:
"Порушення законодавства України про інформацію в галузі митної справи тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
Відповідальність за порушення законодавства про інформацію в галузі митної справи несуть особи, винні у вчиненні таких порушень, як:
Відхилено
необґрунтована відмова у наданні відповідної інформації;
надання інформації, що не відповідає дійсності;
несвоєчасне надання інформації;
навмисне приховування інформації;
примушення до поширення або перешкодження поширенню чи безпідставна відмова від поширення певної інформації;
поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять честь і гідність особи;
порушення порядку зберігання інформації;
навмисне знищення або приховування інформації;
необгрунтоване віднесення окремих видів інформації до категорії відомостей з обмеженим доступом;
використання і поширення інформації стосовно особистого життя громадянина, без його згоди, який є власником відповідної інформації внаслідок виконання своїх службових обов'язків.
У випадках, коли правопорушення завдають громадянам, підприємствам, установам, організаціям та державним органам матеріальної або моральної шкоди, особи, винні в цьому, відшкодовують її на підставі рішення суду в розмірі, визначеному у рішенні суду".
Ч.2 статті 31 вилучити як таку, що не є предметом регулювання Митного кодексу, оскільки контроль за опублікування нормативно-правових актів здійснюють інші органи влади (див. Конституцію України: ст.117, ст.94, 57,58; Закон України "Про закони і законодавчу діяльність" та інші).
ГЛАВА 6.
Мiжнароднi зв'язки Державної митної служби України
-169- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Назву глави 5 викласти у новій редакції:
"Глава 5. Міжнародне співробітництво з питань митної справи"

Враховано

ГЛАВА 5.
Міжнародне співробітництво з питань митної справи


-170- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 38 розташувати попереду статті 36, виклавши її текст у новій редакції:

Враховано

Стаття 36. Участь України у мiжнародному спiвробiтництвi з питань митної справи


"У митнiй справi Україна дотримується загальновизнаних у мiжнароднiй практицi систем класифiкацiї та кодування товарiв, умов застосування митних режимiв, методології формування та ведення митної статистики, iнших загальноприйнятих міжнародних норм i стандартiв з питань митної справи, а також забезпечує виконання мiжнародних договорiв України з митних питань."

Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань митної справи.
У митнiй справi Україна дотримується загальновизнаних у мiжнароднiй практицi систем класифiкацiї та кодування товарiв, митних режимiв, митної статистики, iнших загальноприйнятих у свiтових митних вiдносинах норм i стандартiв, а також забезпечує виконання мiжнародних договорiв України з митних питань.

Стаття 36. Принципи мiжнародної дiяльностi Державної митної служби України


Стаття 37. Принципи міжнародної діяльності Державної митної служби України

Уповноваженi посадовi особи Державної митної служби України, приймаючи в установленому порядку вiдповiдне рiшення, проводять переговори та експертну роботу, пов'язану з пiдготовкою мiждержавних, мiжурядових i мiжвiдомчих угод з митних питань, у взаємодiї з Мiнiстерством закордонних справ України, Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України, iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади України.
-171- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Текст статті 36 викласти у новій редакції:
"Мiжнародна дiяльнiсть Державної митної служби України є складовою частиною зовнiшньополiтичної та зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.
Міжнародна діяльність з питань митної справи, проведення переговорів та експертної роботи, пов'язаної з підготовкою міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод з митних питань, здійснюється Держмитслужбою України у взаємодії з Міністерством закордонних справ України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади України."

Відхилено
Міжнародна діяльність Державної митної служби України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.


Мiжнародна дiяльнiсть Державної митної служби України є складовою частиною зовнiшньополiтичної та зовнiшньоекономiчної дiяльностi України.
-172- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.33 не відповідає п.8 ст.116 Конституції України. Пропоную викласти ст.33 в новій редакції:
"Міжнародна діяльність Державної митної служби України визначається Кабінетом Міністрів України.
Проведення переговорів та консультативної роботи, пов'язаної з підготовкою міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод з питань митної справи може здійснюватись Державною митною службою України за дорученням Кабінету Міністрів України в обсязі повноважень, наданих ним".
Враховано

Проведення переговорів та консультативної роботи, пов'язаної з підготовкою міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод з питань митної справи може здійснюватись Державною митною службою України за дорученням Кабінету Міністрів України в обсязі повноважень, наданих ним.

Стаття 37. Основнi завдання мiжнародної дiяльностi Державної митної служби України
Основними завданнями Державної митної служби України в галузi мiжнародної дiяльностi є:
-173- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 37 вилучити - це повинно бути в Положенні про митну службу.
Статтю 38 вилучити.
Враховано1) сприяння розвитковi зовнiшньоекономiчних зв'язкiв України;
2) забезпечення виконання зобов'язань, якi випливають з мiжнародних договорiв України з митних питань;
-174- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 37, частина 1. Пункт 2) наприкінці доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Відхилено
статтю вилучено


3) використання засобiв митного регулювання з метою створення сприятливих умов для участi України у мiжнародному економiчному спiвробiтництвi;
4) здiйснення з участю Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України заходiв щодо захисту iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв державних iнтересiв на зовнiшньому ринку;
-175- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Вимагає уточнення зміст п.4 статті 37 - які заходи щодо захисту інтересів споживачів товарів будуть здійснювати митні органи.
-176- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 4 викласти в новій редакції:
"4) здійснення спільно з іншими уповноваженими органами заходів щодо захисту інтересів вітчизняних виробників та споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку";
Відхилено
статтю вилучено
Відхилено
статтю вилучено


5) налагодження та пiдтримання вiдповiдно до мiжнародних договорiв та законодавства України спiвпрацi з митними та iншими органами iноземних держав, мiжнародними митними органiзацiями;
у пункті 5 слова "законодавства" замінити словом "законів".
-177- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 37, частина 1, пункт 5). Текст "та законів" замінити текстом "України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та законів"
-178- Н.д.Новик А.М. (Реєстр. картка № 353)
Пропоную доповнити пункт 5 статті 37 частиною такого змісту:
"участь у діяльності міжнародних організацій з питань митної справи"


Відхилено
статтю вилучено

Відхилено
статтю вилучено6) опрацювання разом або за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України i подання Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiй про укладення та денонсацiю мiжнародних договорiв України з митних питань;

-179- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 6 статті 37 слово "разом" замінити словом "спільно";
пункт 7 викласти у новій редакції:

Відхилено
статтю вилучено7) укладення та денонсацiя мiжвiдомчих мiжнародних угод, що належать до компетенцiї Державної митної служби України;
"7) укладення міжнародних договорів міжвідомчого характеру з питань співробітництва у галузі митної справи, а також зупинення та припинення дії таких договорів;".8) координацiя та взаємодiя з митними та iншими установами iноземних держав, а в разi потреби - з мiжнародними i регiональними митними та iншими органiзацiями у боротьбi з контрабандою, в тому числi з контрабандою наркотикiв, а також у боротьбi з порушеннями митних правил.
У пункті 8 статті 37 слова "координація та" вилучити, слово "установами" замінити словом "органами" .
-180- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 37, частина 1, пункт 8. Виключити текст "а в разі потреби".Відхилено
статтю вилучено


Стаття 38. Участь України у мiжнародному спiвробiтництвi з митних питань
Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з митних питань.

Стаття 38 вилучена за пропозицією


У митнiй справi Україна дотримується загальновизнаних у мiжнароднiй практицi систем класифiкацiї та кодування товарiв, митних режимiв, митної статистики, iнших загальноприйнятих у свiтових митних вiдносинах норм i стандартiв, а також забезпечує виконання мiжнародних договорiв України з митних питань.

№ 173 н.д.Петренко В.О.


Стаття 39. Зв'язок Державної митної служби України з мiжнародними митними органiзацiями
-181- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У назві статті 39 слово "зв'язок" замінити словом "зв'язки".
Враховано
Стаття 38. Зв'язки Державної митної служби України з мiжнародними митними органiзацiями

Державна митна служба України представляє Україну у Всесвiтнiй митнiй органiзацiї, iнших мiжнародних i регiональних митних органiзацiях.

-182- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)Державна митна служба України представляє Україну у Всесвітній митній організації, інших міжнародних митних організаціях.


Мiжнародне спiвробiтництво у галузi митної справи Державною митною службою України здiйснюється за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України через дипломатичнi представництва та консульськi установи України за кордоном, а також представництва України при мiжнародних органiзацiях.
У статті 39:
З частини першої виключити слова "міжнародних і регіональних";
у частині другій слова "Державною митною службою України" та "здійснюється" поміняти місцями, слова "через дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном, а також представництва України при міжнародних організаціях" виключити.
Враховано
частково


Відхилено

Мiжнародне спiвробiтництво у галузi митної справи Державною митною службою України здiйснюється за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України.

Стаття 40. Спiвробiтництво у галузi митної справи


Стаття 39. Міжнародне спiвробiтництво у галузi митної справи

На пiдставi мiжнародних договорiв України може здiйснюватися:
-183- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У статті 36:
у назві спочатку додати слово "міжнародне";
слова "на підставі" замінити словами "відповідно до".
-184- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 40 , частина 1. Перше речення після тексту "договорів України" доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".

Враховано
Враховано


Відповідно до мiжнародних договорiв, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, може здiйснюватися:

1) створення спiльних пунктiв пропуску на митному кордонi України;


1) створення спiльних пунктiв пропуску на митному кордонi України;

2) проведення спiльного контролю у пунктах пропуску на митному кордонi України;


2) проведення спiльного контролю у пунктах пропуску на митному кордонi України;

3) взаємне визнання документiв, що використовуються пiд час здiйснення митного контролю та оформлення;
-185- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Пункт 3 статті 40 вилучити, змінивши подальшу нумерацію.
Враховано


4) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документiв, що використовуються митними органами для здiйснення митних процедур;


3) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документiв, що використовуються митними органами для здiйснення митних процедур;

5) проведення спiльних заходiв, спрямованих на запобiгання, виявлення i припинення контрабанди та порушень митних правил;


4) проведення спiльних заходiв, спрямованих на запобiгання, виявлення i припинення контрабанди та порушень митних правил;

6) проведення iнших спiльних одноразових чи постiйних заходiв з питань, що згiдно з цим Кодексом та iншими актами законодавства України належать до компетенцiї митних органiв.
-186- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 40, частина 1, пункт 6). Текст "актами законодавства" замінити словом "законами".
Відхилено

5) проведення iнших спiльних одноразових чи постiйних заходiв з питань, що згiдно з цим Кодексом та iншими актами законодавства України належать до компетенцiї митних органiв.

Стаття 41. Пiдтримання оперативного зв'язку мiж митними органами України i митними органами сумiжних iноземних держав


Стаття 40. Пiдтримання оперативного зв'язку мiж митними органами України i митними органами сумiжних iноземних держав

З метою розв'язання невiдкладних завдань пропуску транспортних засобiв i товарiв, виявлення та припинення контрабанди i порушення митних правил, забезпечення законностi i правопорядку в пунктах пропуску через митний кордон України начальниковi регiональної митницi, начальниковi митницi та їх заступникам надається право проведення робочих зустрiчей з представниками митного органу сумiжної iноземної держави.
-187- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У абз.1 статті 41 слово "завдань" замінити словами "питань щодо".

Враховано

З метою розв'язання невідкладних питань щодо пропуску товарів і транспортних засобів, виявлення та припинення контрабанди і порушення митних правил, забезпечення законності і правопорядку в пунктах пропуску через митний кордон України начальникові реґіональної митниці, начальникові митниці та їх заступникам надається право проведення робочих зустрічей з представниками митного органу суміжної іноземної держави.

Про час, умови i мету таких зустрiчей начальник митного органу або його заступник iнформує командира пiдроздiлу Прикордонних вiйськ України.


Про час, умови i мету таких зустрiчей начальник митного органу або його заступник iнформує начальника відповідного органу охорони Державного кордону України.

Порядок проведення таких зустрiчей визначається Положенням, затвердженим Головою Державної митної служби України за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України i Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України.


Порядок проведення таких зустрiчей визначається Положенням, затвердженим Головою Державної митної служби України за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України i Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України.


Стаття 42. Взаємодiя митних органiв з митними службами iноземних держав пiд час провадження дiзнання у справах про контрабанду i порушення митних правил
-188- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 42. Пропозиція О.Костусєва з такими уточненнями: Слово "компетентними" замінити словом "уповноваженими", а наприкінці додати текст ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"


Враховано

Стаття 41. Взаємодія митних органів України з митними та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями


Взаємодiя митних органiв з митними службами та iншими компетентними органами iноземних держав та мiжнародними органiзацiями з питань, пов'язаних з провадженням у справах про контрабанду i порушення митних правил, здiйснюється митними органами через центральний апарат Державної митної служби України в порядку, передбаченому законодавством України, її мiжнародними договорами та за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України.
-189- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):
Статтю 42 викласти в новій редакції:
"Взаємодія митних органів України з митними та іншими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями
Взаємодія митних органів України з митними та іншими компетентними органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань, пов'язаних з провадженням у справах про контрабанду та порушення митних правил, здійснюється митними органами України в порядку, передбаченому міжнародними договорами України".

Враховано

Взаємодія митних органів України з митними та іншими уповноваженими органами іноземних держав, а також з міжнародними організаціями з питань, пов'язаних з провадженням у справах про контрабанду та порушення митних правил, здійснюється митними органами України в порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Р О З Д I Л II


Р О З Д I Л II
Митний контроль

Митний контроль
ГЛАВА 7.
Органiзацiя митного контролю


ГЛАВА 6.
Органiзацiя митного контролю


Стаття 43. Здiйснення митного контролю

-190- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 43 викласти в новій редакції:


Стаття 42. Здiйснення митного контролю

Митному контролю пiдлягають усi транспортнi засоби та товари, що перемiщуються через митний кордон України, за винятком випадкiв, передбачених цим Кодексом.
"Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.
Враховано

Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.

Митний контроль охоплює всi заходи, якi здiйснюються митними органами для забезпечення дотримання митного законодавства України.
Митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення дотримання законодавства України з митних питань. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються відповідно до цього Кодексу, інших законодавчих актів України, а також міжнародних договорів України."

Митний контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються відповідно до цього Кодексу, інших нормативно-правових актів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


-191- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 43 доповнити частиною 3 такого змісту:
"Митний контроль транспортних засобів перевізників у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово та відповідно до Типових технологічних схем пропуску через державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників, що затверджуються Кабінетом Міністрів України".
-192- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 43. Пропозиція С.Чукмасова з уточненням частина 2, речення 2. Слово "законодавчих" замінити текстом "нормативно-правових", а наприкінці додати текст ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано
Враховано

Митний контроль транспортних засобів перевізників у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово та відповідно до Типових технологічних схем пропуску через державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 44. Мета митного контролю
-193- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 44 вилучити.
ВрахованоМитний контроль здiйснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, пiдприємствами та їх посадовими особами, а також громадянами порядку перемiщення через митний кордон України транспортних засобiв i товарiв.
Стаття 45. Форми митного контролю


Стаття 43. Форми митного контролю

Митний контроль здiйснюється безпосередньо посадовими особами митних органiв шляхом перевiрки документiв та вiдомостей, необхiдних для такого контролю, митного огляду (огляду транспортних засобiв, товарiв, особистого огляду, переогляду), облiку транспортних засобiв, товарiв, усного опитування громадян та посадових осiб, перевiрки системи облiку та звiтностi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, огляду територiй та примiщень складiв тимчасового зберiгання, митних лiцензiйних складiв, вiльних митних складiв, вiльних митних зон, магазинiв безмитної торгiвлi та iнших мiсць, де можуть знаходитись транспортнi засоби, товари, що пiдлягають митному контролю, чи провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи, а також в iнших формах, передбачених цим Кодексом та нормативними актами з митних питань.

-194- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)Частину першу статті 45 викласти у новій редакції:

"Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом:
1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;
2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);
3) обліку товарів і транспортних засобів з використанням приладів обліку на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі;
4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

Враховано
Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом:

1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;
2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);
3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;
4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України;
6) перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств, що провадять зовнішньоекономічну діяльність;
7) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи;
8) в інших формах, передбачених цим Кодексом та іншими законами України з митних питань."
-195- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276та інші
У статті 40 вилучити пункт 6.


Враховано5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;
6) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи;

7) в інших формах, передбачених цим Кодексом та іншими законами України з питань митної справи.

Порядок здiйснення митного контролю визначається Державною митною службою України вiдповiдно до норм цього Кодексу.
-196- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ч.2 статті 40 не відповідає п.9 ст.92 Конституції України, пропоную викласти цю частину в такій редакції:
"Порядок здійснення митного контролю визначається виключно законами України".

Враховано
редакційно

Порядок здійснення митного контролю визначається Державною митною службою України відповідно до норм цього Кодексу.

Стаття 46. Вибiрковiсть митного контролю
-197- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)

Враховано
Стаття 44. Вибiрковiсть митного контролю

Пiд час проведення митного контролю митнi органи самостiйно визначають форму та обсяг контролю, достатнi для забезпечення дотримання законодавства України з митних питань, iнших нормативно-правових актiв України та мiжнародних договорiв України, контроль за дотриманням яких покладено на митнi органи.
Статтю 46 після тексту "договорів України" доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України", а після тексту "дотриманням яких" - доповнити словом "законом".
частково
Пiд час проведення митного контролю митнi органи самостiйно визначають форму та обсяг контролю, достатнi для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи, iнших нормативно-правових актiв України та мiжнародних договорiв України (згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України), контроль за дотриманням яких покладено на митнi органи.

Стаття 47. Час перебування пiд митним контролем


Стаття 45. Тривалість перебування пiд митним контролем

Транспортнi засоби i товари перебувають пiд митним контролем з моменту його початку i до закiнчення згiдно з митним режимом.
-198- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У статті 47:
Частину першу доповнити словом "заявленим";

Враховано

Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним режимом.


У разi ввезення на митну територiю України транспортних засобiв i товарiв митний контроль розпочинається з моменту їх перетинання митного кордону України.
У абз.2 слова "їх перетинання" замінити словами "перетинання ними";
у абз.3 виключити слова "цих засобів і товарів";
Враховано

У разі ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту перетинання ними митного кордону України.

У разi вивезення за межi митної територiї України митний контроль розпочинається з моменту пред'явлення транспортних засобiв i товарiв для митного оформлення та декларування цих засобiв i товарiв у встановленому порядку.
у абз.4 замінити слово "час" на "тривалість", додати слова "товарів і";
абз.6 доповнити словами "що переміщуються через митний кордон України";
Враховано

У разі вивезення за межі митної території України митний контроль розпочинається з моменту пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного оформлення та їх декларування в установленому порядку.

Час перебування транспортних засобiв пiд митним контролем на територiї зони митного контролю встановлюється вiдповiдно до технологiчної схеми пропуску через митний кордон осiб, транспортних засобiв i товарiв.
абз.4 доповнити словами "У пункті пропуску на митному кордоні України".

Тривалість перебування товарів і транспортних засобів під митним контролем на території зони митного контролю у пункті пропуску на митному кордону України встановлюється відповідно до технологічної схеми пропуску через митний кордон осіб, товарів і транспортних засобів.

Митний контроль закiнчується:


Митний контроль закiнчується:

1) у разi ввезення на митну територiю України - пiсля здiйснення у повному обсязi митного оформлення транспортних засобiв i товарiв;


у разі ввезення на митну територію України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

2) у разi вивезення за межi митної територiї України - пiсля здiйснення у повному обсязi митного оформлення транспортних засобiв i товарiв та їх перетинання митного кордону України, за винятком митних режимiв, якi передбачають перебування пiд митним контролем протягом усього часу дiї митного режиму.


у разі вивезення за межі митної території України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.


Стаття 48. Строки пред'явлення транспортних засобiв I товарiв, якi перемiщуються через митний кордон, митному органу

-199- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Стаття 46. Строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон

Транспортнi засоби i товари, якi перемiщуються через митний кордон України, та документи на них пред'являються для контролю митним органам у незмiнному станi, включаючи їх упаковку та маркування, у пунктах перетинання митного кордону України та в iнших мiсцях, встановлених митними органами, де здiйснюється митний контроль та оформлення, не пiзнiше нiж через три години пiсля їх прибуття в пункт пропуску.
Назву статті 48 та абзац 1 викласти в новій редакції:
"Строки пред'явлення митному органу товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон
Товари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вони переміщуються через митний кордон, а також документи на ці товари і транспортні засоби пред`являються для контролю митним органам у незмінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України та в інших місцях митної території України, встановлених митними органами для здійснення митного контролю та оформлення, не пізніше ніж через три години після прибуття зазначених товарів і транспортних засобів у пункт пропуску або таке місце";
абзаци 2, 3 та 4 виключити.
ВрахованоТовари, що переміщуються через митний кордон України, разом з їх упаковкою та маркуванням, транспортні засоби, якими вони переміщуються через митний кордон, а також документи на ці товари і транспортні засоби пред`являються для контролю митним органам у незмінному стані в пунктах пропуску через митний кордон України та в інших місцях митної території України, встановлених митними органами для здійснення митного контролю та оформлення, не пізніше ніж через три години після прибуття зазначених товарів і транспортних засобів у пункт пропуску або таке місце.

Якщо митне оформлення транспортних засобiв i товарiв, якi ввозяться в Україну, здiйснюється митними органами не в пунктах перетинання митного кордону України, митним органам у пунктах пропуску подаються лише комерцiйнi, транспортнi та iншi супровiднi документи на транспортнi засоби i товари.
-200- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
У статті 43:
у ч.1 замість слів "встановлених митними органами" записати слова "визначених Кабінетом Міністрів України";
ч.2 не відповідає п.9 ст.92 Конституції України - пропоную викласти її в такій редакції:
"Встановлений у частині першій цієї статті строк може збільшуватися виключно на підставі законів України".
ВідхиленоНа транспортнi засоби i товари, якi пройшли митне оформлення в iнших мiсцях, визначених митними органами, в пунктi пропуску на митному кордонi України пред'являються документи, якi засвiдчують, що митне оформлення здiйснено у повному обсязi.

Перелiк документiв, якi подаються митному органу у пунктах пропуску на митному кордонi України, порядок контролю транспортних засобiв i товарiв та їх пропуску через митний кордон України визначається Державною митною службою України.
-201- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Ч.4 статті 48 після слів "визначається Державною митною службою України" доцільно доповнити словами "згідно з цим Кодексом".

Відхилено


Встановлений у частинi першiй цiєї статтi строк може збiльшуватися у порядку та на умовах, визначених Державною митною службою України.


Встановлений у частині першій цієї статті строк може збільшуватися у порядку та на умовах, визначених Державною митною службою України.


Стаття 49. Документи та вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю

-202- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Враховано
частково

Стаття 47. Документи та вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю

Особи, що перемiщують транспортнi засоби i товари через митний кордон України чи провадять дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи, зобов'язанi подавати цим органам документи та вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю.
Стаття 49. Частину 1 після тексту "контроль за якою" доповнити словом "законом";
стаття 49, частина 2. Текст "актами законодавства" замінити словом "законами".


Особи, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом покладено на митні органи, зобов'язані подавати цим органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.

Перелiк документiв та вiдомостей, порядок їх подання визначаються Державною митною службою України згiдно з цим Кодексом та iншими актами законодавства України.
-203- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Частину другу статті 49 доповнити словами "необхідних для здійснення митного контролю".
-204- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У ч.2 статті 49 слова "та іншими актами законодавства України" необхідно вилучити.
ВрахованоВрахованоПерелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, порядок їх подання визначаються Державною митною службою України згідно з цим Кодексом та іншими актами законодавства України.


Для проведення митного контролю митнi органи вправi одержувати вiд банкiв та iнших фiнансово-кредитних установ вiдомостi i довiдки про фiнансовi операцiї та стан рахункiв осiб, що перемiщують транспортнi засоби i товари через митний кордон України, а також осiб, що провадять дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи.
-205- Національний банк України
У статті 49:
1) частину 3 вилучити;
2) частину 4 пропонуємо доповнити словами "відповідно до законодавства України".
-206- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Ч.3 статті 49 після слів "контроль за якою покладено на митні органи" доповнити словами "у порядку, визначеному Законом".
-207- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276та інші
У ч.3 статті 44 підтримуємо пропозицію Крючкова Г.К. та Нац. банка.
Враховано


Враховано


Відхилено


Враховано
Iншi правоохороннi органи України, фiнансово-кредитнi установи, податковi та iншi контролюючi органи України з власної iнiцiативи чи на запити митних органiв зобов'язанi iнформувати їх про наявнi вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю.
-208- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Частину четверту статті 49 викласти у такій редакції:
"Iншi правоохороннi органи України, фiнансово-кредитнi установи, податковi та iншi контролюючi органи України на запити митних органів або за власною ініціативою iнформують митні органи про наявнi в них вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю."
-209- Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
Н.д.Сацюк В.М. (Реєстр.картка №362)
В частинах 3 та 4 статті 44 необхідно зазначити, що процедура запиту та одержання необхідної інформації повинна здійснюватися у відповідності з чинним законодавством.
Враховано


Враховано

Iншi правоохороннi органи України, фінансово-кредитнi установи, податковi та iншi контролюючi органи України відповідно до законодавства України на запити митних органів або за власною ініціативою iнформують митні органи про наявнi в них вiдомостi, необхiднi для здiйснення митного контролю.


-210- Н.д.Новик А.М. (Реєстр. картка № 353)
У статті 49:
1) частину 3 вилучити;
2) частину 4 викласти у наступній редакції:
"Правоохоронні органи України, податкові та інші контролюючі органи України після отримання запитів митних органів зобов'язані інформувати їх про наявні відомості, необхідні для здійснення митного контролю".

Враховано
Враховано
частково
-211- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ч.2 ст.44 суперечить п.9 ст.92 Конституції України;
ч.3 та ч.4 суперечить Закону України "Про банки та банківську діяльність", "Про підприємства", "Про податкову службу" та інші - пропоную виключити;
вважаю доцільним дати вичерпний перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю.


Враховано
частково
Стаття 50. Доступ посадових осiб митних органiв на територiю чи в примiщення пiдприємств для здiйснення митного контролю
-212- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Назву статті 50 та текст доповнити словами "а також проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності, з частини першої вилучити слова "в межах наданої їм законодавством України компетенцiї ".
Відхилено


Стаття 48. Доступ посадових осiб митних органiв на територiю чи в примiщення пiдприємств для здiйснення митного контролю

Для забезпечення належного здiйснення митного контролю митнi органи, в межах наданої їм законодавством України компетенцiї, мають право перевiряти фiнансово-економiчну та господарську дiяльнiсть пiдприємств, що провадять зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть.
-213- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Пропоную перший абзац статті 50 вилучити.
-214- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
На наш погляд, право перевіряти фінансово-економічну і господарську діяльність підприємств виходить за межі компетенції митних органів (ст.50).
ВрахованоВрахованоПосадовi особи митних органiв з метою здiйснення митного контролю мають право безперешкодного доступу на територiю чи в примiщення будь-якого пiдприємства незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування, де знаходяться товари, що пiдлягають митному контролю, документацiя та електронна база даних щодо зовнiшньоекономiчної дiяльностi цього пiдприємства.
-215- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 50 вилучити як таку, що дублює компетенцію уповноважених державних органів та наділяє митні органи не властивою для них функцією.
-216- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
У статті 50 підтримуємо пропозицію Янковського М.А. або Крука Ю.Б.
Враховано
частково
Враховано

Посадові особи митних органів з метою здiйснення митного контролю мають право в межах наданої їм законодавством України компетенції безперешкодного доступу на територiю чи в примiщення будь-якого підприємства незалежно вiд форм власностi та підпорядкування, де знаходяться товари, що пiдлягають митному контролю, документацiя та електронна база даних щодо зовнiшньоекономiчної дiяльностi цього підприємства.


-217- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 50. Частину 1 виключити;
стаття 50, частина 2. Виключити текст ", документація та електронна база даних щодо зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства", а також не включати текст ",а також проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності", який чомусь з"явився у правій колонці, хоча такої пропозиції у середній колонці не наведено.
Враховано
частково
-218- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.45 пропоную вилучити як таку, що суперечить Законам України: "Про підприємства в Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про податкову службу", "Про оперативну розшукову діяльність" та інших.

Враховано
частково


Стаття 51. Спiльний митний контроль на митному кордонi України

-219- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)

Стаття 49. Спiльний митний контроль на митному кордонi України

На пiдставi мiжнародних договорiв України на кордонi України разом з вiдповiдними органами сумiжних держав може здiйснюватися спiльний митний контроль вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних договорiв України.
Абз.1 статті 51 викласти у новій редакції:
"На підставі міжнародних договорів України на кордоні України може здійснюватися спільний митний контроль разом з митними органами суміжних держав";
Враховано

На підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, на кордоні України може здійснюватися спільний митний контроль разом з митними органами суміжних держав.


Спiльний контроль на митному кордонi України передбачає його здiйснення разом з митною службою iноземної держави за єдиною технологiчною схемою.
-220- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24):
Абз.2 статті 51 вилучити.
Враховано-221- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 51 після тексту "договорів України" доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
ВрахованоГЛАВА 8.
Зони митного контролю
-222- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

ГЛАВА 7.
Зони митного контролю

Стаття 52. Мiсця розташування зон митного контролю
Статтю 52 викласти в новій редакції:

Враховано
Стаття 50. Мiсця розташування зон митного контролю

З метою забезпечення дотримання режиму митного контролю у пунктах пропуску на митному кордонi України, в морських i рiчкових портах, аеропортах, у мiсцях митного оформлення товарiв, розташування митних органiв на територiях вiльних економiчних зон, спецiальних митних зон i окремих пiдприємств, а також в iнших мiсцях, визначених митним органом, створюються зони митного контролю.
"З метою забезпечення здійснення митними органами митного контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митних правил у пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, у місцях митного оформлення товарів, а також у місцях розташування митних органів на територіях підприємств, вільних митних зон, а також в інших місцях, визначених митним органом, створюються зони митного контролю".
-223- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 52 після слова "аеропортах" записати "на залізничних станціях".
частково
Враховано


З метою забезпечення здійснення митними органами митного контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням та припиненням контрабанди та порушень митних правил у пунктах пропуску на митному кордоні України, в межах прикордонної смуги на державному кордоні, у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, на територіях підприємств, спеціальних митних зон, а також в інших місцях, визначених митними органами, створюються зони митного контролю.


Стаття 53. Порядок створення зон митного контролю
-224- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Враховано
Стаття 51. Порядок створення зон митного контролю

Порядок створення зон митного контролю, їх межi, режим функцiонування, а також порядок пропуску через зазначенi зони громадян, транспортних засобiв i товарiв визначаються Державною митною службою України за погодженням з Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України.
Статтю 53 викласти в новій редакції:
"Порядок створення зон митного контролю, їх межі, режим їх функціонування, а також порядок пропуску через зазначені зони громадян, товарів і транспортних засобів визначаються Державною митною службою України.
Зони митного контролю в межах пунктів пропуску на державному кордоні створюються за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України".Порядок створення зон митного контролю, їх межі, режим їх функціонування, а також порядок пропуску через зазначені зони громадян, товарів і транспортних засобів визначаються Державною митною службою України.

Зони митного контролю в межах пунктів пропуску через державний кордон створюються за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.


-225- Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
Н.д.Сацюк В.М. (Реєстр.картка №362)
У частині 2 статті 48 та в цілому по тексту пропонується слова "пункти пропуску на державному кордоні" замінити на слова "пункти пропуску через державний кордон" (згідно чинного законодавства пункти пропуску створюються не лише на державному кордоні, а й в аеропортах, на залізничних станціях, в морських і річних портах, які знаходяться не на державному кордоні - Київ, Дніпропетровськ, Миколаїв тощо).
Враховано
-226- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
У статті 48:
частини.1 та 2 суперечать п.8 ст.116 Конституції України, пропоную викласти їх в такій редакції:
"Порядок створення зон митного контролю, їх меж, режим їх функціонування, а також порядок пропуску через зазначені зони громадян, товарів та транспортних засобів визначається Кабінетом Міністрів України.
Зони митного контролю в межах пунктів пропуску на державному кордоні створюються Кабінетом Міністрів України"
ВідхиленоСтаття 54. Розмiщення споруд та об'єктiв у зонi митного контролю
-227- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 54 викласти в новій редакції:

Враховано
Стаття 52. Розмiщення споруд та об'єктiв у зонi митного контролю

У зонi митного контролю розмiщуються тiльки споруди та об'єкти митних органiв, а в зонi митного контролю у пунктах пропуску через митний кордон України - також споруди i об'єкти Прикордонних вiйськ України, розмiщення яких передбачене порядком здiйснення прикордонно-митного контролю.
"У зонах митного контролю, створених в межах пунктів пропуску на митному кордоні споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим органам, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 27 цього Кодексу, розміщуються з дозволу Державної митної служби України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України. Порядок надання таких дозволів визначається Державною митною службою України спільно з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України".
-228- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 54 слово "тільки" виключити, а після слів "митних органів" записати "та технологічні споруди і пристрої транспорту" і далі за текстом.


Враховано
частково

У зонах митного контролю, створених в межах пунктів пропуску на митному кордоні споруди та об'єкти інфраструктури, що належать іншим органам, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 29 цього Кодексу, розміщуються з дозволу Державної митної служби України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України. Порядок надання таких дозволів визначається Державною митною службою України спільно з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.


-229- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Статтю 54 пропоную викласти в такій редакції:
"У зоні митного контролю розміщуються тільки споруди та об'єкти митних органів, а у пунктах пропуску через митний кордон України в зоні митного контролю -..." і далі за текстом.
Відхилено-230- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
У статті 49 не враховані вимоги статей 19, 120, п.5,8 ст.116 Конституції України - розміщення споруд та об'єктів у зоні митного контролю можливо тільки з дозволу органу управління об'єктами державної власності Кабінету Міністрів України (п.5 ст.116) у відповідності до закону.
ВідхиленоСтаття 55. Забезпечення законностi i правопорядку у зонi митного контролю
-231- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 55 викласти в новій редакції:
"Стаття 55. Режим зони митного контролю. Забезпечення законності та правопорядку в зоні митного контролю.
Враховано

Стаття 53. Режим зони митного контролю. Забезпечення законностi i правопорядку у зонi митного контролю

Забезпечення безпеки громадян, а також цiлiсностi майна громадян, пiдприємств, що перемiщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законностi та правопорядку у зонi митного контролю покладається на митнi органи.
Режим зони митного контролю - це встановлені цим Кодексом та іншими законодавчими актами з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також здійснення виробничої, комерційної та іншої господарської діяльності у зоні митного контролю.
Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у зоні митного контролю покладається на відповідні митні органи".
-232- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У статті 55 доцільно викласти перелік інших органів, на які покладається забезпечення правопорядку, дотримання режиму у зоні митного контролю.

Відхилено
Режим зони митного контролю - це встановлені цим Кодексом та іншими законодавчими актами з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також здійснення виробничої, комерційної та іншої господарської діяльності у зоні митного контролю.
Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у зоні митного контролю покладається на відповідні митні органи.


Стаття 56. Виробнича та комерцiйна дiяльнiсть у зонi митного контролю. Перемiщення громадян, транспортних засобiв i товарiв через зону митного контролю
-233- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У назві статті 56 слова "Виробнича і комерційна" замінити словом "господарська";


Враховано
частково
Стаття 54. Господарська дiяльнiсть у зонi митного контролю. Перемiщення громадян, товарів і транспортних засобiв через зону митного контролю

Провадження виробничої, комерцiйної та господарської дiяльностi у зонi митного контролю, перемiщення транспортних засобiв, товарiв, громадян, у тому числi посадових осiб iнших державних органiв, через межi зони митного контролю i в межах цiєї зони допускається тiльки з дозволу митного органу i пiд його контролем, за винятком випадкiв, передбачених законодавством України.
статтю 56 викласти в новій редакції:
"Здійснення виробничої, комерційної та іншої господарської діяльності у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів, громадян, у тому числі посадових осіб інших державних органів, через межі зони митного контролю і в межах цієї зони допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника відповідного митного органу і під контролем посадових осіб цього органу, за винятком випадків, передбачених законодавством України."

Здійснення господарської діяльності у зоні митного контролю, переміщення товарів, транспортних засобів, громадян, у тому числі посадових осіб інших державних органів, через межі зони митного контролю і в межах цієї зони допускається тільки з дозволу керівника або заступника керівника відповідного митного органу і під контролем посадових осіб цього органу, за винятком випадків, передбачених законодавством України.


-234- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 56. Наприкінці текст "законодавством України" замінити словом "законом".
-235- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Стаття 51 не відповідає вимогам статей 19, 116, 117, 120 Конституції України:
1. Пропуск громадян, товарів і транспортних засобів через зону митного контролю регулюється законом (Кодексом), порядок визначає Кабінет Міністрів України (ст.116 Конституції України).
Відхилено

Враховано
частково
2. Зони митного контролю визначає Кабінет Міністрів України (ст.116 Конституції України).
3. Комерційна, виробнича та господарська діяльність може здійснюватися в зоні митного контролю (як виключення) тільки на підставі закону та правових документів на її здійснення з дозволу Кабінету Міністрів (ст.116 Конституції України).ГЛАВА 9.
Здiйснення митного контролюГЛАВА 8.
Здiйснення митного контролю

Стаття 57. Права митних органiв щодо здiйснення митного контролю

-236- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)

Стаття 55. Права митних органiв щодо здiйснення митного контролю

Митнi органи у межах своїх повноважень вправi застосовувати примусовi заходи до порушникiв режиму зони митного контролю як у самiй зонi, так i поза цiєю зоною.
Статтю 57 викласти в новій редакції:
"Митні органи у межах своїх повноважень вправі застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного контролю.
Враховано

Митні органи у межах своїх повноважень вправі застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного контролю.


Митнi органи вправi у примусовому порядку зупиняти i повертати в зони митного контролю транспортнi засоби, що вибули iз зони митного контролю без вiдповiдного дозволу митного органу. Це правило не поширюється на iноземнi судна i судна, що перебувають на територiї iнших держав.
Митні органи вправі у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав.

Митні органи вправі у примусовому порядку зупиняти і повертати в зони митного контролю транспортні засоби та громадян, які без дозволу митних органів увійшли із зони митного контролю на митну територію України, а також морські та річкові судна, які без дозволу митних органів вийшли з зони митного контролю за межі митної території України і не перебувають у територіальних водах інших держав.


Перелiк примусових заходiв, а також порядок їх застосування встановлюється цим Кодексом та iншими актами законодавства України.
Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування встановлюється цим Кодексом та іншими актами законодавства України".
-237- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 57 , частина 2. Текст "актами законодавства" замінити словом "законами".

Відхилено

Перелік примусових заходів, а також порядок їх застосування встановлюється цим Кодексом та іншими актами законодавства України.-238- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Зміст ч.3 статті 52 не відповідає вимогам ст.19, 120 Конституції України, а також назві статті, її розуміння - слід вилучити.
Відхилено
-239- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Доповнити Кодекс статтею 57-1 такого змісту:
"Стаття 57-1. Подання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю
Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються митному органові:
1) при перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України;
2) при декларування товарів і транспортних засобів;
3) при повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;
4) при здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до цього Кодексу."

Враховано
Стаття 56. Подання документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю

Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються митному органові:
1) при перетинанні товарами і транспортними засобами митного кордону України;
2) при декларування товарів і транспортних засобів;
3) при повідомленні митного органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;
4) при здійсненні митними органами інших контрольних функцій відповідно до цього Кодексу.-240- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
Із статті 53 вилучити пункт 4.
Відхилено
Стаття 58. Огляд та переогляд транспортних засобiв i товарiв
-241- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 58 викласти в новій редакції:
"З метою перевірки законностi перемiщення через митний кордон України товарів і транспортних засобiв митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобiв".
Враховано
частково


Стаття 57. Огляд та переогляд товарів і транспортних засобiв


З метою встановлення законностi перемiщення через митний кордон України транспортних засобiв i товарiв (за винятком ручної поклажi), їх облiку, справляння мита, митних зборiв та iнших митних платежiв митний орган має право на проведення огляду цих засобiв i товарiв.
Переогляд товарів і транспортних засобiв може бути здійснено за рішенням начальника митного органу або його заступника, якщо є достатні пiдстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших актів законодавства України.
Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюється тільки в присутностi особи, яка переміщує їх через митний кордон, чи зберiгає пiд митним контролем".


З метою перевірки законностi перемiщення через митний кордон України товарів і транспортних засобiв митний орган має право на проведення огляду цих товарів і транспортних засобiв.
-242- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Абз.1 статті 58 пропоную викласти в такій редакції:
"З метою встановлення законності пересування через митні кордони України транспортних засобів та товарів (за виключенням ручної поклажі), їх обліку, збору мита, митних стягнень та інших митних платежів митний орган має право на проведення огляду цих засобів і товарів.
Оплата за огляд з ініціативи митних органів не передбачається.
Право на огляд повинно здійснюватися не на шкоду суб(єктам ЗЕД".

Враховано
частковоПереогляд транспортних засобiв i товарiв може бути здiйснено за рiшенням начальника митного органу або його заступника, якщо є достатнi пiдстави вважати, що зазначенi засоби i товари перемiщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та iнших актiв законодавства України.
-243- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Зі статті 58 виключити слова "(за винятком ручної поклажі)" та "достатні".
-244- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 58. Частину 2 наприкінці доповнити текстом "з питань митної справи".
Враховано
Враховано


Переогляд товарів і транспортних засобiв може бути здійснено за рішенням начальника митного органу або його заступника, якщо є пiдстави вважати, що зазначені товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон України з порушенням норм цього Кодексу та інших актів законодавства України з питань митної справи.

Огляд та переогляд здiйснюються тiльки в присутностi власника товарiв, транспортних засобiв, який перемiщує цi транспортнi засоби, товари через митний кордон України чи зберiгає їх пiд митним контролем, або уповноваженого ним представника, який дiє на пiдставi належним чином оформленого доручення.Огляд та переогляд товарів і транспортних засобів здійснюється тільки в присутностi особи, яка переміщує їх через митний кордон, чи зберiгає пiд митним контролем.

Стаття 59. Огляд та переогляд ручної поклажi, багажу та несупроводжуваного багажу
-245- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Стаття 58. Огляд та перегляд ручної поклажі та багажу

Якщо є достатнi пiдстави вважати, що громадянин перемiщує через митний кордон України товари, якi пiдлягають облiку i контролю iнших державних органiв, зазначених у статтi 27 цього Кодексу, чи товари, з яких справляється мито, митнi збори та iншi митнi платежi, а також товари, перемiщення яких через митний кордон України заборонене або обмежене, митний орган має право провести огляд, а також переогляд ручної поклажi та багажу з розпакуванням багажу цього громадянина.
Назву та текст статті 59 викласти в новій редакції:
"Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу
Якщо є пiдстави вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина перемiщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які пiдлягають обліку і контролю державних органiв, зазначених у статтi 27 цього Кодексу, чи товари, при митному оформленні яких справляються митні платежі, а також товари, перемiщення яких через митний кордон України заборонене або обмежене, митний орган має право провести огляд, а у разі необхідності - і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням.
Враховано

Якщо є пiдстави вважати, що у ручній поклажі або багажі громадянина перемiщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом, товари, які пiдлягають обліку і контролю державних органiв, зазначених у статтi 29 цього Кодексу, чи товари, при митному оформленні яких справляються митні платежі, а також товари, перемiщення яких через митний кордон України заборонене або обмежене, митний орган має право провести огляд, а у разі необхідності - і переогляд ручної поклажі та багажу з їх розпакуванням.


З метою припинення перемiщення через територiю України товарiв, заборонених для транзиту, оглядовi та переоглядовi можуть також пiдлягати ручна поклажа i багаж громадян, якi перетинають транзитом територiю України.
Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здiйснюються в присутностi цього громадянина чи уповноваженої ним особи.Огляд та переогляд ручної поклажi та багажу громадянина здiйснюються в присутностi цього громадянина чи його уповноваженого представника, який дiє на пiдставi належним чином оформленого доручення.
Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за вiдсутностi громадянина чи уповноваженої ним особи здiйснюється:


Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу громадянина здiйснюються в присутностi цього громадянина чи уповноваженої ним особи.


Огляд та переогляд ручної поклажi та багажу в разi вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюється:
1) якщо є пiдстави вважати, що несупроводжуваний багаж мiстить товари, якi становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкілля;

Огляд та переогляд ручної поклажі та багажу за вiдсутностi громадянина чи уповноваженої ним особи здiйснюється:


1) якщо є достатнi пiдстави вважати, що несупроводжуваний багаж мiстить товари, якi становлять небезпеку для життя i здоров'я людей, тварин та рослин чи можуть завдати матерiальної шкоди громадянам, пiдприємствам;
2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного мiсяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

1) якщо є пiдстави вважати, що несупроводжуваний багаж мiстить товари, якi становлять небезпеку для життя і здоров'я людей, тварин та рослин, а також довкілля;

2) якщо громадянин чи його уповноважений представник не з'явився протягом мiсяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;
3) якщо товари пересилаються у мiжнародних поштових вiдправленнях;

2) якщо громадянин чи уповноважена ним особа не з'явилися протягом одного мiсяця з дня надходження несупроводжуваного багажу;

3) якщо товари пересилаються у мiжнародних поштових вiдправленнях;
4) у разi залишення на територiї України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територiю України.

3) якщо товари пересилаються у мiжнародних поштових вiдправленнях або міжнародних експрес-відправленнях;

4) у разi залишення на територiї України ручної поклажi i багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територiю України.
Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюються в присутностi представникiв пiдприємства, що здiйснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберiгання.

4) у разi залишення на територiї України ручної поклажі і багажу з порушенням зобов'язання про їх транзит через територiю України.

Огляд та переогляд ручної поклажi i багажу у разi вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюються в присутностi представникiв пiдприємства, що здiйснює перевезення, пересилання ручної поклажi та багажу чи їх зберiгання.
Про здiйснення огляду та переогляду у випадках, зазначених у пунктах 1 та 2 частини четвертої цiєї статтi, складається акт, форму якого встановлює Державна митна служба України".

Огляд та переогляд ручної поклажі і багажу у разі вiдсутностi громадянина чи його уповноваженого представника здiйснюються в присутностi представникiв пiдприємства, що здiйснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберiгання.

Про здiйснення огляду та переогляду у випадках, зазначених у пунктах 1 та 2 частини четвертої цiєї статтi, складається акт, форму якого встановлює Державна митна служба України.
-246- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Частину 5 статті 59 доповнити словами "при цьому обов'язково складається акт огляду чи переогляду і підписується представниками митної служби та підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання".

Враховано
редакційно

Про здiйснення огляду та переогляду у випадках, зазначених у пунктах 1 та 2 частини третьої цiєї статтi, складається акт, форму якого встановлює Державна митна служба України.Стаття 60. Особистий огляд
-247- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276та інші
Із частин 1 та 2 статті 60 слово "може" вилучити.
ВідхиленоСтаття 59. Особистий огляд


Особистий огляд, як виняткова форма митного контролю, може проводитися за письмовим рiшенням начальника митного органу або особи, яка його замiщує, якщо є достатнi пiдстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зонi митного контролю або в транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, якi є безпосереднiми об'єктами порушення митних правил або забороненi для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територiю України. Особистий огляд може також проводитися за письмовим рiшенням начальника митного пункту або особи, яка його замiщує, з обов'язковим повiдомленням протягом доби начальника митного органу про пiдстави i результати такого огляду.

-248- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 60 викласти в новій редакції:
"Особистий огляд, як виняткова форма митного контролю, може проводитися за письмовим рiшенням начальника митного органу або особи, яка його замiщує, якщо є достатні пiдстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зонi митного контролю або в транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, якi є безпосереднiми предметами порушення митних правил або забороненi для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територiю України.


Враховано
частково
Особистий огляд, як виняткова форма митного контролю, проводиться за письмовим рiшенням начальника митного органу або особи, яка його замiщує, якщо є достатні пiдстави вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зонi митного контролю або в транзитнiй зонi мiжнародного аеропорту, приховує предмети контрабанди чи товари, якi є безпосереднiми предметами порушення митних правил або забороненi для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територiю України.
На митному пості особистий огляд може також проводитися за письмовим рiшенням начальника поста або особи, яка його замiщує, з обов'язковим повiдомленням протягом доби начальника митного органу про пiдстави i результати такого огляду.

Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмове рiшення начальника митного органу, начальника митного пункту чи особи, яка їх замiщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками пiд час проведення такого огляду i запропонувати добровiльно пред'явити приховуванi товари.
На митному пості особистий огляд може проводитися за письмовим рiшенням начальника поста або особи, яка його замiщує, з обов'язковим повiдомленням протягом доби начальника митного органу про пiдстави i результати такого огляду.


Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмове рiшення начальника митного органу, начальника митного поста чи особи, яка їх замiщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду i запропонувати добровiльно пред'явити приховуванi товари.

Особистий огляд проводиться посадовою особою митного органу однiєї статi з громадянином, який проходить огляд, у присутностi не менш як двох понятих тiєї ж статi (не заiнтересованих у справi) в iзольованому примiщеннi, що вiдповiдає встановленим санiтарно-гiгiєнiчним вимогам. Доступ у це примiщення громадян, якi не беруть участi в оглядi, i можливiсть спостерiгати за проведенням особистого огляду з боку таких громадян мають бути виключенi. Обстеження органiв тiла громадянина, який пiдлягає огляду, має проводитись лише медичним працiвником.
Перед початком огляду посадова особа митного органу повинна пред'явити громадянину письмове рiшення начальника митного органу, начальника митного поста чи особи, яка їх замiщує, ознайомити громадянина з його правами та обов'язками під час проведення такого огляду i запропонувати добровiльно пред'явити приховуванi товари.
Особистий огляд проводиться в iзольованому примiщеннi, що вiдповiдає встановленим санiтарно-гiгiєнiчним вимогам, посадовою особою митного органу однiєї статi з громадянином, який проходить огляд, у присутностi не менш як двох понятих тiєї ж статi. Як поняті запрошуються особи, не

Особистий огляд проводиться в iзольованому примiщеннi, що вiдповiдає встановленим санiтарно-гiгiєнiчним вимогам, посадовою особою митного органу однiєї статi з громадянином, який проходить огляд, у присутностi не менш як двох понятих тiєї ж статi. Як поняті запрошуються особи, не заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до примiщення, де проводиться огляд, громадян, якi не беруть участi у ньому, i можливiсть спостерiгати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключенi. Обстеження органiв тiла громадянина, який підлягає огляду, має проводитись лише медичним працiвником.

Пiд час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України.
Заінтересовані у результатах огляду. Понятими не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, а також працівники митних органів. Доступ до примiщення, де проводиться огляд, громадян, якi не беруть участi у ньому, i можливiсть спостерiгати за проведенням огляду з боку таких громадян мають бути виключенi. Обстеження органiв тiла громадянина, який підлягає огляду, має проводитись лише медичним працiвником.

Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України.


Протокол пiдписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, якi були присутнi пiд час огляду, а у разi обстеження медичним працiвником - також цим працiвником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколi.
Під час проведення особистого огляду складається протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством юстицiї України.
Протокол пiдписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, якi були присутнi під час огляду, а у разі обстеження медичним працiвником - також цим працiвником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколi.
Копія протоколу надається громадянинові".
-249- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Ст. 56 (нов.ред.) пропоную доповнити новою частиною такого змісту:
"Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем'єр-мiнiстр України, Голова Верховного Суду України, Голова Конституцiйного Суду України та члени їхнiх сiмей, якi прямують разом з ними". .
-250- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Частину 5 статті 60 доповнити словами "...і йому надається копія цього протоколу".Враховано


Враховано
Протокол пiдписується посадовою особою митного органу, що проводила огляд, громадянином, який проходив огляд, понятими, якi були присутнi під час огляду, а у разі обстеження медичним працiвником - також цим працiвником. Громадянин, який проходив огляд, має право зробити заяву в такому протоколi.
Копія протоколу надається громадянинові.

Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем'єр-мiнiстр України, Голова Верховного Суду України, Голова Конституцiйного Суду України та члени їхнiх сiмей, якi прямують разом з ними.


-251- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити Кодекс статтями 60-1, 60-2, 60-3, 60-4 та 60-5 такого змісту:
"Стаття 60-1. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - це реєстрація митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю.
Облік товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється з використанням відповідних приладів обліку.
Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, встановлюються Державною митною службою України.

Враховано
Стаття 60. Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
Облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - це реєстрація митним органом зазначених товарів і транспортних засобів з метою здійснення їх митного контролю.
Облік товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється з використанням відповідних приладів обліку.
Форми документів для здійснення обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, встановлюються Державною митною службою України.Стаття 60-2. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств
Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств - це отримання посадовою особою митного органу інформації що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією.
В ході усного опитування складається протокол, форма якого затверджується Державною митною службою України.
Способи виклику осіб, що підлягають опитуванню, визначаються посадовими особами митного органу.

Стаття 61. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств

Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств - це отримання посадовою особою митного органу інформації що має значення для здійснення митного контролю, від осіб, які володіють такою інформацією.
В ході усного опитування складається протокол, форма якого затверджується Державною митною службою України.
Способи виклику осіб, що підлягають опитуванню, визначаються посадовими особами митного органу.


Стаття 60-3. Перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України
Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - це проведення митними органами на підприємствах, за діяльністю яких здійснюється митний контроль, дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, установленим цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.


Стаття 62. Перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України
Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - це проведення митними органами на підприємствах, за діяльністю яких здійснюється митний контроль, дій щодо встановлення відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби вимогам, установленим цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.


Стаття 60-4. Перевірка фінансово-господарської діяльності підприємств, що провадять зовнішньоекономічну діяльність
Рішення щодо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, що провадить зовнішньоекономічну діяльність, приймається керівником митного органу або його заступником у формі наказу.
Перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства проводиться не частіше одного разу на рік і не може тривати більше, ніж два місяці. У виняткових випадках тривалість перевірки може бути збільшена митним органом вищого рівня до трьох місяців.
Перевіркою фінансово-господарської діяльності може бути охоплено не більш як три календарних роки діяльності особи, що перевіряється.
При проведення перевірки фінансово-господарської діяльності посадові особи митних органів вправі застосовувати необхідні форми митного контролю, передбачені цим Кодексом.
ВідхиленоПосадові особи митного органу, які беруть участь у перевірці фінансово-господарської діяльності підприємства, вправі вимагати від цього підприємства подання документів, необхідних для здійснення такої перевірки.
Документи, необхідні для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, подаються митному органові у триденний термін у вигляді належно завірених копій. За наявності підстав вважати, що оригінали документів можуть бути знищені, приховані, виправлені або замінені, посадова особа митного органу, яка проводить перевірку, вправі здійснити вилучення таких документів зі складанням протоколу вилучення, форма якого затверджується Державною митною службою України. Вилучення зазначених документів здійснюється в присутності понятих. Протокол вилучення підписується посадовою особою, що здійснила вилучення, понятими, а також уповноваженою посадовою особою підприємства, що перевіряється. Копія протоколу вручається керівникові підприємства, що перевіряється, або його заступникові.
Вилучені документи підлягають поверненню підприємству, в якого вони були вилучені, протягом п'яти днів з дати їх вилучення.
Результати перевірки фінансово-господарської діяльності мають бути письмово повідомлені підприємству, щодо якого здійснювалася така перевірка, протягом одного місяця з дня складання акта про результати зазначеної перевірки."
-252- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У відповідності зі статтею 382 проекту Кодексу про "Права підрозділів митних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність" і з покладанням на підрозділи митної служби безпосередньої функції боротьби з контрабандою частину 2 статті 60 доповнити словами "крім випадків виявлення фактів вчинення контрабанди або підготовки до такої, а також порушення митних правил "і викласти в такій редакції: "Перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства проводиться не частіше одного разу на рік і не може тривати більше ніж два місяці, крім випадків виявлення фактів вчинення контрабанди або підготовки до такої, а також порушення митних правил. У зазначених випадках тривалість перевірки може бути збільшена митним органом вищого рівня до трьох місяців."
Відхилено
(так як вилучена стаття 60-4
колишня поправка
н.д.Чукмасова С.О.,
див.проп. №255 н.д.Петренко В.О.-253- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Стаття 60-5. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи
Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, може здійснюватися посадовими особами митних органів з метою:

Враховано

Стаття 63. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи

Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, може здійснюватися посадовими особами митних органів з метою:


а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати митних платежів;
б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;
в) перевірки дотримання установлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.
За результатами огляду територій та приміщень складається акт, форма якого встановлюється Державною митною службою України. Копія акта вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління вільної митної зони."

а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати митних платежів;
б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;
в) перевірки дотримання установлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.
За результатами огляду територій та приміщень складається акт, форма якого встановлюється Державною митною службою України. Копія акта вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони.-254- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
Статтю 60 (правої колонки) вилучити.
-255- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.60-4 вилучити як таку, що суперечить статтям13, 16, 19 Конституції України, статтям 25, 32 Закону України "Про підприємства в Україні". Призначення митної служби - не перевірка господарської, фінансово-господарської діяльності, а в завданні щодо цього Кодексу.
Враховано


ВрахованоСтаття 61. Використання технiчних та спецiальних засобiв для здiйснення митного контролю


-256- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)

Стаття 64. Використання технiчних та спецiальних засобiв для здiйснення митного контролю

Для здiйснення митного контролю можуть використовуватися технiчнi та спецiальнi засоби, безпечнi для життя i здоров'я людини, тварин та рослин i такi, що не завдають шкоди пiдприємствам.
У статті 61 замінити слово "підприємствам" на "товарам та транспортним засобам".
Враховано

Для здiйснення митного контролю можуть використовуватися технiчнi та спецiальнi засоби, безпечнi для життя і здоров'я людини, тварин та рослин і такi, що не завдають шкоди товарам та транспортним засобам.


Стаття 62. Операцiї з товарами, що перебувають пiд митним контролем

-257- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)


Враховано

Стаття 65. Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено

Пiдприємства та громадяни, якi перемiщують через митний кордон України товари, на вимогу митного органу зобов'язанi здiйснювати навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, упакування та переупакування товарiв, що пiдлягають митному оформленню, а також вiдкривати примiщення, ємностi та iншi мiсця, де можуть знаходитися такi товари.
Назву та текст статті 62 викласти в новій редакції:
"З дозволу, а у разі необхідності - і на вимогу митного органу може здійснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу. Зазначені операції здійснюються за рахунок осіб, які переміщують ці транспортні засоби і товари через митний кордон України.

З дозволу, а у разі необхідності - і на вимогу митного органу може здійснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу. Зазначені операції здійснюються за рахунок власників товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважених ними осіб.

Навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або переупакування товарiв, щодо яких митне оформлення не було закiнчене, а також змiна iдентифiкацiйних знакiв чи маркування на цих товарах або їх упаковцi, можуть здiйснюватися тiльки з дозволу митного органу.
Користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняється крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України".


Користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняється крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.


Користування та розпорядження транспортними засобами i товарами, щодо яких митне оформлення не закiнчене забороняється, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом, iншими актами законодавства України.
Порядок i умови, а також обмеження користування та розпорядження товарами, щодо яких митне оформлення не закiнчене, встановлюються Державною митною службою України.
-258- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
У статті 62:
у ч.4 слова "Державною митною службою України" замінити словами "Кодексом і законами України";
у ч.5 необхідно оговорити види операцій.
ВрахованоОперацiї з товарами, що перебувають пiд митним контролем, здiйснюються за рахунок пiдприємств чи громадян, якi перемiщують цi товари через митний кордон України.
-259- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У ч.5 статті 62 замість слів "підприємств чи громадян" записати "їх власників (уповноважених ними осіб)", а слова "які переміщують ці товари через митний кордон України" виключити.
ВрахованоСтаття 63. Iдентифiкацiя транспортних засобiв, товарiв, примiщень та iнших мiсць пiд час здiйснення митного контролю


Стаття 66. Iдентифiкацiя товарів, транспортних засобiв, примiщень та iнших мiсць пiд час здiйснення митного контролю

Транспортнi засоби, примiщення та iншi мiсця, де перебувають чи можуть перебувати транспортнi засоби i товари якi пiдлягають митному контролю, мiсця, де провадиться дiяльнiсть, контроль за якою покладено на митнi органи, а також транспортнi засоби i товари, що перебувають пiд митним контролем, можуть iдентифiкуватися митними органами.
-260- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Абз.1 статті 63 викласти в новій редакції:
"Товари, що перебувають під митним контролем, транспортні засоби, приміщення, де перебувають чи можуть перебувати товари, які підлягають митному контролю, або провадиться чи може провадитися діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, а також прилади обліку енергоносіїв, електричної, теплової та інших видів енергії можуть ідентифікуватися митними органами";

Враховано
частково

Товари, що перебувають під митним контролем, транспортні засоби, приміщення, де перебувають чи можуть перебувати товари, які підлягають митному контролю, або провадиться чи може провадитися діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, а також прилади обліку енергоносіїв, електричної, теплової та інших видів енергії можуть ідентифікуватися митними органами.

Iдентифiкацiя здiйснюється шляхом накладення пломб, печаток, голографiчних мiток, нанесення цифрового, лiтерного чи iншого маркування, iдентифiкацiйних знакiв, проставлення штампiв, взяття проб i зразкiв, складання опису транспортних засобiв, товарiв i креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографiй, iлюстрацiй, використання товаросупровiдної документацiї тощо.
абз.2 доповнити словами "…митних забезпечень:…"
-261- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 63 слово "пломб" замінити словами "одноразових номерних запороно-пломбувальних пристроїв".Враховано

Ідентифікація здійснюється шляхом накладення митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.

Засоби iдентифiкацiї можуть змiнюватися чи знищуватися тiльки митними органами або за їх дозволом iншими органами, за винятком випадкiв, коли iснує реальна загроза знищення, безповоротної втрати чи iстотного псування транспортних засобiв i товарiв. У таких випадках митний орган термiново сповiщається про змiну, вилучення чи знищення засобiв iдентифiкацiї з поданням документальних доказiв iснування такої загрози.
-262- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У частині третій статті 63 слово "такої" замінити словом "зазначеної"
Враховано
Засоби ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися тільки митними органами або за їх дозволом іншими органами, за винятком випадків, коли існує реальна загроза знищення, безповоротної втрати чи істотного псування товарів і транспортних засобів. У таких випадках митний орган терміново сповіщається про зміну, вилучення чи знищення засобів ідентифікації з поданням документальних доказів існування зазначеної загрози.


Стаття 64. Залучення спецiалiстiв та експертiв пiдприємств для участi у здiйсненнi митного контролю
-263- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У назві статті 64 вилучити слово "підприємств".

Враховано


Стаття 67. Залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю

У разi потреби для участi у здiйсненнi митного контролю можуть залучатися спецiалiсти та експерти.


У разi потреби для участi у здiйсненнi митного контролю можуть залучатися спецiалiсти та експерти.

Виклик спецiалiстiв та експертiв здiйснюється начальником митного органу або його заступником i є обов'язковим до виконання для керiвника тiєї державної органiзацiї чи установи, де працює спецiалiст або експерт.
-264- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Частину другу статті 64 викласти у такій редакції:
"Виклик спецiалiстiв та експертiв здійснюється керівником митного органу або його заступником. Для керівника державного підприємства, де працює спецiалiст або експерт, зазначений виклик є обов'язковим для виконання."

Враховано
Виклик спецiалiстiв та експертiв здійснюється керівником митного органу або його заступником. Для керівника державного підприємства, де працює спецiалiст або експерт, зазначений виклик є обов'язковим для виконання.

Спецiалiст та експерт, якi беруть участь у здiйсненнi митного контролю, мають право на вiдшкодування витрат, пов'язаних з явкою за викликом. За спецiалiстами та експертами зберiгається середня заробiтна плата за мiсцем роботи за час, що був затрачений у зв'язку з явкою за викликом.
-265- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Не є етичною редакція статті 64 - залучення спеціалістів та експертів для участі у здійсненні митного контролю потрібно здійснювати на підставі домовленостей (угод) керівників митного органу та організацій.
Відхилено

Спецiалiст та експерт, якi беруть участь у здiйсненнi митного контролю, мають право на вiдшкодування витрат, пов'язаних з явкою за викликом. За спецiалiстами та експертами зберiгається середня заробiтна плата за мiсцем роботи за час, що був затрачений у зв'язку з явкою за викликом.

Виплати, пов'язанi iз залученням спецiалiстiв та експертiв, включаючи витрати на їх проїзд, добовi за час перебування у вiдрядженнi для участi у здiйсненнi митного контролю, та винагорода за виконану спецiалiстами i експертами роботу здiйснюються за рахунок коштiв митних органiв у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

-266- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У абз.4 замінити "митних органів" на "Державного бюджету".
Враховано
Виплати, пов'язанi із залученням спецiалiстiв та експертiв, включаючи витрати на їх проїзд, добовi за час перебування у вiдрядженнi для участi у здiйсненнi митного контролю, та винагорода за виконану спецiалiстами і експертами роботу здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

ГЛАВА 10.
Особливi процедури митного контролю


ГЛАВА 9.
Особливi процедури митного контролю

Стаття 65. Звiльнення вiд митного контролю
-267- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 65 викласти в новій редакції:
"Стаття 65. Звільнення від окремих форм митного контролюСтаття 68. Звiльнення вiд окремих форм митного контролю

Звiльнення вiд окремих форм митного контролю встановлюється виключно цим Кодексом.
Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами України.
Незастосування митного контролю не означає звiльнення вiд обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України".
-268- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частину 1 статті 65 доповнити в кінці речення словами "та міжнародними договорами України".
Враховано
частково


Враховано

Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється цим Кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Митнi пiльги щодо проходження митного контролю надаються державним органам України, пiдприємствам, їх посадовим особам та громадянам виключно згiдно iз законами України.
Незастосування митного контролю не означає звiльнення державних органiв, пiдприємств, їх посадових осiб та громадян вiд обов'язкового дотримання порядку перемiщення через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв.


Незастосування митного контролю не означає звiльнення вiд обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.


Стаття 66. Звiльнення вiд окремих форм митного контролю
-269- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Назву статті 66 викласти у новій редакції:
"Стаття 66. Звільнення від митного огляду".
Враховано

Стаття 69. Звiльнення вiд митного огляду

Митному огляду не пiдлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституцiйного Суду України та членiв їхнiх сiмей, якi прямують разом з ними.
-270- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частину першу статті 66 викласти у такій редакції:
"Митному огляду не пiдлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-мiнiстра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституцiйного Суду України та членiв їхнiх сiмей, якi прямують разом з ними".


Враховано

Митному огляду не пiдлягає ручна поклажа та супроводжуваний багаж Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-мiнiстра України, Голови Верховного Суду України, Голови Конституцiйного Суду України та членiв їхнiх сiмей, якi прямують разом з ними.

Ручна поклажа та супроводжуваний багаж народних депутатiв України, членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, заступникiв Голови Верховного Суду України, членiв Конституцiйного Суду України звiльняється вiд огляду, якщо зазначенi особи перетинають митний кордон України у зв'язку з виконанням депутатських чи службових обов'язкiв, що пiдтверджується вiдповiдними документами.
Частину другу статті 66 вилучити.


-271- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 66. Частину 2 виключити.
ВрахованоВраховано


Стаття 67. Звiльнення вiд митного огляду вiйськових транспортних засобiв та вiйськової технiки
-272- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 67 вилучити.
ВрахованоВiйськова технiка, укомплектована повнiстю вiйськовою командою, та бойовi повiтрянi судна, а також вiйськовi кораблi, судна забезпечення Вiйськово-Морських Сил, якi мають перетнути митний кордон України, митному оглядовi не пiдлягають за умови своєчасного iнформування Державної митної служби України Мiнiстерством оборони України про наступне перетинання митного кордону України цiєю технiкою, кораблями або суднами.
-273- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У ч.1 статті 67 вважаємо за необхідне розкрити термін "своєчасного".

Відхилено
(статтю вилучено)Судна забезпечення Вiйськово-Морських Сил, вiйськово-транспортнi повiтрянi судна та iншi судна Мiнiстерства оборони України, що виконують завдання вiйськово-оперативного характеру, а також вiйськова технiка, що рухається своїм ходом, у разi перетинання митного кордону України звiльняються вiд огляду на умовах, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.
Стаття 68. Митний огляд ручної поклажi та багажу вiйськовослужбовцiв
Ручна поклажа та супроводжуваний i несупроводжуваний багаж, що належать вiйськовослужбовцям, не звiльняються вiд митного огляду, якщо iнше не передбачено законодавством України. Командири (капiтани) зазначених у статтi 67 цього Кодексу кораблiв та суден, а також вiйськових частин, до складу яких входить вiйськова технiка, несуть вiдповiдальнiсть за дотримання положень цього Кодексу та iнших законодавчих актiв України з митних питань.
-274- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 68 вилучити.

ВрахованоСтаття 69. Спецiальнi митнi процедури огляду
Митницi, регiональнi митницi за погодженням з керiвництвом Державної митної служби України можуть застосовувати спецiальнi митнi процедури огляду ручної поклажi та товарiв.
-275- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 69 вилучити.
ВрахованоСпецiальнi митнi процедури огляду застосовуються у випадках перемiщення громадянами через митний кордон України товарiв, що не пiдлягають обов'язковому декларуванню та справлянню мита, митних зборiв та iнших митних платежiв i не належать до категорiї товарiв, на перемiщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.
Спецiальнi митнi процедури огляду застосовуються митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.
Громадяни, якi проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звiльняються вiд подання митної декларацiї.
Звiльнення вiд подання митної декларацiї не означає звiльнення громадян вiд обов'язкового дотримання порядку перемiщення товарiв через митний кордон України.
Громадяни, якi порушили умови проходження через зони (коридори) спрощеного митного контролю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з цим Кодексом.
-276- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Ч.6 статті 69 потребує доопрацювання - адміністративна відповідальність повинна нестись громадянами у відповідності з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Відхилено
(статтю вилучено)Стаття 70. Спрощенi процедури митного контролю
-277- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 70 викласти в новій редакції:
"Стаття 70. Спрощений митний контроль


Враховано

Стаття 70. Спрощений митний контроль

Митницi, регiональнi митницi за погодженням з керiвництвом Державної митної служби України можуть застосовувати спрощенi процедури митного контролю.
"Регіональні митниці, митницi, за погодженням з Державною митною службою України можуть застосовувати спрощений митний контроль.

Реґіональні митниці, митницi, за погодженням з Державною митною службою України можуть застосовувати спрощений митний контроль.

Спрощенi процедури застосовуються у випадках перемiщення громадянами через митний кордон України товарiв, що не пiдлягають обов'язковому декларуванню та справлянню мита, митних зборiв та iнших митних платежiв i не належать до категорiї товарiв, на перемiщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.
Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.
Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.
Громадяни, якi проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звiльняються вiд подання митної декларацiї.
Звiльнення вiд подання митної декларацiї не означає звiльнення громадян вiд обов'язкового дотримання порядку перемiщення товарів через митний кордон України".
-278- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У частині 2 статті 70 після слів "у випадках" записати "транзиту вантажів" і далі за текстом.
Відхилено
Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.
Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.
Громадяни, якi проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звiльняються вiд подання митної декларацiї.
Звiльнення вiд подання митної декларацiї не означає звiльнення громадян вiд обов'язкового дотримання порядку перемiщення товарів через митний кордон України.Стаття 71. Митний контроль пiсля пропуску транспортних засобiв i товарiв
-279- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 71 виключити, порушення законодавства повинні виявлятися під час митного контролю.
-280- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
Статтю 69 вилучити, залишивши редакцію 1-го читання ст.71.
Відхилено
Враховано

Стаття 71. Митний контроль пiсля пропуску товарів і транспортних засобiв

Незалежно вiд закiнчення операцiй митного контролю, оформлення та пропуску транспортних засобiв i товарiв митний контроль за ними може здiйснюватись у будь-який час, якщо є достатнi пiдстави вважати, що мають мiсце порушення законодавства України чи мiжнародного договору України, контроль за виконанням яких покладено на митнi органи.
-281- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Із статті 71 вилучити слова "у будь-який час".
-282- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 71 викласти у новій редакції:
"Стаття 71. Митний контроль пiсля закінчення митного оформлення товарів і транспортних засобiв
Після закінчення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України, митні органи можуть у будь-який час перевіряти відповідність фактичного використання цих товарів і транспортних засобів на митній території України заявленому митному режиму та меті їх ввезення.
Митні органи мають право вимагати від осіб, які реалізують товари іноземного походження на митній території України, пред'явлення документів про походження цих товарів, а також документів, які засвідчують законність ввезення таких товарів на митну територію України."
ВрахованоВідхилено


Незалежно вiд закiнчення операцiй митного контролю, оформлення та пропуску товарів і транспортних засобiв митний контроль за ними може здiйснюватись, якщо є достатнi пiдстави вважати, що мають мiсце порушення законодавства України чи мiжнародного договору України (згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), контроль за виконанням яких покладено на митнi органи.

Такий контроль здійснюється на підставі письмового розпорядження керівника митного органу або особи, яка його заміщує.

Р О З Д I Л III


Р О З Д I Л III

Митне оформлення


Митне оформлення


ГЛАВА II. Загальнi положення


ГЛАВА 10. Загальнi положення


Стаття 72. Мета митного оформлення


Стаття 72. Мета митного оформлення

Транспортнi засоби i товари, якi перемiщуються через митний кордон України, пiдлягають митному оформленню.
-283- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 72:

Митне оформлення здiйснюється посадовими особами митного органу з метою забезпечення митного контролю та державного регулювання ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю транспортних засобiв i товарiв.
абз.1 статті 72 вилучити;
частину першу викласти у новій редакції:
"Митне оформлення здiйснюється посадовими особами митного органу з метою засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та юридичного оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарів і транспортних засобів".
ВрахованоВраховано
частково

Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та юридичного оформлення результатів такого контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територiю України, вивезення за її межi i транзиту через її територiю товарів і транспортних засобів. Митне оформлення здiйснюється посадовими особами митного органу.

Операцiї митного оформлення, порядок їх здiйснення, а також форми митних декларацiй та iнших документiв, що застосовуються пiд час митного оформлення транспортних засобiв i товарiв, та порядок їх заповнення визначаються Державною митною службою України.
-284- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ч.2 ст.71 суперечить п.9 ст.92 Конституції України - процедура митного оформлення, порядок її здійснення під час митного оформлення форм документів визначається Кабінетом Міністрів України на підставі цього Кодексу.
Відхилено

Операцiї митного оформлення, порядок їх здiйснення, а також форми митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, та порядок їх заповнення визначаються Державною митною службою України.

Стаття 73. Мiсце i час здiйснення митного оформлення


Стаття 73. Мiсце i час здiйснення митного оформлення

Митне оформлення здiйснюється в мiсцях розташування митних органiв протягом часу, що його встановлює цей орган разом iз заiнтересованими державними установами (органiзацiями).


Митне оформлення здiйснюється в мiсцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом часу, що його встановлюють митні органи за погодженням з органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 29 цього Кодексу.
Відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, митне оформлення у пунктах пропуску через митний кордон України може здійснюватися цілодобово.

Митне оформлення здiйснюється митними органами, в зонi дiяльностi яких знаходяться власники товарiв, якщо iнше не передбачено цим Кодексом та iншими актами законодавства України.

-285- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 73 викласти в новій редакції:
"Митне оформлення здiйснюється в мiсцях розташування відповідних підрозділів митних органів протягом часу, що його встановлюють митні органи за погодженням з органами, уповноваженими здійснювати види контролю, зазначені у статті 27 цього Кодексу.
Відповідно до міжнародних договорів України митне оформлення у пунктах пропуску через митний кордон України може здійснюватися цілодобово.Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон юридичною особою, здійснюється митним органом, в зоні діяльності якого розташована ця юридична особа. У випадках, визначених Державною митною службою України, митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, в зоні діяльності якого розташована зазначена юридична особа.Враховано
частково
Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України резидентами (крім громадян), за винятком випадків переміщення товарів і транспортних засобів через територію України у режимі транзиту, здійснюється митними органами, у зонах діяльності яких розташовані ці резиденти. У випадках, визначених Державною митною службою України, митне оформлення в іншому митному органі може здійснюватися за письмовим погодженням між цим митним органом і митним органом, у зоні діяльності якого розташований відповідний резидент.
Місце здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України нерезидентами (крім громадян), визначається Державною митною службою України.
Митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через територію України у режимі транзиту, здійснюється митним органом за місцем ввезення цих товарів і транспортних засобів на митну територію України.
Товари, які при ввезені на митну територію України були оформлені у режим митного складу, у подальшому можуть бути переоформлені у режим транзиту митним органом за місцем розташування митного ліцензійного складу, на якому зберігаються зазначені товари.

На прохання пiдприємств, що перемiщують через митний кордон України транспортнi засоби i товари, митне оформлення може здiйснюватися поза мiсцем розташування митних органiв i в позаробочий час на умовах, визначених цим Кодексом.
Державною митною службою України можуть визначатися ділянки території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів та комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (вантажні митні комплекси). Вантажний митний комплекс може входити до митної системи України як спеціалізована митна організація або належати на праві власності юридичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності. Власником вантажного митного комплексу може бути тільки юридична особа - резидент. Відкриття вантажних митних комплексів суб'єктами підприємницької діяльності здійснюється за погодженням з Державною митною службою України. Умови, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, визначаються Державною митною службою України.
Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які вивозяться за межі митної те-

Державною митною службою України можуть визначатися ділянки території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів та комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України - вантажні митні комплекси, автопорти, автотермінали. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал можуть входити до митної системи України як спеціалізована митна організація або належати на праві власності юридичній особі - резиденту, зареєстрованій як суб'єкт підприємницької діяльності. Відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів суб'єктами підприємницької діяльності здійснюється за погодженням з Державною митною службою України. Умови, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Митне оформлення товарів і транспортних засобів, які вивозяться за межі митної території громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території України.

У разi оформлення транспортних засобiв i товарiв поза мiсцем розташування митних органiв заiнтересованi пiдприємства i громадяни надають транспорт для доставлення посадових осiб митного органу до мiсця оформлення i назад.
риторії громадянами, може здійснюватися у будь-якому митному органі на всій митній території України.
Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється у пунктах пропуску через митний кордон України.
Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється митними органами за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян.

Митне оформлення товарів (крім тих, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, а також автомобілів), які ввозяться на митну територію України громадянами, здійснюється у пунктах пропуску через митний кордон України.
Митне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами у несупроводжуваному багажі, здійснюється митними органами за місцем проживання або тимчасового перебування зазначених громадян.
Місця здійснення митного оформлення автомобілів, які ввозяться на митну територію України громадянами, визначається Державною митною службою України.

За рiшенням Державної митної служби України митне оформлення товарiв окремих видiв може здiйснюватися у спецiально визначених для цього митницях.
Порядок митного оформлення автомобілів, які ввозяться на митну територію України громадянами, визначається Державною митною службою України.
На прохання осіб, що перемiщують через митний кордон України товари і транспортні засоби, митне оформлення може здiйснюватися поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, установленим для митних органів на умовах, визначених цим Кодексом.
За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, митними органами з заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Державною митною службою України. Ця плата зараховується на спеціальні рахунки митних органів і використовується для покриття витрат, пов'язані з таким оформленням.
За рiшенням Державної митної служби України митне оформлення товарiв окремих видiв може здiйснюватися у спеціально визначених для цього митних органах".

На прохання осіб, що перемiщують через митний кордон України товари і транспортні засоби, митне оформлення може здiйснюватися поза місцем розташування митних органів, а також поза робочим часом, установленим для митних органів на умовах, визначених цим Кодексом.

За митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, митними органами з заінтересованих осіб справляється плата в порядку та у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.


За рiшенням Державної митної служби України митне оформлення товарiв окремих видiв може здiйснюватися у спеціально визначених для цього митних органах.


-286- Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Абзац 3 статті 73 пропонується викласти в редакції:
"Державна митна служба може визначати спеціально облаштовані для здійснення митного контролю, оформлення товарів і транспортних засобів ділянки території, в тому числі вантажні митні комплекси, автопорти, автотермінали. Вантажні митні комплекси, автопорти, автотермінали можуть входити до митної системи України як спеціалізовані митні організації або належати на праві власності юридичній особі - резиденту, зареєстрованій як суб'єкт підприємницької діяльності. Відкриття вантажних митних комплексів, автопортів, автотерміналів здійснюється за погодженням з Державною митною службою України. Умови, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал визначає Державна митна служба України".
Враховано частково
-287- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Частини 2, 4 та 8 ст.71 не відповідають п.9 ст.92 Конституції України - на підставі п.8 ст.116 Конституції України Кабінет Міністрів організовує та забезпечує митну справу.
-288- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276та інші
У ч.4 статті 71 вантажні комплекси додати: "автопорти, автотермінали".
Враховано
частковоВрахованоСтаття 74. Початок митного оформлення


Стаття 74. Початок митного оформлення

Митне оформлення розпочинається пiсля подання митному органу митної декларацiї, всiх необхiдних для здiйснення митного контролю та оформлення документiв, вiдомостей щодо транспортних засобiв i товарiв, якi пiдлягають митному оформленню, а також пiсля засвiдчення митним органом прийняття поданих документiв шляхом проставлення вiдповiдних вiдмiток на митнiй декларацiї.
-289- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр. картка №384):
Текст статті 74 викласти у такій редакції:
"Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.
Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток на митній декларації."

Враховано
Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.
Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних відміток на митній декларації.


Стаття 75. Присутнiсть представникiв пiдприємств, а також громадян пiд час митного оформлення

-290- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Назву та текст статті 75 викласти в новій редакції:

Враховано


Стаття 75. Присутнiсть декларантів під час митного оформлення

Представники пiдприємств, а також громадяни, якi мають належним чином оформленi повноваження щодо товарiв, якi пiдлягають митному оформленню, можуть бути присутнiми пiд час такого оформлення.
"Присутнiсть декларантів під час митного оформлення
Декларанти можуть бути присутнiми пiд час митного оформлення товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для такого оформлення.


Декларанти можуть бути присутнiми пiд час митного оформлення товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для такого оформлення.

У випадках, передбачених статтями 58, 59 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутнiсть представникiв пiдприємств, а також громадян пiд час митного оформлення є обов'язковою.
У випадках застосування заходів, передбачених статтями 58, 59 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутнiсть декларантів під час митного оформлення є обов'язковою".

У випадках застосування заходів, передбачених статтями 57, 58 цього Кодексу, а також на вимогу митного органу присутнiсть декларантів під час митного оформлення є обов'язковою.Стаття 76. Митне оформлення вiйськових транспортних засобiв та вiйськової технiки

Стаття 76. Митне оформлення вiйськових транспортних засобiв та вiйськової технiки України

Вiйськова технiка, укомплектована повнiстю вiйськовою командою, та бойовi повiтрянi судна, а також вiйськовi кораблi, судна забезпечення Вiйськово-Морських Сил, якi перетинають митний кордон України, пiдлягають митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством оборони України.
-291- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ч.1 ст.74 не відповідає п.9 ст.92 Конституції України, вважаю за доцільне залишити стару редакцію ст.35 чинного Митного кодексу України.
Враховано
(залишилася ред-ція першого чит.)

Вiйськова технiка, укомплектована повнiстю вiйськовою командою, та бойовi повiтрянi судна, а також вiйськовi кораблi, судна забезпечення Вiйськово-Морських Сил, якi перетинають митний кордон України, пiдлягають митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Мiнiстерством оборони України.

Митне оформлення вiйськової технiки, вiйськових кораблiв (суден), бойових та вiйськово-транспортних повiтряних суден iноземних держав здiйснюється митним органом за участю представникiв Мiнiстерства оборони України.


Митне оформлення вiйськової технiки, вiйськових кораблiв (суден), бойових та вiйськово-транспортних повiтряних суден iноземних держав здiйснюється митним органом за участю представникiв Мiнiстерства оборони України.


Стаття 77. Взяття проб та зразкiв товарiв


Стаття 77. Взяття проб та зразкiв товарiв


З метою здiйснення митного контролю та оформлення товарiв i транспортних засобiв митний орган може брати проби та зразки товарiв для здiйснення їх дослiдження (експертизи).
-292- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Ч.1 статті 77 доповнити реченням у такій редакції:
"Взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, здійснюється на підставі вмотивованої постанови митного органу, що проводить цей контроль".
-293- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276та інші
Підтримуємо пропозицію Крука Ю.Б. до статті 75.
ВрахованоВраховано


З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним органом за вмотивованим письмовим розпорядженням відповідної посадової особи цього органу можуть братися проби та зразки зазначених товарів для дослідження (аналізу, експертизи). Оплата проведення дослідження (аналізу, експертизи) товарів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету.


-294- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 77:
абз.1 викласти в новій редакції:
"З метою здійснення митного контролю та митного оформлення товарів митним органом за письмовим розпорядженням відповідної посадової особи цього органу можуть братися проби та зразки зазначених товарів для дослідження (аналізу, експертизи). Оплата проведення дослідження (аналізу, експертизи) товарів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету";
Враховано
частково


Проби та зразки товарiв, що перебувають пiд митним контролем, з дозволу митного органу можуть братись також особами, що мають повноваження щодо цих товарiв, їх представниками та вiдповiдними органами державного контролю.
у частині другій слова "особами, що мають повноваження щодо товарів, їх представниками" замінити словом "декларантами".
-295- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Ч.2 статті 77 викласти в новій редакції:
"Проби та зразки товарів, що перебувають під митним контролем, можуть братися декларантами та відповідними органами державного контролю у кількості, що забезпечує можливість проведення їх досліджень (аналізу, експертизи)".

Враховано


Враховано редакційно у третій
частині
Проби та зразки товарів, що перебувають під митним контролем, з дозволу митного органу можуть братись також декларантами та відповідними органами державного контролю.


Проби та зразки беруться у мiнiмальнiй кiлькостi, що забезпечує можливiсть проведення їх дослiдження (експертизи).
-296- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частину третю статті 77 доповнити словом "аналізу".
Враховано

Проби та зразки беруться у мiнiмальнiй кiлькостi, що забезпечує можливiсть проведення їх дослiдження (аналізу, експертизи) за нормативами, затвердженими Державною митною службою України.

Про взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, складається акт за формою, встановленою Державною митною службою України.


Про взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, складається акт за формою, встановленою Державною митною службою України.

Особи, якi мають повноваження щодо товарiв, та їхнi представники вправi бути присутнiми пiд час взяття проб та зразкiв товарiв посадовими особами митного органу та iнших органiв державного контролю. Взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, iншими органами державного контролю, а також особами, якi мають повноваження щодо цих товарiв, та їхнiми представниками здiйснюється у присутностi посадових осiб митних органiв. Особи, якi мають повноваження щодо товарiв, що перебувають пiд митним контролем, зобов'язанi сприяти посадовим особам митних органiв пiд час взяття проб та зразкiв товарiв i здiйснювати за свiй рахунок вантажнi та iншi необхiднi операцiї.
-297- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У частині п'ятій статті 77 слова "особи, які мають повноваження щодо товарів, та їхні представники" замінити словом "декларанти".
Доповнити статтю 77 частиною шостою такого змісту:
"Окрема митна декларація на проби та зразки товарів не подається за умови, що відомості про них будуть наведені в митній декларації, яка подається щодо всіх товарів, які переміщуються через митний кордон України."
ВрахованоВраховано


Декларанти вправі бути присутніми під час взяття проб та зразків товарів посадовими особами митного органу та інших органів державного контролю. Взяття проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, іншими органами державного контролю, а також декларантами здійснюється у присутності посадових осіб митних органів. Декларанти зобов'язані сприяти посадовим особам митних органів під час взяття проб та зразків товарів і здійснювати за свій рахунок вантажні та інші необхідні операції.
Окрема митна декларація на проби та зразки товарів не подається за умови, що відомості про них будуть наведені в митній декларації, яка подається щодо всіх товарів, які переміщуються через митний кордон України.

Особи, якi мають повноваження щодо товарiв, та їх представники мають право ознайомитись з результатами проведеного дослiдження (експертизи) взятих проб та зразкiв товарiв. Митнi органи мають бути ознайомленi з результатами проведених дослiджень (експертизи) проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем, взятих iншими органами державного контролю.

-298- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У частині шостій статті 77 слова "особи, які мають повноваження щодо товарів, та їхні представники" замінити словом "декларанти";
частину шосту статті 77 доповнити словами "а також декларантами";

Враховано
Декларанти мають право ознайомитись з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) взятих проб та зразків товарів та отримувати копії результатів досліджень (аналізів, експертиз). Митні органи мають бути ознайомлені з результатами проведених досліджень (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів, що перебувають під митним контролем, взятих іншими органами державного контролю, а також декларантами.
Митним органам також повинні надаватися копії результатів таких досліджень (аналізів експертиз).

Митнi органи не вiдшкодовують нiяких витрат, понесених особою в результатi взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем. Витрати на проведення дослiдження (експертизи) проб та зразкiв товарiв, понесенi митними органами та митними лабораторiями, особою, яка має повноваження щодо таких товарiв, не вiдшкодовуються, за винятком випадкiв, коли таке дослiдження (експертиза) проводиться з iнiцiативи зазначеної особи.
у частині сьомій статті 77 вилучити слова "а також у випадках зазначених у статті 210 цього Кодексу", слова "зазначеної особи" замінити словом "декларанта".
-299- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Ч.7 статті 77 викласти в такій редакції:
"Митні органи компенсують усі витрати, які понесла особа в результаті взяття проб і зразків проб, що знаходяться під митним контролем, за винятком випадків, коли втрати складають не менш 100 доларів США. Витрати на проведення експертизи проб, які понесли митні органи і митна лабораторія, особа, яка має дозвіл на такі товари, не несе, за виключенням випадків, коли така експертиза проводиться за ініціативою особи".
Враховано
Враховано
частково
Митнi органи не вiдшкодовують витрат, понесених декларантом в результатi взяття проб та зразкiв товарiв, що перебувають пiд митним контролем. Витрати на проведення дослiдження (експертизи) проб та зразкiв товарiв, понесенi митними органами та митними лабораторiями, особою, яка має повноваження щодо таких товарiв, не вiдшкодовуються, за винятком випадкiв, коли таке дослiдження (експертиза) проводиться з iнiцiативи зазначеної особи.

Порядок взяття проб та зразкiв товарiв, термiни проведення їх дослiдження (експертизи), а також розпорядження ними встановлюються Державною митною службою України.
-300- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У абзаці 8 статті 77 слова "Державною митною службою України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
-301- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У ч.8 статті 77 замість слів "Державною митною службою" записати "Кабінетом Міністрів".
Враховано
Враховано
Порядок взяття проб та зразків товарів, строк проведення їх дослідження (аналізу, експертизи), а також розпорядження ними встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 78. Подання митним органам актiв, складених пiдприємствамиСтаття 78. Подання митним органам актiв, складених пiдприємствами

Пiдприємства, що перемiщують через митний кордон України товари, в присутностi посадової особи митного органу складають акти про невiдповiднiсть товарiв вiдомостям, зазначеним у необхiдних для здiйснення митного контролю документах, про пошкодження товарiв чи їх упаковки або маркування. Зазначенi акти подаються вiдповiдним митним органам.
-302- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У статті 78 слово "товари" розмістити між словами "переміщують" та "через".

-303- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Статтю 78 доповнити реченням:
"Форма акту встановлюється Державною митною службою".
Враховано

Враховано


Пiдприємства, що перемiщують товари через митний кордон України, в присутності посадової особи митного органу складають акти про невiдповiднiсть товарiв відомостям, зазначеним у необхiдних для здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарiв чи їх упаковки або маркування. Зазначені акти подаються вiдповiдним митним органам.
Форма акту встановлюється Державною митною службою.

Стаття 79. Користування та розпорядження транспортними засобами i товарами, щодо яких митне оформлення не закiнчене


-304- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)Користування та розпорядження транспортними засобами i товарами, щодо яких митне оформлення не закiнчене забороняється, за винятком випадкiв, передбачених цим Кодексом, iншими актами законодавства України та нормативними актами Державної митної служби України.
Статтю 79 вилучити повністю.
ВрахованоДержавна митна служба України вправi встановлювати умови та обмеження на користування та розпорядження транспортними засобами i товарами, щодо яких митне оформлення не закiнчене.


Стаття 80. Мова, якою подаються документи для здiйснення митного оформлення
-305- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Назву та текст статті 80 викласти в новій редакції:
"Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення

Враховано
частковоСтаття 79. Мова документів, які подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення


Необхiднi для здiйснення митного оформлення документи подаються митному органу українською мовою або офiцiйною мовою митних союзiв, членом яких є Україна. Якщо оригiнали таких документiв складенi iншою мовою, особа, що здiйснює декларування транспортних засобiв i товарiв, має забезпечити їх переклад українською мовою.
Документи, необхiднi для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються митному органу українською мовою або офiцiйною мовою митних союзiв, членом яких є Україна. Якщо оригiнали таких документiв складенi iншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок".
-306- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 80 замість слів "митних союзів, членом яких є Україна" записати "відповідно до міжнародних договорів України".Відхилено
Документи, необхiднi для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються митному органу українською мовою, офiцiйною мовою митних союзiв, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою, яка є поширеною у світі. Якщо оригiнали таких документiв складенi iншою мовою, декларант має забезпечити їх переклад на українську мову за власний рахунок.-307- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Абз.1 статті 80 викласти в такій редакції:
"Необхідні для здійснення документи подаються митному органу українською мовою чи офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна. Якщо оригінали цих документів складені іншою мовою, суб'єкт, що здійснює декларування транспортних засобів, повинен їх перекласти українською мовою, можлива подача документів російською та англійською мовами і надання перекладів з інших мов, які виконані особами, що надалі несуть відповідальність за відповідність інформації оригінала та перекладу.
При оформленні документів російською мовою буде вимагатися переклад українською мовою.
Приклад : Інвойс, оформлений у відповідності з перекладеним контрактом".
Враховано
частково
-308- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
Підтримуємо пропозицію Янковського М.А. до статті 77.
Враховано
частково


Стаття 81. Строки митного оформлення


Стаття 80. Строки митного оформлення

Митне оформлення здiйснюється митним органом не пiзнiше десяти днiв з часу пред'явлення транспортних засобiв i товарiв, що пiдлягають митному оформленню, та подання митної декларацiї та всiх необхiдних документiв i вiдомостей, а щодо товарiв, визначених у статтi 82 цього Кодексу, - не пiзнiше нiж через три днi.
-309- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Ч.1 статті 81 викласти в такій редакції:
"Митне оформлення здійснюється митним органом протягом однієї доби з часу пред'явлення транспортних засобів і товарів, що підлягають митному оформленню, подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей, а у разі взяття проб та зразків цих товарів на протязі до трьох діб".
-310- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
Підтримуємо пропозицію Крука Ю.Б. або Янковського М.А. до статті 78.
Враховано
частковоВраховано


Митне оформлення здійснюється митним органом, як правило, протягом однієї доби з часу пред'явлення транспортних засобів і товарів, що підлягають митному оформленню, подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей.


-311- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 81 викласти в новій редакції:
"Митне оформлення здійснюється протягом не більш, як десяти, а у випадках, зазначених у статті 82 цього Кодексу, - не більш, як трьох днів з дати пред'явлення товарів і транспортних засобів, що підлягають митному оформленню, та подання митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей. До зазначених строків не включається час, необхідний для здійснення інших видів контролю, зазначених у статті 27 цього Кодексу.
Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним органом митних процедур, визначених ним на підставі цього Кодексу відповідно до заявленого митного режиму".

Враховано
частково
-312- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Абз.1 статті 81 викласти в такій редакції:
"Митне оформлення здійснюється митним органом не пізніше трьох робочих днів з моменту пред'явлення транспортного засобу та товару, що підлягають митному оформленню, і подачі митної декларації та всіх необхідних документів і відомостей, а також товарів, які вказані у ст.82 цього Кодексу, - не пізніше чим через два календарних дня.
10 діб при оформленні митних документів на імпорт та експорт значний термін для підприємства".
Враховано


У разi якщо митному органу необхiдно пред'явити транспортнi засоби i товари, зазначенi строки обчислюються з моменту такого пред'явлення.


Митне оформлення вважається завершеним після виконання митним органом митних процедур, визначених ним на підставі цього Кодексу відповідно до заявленого митного режиму.

До зазначених строкiв не включається час, необхiдний для здiйснення контролю за транспортними засобами i товарами iншими державними органами.
Cтаття 82. Cпрощений порядок митного оформлення
-313- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Cтаття 81. Cпрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів

У разi перемiщення через митний кордон України товарiв, необхiдних для подолання наcлiдкiв cтихiйного лиха, аварiй, катаcтроф, епiдемiй, а також живих тварин, товарiв, що швидко пcуютьcя або мають короткочасний строк чи особливий режим зберiгання, радiоактивних матерiалiв, матерiалiв для заcобiв маcової iнформацiї їх митне оформлення може здiйcнюватиcя першочергово у cпрощеному порядку.

Назву та текст статті 82 викласти в новій редакції:
"Cпрощений порядок митного оформлення деяких видів товарів
У разі перемiщення через митний кордон України товарів, що надходять в Україну як технічна або гуманітарна допомога, товарiв, необхiдних для подолання наcлiдкiв cтихiйного лиха, аварiй, катаcтроф, епідемій, а також живих тварин, товарiв, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, радiоактивних матерiалiв, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для заcобiв маcової iнформацiї їх митне оформлення може здiйcнюватиcя першочергово у cпрощеному порядку".
-314- Н.д.Новик А.М. (Реєстр. картка № 353)
У частині першій статті 82 слова "може здійснюватися" замінити словом "здійснюється"
Враховано
частково


Враховано

У разі перемiщення через митний кордон України товарів, необхiдних для подолання наcлiдкiв cтихiйного лиха, аварiй, катаcтроф, епідемій, а також живих тварин, органів та інших анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації, товарiв, що мають обмежений строк чи особливий режим зберігання, радiоактивних матерiалiв, фото-, аудіо- і відеоматеріалів для заcобiв маcової iнформацiї, товарів міжнародної технічної та гуманітарної допомоги їх митне оформлення здiйcнюється першочергово у cпрощеному порядку.

-315- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Ч.1 статті 79 після слів "живих тварин" доповнити словами "органів та інших анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації (відп. до ст.ст.7 і 17 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині").
ВрахованоУмови заcтоcування cпрощеного порядку митного оформлення визначаютьcя Державною митною службою України.
-316- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ч.2 ст.79 суперечить п.9 ст.92 Конституції України, тому пропоную викласти її в такій редакції:
"Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення визначаються виключно законом".
Відхилено

Умови застосування спрощеного порядку митного оформлення визначаються Державною митною службою України.


Стаття 83. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог митного оформлення
-317- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Назву статті 83 викласти у такій редакції:
"Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення";

Враховано

Стаття 82. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення

У разi вiдмови у митному оформленнi та пропуску через митний кордон України товарiв митний орган зобов'язаний давати заiнтересованим особам вичерпне роз'яснення вимог митного оформлення, виконання яких забезпечує можливiсть такого пропуску.
Статтю 83 записати в новій редакції:
"У разi вiдмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарiв і транспортних засобів митний орган зобов'язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення з зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливiсть митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України".
Враховано


У разi вiдмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарiв і транспортних засобів митний орган зобов'язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення з зазначенням причин відмови та вичерпним роз'ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливiсть митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

ГЛАВА 12. Декларування товарiв


ГЛАВА 11. Декларування


Стаття 84. Митна декларацiя

-318- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)


Враховано

Стаття 83. Процедура декларування

Декларування митним органам транспортних засобiв i товарiв у разi їх перемiщення через митний кордон України чи в разi змiни митного режиму здiйснюється шляхом подання митному органу митної декларацiї.
Назву глави 12 та статтю 84 викласти в новій редакції:
"Глава 12. Декларування
Стаття 84. Процедура декларування
Декларування здiйcнюєтьcя шляхом заявлення за вcтановленою формою (пиcьмовою, уcною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх перемiщення через митний кордон України, а також вiдомоcтей, необхiдних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.
частково

Декларування здiйcнюєтьcя шляхом заявлення за вcтановленою формою (пиcьмовою, уcною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх перемiщення через митний кордон України, а також вiдомоcтей, необхiдних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Декларування митним органам товарiв, якi перемiщуються через митний кордон громадянами, здiйснюється безпосередньо цими громадянами шляхом подання митної декларацiї. До митної декларацiї вносяться вiдомостi лише про товари, якi пiдлягають обов'язковому декларуванню.
Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню, а також форма митних документів і порядок їх заповнення встановлюються Державною митною службою України".
-319- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
У ч.1 ст.81 виникає сумнів щодо об'єму терміну "товар".
Ч.2 ст.81 суперечить п9. ст.92, Конституції України, на підставі п.8 ст.116 Конституції України пропоную нову редакцію:
"Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню, а також форма митних документів та порядок їх заповнення встановлюються Кабінетом Міністрів України".

Враховано
частково

Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, , а також форма митних документів і порядок їх заповнення встановлюються Державною митною службою України.


Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Форма митної декларацiї, перелiк даних, що до неї вносяться, та порядок заповнення визначається Державною митною службою України.

Стаття 85. Тимчасова та неповна декларацiя
-320- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)


Стаття 84. Тимчасова та неповна декларацiя

Якщо у разi перемiщення через митний кордон України чи у строк, установлений чинним законодавством, декларант не може з об'єктивних причин здiйснити декларування товарiв у повному обсязi (крiм товарiв, якi перемiщуються транзитом через територiю України), такi товари можуть бути випущенi у вiльне використання митним органом пiсля подання тимчасової чи неповної декларацiї та пiд зобов'язання про подання митному органу митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку в установлений митним органом строк, але не пiзнiше нiж через 30 днiв з дня випуску товарiв у вiльне використання.
Статтю 85 викласти в новій редакції:
"Якщо декларант з поважних причин не може здійснити у повному обсязі декларування товарів і транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються транзитом через територію України), такі товари можуть бути випущені у вільний обіг після подання митному органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг.
Враховано

Якщо декларант з поважних причин не може здійснити у повному обсязі декларування товарів і транспортних засобів, які ввозяться на митну територію України, безпосередньо під час переміщення їх через митний кордон України (крім товарів, які переміщуються транзитом через територію України), такі товари можуть бути випущені у вільний обіг у спрощеному порядку після подання митному органу тимчасової чи неповної декларації та під зобов'язання про подання митної декларації, заповненої у звичайному порядку не пізніше ніж через 30 днів з дня випуску товарів у вільний обіг.

Рiшення про можливiсть випуску товарiв у вiльне використання з наступним оформленням митних документiв у повному обсязi приймається митним органом виходячи з обставин, пов'язаних з перемiщенням таких товарiв через митний кордон України, та характеристики пiдприємства.
Рішення про можливість випуску товарів у вільний обіг з наступним оформленням митних документів у повному обсязі приймається митним органом, виходячи з обставин переміщення таких товарів через митний кордон України, характеристики підприємства, установи, організації та за умови сплати належних митних платежів у повному обсязі".

Рішення про можливість випуску товарів у вільний обіг з наступним оформленням митних документів у повному обсязі приймається митним органом, виходячи з обставин переміщення таких товарів через митний кордон України, характеристики підприємства, установи, організації та за умови сплати належних митних платежів у повному обсязі.

Стаття 86. Перiодична митна декларацiя


Стаття 85. Перiодична митна декларацiя

У разi коли товари регулярно перемiщуються через митний кордон України однiєю i тiєю ж особою на одних i тих же умовах та пiдставах, митний орган може дозволити такiй особi подавати перiодичну митну декларацiю, яка оформляється на перемiщення товарiв за певний погоджений з митним органом перiод.


У разi, коли товари регулярно перемiщуються через митний кордон України однiєю i тiєю ж особою на одних i тих же умовах та пiдставах, митний орган може дозволити такiй особi подавати перiодичну митну декларацiю, яка оформляється на перемiщення товарiв за певний погоджений з митним органом перiод.

Порядок та умови подання перiодичної митної декларацiї визначаються Державною митною службою України.


Порядок та умови подання перiодичної митної декларацiї визначаються Державною митною службою України.


Cтаття 87. Транcпортнi заcоби i товари, що пiдлягають декларуванню


-321- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)


Враховано


Транcпортнi заcоби i товари у разi перемiщення їх через митний кордон України, а також змiни їх митного режиму та в iнших випадках, передбачених актами законодавства України, пiдлягають обов'язковому декларуванню.
Статтю 87 вилучити.
-322- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 87 доповнити словами такого змісту:
"...крім локомотивів, порожніх залізничних вагонів та контейнерів перевізників".


Відхилено
статтю вилучено
Cтаття 88. Форми декларування
-323- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 88 вилучити.
ВрахованоДекларування здiйcнюєтьcя шляхом заявлення за вcтановленою формою (пиcьмового, уcного тощо) точних вiдомостей про транспортнi засоби, товари та iншi предмети, про мету їх перемiщення через митний кордон України, а також вiдомоcтей, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення.
Форма декларування та перелiк вiдомостей, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення, а також форма митних документiв i порядок їх заповнення визначаються Державною митною службою України.

Cтаття 89. Мiсце декларування

-324- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)


Враховано

Cтаття 86. Мiсце декларування

Транспортнi засоби i товари декларуються митному органу, в зонi дiяльностi якого розташоване пiдприємство - власник цих транспортних засобiв i товарiв, якщо iнше не передбачено законодавством України.
Статтю 89 викласти в новій редакції:
"Товари і транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне оформлення цих товарів і транспортних засобів.
частково
Товари і транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, декларуються митному органу, який здійснює митне оформлення цих товарів і транспортних засобів.


Транспортнi засоби, що використовуються для перемiщення товарiв, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком випадкiв, передбачених частиною четвертою цiєї статтi.
Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
Морські, річкові та повітряні судна декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.
Транспортні засоби, які перевозять пасажирів, та порожні транспортні засоби декларуються митному органу за місцем перетинання ними митного кордону України".

Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.


-325- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Ч.2 статті 89 доповнити словами "...та статтею 87 цього Кодексу".
Відхилено


Транспортнi засоби i товари, якi належать громадянам, декларуються митному органу за мiсцем проживання або митному органу в мiсцi перетинання митного кордону.

Морськi, рiчковi та повiтрянi судна декларуються в порту чи аеропорту прибуття на митну територiю України або в порту чи аеропорту вiдправлення з митної територiї України.
-326- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Стаття 89. Абзац 4.
Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, які перевозять пасажирів, декларуються в місці перетину митного кордону України чи з місця розташування власника транспортного засобу.
Враховано
частково

Морські, річкові та повітряні судна декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.

Порожнi транспортнi засоби та транспортнi засоби, якi перевозять пасажирiв, декларуються в мiсцi перетинання митного кордону України.
Інакше виключається можливість декларування транспортних засобів по місцю розташування підприємства, та створюються додаткові труднощі.
-327- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276та інші
Підтримуємо пропозицію Янковського М.А. до статті 86.
Враховано

Порожні транспортні засоби та транспортні засоби, які перевозять пасажирів, декларуються в місці перетину митного кордону України або в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу.

Cтаття 90. Процедура декларування
Процедура декларування, включаючи його форму та перелiк даних, якi належить оголоcити у заявi, визначаєтьcя Державною митною службою України.-328- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)Враховано


Декларування транcпортних заcобiв i товарiв, якi належать пiдприємствам, здiйcнюєтьcя безпоcередньо влаcником або на пiдcтавi договору - пiдприємcтвами-поcередниками (митними брокерами).
Статтю 90 вилучити повністю.Товари, якi перемiщуютьcя через митний кордон України громадянами, декларуютьcя цими громадянами або уповноваженими ними особами на пiдставi нотарiально засвiдченого доручення.

Стаття 91. Строки подання митної декларацiї
-329- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У назві статті 91 слова "подання митної декларації" замінити словом "декларування";Враховано


Стаття 87. Строки декларування

Митна декларацiя подається митному органу у строки, що встановлюються Державною митною службою України. Цi строки не повиннi перевищувати десяти днiв з дати пред'явлення транспортних засобiв i товарiв митному органу у мiсцi доставлення.
абз.1 статті 91 викласти в новій редакції:
"Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення, протягом десяти днів з дати пред'явлення цьому органу товарів і транспортних засобів".

Враховано


Митна декларація подається митному органу, який здійснює митне оформлення, протягом десяти днів з дати доставлення товарів і транспортних засобів у митний орган призначення.


-330- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Стаття 91. Абзац 1:
Митна декларація подається митному органу в термін, який встановлюється Державною податковою службою України. Ці терміни не повинні перевищувати десять робочих днів з дати пред(явлення транспортного засобу і товарів митному органу в місці доставки.
Бувають ситуації коли десять календарних днів припадають на святкові та вихідні дні, що не дозволяє провести підготовку документів і виконати вимоги митних органів.
Відхилено


У разi перемiщення громадянами через митний кордон України товарiв у ручнiй поклажi та в супроводжуваному багажi митна декларацiя подається митному органу одночасно з пред'явленням цих товарiв.
Частину другу статті 91 викласти у такій редакції:
"Товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, декларуються митному органу одночасно з пред'явленням цих товарів."
Враховано
Товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, декларуються митному органу одночасно з пред'явленням цих товарів.

Порожнi транспортнi засоби та транспортнi засоби, в яких перевозяться пасажири, у разi в'їзду на митну територiю України декларуються митному органу не пiзнiше трьох годин з моменту прибуття у пункт пропуску на митному кордонi України, а у разi виїзду за межi митної територiї - не пiзнiше нiж за три години до перетинання митного кордону України.


Порожнi транспортнi засоби та транспортнi засоби, в яких перевозяться пасажири, у разi в'їзду на митну територiю України декларуються митному органу не пiзнiше трьох годин з моменту прибуття у пункт пропуску на митному кордонi України, а у разi виїзду за межi митної територiї - не пiзнiше нiж за три години до перетинання митного кордону України.

Зазначенi строки можуть продовжуватися у порядку 482.та на умовах, визначених Державною митною службо483.ю України.


Зазначенi строки можуть продовжуватися у порядку та на умовах, визначених Державною митною службою України.


Cтаття 92. Прийняття митної декларацiї


Cтаття 88. Прийняття митної декларацiї


Подана оcобою митна декларацiя приймаєтьcя та реєcтруєтьcя митним органом у порядку, що визначаєтьcя Державною митною службою України.
-331- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 92, частина 2. Виключити слово "комерційних", - текст "та інших необхідних документів", а текст "Державною митною службою" замінити текстом "Кабінетом Міністрів".

Відхилено

Митна декларацiя приймаєтьcя та реєcтруєтьcя митним органом у порядку, що визначаєтьcя Державною митною службою України.

Подання митної декларацiї повинно cупроводжуватиcь наданням митному органу комерцiйних супровiдних та iнших необхiдних документiв, перелiк яких визначається Державною митною службою України.

-332- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У статті 92:
у частині першій вилучити слова "подана особою";
Відхилено

Подання митної декларацiї повинно cупроводжуватиcь наданням митному органу комерцiйних супровiдних та iнших необхiдних документiв, перелiк яких визначається Державною митною службою України.

З метою перевiрки iнформацiї, що мicтитьcя у митнiй декларацiї та поданих документах, митний орган може запросити додатковi вiдомоcтi, необхiднi для здiйcнення митного контролю та митного оформлення.
у частині третій статті 92 слова "запросити додаткові відомості, необхідні" замінити словами "зажадати додаткових відомостей, необхідних";
у частині четвертій статті 92 слово "момент" замінити словом "дата і час".
-333- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 92. Частину 3 виключити.
-334- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Ч.3 статті 92 необхідно виключити.
ВрахованоВраховано

Враховано


Враховано


Митна декларацiя приймається митним органом, якщо встановлено, що в нiй мiстяться всi необхiднi вiдомостi i до неї додано всi необхiднi документи. Момент прийняття митної декларацiї фiксується посадовою особою митного органу, що її прийняла, проставленням вiдмiток на бланку митної декларацiї та вiдповiдним записом у документах митного органу.

Митна декларацiя приймається митним органом, якщо встановлено, що в нiй мiстяться всi необхiднi вiдомостi i до неї додано всi необхiднi документи. Дата і час прийняття митної декларацiї фiксується посадовою особою митного органу, що її прийняла, проставленням вiдмiток на бланку митної декларацiї та вiдповiдним записом у документах митного органу.

Вiдмова митного органу в прийняттi митної декларацiї повинна бути мотивована, а причини вiдмови письмово повiдомленi декларанту.
-335- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Частину п'яту статті 92 вилучити.
Відхилено


З моменту прийняття митної декларацiї вона є документом, що засвiдчує факти, якi мають юридичне значення.


З моменту прийняття митної декларацiї вона є документом, що засвiдчує факти, якi мають юридичне значення.

Митний орган не має права вiдмовити в прийняттi митної декларацiї, якщо декларантом виконано умови, встановленi цим Кодексом.
-336- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У частині сьомій слова "цим Кодексом" замінити словами "законодавством України".
-337- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 92, частина 7. Пропоную не враховувати поправку В.Зачосова за №225.
ВрахованоВідхилено
Митний орган не має права відмовити в прийнятті митної декларації, якщо декларантом виконано всі умови, встановлені законодавством України.
Вiдмова митного органу в прийняттi митної декларацiї повинна бути мотивована, а причини вiдмови письмово повiдомленi декларанту.


Стаття 93. Декларант
-338- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)


Стаття 89. Декларанти

Декларантом може бути особа, яка перемiщує транспортнi засоби i товари, або митний брокер.
Статтю 93 викласти в новій редакції:
"Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери (посередники).
Враховано

Декларантами можуть бути підприємства або громадяни, яким належать товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважені ними митні брокери (посередники).

Декларантом транспортних засобiв i товарiв, що пiдлягають декларуванню митним органам згiдно з цим Кодексом, може бути лише суб'єкт, зареєстрований вiдповiдно до законодавства України.
Декларантами товарів і транспортних засобів, що належать громадянам, крім того, можуть бути громадяни, уповноважені власниками зазначених товарів і транспортних засобів на здійснення декларування нотаріально засвідченими дорученнями".

Декларантами товарів і транспортних засобів, що належать громадянам, крім того, можуть бути громадяни, уповноважені власниками зазначених товарів і транспортних засобів на здійснення декларування нотаріально засвідченими дорученнями.


-339- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Абзац другий статті 93 виключити.
Враховано


Декларантом товарiв, що перемiщуються через митний кордон України фiзичними особами, можуть бути лише громадяни - власники цих товарiв або уповноваженi ними особи на пiдставi нотарiально засвiдченого доручення.
Декларант виконує всi обов'язки i несе у повному обсязi вiдповiдальнiсть, передбачену цим Кодексом, незалежно вiд того, є вiн особою, яка перемiщує транспортнi засоби, товари через митний кордон України, чи митним брокером.

Стаття 94. Обов'язки i права декларанта
-340- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
З назви статті 94 вилучити слова "і права"

Враховано

Стаття 90. Обов'язки декларантаЧ.1 статті 94 викласти у такій редакції:
"Декларант виконує всі обов'язки і несе у повному обсязі відповідальність, передбачену цим Кодексом, незалежно від того, є він власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, митним брокером чи іншою уповноваженою особою."

Враховано

Декларант виконує всі обов'язки і несе у повному обсязі відповідальність, передбачену цим Кодексом, незалежно від того, є він власником товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, митним брокером чи іншою уповноваженою особою.

Декларант зобов'язаний:Декларант зобов'язаний:

1) здiйснити декларування транспортних засобiв i товарiв вiдповiдно до порядку, встановленого цим Кодексом;


здійснити декларування товарів і транспортних засобів відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом;

2) пред'явити на вимогу митного органу для митного контролю i митного оформлення транспортнi засоби i товари;
-341- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абз.4 статті 94 викласти у новій редакції:
"на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні засоби для митного контролю і митного оформлення".
Враховано
на вимогу митного органу пред'явити товари і транспортні засоби для митного контролю і митного оформлення;

3) подати митному органу документи i додатковi вiдомостi, необхiднi для виконання митних процедур;
-342- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 94, частина 1:
пункт 3) викласти у редакції:
"надати митному органу передбачені законодавством з питань митної справи документи і відомості, необхідні для виконання митних процедур";
Враховано
частково
надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних процедур;

4) сплатити мито, митнi збори та iншi митнi платежi.
пункт 4) викласти у редакції:
"сплатити, передбачені законом митні платежі".
-343- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У абз.6 статті 94 вилучити слова "мито, митні збори та інші";Враховано
Сплатити митні платежі.

Крiм iнших прав, передбачених цим Кодексом, до подання митної декларацiї декларант має право пiд митним контролем оглядати i визначати кiлькiснi та якiснi параметри транспортних засобiв i товарiв, з дозволу митного органу брати проби та зразки товарiв. Окрема митна декларацiя на проби та зразки товарiв не подається за умови, що вiдомостi про них будуть наведенi в митнiй декларацiї, яка подається щодо всiх товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України.
абз.7 виключити.

ВрахованоСтаття 95. Попередня митна декларацiя
-344- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Стаття 91. Попередня митна декларацiя


Перед застосуванням до транспортних засобiв i товарiв вiдповiдного митного режиму може подаватися попередня митна декларацiя. Форма такої декларацiї та перелiк вiдомостей, якi зазначаються в нiй, встановлюються Державною митною службою України.
Статтю 95 викласти в новій редакції:
"Стаття 95. Попередня митна декларація та попереднє повідомлення
До ввезення товарів на митну територію України декларантом подаються до відповідного митного органу попередня митна декларація чи попереднє повідомлення.
Враховано
частково

До ввезення товарів на митну територію України декларантом може подаватися до відповідного митного органу попередня митна декларацiя.
Подання попередньої митної декларації при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів є обов'язковим.

З дозволу митного органу замiсть попередньої митної декларацiї можуть подаватися транспортнi, комерцiйнi та iншi документи, в тому числi iноземною мовою, якою володiють посадовi особи митного органу, якщо в цих документах є вiдомостi, перелiк яких вiдповiдає вимогам попередньої митної декларацiї.


Порядок подання попередньої митної декларації, її форма та перелік відомостей, що зазначаються у ній, встановлюються Державною митною службою України".
-345- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
У статті 89 залишити редакцію 1-го читання ст.95.
Враховано

Порядок подання попередньої митної декларації, її форма та перелік відомостей, що зазначаються у ній, встановлюються Державною митною службою України-346- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Попередня митна декларація для ввезення підакцизних товарів на територію України обов'язкова.
Враховано


Cтаття 96. Порядок подання попередньої митної декларацiї
Попередня митна декларацiя подається перевiзником одночасно з пред'явленням транспортних засобiв i товарiв або з дозволу митного органу не пiзнiше наступного робочого дня пiсля пред'явлення цих засобiв чи товарiв.
-347- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У ч.1 статті 96 замість слова "перевізником" записати "власником вантажу (уповноваженою ним особою)".
-348- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 96 вилучити.
Відхилено
статтю вилученоВраховано


У разi вiдсутностi представника, спецiально уповноваженого перевiзником, подання попередньої митної декларацiї може здiйснюватися капiтаном, водiєм або iншою фiзичною особою, яка керує транспортним засобом.
-349- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Ч.2 статті 96 викласти в такій редакції:
"Начальники митниці у порядку, визначеному Державною митною службою України, надають вантажовласникам (уповноваженим ними особам) транспортні засоби, що його перевозять, та про транспортні документи з розстрочкою до 10 днів".
Відхилено
статтю вилучено
Стаття 97. Змiна, доповнення та вилучення митної декларацiї
-350- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 97 викласти в новій редакції:


Стаття 92. Змiна, доповнення та вилучення митної декларацiї

З дозволу митного органу вiдомостi, зазначенi у митнiй декларацiї, можуть бути змiненi чи доповненi, а подана митна декларацiя вилучена.
" З дозволу митного органу відомості, зазначені у митній декларації, можуть бути змінені чи доповнені, а подана митна декларація вилучена.
Враховано

З дозволу митного органу відомості, зазначені у митній декларації, можуть бути змінені чи доповнені, а подана митна декларація вилучена.

Змiна, доповнення чи вилучення можуть бути здiйсненi лише до:
Зміна, доповнення чи вилучення можуть бути здійснені лише до моменту прийняття митним органом митної декларації до митного оформлення.

Зміна, доповнення чи вилучення можуть бути здійснені лише до моменту прийняття митним органом митної декларації до митного оформлення.

а) початку перевiрки митної декларацiї;
Зміна, доповнення та вилучення митної декларації після її прийняттяб) початку огляду транспортних засобiв i товарiв.
Митним органом до митного оформлення не допускаються.Змiна, доповнення та вилучення митної декларацiї пiсля вчинення митним органом дiй, передбачених пунктами "а" або "б" частини другої цiєї статтi, не допускаються. Внесення до митної декларацiї змiн чи доповнень, якi мають iстотне значення для застосування процедур митного контролю щодо транспортних засобiв i товарiв або впливають на умови оподаткування таких транспортних засобiв i товарiв чи застосування до них заходiв нетарифного регулювання, здiйснюється шляхом подання митному органу нової митної декларацiї, якщо це не суперечить положенням цього Кодексу.
Внесення до митної декларації змін чи доповнень, які мають істотне значення для застосування процедур митного контролю щодо товарів і транспортних засобів або впливають на умови оподаткування товарів чи застосування до них заходів нетарифного регулювання, здійснюється шляхом подання митному органу нової митної декларації, якщо це не суперечить положенням цього Кодексу.
Службові особи митних органів не мають права заповнювати митну декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені

Зміна, доповнення та вилучення митної декларації після її прийняття митним органом до митного оформлення не допускаються. Внесення до митної декларації змін чи доповнень, які мають істотне значення для застосування процедур митного контролю щодо товарів і транспортних засобів або впливають на умови оподаткування товарів чи застосування до них заходів нетарифного регулювання, здійснюється шляхом подання митному органу нової митної декларації, якщо це не суперечить положенням цього Кодексу.


Посадовi особи митних органiв не мають права з власної iнiцiативи, на доручення чи прохання осiб заповнювати митну декларацiю, змiнювати чи доповнювати вiдомостi, зазначенi в митнiй декларацiї, за винятком внесення до неї вiдомостей, що належать до компетенцiї митних органiв.
в митній декларації, за винятком внесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів".

Службові особи митних органів не мають права заповнювати митну декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в митній декларації, за винятком внесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.

Cтаття 98. Cпрощений порядок декларування транcпортних заcобiв i товарiв
-351- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 98 вилучити повністю.
Відхилено
З метою прискорення митного оформлення Державна митна служба України може запроваджувати cпрощений порядок декларування транcпортних заcобiв i товарiв.

-352- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
Вилучити статтю 90 (пропозиція Бєлоусової І.А.), залишивши редакцію ст.98 першого читання.
-353- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Прошу доповнити розділ ІІІ "Митне оформлення" Митного кодексу України, прийнятого в першому читанні, новою статтею такого змісту:


Враховано
у ст.84


"Стаття …. Митне оформлення міжнародної технічної допомоги
Митне оформлення вантажів (товарів, предметів), які ввозяться (пересилаються) на митну територію України у зв'язку з міжнародною технічною допомогою, здійснюється митними органами України за наявності документу, який засвідчує державну реєстрацію програми або проекту міжнародної технічної допомоги відповідно до законодавства.
Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України як міжнародна технічна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам України відповідними юридичними особами незалежно від форми власності, з обов'язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма "Міжнародна технічна допомога", завіреного печаткою митника. Порядок першочергового безкоштовного спрощеного декларування міжнародної технічної допомоги затверджується Державною митною службою України.
Враховано
частково
у ст.81Вантажі (товари, предмети), роботи, послуги, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України відповідно до законодавства у зв'язку з міжнародною технічною допомогою, звільняються від сплати мита, митних зборів та будь-яких інших платежів.
Митне оформлення міжнародної технічної допомоги здійснюється за місцезнаходженням її одержувача.
Товари (предмети), роботи, послуги, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України відповідно до законодавства у зв'язку з міжнародною технічною допомогою, оформляються митницею для вільного використання.
Якщо товари (предмети), які ввозяться для використання в офісах іноземних виконавців, оформляються в режимі тимчасового ввезення, то після закінчення програми або проекту міжнародної технічної допомоги такі товари (предмети) можуть передаватися реципієнтам, виконавцям програм, проектів міжнародної технічної допомоги, вивозитися за межі України або знищуватися (за умови знаходження у стані, що унеможливлює або виключає його подальше використання) відповідно до порядку, встановленого митним законодавством України. У випадку, коли реципієнти або виконавці програм, проектів міжнародної технічної допомоги відмовляються прийняти таке майно, воно може бути оформлене як гуманітарна допомога та передане одержувачам гуманітарної допомоги згідно з законодавством України про гуманітарну допомогу.
Особисте майно іноземного персоналу виконавців програм, проектів міжнародної технічної допомоги, яке ввозиться в Україну для особистого використання таких осіб чи членів їх сімей, пропускається на митну територію України на період дії програми та проекту міжнародної технічної допомоги у відповідності до умов міжнародних договорів України".

Р О З Д I Л IV
-354- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Главу 13 розбити на глави 12 "Попередні операції" та 13 "Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України".
ВрахованоР О З Д I Л IV

Перемiщення та пропуск транспортних засобiв i товарiв через митний кордон України
До глави 12 включити наступні статті: 99, 101, 102, 103, об'єднані в одну 1-7 та 108, 104.

Перемiщення та пропуск товарів і транспортних засобiв через митний кордон України

ГЛАВА 13.
Попереднi операцiї
До глави 13 включити наступні статті: 100, 105, 106.

ГЛАВА 12
Попередні операції


Стаття 99. Попереднi операцiї


Стаття 93. Попередні операції

Попереднiми операцiями вважаються дiї, якi виконуються до початку митного оформлення транспортних засобiв i товарiв.
-355- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 99 необхідно конкретизувати попередні операції, в чому їх зміст, хто виконує та несе витрати за проведення.

Відхилено

Попередніми операціями вважаються дії, що виконуються до початку митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Попереднi операцiї покликанi сприяти прискоренню митного оформлення транспортних засобiв i товарiв, а також здiйсненню передбачених цим Кодексом митних процедур.
-356- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр. картка №357)
Статтю 99 викласти у новій редакції:
"Стаття ___. Попередні операції

Попередні операції покликані сприяти прискоренню митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також здійсненню передбачених цим Кодексом митних процедур.


Попередніми операціями вважаються дії, що виконуються до початку митного оформлення товарів і транспортних засобів.
Попередні операції покликані сприяти прискоренню митного оформлення товарів і транспортних засобів, а також здійсненню передбачених цим Кодексом митних процедур.
Умови та порядок застосування попередніх операцій, передбачених цим Кодексом, не залежать від країни походження товарів або країни їх відправлення."
Враховано
частково
Умови та порядок застосування попередніх операцій, передбачених цим Кодексом, не залежать від країни походження товарів або країни їх відправлення.


-357- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Главу 13 "Попередні операції" розбити на глави 13 та 13-1, виклавши їх у такій редакції:
"Глава 13. Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України";
статтю 99 викласти у новій редакції:
"Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійсню-
ється через пункти пропуску на митному кордоні України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України.
ВідхиленоПеремiщення окремих видів товарів через митний кордон України може здiйснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на митному кордонi України. Перелiк таких пунктів пропуску затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.".Стаття 100. Пункти пропуску на митному кордонi України, через якi перемiщуються транспортнi засоби i товари

Статтю перенесено до глави 13 "Переміщення…"


Перемiщення транспортних засобiв i товарiв здiйснюється через пункти пропуску на митному кордонi України, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України та мiжнародними договорами України.
Перемiщення окремих видiв товарiв може здiйснюватися через спецiально визначенi пункти пропуску на митному кордонi України. Перелiк таких товарiв та пунктiв пропуску затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Стаття 101. Подання документiв митним органам в пунктах пропуску на митному кордонi України
-358- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 101 викласти у новій редакції:
"Cтаття ___. Подання документів митним органам в пунктах пропуску на митному кордоні України


Враховано

Cтаття 94. Подання документів митним органам в пунктах пропуску на митному кордоні України


Якщо митне оформлення транспортних засобiв i товарiв у повному обсязi вiдповiдно до їх митного режиму здiйснюється не в мiсцi перетинання митного кордону, митному органу у пунктi пропуску на митному кордонi України подаються транспортнi, комерцiйнi та iншi супровiднi документи, що мiстять вiдомостi про транспортнi засоби i товари, достатнi для прийняття рiшення про можливiсть їх пропуску через митний кордон України.
Якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів у повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в місці перетинання митного кордону, митному органу у пункті пропуску на митному кордоні України подаються транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про товари і транспортні засоби, достатні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України."

Якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів у повному обсязі відповідно до їх митного режиму здійснюється не в місці перетинання митного кордону, митному органу у пункті пропуску на митному кордоні України подаються транспортні, комерційні та інші супровідні документи, що містять відомості про товари і транспортні засоби, достатні для прийняття рішення про можливість їх пропуску через митний кордон України.


Стаття 102. Повiдомлення митних органiв про перетинання митного кордону України чи про намiр вивезти транспортнi засоби i товари за межi митної територiї України
-359- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Стаття 102. Вилучити.
Оскільки зміст даної статті обмежує свободу зовнішньоекономічної діяльності. А також потягне за собою труднощі виконання обов(язків перед інопартнерами.
Відхилено


Стаття 95. Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України та про намір вивезти товари за межі митної території України

У разi ввезення транспортних засобiв i товарiв на митну територiю України перевiзник заздалегiдь повiдомляє митний орган про намiр перетнути митний кордон України.
-360- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У ч.1 статті 102 замість слова "перевізник" записати "власник вантажу (уповноважена ним особа)".
Враховано
редакційно
Під час ввезення товарів на митну територію України декларант заздалегідь повідомляє відповідний митний орган про намір ввезти ці товари.

У разi вивезення транспортних засобiв i товарiв за межi митної територiї України особа, яка їх перемiщує, попередньо повiдомляє митний орган про намiр вивезти транспортнi засоби i товари. Митний орган визначає час i мiсце, доставки транспортних засобiв i товарiв для здiйснення митного контролю та митного оформлення.
-361- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 102 викласти у новій редакції::
"Стаття ___. Повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України та про намір вивезти товари за межі митної території України
Враховано
У разі вивезення товарів за межі митної території України декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір вивезти ці товари. Митний орган визначає час і місце доставки зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Положення цiєї статтi не застосовуються до морських, рiчкових та повiтряних суден, якi перетинають митну територiю України без зупинки в порту чи аеропорту, розташованому на митнiй територiї України.
Під час ввезення товарів на митну територію України декларант заздалегідь повідомляє відповідний митний орган про намір ввезти ці товари.

Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти товари з цієї території встановлюється Державною митною службою України.


У разі вивезення товарів за межі митної території України декларант попередньо повідомляє відповідний митний орган про намір вивезти ці товари. Митний орган визначає час і місце доставки зазначених товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Положення цiєї статтi не застосовуються до морських, рiчкових та повiтряних суден, якi перетинають митну територiю України без зупинки в порту чи аеропорту, розташованому на митнiй територiї України.


Порядок повідомлення митного органу про намір ввезти товари на митну територію України або вивезти товари з цієї території встановлюється Державною митною службою України."
Стаття 103. Доставка транспортних засобiв, товарiв i документiв на них у мiсце, визначене митним органом
-362- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 103 викласти в іншій редакції:
"Стаття ___. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом


Враховано
Cтаття 96. Доставка товарів та документів у місце, визначене митним органом

Пiсля подання зазначеного в статтi 102 цього Кодексу повiдомлення перевiзник зобов'язаний доставити транспортнi засоби, товари i документи на них без будь-якої змiни їх стану у визначене митним органом мiсце i забезпечити перебування їх у цьому мiсцi до прибуття посадових осiб митного органу.
Після подання зазначеного в статті 106 цього Кодексу повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття посадових осіб митного органу.

Після подання зазначеного в статті 95 цього Кодексу повідомлення декларант зобов'язаний доставити товари та документи на них без будь-якої зміни їх стану у визначене митним органом місце і забезпечити перебування їх у цьому місці до прибуття посадових осіб митного органу.

Доставка транспортних засобiв, товарiв i документiв на них повинна бути здiйснена в строк, визначений митним органом у межах звичайних строкiв доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту та iнших умов перевезення, але не пiзнiше за граничний строк, визначений iз розрахунку за добу.
Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена в строк, визначений митним органом у межах звичайних строків доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту та інших умов перевезення.
Товари і транспортні засоби, якими вони перевозяться, після прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю.
Зміна місця стоянки транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів ідентифікації допускаються лише з дозволу митного органу.
Усі додаткові витрати, понесені декларантом внаслідок дій чи обставин, передбачених цією статтею, митними органами не відшкодовуються".

Доставка товарів та документів на них повинна бути здійснена в строк, визначений митним органом у межах звичайних строків доставки, виходячи з можливостей транспортного засобу, встановленого маршруту та інших умов перевезення.
Товари та транспортні засоби, якими вони перевозяться, після прибуття у місце доставки розміщуються у зонах митного контролю.
У місці доставки товари і транспортні засоби пред'являються, а документи на них передаються митному органу. Заява про пред'явлення товарів і транспортних засобів для митного контролю та передання документів на них мають бути зроблені у мінімально можливий строк після їх прибуття, а у разі прибуття поза робочим часом, установленим для митного органу - у мінімально можливий строк після початку роботи цього органу. Товари і транспортні засоби, що прибувають, розміщуються у зонах митного контролю.-363- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Стаття 103.
Оскільки зміст даної статті обмежує свободу зовнішньоекономічної діяльності. А також потягне за собою труднощі виконання обов(язків перед інопартнерами.
Відхилено

Зміна місця стоянки транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів ідентифікації допускаються лише з дозволу митного органу.-364- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
Підтримуємо пропозицію Янковського М.А. до статей 102 та 103 1-го читання.

Усі додаткові витрати, понесені декларантом внаслідок дій чи обставин, передбачених цією статтею, митними органами не відшкодовуються.

Стаття 104. Пред'явлення транспортних засобiв i товарiв митному органу у мiсцi доставки
У мiсцi доставки транспортнi засоби i товари пред'являються, а документи на них передаються митному органу. Заява про пред'явлення транспортних засобiв i товарiв для митного контролю та передання документiв на них мають бути зробленi у мiнiмально можливий строк пiсля їх прибуття, а у разi прибуття у позаробочий час митного органу - у мiнiмально можливий строк пiсля початку роботи митного органу. Транспортнi засоби i товари, що прибувають у мiсце доставки, розмiщуються у зонах митного контролю.

Статтю об'єднано зі статтею 96Змiна мiсця стоянки транспортного засобу, розвантаження, перевантаження товарiв, висадка пасажирiв, розпакування, пакування чи перепакування товарiв, змiна, вилучення чи пошкодження засобiв iдентифiкацiї допускаються лише з дозволу митного орган
Усi додатковi витрати, понесенi перевiзником внаслiдок дiй чи обставин, передбачених цiєю статтею, митними органами не вiдшкодовуються.

Cтаття 105. Заборона щодо перемiщення окремих видiв товарiв i предметiв
-365- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 105 викласти у такій редакції:
"Заборона щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України

Враховано
в ст.98 глави 13Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територiю товарiв i предметiв окремих видiв може заборонятися чи обмежуватися законодавcтвом України. Не можуть бути пропущенi через митний кордон України товари та предмети:
Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територiю товарiв окремих видiв може заборонятися чи обмежуватися законодавcтвом України.
Не можуть бути пропущенi через митний кордон України товари:
1) забороненi до перемiщення через митний кордон України, а саме:
а) забороненi до ввезення в Україну, до яких належать:
товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю наcелення та тваринному cвiту, чи призвеcти до заподіяння шкоди довкіллю;1) забороненi до перемiщення через митний кордон України, а саме:
літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну або релігійну ворожнечу, закликають до насильницького повалення конституційного ладу в Україні;
б) забороненi до вивезення з України, а саме:
товари, якi cтановлять нацiональне, icторичне або культурне надбання українcького народу, що визначаєтьcя вiдповiдно до законiв України;а) забороненi до ввезення в Україну, до яких належать:
в) забороненi до транзиту через митну територію України;
Конкретний перелiк товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, та вивезення за межі митної території України затверджуєтьcя Верховною Радою України;товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю наcелення та тваринному cвiту, чи призвеcти до заподiяння шкоди довкiллю;
2) щодо яких не було здiйcнене митне оформлення;
3) якi перемiщуютьcя через митний кордон України з порушенням положень цього Кодекcу та iнших актiв законодавcтва України.
До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях, в тому числі транзитом, забороняються валютні цінності та культурні цінності."продукцiя, що пропагує iдеї вiйни, раcизму, раcової диcкримiнацiї, геноциду тощо;

-366- Н.д.Бабич В.Г. (Округ №218)
Другий абзац пункту 1а статті 105 доповнити словом "...порнографія".

Врахованоб) забороненi до вивезення з України, а саме:
-367- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Підпункт б) пункту 1 статті 92 пропонуємо викласти в такій редакції:
"б) заборонені до вивезення з України, а саме:

Враховано
у гл.13


предмети, якi cтановлять нацiональне, icторичне або культурне надбання українcького народу, що визначаєтьcя вiдповiдно до законiв України;
товари, які є культурними цінностями, занесеними до Державного реєстру національного культурного надбання, Національного архівного фонду та Музейного фонду України".в) забороненi до транзиту через митну територiю України, до яких належать товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю наcелення та тваринному cвiту або заподiяти шкоду довкiллю.
Оскільки підлягають вивезенню лише рухомі пам'ятки, запропонована редакція узгоджена зі статтею 14 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".Конкретний перелiк товарiв i предметiв, на якi поширюється дiя цiєї cтаттi, затверджуєтьcя Кабiнетом Мiнicтрiв України;
2) щодо яких не було здiйcнене митне оформлення;
3) якi перемiщуютьcя через митний кордон України з порушенням положень цього Кодекcу та iнших актiв законодавcтва України.
До перемiщення через митний кордон України у мiжнародних поштових вiдправленнях, в тому числi транзитом, забороняються монети, банкiвськi та кредитнi бiлети, будь-якi цiнностi на пред'явника, дорожнi чеки, платина, золото або срiбло у виробах чи необробленому виглядi, дорогоцiнне камiння, ювелiрнi та iншi коштовнi вироби.
-368- Національний банк України
Останню частину проекту статті 105 пропонуємо викласти у такій редакції:
"Правила переміщення валютних цінностей через митний кордон України встановлюються Національним банком України".
Відхилено-369- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Ч.3 статті 105 доповнити в кінці словами "...національні та іноземні грошові знаки (валюта)".
ВідхиленоСтаття 106. Обмеження щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України
-370- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 106 викласти у такій редакції:
"Стаття 106. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України

Враховано
в ст.99 глави 13


Стосовно окремих товарiв можуть запроваджуватись обмеження у разi їх перемiщення через митний кордон України. Пропуск таких товарiв через митний кордон України здiйснюється на пiдставi дозволiв уповноважених державних органiв, що виконують вiдповідні контрольнi функцiї.
Стосовно окремих товарів можуть запроваджуватись обмеження у разі їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів уповноважених державних органів, що виконують відповідні контрольні функції.
Переліки товарів, переміщення яких через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів державних органів, порядок видачі таких дозволів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Державні органи, уповноважені видавати такі дозволи, визначаються Кабінетом Міністрів України.Перелiки товарiв, перемiщення яких через митний кордон України здiйснюється на пiдставi дозволiв зазначених державних органiв, порядок видачi таких дозволiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Державнi органи (мiнiстерства, iншi централь i органи виконавчої влади), уповноваженi видавати такi дозволи, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо яких встановлено обмеження, встановлюється Державною митною службою України".Порядок здiйснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарiв, щодо яких встановлено обмеження, встановлюється Державною митною службою України.
-371- Національний банк України
Частину 1 статті 106 після слів "уповноважених державних органів" доповнити словами "Національного банку України та уповноважених банків".
-372- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В ч.1 статті 106 слід визначити який саме уповноважений державний орган визначає стосовно яких товарів запроваджуються обмеження і в тому суть цих обмежень.
Відхилено
Відхилено


Cтаття 107. Порядок перемiщення через митний кордон України транcпортних заcобiв
Транcпортнi заcоби перемiщуютьcя через митний кордон України вiдповiдно до встановленого митного режиму у порядку, передбаченому цим Кодексом та актами законодавcтва України.
Cтаття 108. Порядок перемiщення товарiв через митний кордон України
-373- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 108 об'єднати зі статтею 107


Враховано
в ст.


Товари перемiщуютьcя через митний кордон України вiдповiдно до встановленого митного режиму у порядку, передбаченому цим Кодексом та актами законодавcтва України.
ГЛАВА 13
Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України

Стаття 97. Пункти пропуску на митному кордоні України, через які переміщуються товари і транспортні засоби
Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України здійснюється через пункти пропуску на митному кордоні України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України.
Перемiщення окремих видів товарів через митний кордон України може здiйснюватися через спеціально визначені пункти пропуску на митному кордонi України. Перелiк таких пунктів пропуску затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Стаття 98. Заборона щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України
Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територiю товарiв окремих видiв може заборонятися чи обмежуватися законодавcтвом України.
Не можуть бути пропущенi через митний кордон України товари:
1) забороненi до перемiщення через митний кордон України, а саме:
а) забороненi до ввезення в Україну, до яких належать:
товари, що можуть завдати шкоди здоров'ю або загрожувати життю наcелення та тваринному cвiту, чи призвеcти до заподіяння шкоди довкіллю;
Літературні та художні твори, поліграфічна та інша друкована продукція, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріали, що пропагують війну, жорстокість, порнографію, расову, етнічну або релігійну ворожнечу, закликають до насильницького повалення конституційного ладу в Україні;
б) забороненi до вивезення з України, а саме:
товари, якi cтановлять нацiональне, icторичне надбання українcького народу, які є культурними цінностями, занесеними до Державного реєстру національного культурного надбання, Національного архівного фонду та Музейного фонду України, що визначаєтьcя вiдповiдно до законiв України;
в) забороненi до транзиту через митну територію України.


-374- Національний банк України
Враховуючи, що згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю",Конкретний перелiк товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, у тому числі з метою транзиту, та вивезення за межі митної території України затверджуєтьcя Кабінетом Міністрів України;


Національним банком України визначаються

2) щодо яких не було здiйcнене митне оформлення;


правила вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей,
пропонуємо останню частину статті 100 викласти в такій редакції:

3) якi перемiщуютьcя через митний кордон України з порушенням положень цього Кодекcу та iнших актiв законодавcтва України.


"До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях, в тому числі транзитом, забороняються культурні цінності.
Правила переміщення або пересилання у міжнародних поштових відправленнях з оголошеною цінністю валютних цінностей через митний кордон України встановлюються Національним банком України".
Враховано
Враховано
у статті 101
До переміщення через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях, в тому числі транзитом, забороняються культурні цінності.


Стаття 99. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України
Стосовно окремих товарів можуть запроваджуватись обмеження у разі їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів уповноважених державних органів, що виконують відповідні контрольні функції.
Переліки товарів, переміщення яких через митний кордон України здійснюється на підставі дозволів державних органів, порядок видачі таких дозволів затверджуються Кабінетом Міністрів України. Державні органи, уповноважені видавати такі дозволи, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Правила переміщення через митний кордон України валютних цінностей встановлюються Національним банком України.
Порядок здійснення митного контролю, оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, щодо яких встановлено обмеження, встановлюється Державною митною службою України.


-375- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр. картка №357)
Доповнити проект статтею такого змісту:
"Стаття ___. Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України
Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії з іншими правоохоронними органами, Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через Державний кордон України при Міністерстві культури і мистецтв України та Державним комітетом архівів України в порядку, встановленому законодавством України."


Враховано

Стаття 100. Компетенція митних органів щодо здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України

Митні органи здійснюють контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України у взаємодії з іншими правоохоронними органами, Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через Державний кордон України при Міністерстві культури і мистецтв України та Державним комітетом архівів України в порядку, встановленому законодавством України.


-376- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Зміст ст.94 не враховує положень статей 19, 120, 116 та 117 Конституції України; статей 14, 22 "Основ законодавства України про культуру" - порядок обліку, зберігання і використання культурних цінностей, вивезення за межі України та передачі права власності на них визначається законодавством.
Відхилено-377- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Враховано
частково
ГЛАВА 14.
Попереднє рiшення
Глава 14 суперечить ч.IV с.13., ст.18, п1, 14 ст.92, ст.19 120, Конституції України, ст.14 Закону України "Про систему оподаткування", Закону України "Про єдиний митний тариф", Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
Рекомендую вилучити.ГЛАВА 14.
Попереднє рiшення
Стаття 109. Прийняття попереднього рiшення
Ст.99 вилучити як таку, що в ч.1 суперечить ч.IV ст.13, ст.18 Конституції України, у ч. 2 - митний збір встановлюється податковим законом (п.23 ст.14 Закону України "Про систему оподаткування".
Стаття 101. Прийняття попереднього рiшення

Центральний апарат Державної митної служби України, а також окремi регiональнi митницi та митницi, що визначаються головою Державної митної служби України, можуть приймати попереднє рiшення стосовно класифiкацiї товарiв, їх митної вартостi та країни походження, розмiрiв митних платежiв та з iнших питань застосування митного законодавства України щодо конкретного товару чи конкретної зовнiшньоекономiчної операцiї.
-378- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У тексті статті 109 виключити слова "Центральний апарат";
замінити слова "митні платежі" на слова "митний збір", виключити слова "у розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України".
-379- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 109 , частина 1. Текст "митного законодавства України" замінити текстом "законодавства з питань митної справи", виключити текст "розмірів митних платежів".

Враховано
частково


Враховано
частково
Державна митна служба України, а також окремi реґіональні митницi та митницi, що визначаються головою Державної митної служби України, можуть приймати попереднє рiшення стосовно класифiкацiї товарiв, їх митної вартостi та країни походження та з iнших питань застосування митного законодавства України щодо конкретного товару чи конкретної зовнішньоекономічної операцiї.

За прийняття попереднього рiшення справляються платежi у розмiрах, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-380- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276та інші
Проти редакції статті 99 залишити редакцію 1-го читання статті 109.
Враховано
частково
За прийняття попереднього рiшення справляється митний збір.

Стаття 110. Запит про прийняття попереднього рiшення

-381- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)

Стаття 102. Запит про прийняття попереднього рiшення

Особа, заiнтересована у прийняттi попереднього рiшення, надсилає до митного органу, уповноваженого приймати попереднє рiшення, письмовий запит.
У статті 110:
абзац 3 викласти в новій редакції:
"Попереднє рішення не приймається митним органом, якщо документи та відомості, надані заінтересованою особою, є недостатніми для його прийняття";
Враховано

Особа, заiнтересована у прийняттi попереднього рiшення, надсилає до митного органу, уповноваженого приймати попереднє рiшення, письмовий запит.

Запит повинен мiстити всi вiдомостi, необхiднi для прийняття попереднього рiшення. До запиту мають бути доданi проби та зразки товарiв, їх опис, фотографiї, малюнки, креслення, комерцiйнi та iншi документи, будь-якi iншi необхiднi вiдомостi, залежно вiд характеру попереднього рiшення. Перелiк документiв та вiдомостей, що мають бути поданi для прийняття попереднього рiшення, визначає митний орган, який приймає таке рiшення.
абзац 4 вилучити.
Враховано

Запит повинен мiстити всi вiдомостi, необхiднi для прийняття попереднього рiшення. До запиту мають бути доданi проби та зразки товарiв, їх опис, фотографiї, малюнки, креслення, комерцiйнi та iншi документи, будь-якi iншi необхiднi вiдомостi, залежно вiд характеру попереднього рiшення. Перелiк документiв та вiдомостей, що мають бути поданi для прийняття попереднього рiшення, визначає митний орган, який приймає таке рiшення.

Запит не приймається митним органом, якщо винесення попереднього рiшення неможливе.


Попереднє рішення не приймається митним органом, якщо документи та відомості, надані заінтересованою особою, є недостатніми для його прийняття.

Вiдмова у прийняттi запиту про прийняття попереднього рiшення оскарженню не пiдлягає.
Стаття 111. Юридичне значення попереднього рiшення
-382- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр. картка №357)

Стаття 103. Юридичне значення попереднього рiшення

Прийняте уповноваженим митним органом попереднє рiшення є обов'язковим для митних органiв. Попереднє рiшення щодо товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, дiє протягом одного року.
Статтю 111 викласти в новій редакції:
"Прийняте уповноваженим митним органом попереднє рішення є обов'язковим для митних органів.
Попереднє рішення щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, діє протягом одного року за умови незмінності законодавства, на підставі якого воно приймалося.
Попереднє рішення може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством".
-383- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.101 суперечить статтям 8, 19, 55, 116, 120 Конституції України. Пропоную статтю вилучити.
Враховано


Відхилено
Прийняте уповноваженим митним органом попереднє рішення є обов'язковим для митних органів.
Попереднє рішення щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, діє протягом одного року за умови незмінності законодавства, на підставі якого воно приймалося.
Попереднє рішення може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством.

Стаття 112. Скасування, змiна чи вiдкликання попереднього рiшення

-384- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Стаття 104. Скасування або зміна попереднього рішення


Митнi органи можуть скасовувати, змiнювати чи вiдкликати попереднє рiшення, прийняте ними чи пiдпорядкованими їм митними органами.
Назву статті 112 та текст викласти в новій редакції:
"Скасування або зміна попереднього рішення


Враховано

Митні органи можуть скасовувати або змінювати попереднє рішення, прийняте ними чи підпорядкованими їм митними органами.

Попереднє рiшення може бути скасоване, змiнене чи вiдкликане, якщо таке рiшення прийняте на пiдставi неповної чи недостовiрної iнформацiї, поданої заявником, а також у випадках змiни законодавства чи умов, на пiдставi яких було прийняте попереднє рiшення. Рiшення про скасування чи змiну попереднього рiшення набирає чинностi з дня його прийняття. Рiшення про вiдкликання набирає чинностi через мiсяць пiсля його прийняття.
Митні органи можуть скасовувати або змінювати попереднє рішення, прийняте ними чи підпорядкованими їм митними органами.
Попереднє рішення може бути скасоване або змінене, якщо таке рішення прийняте на підставі неповної чи недостовірної інформації, поданої заявником, а також у випадках зміни законодавства чи умов, на підставі яких було прийняте попереднє рішення. Рішення про скасування чи зміну попереднього рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Попереднє рішення може бути скасоване або змінене, якщо таке рішення прийняте на підставі неповної чи недостовірної інформації, поданої заявником, а також у випадках зміни законодавства чи умов, на підставі яких було прийняте попереднє рішення. Рішення про скасування чи зміну попереднього рішення набирає чинності з дня його прийняття.

У разi прийняття митним органом попереднього рiшення, яке суперечить чинному законодавству, або без достатнiх пiдстав для його прийняття, попереднє рiшення, прийняте митним органом, може бути оскаржено заявником або iншою особою, заiнтересованою в прийняттi такого рiшення, у центральному апаратi Державної митної служби України.
У разі скасування або зміни попереднього рішення митний збір, сплачений за його прийняття, поверненню не підлягає.
Рішення про скасування попереднього рішення може бути оскаржено в порядку, встановленому законодавством України".У разi скасування, змiни чи вiдкликання попереднього рiшення плата, внесена за його прийняття, поверненню не пiдлягає.
-385- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.102 протирічить статтям 8, 55, 19, 120 Конституції України - на законодавчому рівні оскаржуються лише рішення (див.ст.55 Конституції України, процесуальне законодавство). Пропоную статтю вилучити.
Відхилено
Рішення про скасування попереднього рішення може бути оскаржено в порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 113. Оскарження попереднього рiшення
У разi подання митним органом на запит заявника недостовiрної iнформацiї щодо попереднього рiшення, яке призвело до заподiяння фiнансових збиткiв заявнику або iншiй особi, заiнтересованiй у прийняттi такого рiшення, попереднє рiшення, прийняте митним органом, може бути оскаржено у центральному апаратi Державної митної служби України.
-386- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У статті 113 слід вирішити питання щодо відшкодування заявнику шкоди, завданої йому недостовірною інформацією у попередньому рішенні, прийнятому митними органами.
-387- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 113 вилучити повністю.
Відхилено


Враховано


ГЛАВА 15.
Тимчасове зберігання


ГЛАВА 15.
Тимчасове зберігання


Стаття 114. Тимчасове зберігання
-388- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Стаття 105. Склади тимчасового зберігання


Транспортні засоби і товари з моменту ввезення на митну територію України та пред'явлення митному органу і до їх випуску або надання особі у розпорядження відповідно до обраного режиму перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Такі транспортні засоби і товари до завершення митного оформлення можуть розміщуватися на складах тимчасового зберігання.
Назву та текст статті 114 викласти в новій редакції:

"Склади тимчасового зберігання
Товари з моменту пред'явлення митному органу і до їх випуску відповідно до обраного режиму перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Такі товари до завершення митного оформлення можуть з дозволу відповідного митного органу розміщуватися на складах тимчасового зберігання. Митний режим щодо зазначених товарів обирається під час передачі цих товарів на тимчасове зберігання і не може змінюватися їх власником або уповноваженою ним особою без погодження з відповідним митним органом до закінчення строку тимчасового зберігання.
З метою створення сприятливих умов та скорочення часу проведення митного контролю та митного оформлення митним органом може прийматись рішення про організацію складів тимчасового зберігання, що належать транспортно-експедиційним організаціям, які переміщують товари через митний кордон України, чи іншим підприємствам, зі створенням зони митного контролю в межах таких складів.
Враховано

Товари з моменту пред'явлення митному органу і до їх випуску відповідно до обраного режиму перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем. Такі товари до завершення митного оформлення можуть з дозволу відповідного митного органу розміщуватися на складах тимчасового зберігання. Митний режим щодо зазначених товарів обирається під час передачі цих товарів на тимчасове зберігання і не може змінюватися їх власником або уповноваженою ним особою без погодження з відповідним митним органом до закінчення строку тимчасового зберігання
З метою створення сприятливих умов та скорочення часу проведення митного контролю та митного оформлення митним органом може прийматись рішення про організацію складів тимчасового зберігання, що належать транспортно-експедиційним організаціям, які переміщують товари через митний кордон України, чи іншим підприємствам, зі створенням зони митного контролю в межах таких складів.
Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися відповідним чином облаштовані складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики, призначені для зберігання товарів. Дозвіл на їх використання як складів тимчасового зберігання надається митними органами, в зоні діяльності яких розташовані такі склади, у порядку, встановленому Державною митною службою України.


Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися відповідним чином облаштовані складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики, призначені для зберігання товарів. Дозвіл на їх використання як складів тимчасового зберігання надається митними органами, в зоні діяльності яких розташовані такі склади, у порядку, встановленому Державною митною службою України
Допускається розміщення товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, на складах митних органів."


Допускається розміщення товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, на складах митних органів.

Стаття 115. Склади тимчасового зберігання
-389- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 115 включити до статті 114.
Враховано


Поміщення товарів на склад тимчасового зберігання допускається з дозволу митного органу.
Склади тимчасового зберігання можуть належати виключно підприємствам, які здійснюють експортно-імпортні операції, транспортно-експедиційним організаціям, що переміщують товари через митний кордон України.
Як склади тимчасового зберігання можуть використовуватися відповідним чином облаштовані складські приміщення, резервуари чи відкриті майданчики, призначені для зберігання товарів. Дозвіл на їх використання як складів тимчасового зберігання надається митними органами, в зоні діяльності яких розташовуються такі склади.
-390- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Ч.3 статті 115 після слів "призначені для зберігання товарів" доповнити словами "та обладнані засобами забезпечення, один з яких має належати митному органу", а далі за текстом.
Враховано
редакційно


Стаття 116. Місце тимчасового зберігання
Місцями тимчасового зберігання можуть бути спеціально виділені та облаштовані приміщення або інші місця (склади тимчасового зберігання).
-391- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 116 вилучити повністю;
Враховано


Стаття 117. Дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання
-392- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.104 вилучити як таку, що суперечить Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та
Відхилено

Стаття 106. Дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання

Приміщення (будівля, споруда) може бути використано як склад тимчасового зберігання за наявності належним чином оформленого дозволу митного органу.
не є предметом регулювання Митного кодексу, статтям 19, 120 Конституції України, суперечить Закону України "Про митний збір", "Про систему оподаткування".
-393- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Ч.2 статті 117 викласти в такій редакції:
"Порядок розгляду заяви і видачі дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання визначається Державною митною службою України".
-394- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 117 викласти в новій редакції:
"Приміщення, резервуар або майданчик може бути використано як склад тимчасового зберігання за наявності належним чином оформленого дозволу відповідного митного органу. За видачу дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання справляється митний збір.

Враховано
Враховано
частково

Приміщення, резервуар або майданчик може бути використано як склад тимчасового зберігання за наявності належним чином оформленого дозволу відповідного митного органу. За видачу дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання справляється митний збір.
Порядок розгляду заяви і видачі дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання визначається Державною митною службою України.

Порядок розгляду заяви і видачі дозволу на використання приміщення (будівлі, споруди) як складу тимчасового зберігання і строк дії такого дозволу визначаються регіональною митницею.
Порядок розгляду заяви і видачі дозволу на використання приміщення, резервуару, майданчика як складу тимчасового зберігання і строк дії такого дозволу визначаються відповідним митним органом.


Державна митна служба України веде облік складів тимчасового зберігання та дозволів на їх відкриття, що видаються митними органами.

Якщо власник не дотримується вимог цього Кодексу, дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання може бути анульований або відкликаний митним органом, який його видав.
Державна митна служба України веде облік складів тимчасового зберігання та дозволів на їх відкриття, що видаються митними органами.
Якщо власник складу тимчасового зберігання не виконує обов'язків, додаткових вимог або обмежень, зазначених у статтях 108 - 110 цього Кодексу, дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання може бути анульований митним органом, який його видав. У разі анулювання дозволу митний збір, зазначений у частині першій цієї статті, поверненню не підлягає."


Якщо власник складу тимчасового зберігання не виконує обов'язків, додаткових вимог або обмежень, зазначених у статтях 110 - 112 цього Кодексу, дозвіл на використання приміщення як складу тимчасового зберігання може бути анульований митним органом, який його видав. У разі анулювання дозволу митний збір, зазначений у частині першій цієї статті, поверненню не підлягає.


Стаття 118. Типи складів тимчасового зберігання
-395- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Стаття 107. Типи складів тимчасового зберігання

Склади тимчасового зберігання можуть бути відкритого і закритого типу.
Статтю 118 викласти в новій редакції:
"Склади тимчасового зберігання можуть бути закритого та відкритого типу.
Враховано

Склади тимчасового зберігання можуть бути закритого та відкритого типу.


Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються для використання будь-якими особами.
Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються виключно для зберігання власником складу товарів, що належать йому.

Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються виключно для зберігання власником складу товарів, що належать йому.


Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються для використання будь-якими особами.

Склади тимчасового зберігання відкритого типу призначаються для використання будь-якими особами.

Склади тимчасового зберігання закритого типу призначаються для зберігання товарів попередньо визначених осіб і можуть використовуватися лише тоді, коли є достатні підстави вважати недоцільним використання складів тимчасового зберігання відкритого типу.
Обов'язковою умовою для отримання дозволу на використання приміщення як складу тимчасового зберігання відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або діяльності митного перевізника."

Обов'язковою умовою для отримання дозволу на використання приміщення як складу тимчасового зберігання відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або діяльності митного перевізника.

Стаття 119. Товари, що розміщуються на складі тимчасового зберігання

-396- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)На складі тимчасового зберігання можуть розміщуватися будь-які товари. Товари, які можуть заподіяти шкоду іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов зберігання, повинні розміщуватися в спеціально пристосованих приміщеннях складу тимчасового зберігання.
Статтю 119 вилучити повністю.
ВрахованоСтаття 120. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують транспортні засоби і товари на складі


-397- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)

Стаття 108. Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари і транспортні засоби на складі

Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують транспортні засоби і товари на складі, визначаються на договірній основі.
У статті 120:
виключити слова "транспортні засоби і";
у частині першій слова "на договірній основі" замінити словом "договором";
у частині другій слово "нормативних" замінити словами "нормативно-правових";
Враховано


Взаємовідносини власника складу тимчасового зберігання з особами, які розміщують товари на складі, визначаються договором.


Взаємовідносини митних органів, що є власниками складів, у яких знаходяться транспортні засоби та товари на тимчасовому зберіганні під митним контролем, з особами, які розміщують такі транспортні засоби і товари на складі, здійснюються відповідно до цього Кодексу та нормативних актів Державної митної служби України.
слова "знаходяться" і "товари" поміняти місцями.
-398- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
У ч.2 статті 120 замість "нормативно-правових актів Державної митної служби" записати "законодавства".Враховано
Взаємовідносини митних органів, що є власниками складів, у яких товари знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем, з особами, які розміщують такі товари на складі, здійснюються відповідно до цього Кодексу та законодавства України.

Стаття 121. Документи, необхідні для розміщення транспортних засобів і товарів на складі тимчасового зберігання
-399- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 121 викласти в новій редакції:
"Для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання митним органам подаються лише документи, що дають змогу ідентифікувати ці товари".

Враховано

Стаття 109. Документи, необхідні для розміщення товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання

Для розміщення транспортних засобів і товарів на складі тимчасового зберігання митним органам подаються, як правило, лише документи, що дають змогу ідентифікувати ці засоби і товари, в тому числі документи іноземною мовою, якою володіють посадові особи митного органу.
-400- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В статті 121 вилучити слова "як правило, лише". Доповнити статтю після слів "митного органу" словами "а також пред'являються документи, що підтверджують законні підстави знаходження цих товарів в особи, яка бажає користуватися послугами складу".
Враховано
частково

Для розміщення товарів на складі тимчасового зберігання митним органам подаються лише документи, що дають змогу ідентифікувати ці товари і підтверджують законні підстави знаходження цих товарів в особи, яка бажає користуватися послугами складу.

Стаття 122. Обов'язки власника складу тимчасового зберiгання

-401- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)Стаття 110. Обов'язки власника складу тимчасового зберiгання

Власник складу тимчасового зберiгання зобов'язаний:
У статті 122:
вилучити слова "будь-яких";
виключити слова "транспортних засобів і".
Враховано
Власник складу тимчасового зберiгання зобов'язаний:

1) облаштувати склад i створити всi необхiднi умови для забезпечення митного контролю;


1) облаштувати склад i створити всi необхiднi умови для забезпечення митного контролю;

2) виключити можливiсть вилучення iз складу поза митним контролем будь-яких транспортних засобiв i товарiв, якi зберiгаються на складi;


2) виключити можливiсть вилучення iз складу поза митним контролем товарів і транспортних засобiв, якi зберiгаються на складi;

3) не перешкоджати здiйсненню митного контролю;


3) не перешкоджати здiйсненню митного контролю;

4) вести облiк i подавати митному органу звiтнiсть щодо транспортних засобiв i товарiв, якi зберiгаються на складi, вiдповiдно до порядку, що встановлюється Державною митною службою України;


4) вести облiк i подавати митному органу звiтнiсть щодо товарів і транспортних засобiв, якi зберiгаються на складi, вiдповiдно до порядку, що встановлюється Державною митною службою України;

5) забезпечити неможливiсть проникнення стороннiх осiб на склад, де зберiгаються транспортнi засоби i товари;


5) забезпечити неможливiсть проникнення стороннiх осiб на склад, де зберiгаються товари і транспортнi засоби;

6) обладнати склад не менше нiж двома засобами забезпечення (iдентифiкацiє), один з яких має знаходитись у вiданнi митного органу;


-402- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)

6) обладнати склад не менше нiж двома засобами забезпечення (iдентифiкацiї), один з яких має знаходитись у вiданнi митного органу;

7) виконувати умови дозволу на використання примiщення як складу тимчасового зберiгання та вимоги митного органу, в тому числi забезпечувати доступ посадових осiб митного органу до транспортних засобiв i товарiв, що зберiгаються на складi, в будь-який час, на їхню вимогу, безоплатно надавати примiщення, обладнання i засоби зв'язку для здiйснення i забезпечення митного контролю i митного оформлення.
Пункт 7 викласти в новій редакції:
"виконувати умови дозволу на використання приміщення як складу тимчасового зберігання та вимоги митного органу, в тому числі забезпечувати доступ посадових осіб митного органу до товарів, що зберігаються на складі, в будь-який час, на їхню вимогу, безоплатно надавати митним органам приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення і забезпечення митного контролю та митного оформлення".
-403- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У п.7 статті 122 замість слова "безоплатно" записати "за відповідну плату" і далі за текстом.

ВрахованоВідхилено

7) виконувати умови дозволу на використання приміщення як складу тимчасового зберігання та вимоги митного органу, в тому числі забезпечувати доступ посадових осіб митного органу до товарів, що зберігаються на складі, в будь-який час, на їхню вимогу, безоплатно надавати митним органам приміщення, обладнання і засоби зв'язку для здійснення і забезпечення митного контролю та митного оформлення.

Стаття 123. Додатковi права митних органiв щодо складiв тимчасового зберiгання
-404- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 123 викласти в новій редакції:Стаття 111. Додатковi права митних органів щодо складiв тимчасового зберiгання

Митнi органи можуть встановлювати обов'язковi вимоги щодо конструкцiї, облаштування i мiсця розташування складiв тимчасового зберiгання.
"Митні органи можуть встановлювати обов'язкові вимоги щодо конструкції, облаштування і місця розташування складів тимчасового зберігання відповідно до положення про склади тимчасового зберігання, що затверджується Державною митною службою України.
Враховано

Митні органи можуть встановлювати обов'язкові вимоги щодо конструкції, облаштування і місця розташування складів тимчасового зберігання відповідно до положення про склади тимчасового зберігання, що затверджується Державною митною службою України.


Митний орган має право не дозволяти розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, якщо власник складу не забезпечує належних умов для діяльності на його території посадових осіб митного органу з метою проведення митного контролю за такими товарами."

Митний орган має право не дозволяти розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, якщо власник складу не забезпечує належних умов для діяльності на його території посадових осіб митного органу з метою проведення митного контролю за такими товарами.

Стаття 124. Товари, що передаються на тимчасове зберiгання виключно митному органу
-405- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Назву та текст статті 124 викласти в новій редакції:

Враховано
Стаття 112. Обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання

Обов'язковiй передачi митному органу на тимчасове зберiгання пiд митним контролем пiдлягають товари:
"Обмеження щодо розміщення товарів на складі тимчасового зберігання
На складі тимчасового зберігання можуть розміщуватися будь-які товари. Товари, які можуть заподіяти шкоду іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов зберігання, повинні розміщуватися в спеціально

На складі тимчасового зберігання можуть розміщуватися будь-які товари. Товари, які можуть заподіяти шкоду іншим товарам, або ті, що потребують особливих умов зберігання, повинні розміщуватися в спеціально пристосованих приміщеннях складу тимчасового зберігання.

1) не пропущенi пiд час ввезення на митну територiю України внаслiдок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територiю України i не вивезенi (за вiдсутностi ознак контрабанди чи порушення митних правил) з території України в день їх ввезення;
Пристосованих приміщеннях складу тимчасового зберігання.
Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам товари, що зберігаються виключно митним органом відповідно до статті 201 цього Кодексу.


Не підлягають передачі на тимчасове зберігання підприємствам товари, що зберігаються виключно митним органом відповідно до статті 172 цього Кодексу.

2) що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню митом чи іншими податками та зборами і за які мито, податки та збори не сплачено;
Державна митна служба України може визначати також перелік окремих видів товарів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів."

Державна митна служба України може визначати також перелік окремих видів товарів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів.

3) які перебувають у режимі відмови на користь держави відповідно до статті 311 цього Кодексу.
Валюта та цінності, передані митному органу на зберігання у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, депонуються у банках України.
Державна митна служба України може визначати перелік окремих видів товарів, які передаються на тимчасове зберігання під митним контролем лише на склади митних органів.
За зберігання митним органом товарів, що підлягають обов'язковій передачі митному органу, власник таких товарів вносить плату у розмірах, встановлених Державною митною службою України.
-406- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Стаття 124. Абзац 7.
За зберігання митним органом товарів, які підлягають обов(язковій передачі митному органу, власник таких товарів вносить оплату в розмірах, які встановлені Міністерством фінансів України.
Враховано
частково
(до ст.179 гл.25)


Стаття 125. Відповідальність за сплату митних платежів
-407- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 125 викласти у новій редакції:
"Стаття 125. Особа, відповідальна за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання


Враховано
частково

Стаття 113. Особа, відповідальна за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання

Відповідальність перед митними органами за сплату митних платежів за зберігання на складі транспортних засобів і товарів, несе власник складу тимчасового зберігання, за винятком випадків, передбачених частинами другою і третьою цієї статті.
Відповідальним перед митними органами за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, є власник складу тимчасового зберігання.

Відповідальним перед митними органами за схоронність товарів і транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, є власник складу тимчасового зберігання.

Якщо угодою власника складу з особою, яка розміщує у ньому транспортні засоби і товари, передбачено, що відповідальність за сплату митних платежів несе ця особа, власник складу тимчасового зберігання несе солідарну відповідальність за сплату митних платежів разом із зазначеною особою.
За видачу без дозволу митного органу або втрату товарів, транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, власник складу тимчасового зберігання несе відповідальність, передбачену статтею 481 цього Кодексу."
За видачу без дозволу митного органу або втрату товарів, транспортних засобів, розміщених на складі тимчасового зберігання, власник складу тимчасового зберігання несе відповідальність, передбачену цим Кодексом.

Якщо транспортні засоби і товари знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем на складі митного органу, відповідальність за сплату митних платежів несе особа, яка розмістила транспортні засоби і товари на складі, а в разі її відсутності - особа, яка є власником цих транспортних засобів і товарів.
-408- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У ч.1 статті 125 замість слів "несе власник складу тимчасового зберігання" записати "несуть власники цих засобів чи товарів".
-409- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У статті 125:
слова "а в разі її відсутності - особа, яка є власником цих транспортних засобів і товарів" виключити;
слова "транспортних засобів і" виключити.
-410- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частини 2 та 3 статті 125 виключити.


Відхилено


Враховано


Враховано
частково


Стаття 126. Строк тимчасового зберігання
-411- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Стаття 114. Строк тимчасового зберігання товарів

Строк тимчасового зберігання встановлюється митним органом виходячи з часу, необхідного для подання митної декларації, властивостей товарів, а також транспортних засобів, що використовуються для переміщення цих товарів. Встановлений строк може бути продовжено цим же митним органом.
Статтю 126 викласти в новій редакції:
"Строк тимчасового зберігання товарів підприємствами
Строк тимчасового зберігання товарів підприємствами не може перевищувати трьох місяців.
Враховано
частково

Строк тимчасового зберігання товарів не може перевищувати трьох місяців.

Загальний строк перебування транспортних засобів і товарів на складі тимчасового зберігання не може перевищувати двох місяців. Керівництво Центрального апарату Державної митної служби України і регіональна митниця можуть встановлювати менші граничні строки зберігання товарів окремих категорій або у разі потреби, згідно із заявою власника (володільця) транспортних засобів і товарів чи уповноваженої ним особи, погодженою з власником складу і митним органом, продовжувати цей строк до чотирьох місяців.
Державна митна служба України може встановлювати для товарів окремих категорій менші строки зберігання.
Строк тимчасового зберігання товарів, зазначений у частині першій цієї статті, за заявою декларанта може бути продовжений до чотирьох місяців митним органом, якому підпорядкований митний орган, за дозволом якого товари були розміщені на складі. Заява про продовження строку тимчасового зберігання товарів попередньо погоджується з власником складу та відповідним митним органом.
До закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій, другій та третій цієї статті, товари, що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні бути:
1) задекларовані власником або уповноваженою ним особою до обраного митного режиму
або
2) передані власником або уповноваженою ним особою для зберігання відповідному митному органу."

Державна митна служба України може встановлювати для товарів окремих категорій менші строки зберігання.
Строк тимчасового зберігання товарів, зазначений у частині першій цієї статті, за заявою декларанта може бути продовжений, але не більше, ніж на один місяць, митним органом, якому підпорядкований митний орган, за дозволом якого товари були розміщені на складі. Заява про продовження строку тимчасового зберігання товарів попередньо погоджується з власником складу та відповідним митним органом.
До закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій, другій та третій цієї статті, товари, що тимчасово зберігаються під митним контролем, повинні бути:
1) задекларовані власником або уповноваженою ним особою до обраного митного режиму
або
2) передані власником або уповноваженою ним особою для зберігання відповідному митному органу.

Стаття 127. Операції з товарами, що знаходяться на складі
-412- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Назву та текст статті 127 викласти в новій редакції:
Враховано

Стаття 115. Операції з товарами, що знаходяться на складі тимчасового зберігання


тимчасового зберігання
"Операції з товарами, що знаходяться на складі тимчасового зберіганняТовари, що знаходяться на складі тимчасового зберігання, можуть бути з дозволу митного органу піддані:
Крім операцій, зазначених у статті 62 цього Кодексу, товари, що знаходяться на складі тимчасового зберігання, можуть бути з дозволу митного органу піддані:

Крім операцій, зазначених у статті 65 цього Кодексу, товари, що знаходяться на складі тимчасового зберігання, можуть бути з дозволу митного органу піддані:

1) оглядові та вимірюванню власником складу, іншою особою, яка має відповідні повноваження щодо цих товарів, або її представником;
1) оглядові та вимірюванню власником складу, іншою особою, яка розмістила ці товари на складі, або її представником;

1) оглядові та вимірюванню власником складу, іншою особою, яка розмістила ці товари на складі, або її представником;

2) операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів у незмінному стані, в тому числі відновлення пошкодженої упаковки.
2) операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів у незмінному стані

2) операціям, необхідним для забезпечення зберігання цих товарів у незмінному стані.

З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки товарів, що зберігаються на складі.
З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки товарів, що зберігаються на складі."З дозволу митного органу можуть також братися проби та зразки товарів, що зберігаються на складі.

Митні операції у разі переміщення товарів через митний кордон України різними видами транспорту
-413- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Назву розділу V викласти у новій редакції:
"Розділ V. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту"


Враховано
РОЗДІЛ V.
Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту

ГЛАВА 16.
Загальні положення


ГЛАВА 16.
Загальні положення

Стаття 128. Право на міжнародні переміщення транспортних засобів
-414- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 128 виключити.

Враховано


Право на переміщення транспортних засобів, включаючи транспорт індивідуального користування, через митний кордон України, а також право на здійснення міжнародних перевезень пасажирів, поштових відправлень, вантажів та багажу надається фізичним особам (громадянам України, іноземцям і особам без громадянства) та юридичним особам (резидентам і нерезидентам) за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших актів законодавства України.
Стаття 129. Шляхи та засоби переміщення
-415- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Назву статті 129 та текст викласти в новій редакції:
"Стаття 129. Засоби та способи переміщення товарів

Враховано
частково


Стаття 116. Засоби та способи переміщення товарів

Переміщення громадян і товарів через митний кордон України здійснюється повітряним, водним та сухопутним шляхом з використанням засобів авіаційного, водного, залізничного, автомобільного, трубопровідного транспорту та ліній електропередачі.
Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту, а також лініями електропередачі.

Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту, а також лініями електропередачі.

Залежно від наявності перевізника, відправника, отримувача, а також угоди на перевезення товари переміщуються у:
Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у:


Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у:

1) вантажі;
- вантажних відправленнях;
- супроводжуваному багажі;

1) вантажних відправленнях;
2) супроводжуваному багажі;

2) супроводжуваному та несупроводжуваному багажі громадян;
- несупроводжуваному багажі;

3) несупроводжуваному багажі;

3) ручній поклажі громадян, а також разом з громадянами;
- ручній поклажі;

4) ручній поклажі;

4) міжнародних поштових відправленнях.
- міжнародних поштових відправленнях".

5) міжнародних поштових відправленнях;


-416- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 129 доповнити пунктом 6) такого змісту:
"6) міжнародних експрес-відправленнях".
Враховано
6) міжнародних експрес-відправленнях.

Стаття 130. Митні операції на транспорті
-417- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Назву та текст статті 130 викласти в новій редакції:
"Стаття 130. Митні процедури на транспортіВраховано
Частково


Стаття 117. Митні процедури на транспорті


Усі транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, підлягають митному контролю.
Транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Транспортні засоби, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Митні операції, що застосовуються до транспортних засобів, повинні бути гранично спрощеними, гуманізованими і водночас гарантувати виконання вимог законодавства під час здійснення митного контролю та митного оформлення.
Митні процедури, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними актами в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами".

Митні процедури, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними актами в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами.

Митні операції, що здійснюються під час митного оформлення транспортних засобів, якими переміщуються громадяни та товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу, країни, з якої прибув цей транспортний засіб, або країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними актами в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами.
Стаття 131. Перевага у здійсненні митних операцій
Перевага у здійсненні митних митних операцій щодо транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, надається транспортним засобам з пасажирами, живими тваринами, гуманітарними вантажами та вантажами з обмеженим строком зберігання.


-418- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 131 вилучити.


ВрахованоСтаття 132. Інформування пасажирів на міжнародних маршрутах
-419- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 132 перенести в статтю 30.

Враховано


Транспортні підприємства, що здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, зобов'язані інформувати пасажирів про митні правила, норми та умови переміщення транспортних засобів і товарів через митний кордон України.
Стаття 133. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень
-420- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Враховано
Стаття 118. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів


Митний контроль за міжнародними перевезеннями здійснюється митними органами у взаємодії з контрольними та іншими службами за спільними технологічними схемами оформлення транспортних засобів, міжнародних поштових відправлень, вантажів, пасажирів та їх багажу з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків.
Статтю 133 викласти в новій редакції:
"Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів
Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними контрольними службами за спільними технологічними схемами з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків.


Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними контрольними службами за спільними технологічними схемами з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків.

Розклад руху транспортних засобів через митний кордон затверджується Міністерством транспорту України за погодженням з Державною митною службою України та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.
Розклад руху транспортних засобів через митний кордон затверджується Міністерством транспорту України за погодженням з Державною митною службою України та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.

Розклад руху транспортних засобів через митний кордон затверджується Міністерством транспорту України за погодженням з Державною митною службою України та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.

Зазначені у частині 1 цієї статті технологічні схеми затверджуються керівником транспортного підприємства, за погодженням з начальниками митного органу, підрозділу Прикордонних військ України, контрольних та інших служб.
Зазначені у частині першій цієї статті технологічні схеми затверджуються керівниками митних органів за погодженням з начальниками підрозділів Прикордонних військ України та інших відповідних контрольних служб".


Зазначені у частині першій цієї статті технологічні схеми затверджуються керівниками митних органів за погодженням з начальниками органів охорони Державного кордону України та інших відповідних контрольних служб.

Стаття 134. Сприяння посадовим особам митних органів у здійсненні митних операцій


Стаття 119. Сприяння посадовим особам митних органів у здійсненні митних процедур


З метою прискорення митних процедур під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники морського, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту надають посадовим особам митних органів необхідну допомогу у виконанні ними своїх службових обов'язків щодо здійснення митних операцій.
-421- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Текст статті 134 викласти у новій редакції:
"З метою прискорення здійснення митних процедур під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту надають посадовим особам митних органів необхідну допомогу у виконанні ними своїх службових обов'язків."
-422- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Визначений у статті 134 обов'язок надання працівниками транспорту необхідної допомоги посадовим особам митних органів є некоректним і доцільно визначити як сприяння.

Враховано
частково
Враховано

З метою прискорення здійснення митних процедур під час переміщення транспортних засобів через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту сприяють посадовим особам митних органів у виконанні ними своїх службових обов'язків.

Стаття 135. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях


Стаття 120. Службові приміщення митних органів у портах, міжнародних аеропортах і на прикордонних залізничних станціях

Адміністрація морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій безоплатно забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв'язку та створює належні умови для здійснення ними митних операцій.
-423- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У ч.1 статті 135 замість слова "безоплатно" записати "за відповідну плату".
Відхилено

Адміністрація морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій безоплатно забезпечує митні органи необхідними службовими приміщеннями, обладнанням, засобами зв'язку та створює належні умови для здійснення ними митних процедур.

Перелік приміщень та вимоги до них визначаються Державною митною службою України і Міністерством транспорту України відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень.
-424- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
В тексті статті 135 слово "операцій" замінити на "процедур".
Враховано

Перелік приміщень та вимоги до них визначаються Державною митною службою України і Міністерством транспорту України відповідно до обсягу та характеру міжнародних перевезень.


Стаття 136. Митні процедури щодо запасів для споживання
-425- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Текст статті 136 викласти в новій редакції:
Враховано
частково
Стаття 121. Митні процедури щодо запасів для споживання

Під запасами, призначеними для споживання, розуміються:
"Під запасами, призначеними для споживання, розуміються:

Під запасами, призначеними для споживання, розуміються:

1) товари, призначені для споживання пасажирами і екіпажем на борту суден, літаків, на залізничному та іншому транспорті, незалежно від того, продаються вони чи ні;
1) товари, призначені для споживання пасажирами та екіпажем на борту суден, літаків, у поїздах, інших транспортних засобах, незалежно від того, продаються ці товари чи ні;

1) товари, призначені для споживання пасажирами та екіпажем на борту суден, літаків, у поїздах, інших транспортних засобах, незалежно від того, продаються ці товари чи ні;

2) товари, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів залізничного та іншого транспорту, включаючи пальномастильні матеріали;
2) товари, включаючи паливно-мастильні матеріали, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів залізничного та іншого транспорту, у тому числі придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії або для здійснення необхідного поточного ремонту цих транспортних засобів транспорту;

2) товари, включаючи паливно-мастильні матеріали, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів залізничного та іншого транспорту, у тому числі придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії або для здійснення необхідного поточного ремонту цих транспортних засобів;

3) товари, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування суден, літаків, засобів залізничного та іншого транспорту, придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії або для здійснення необхідного поточного ремонту цього транспорту;
3) товари, призначені для матеріально-технічного постачання та спорядження, паливно-мастильні матеріали, сировина для промислової переробки, продовольство, інші товари, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами суден, які здійснюють морський промисел.

3) товари, призначені для матеріально-технічного постачання та спорядження, паливно-мастильні матеріали, сировина для промислової переробки, продовольство, інші товари, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами суден, які здійснюють морський промисел.

4) товари, призначені для матеріально-технічного постачання та спорядження, пально-мастильні матеріали, сировина для промислової переробки, продовольство, інші предмети, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих (зафрахтованих) українськими підприємствами і організаціями суден, які здійснюють морський промисел.
Запаси, призначені для споживання, що переміщуються на суднах, літаках, засобах залізничного та іншого транспорту через митний кордон України в обсягах, що визначаються на підставі норм споживання та з урахуванням тривалості рейсу, підлягають митному оформленню в безліцензійному порядку на загальних підставах за умови декларування і сплати належних митних платежів".

Запаси, призначені для споживання, що переміщуються на суднах, літаках, засобах залізничного та іншого транспорту через митний кордон України в обсягах, що визначаються на підставі встановлених Кабінетом Міністрів України норм споживання та з урахуванням тривалості рейсу, підлягають митному оформленню в безліцензійному порядку без декларування та сплати митних платежів, а понад зазначені норми - у загальному порядку відповідно до заявленого митного режиму.

Запаси, призначені для споживання, що завантажуються на судна, літаки, засоби залізничного та іншого транспорту на митній території України та призначаються для вивезення за межі України, підлягають митному оформленню на загальних підставах.
Стаття 137. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться разом з транспортними засобами


-426- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)


Враховано
Стаття 122. Пропуск спеціального обладнання, що ввозиться разом з транспортними засобами

Спеціальне обладнання, призначене для навантаження, розвантаження та захисту і зберігання вантажу, що ввозиться разом з транспортним засобом на митну територію України, підлягає пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб за умови його використання за призначенням та зворотного вивезення разом з транспортним засобом.
Статтю 137 викласти в новій редакції:
"Спеціальне обладнання, призначене для навантаження, вивантаження, захисту і зберігання вантажу, яке переміщується разом з транспортним засобом через митний кордон України, підлягає пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб за умови його використання за призначенням та зворотного вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом".


Спеціальне обладнання, призначене для навантаження, вивантаження, захисту і зберігання вантажу, яке переміщується разом з транспортним засобом через митний кордон України, підлягає пропуску у тому ж порядку, що і транспортний засіб за умови його використання за призначенням та зворотного вивезення (ввезення) разом з цим транспортним засобом.

Стаття 138. Пропуск запасних частин та обладнання для ремонту транспортних засобів

-427-Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Стаття 123. Пропуск запасних частин та обладнання для ремонту транспортних засобів

Запасні частини та обладнання, призначені для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України, можуть ввозитись під зобов'язання про їх зворотне вивезення без справляння мита, податків та зборів. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та обладнання, може застосовувати заходи гарантування, передбачені статтею 258 цього Кодексу.
Статтю 138 викласти в новій редакції:
"Запасні частини та обладнання, призначені для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово вивезених з неї, можуть ввозитись (вивозитись) під зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) без справляння митних платежів крім митного збору за митне оформлення. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та обладнання, може застосовувати заходи гарантування, передбачені статтею 258 цього Кодексу.
Враховано


Запасні частини та обладнання, призначені для використання в процесі ремонту чи технічного обслуговування транспортних засобів, тимчасово ввезених на митну територію України або тимчасово вивезених з неї, можуть ввозитись (вивозитись) під зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) без справляння митних платежів крім митного збору за митне оформлення. Митний орган, що здійснює пропуск таких запасних частин та обладнання, може застосовувати заходи гарантування, передбачені статтею 216 цього Кодексу.

Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитись за межі митної території України, а з дозволу митного органу:
Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитись за межі митної території України (не ввозитись на неї), а з дозволу митного органу:

Замінені запасні частини та обладнання можуть не вивозитись за межі митної території України (не ввозитись на неї), а з дозволу митного органу:

1) бути пред'явлені митному органу та оформлені для вільного використання на митній території України;
бути пред'явлені митному органу та оформлені для вільного обігу на митній території України (за її межами);

бути пред'явлені митному органу та оформлені для вільного обігу на митній території України (за її межами);

2) бути знищені під контролем митного органу.
бути знищені під контролем митного органу".

бути знищені під контролем митного органу.

Стаття 139. Обмеження щодо ввезення підакцизних товарів на борту транспортного засобу
-428- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Назву статті 139 викласти у новій редакції:
"Стаття 139. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу";


ВрахованоСтаття 124. Обмеження щодо пропуску алкогольних напоїв та тютюнових виробів через митний кордон України на борту транспортного засобу

На борту транспортного засобу, що здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України, дозволяється ввозити для споживання членами екіпажу та пасажирами алкогольні напої та тютюнові вироби з розрахунку споживання однією особою на добу за нормами, що встановлюються Державною митною службою України.
текст статті 139 після слова "ввозити" доповнити словами "та вивозити", а слова "Державною митною службою" замінити на слова "Кабінетом Міністрів України".
-429- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 139 замість слів "Державною митною службою" записати "органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України".
-430- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Передбачені статтею 139 норми споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів має встановлювати Кабінет Міністрів України.
Враховано
Враховано

Враховано

На борту транспортного засобу, що здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України, дозволяється ввозити та вивозити для споживання членами екіпажу та пасажирами алкогольні напої та тютюнові вироби з розрахунку споживання однією особою на добу за нормами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 140. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну територію України

-431-Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)


Враховано
Стаття 125. Тимчасовий пропуск транспортних засобів на митну територію України

Транспортні засоби з вантажем чи без нього можуть тимчасово ввозитись на митну територію України без справляння мита, податків та зборів та без застосування заходів нетарифного регулювання, за винятком заборони на в'їзд таких засобів з причин безпеки.
Частину першу статті 140 викласти в новій редакції:
"Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів та пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитись на митну територію України без справляння митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання ".


Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів та пасажирів через митний кордон України, можуть тимчасово ввозитись на митну територію України без справляння митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання.

Тимчасово ввезені на митну територію України транспортні засоби підлягають вивезенню без внесення в їх конструкцію будь-яких змін (без урахування природного зношення, витрати пально-мастильних матеріалів та необхідного ремонту).


Тимчасово ввезені на митну територію України транспортні засоби підлягають вивезенню без внесення в їх конструкцію будь-яких змін (без урахування природного зношення, витрати пально-мастильних матеріалів та необхідного ремонту).

Тимчасове ввезення транспортних засобів на територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.


Тимчасове ввезення транспортних засобів на територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.

Стаття 141. Митні операції з товарами, помилково ввезеними на митну територію України
-432- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 141 викласти в новій редакції:
"Стаття 141. Товари, помилково ввезені на митну територію України

Враховано

Стаття 126. Товари, помилково ввезені на митну територію України


Митний контроль та митне оформлення товарів, помилково ввезених на митну територію України, здійснюється у порядку, що визначається Державною митною службою України.
Товари можуть вважатися помилково ввезеними на митну територію України, якщо перевізником або одержувачем буде доведено, що ввезення цих товарів не є результатом навмисних дій чи грубої недбалості.
Помилково ввезеними на митну територію України не можуть вважатися товари, умови та підстави ввезення яких були змінені після перетинання митного кордону України".


Товари можуть вважатися помилково ввезеними на митну територію України, якщо перевізником або одержувачем буде доведено, що ввезення цих товарів не є результатом навмисних дій чи грубої недбалості.
Помилково ввезеними на митну територію України не можуть вважатися товари, умови та підстави ввезення яких були змінені після перетинання ними митного кордону України.

Помилково ввезеними не можуть вважатися товари, умови та підстави ввезення яких змінено після перетинання митного кордону України.
Стаття 142. Застосування міжнародних конвенцій та
-433- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 142 вилучити.
Враховано


міждержавних договорів з питань міжнародних перевезень
Під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються міжнародним морським, річковим, авіаційним, залізничним, автомобільним, трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, митні органи застосовують і керуються міжнародними митними конвенціями, до яких приєдналася Україна, міждержавними договорами України, а також законами України в частині міжнародних перевезень різними видами транспорту.
Глава 17. Митні операції на морському і річковому транспорті
-434- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)

ГЛАВА 17.
Митні процедури на морському і річковому транспорті


Стаття 143. Місця здійснення митних операцій
В главі 17 та в статті 143 замінити слово "операції" на "процедури";
Враховано


Стаття 127. Місця здійснення митних процедур

Митні органи здійснюють митний контроль, митне оформлення та інші митні операції в зонах митного контролю на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень. Перелік таких портів визначається Кабінетом Міністрів України.
вилучити слова "митний контроль, митне оформлення товарів та інші".

Митні органи здійснюють митні процедури в зонах митного контролю на території морських та річкових портів, а також в акваторії портів, відкритих для міжнародних перевезень. Перелік таких портів визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 144. Зони митного контролю в морських та річкових портах


Стаття 128. Зони митного контролю в морських та річкових портах

Зони митного контролю в морських та річкових портах розташовуються в межах, відведених керівництвом цих портів, територій та акваторій.


Зони митного контролю в морських та річкових портах розташовуються в межах, відведених керівництвом цих портів, територій та акваторій.

Порядок створення та функціонування зон митного контролю у морських та річкових портах визначається Державною митною службою України за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та Міністерством транспорту України.


Порядок створення та функціонування зон митного контролю у морських та річкових портах визначається Державною митною службою України за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та Міністерством транспорту України.

Стаття 145. Документи, необхідні для митного контролю у водному сполученні


-435- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)


Враховано


Власники або капітани суден та інші особи, які переміщують товари через митний кордон України, повинні подавати митним органам документи, необхідні для здійснення митного контролю.
Статтю 145 вилучити.Перелік зазначених документів регламентується цим Кодексом, правилами Міжурядової морської консультативної організації, а для водного міжнародного сполучення на р.Дунай - Братиславською угодою (січень 1961 року).
Стаття 146. Тривалість митного контролю


Стаття 129. Тривалість митного контролю

Судно закордонного плавання протягом часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, в яких знаходяться товари, заборонені до ввезення чи вивезення, а також товари, які не підлягають транзиту через територію України.
-436- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225:
Статтю 146 після слова "протягом" доповнити словом "усього", слова "в яких знаходяться товари, заборонені до ввезення чи вивезення, а також товари, які не підлягають транзиту через територію України" замінити словами "де знаходяться товари, підстави для ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України чи транзит через територію України яких відсутні".
Враховано
Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває під митним контролем. Митний орган має право в цей період здійснювати огляд і переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмів і приміщень, де знаходяться товари, підстави для ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України чи транзит через територію України яких відсутні.
Стаття 147. Строк митного оформлення суден закордонного плавання
-437- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
У статті 127 підтримуємо пропозицію Крука Ю.Б.Стаття 130. Строк митного оформлення суден закордонного плавання

Залежно від водомісткості і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який визначається начальником митного органу за погодженням з начальником підрозділу Прикордонних військ України та іншими контрольними службами.
-438- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 147 доповнити частиною другою такого змісту:
"Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у порядку їх прибуття".
-439- Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
Н.д.Сацюк В.М. (Реєстр.картка №362)
У статті 128 слова "з начальником підрозділу Прикордонних військ України" замінити словами "з начальником відповідного органу охорони державного кордону Прикордонних військ України".
Враховано


Враховано
частково
Залежно від водомісткості і призначення суден закордонного плавання їх митне оформлення проводиться в строк, який визначається начальником митного органу за погодженням з начальником відповідного органу охорони Державного кордону України та іншими контрольними службами.

Митне оформлення суден закордонного плавання здійснюється цілодобово у порядку їх прибуття.

Стаття 148. Порядок здійснення митного контролю у водному сполученні
Порядок здійснення митного контролю у водному сполученні визначається Державною митною службою України і публікується для загального відома.

-440- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 148 вилучити;

ВрахованоСтаття 149. Митний контроль у разі виникнення особливих обставин

статтю 149 викласти в новій редакції:

Враховано
Стаття 131. Розміщення об'єктів митного контролю у водному сполученні

Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. В таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх митному органу, в зоні діяльності якого він опинився.
"Розміщення об'єктів митного контролю у водному сполученні
Райони вивантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця стоянки під час проведення митних процедур встановлюються адміністрацією порту за погодженням з начальником митного органу і начальником підрозділу Прикордонних військ України.
Місця стоянки суден у зонах митного контролю в портах визначаються митним органом.
Зміна місця стоянки провадиться з дозволу митного органу, за винятком випадків, зазначених у статті 150 цього Кодексу".

Райони розвантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця стоянки суден для здійснення митного контролю визначаються адміністрацією порту з урахуванням функціональної і технологічної діяльності порту та за поданням митного органу, погодженим з органом охорони Державного кордону України.
Зміна місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з повідомленням митного органу та органу охорони Державного кордону України.

Стаття 150. Розміщення об'єктів митного контролю у водному сполученні

-441- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)

Враховано
Стаття 132. Митний контроль у разі виникнення особливих обставин

Райони вивантаження та завантаження суден закордонного плавання, посадки та висадки пасажирів цих суден, а також місця стоянки під час проведення митних операцій встановлюються адміністрацією порту за погодженням з начальником митного органу і начальником підрозділу Прикордонних військ України.
Статтю 150 викласти в новій редакції:
"Митний контроль у разі виникнення особливих обставин
Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. В таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу".

Якщо судно закордонного плавання внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. В таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу.

Місця стоянки суден у зонах митного контролю в портах визначаються митним органом.
-442- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частини 2 та 3 статті 150 викласти в такій редакції:
"Місця стоянки суден для здійснення митного контролю визначаються адміністрацією порту з урахуванням його функціональної і технологічної діяльності та за поданням митних органів погодженим з прикордонними підрозділами.
Враховано
в ст.131
ч.ІЗміна місця стоянки провадиться з дозволу митного органу, за винятком випадків аварії та стихійного лиха.
Зміна місця стоянки суден визначається адміністрацією порту з повідомленням митного органу та прикордонного підрозділу".

Враховано у статті 131 ч.ІІ


Стаття 151. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученніСтаття 133. Митний контроль за вантажними операціями у водному сполученні


Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та їх завантаження здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними документами, передбаченими законодавством України. Остаточний випуск товарів, що перевозяться в міжнародному водному сполученні, здійснюється на підставі оформлених митних декларацій.
-443- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У статті 151 слова "їх завантаження" замінити словами "та завантаження товарів на зазначені судна".
Враховано
Вивантаження товарів із суден закордонного плавання та завантаження товарів на зазначені судна здійснюються з дозволу митного органу та під його контролем згідно з товаросупровідними документами, передбаченими законодавством України. Остаточний випуск товарів, що перевозяться в міжнародному водному сполученні, здійснюється на підставі оформлених митних декларацій.


Стаття 152. Митний контроль плавзасобів, що перетинають водний кордон України на нетривалий час


-444- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)


Враховано
Стаття 134. Митний контроль суден закордонного плавання, що перетинають водний кордон України на нетривалий час

Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на строк до двох діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення.
У назві статті 152 слово "плавзасобів" замінити словами "суден закордонного плавання".

Судно закордонного плавання, яке заходить у відкритий для міжнародних водних перевезень порт для поповнення запасів води, палива, продовольства, проведення термінових ремонтних робіт на строк до двох діб, митному оформленню не підлягає, але перебуває під митним контролем до його відправлення.

Товари, які завантажуються на це судно, а також послуги, що йому надаються, підлягають митному оформленню на загальних підставах.
-445- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У частині другій статті 152 слова "а також послуги, що йому надаються" вилучити.
Враховано
Товари, які завантажуються на це судно, підлягають митному оформленню на загальних підставах.Стаття 153. Митний контроль каботажних суден


Стаття 135. Митний контроль каботажних суден

Українські судна, які здійснюють каботажні перевезення між українськими портами, перебувають під митним контролем протягом усього часу стоянки в портах. Митне оформлення таких суден здійснюється на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в іноземні порти і не причалювало до суден закордонного плавання, або що наступним рейсом не передбачається захід до іноземних портів та контакти із суднами закордонного плавання.


Українські судна, які здійснюють каботажні перевезення між українськими портами, перебувають під митним контролем протягом усього часу стоянки в портах. Митне оформлення таких суден здійснюється на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в іноземні порти і не причалювало до суден закордонного плавання, або що наступним рейсом не передбачається захід до іноземних портів та контакти із суднами закордонного плавання.

Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в територіальні води іноземної держави або причалювало до суден закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах.


Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в територіальні води іноземної держави або причалювало до суден закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах.


Стаття 154. Випуск матеріально-технічних засобів та продуктів харчування екіпажів на суднах закордонного плавання

-446- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 154 викласти в такій редакції:
"Стаття 154. Випуск матеріально-технічних засобів, палива, води і продуктів харчування.

ВідхиленоВипуск матеріально-технічних засобів, у тому числі палива, а також води і продуктів харчування для екіпажів і пасажирів, якими забезпечуються в українських портах судна закордонного плавання, здійснюється в безліцензійному порядку на загальних підставах, за умови декларування і сплати належних митних платежів.
У портах України випуск матеріально-технічних засобів та палива, якими забезпечуються судна закордонного плавання, а також води і продуктів харчування для екіпажів цих суден за встановленими Кабінетом Міністрів України нормами здійснюється в безліцензійному порядку, без декларування і сплати належних митних платежів, а понад встановлені норми на загальних підставах.
Враховано
у статті 121
ч.ІІ


Випуск засобів суднового забезпечення, закуплених українськими суднами за кордоном та не використаних у процесі здійснення закордонних рейсів, провадиться відповідно до поданих капітаном судна митних декларацій та із сплатою належних митних платежів.
Залишки валюти по судновій касі, які передбачені для оплати добових та харчування членів екіпажу судна закордонного плавання, декларуються і зберігаються на цьому судні".
-447- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 154 вилучити повністю.
Відхилено.
Відхилено


Стаття 155. Митне оформлення українських суден, побудованих за кордоном або проданих за кордон
-448- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Cтаттю 155 викласти в новій редакції:
"Стаття 155. Митне оформлення українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордонВраховано

Стаття 136. Митне оформлення українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном або проданих за кордон

У разі заходу українських суден, побудованих або придбаних за кордоном, на митну територію України вперше або відходу суден, проданих за кордон, крім передбаченого комплекту документів для митного оформлення, судновласник зобов'язаний пред'явити митному органу митну декларацію на кожне з таких суден та сплатити належні митні платежі.
При першому заході на митну територію України українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном, або відході за межі митної території України суден, побудованих для іноземних замовників або проданих за кордон, судновласник, крім інших документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення зазначених суден, зобов'язаний пред'явити митному органу митну декларацію на кожне з таких суден та сплатити належні митні платежі".

Враховано


При першому заході на митну територію України українських суден, побудованих чи придбаних за кордоном, або відході за межі митної території України суден, побудованих для іноземних замовників або проданих за кордон, судновласник, крім інших документів, необхідних для митного контролю та митного оформлення зазначених суден, зобов'язаний пред'явити митному органу митну декларацію на кожне з таких суден та сплатити належні митні платежі.

Стаття 156. Дозвіл митного органу на відправлення судна закордонного плаванняСтаття 137. Дозвіл митного органу на відправлення судна закордонного плавання

Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному судновому документі.


Органи управління портом не дозволяють капітанові судна закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на відповідному судновому документі.

Для тимчасового відходу судна із порту у зв'язку з діями непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей дозвіл митного органу не обов'язковий.


Для тимчасового відходу судна із порту у зв'язку з діями непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування людей дозвіл митного органу не обов'язковий.

Стаття 157. Митний контроль за переміщенням осіб та товарів через борти іноземних військових кораблів
-449- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 157 викласти в новій редакції:
"Стаття 157. Митний контроль за переміщенням товарів через борти іноземних військових кораблів


Враховано


Стаття 138. Митний контроль за переміщенням товарів через борти іноземних військових кораблів

Особи, які перебувають на борту іноземних військових кораблів, у разі сходу на берег у портах України повинні пройти митний контроль.
Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному контролю та митному оформленню".

Товари, що переміщуються через борти іноземних військових кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Товари, що вивантажуються з борту іноземних військових кораблів на митну територію України або переміщуються у зворотному напрямку, крім військової техніки, передбаченої у статті 67 цього Кодексу, підлягають митному контролю.-450- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)ГЛАВА 18.
Митні операції на авіатранспорті
У главі 18 "Митні операції на авіатранспорті" замінити на "Митні процедури на авіатранспорті":
Враховано

ГЛАВА 18.
Митні процедури на авіатранспорті

Стаття 158. Міжнародні аеропорти
частину першу статтю 158 доповнити словами "через митний кордон України";

Стаття 139. Міжнародні аеропорти

Переміщення товарів повітряним шляхом здійснюється через міжнародні аеропорти, в яких розташовані митні органи. Перелік міжнародних аеропортів визначається Кабінетом Міністрів України.
у частині другій статті слова "під митним контролем" замінити словами "через митний кордон України".

Переміщення товарів через митний кордон України повітряним шляхом здійснюється через міжнародні аеропорти, в яких розташовані митні органи. Перелік міжнародних аеропортів визначається Кабінетом Міністрів України.

Переміщення товарів під митним контролем через інші аеропорти та поза місцем розташування митних органів допускається у виняткових випадках за дозволом Кабінету Міністрів України або у випадках вимушеної посадки повітряного судна.


Переміщення товарів через митний кордон України через інші аеропорти та поза місцем розташування митних органів допускається у виняткових випадках за дозволом Кабінету Міністрів України або у випадках вимушеної посадки повітряного судна.

Стаття 159. Умови здійснення міжнародних авіаперевезень
-451- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 159 вилучити.


Враховано


Забороняється одночасне перебування в зонах митного контролю аеропорту (включаючи повітряні судна) фізичних осіб і товарів, які не переміщуються через митний кордон України, з тими, що перебувають під митним контролем. Як виняток, дозволяється перебування в зонах митного контролю (включаючи повітряні судна) посадових осіб аеропорту та авіакомпаній, що здійснюють оформлення та перевезення фізичних осіб і товарів через митний кордон України.
Стаття 160. Документи для контролю за повітряним судномСтаття 140. Документи для контролю за повітряним судном

Командир повітряного судна одразу після прибуття з-за кордону або не пізніше ніж за годину до відльоту зобов'язаний подати для здійснення митного контролю такі документи:


-452- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 160:

Командир повітряного судна одразу після прибуття з-за кордону або не пізніше, ніж за три години до відльоту зобов'язаний подати для здійснення митного контролю такі документи:

1) генеральну декларацію;
у частині 1 слова "за годину" замінити словами "за три години";
Враховано

1) генеральну декларацію;

2) документи про поштові відправлення, вантажі та товаросупровідні документи;
у пункті 2 замінити "вантажі" на "товари".
Враховано
2) документи про поштові відправлення, товари та товаросупровідні документи;

3) інші документи, передбачені цим Кодексом, законодавством України, міжнародними або міждержавними угодами.
Пункт 3 викласти у новій редакції:
"3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами України."
Враховано
3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Дозвіл митного органу на розвантаження або завантаження судна надається після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу та Положенню про митний контроль за повітряними суднами, яке затверджується головою Державної митної служби України.
У частині другій слова "розвантаження або завантаження судна" замінити словами " вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього", слова "Головою Державної митної служби України" замінити словами "Державною митною службою України".
Враховано
Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього надається після перевірки поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього Кодексу та Положенню про митний контроль за повітряними суднами, яке затверджується Державною митною службою України.


-453- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 160, частина 1. Пункт 3 викласти у редакції: " інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано частковоСтаття 161. Вимушена посадка
-454- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)

Стаття 141. Вимушена посадка

Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за межами міжнародного аеропорту внаслідок дії непередбачених та непереборних обставин, зобов'язаний вжити необхідних заходів для забезпечення збереження товарів, які підлягають митному контролю, та протягом доби повідомити найближчий міжнародний аеропорт про місце посадки судна.
У статті 161:
в абзаці 1 вилучити "внаслідок дії непередбачених та непереборних обставин""
в абзаці 2 доповнити після слова "екіпаж" словами "а також".
Враховано

Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за межами міжнародного аеропорту, зобов'язаний вжити необхідних заходів для забезпечення збереження товарів, які підлягають митному контролю, та протягом доби повідомити найближчий міжнародний аеропорт про місце посадки судна.

Керівник міжнародного аеропорту після одержання такого повідомлення зобов'язаний забезпечити перевезення посадових осіб митного органу до місця посадки судна або доставити пасажирів, екіпаж, товари, що підлягають митному контролю, до митного органу.


Керівник міжнародного аеропорту після одержання такого повідомлення зобов'язаний забезпечити перевезення посадових осіб митного органу до місця посадки судна або доставити пасажирів, екіпаж, а також товари, що підлягають митному контролю, до митного органу.

Стаття 162. Пропуск товарів і багажу транзитних пасажирів
-455- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Назву статті 162 викласти у новій редакції:
"Стаття 162. Пропуск товарів, що перевозяться транзитними авіапасажирами";Враховано

Стаття 142. Пропуск товарів, що перевозяться транзитними авіапасажирами

Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами, та їх супроводжуваний багаж (за винятком заборонених до транзиту) не підлягають обкладенню митними платежами та безперешкодно переміщуються в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту.
у тексті статті слова "та їх супроводжуваний багаж" вилучити, після слів "за винятком" додати слово "товарів".
Враховано
Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (за винятком товарів, заборонених до транзиту), не підлягають обкладенню митними платежами та безперешкодно переміщуються в межах зони митного контролю міжнародного аеропорту.

Стаття 163. Взаємодія в оформленні авіаперевезень
-456- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 163 вилучити повністю.

Відхилено

Стаття 143. Взаємодія в оформленні авіаперевезень

Митний контроль за міжнародними авіаперевезеннями здійснюється митним органом міжнародного аеропорту у взаємодії з контрольними та іншими службами, що беруть участь в оформленні міжнародних повітряних суден та їх екіпажів, вантажів, пасажирів та багажу.
-457- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 163 доповнити частиною такого змісту:
"Оформлення вильоту/прильоту міжнародних рейсів здійснюється згідно з технологічною схемою пропуску через державний кордон України повітряних суден перевізників".

Відхилено

Митний контроль за міжнародними авіаперевезеннями здійснюється митним органом міжнародного аеропорту у взаємодії з контрольними та іншими службами, що беруть участь в оформленні міжнародних повітряних суден та їх екіпажів, вантажів, пасажирів та багажу.

Спільні технологічні схеми оформлення міжнародних авіаперевезень та розподіл обов'язків під час їх здійснення затверджуються керівником авіапідприємства та начальниками митного органу і підрозділу Прикордонних військ України.


Спільні технологічні схеми оформлення міжнародних авіаперевезень та розподіл обов'язків під час їх здійснення затверджуються керівниками авіапідприємства, митного органу та органу охорони Державного кордону України.

У спільних технологічних схемах повинні визначатися місце, строк та послідовність оформлення кожною службою міжнародних авіаперевезень.


У спільних технологічних схемах визначються місце, строк та послідовність оформлення кожною службою міжнародних авіаперевезень.


Стаття 164. Пільговий режим контролю повітряного судна
-458- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Назву статті 164 доповнити словом "митного";


Враховано

Стаття 144. Пільговий режим митного контролю повітряного судна

Митне оформлення повітряного судна, яке перевозить офіційні державні делегації, здійснюється без митного огляду.
частину першу статті 164 доповнити словами "Митний контроль та".

Митний контроль та митне оформлення повітряного судна, яке перевозить офіційні державні делегації, здійснюється без митного огляду.

Підставою для застосування пільгового режиму митного контролю є подання митному органу офіційного повідомлення Міністерства закордонних справ України.


Підставою для застосування пільгового режиму митного контролю є подання митному органу офіційного повідомлення Міністерства закордонних справ України.


ГЛАВА 19.
Митні операції на залізничному транспорті


-459- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)


Враховано
ГЛАВА 19.
Митні процедури на залізничному транспорті


Стаття 165. Митні операції в пунктах пропуску залізничного рухомого складу через державний кордон України
В назві глави 19 та статті 165 слова "операції " замінити на "процедури".

Стаття 145. Митні процедури в пунктах пропуску залізничного рухомого складу через державний кордон України

У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного транспорту на державному кордоні України здійснюється перевірка документів, огляд залізничного рухомого складу, а також інші митні операції, передбачені цим Кодексом.У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного транспорту на державному кордоні України здійснюється перевірка документів, огляд залізничного рухомого складу, а також інші митні процедури, передбачені цим Кодексом.

Підприємства залізниці зобов'язані проводити розвантажувальні, перевантажувальні та інші види робіт, необхідні для здійснення митного контролю.
-460- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Абзац 2 статті 165 викласти в новій редакції:
"Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за свій рахунок".
-461- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Ч.2 статті 165 доповнити словами такого змісту: "витрати за які компенсуються за рахунок вантажовласника".

Враховано
Враховано
Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за свій рахунок. Власники товарів або уповноважені ними особи відшкодовують підприємствам залізниці витрати, понесені у зв'язку з проведенням таких операцій.

Стаття 166. Строк здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів
-462- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Назву та текст статті 166 викласти в новій редакції:
"Строк здійснення митного контролю на залізничному транспорті

Враховано
частково


Стаття 146. Проведення митного контролю на залізничному транспорті

Митний контроль залізничних транспортних засобів здійснюється згідно з технологічним процесом роботи прикордонних залізничних станцій у строки, затверджені керівником залізниці та начальниками митного органу і підрозділу Прикордонних військ України.

Технологічний процес та строк затримання поїздів на прикордонних залізничних станціях повинен бути таким, щоб максимально враховувалися інтереси пасажирів, залізниці і водночас забезпечувалося в повному обсязі митне оформлення товарів, що переміщуються громадянами та персоналом залізниці через митний кордон України.
Митний контроль на залізничному транспорті здійснюється згідно з технологічним процесом роботи прикордонних залізничних станцій у строки, затверджені керівником залізниці та начальниками митного органу і підрозділу Прикордонних військ України".
-463- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 166 викласти в такій редакції:
"Стаття 166. Проведення митного контролю.
Порядок та строк проведення митного контролю на залізничному транспорті визначається технологічною схемою пропуску через митний кордон України залізничних транспортних засобів перевізників.Враховано

Порядок та строки проведення митного контролю на залізничному транспорті визначається спільними технологічними схемами, які затверджуються начальниками залізничних станцій, митних органів та органів охорони Державного кордону України.


Якщо в результаті митного контролю порушується розклад руху поїздів, такий контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні або в місцях, визначених начальником митного органу за погодженням з керівництвом залізничної станції і підрозділу Прикордонних військ України.
У виняткових випадках на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.
У разі виявлення порушень митного законодавства, що тягнуть за собою зрив графіку руху залізничних транспортних засобів перевізника, митні органи разом з прикордонним підрозділом та адміністрацією залізничної станції вживають заходи щодо відчеплення від поїзда вагону, де виявлено таке порушення, або зняття з поїзда пасажиру чи працівника перевізника, які допустили таке порушення, разом з належним їм товаром для подальшого митного контролю".
Враховано
в ст.149Стаття 167. Документи, необхідні для митного контролю залізничних транспортних засобів

-464- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Відхилено
Стаття 147. Документи для митного контролю товарів, що перевозяться залізничним транспортом

Уповноважені особи залізничного транспорту, що тимчасово прибуває на митну територію України або тимчасово вибуває з митної території України, по прибутті в пункт пропуску через митний кордон України подають митному органу такі документи:
Назву та текст статті 167 викласти в новій редакції:
"Документи, необхідні для митного контролю на залізничному транспорті
Уповноважені особи поїзду, що прибуває на митну територію України або вибуває з митної території України, по прибутті в пункт пропуску через митний кордон України подають митному органу такі документи:


При надходженні до митного контролю товарів, що перевозиться залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до митного органу:

1) передатну відомість (багажний список);
2) залізничні накладні;


1) передаточну відомість або багажний список;
2) залізничні накладні;
3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, міжнародними договорами України".

3) інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами України.

1) передатну відомість;
-465- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 167 викласти в такій редакції:
"Стаття 167. Документи для митного контролю вантажу, що перевозиться залізничним транспортом перевізника
Враховано2) багажний список;
При надходженні до митного контролю вантажу, що перевозиться залізничним транспортом перевізника, працівники залізничної станції подають до митного органу:3) залізничні накладні;
1) передатну відомість (багажний список);
2) залізничні накладні;4) інші документи, передбачені цим Кодексом, законодавством України, міжнародними договорами України.
3) інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними договорами України та іншими нормативно-правовими актами України".Стаття 168. Гарантії доставки вантажу до митного органу призначення


-466- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)


Враховано
Стаття 148. Відповідальність за доставку товарів до митного органу призначення

Залізниця несе відповідальність за доставку вантажу, що перебуває під митним контролем, до митного органу призначення згідно із законодавством України і чинними на залізничному транспорті нормативними актами.
Назву та текст статті 168 викласти в новій редакції:
"Відповідальність за доставку товарів до митного органу призначення
Залізниця несе відповідальність за доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення".

Залізниця несе відповідальність за доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення.

Гарантом доставки товарів перед митними органами можуть виступати підприємства, які одержали ліцензію Державної митної служби України на провадження діяльності митного перевізника.
-467- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Ч.2 статті 168 виключити як таку, що суперечить Закону України "Про підприємництво".
ВрахованоСтаття 169. Місце здійснення митних операцій на залізничних транспортних засобах

-468- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 169 викласти в новій редакції:Стаття 149. Місце здійснення митних процедур у міжнародному залізничному сполученні

Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів, а також пасажирів, що перетинають митний кордон України залізничним транспортом, здійснюється в зонах митного контролю.
"Місце здійснення митних процедур у міжнародному залізничному сполученні
Митний контроль товарів і транспортних засобів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між Державною митною службою України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та Міністерством транспорту України.
З метою запобігання порушення розкладу руху поїздів, у результаті митного контролю,
Враховано
Митний контроль товарів і транспортних засобів у міжнародному залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю. Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху поїзда за погодженням між Державною митною службою України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та Міністерством транспорту України.
З метою запобігання порушення розкладу руху поїздів митний контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні або в місцях, визначених начальником митного органу за погодженням з начальником залізничної станції та органу охорони Державного кордону України.

Митний контроль пасажирів поїздів міжнародного сполучення може також здійснюватися в інших місцях, за маршрутом руху поїзда, за погодженням між Державною митною службою України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та Міністерством транспорту України.
такий контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному кордоні або в місцях, визначених начальником митного органу за погодженням з начальником залізничної станції та командиром підрозділу Прикордонних військ України.

У виняткових випадках на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у складі поїзда неможливе.

Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та підрозділу Прикордонних військ України.
Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та підрозділу Прикордонних військ України".

Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки здійснюється з дозволу митного органу та органу охорони Державного кордону України.

Стаття 170. Пропуск товарів, що перевозяться у вагонах- ресторанах поїздів міжнародного сполучення


Стаття 150. Пропуск товарів, що перевозяться у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення

Продукти харчування та безалкогольні напої, вино, лікерні, коньячні, горілчані вироби, що переміщуються через митний кордон України у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення, підлягають обов'язковому декларуванню митним органам.

-469- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частини другу та третю статті 170 викласти в новій редакції:


Враховано

Продукти харчування та безалкогольні напої, вино, лікерні, коньячні, горілчані вироби, що переміщуються через митний кордон України у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення, підлягають обов'язковому декларуванню митним органам.

Продукти харчування та безалкогольні напої звільняються від обкладення митом, податками та зборами за умови, що:
Продукти харчування та безалкогольні напої попускаються через митний кордон України без справляння митних платежів за умови, що:

Продукти харчування та безалкогольні напої пропускаються через митний кордон України без справляння митних платежів за умови, що:

а) такі товари реалізуються виключно з метою споживання безпосередньо у поїзді;
а) вони призначені для реалізації виключно з метою споживання безпосередньо у поїзді;

а) вони призначені для реалізації виключно з метою споживання безпосередньо у поїзді;

б) кількість таких товарів не перевищує мінімальної кількості для забезпечення нормальних послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу.
б) їх обсяг не перевищує кількості, мінімально необхідної для забезпечення нормальних послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу.

б) їх обсяг не перевищує кількості, мінімально необхідної для забезпечення нормальних послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, що переміщуються через митний кордон України у вагонах-ресторанах, підлягають контролю на загальних підставах.
Алкогольних напої та тютюнові вироби, що переміщуються у вагонах-ресторанах, пропускаються через митний кордон України за умови сплати усіх належних митних платежів".


Алкогольні напої та тютюнові вироби, що переміщуються у вагонах-ресторанах, пропускаються через митний кордон України за умови сплати усіх належних митних платежів.

ГЛАВА 20.
Митні операції на автомобільному транспорті
-470- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У назві глави 20 слова "операції" замінити на "процедури";
Враховано

ГЛАВА 20
Митні процедури на автомобільному транспорті

Стаття 171. Вимоги до осіб, які здійснюють перевезення товарів і громадян через митний кордон України автомобільним транспортом
назву статті 171 викласти в новій редакції:
"Стаття 171. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів";
Враховано

Стаття 151. Документи, необхідні для митного контролю автотранспортних засобів

Особи, які здійснюють перевезення товарів і громадян через митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати:
у пункті 2 слово "завірене" замінити словом "зареєстроване".

Особи, які здійснюють перевезення товарів і громадян через митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати:

1) ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, а також ліцензійну картку на транспортний засіб;


1) ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, а також ліцензійну картку на транспортний засіб;

2) свідоцтво на придатність автомобільного транспортного засобу до міжнародних перевезень, видане Державним департаментом автомобільного транспорту України та завірене митним органом, в регіоні діяльності якого знаходиться перевізник;


2) свідоцтво на придатність автомобільного транспортного засобу до міжнародних перевезень, видане уповноваженим державним органом України та зареєстроване митним органом, в реґіоні діяльності якого знаходиться перевізник;

3) документи про відповідність автотранспортного засобу міжнародним нормам і стандартам.


3) документи про відповідність автотранспортного засобу міжнародним нормам і стандартам.


Стаття 172. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом


Стаття 152. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом

Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:


Особи, що переміщують товари під митним контролем автомобільним транспортом, зобов'язані:

1) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;


1) доставити товари за місцем призначення із збереженням митних забезпечень;

2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;


2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без дозволу митного органу;

3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;


-471- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)


Враховано
3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного контролю і митного оформлення документи;

4) провадити розвантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного огляду з участю власника вантажу, перевізника, а у невідкладних випадках і без їх участі.
Останній абзац статті 172 викласти в новій редакції:
" у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю".

4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і пред'являти їх до митного контролю.

Стаття 173. Відповідальність за перевезення товарів між митними органами
-472- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 173 вилучити повністю.

ВрахованоОсоби, які мають право на переміщення товарів через митний кордон України автомобільним транспортом, несуть відповідальність за їх доставку під митним контролем до митного органу призначення.
У разі недоставки товарів за призначенням, особи, що надають транспортно-експедиційні послуги, несуть перед митним органом відповідальність згідно з положеннями цього Кодексу.
Стаття 174. Порядок митного оформлення автомобільного транспорту, яким перевозяться товари через митний кордон України
-473- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Назву статті 174 викласти в новій редакції: "Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, які перевозять товари через митний кордон України";

Враховано

Стаття 153. Порядок митного оформлення автотранспортних засобів, які перевозять товари через митний кордон України

Автотранспортний засіб, що належить особі та використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які знаходяться у вантажному відділенні цього автотранспортного засобу.
у частині першій статті 174 вилучити слова "належить особі та", слова знаходяться у вантажному відділенні цього автотранспортного засобу" замінити словами "перевозяться цим автотранспортним засобом".
Враховано

Автотранспортний засіб, що використовується для переміщення товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари, які перевозяться цим автотранспортним засобом.

Відомості про автотранспортний засіб, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП (Конвенція МДП 1975 р.), товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів.


Відомості про автотранспортний засіб, що перевозить товари, вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки МДП (Конвенція МДП 1975 р.), товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провізних та інших супровідних документів.


ГЛАВА 21.
Митні операції на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі

-474- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У назві глави 21 замінити слово "операції" замінити на "процедури".


Враховано

ГЛАВА 21
Митні процедури на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі

Стаття 175. Митне оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, та електроенергії
-475- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 175 вилучити повністю.


Враховано


Товари, які переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, або електроенергія, підлягають митному оформленню.
Стаття 176. Порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, та переміщуються трубопровідним транспортом, та електроенергії
-476- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 176:
у назві замість слів "та електроенергії" записати "та лініями електропередач".

Враховано

Стаття 155. Порядок здійснення митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі


доповнити статтю частиною першою такого змісту:
"Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом Міністрів України."
У зв'язку з цим частину першу вважати частиною другою.
Враховано
Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України, трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у тому числі з метою транзиту через митну територію України, здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

Порядок та строки митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, та електроенергії визначається Державною митною службою України виходячи з особливостей їх переміщення через митний кордон України.
частину другу статті доповнити словами "митного контролю та"; слова "та електроенергії" замінити словами "та лініями електропередачі".
Враховано
Порядок та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, визначається Державною митною службою України, виходячи з особливостей їх переміщення через митний кордон України.


Стаття 177. Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом


Стаття 155. Документи, необхідні для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом

Для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, декларант подає митному органу такі документи:


Для митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, декларант подає митному органу такі документи:

1) зовнішньоекономічний договір (контракт);
-477- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Пункти 2 та 3 статті 177 викласти в новій редакції:
"2) акт приймання-передачі (акти приймання-передачі товару);
3) сертифікат якості;

Враховано

1) зовнішньоекономічний договір (контракт);
2) акт приймання-передачі (акти приймання-передачі товару);
3) сертифікат якості;

2) товарно-транспортні документи (акт приймання-передачі товару);
доповнити статтю 177 пунктами 4 - 7 такого змісту:
"4) рахунок-фактуру (інвойс);
5) маршрутну телетайпограму;
6) дозволи (ліцензії) відповідних державних органів;


4) рахунок-фактуру (інвойс);
5) маршрутну телетайпограму;
6) дозволи (ліцензії) відповідних державних органів

3) інші документи, передбачені цим Кодексом та актами законодавства України.
7) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законодавчими актами України".

7) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Стаття 178. Документи, необхідні для митного оформлення електроенергії


Стаття 156. Документи, необхідні для митного оформлення електроенергії

Для митного оформлення електроенергії декларант подає митному органу такі документи:


Для митного оформлення електроенергії декларант подає митному органу такі документи:

1) зовнішньоекономічний договір (контракт);


1) зовнішньоекономічний договір (контракт);

2) довідку-підтвердження відповідного підприємства про кількість електроенергії, що переміщується через митний кордон України;


2) довідку-підтвердження відповідного підприємства про кількість електроенергії, що переміщується через митний кордон України;

3) інші документи, передбачені цим Кодексом та актами законодавства України.
-478- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 178, частина 1, пункт 3. Текст "актами законодавства" замінити текстом "іншими законами".
Відхилено

3) інші документи, передбачені цим Кодексом та актами законодавства України.

ГЛАВА 22.
Переміщення товарів через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях
-479- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
У назву глави 21 після слова "поштових" додати слово "та експрес-".
Враховано
ГЛАВА 22
Переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях


Стаття 179. Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон України

-480- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)

Стаття 157. Переміщення міжнародних поштових відправлень через митний кордон України

Міжнародні поштові відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих поштових відправленнях.
У статті 179:
У абзаці 3 замінити слово "установах" словом "місцях", слова "Міністерством зв'язку України" - словами "Державним комітетом зв'язку та інформатизації України, слова "підприємства зв'язку" - словами "підприємства поштового зв'язку";

Враховано

Міжнародні поштові відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих поштових відправленнях.

Підприємства зв'язку України зобов'язані за свій рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України.
Доповнити частиною 5 замість вилученої частини 2 статті 181:
"Поштові відправлення, що надійшли з-за кордону, після митного оформлення з нарахуванням митних платежів видаються підприємствам зв'язку під їх відповідальність. Видача міжнародних поштових відправлень адресатам здійснюється підприємствами зв'язку за умови внесення адресатами нарахованих митними органами митних платежів на рахунок цих підприємств."
Враховано

Підприємства поштового зв'язку України зобов'язані за свій рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України.
Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які визначаються та обладнуються Державним комітетом зв'язку та інформатизації України за погодженням з Державною митною службою України.

Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях через митний кордон України, здійснюються в установах міжнародного поштового обміну, які визначаються та обладнуються Міністерством зв'язку України за погодженням з Державною митною службою України.
-481- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У ч.3 статті 179 замість слова "Міністерством" записати "Державним комітетом";Враховано

Доставка міжнародних поштових відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються підприємствами поштового зв'язку України за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.

Доставка міжнародних поштових відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються підприємствами зв'язку України за свій рахунок з участю і під контролем митних органів.


Поштові відправлення, що надійшли з-за кордону, після митного оформлення з нарахуванням митних платежів видаються підприємствам поштового зв'язку під їх відповідальність. Видача міжнародних поштових відправлень адресатам здійснюється підприємствами поштового зв'язку за умови внесення адресатами нарахованих митними органами митних платежів на рахунок цих підприємств.-482- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Главу 21 новою статтею такого змісту:
"Стаття ___. Переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон України

Враховано
Стаття 158. Переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон УкраїниМіжнародні експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення.

Міжнародні експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться у цих відправленнях.


Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях, які визначаються та обладнуються відповідним експрес-перевізником за погодженням з відповідними митними установами.

Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях, які визначаються та обладнуються відповідним експрес-перевізником за погодженням з Державною митною службою України.


Доставка міжнародних експрес-відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються відповідним експрес-перевізником за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.

Доставка міжнародних експрес-відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються відповідним експрес-перевізником за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.


Митне оформлення міжнародних експрес-відправлень з нарахуванням митних платежів здійснюється за умови сплати цих платежів отримувачем або експрес-перевізником за отримувача. Нарахування митних платежів здійснюється на підставі фактурної вартості товарів та інших предметів".Стаття 180. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях
Порядок та умови здійснення митного контролю товарів, що пересилаються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Державної митної служби України.
-483- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225):
У статті 188 вилучити слова "за поданням Державної митної служби України";


Враховано-484- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Главу 21 статтею такого змісту:
"Стаття ____Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних експрес-відправленнях
Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням Державної митної служби України".
Враховано
Стаття 159. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнароднихпоштових та експрес-відправленнях, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 181. Нарахування та справляння мита у разі надходження міжнародних поштових відправлень з-за кордону
-485- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225):
Статтю 181 вилучити. Частину 2 цієї статті перенести до статті 179, а частину 3 об'єднати зі статтею 419.


Враховано


Мито на товари, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, нараховується на підставі чинного законодавства України.
Поштові відправлення, що надійшли з-за кордону, після митного оформлення з нарахуванням мита видаються підприємствами зв'язку під їх відповідальність адресатам за умови сплати мита.
Мито сплачується підприємствами зв'язку до державного бюджету із сповіщенням митного органу.
Стаття 182. Справляння мита у разі пересилання міжнародних поштових відправлень за кордон


-486- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)За товари та речі, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях за кордон, мито сплачується відправниками завчасно митному органу, в зоні діяльності якого відправники постійно чи тимчасово проживають або перебувають.
Статтю 182 вилучити, об'єднавши її зі статтею 419.
ВрахованоСтаття 183. Затримання митними органами міжнародних поштових відправлень
Міжнародні поштові відправлення товарів, що підлягають контролю органами Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства зв'язку України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства культури і мистецтв України, Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, затримуються митним органом на строк, необхідний для проведення цим органам експертизи та надання дозволу на їх переміщення через митний кордон України. Митне оформлення таких міжнародних поштових відправлень може бути завершене тільки після закінчення зазначених видів контролю.

-487- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 183 після слова "відправлення" записати " вкладенням" і далі за текстом.

-488- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 183 вилучити повністю.

Відхилено
(стаття вилучена)ВрахованоР О З Д І Л VI
-489- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Р О З Д І Л VI

Перевезення, зберігання і розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем
Назву розділу VI та глави 23 викласти в новій редакції:
Враховано

Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем


ГЛАВА 23.
Перевезення товарів між митними органами. Транзитні перевезення
" Р о з д і л VI. Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем
Глава 23. Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами. Транзитні перевезення";

ГЛАВА 23
Переміщення товарів і транспортних засобів між митними органами. Транзитні перевезення

Cтаття 184. Перевезення товарiв мiж митними органами
-490- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 184 вилучити
Враховано
(є дублювання з гл.24)


Товари, щодо яких митне оформлення не закінчено, в тому чиcлi тi, що перемiщуютьcя транзитом через митний кордон України, можуть перевозитиcя з одного митного органу в iнший пiд вiдповiдальнicть пiдприємcтва або громадянина, що прийняли такi товари до перевезення.
-491- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Ч.1 статті 184 доповнити в кінці речення словами "та мають ліцензію ДМСУ на право перевезення товарів".
-492- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У ч.1 статті 184 замість слів "підприємства або громадянина, що прийняли такі товари до перевезення" записати "перевізника".


Стаття вилучена


Стаття вилученаВитрати на такi перевезення вiдшкодовуютьcя у порядку, передбаченому законодавcтвом України.До товарiв, що перебувають пiд митним контролем i перевозятьcя з одного митного органу в iнший, митними органами можуть заcтоcовуватиcя такi заходи гарантування доcтавки вантажiв до митного органу призначення:
-493- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У ч.2 статті 184 слово "вантажів" замінити на "товарів";
пункт 2) викласти в новій редакції:
Стаття вилучена


1) митне cупроводження товарiв;
"2) cплата митних платежiв до моменту фактичного перетинання товарами митного кордону України;".2) cплата одержувачем чи перевiзником товарів, що імпортуються, та товарів, що переміщуються транзитом, мита та iнших митних платежiв до моменту фактичного перетинання товарами митного кордону України;


-494- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139:)
У п.2 частини 3 статті 184 слова "чи перевізником" виключити;Стаття вилучена


3) згода митного органу призначення на відправлення товарiв до мicця призначення;
пп.3 та 4 частини 3 статті 184 виключити як неприйнятні.4) iншi заходи в межах компетенцiї митних органiв.
-495- Н.д.Бабурін О.В. (Округ № 75):
Статтю 184 доповнити пунктом 3 такого змісту:
Стаття вилучена"В разі порушення правил транзиту, що встановлені цим Кодексом, товари у випадку застосування до них міри відповідальності у вигляді конфіскації, реалізуються за умови сплати покупцем митних платежів і податків, що діють на момент їх реалізації".Cтаття 185. Права та обов'язки перевiзника


Cтаття 160. Права та обов'язки перевiзника

Перевізники - пiдприємcтво i громадянин - мають право не приймати для перевезення мiж митними органами товари у випадках:
-496- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У ч.1 статті 185 слова "підприємство і громадянин" виключити,
Враховано
Перевізники мають право не приймати для перевезення мiж митними органами товари у випадках:

1) оформлення митних i транcпортних документiв з порушенням вcтановленого порядку;
а на початку п.1 записати "без митного оформлення та...".
-497- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 185, частина 1. Пункт 1) після тексту "порушенням встановленого" доповнити текстом "законодавством з питань митної справи".
Враховано


Враховано

1) оформлення митних i транcпортних документiв з порушенням вcтановленого законодавством з питань митної справи порядку;

2) якщо митне забезпечення, накладене на транcпортний заciб i упаковку товарiв, не виключає можливоcтi доcтупу до товарiв без порушень такого забезпечення.
-498- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Текст статті 185 викласти у новій редакції:
"Перевізники мають право не приймати для перевезення мiж митними органами товари у випадках:
Враховано
частково


2) якщо митне забезпечення, накладене на транcпортний заciб i упаковку товарiв, не виключає можливоcтi доcтупу до товарiв без порушень такого забезпечення.

Пiдприємcтво i громадянин, що прийняли товари для перевезення, зобов'язанi доcтавити в митний орган призначенi товари, а також подати необхідні документи на них.
1) оформлення митних i транcпортних документiв з порушенням вcтановленого порядку;
2) якщо митне забезпечення, накладене на транcпортний заciб i упаковку товарiв, не виключає можливоcтi доcтупу до товарiв без порушень такого забезпечення.
Перевізники зобов'язанi доcтавити товари у митний орган призначення, а також подати необхідні документи на них.
Витрати на такi перевезення вiдшкодовуютьcя у порядку, передбаченому законодавcтвом України."
-499- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У ч.2 статті 185 замість слів "підприємство і громадянин, що прийняли товари для перевезення" записати слово "Перевізники".

Враховано

Перевізники зобов'язанi доcтавити товари у митний орган призначення, а також подати необхідні документи на них.
Витрати на такi перевезення вiдшкодовуютьcя у порядку, передбаченому законодавcтвом України.


Стаття 186. Види транзитних перевезень
-500- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Враховано

Стаття 161. Види транзитних перевезень

Транзитні перевезення здійснюються як прохідний та внутрішній транзит.
Статтю 186 викласти в новій редакції:
"Транзитні перевезення здійснюються як прохідний та внутрішній митний транзит.

Транзитні перевезення здійснюються як прохідний та внутрішній митний транзит.

Прохідний транзит - це переміщення товарів під митним контролем від одного митного органу, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого митного органу, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України або в межах одного митного органу, коли пункт ввезення і вивезення збігається.
Прохідний митний транзит - це переміщення товарів і транспортних засобів під митним контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України.

Прохідний митний транзит - це переміщення товарів під митним контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, - пункту вивезення за межі митної території України.

Внутрішнім транзитом товарів вважається переміщення товарів під митним контролем:
Внутрішнім митним транзитом вважається переміщення товарів і транспортних засобів під митним контролем:

Внутрішнім митним транзитом вважається переміщення товарів під митним контролем:

1) від митного органу, розташованого на митному кордоні України,- пункту ввезення на митну територію України - до внутрішнього митного органу, розташованого на митній території України;
від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України,- пункту ввезення на митну територію України - до митного органу, розташованого на митній території України;

від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України,- пункту ввезення на митну територію України - до митного органу, розташованого на митній території України;

2) від внутрішнього митного органу, розташованого на митній території України, до митного органу, розташованого на митному кордоні України,- пункту вивезення за межі митної території України;
від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України,- пункту вивезення за межі митної території України;

від митного органу, розташованого на митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України,- пункту вивезення за межі митної території України;

3) від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України.
від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України".


від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України.

Стаття 187. Умови здійснення транзиту товарів

-501- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)


Стаття 162. Умови здійснення транзиту товарів

Товари, що переміщуються транзитом, повинні:
Назву та текст статті 187 викласти в новій редакції:
"Стаття 187. Умови здійснення транзиту товарів і транспортних засобів
Враховано


Товари, що переміщуються транзитом, повинні:


1) залишатись у незмінному стані, крім природного зношення, та не використовуватись з іншою метою, крім транзиту;
Товари і транспортні засоби, що переміщуються транзитом, повинні:
1) залишатись у незмінному стані, крім природних втрат, і не використовуватись з іншою метою, крім транзиту;

1) залишатись у незмінному стані, крім природних втрат, і не використовуватись з іншою метою, крім транзиту;


2) бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом відправлення.
2) бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом відправлення.

2) бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом відправлення.

Під час транзиту товарів на митній території України з дозволу та під контролем митного органу здійснюються окремі операції (перевантаження, розвантаження, навантаження, перепакування) з такими товарами без зміни їх властивостей та товарного вигляду.
Під час транзиту товарів на митній території України з дозволу та під контролем митного органу можуть здійснюватися окремі операції (перевантаження, вивантаження, навантаження, перепакування) з такими товарами без зміни їх властивостей та товарного вигляду".

Під час транзиту товарів на митній території України з дозволу та під контролем митного органу можуть здійснюватися окремі операції (перевантаження, вивантаження, навантаження, перепакування) з такими товарами без зміни їх властивостей та товарного вигляду.

Стаття 188. Маршрути транзитних перевезень
-502- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 188 викласти в новій редакції:

Враховано

Стаття 163. Маршрути транзитних перевезень

Транзит через територію України здійснюється за маршрутами, які визначаються перевізниками вантажу за погодженням з митними органами. Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватись обмеження щодо використання окремих напрямків та шляхів на території України з економічних, політичних, екологічних, технічних та інших міркувань, а також визначатися напрямки руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через територію України.
"Митний транзит товарів і транспортних засобів через територію України здійснюється за маршрутами, які визначаються перевізниками на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності.
Кабінетом Міністрів України з міркувань державної безпеки, економічних, політичних, екологічних, технічних та інших міркувань можуть встановлюватись обмеження щодо використання окремих шляхів та напрямків транзиту на території України, визначатися шляхи чи напрямки руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через територію України, пункти пропуску для ввезення та вивезення окремих видів товарів тощо".

Митний транзит товарів через територію України здійснюється за маршрутами, які визначаються перевізниками на власний розсуд, виходячи з міркувань економічної доцільності.-503- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Перше речення абзацу першого ст. 188 проекту викласти в наступній редакції:
"Внутрішній транзит здійснюється за маршрутами, які визначаються перевізниками вантажу за погодженням з митними органами."
Доповнити ст. 188 проекту абзацом другими наступного змісту:
"Прохідний транзит здійснюється за маршрутами, які найбільш зручні для прохідного (міжнародного) транзиту та забезпечують максимальний вантажопотік.
Маршрути прохідного (міжнародного) транзиту визначаються Кабінетом Міністрів України."
Враховано
частково
Кабінетом Міністрів України з міркувань державної безпеки, економічних, політичних, екологічних, технічних та інших міркувань можуть встановлюватись обмеження щодо використання окремих шляхів та напрямків транзиту на території України, визначатися шляхи чи напрямки руху для певних видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через територію України, пункти пропуску для ввезення та вивезення окремих видів товарів тощо/


-504- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 188 доповнити частиною другою в такій редакції:
"Прохідний транзит здійснюється відповідними автомобільними, водними, залізничними та повітряними шляхами сполучення, що пролягають пунктами пропуску через державний кордон України, визначеними Кабінетом Міністрів України з урахуванням принципу свободи транзиту та вимог міжнародних договорів України".
Враховано
частково


Стаття 189. Процедури внутрішнього митного транзиту
-505- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 189 вилучити повністю.
ВрахованоДо товарів, що переміщуються через територію України прохідним чи внутрішнім транзитом, застосовуються процедури внутрішнього митного транзиту.
-506- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У ч.1 статті 189 слова "прохідним чи" виключити.
ВідхиленоДо процедур внутрішнього митного транзиту належать операції, які виконуються митними органами та відповідними особами щодо переміщення товарів, які перебувають під митним контролем.
-507- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 189 доповнити частинами 3 та 4 такого змісту:
"Прохідний транзит, зокрема контейнерні перевезення та із застосуванням інших пакувальних засобів, що забезпечують достатню безпеку, здійснюється, як правило, у простому та прискореному режимі митного контролю.
Відхилено
Взяття проб та зразків товарів, що перевозяться відповідно до системи міжнародного митного транзиту, здійснюється тільки у випадках, коли це зумовлено об'єктивними підставами".
-508- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276та інші
Підтримуємо пропозицію Крука Ю.Б. №493 до статті 189 1-го читання.


ВідхиленоСтаття 190. Тривалість перевезення товарів внутрішнім транзитом

-509-Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)


Враховано
Стаття 164. Тривалість митного транзиту

Тривалість внутрішнього митного транзиту встановлюється митним органом відправлення, який здійснює оформлення відповідно до процедур внутрішнього митного транзиту. Строк доставки товарів до митного органу призначення визначається виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту. До цього строку не включається час зберігання товарів на складах у разі перевантаження з одного виду транспорту на інший, а також час, необхідний для здійснення операцій з товарами, дозволених митними органами.
Назву та текст статті 190 викласти в новій редакції:
"Стаття 190. Тривалість митного транзиту
Граничні терміни прохідного митного транзиту залежно від виду транспорту встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Строк доставки товарів до митного органу призначення визначається митним органом відправлення відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення. До цього строку не включається час зберігання товарів на складах у разі перевантаження з одного виду транспорту на інший, а також час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, дозволених митними органами".

Граничні строки прохідного митного транзиту залежно від виду транспорту встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Строк доставки товарів до митного органу призначення визначається митним органом відправлення відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення. До цього строку не включається час зберігання товарів на складах у разі перевантаження з одного виду транспорту на інший, а також час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, дозволених митними органами.

Стаття 191. Декларування митним органам товарів, що переміщуються транзитом
-510- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 191 вилучити повністю.
Враховано
(дублювання зі ст.73)Товари, що переміщуються транзитом через територію України, підлягають декларуванню митним органам у пункті ввезення на митну територію України. Порядок декларування визначається Державною митною службою України.
-511- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
"Проти" пропозиції Чукмасова С.О. щодо вилучення ст. 191 - пропонуємо залишити редакцію ст.191 1-го читання.

Відхилено
(ст.вилучена)


Товари, що переміщуються прохідним транзитом через територію України, декларуються митним органам шляхом пред'явлення товарів, подання необхідних документів та митної декларації зі сплатою митних зборів за ставками, встановленими Кабінетом Міністрів України.
-512- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У ч.2 статті 191 замість слів "митних зборів за ставками, встановленими Кабінетом Міністрів України" записати "єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України".
Відхилено
(ст.вилучена)


Стаття 192. Митне забезпечення товарів, що переміщуються транзитом

-513- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 192 вилучити повністю.

Враховано
На транспортні засоби, приміщення, місткості та інші місця, де знаходяться товари, які переміщуються, митні органи можуть накладати пломби, печатки та інші засоби ідентифікації.

-514- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276та інші
"Проти" пропозиції Чукмасова С.О. щодо вилучення ст.192 - пропонуємо залишити редакцію ст.192 1-го читання.


ВідхиленоCтаття 193. Вивантаження товарів у разі неприбуття транспортного заcобу до митного органу призначення


-515- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)


Враховано


Якщо транcпортний заciб внаcлiдок аварiї або дії непереборної cили не змiг прибути до митного органу призначення, допуcкаєтьcя вивантаження товарiв в iншому мicцi.
Статтю 193 вилучити.Підприємство чи громадяни, що здійснюють перевезення товарів під митним контролем, зобов'язані доставити службових осіб митного органу до місця знаходження цих товарів або забезпечити їх перевезення до місця розташування митного органу.
Стаття 194. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили
-516- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Враховано
Стаття 165. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії непереборної сили

У разі аварії чи дії непереборної сили під час транзитних перевезень перевізник зобов'язаний:
Статтю 194 викласти в новій редакції:
"Якщо транcпортний заciб внаcлiдок аварiї або дії непереборної cили не змiг прибути до митного органу призначення, допуcкаєтьcя вивантаження товарiв в iншому мicцi. При цьому перевізник зобов'язаний:

Якщо транcпортний заciб внаcлiдок аварiї або дії непереборної cили не змiг прибути до митного органу призначення, допуcкаєтьcя вивантаження товарiв в iншому мicцi. При цьому перевізник зобов'язаний:


1) вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;
вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;

вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження товарів та недопущення будь-якого їх використання;

2) терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місце знаходження транспортних засобів та товарів;
терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місце знаходження транспортних засобів та товарів;

Терміново повідомити найближчий митний орган про обставини події, місце знаходження транспортних засобів та товарів;

3) забезпечити перевезення товарів до найближчого митного органу або доставку посадових осіб митного органу до місця їх знаходження.
забезпечити перевезення товарів до найближчого митного органу або доставку посадових осіб митного органу до місця знаходження зазначених товарів.

Забезпечити перевезення товарів до найближчого митного органу або доставку посадових осіб митного органу до місця знаходження зазначених товарів.


Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв'язку з вжиттям заходів, передбачених цією статтею.
Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв'язку з вжиттям заходів, передбачених цією статтею".

Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у зв'язку з вжиттям заходів, передбачених цією статтею.


Стаття 195. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом

-517-Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)


Враховано
Стаття 166. Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом

Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом несе перевізник чи особа, що прийняла такі товари до перевезення.
У статті 195 слова "чи особа, що прийняла такі товари до перевезення" виключити.

Відповідальність за порушення встановленого порядку переміщення товарів транзитом несе перевізник.
ГЛАВА 24.
Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем
-518- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Враховано

ГЛАВА 24
Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем


Назву глави 24 викласти в новій редакції:
"Заходи гарантування доставки товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем".Стаття 196. Заходи гарантування доставки товарів


Стаття 167. Заходи гарантування доставки

До товарів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами можуть застосовуватися такі заходи гарантування доставки цих товарів до митних органів призначення:
-519- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 196 викласти в такій редакції:
"До товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються прохідним чи внутрішнім транзитом та на які встановлено акцизний збір, за вибором їх власника (уповноваженої ним особи) може застосовуватись один із таких заходів гарантування доставки цих товарів до митного органу призначення:
Врахованоо
частково
в інших
статтях

До товарів, що перебувають під митним контролем і переміщуються транзитом, може застосовуватись один із таких заходів гарантування доставки цих товарів до митного органу призначення:

1) надання власником товарів або уповноваженою ним особою фінансових гарантій митним органам;
1) надання власником товарів (уповноваженою ним особою) фінансових гарантій митним органам на строк транзиту та у розмірі суми обов'язкових платежів, що нараховується у разі вільного обороту цих товарів на митній території України;

1) надання власником товарів (уповноваженою ним особою) фінансових гарантій митним органам;

2) охорона та супроводження товарів митними органами;
2) охорона та супроводження транзиту товарів силами митних органів.

2) охорона та супроводження товарів митними органами;

3) перевезення товарів митним перевізником.
Фінансові гарантії надаються у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України та Національним банком України у вигляді гарантійного листа уповноваженого банку чи грошової застави.

3) перевезення товарів митним перевізником.


Вид заходу гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення обирається власником таких товарів чи уповноваженою ним особою.
У разі відсутності заходів гарантування, визначених цією статтею, прохідний чи внутрішній транзит підакцизних та інших товарів, що перебувають під митним контролем, може здійснюватись у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України під відповідальність перевізника чи за умови страхування його відповідальності".
-520- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
Підтримуємо пропозицію Крука Ю.Б. до статті 196.
Враховано
Редакційно

Вид заходу гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення обирається власником таких товарів чи уповноваженою ним особою.-521- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У назві статті 196 вилучити слово "товарів";
текст статті 196 викласти в новій редакції:
"У випадках, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України, до товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і переміщуються між митними органами, можуть застосовуватися такі заходи гарантування доставки до митних органів призначення:
1) надання власником товарів і транспортних засобів або уповноваженою ним особою фінансових гарантій митним органам;
2) охорона та супроводження товарів і транспортних засобів митними органами;
3) перевезення товарів митним перевізником."

Враховано
частково
-522- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Доцільно збільшити суму застави на ринкову вартість товару, що перебуває під митним контролем, для запобігання його зникнення.
Відхилено


Стаття 197. Фінансові гарантії

-523- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 197 викласти в новій редакції:


Враховано


Стаття 168. Фінансові гарантії

Власником товарів, які перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою митним органам надаються такі види фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митного органу призначення:
"Власником товарів і транспортних засобів, які перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою можуть надаватися митним органам такі види фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки цих товарів і транспортних засобів до митного органу призначення:

Власником товарів, які перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою можуть надаватися митним органам такі види фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки цих товарів до митного органу призначення:


1) гарантійний лист;
1. грошова застава;

1) грошова застава;

2) грошова застава;
2. гарантійний лист уповноваженого банку;
3. страхування фінансової відповідальності перевізника;

2) гарантійний лист уповноваженого банку;

3) страхування фінансової відповідальності перевізника.
4. гарантія незалежного фінансового посередника.
Умови та процедура застосування фінансових гарантій визначаються Кабінетом Міністрів України".

3) страхування фінансової відповідальності перевізника;

Фінансові гарантії застосовуються як альтернатива охороні і супроводженню товарів митними органами.
-524- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 197 виключити, оскільки її положення відображені у пропозиціях до ст.196.
Відхилено
4) гарантія незалежного фінансового посередника.


Фінансові гарантії за рішенням власника товарів чи уповноваженої ним особи можуть застосовуватись поряд з охороною і супроводженням товарів митними органами.
-525- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Грошову заставу необхідно встановити на алкогольні та тютюнові вироби та інші товари народного споживання, які є об'єктом контрабанди. Вона повинна складати півтора кратну вартість вантажу за ринковими цінами.
Відхилено
Умови та процедура застосування фінансових гарантій визначаються Кабінетом Міністрів України та Національним банком України

Умови та процедура застосування фінансових гарантій визначаються Кабінетом Міністрів України.
-526- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ч.1 та ч.2 ст.164 суперечать ст.13, не враховані положення статей 19, 120, 116, 117 Конституції України, Закону України "Про власність", ст.1, 3, 5 Закону України "Про заставу" та інші.
У практиці існує термін "митна закладна".
Фінансові гарантії - кому? Заради чого? Немає чіткості.
Умови та процедура застосування фінансових гарантій встановлюється законом (див. Цивільний кодекс України, розділ "Гарантії виконання зобов'язань").
ВідхиленоСтаття 198. Охорона і супроводження товарів митними органами


Стаття 169. Охорона і супроводження товарів митними органами

Охорона і супроводження товарів митними органами застосовується як альтернатива наданню фінансових гарантій митним органам щодо доставки товарів до митного органу призначення.
-527- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24):
1) у назві статті 198 після слова "товарів" доповнити словами "і транспортних засобів";
2) текст статті викласти в новій редакції:

Враховано
частковоОхорона і супроводження товарів митними органами здійснюється як внутрішнім митним транзитом, так і прохідним транзитом через територію України.
"Охорона і супроводження товарів і транспортних засобів митними органами здійснюється як при внутрішньому, так і при прохідному митному транзиті.

Охорона і супроводження товарів митними органами здійснюється як при внутрішньому, так і при прохідному митному транзиті.


Форми та методи охорони і супроводження товарів до митного органу призначення, повноваження, права та обов'язки осіб, що вступають у відносини під час застосування цих заходів, визначаються Державною митною службою України.
Форми та методи охорони і супроводження товарів і транспортних засобів до митного органу призначення, а також умови і порядок їх застосування визначаються Державною митною службою України.

Форми та методи охорони і супроводження товарів до митного органу призначення, а також умови і порядок їх застосування визначаються Державною митною службою України.


За охорону і супроводження товарів митними органами справляються митні збори на умовах та у порядку, що визначається Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України.
За охорону і супроводження товарів і транспортних засобів митними органами справляється митний збір ".
-528- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
"Проти" зауваження Чукмасова С.О. до статті 165 - вносимо пропозицію залишити редакцію ст.198 у 1-му читанні.
Враховано
частково

За охорону і супроводження товарів митними органами справляється митний збір.

Стаття 199. Перевезення товарів митним перевізником


Стаття 170. Перевезення товарів митним перевізником

Перевезення товарів митним перевізником з гарантуванням їх доставки до митного органу призначення здійснюється відповідно до статей 224-227 цього Кодексу.
-529- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка № 357):
Статтю 199 викласти у новій редакції:
"Перевезення товарів митним перевізником як захід гарантування їх доставки до митного органу призначення здійснюється відповідно до статей 224-227 цього Кодексу."
-530- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 199 виключити як таку, що має посилання на стст. 224-227 законопроекту, які суперечать Закону України "Про підприємництво" і також вимагають виключення.
Враховано

Перевезення товарів митним перевізником як захід гарантування їх доставки до митного органу призначення здійснюється відповідно до статей 189-191 цього Кодексу.
Стаття 200. Умови застосування заходів гарантування доставки товарів
-531- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 200 виключити, оскільки її положення враховані у пропозиціях до статті 196.
-532- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка № 357):
У назві статті 200 вилучити слово "товарів", текст статті викласти у новій редакції:
ВідхиленоВраховано
частково
Стаття 171. Умови застосування заходів гарантування доставки товарів

Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами на території України, застосовуються в обов'язковому порядку до товарів, на які чинним законодавством України встановлено акцизний збір.
"Рішення про застосування заходів гарантування доставки товарів і транспортних засобів до митних органів призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається транзит таких товарів і транспортних засобів, за наявності підстав для застосування зазначених заходів.

Рішення про застосування заходів гарантування доставки товарів до митних органів призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається транзит таких товарів, за наявності підстав для застосування зазначених заходів.


Заходи гарантування доставки застосовуються в обов'язковому порядку до товарів, на які чинним законодавством України встановлено акцизний збір.

Заходи гарантування доставки застосовуються в обов'язковому порядку до товарів, на які чинним законодавством України встановлено акцизний збір.

Рішення про застосування заходів гарантування доставки товарів до митних органів призначення приймається у кожному конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де розпочинається таке перевезення через територію України, за наявності підстав для застосування таких заходів. Порядок та умови застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення визначається Державною митною службою України.
Вид заходу гарантування доставки обирається власником товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
Порядок та умови застосування заходів гарантування доставки товарів і транспортних засобів до митного органу призначення визначається Державною митною службою України.

Вид заходу гарантування доставки обирається власником товарів, що перебувають під митним контролем, чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами на території України, здійснюються за рахунок власника або уповноваженої ним особи і митними та іншими державними органами України витрати не відшкодовуються.
Заходи гарантування доставки товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами, застосовуються за рахунок власника цих товарів і транспортних засобів або уповноваженої ним особи. Витрати на їх застосування митними та іншими державними органами України не відшкодовуються".

Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем і перевозяться між митними органами, застосовуються за рахунок власника цих товарів або уповноваженої ним особи. Витрати на їх застосування митними та іншими державними органами України не відшкодовуються.


-533- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
У ч.2 статті 200 замість слів "Державної митної служби України" записати "Кабінетом Міністрів України".
Враховано
Умови та порядок застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення визначається Кабінетом Міністрів України.

ГЛАВА 25.
Зберігання товарів під митним контролем
-534- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Викласти назву глави 25 в новій редакції:
"Зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів".

Враховано


ГЛАВА 25
Зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів


Стаття 201. Товари, що зберігаються виключно митним органом
-535- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 201 викласти в новій редакції:
Враховано

Стаття 172. Товари, що зберігаються виключно митним органом

Обов'язковій передачі митному органу для зберігання підлягають товари:
"Обов'язковій передачі митному органу для зберігання підлягають товари:

Обов'язковій передачі митному органу для зберігання підлягають товари:

1) що обкладаються митом та митними зборами під час ввезення на митну територію України, у разі їх несплати, якщо не надано дозволу на відстрочення або розстрочення їх сплати і закінчився строк їх зберігання відповідно до статті 203 цього Кодексу ;
1) не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України в день їх ввезення;
2) що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню митними платежами, якщо зазначені платежі не сплачено;
3) які до закінчення строків тимчасового зберігання підприємствами, встановлених частинами першою - третьою статті 112 цього Кодексу, не були задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;
4) які заявлені у режим відмови на користь держави відповідно до статті 311 цього Кодексу.


1) не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України в день їх ввезення;
2) що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають обкладенню митними платежами, якщо зазначені платежі не сплачено;
3) які до закінчення строків тимчасового зберігання підприємствами, встановлених частинами першою - третьою статті 114 цього Кодексу, не були задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму;
4) які заявлені у режим відмови на користь держави відповідно до статті 263 цього Кодексу.

2) відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 59 цього Кодексу.
Товари, які підлягають обов'язковій передачі для зберігання митному органу (крім валютних цінностей), зберігаються на складах митних органів.
Валютні цінності, передані митному органу на зберігання, депонуються в уповноважених банках України".

Товари, які підлягають обов'язковій передачі для зберігання митному органу (крім валютних цінностей), зберігаються на складах митних органів.
Валютні цінності, передані митному органу на зберігання, депонуються в уповноважених банках України.


-536- Національний банк України:
1) у частині 5 статті 202 слово "валюта" замінити словами "валютні цінності";
2) доповнити частину п'яту ст.201 словами "за рахунок власника".
ВрахованоСтаття 202. Склади митних органів


Стаття 173. Склади митних органів

Під складом митного органу розуміється спеціально обладнане приміщення для зберігання товарів, що є власністю митного органу або використовується ним.
-537- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Ч.1 статті 202 в кінці доповнити словами "...на умовах оренди".
Відхилено
Під складами митних органів розуміються приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів.

Крім товарів, які відповідно до статей 124, 202 цього Кодексу підлягають обов'язковій передачі митному органу на зберігання, на складах митних органів можуть зберігатися:

-538- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 202 поділити на статті 202 та 202-1, виклавши їх у новій редакції:


Враховано
частково
1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні відповідно до статті 114 цього Кодексу;
"Стаття 202. Склади митних органів
Під складами митних органів розуміються приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів."Стаття 174. Товари і транспортні засоби, що зберігаються на складах митних органів


2) товари, які перебувають у режимі митного ліцензійного складу відповідно до статті 259 цього Кодексу;
Стаття 202-1. Товари, і транспортні засоби що зберігаються на складах митних органів
Крім товарів, зазначених у статті 201 цього Кодексу, на складах митних органів можуть зберігатися:
1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем відповідно до статті 114 цього Кодексу;

Крім товарів, зазначених у статті 172 цього Кодексу, на складах митних органів можуть зберігатися:
1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем відповідно до статті 105 цього Кодексу;
2) товари, що вивозяться за межі митної території України та після закінчення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення;

3) товари і транспортні засоби, які перебувають у режимі транзиту відповідно до статті 245 цього Кодексу;
2) товари, що вивозяться за межі митної території України та після закінчення митного оформлення зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення;
3) товари і транспортні засоби, які перебувають у режимі транзиту відповідно до статті 245 цього Кодексу;

3) товари і транспортні засоби, які перебувають у режимі транзит відповідно до статті 206 цього Кодексу;

4) товари, які перебувають у режимі митного складу відповідно до статті 219 цього Кодексу;


4) зразки товарів та техніко-технологічна документація, одержані від підприємств для проведення класифікації товарів відповідно до статті 441 цього Кодексу;
4) товари, які перебувають у режимі митного складу відповідно до статті 259 цього Кодексу;
5)зразки товарів та техніко-технологічна документація, взяті митними органами для проведення класифікації товарів відповідно до статті 441 цього Кодексу;
6) зразки товарів та документація, одержані митними органами під час здійснення верифікації сертифікатів відповідно до статті 443 цього Кодексу;

5) зразки товарів та техніко-технологічна документація, взяті митними органами для проведення класифікації товарів відповідно до статті 373 цього Кодексу;

6) зразки товарів та документація, одержані митними органами під час здійснення верифікації сертифікатів відповідно до статті 375 цього Кодексу;7) проби та зразки товарів, необхідні для проведення експертизи у справах про порушення митних правил, взяті відповідно до статті 554 цього Кодексу;
8) товари і транспортні засоби, вилучені відповідно до статей 546, 547 цього Кодексу.
Товари, заявлені у різні митні режими, повинні зберігатися на складах митних органів окремо з дотриманням порядку, встановленого для відповідних митних режимів.

7) проби та зразки товарів, необхідні для проведення експертизи у справах про порушення митних правил, взяті відповідно до статті 458 цього Кодексу;
8) товари і транспортні засоби, вилучені відповідно до статей 449-450 цього Кодексу.
Товари, заявлені у різні митні режими, повинні зберігатися на складах митних органів окремо з дотриманням порядку, встановленого для відповідних митних режимів.

5) зразки товарів та документація, одержані від підприємств під час здійснення верифікації сертифікатів відповідно до статті 443 цього Кодексу;
Товари, що потребують спеціальних умов зберігання чи спеціального обладнання, не можуть зберігатися на складах митних органів, на яких не можуть бути створені відповідні умови чи відсутнє відповідне обладнання.
Порядок роботи складу митного органу визначається Державною митною службою України.
За зберігання товарів на складах митних органів справляється митний збір за винятком випадків, передбачених цим Кодексом".

Товари, що потребують спеціальних умов зберігання чи спеціального обладнання, не можуть зберігатися на складах митних органів, на яких не можуть бути створені відповідні умови чи відсутнє відповідне обладнання.
Порядок роботи складу митного органу визначається Державною митною службою України.
За зберігання товарів на складах митних органів справляється митний збір (за винятком випадків, передбачених цим Кодексом).

6) речові докази у справах про порушення митних правил, вилучені відповідно до статей 546, 547 цього Кодексу;
-539- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр. картка № 288):
Доповнити статтю 202 частиною такого змісту:
"Митні органи, на складах яких зберігаються товари і транспортні засоби, несуть відповідальність за їх схоронність у порядку, встановленому законодавством України."
Враховано

Митні органи, на складах яких зберігаються товари і транспортні засоби, несуть відповідальність за їх схоронність у порядку, встановленому законодавством України.

7) проби та зразки товарів, необхідні для проведення експертизи у справах про порушення митних правил, взяті відповідно до статті 554 цього Кодексу.
Транспортні засоби і товари на складах митних органів повинні зберігатися з дотриманням порядку зберігання, встановленого щодо транспортних засобів і товарів, які перебувають у різних митних режимах.
-540- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Стаття 170:
V - суперечить завданню митного кодексу, не є предметом регулювання - регулюється виключно податковим законодавством;
Відхилено


На складах митного органу не можуть знаходитися товари, зберігання яких неможливе без спеціального обладнання. Зазначені товари, як і габаритні вантажі, можуть за рішенням начальника митного органу зберігатися під митним забезпеченням на складах підприємств на підставі договорів оренди.
VI - суперечить ст.116, 120 Конституції України, є предметом регулювання Цивільного кодексу України.Валюта та цінності, передані митному органу на зберігання, зберігаються з депонуванням у банках України.
Порядок роботи складу митного органу визначається Державною митною службою України.

Стаття 203. Строк зберігання товарів
-541-Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)

Стаття 175. Строк зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів


Товари можуть зберігатися під митним контролем протягом шести місяців, крім товарів з обмеженим строком зберігання.
У назві статті 203 доповнити словами "…і транспортних засобів на складах митних органів";
Текст статті 203 викласти в новій редакції:
Враховано


Товари, зазначені у пунктах 1 - 3 статті 172 та у пунктах 1, 2, 3 статті 174 цього Кодексу, можуть зберігатися на складах митних органів протягом трьох місяців.


Товари (за винятком транспортних засобів і товарів, зазначених у частині четвертій статті 202 цього Кодексу) зберігаються митним органом протягом періоду, за який суми нарахованих складських митних зборів не досягнуть вартості цих товарів, після чого вони підлягають реалізації відповідно до статті 207 цього Кодексу.
"Товари, зазначені у пунктах 1 - 3 статті 201 та у пунктах 1, 2, 3 статті 202-1 цього Кодексу, можуть зберігатися на складах митних органів протягом трьох місяців.
Товари, зазначені у пункті 4 статті 202-1, можуть зберігатися на складах митних органів протягом строків, установлених статтею 261 цього Кодексу.
Товари, зазначені у пункті 4 статті 201, товари та документація, зазначені у пунктах 5, 6, 7, статті 202-1, а також товари і транспортні засоби, зазначені у пункті 8 статті 202-1 цього Кодексу, зберігаються на складах митних органів протягом строків, що визначаються Державною митною службою України".

Товари, зазначені у пункті 4 статті 174, можуть зберігатися на складах митних органів протягом строків, установлених статтею 221 цього Кодексу

Товари, зазначені у пункті 4 статті 172, товари та документація, зазначені у пунктах 5, 6, 7, статті 174, а також товари і транспортні засоби, зазначені у пункті 8 статті 174 цього Кодексу, зберігаються на складах митних органів протягом строків, що визначаються Державною митною службою України.


Стаття 204. Операції з товарами, що зберігаються під митним контролем юридичними особами
-542- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 204 викласти в новій редакції:
" Стаття 204. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів підприємствами

Враховано


Стаття 176. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів підприємствами

З дозволу митного органу та під його контролем юридичні особи, що зберігають товари під митним контролем, мають право здійснювати з ними такі операції:
Крім операцій, зазначених у статті 62 цього Кодексу, підприємства, які зберігають товари на складах митних органів під митним контролем, можуть з дозволу та під контролем цих органів здійснювати із зазначеними товарами такі операції:

Крім операцій, зазначених у статті 65 цього Кодексу, підприємства, які зберігають товари на складах митних органів під митним контролем, можуть з дозволу та під контролем цих органів здійснювати із зазначеними товарами такі операції:

1) підготовку товарів до продажу та транспортування (роздріблення партії, формування відправлень, сортування, упакування та перепакування);
1) підготовку товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, упакування та перепакування);

1) підготовку товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, упакування та перепакування);


2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють її від вихідних;
3) прості складські операції.
2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють її від вихідних;
3) прості складські операції".

2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють її від вихідних;
3) прості складські операції.

Митний орган має право не дозволяти проведення таких операцій, якщо підприємство не забезпечує належних умов для діяльності на його території службових осіб митного органу з метою проведення митного контролю за такими товарами.


Стаття 205. Видача товарів


-543- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У назві статті 205 доповнити слова "…зі складів митних органів";Враховано


Стаття 177. Видача товарів зі складів митних органів

Товари, що зберігаються юридичними особами під митним контролем, можуть бути їм видані лише з дозволу митного органу.
статтю 205 викласти в новій редакції:
"Товари, що зберігаються підприємствами на складах митних органів під митним контролем, можуть бути видані їм лише після їх митного оформлення.
Враховано
Товари, що зберігаються підприємствами на складах митних органів під митним контролем, можуть бути видані їм лише після їх митного оформлення.

Товари, що зберігаються підприємством під митним контролем, можуть бути видані також особі, до якої протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними.
Товари, зазначені у частині першій цієї статті, можуть бути видані також особі, до якої протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними".


Товари, зазначені у частині першій цієї статті, можуть бути видані також особі, до якої протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними.

ГЛАВА 26.
Розпорядження товарами
-544- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384):
Назву глави 26 дописати словами
" транспортними засобами та коштами";


Враховано
ГЛАВА 26
Розпорядження товарами, транспортними засобами та коштами


Стаття 206. Порядок реалізації товарів, за якими не звернувся власник
статтю 206 викласти в новій редакції:
"Стаття 206. Розпорядження товарами і транспортними засобами

Враховано
Стаття 178. Розпорядження товарами і транспортними засобами

Товари, які зберігаються під митним контролем, крім товарів, що зберігаються виключно митним органом, по закінченні строку зберігання підлягають реалізації відповідно до цього Кодексу та міжнародних правил перевезення вантажів. Товари, що зберігаються виключно митним органом на підставі статті 201 цього Кодексу, по закінченні строку зберігання, передбаченого статтею 203 цього Кодексу, підлягають реалізації згідно з нормами цього Кодексу.
Товари, які зберігаються під митним контролем (крім зазначених у пункті 1 статті 201 цього Кодексу), за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 203 цього Кодексу, підлягають реалізації, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів не пізніш як за два тижні.

Товари, які зберігаються під митним контролем (крім зазначених у пункті 1 статті 172 цього Кодексу), за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 175 цього Кодексу, підлягають реалізації, про що відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів не пізніш як за два тижні до закінчення строків зберігання.

За два тижні до закінчення строку зберігання таких товарів митний орган повинен повідомити про це їх власника.
Товари - предмети порушення митних правил, а також товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортні засоби, які використовувалися для переміщення цих товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом для виконання судових рішень.

Товари - предмети порушення митних правил, а також товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортні засоби, які використовувалися для переміщення цих товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законом для виконання судових рішень.


Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари - предмети порушення митних правил, вилучені митними органами, підлягають реалізації з урахуванням терміну їхньої придатності.
Товари, від яких власник відмовився на користь держави, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законодавством України.

Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари - предмети порушення митних правил, вилучені митними органами, підлягають реалізації з урахуванням терміну їхньої придатності.
Товари, від яких власник відмовився на користь держави, підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законодавством - безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у строки, встановлені законодавством України.


Товари і транспортні засоби, зазначені у частинах першій, другій, третій та четвертій цієї статті, реалізуються на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі в порядку, встановленому законодавством.
Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не підлягають реалізації, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

Товари і транспортні засоби, зазначені у частинах першій, другій, третій та четвертій цієї статті, реалізуються на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі в порядку, встановленому законодавством.
Реалізація здійснюється нарахуванням усіх митних платежів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначених товарів, транспортних засобів через митний кордон України, за ставками, чинними на день реалізації
Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не підлягають реалізації, встановлюється Кабінетом Міністрів України.


-545- Н.д.Бабурін О.В. (Округ № 75):
Пункт перший статті 206 після слів "підлягають реалізації" доповнити словами "автомобілі реалізуються за умови сплати покупцем митних платежів та податків, що діють на момент їх реалізації".
-546- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.174 вилучити, тому що не враховані положення статей 13, 19, 41, 120 Конституції України, Закону України "Про власність", Закону України "Про виконавчу службу", Цивільно-процесуального кодексу України.
Відхилено


Відхилено
-547- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Замість вилученої статті 213 доповнити Кодекс статтею 206-1 в такій редакції:
"Стаття 206-1. Організація митних аукціонів
Митні аукціони організуються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
За участь у митних аукціонах справляється митний збір."Враховано
Стаття 179. Організація митних аукціонів

Митні аукціони організуються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
За участь у митних аукціонах справляється митний збір.Стаття 207. Порядок розпорядження товарами, затриманими митним органом
-548- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 207 викласти в новій редакції:
"Стаття 207. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів і транспортних засобів


ВрахованоСтаття 180. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації товарів і транспортних засобів

Товари, зазначені у статті 209 цього Кодексу, а також предмети контрабанди та предмети із спеціально виготовленими тайниками, що використовувались для вчинення контрабанди, конфісковані за рішенням суду, реалізуються, якщо інше не передбачено законодавством України, на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі. Порядок розпорядження такими товарами встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України.
Кошти, одержані від реалізації товарів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 203 цього Кодексу, після вирахування сум належних митних платежів, а також відшкодування витрат на зберігання цих товарів, їх оцінку, сертифікацію, транспортування, проведення, у разі необхідності, аналізів та експертиз, надсилання їх власникам відповідних повідомлень зберігаються на рахунку відповідного митного органу.

Кошти, одержані від реалізації товарів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 175 цього Кодексу, після вирахування сум належних митних платежів, виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке реалізувало зазначені товари, а також відшкодування витрат на зберігання цих товарів, їх оцінку, сертифікацію, транспортування, проведення, у разі необхідності, аналізів та експертиз, надсилання їх власникам відповідних повідомлень зберігаються на депозитному рахунку відповідного митного органу.


У разі, якщо товари - предмети порушення митних правил, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, реалізуються до винесення судом рішення по справі про порушення митних правил, усі кошти, одержані від їх реалізації, вилучаються для забезпечення стягнення вартості цих товарів у разі їх конфіскації.
Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у вигляді конфіскації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, або справу про порушення митних правил буде припинено, кошти, одержані від реалізації зазначених товарів, зберігаються на рахунку відповідного митного органу після вирахування сум належних митних платежів. Витрати, зазначених у частині першій цієї статті, при цьому не відшкодовуються і комісійна винагорода підприємству торгівлі не виплачується.

У разі, якщо товари - предмети порушення митних правил, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, реалізуються до винесення судом рішення по справі про порушення митних правил, усі кошти, одержані від їх реалізації, вилучаються для забезпечення стягнення вартості цих товарів у разі їх конфіскації.

Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у вигляді конфіскації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, або справу про порушення митних правил буде припинено, кошти, одержані від реалізації зазначених товарів, зберігаються на депозитному рахунку відповідного митного органу після вирахування сум належних митних платежів. Витрати, зазначені у частині першій цієї статті, при цьому не відшкодовуються і комісійна винагорода підприємству торгівлі не виплачується.


Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, буде застосовано тільки стягнення у вигляді штрафу, частина коштів, одержаних від реалізації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, може вилучатися для забезпечення цього стягнення.

Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, буде застосовано тільки стягнення у вигляді штрафу, частина коштів, одержаних від реалізації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, може вилучатися для забезпечення цього стягнення.


Кошти, одержані від реалізації товарів і транспортних засобів, конфіскованих за рішенням суду, а також товарів, від яких власник відмовився на користь держави, після відшкодування витрат, зазначених у частині першій цієї статті, перераховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України.

Кошти, одержані від реалізації товарів і транспортних засобів, конфіскованих за рішенням суду, а також товарів, від яких власник відмовився на користь держави, після відшкодування витрат, зазначених у частині першій цієї статті, та виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі перераховуються до Державного бюджету України.


Власник товарів, зазначених у частині першій, а у відповідних випадках - і у частині другій цієї статті, або уповноважена ним особа можуть отримати з рахунку митного органу залишок коштів, одержаних від їх реалізації, протягом загального строку позовної давності, встановленого законодавством України. У випадку, зазначеному в частині першій цієї статті, строк позовної давності обчислюється з дня передачі товарів на зберігання, а у випадках, зазначених у частині третій та четвертій цієї статті - з дня набрання законної сили рішення суду по справі. Кошти, не отримані протягом цього строку, перераховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України. Проценти за час перебування зазначених коштів на рахунку митного органу не нараховуються".

Власник товарів, зазначених у частині першій, а у відповідних випадках - і у частині другій цієї статті, або уповноважена ним особа можуть отримати з депозитного рахунку митного органу залишок коштів, одержаних від їх реалізації, протягом загального строку позовної давності, встановленого законодавством України. У випадку, зазначеному в частині першій цієї статті, строк позовної давності обчислюється з дня передачі товарів на зберігання, а у випадках, зазначених у частині третій та четвертій цієї статті - з дня набрання законної сили рішення суду по справі. Кошти, не отримані протягом цього строку, перераховуються до Державного бюджету України.

Стаття 208. Порядок розпорядження окремими товарами, які не підлягають реалізації на митних аукціонах

-549- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)

ВрахованоПорядок розпорядження окремими товарами, які не підлягають реалізації на митних аукціонах, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Статтю 208 вилучити.Стаття 209. Реалізація товарів з обмеженим строком зберігання

-550- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)

Враховано


Товари, які затримані митним органом або за якими не звернувся власник (в тому числі у справах про контрабанду та про порушення митних правил), що мають обмежений строк зберігання, можуть передаватися на реалізацію в межах строків, що забезпечують їх реалізацію до закінчення строку зберігання.
Статтю 209 вилучити.-551- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Доповнити кодекс новою статтею такого змісту:
"Стаття 188. Розпорядження конфіскованою валютою

Стаття 181. Розпорядження конфіскованою валютою


"Валюта України, іноземна валюта, конфісковані за рішннями судів, перераховуються до Державного бюджету України".
Враховано

Валюта України, іноземна валюта, конфісковані за рішеннями судів, перераховуються до Державного бюджету України.


ГЛАВА 27.
Використання коштів, одержаних згідно з цим Кодексом
-552- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Назву глави 27 після слова "одержаних" доповнити словами "митними органами".
-553- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Главу 27 пропоную вилучити як таку, що суперечить ст. 67 Конституції України, законам України "Про податкову систему", "Про митний збір", "Єдиний митний тариф", та як таку що не є предметом регулювання та регулюється законодавством про оподаткування
Відхилено
главу вилучено
ВрахованоСтаття 210. Використання коштів, одержаних від реалізації товарів, за якими не звернувся власник
-554- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 210 вилучити.

ВрахованоСуми, одержані від реалізації товарів, зазначених у статті 206 цього Кодексу, виплачуються власникові. При цьому з одержаної від реалізації суми вираховуються витрати на зберігання зазначених товарів, їх реалізацію, розпорядження ними, а також надсилання власникові відповідних повідомлень.

-555- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 210 після слів "витрати на" доповнити словом "перевезення" і далі за текстом.

Відхилено
статтю
вилучено
Стаття 211. Використання митних зборів, штрафів і доходів за надання інформації та консультування
-556- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 211 викласти в новій редакції:
"Стаття 211. Використання митних зборів
Митні збори, передбачені цим Кодексом, використовуються для формування спеціального фонду, кошти якого використовуються для фінансування, матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури митної системи України відповідно до статті 20-3 цього Кодексу".

ВідхиленоМитні збори, штрафи та інші надходження, передбачені цим Кодексом, використовуються на розвиток митної інфраструктури, зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної сфери митних органів, в тому числі на утворення фондів матеріального заохочення та соціально-культурних заходів, поліпшення умов оплати праці працівників митних органів в порядку, встановленому Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України.
-557- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Назву статті 211 викласти в такій редакції:
"Стаття 211. Використання митних зборів та штрафів";
У статті 211 проекту слід чітко обумовити, що надання інформації здійснюється виключно на безоплатній основі, а також чітко обумовити і консультативні послуги спеціалістів митної служби.
ВідхиленоДержавна митна служба України щорічно подає звіт Міністерству фінансів України про надходження та використання таких коштів.
-558- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Стаття 211 суперечить Закону України "Про бюджетну систему України" відносно не зарахування штрафів та інших надходжень до бюджетів відповідного рівня.
-559- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7), Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Пропонуємо статтю 211 вилучити, оскільки митні збори - єдине джерело розбудови державного кордону.
-560- Н.д.Новик А.М. (Реєстр. картка № 353)
Статтю 211 пропоную вилучити.
Враховано
ВрахованоВраховано
-561- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
Підтримуємо пропозицію Франчука І.А. і Новика А.М. до статті 177.

ВрахованоСтаття 212. Розпорядження товарами, конфіскованими або переданими на користь держави
-562- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 212 вилучити.
ВрахованоТовари, конфісковані згідно з цим Кодексом (у тому числі у справах про контрабанду та про порушення митних правил), а також товари, від яких особа відмовилась на користь держави, обертаються у державну власність відповідно до актів законодавства України, а в частині, не врегульованій законодавством - у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
-563- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 212 викласти в такій редакції:
"Розпорядження товарами, які під час митного контролю були конфісковані або передані на користь держави, а також компенсацію затрат на їх перевезення і зберігання, здійснює Міністерство фінансів України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відхилено
(ст.вилучена)


Зазначені товари підлягають реалізації в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України і виручка від їх реалізації зараховується до Державного бюджету України.
У разі продажу цих товарів всі кошти зараховуються до державного бюджету за винятком витрат на їх перевезення, зберігання та реалізацію".Стаття 213. Організація митних аукціонів
-564- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 213 вилучити, включивши замість неї статтю 206-1.

ВрахованоМитні аукціони організуються в порядку, що встановлюється Державною митною службою України за погодженням з Міністерством фінансів України.
-565- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Ч.1 статті 213 пропоную доповнити реченням:
"Про час і місце їх проведення повідомляється в засобах масової інформації".
Відхилено
статтю
вилучено


За участь у митних аукціонах справляється плата в розмірах, встановлених Державною митною службою України.
Витрати на транспортування, зберігання, оцінку та реалізацію товарів, обернених у власність держави, покриваються за рахунок сум, одержаних від їх реалізації.
Працівники митних органів, а також члени їх сімей не мають права на придбання товарів, обернених у власність держави.
Стаття 214. Стягнення залишків неоплачених сум
Якщо суми, одержані від реалізації товарів, обернених у власність держави, не покривають видатків митних органів, залишки неоплаченої суми стягуються з декларанта або іншої особи, відповідальної за сплату митних платежів у безакцептному порядку.
-566- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 214 замість слів "митних органів" записати "на їх перевезення та митний контроль" і далі за текстом.
-567- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Статтю 214 виключити.
При конфіскації товару не повинна виникати додаткова відповідальність, оскільки особа вже понесла збитки.
Відхилено
статтю
вилученоВрахованоСтаття 215. Використання інших коштів, що надходять до митних органів

-568- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 215 викласти в новій редакції:
Відхилено
статтю
вилучено


Валюта України, іноземна валюта, а також кошти, одержані від реалізації цінних паперів і товарів, обернених у власність держави на підставі рішень митних органів та за вироками і постановами судів (з вирахуванням сум, що повертаються за позовами на підставі рішень судів), підлягають перерахуванню до Державного бюджету України.
"Валюта України, іноземна валюта, конфісковані за рішеннями судів, перераховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України.
Кошти, одержані від реалізації цінних паперів, дорогоцінних металів і каміння та виробів з них, конфіскованих за рішеннями судів, перераховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України".
-569- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Доповнити статтю 215 в кінці такими словами: "... безпосередньо через НБУ".


Відхилено
статтю
вилучено-570- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Доповнити Кодекс статтею 215-1:
"Стаття 215-1. Використання коштів, розміщених юридичними та фізичними особами на рахунках митних органів або переданих митним органам на зберігання
Відхилено
(главу вилучено)Валюта України, іноземна валюта, розміщені юридичними особами на рахунках митних органів, а також передані громадянами митним органам на зберігання, можуть бути використані власниками цих коштів або уповноваженими ними особами для сплати митних платежів.
У разі вчинення власниками коштів, зазначених у частині першій цієї статті, порушення митних правил, ці кошти можуть вилучатися митними органами для забезпечення стягнення в порядку, передбаченому статтями 546, 547 цього Кодексу.
Проценти за час перебування коштів, зазначених у частині першій цієї статті, на рахунках митних органів або на зберіганні у цих органах не нараховуються".
-571- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
Вилучити нову редакцію статті 179 - проти пропозиції Бєлоусової І.А.

Враховано
Р о з д і л VII

Підприємницька посередницька діяльність у галузі митної справи
-572- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Розділ VII не має права регламентувати здійснення підприємницької посередницької діяльності - згідно зі ст.3 Закону України "Про підприємництво" визначення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, в інших законодавчих актах не допускається.
-573- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ № 24):
Назву розділу VII викласти у новій редакції:
"Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем ".


Відхилено


Враховано


Р О З Д І Л VII

Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем

ГЛАВА 28.
Митний брокер


ГЛАВА 27
Митний брокер

Стаття 216. Митний брокерСтаття 182. Митний брокер

Митний брокер (посередник) - юридична чи фізична особа, яка відповідно до норм цього Кодексу та інших актів законодавства України здійснює декларування на підставі договору та отримала ліцензію Державної митної служби України на право провадження брокерської діяльності.
-574- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 216 викласти в новій редакції:
"Митний брокер (посередник) - це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану Державною митною службою України. Митним брокером може бути тільки підприємство - резидент".

Враховано

Митний брокер (посередник) - це підприємство, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення митної брокерської діяльності, видану Державною митною службою України. Митним брокером може бути тільки підприємство - резидент.

Стаття 217. Порядок провадження митної брокерської діяльності
-575- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Стаття 181 суперечить Закону України "Про ліцензування певних видів

Стаття 183. Порядок провадження митної брокерської діяльності

Митний брокер провадить брокерську діяльність відповідно до норм цього Кодексу та положення, що затверджується Державною митною службою України.
господарської діяльності", Цивільному кодексу України.
Пропоную нову редакцію статті 181:
"Брокерська діяльність в галузі митної справи підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України з цих питань. .
Відхилено
Митний брокер здійснює брокерську діяльність відповідно до норм цього Кодексу та Положення, що затверджується Державною митною службою України.

Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються на підставі нотаріально засвідченого договору (контракту).
Державна митна служба України спільно із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування затверджує ліцензійні умови провадження діяльності митного брокера та порядок контролю за їх додержанням".
-576- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Ч.2 статті 217 вилучити.
-577- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
1) у частині першій статті 217 слово "провадить" замінити словом "здійснює";
2) частину другу статті 217 викласти в новій редакції:
"Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення".
Відхилено


Відхилено
ВідхиленоВзаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення.

Стаття 218. Ліцензія на право провадження митної брокерської діяльності
-578- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Статтю 190 викласти в такій редакції:

Враховано

Стаття 184. Особливості ліцензування митної брокерської діяльності

Для отримання ліцензії, що дає право на провадження митної брокерської діяльності, необхідно:
"Для отримання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності підприємство повинне укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Інші ліцензійні умови для здійснення митної брокерської діяльності та порядок контролю за їх додержанням затверджуються відповідно до закону спільним наказом Державно. митно. служби України та Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

Для отримання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності підприємство повинне укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

1) укласти договір (контракт) страхування власної діяльності. Страхова сума не може бути меншою за 2000-кратний неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
Видача, переоформлення, анулювання ліцензії, а також видача дублікату ліцензії здійснюється Державною митною службою України в порядку, визначеному законом".
-579- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 218 викласти в новій редакції:
"Стаття 218. Ліцензія на право здійснення митної брокерської діяльності

Для отримання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності підприємство повинне:


Враховано
редакційно
Інші ліцензійні умови для здійснення митної брокерської діяльності та порядок контролю за їх додержанням затверджуються відповідно до закону спільним наказом Державно. митно. служби України та Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

2) мати матеріально-технічне оснащення, достатнє для провадження митної брокерської діяльності;
1) укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) мати матеріально-технічне оснащення, достатнє для здійснення митної брокерської діяльності;

Видача, переоформлення, анулювання ліцензії, а також видача дублікату ліцензії здійснюється Державною митною службою України в порядку, визначеному законом.

3) мати належні умови для забезпечення обліку та звітності про операції з товарами, які підлягають митному контролю.
3) мати належні умови для забезпечення обліку та звітності щодо операцій з товарами, які підлягають митному контролю.Порядок видачі ліцензії на право провадження діяльності митного брокера та строки її дії визначаються Державною митною службою України.
Особі, яка вчинила порушення митних правил, передбачені частиною другою статті 479, статтями 491, 493, 503, 504, 507 цього Кодексу, ліцензія на право здійснення митної брокерської діяльності може бути видана не раніше, ніж через один рік після притягнення зазначеної особи до відповідальності за такі правопорушення.Ліцензія може бути скасована Державною митною службою України, якщо вона була видана на підставі неповних або недостовірних даних, що мають істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Рішення про скасування ліцензії набирає чинності з дати її видачі.
У разі порушення митним брокером установленого відповідно до цього Кодексу порядку здійснення митної брокерської діяльності, а також при неодноразовому вчиненні митним брокером правопорушень, передбачених цим Кодексом, Державна митна служба України за власною ініціативою або за поданням відповідних митних органів може застосовувати до митного брокера спеціальні санкції у вигляді зупинення на строк до трьох місяців дії ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності або анулювання такої ліцензії. Спеціальна санкція у вигляді анулювання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності застосовується також у разі, якщо підприємством з метою отримання такої ліцензії були подані до митного органу неповні або недостовірні дані, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу.Ліцензія може бути відкликана у разі:
У разі застосування до підприємства спеціальної санкції у вигляді анулювання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності повторна заява цього підприємства про видачу такої ліцензії, а також його заява про видачу іншої ліцензії, що видається Державною митною службою України, може бути розглянута не раніше, ніж через один рік з дати застосування зазначеної санкції.1) неодноразового невиконання обов'язків митного брокера;
Рішення про зупинення дії ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності та про анулювання такої ліцензії можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством".2) вчинення правопорушень, передбачених цим Кодексом;
3) заподіяння істотних збитків особі, яку представляє митний брокер, в тому числі шляхом протиправного використання відомостей, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, за висновком суду;
-580- Н.д.Новик А.М. (Реєстр. картка № 353)
Вважаю, що рішення про скасування ліцензії повинне набирати чинності з моменту доведення цього рішення до ліцензіанта.
Відхилено


4) визнання митного брокера неплатоспроможним або оголошення ним про свою неплатоспроможність;

-581- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)

Враховано5) користування послугами фахівця, який не має або позбавлений кваліфікаційного свідоцтва, фахівця, кваліфікаційне свідоцтво якого анульовано, відкликано або визнано недійсним, а також фахівця, дію кваліфікаційного свідоцтва якого призупинено;
Ст.182 суперечить статтям 1, 3, 9, 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Пропоную викласти статтю в новій редакції:6) порушення податкового законодавства України.
"Державна митна служба України є спеціальним уповноваженим органом Кабінету Міністрів України з питань ліцензування посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника.Відкликання набирає чинності з дати прийняття відповідного рішення.
Для отримання ліцензії на здійснення цих видів підприємницької діяльності доПовторна заява про видачу ліцензії може бути розглянута через два роки з дня винесення рішення про скасування або відкликання ліцензії, за умови усунення причин, що стали підставою для її анулювання або відкликання.
Державної митної служби України подаються документи, перелік яких встановлено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії приймається у термін (строк) не пізніше ніж десять робочих днів.Дія ліцензії може бути призупинена за наявності достатніх підстав для висновку, що митний брокер зловживає своїми правами. Призупинення дії ліцензії здійснюється регіональною митницею на строк до трьох місяців.
Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.
За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України. Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії.
Анулювання ліцензії настає за підставами, перелік яких встановлено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Державна митна служба України приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.
Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.
Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.
Після анулювання ліцензії нову можна одержати лише через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
Шкода, заподіяна порушенням законодавства у сфері ліцензування, підлягає відшкодуванню за позовом заінтересованих осіб у порядку, визначеному законом".Рішення про скасування, відкликання або призупинення дії ліцензії може бути оскаржено згідно з цим Кодексом.
-582- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
У статті 218 необхідно вилучити слово "ліцензія" та замінити його на "сертифікат", або взагалі відмовитися від обмеження цього виду діяльності.

Відхилено


Стаття 219. Права та обов'язки митного брокера

-583- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)

Враховано
Стаття 185. Права та обов'язки митного брокера

Митний брокер має право від свого імені здійснювати будь-які операції, пов'язані з поданням митному органу товарів та документів на них до митного оформлення і виконувати інші посередницькі функції з митної справи за рахунок і на доручення особи, яку він представляє.
Статтю 219 викласти в новій редакції:
"Митний брокер має право від імені особи, яку він представляє, здійснювати будь-які операції, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів та документів на них до митного оформлення.


Митний брокер має право від імені особи, яку він представляє, здійснювати будь-які операції, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів, транспортних засобів та документів на них до митного оформлення.

Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність на тих же підставах, що й під час самостійного переміщення товарів через митний кордон України.
Митний брокер має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України.

Митний брокер має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України.

Права, обов'язки та відповідальність митного брокера перед митними органами не можуть бути обмежені договором з особою, яку він представляє.
Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність на тих же підставах, що й під час самостійного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України".


Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність на тих же підставах, що й під час самостійного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Стаття 220. Державний реєстр митних брокерів
-584- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 220 пропоную викласти в такій редакції:

Стаття 186. Державний реєстр митних брокерів

Державна митна служба України веде державний реєстр митних брокерів і забезпечує його періодичну публікацію.
"Стаття ___. Реєстр ліцензій митних брокерів
Державна митна служба України з питань ліцензування формує і реєстр веде ліцензій митних брокерів.
Дані цих реєстрів направляються до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування для ведення Єдиного ліцензійного реєстру.
Враховано
редакційно

Державна митна служба України веде державний реєстр митних брокерів і забезпечує його періодичну публікацію.
Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та реєстрі ліцензій митних брокерів, є відкритою. За користування їх даними справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України
Органи державної влади звільняються від плати за користування даними Єдиного ліцензійного реєстру та реєстру ліцензій митних брокерів."Стаття 221. Фахівець з митного оформлення
-585- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Враховано
Стаття 187. Фахівець з декларування

Право здійснювати операції, пов'язані з поданням митному органу товарів та документів на них для митного оформлення від імені митного брокера, надається фахівцю, який має кваліфікаційне свідоцтво, що видається митним органом, в зоні діяльності якого працює цей фахівець.
Статтю 221 викласти в новій редакції:
"Стаття 221. Фахівець з декларування
Безпосереднє здійснення в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дій, пов'язаних з пред'явленням митному органу товарів і транспортних засобів, а також документів, необхідних для їх митного оформлення, доручається фахівцю, який перебуває з цим митним брокером у трудових відносинах, має кваліфікаційне посвідчення і внесений до реєстру фахівців з декларування. Фахівець з декларування може перебувати у трудових відносинах одночасно тільки з одним митним брокером.
частково
Безпосереднє здійснення в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дій, пов'язаних з пред'явленням митному органу товарів і транспортних засобів, а також документів, необхідних для їх митного оформлення, доручається фахівцю, який перебуває з цим митним брокером у трудових відносинах, має кваліфікаційне посвідчення і внесений до реєстру фахівців з декларування. Фахівець з декларування може перебувати у трудових відносинах одночасно тільки з одним митним брокером.

Порядок видачі кваліфікаційного свідоцтва, строк його дії, а також вимоги до фахівців з митного оформлення визначаються Державною митною службою України.
Кваліфікаційне посвідчення видається митним органом, в зоні діяльності якого акредитований відповідний митний брокер. На підставі цього посвідчення та за наявності відповідного доручення від митного брокера фахівець з декларування має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України. Вимоги до фахівця з декларування, порядок видачі, зупинення та відновлення дії, а також анулювання кваліфікаційного посвідчення встановлюються Державною митною службою України."

Кваліфікаційне посвідчення видається митним органом, в зоні діяльності якого акредитований відповідний митний брокер. На підставі цього посвідчення та за наявності відповідного доручення від митного брокера фахівець з декларування має право здійснювати свої функції з декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному органі України.
Особі, яка вчинила порушення митних правил, передбачені частиною другою статті 394, статтями 405, 407, 417, 418, 420 цього Кодексу, кваліфікаційне посвідчення може бути видане не раніше, ніж через один рік після притягнення зазначеної особи до відповідальності за такі правопорушення.

Кваліфікаційне свідоцтво фахівця з митного оформлення може бути скасовано митним органом, який його видав, якщо таке свідоцтво було видано на підставі неповних або недостовірних даних, які мали істотне значення для прийняття рішення про видачу свідоцтва. Рішення про скасування свідоцтва діє з дати видачі цього свідоцтва.
-586- Н.д.Новик А.М. (Реєстр. картка № 353)
Вважаю, що рішення про скасування кваліфікаційного свідоцтва повинне набирати чинності з моменту доведення цього рішення до фахівця.
Відхилено

Вимоги до фахівця з декларування встановлюються ліцензійними умовами для здійснення митної брокерської діяльності. Порядок видачі та анулювання кваліфікаційного посвідчення, а також видачі дублікату посвідчення встановлюється Положенням, зазначеним у частині першій цієї статті.

Кваліфікаційне свідоцтво фахівця з митного оформлення може бути відкликано митним органом, який його видав, якщо фахівець:

-587- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші

За видачу кваліфікаційного посвідчення фахівця з декларування та дубліката такого посвідчення справляється плата у розмірах та у порядку, встановлених законом для справляння плати за видачу ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності та за видачу дублікату такої ліцензії.

1) неодноразово не виконував свої обов'язки перед митними органами;
Вилучити статтю 185, залишивши редакцію статті 221 у 1-му читанні.
Відхилено.


2) неодноразово порушував або не виконував вимоги законодавчих та інших нормативних актів України;
3) визнаний винним у підробленні документів, розкраданні, у хабарництві, а також у випадках неодноразового вчинення правопорушень, передбачених цим Кодексом;
4) заподіяв істотні збитки особі, яку він представляє, в тому числі шляхом протиправного використання даних, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, за висновком суду;
5) порушив податкове законодавство України.
Відкликання набирає чинності з дати прийняття відповідного рішення.
Повторна заява про видачу кваліфікаційного свідоцтва може бути розглянута через шість місяців з дня його скасування, відкликання або визнання недійсним за умови усунення причин, які призвели до такого скасування, відкликання або визнання недійсним, або по закінченні строку, визначеного судом.
Дію кваліфікаційного свідоцтва може бути призупинено за наявності достатніх підстав для сумніву в добросовісності здійснення фахівцем з митного оформлення своїх обов'язків.
Дія кваліфікаційного свідоцтва призупиняється регіональною митницею на строк до двох місяців.
Якщо у правовому регулюванні митної справи сталися істотні зміни, фахівець з митного оформлення повинен у місячний строк підтвердити відповідність своїх знань новим вимогам. Порядок зазначеного підтвердження встановлюється Державною митною службою України.
У разі невиконання цієї умови митний орган, який видав кваліфікаційне свідоцтво, призупиняє його дію до такого підтвердження, але не більше ніж на два місяці. У разі непідтвердження фахівцем відповідності своїх знань протягом встановленого строку, митний орган, який видав кваліфікаційне свідоцтво, відкликає його.
Рішення про скасування, відкликання, визнання недійсним або призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва може бути оскаржено згідно з цим Кодексом.

-588- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Статтю 222 вилучити повністю.
ВрахованоСтаття 222. Збори за видачу ліцензії та кваліфікаційного свідоцтва
-589- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
У статті 222 не зазначено про зарахування збору за видачу ліцензії та кваліфікаційного збору до бюджету.
Враховано
редакційно
в попередніх статтях


За видачу ліцензії на провадження діяльності митного брокера, кваліфікаційного свідоцтва фахівця з митного оформлення, а також за поновлення дії ліцензії та кваліфікаційного свідоцтва справляються збори у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.
-590- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 222 викласти в новій редакції:
"Стаття 222. Митні збори за видачу ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності та кваліфікаційного посвідчення фахівця з декларування
ВідхиленоУ разі скасування, відкликання або призупинення дії ліцензії на право провадження брокерської діяльності, скасування, відкликання, визнання недійсним, призупинення дії або позбавлення за рішенням суду кваліфікаційного свідоцтва фахівця з митного оформлення збори за видачу ліцензії, свідоцтва або за поновлення їх дії поверненню не підлягають.
За видачу ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності та кваліфікаційного посвідчення фахівця з декларування справляються митні збори.
У разі зупинення дії чи анулювання ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності, кваліфікаційного посвідчення фахівця з декларування митні збори, зазначені у частині першій цієї статті, поверненню не підлягають".Стаття 223. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють
-591- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 223 вилучити.

Відхилено

Стаття 188. Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють

Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють у процесі здійснення митних операцій, може використовуватися виключно для цілей цих операцій.


Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від особи, яку вони представляють у процесі здійснення митних операцій, може використовуватися виключно для цілей цих операцій.

Інформація, що становить комерційну або банківську таємницю, яка охороняється законом, а також інша конфіденційна інформація не повинна розголошуватися, використовуватися митним брокером та його працівниками для власних цілей, передаватися третім особам, а також державним органам, за винятком випадків, передбачених актами законодавства України.


За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер несе відповідальність згідно з законодавством.

ГЛАВА 29.
Митний перевізник
-592- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Главу 29 виключити, оскільки її статті є нормами Закону України "Про підприємництво".
Відхилено
ГЛАВА 28
Митний перевізник

Стаття 224. Митний перевізник


Стаття 189. Митний перевізник

Митний перевізник - особа, яка здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки вантажів до митного органу, передбачених статтями 196-199 цього Кодексу, та отримала ліцензію Державної митної служби України на право перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами.
-593- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
У статті 224 необхідно замінити слово "ліцензія" на "сертифікат".
-594- Н.д.Костусєв О.О. (Рєстр.картка №357)
Статтю 224 викласти в новій редакції:
"Митний перевізник - це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 196 цього Кодексу, і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану Державною митною службою України.
Митним перевізником може бути тільки підприємство-резидент.
Відхилено
Враховано
частково
Митний перевізник - це підприємство, яке здійснює перевезення між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем, без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів до митного органу, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 167 цього Кодексу, і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видане Державною митною службою України.

Митним перевізником може бути тільки підприємство-резидент.


Митний перевізник діє згідно з цим Кодексом та положенням, що затверджується Державною митною службою України.
Діяльність митного перевізника регулюється цим Кодексом та положенням, що затверджується Державною митною службою України.Відносини митного перевізника з власником товарів визначаються відповідним договором.
Відносини митного перевізника з власником товарів визначаються відповідним договором".

Відносини митного перевізника з власником товарів визначаються відповідним договором.


-595- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Пропоную доповнити главу 27 "Митний перевізник" новою статтею:
"Стаття ___"Порядок провадження господарської діяльності у галузі митного перевезення" такого змісту:
Господарська діяльність в галузі митних перевезень підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України з цих питань".
ВідхиленоСтаття 225. Ліцензія на провадження діяльності митного перевізника
-596- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 225 викласти в новій редакції:
"Стаття 225. Ліцензія на право здійснення діяльності митного перевізника


Враховано частково

Стаття 190. Особливості ліцензування діяльності митного перевізника

Для отримання ліцензії, що дає право на провадження діяльності митного перевізника, необхідно:
Для отримання ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника підприємство повинне:
1) укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Для отримання ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника підприємство повинн укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

1) мати транспортні засоби, які відповідають вимогам, установленим Державною митною службою України;
2) мати автотранспортні засоби, які відповідають вимогам, установленим Державною митною службою України;
3) мати належні умови для забезпечення обліку та звітності щодо операцій з товарами, які підлягають митному контролю.

Інші ліцензійні умови для здійснення діяльності митного перевізника та порядок контролю за їх додержанням затверджуються відповідно до закону спільним наказом Державної митної служби України та Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

2) укласти договір страхування своєї діяльності. Страхова сума не може бути меншою за 500-кратний неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Особі, яка вчинила порушення митних правил, передбачені частиною другою статті 479, статтями 481, 482, 483, 484, 487, 488, 493, 500, 503, 507 цього Кодексу, ліцензія на право здійснення діяльності митного перевізника може бути видана не раніше, ніж через один рік після притягнення зазначеної

Видача, переоформлення, анулювання ліцензії, а також видача дублікату ліцензії здійснюється Державною митною службою України в порядку, визначеному законом.

Порядок видачі ліцензії на провадження діяльності митного перевізника та строк її дії визначаються Державною митною службою України.
особи до відповідальності за такі правопорушення.
За видачу ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника справляється митний збір.Ліцензія на провадження діяльності митного перевізника може бути скасована чи відкликана або її дія може бути призупинена митними органами.
У разі порушення митним перевізником установленого відповідно до цього Кодексу порядку здійснення діяльності митного перевізника, а також при неодноразовому вчиненні митним перевізником правопорушень, передбачених цим Кодексом, Державна митна служба України за власною ініціативою або за поданням відповідних митних органів може застосовувати до митного перевізника спеціальні санкції у вигляді зупинення на строк до трьох місяців дії ліцензії на право здійснення діяльностіЛіцензія скасовується, якщо вона була видана на підставі неповних чи недостовірних відомостей, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Рішення про скасування діє з дати видачі ліцензії.
митного перевізника або анулювання такої ліцензії. Спеціальна санкція у вигляді анулювання ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника застосовується також у разі, якщо особою з метою отримання такої ліцензії були подані до митного органу неповні або недостовірні дані, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу.Ліцензія може бути відкликана у разі:
У разі застосування до особи спеціальної санкції у вигляді анулювання ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника митний збір, зазначений у частині третій цієї статті, поверненню не підлягає. Повторна заява цієї особи про видачу такої ліцензії, а також її заява про видачу іншої ліцензії, що видається Державною митною службою України, може бути розглянута не раніше, ніж через один рік з дати застосування зазначеної санкції.1) неодноразового невиконання обов'язків митного перевізника, включаючи безпідставні відмови у перевезенні товарів, використання не обладнаних належним чином транспортних засобів та встановлення плати за перевезення, що не відповідає середній вартості наданих послуг;
Рішення про зупинення дії ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника та про анулювання такої ліцензії можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством".
-597- Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Ст.225 викласти в такій редакцій:
"Для отримання ліцензії на право здійснення діяльності митного перевізника підприємство повинн укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..Враховано


2) вчинення правопорушень, передбачених цим Кодексом;
Інші ліцензійні умови для здійснення діяльності митного перевізника та порядок контролю за їх додержанням затверджуються відповідно до закону спільним наказом Державної митної служби України та Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва
Видача, переоформлення, анулювання ліцензії, а також видача дублікату ліцензії здійснюється Державною митною службою України в порядку, визначеному законом".3) заподіяння неправомірних істотних збитків відправникові товарів та документів на них, у тому числі шляхом незаконного використання відомостей, що становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію за висновком суду;
-598- Н.д.Новик А.М. (Реєстр. картка № 353)
Вважаю, що рішення про скасування ліцензії повинне набирати чинності з моменту доведення цього рішення до ліцензіанта.
Відхилено4) визнання митного перевізника неплатоспроможним або оголошення ним своєї неплатоспроможності.
Відкликання діє з дати прийняття відповідного рішення.
Повторна заява про видачу ліцензії може бути розглянута по закінченні одного року з дня винесення рішення про скасування або відкликання за умови усунення причин, що стали підставою для її скасування або відкликання.
Дія ліцензії може бути призупинена на строк до трьох місяців за наявності достатніх підстав для припущення, що митний перевізник зловживає своїми правами.
За видачу ліцензії на провадження діяльності митного перевізника, а також за поновлення її дії стягуються збори в розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

-599- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Замість зобов'язання митного перевізника страхувати свою діяльність необхідно вводити обов'язкову грошову заставу.


Відхилено


У разі скасування або відкликання ліцензії чи призупинення її дії збори за видачу ліцензії та поновлення її дії поверненню не підлягають.
Чітко не зазначено про зарахування цього збору за ліцензію на провадження діяльності митного перевізника до бюджету.
Враховано
Стаття 226. Реєстрація митних перевізників та надання інформації про них
-600- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка № 357):
Статтю 226 викласти в новій редакції:
"Стаття 226. Державний реєстр митних перевізниківВраховано

Стаття 191. Державний реєстр митних перевізників

Митний орган реєструє митних перевізників у легіоні діяльності цього органу. Реєстрація проводиться на підставі заяви митного перевізника.
Державна митна служба України веде державний реєстр митних перевізників і забезпечує його періодичну публікацію."

Державна митна служба України веде державний реєстр митних перевізників і забезпечує його періодичну публікацію.

Зазначений митний орган подає для загального користування перелік зареєстрованих митних перевізників.
-601- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 227 пропоную викласти в такій редакції:
Враховано частково"Державна митна служба України формує і веде реєстр ліцензій митних перевізників і забезпечує його періодичну публікацію.
Дані цих реєстрів направляються до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування для ведення Єдиного ліцензійного реєстру.
Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та реєстрах ліцензій, є відкритою. За користування їх даними справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України.
Органи державної влади звільняються від плати за користування даними Єдиного ліцензійного реєстру та реєстрів ліцензій".Стаття 227. Інформація, одержана від власника товарів чи уповноваженої ним особи
-602- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 227 вилучити.

Враховано


Одержана від власника товарів чи уповноваженої ним особи та на підставі документів, що стосуються цих товарів, інформація є комерційною, банківською або іншою таємницею, що охороняється законом. Ця, а також інша конфіденційна інформація, що стосується товарів, довірених перевізникові, не повинна розголошуватися, використовуватися митним перевізником та його працівниками для власних цілей, передаватися третім особам, а також державним органам, за винятком випадків, передбачених актами законодавства України.
Р о з д і л VIII


Р О З Д І Л VIII

Митний режим щодо транспортних засобів і товарів, які переміщуються через митний кордон УкраїниМитний режим щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України

ГЛАВА 30.
Загальні положення


ГЛАВА 29
Загальні положення


Стаття 228. Види митного режиму
-603- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Ч.1 статті 228 доповнити пунктом "лізингу".


Відхилено

Стаття 192. Види митного режиму

З метою застосування необхідних процедур здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів і товарів, які переміщуються через митний кордон України, запроваджуються такі види митного режиму:
-604- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 228 викласти в новій редакції:
"Відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон України запроваджуються такі види митного режиму:
Враховано
Відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон України запроваджуються такі види митного режиму:

1) імпорту (випуску товарів для вільного використання);

1) імпорт;


1) імпорт;

2) реімпорту;
2) реімпорт;

2) реімпорт;

3) експорту;
3) експорт;

3) експорт;

4) реекспорту;
4) реекспорт;

4) реекспорт;

5) транзиту товарів;
5) транзит;

5) транзит;

6) тимчасового ввезення (вивезення) товарів;
6) тимчасове ввезення (вивезення);

6) тимчасове ввезення (вивезення);

7) митного ліцензійного складу;
7) митний склад;

7) митний склад;

8) вільної митної зони, вільного митного складу;
8) вільна митна зона;

8) спеціальна митна зона;

9) магазину безмитної торгівлі;
9) магазин безмитної торгівлі;

9) магазин безмитної торгівлі;

10) переробки на митній території України;
10) переробка на митній території України;

10) переробка на митній території України;

11) переробки за межами митної території України;
11) переробка за межами митної території України;

11) переробка за межами митної території України;

12) знищення;
12) знищення або руйнування;

12) знищення або руйнування;

13) відмови на користь держави.
13) відмова на користь держави.

13) відмова на користь держави.

Митний режим, не передбачений цим Кодексом, може встановлюватися Кабінетом Міністрів України.
Митний режим, не передбачений частиною першою цієї статті, може встановлюватися тільки шляхом внесення відповідних змін до цього Кодексу".

Митний режим, не передбачений частиною першою цієї статті, може встановлюватися тільки шляхом внесення відповідних змін до цього Кодексу.-605- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
У п.8) частини 1 статті 190 замість слів "вільна митна зона" записати "спеціальна митна зона" і далі скрізь, де зустрічається, по тексту.
Враховано


Стаття 229. Правове регулювання митного режиму

-606- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 229 вилучити.

Враховано


Митні органи застосовують процедури здійснення митного контролю та митного оформлення згідно з митним режимом транспортних засобів і товарів, що підлягають такому контролю та оформленню.
Питання, пов'язані із застосуванням митного режиму, регулюються Державною митною службою України, яка відповідно до положень цього Кодексу видає накази, затверджує положення та інструкції, а також дає роз'яснення з питань застосування процедур здійснення митного контролю та митного оформлення, порядку пропуску транспортних засобів і товарів згідно з їх митним режимом.
Стаття 230. Вибір та зміна митного режиму
-607- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):

Стаття 193. Вибір та зміна митного режиму

Особа, що декларує митному органу транспортні засоби і товари, які переміщуються через митний кордон України, самостійно визначає їх митний режим відповідно до мети переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення.
Частину першу статті 230 викласти у новій редакції:
" Декларант самостійно визначає митний режим товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, відповідно до мети їх переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення."
Враховано

Декларант самостійно визначає митний режим товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, відповідно до мети їх переміщення та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення.

Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог чинного законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений режим.-608- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):
Доповнити Кодекс статтею 230-1 такого змісту:


Враховано
Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог чинного законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений режим.


"Стаття 230-1. Регулювання питань, пов'язаних із застосуванням митних режимів
Питання, пов'язані зі здійсненням митного контролю відповідно до заявленого митного режиму регулюються Державною митною службою України, яка визначає порядок здійснення такого контролю та надає роз'яснення щодо особливостей застосування митних процедур."
Стаття 194. Регулювання питань, пов'язаних із застосуванням митних режимів
Питання, пов'язані зі здійсненням митного контролю відповідно до заявленого митного режиму регулюються Державною митною службою України, яка визначає порядок здійснення такого контролю та надає роз'яснення щодо особливостей застосування митних процедур.

Стаття 231. Користування і розпорядження транспортними засобами і товарами, які переміщуються через митний кордон України
-609- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка № 357):
Статтю 231 вилучити повністю.
Враховано


Користування і розпорядження транспортними засобами і товарами, які переміщуються через митний кордон України, здійснюється відповідно до їх митного режиму та вимог цього Кодексу.

ГЛАВА 31.
Імпорт товарів (випуск товарів для вільного використання)
-610- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ № 24):
З назви глави 31 вилучити слова "товарів (випуск товарів для вільного використання)".

Враховано


ГЛАВА 30. Імпорт


Стаття 232. Поняття митного режиму імпорту товарів
-611- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ № 24):
Назву та текст статті 232 викласти в новій редакції:
"Стаття 232. Поняття митного режиму імпорту


Враховано


Стаття 195. Поняття митного режиму імпорту

Імпорт товарів, тобто випуск їх для вільного використання на митній території України, - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.
Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень."

Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень.


Стаття 233. Умови переміщення товарів у режимі імпортуСтаття 196. Умови переміщення товарів у режимі імпорту

Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає:
-612- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):
Текст статті 233 викласти в новій редакції:
Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорт передбачає:
Враховано
Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає:

1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України;
1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України;

1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови ввезення товарів на митну територію України;

2) сплату мита, митних зборів та інших податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законодавства України і нарахування та справляння яких покладено на митні органи;
2) сплату митних платежів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законодавства України;

2) сплату митних платежів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законодавства України;

3) дотримання вимог чинного законодавства щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.
3) дотримання вимог чинного законодавства щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.

3) дотримання вимог чинного законодавства щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.

ГЛАВА 32.
Реімпорт товарів
-613- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):
З назви глави 32 вилучити слово "товарів".Враховано


ГЛАВА 31. Реімпорт

Стаття 234. Поняття митного режиму реімпорту товарів
-614- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):
Назву та текст статті 234 викласти в новій редакції:
"Стаття 324. Поняття митного режиму реімпорту


Враховано
Стаття 197. Поняття митного режиму реімпорту

Реімпорт товарів - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше за визначений строк ввозяться на митну територію України для вільного використання на цій території (в режимі імпорту).
Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше за визначений строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території."

Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше за визначений строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території.

Стаття 235. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту


Стаття 198. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту

Товари можуть переміщуватися через митний кордон України у митному режимі реімпорту, якщо вони:


Товари можуть переміщуватися через митний кордон України у митному режимі реімпорту, якщо вони:

1) походять з митної території України;


1) походять з митної території України;

2) ввозяться на митну територію України не пізніше ніж через три роки після їх вивезення (експорту) за межі митної території України;
-615- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ № 24):
У пункті 2 статті 235 слова "три роки" замінити словами "один рік".
Враховано
2) ввозяться на митну територію України не пізніше, ніж через один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території України;

3) ввозяться у тому стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків, що визначаються Державною митною службою України.
Доповнити статтю пунктом 3 такого змісту:
3) не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;" у зв'язку з чим пункт 3 вважати пунктом 4.
Враховано
3) не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;
4) ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків, що визначаються Державною митною службою України.


Стаття 236. Оформлення товарів у режимі реімпортуСтаття 199. Оформлення товарів у режимі реімпорту

Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе лише за умови, що відповідність товарів, заявлених у режимі реімпорту, може бути однозначно встановлена митним органом.
-616- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 236 викласти в новій редакції:
" Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе лише за умови, що товари, заявлені у режим реімпорту, можуть бути ідентифіковані з раніше експортованими товарами."
Враховано


Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе лише за умови, що товари, заявлені у режим реімпорту, можуть бути ідентифіковані з раніше експортованими товарами.

Стаття 237. Повернення сум вивізного (експортного) мита, податків та інших сум при реімпорті товарів
-617- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Необхідно вилучити зазначену статтю - по-перше, перелік товарів, які обкладаються вивізним митом, складається із декількох позицій, по-друге, питання сплати мита та його повернення повинні бути врегульовані спеціальним законодавчим актом щодо мита.
-618- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):
Статтю 237 викласти в новій редакції:
"Стаття 237. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів
Відхилено


ВрахованоСтаття 200. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів

При реімпорті товарів у разі їх ввезення на митну територію України протягом одного року з дати вивезення (експорту) митний орган за зверненням власника товарів, підтвердженим відповідним митним органом, за рахунок коштів Державного бюджету України повертає суми вивізного (експортного) мита, що були сплачені при експорті цих товарів.
У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів.

У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів.

Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, повертає суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.
Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.

Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.

Суми та проценти з них, зазначені у частині другій цієї статті, зараховуються до Державного бюджету України.
Суми, зазначені у частині другій цієї статті, та проценти з них зараховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України."

Суми, зазначені у частині другій цієї статті, та проценти з них зараховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України.


ГЛАВА 33.
Експорт товарів
-619- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
В назві глави 33 вилучити слово "товарів".


Враховано


Глава 32. Експорт

Стаття 238. Поняття митного режиму експорту товарів
-620- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
З назви та тексту статті 238 вилучити слово "товарів", текст доповнити словами "для вільного обігу".

Враховано

Стаття 201. Поняття митного режиму експорту

Експорт товарів - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.


Експорт - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.


Стаття 239. Умови переміщення товарів у режимі експорту


Стаття 202. Умови переміщення товарів у режимі експорту

Вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає:


Вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає:

1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови вивезення товарів за межі митної території України;


1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави та умови вивезення товарів за межі митної території України;

2) сплату вивізного мита, податків та інших митних платежів, встановлених на експорт товарів;
-621- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У пункті 2 статті 239 слова "вивізного мита, податків та інших" вилучити.
Враховано
2) сплату митних платежів, встановлених на експорт товарів;

3) дотримання експортером вимог чинного законодавства щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.


3) дотримання експортером вимог чинного законодавства щодо заходів нетарифного регулювання та інших обмежень.


Стаття 240. Вивезення товарів за межі митної території України
-622- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):
Статтю 240 вилучити.
Враховано


Вивезення товарів за межі митної території України дозволяється одразу після закінчення здійснення необхідних заходів контролю з боку митних органів та інших компетентних органів за умови, що:
а) не виявлено ніяких порушень;
б) подано всі необхідні документи на товар та ліцензії і дозволи, передбачені чинним законодавством при експорті;
в) мито, податки та інші митні платежі, сплачені у повному обсязі;
г) товари вивозяться за межі митної території України у тому ж стані, в якому вони були заявлені на день прийняття митної декларації митним органом.


ГЛАВА 34.
Реекспорт товарів
-623- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
З назви глави 34 вилучити слово "товарів".


Враховано


ГЛАВА 33. Реекспорт


Стаття 241. Поняття митного режиму реекспорту товарів
-624- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):
З назви та тексту статті 241 вилучити слово "товарів, у тексті статті слова "протягом двох років" замінити словами "не пізніше за визначений строк".

Враховано

Стаття 203. Поняття митного режиму реекспорту

Реекспорт товарів - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, протягом двох років з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.


Реекспорт - митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, не пізніше за визначений строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.


Стаття 242. Умови переміщення товарів в режимі реекспорту


Стаття 204. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту

Товари, що походять з інших країн, можуть вивозитися за межі митної території України в режимі реекспорту, якщо:


Товари, що походять з інших країн, можуть вивозитися за межі митної території України у режимі реекспорту, якщо:

1) митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу чи органу, визначеного міжнародним договором України, на реекспорт товарів;


1) митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу чи органу, визначеного міжнародним договором України, на реекспорт товарів;

2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;


2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;

3) товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;
-625- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
У статті 242 необхідно визначитися, один рік чи два.
Враховано

3) товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;

4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше ніж через один рік з дня їх ввезення на митну територію України.


4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше, ніж через один рік з дня їх ввезення на митну територію України.

Стаття 243. Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються
-626- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
У статті 243 питання сплати мита та його повернення повинні бути врегульовані спеціальним законодавчим актом щодо мита.
Відхилено

Стаття 205. Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються

У разі ввезення на митну територію України товарів, що походять з інших країн, заявлених митним органам у режимі реекспорту, справляється ввізне мито та інші податки і збори, встановлені на імпорт товарів.
-627- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Текст статті 243 викласти у новій редакції:
"У разі ввезення на митну територію України товарів, що походять з інших країн, заявлених митним органам у режимі реекспорту, податки, встановлені на імпорт товарів, сплачуються шляхом видачі митному органу простих векселів з відстроченням платежу на дев'яносто календарних днів з дня прийняття цим органом митної декларації.
Враховано

У разі ввезення на митну територію України товарів, що походять з інших країн, заявлених митним органам у режимі реекспорту, податки, встановлені на імпорт товарів, сплачуються шляхом видачі митному органу простих векселів з відстроченням платежу на дев'яносто календарних днів з дня прийняття цим органом митної декларації.


У разі ввезення на митну територію України товарів, що походять з інших країн, заявлених митним органам у режимі реекспорту, ввізне мито та інші податки сплачуються шляхом видачі простого векселя з відстроченням платежу на дев'яносто календарних днів з дня прийняття декларації митним органом.
У разі вивезення товарів, що реекспортуються, у зазначений строк векселі погашаються.
У разі невивезення товарів, заявлених у режимі реекспорту, протягом встановленого строку митний орган пред'являє векселі до оплати.

У разі вивезення товарів, що реекспортуються, у зазначений строк векселі погашаються.


У разі вивезення товарів, що реекспортуються, у зазначений строк вексель погашається.
Якщо товари, заявлені в режимі реекспорту, вивозяться з митної території України після оплати векселів, але не пізніше одного року з дати ввезення цих товарів на митну територію України, суми, сплачені по вексе-

У разі невивезення товарів, заявлених у режимі реекспорту, протягом встановленого строку митний орган пред'являє векселі до оплати.


У разі невивезення товарів, заявлених у режимі реекспорту, протягом встановленого строку справляються ввізне мито та інші податки і збори, встановлені на імпорт товарів, а також проценти з цих сум за ставками Національного банку України за кредити, що ним надаються.
лях, підлягають поверненню в порядку, передбаченому статтею 427 цього Кодексу для повернення надміру сплачених або стягнених митних платежів.
У разі вивезення товарів, що реекспортуються, податки, встановлені на експорт товарів, не справляються."


Якщо товари, заявлені в режимі реекспорту, вивозяться з митної території України після оплати векселів, але не пізніше одного року з дати ввезення цих товарів на митну територію України, суми, сплачені по векселях, підлягають поверненню в порядку, передбаченому статтею 360 цього Кодексу для повернення надміру сплачених або стягнених митних платежів.


У разі вивезення товарів, що реекспортуються, вивізне (експортне) мито та інші податки, встановлені на експорт товарів, не справляються, а ввізне (імпортне) мито та податки, сплачені під час ввезення (імпорту) на митну територію України, підлягають поверненню.


У разі вивезення товарів, що реекспортуються, податки, встановлені на експорт товарів, не справляються.


Стаття 244. Незастосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що реекспортуються


Стаття 206. Незастосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що реекспортуються

До товарів, що реекспортуються, не застосовуються заходи нетарифного регулювання, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.
-628- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
У статті 244 - недоцільно встановлювати нетарифне регулювання окремих товарів, навіть тих, що реекспортуються.
Відхилено

До товарів, що реекспортуються, не застосовуються заходи нетарифного регулювання, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.


ГЛАВА 35.
Транзит товарів
-629- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
З назви глави 35 вилучити слово "товарів".

Враховано


ГЛАВА 34. Транзит


Стаття 245. Поняття митного режиму транзиту товарів
-630- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
З назви статті 245 вилучити слово "товарів", текст статті викласти у новій редакції:


Враховано


Стаття 207. Поняття митного режиму транзиту

Транзит товарів - митний режим, відповідно до якого товари переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах одного митного органу без справляння мита та податків, встановлених на імпорт чи експорт таких товарів, та без будь-якого використання таких товарів на митній території України.
"Транзит - митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без справляння податків, установлених на імпорт та експорт таких товарів, та без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України."

Транзит - митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без справляння податків, установлених на імпорт та експорт таких товарів, та без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.

Стаття 246. Умови переміщення товарів у режимі транзиту
-631- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Назву і текст статті після слова "товарів" доповнити словами "і транспортних засобів";
Відхилено

Стаття 208. Умови переміщення товарів у режимі транзиту

Товари, що переміщуються транзитом між двома митними органами, повинні:
слова "між двома митними органами" виключити.
Враховано
Товари, що переміщуються транзитом, повинні:

1) перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;


1) перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;

2) не використовуватися на території України ні з якою іншої метою, крім транзиту;


2) не використовуватися на території України ні з якою іншої метою, крім транзиту;

3) у випадках, визначених чинним законодавством України, переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;


3) у випадках, визначених чинним законодавством України, переміщуватися за наявності дозволу на транзит через територію України, який видається відповідними уповноваженими органами;

4) у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами;


4) у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, переміщуватися встановленими маршрутами та шляхами;

5) бути доставленими до митного органу призначення у строк, встановлений митним органом відправлення виходячи з можливостей транспортного засобу, наміченого маршруту та інших умов перевезення, але без перевищення граничного строку, що визначається з розрахунку вісімдесят кілометрів за добу.
-632- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 5 статті 246 викласти у новій редакції:
"бути доставленими до митного органу призначення у строк, що визначається відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення."
Враховано
5) бути доставленими до митного органу призначення у строк, що визначається відповідно до чинних в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.

Стаття 247. Заходи гарантування під час транзиту товарів
-633- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Назву статті 247 після слів "товарів" доповнити словами "і транспортних засобів", текст статті викласти у новій редакції:
Враховано
частково
Стаття 209. Заходи гарантування під час транзиту товарів

У випадках, передбачених законодавством України, або якщо у митного органу є достатні підстави для припущення, що перевізник чи його транспортний засіб не можуть забезпечити дотримання положень цього Кодексу, митний орган дозволяє переміщення товарів у режимі транзиту лише за умови належного обладнання транспортного засобу та застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення, передбачених статтями 196 - 199 цього Кодексу.
"У випадках, передбачених законодавством України, митний орган дозволяє переміщення товарів і транспортних засобів у режимі транзиту лише за умови належного обладнання транспортного засобу та застосування заходів гарантування доставки товарів і транспортних засобів до митного органу призначення, передбачених статтями 196 - 200 цього Кодексу."

У випадках, передбачених законодавством України, митний орган дозволяє переміщення товарів у режимі транзиту лише за умови належного обладнання транспортного засобу та застосування заходів гарантування доставки товарів до митного органу призначення, передбачених статтями 167 - 170 цього Кодексу.

Заходи гарантування дотримання вимог чинного законодавства щодо переміщення товарів у режимі транзиту застосовуються на вимогу митних органів за рахунок власника або перевізника товарів і витрати державними органами України не відшкодовуються.
-634- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Пропоную статтю 247 (перше читання) вилучити як таку, що дублює главу 24 (першого читання).
ВідхиленоСтаття 248. Допущення товарів до переміщення в режимі транзиту
-635- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Назву та текст статті 248 після слова "товарів" доповнити словами "і транспортних засобів", у тексті статті слова "та вимог законодавства" замінити словами "та інших законодавчих актів"
Відхилено


Стаття 210. Допущення товарів до переміщення в режимі транзиту

Рішення про допущення товарів до переміщення в режимі транзиту приймається митним органом на підставі наявних документів і за умови виконання перевізником положень цього Кодексу та вимог законодавства України.Рішення про допущення товарів до переміщення в режимі транзиту приймається митним органом на підставі наявних документів і за умови виконання перевізником положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.

ГЛАВА 36.
Тимчасове ввезення (вивезення) товарів
-636- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
З назви глави 36, вилучити слово "товарів"
Враховано
ГЛАВА 35.
Тимчасове ввезення (вивезення)

Стаття 249. Поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарів
-637- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ № 24):
З назви статті 249 вилучити слово "товарів", текст статті викласти у новій редакції:


Враховано

Стаття 211. Поняття митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)

Тимчасове ввезення (вивезення) товарів - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з умовним повним чи частковим звільненням від сплати мита і податків та обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.
"Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з умовним повним звільненням від сплати податків на умовах, визначених цим Кодексом, та обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування."

Тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з умовним повним звільненням від сплати податків на умовах, визначених цим Кодексом, та обов'язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.


Стаття 250. Умови переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)
-638- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка № 357):
З пункту 2 статті 250 вилучити слово "щодо", слово "повернення" замінити словами "зворотне вивезення (ввезення)", останній абзац статті вилучити.


Враховано

Стаття 212. Умови переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) передбачає:

-639- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)

Переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) передбачає:

1) подання митному органу документів на такі товари з обґрунтуванням підстав щодо їх тимчасового ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України);
З назви статті 250 вилучити слово "товарів".
Відхилено
1) подання митному органу документів на такі товари з обґрунтуванням підстав їх тимчасового ввезення на митну територію України (вивезення за межі митної території України);

2) надання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх повернення у строки, що обумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строків, встановлених цим Кодексом;
-640- Н.д. Суслов В.І. (Реєстр. картка №343);
Н.д.Бабурін О.В. (округ № 75)
Статтю 250 доповнити частинами сьомою-п'ятнадцятою такого змісту:
"Не допускається тимчасове ввезення транспортних засобів на митну територію України фізичними та юридичними особами-резидентами.

Відхилено
2) надання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), зобов'язання про їх зворотне вивезення (ввезення) у строки, що обумовлені метою тимчасового ввезення (вивезення), але не перевищують строків, встановлених цим Кодексом;

3) виконання на вимогу митного органу заходів щодо гарантування сплати митних платежів у випадках, визначених Державною митною службою України;
Тимчасове ввезення транспортного засобу за одним з кодів ТН ЗЕД 87.02, 87.03, 87.04 або 87.05 дозволяється нерезидентам - суб'єктам господарської діяльності (включаючи представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності незалежно від кількості філіалів) та нерезидентам - фізичним особам або членам їх сімей (дружина, чоловік, діти, батьки, які є нерезидентами України), визначеними власниками таких транспортних засобів у момент перетину митного кордону України, для власних потреб один раз за три роки на період, що не перевищує одного року.

3) виконання на вимогу митного органу заходів щодо гарантування сплати митних платежів у випадках, визначених Державною митною службою України;

4) в окремих випадках, визначених чинним законодавством України, подання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів.
Термін тимчасового ввезення транспортного засобу на митну територію України визначається митним органом з дня першого перетинання цим засобом пункту пропуску.
Транспортні засоби, тимчасово ввезені під письмове зобов'язання про зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам.
Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами ТН ЗЕД 87.02, 87.03, 87.04 або 87.05 дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню в порядку, визначеному законодавством України, для вільного використання.


4) в окремих випадках, визначених чинним законодавством України, подання митному органу, що здійснює митне оформлення товарів, які тимчасово ввозяться (вивозяться), дозволу відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення (вивезення) товарів.

Державна митна служба України може визначати категорії товарів, які не можуть ввозитись (вивозитись) у режимі тимчасового ввезення (вивезення).
Підставою для надання митним органом дозволу на право реєстрації транспортного засобу в органі Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ є видана цим органом довідка про відсутність у особи-нерезидента транспортного засобу, який було тимчасово ввезено протягом останніх трьох років.


Транспортні засоби, тимчасово ввезені нерезидентами на митну територію України для власного користування на термін, що перевищує 2 місяці, підлягають реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України.
Дія частини шостої-восьмої, десятої-дванадцятої цієї статті не поширюється на транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам України та іноземних держав, міжнародним, міжурядовим організаціям і представництвам іноземних держав при них, а також їхньому персоналу - нерезидентами України, та на транспортні засоби, ввезені в Україну за зовнішньоекономічними договорами лізингу.


Управління та експлуатація транспортних засобів, ввезених на митну територію України під зобов'язання щодо їх зворотного вивезення до набрання чинності Митним кодексом України дозволяється виключно нерезидентам - суб'єктам господарської діяльності (включаючи представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності незалежно від кількості філіалів) та нерезидентам - фізичним особам або членам їх сімей (дружина, чоловік, діти, батьки, які є нерезидентами України) визначеними власниками таких транспортних засобів у момент перетину митного кордону України. Такий же порядок застосовується і до транспортних засобів (самохідних машин і механізмів), які перевозяться через митну територію України транзитом."
-641- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Доповнити Кодекс статтею 250-1 такого змісту:
"Стаття 250-1. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування


Враховано
частково


Стаття 213. Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткуванняДозвіл на тимчасове ввезення на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення з умовним повним звільненням від сплати податків, установлених на імпорт, допускається щодо:
- товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах;
- професійного обладнання, необхідного особам, які прибувають в Україну, для підготовки репортажів, здійснення записів або передач для засобів масової інформації або зйомки фільмів;
- контейнерів, піддонів, упаковки, зразків, рекламних фільмів, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться у зв'язку з якою-небудь комерційною операцією, але ввезення яких саме по собі не є комерційною операцією;
- товарів, що ввозяться з освітніми, науковими чи культурними цілями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для поліпшення дозвілля моряків, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться в рамках навчальної, наукової або культурної діяльності;
- особистих речей пасажирів та товарів, що ввозяться для спортивних цілей;
- матеріалів для реклами та туризму;
- транспортних засобів, які використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України."

Дозвіл на тимчасове ввезення на митну територію України (тимчасове вивезення за межі митної території України) під зобов'язання про зворотне вивезення з умовним повним звільненням від сплати податків, установлених на імпорт (експорт), допускається щодо:
- товарів, призначених для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних заходах;
- професійного обладнання, необхідного особам, які прибувають в Україну (виїжджають з України), для підготовки репортажів, здійснення записів або передач для засобів масової інформації або зйомки фільмів;
контейнерів, піддонів, упаковки, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться (вивозяться) у зв'язку з якою-небудь комерційною операцією, але ввезення яких саме по собі не є комерційною операцією;
зразків товарів і предметів та рекламних фільмів за умови, що вони залишаються власністю особи, яка перебуває або поживає за межами території тимчасового ввезення, і їх використання на території України не має комерційного характеру;
- товарів, що ввозяться з освітніми, науковими чи культурними цілями, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання для поліпшення дозвілля моряків, а також будь-яких інших товарів, що ввозяться в рамках навчальної, наукової або культурної діяльності;


-642- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У зв'язку з протиріччям трактування положення частини 3 статті 211: "…товарів, що ввозяться у зв'язку з якою-небудь комерційною операцією але ввезення яких саме по собі не є комерційною операцією" та не правомірним зведенням в одну частину різних за призначенням предметів: "… контейнерів, піддонів, упаковки зразків рекламних фільмів" пропонуємо частину 3 цієї статті розділити на дві частини та викласти кожну у такій редакції:
Враховано
- особистих речей пасажирів та товарів, що ввозяться для спортивних цілей;
- матеріалів для реклами та туризму;
- транспортних засобів, які використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України.


"контейнерів, піддонів, упаковок, а також будь-яких інших ідентичних товарів, що ввозяться з урахуванням їх призначення та мети і за умови їх зворотного вивезення";
"зразків товарів і предметів та рекламних фільмів за умови, що вони залишаються власністю особи, яка перебуває або поживає за межами території тимчасового ввезення, і їх використання на території України не має комерційного характеру".Стаття 251. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення)


Стаття 214. Допущення товарів до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення)

Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) товарів приймається митним органом у порядку, що визначається Державною митною службою України.


Рішення про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення) приймається митним органом у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Митні органи не допускають товари до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення) товарів, якщо немає можливості встановити надійність їх ідентифікації, а також у разі відсутності гарантій їх повернення.
-643- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 251:
З частин першої та другої після слів "тимчасового ввезення (вивезення) вилучити слово "товарів";


Враховано
редакційно
Митні органи не допускають товари до переміщення в режимі тимчасового ввезення (вивезення), якщо немає можливості встановити надійність їх ідентифікації, а також у разі відсутності гарантій їх повернення.


доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"Кабінет Міністрів України може визначати умови, за яких застосовується зазначений режим, а також перелік товарів, які не допускаються до переміщення через митний кордон у режимі тимчасового ввезення (вивезення)."Стаття 252. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів
-644- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Текст статті 252 викласти у новій редакції:


Враховано

Стаття 215. Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів

Строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів встановлюються митним органом виходячи з мети та обставин такого ввезення (вивезення), але не можуть перевищувати одного року.
"Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів становить один рік.
З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів та інших обставин строк, зазначений
частково
Загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів становить один рік з дня ввезення на митну територію України (вивезення з митної території України).

Для окремих категорій товарів Державна митна служба України може встановлювати менші чи більші строки тимчасового ввезення (вивезення).
У частині першій цієї статті, може бути продовжений Державною митною службою України."

З урахуванням мети ввезення (вивезення) товарів та інших обставин строк, зазначений у частині першій цієї статті, може бути продовжений відповідним митним органом.

Стаття 253. Продовження строків тимчасового ввезення (вивезення) товарів
-645- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 253 вилучити

Враховано


Продовження строків тимчасового ввезення (вивезення) товарів здійснюється митними органами в порядку, що визначається Державною митною службою України.

Стаття 254. Звільнення від сплати мита та податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)

-646- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
З назви статті 254 слова "мита та" вилучити, текст статті викласти у новій редакції:Враховано

Стаття 216. Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)


"З товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України або тимчасово вивозяться з митної території України, податки, встановлені на імпорт (експорт) таких товарів, не справляються, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом."


З товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України або тимчасово вивозяться з митної території України, податки, встановлені на імпорт (експорт) таких товарів, не справляються, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

З товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України (тимчасово вивозяться за межі митної території України), не справляються мито та податки, встановлені на імпорт (експорт) таких товарів, за винятком випадків, встановлених законодавчими актами України.
-647- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
У статтях 254 та 255 визначаються питання оподаткування товарів, що є неприпустимим. Питання оподаткування - це об'єкт регулювання для спеціального законодавчого акту.


ВідхиленоСтаття 255. Часткове звільнення від сплати мита та податків при переміщенні товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)
-648- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 255 вилучити.
Враховано


До товарів, що тимчасово ввозяться (вивозяться) з метою використання у виробництві як робочі проекти чи для внутрішніх перевезень, застосовується часткове звільнення від обкладення митом та податками, що справляються митними органами.
У разі часткового звільнення від сплати мита та податків на товари, що тимчасово ввозяться (вивозяться), справляння мита та податків здійснюється за кожний повний місяць перебування таких товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) у розмірі чотирьох процентів суми мита та податків, встановлених на імпорт (експорт) таких товарів.
Загальна сума мита та податків, що справляються у разі часткового звільнення від їх сплати за період перебування товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення), не може перевищувати суми мита та податків, які підлягали б сплаті на момент ввезення (вивезення), у разі переміщення в режимі імпорту (експорту).
Якщо сплачена сума мита та податків, що справляються у разі часткового звільнення від їх сплати, досягне суми мита та податків, що встановлені на імпорт (експорт) таких товарів, вони вважаються ввезеними (вивезеними) в режимі імпорту (експорту), якщо до цих товарів не застосовуються заходи нетарифного регулювання та інші обмеження.
Стаття 256. Розпорядження товарами, щодо яких закінчилися строки тимчасового ввезення (вивезення)


-649- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)

Стаття 217. Розпорядження товарами, щодо яких закінчилися строки тимчасового ввезення (вивезення)

До закінчення строків тимчасового ввезення (вивезення) особа, яка надала зобов'язання про повернення товарів, що перебувають у режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинна:
У частині першій статті 256 слово "повернення" замінити словами "зворотне вивезення (ввезення)", у пункті 1 слово "повернути" замінити словами "вивезти (ввезти)", у пункті 2 слова "чинного законодавства" замінити словами "інших законодавчих актів".
Враховано

До закінчення строків тимчасового ввезення (вивезення) особа, яка надала зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення) товарів, що перебувають у режимі тимчасового ввезення (вивезення), повинна:

1) повернути ці товари згідно із зобов'язанням, наданим митному органу, або


1) вивезти (ввезти) ці товари згідно із зобов'язанням, наданим митному органу
або

2) заявити про поміщення в інший митний режим, що допускається щодо таких товарів з дотриманням вимог цього Кодексу та чинного законодавства України.


2) заявити про поміщення в інший митний режим, що допускається щодо таких товарів з дотриманням вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України.

Стаття 257. Обставини, за якими особа звільняється від відповідальності за неповернення тимчасово вивезених товарів
-650- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 257 вилучити.

Враховано


Особа, що тимчасово вивезла за межі України товари і не повернула їх у встановлені строки, звільняється від відповідальності перед митними органами у разі якщо документально за підтвердженням консульської установи України за кордоном доведе факт знищення або безповоротної втрати таких товарів внаслідок аварії, дії непереборної сили або неправомірних за законодавством України дій органів чи посадових осіб іноземної країни, а також недостачі з причин природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування чи зберігання.
Стаття 258. Гарантування перебування товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)


Стаття 218. Гарантування перебування товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення)

У разі тимчасового ввезення (вивезення) окремих видів товарів або в окремих випадках, які визначаються Державною митною службою України, митне оформлення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) здійснюється митними органами за умови гарантування дотримання режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарів шляхом внесення на депозитний рахунок митного органу грошових сум у розмірі, що дорівнюють сумі мита, податків та зборів, які підлягали б сплаті у разі ввезення (вивезення) цих товарів у режимі імпорту (експорту).
-651- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Стаття 258 - надання зазначеному державному органу таких повноважень є неприпустимим.

-652- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У тексті статті після слів "тимчасового ввезення (вивезення) вилучити слово "товарів", слова "мита, податків та зборів" замінити словами "митних платежів".
Враховано

Враховано
У разі тимчасового ввезення (вивезення) окремих видів товарів або в окремих випадках, які визначаються Кабінетом Міністрів України, митне оформлення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) здійснюється митними органами за умови гарантування дотримання режиму тимчасового ввезення (вивезення) шляхом внесення на депозитний рахунок відповідного митного органу грошових сум у розмірі, що дорівнюють сумі митних платежів, які підлягали б сплаті у разі ввезення (вивезення) цих товарів у режимі імпорту (експорту).


ГЛАВА 37.
Митний ліцензійний склад
-653- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У назві глави 37, а також у статтях 259, 260, 261 та 262 назву режиму "митний ліцензійний склад" замінити на "митний склад".
Враховано
ГЛАВА 36
Митний склад

Стаття 259. Поняття режиму митного ліцензійного складу


Стаття 219. Поняття режиму митного складу

Митний ліцензійний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння мита та інших податків і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.
-654- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У частині першій статті 259 слова "мита та інших податків" замінити словами "митних платежів за винятком митного збору за митне оформлення".
Враховано
Митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння митних платежів за винятком митного збору за митне оформлення і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.


Стаття 260. Умови поміщення товарів у режим митного ліцензійного складу


Стаття 220. Умови поміщення товарів у режим митного складу

У режим митного ліцензійного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, а також товарів, перелік яких визначається Державною митною службою України.
-655- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
В ч.1 статті 260 першого читання замість "Державною митною службою" записати "Кабінетом Міністрів України".
Враховано
У режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари, за винятком товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, а також товарів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатись у спеціально обладнаних приміщеннях.


Товари, що можуть завдати шкоди іншим товарам або вимагають особливих умов зберігання, повинні зберігатись у спеціально обладнаних приміщеннях.


Стаття 261. Строк зберігання товарів у режимі митного ліцензійного складу


Стаття 221. Строк зберігання товарів у режимі митного складу

Строк зберігання товарів, ввезених з-за меж митної території України, в режимі митного ліцензійного складу не може перевищувати трьох років.
-656- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Частину першу статті 261 доповнити словами "з дати поміщення цих товарів у зазначений режим";
Враховано
Строк зберігання товарів, ввезених з-за меж митної території України, в режимі митного складу не може перевищувати трьох років з дати поміщення цих товарів у зазначений режим.


доповнити статтю 261 частинами другою та третьою такого змісту:
"Строк зберігання в режимі митного складу підакцизних товарів, ввезених з-за меж митної території України, не може перевищувати трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим.
Товари, ввезені з-за меж митної території України, що зберігаються у режимі митного складу, до закінчення строків зберігання, установлених частинами першою та другою цієї статті, повинні бути задекларовані власником або уповноваженою ним особою до іншого митного режиму.
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою.
Враховано
Строк зберігання в режимі митного складу підакцизних товарів, ввезених з-за меж митної території України, не може перевищувати трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим.
Товари, ввезені з-за меж митної території України, що зберігаються у режимі митного складу, до закінчення строків зберігання, установлених частинами першою та другою цієї статті, повинні бути задекларовані власником або уповноваженою ним особою до іншого митного режиму.

Товари, що вивозяться за межі митної території, можуть зберігатися в режимі митного ліцензійного складу протягом трьох місяців. До закінчення зазначеного строку такі товари мають бути вивезені за межі митної території України.
Перше речення частини четвертої статті 261 доповнити словами "з дати поміщення їх у цей режим".
Враховано
Товари, що вивозяться за межі митної території, можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку такі товари мають бути вивезені за межі митної території України.


Стаття 262. Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного ліцензійного складу


Стаття 222. Операції, що можуть проводитися з товарами, які перебувають у режимі митного складу

З товарами, які перебувають у режимі митного ліцензійного складу, можуть проводитися такі операції:


З товарами, які перебувають у режимі митного складу, можуть проводитися такі операції:

1) забезпечення збереження цих товарів;
-657- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Пункт перший статті 262 викласти у новій редакції:
"операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів".
Враховано
1) операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів;

2) підготовка товарів за дозволом митного органу до продажу (відчуження) та транспортування: подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.


2) підготовка товарів за дозволом митного органу до продажу (відчуження) та транспортування: подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.

Конкретний перелік та порядок здійснення таких операцій встановлюється Державною митною службою України.


Конкретний перелік та порядок здійснення таких операцій встановлюється Державною митною службою України.


Стаття 263. Митні ліцензійні склади та їх типи


Стаття 223. Митні ліцензійні склади та їх типи

Зберігання товарів у режимі митного ліцензійного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення (резервуару, майданчика тощо) - митного ліцензійного складу.
-658- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Частину першу статті 263 викласти у новій редакції:
"Зберігання товарів у режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення, резервуару, майданчика тощо - митного ліцензійного складу."
Враховано
Зберігання товарів у режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення, резервуару, майданчика тощо - митного ліцензійного складу.

Митні ліцензійні склади залежно від кола осіб, які їх використовують, можуть бути:


Митні ліцензійні склади залежно від кола осіб, які їх використовують, можуть бути:

1) відкритого типу, тобто призначені для товарів будь-яких осіб;
-659- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункти 1 та 2 статті 263 викласти у новій редакції:
"1) відкритого типу, тобто призначені для зберігання товарів, що належать будь-яким особам;
Враховано
1) відкритого типу, тобто призначені для зберігання товарів, що належать будь-яким особам;

2) закритого типу, тобто призначені для товарів окремих осіб, як правило, власників таких складів.
2) закритого типу, тобто призначені для зберігання товарів, що належать власникам таких складів."

2) закритого типу, тобто призначені для зберігання товарів, що належать власникам таких складів.

Стаття 264. Власники митних ліцензійних складів
-660- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)

Стаття 224. Власники митних ліцензійних складів

Власниками митних ліцензійних складів можуть бути українські суб'єкти підприємницької діяльності.
У статті 264 слова "українські суб'єкти підприємницької діяльності" замінити словами "тільки підприємства-резиденти".

Враховано
Власниками митних ліцензійних складів можуть бути тільки підприємства-резиденти.
Стаття 265. Ліцензія на відкриття митного ліцензійного складу
-661- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
У статті 265 зазначено про необхідність отримання ліцензії на відкриття митного ліцензійного складу - це суперечить ст.4 Закону України "Про підприємництво".
-662- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 265 викласти у новій редакції:
"Стаття 265. Ліцензія на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу
Враховано

Враховано
частковоСтаття 225. Ліцензія на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу

Відкриття митного ліцензійного складу здійснюється за наявності ліцензії Державної митної служби України. Ліцензія видається за заявою власника митного ліцензійного складу на підставі подання митного органу, в зоні діяльності якого знаходиться митний ліцензійний склад.
Для отримання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу підприємство повинне:
1) укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) мати приміщення, резервуари або майданчики, які відповідають вимогам, установленим Державною митною службою України;
3) мати належні умови для забезпечення обліку та звітності щодо операцій з товарами, які підлягають митному контролю.

Для отримання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу підприємство повинне:
1) укласти договір страхування власної діяльності на суму, не меншу, ніж 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) мати приміщення, резервуари або майданчики, які відповідають вимогам, установленим Державною митною службою України;
3) мати належні умови для забезпечення обліку та звітності щодо операцій з товарами, які підлягають митному контролю.

Порядок видачі ліцензії на відкриття митного ліцензійного складу, строк її дії визначаються Державною митною службою України.
Обов'язковою умовою для отримання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності.

Обов'язковою умовою для отримання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу відкритого типу є наявність у підприємства ліцензії на право здійснення митної брокерської діяльності.

За видачу ліцензії на відкриття митного ліцензійного складу та продовження строку її дії справляються збори у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Підприємству, яке вчинило порушення митних правил, передбачені частиною другою статті 479, статтями 481, 487, 488, 491, 493, 494, 502, 503, 504, 505, 507 цього Кодексу, ліцензія на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу може бути видана не раніше, ніж через один рік після притягнення зазначеного підприємства до відповідальності за такі правопорушення.Ліцензія на відкриття митного ліцензійного складу може бути скасована чи відкликана, або її дія призупинена Державною митною службою України за поданням митного органу, в зоні діяльності якого знаходиться митний ліцензійний склад, на підставах, визначених цим Кодексом.
Порядок видачі, зупинення та відновлення дії, анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу визначається Державною митною службою України.
За видачу ліцензії на право відкриття та

Порядок видачі, зупинення та відновлення дії, анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу визначається Державною митною службою України.


Ліцензія скасовується, якщо вона була видана на підставі неповних або недостовірних відомостей, що мали істотне значення у прийнятті рішення про видачу ліцензії, або не могла бути видана заявнику згідно з існуючим порядком. Рішення про скасування дійсне з дати видачі ліцензії.
експлуатації митного ліцензійного складу справляється митний збір.
У разі порушення власником митного ліцензійного складу встановленого відповідно до цього Кодексу порядку відкриття та функціонування митних ліцензійних складів,

За видачу ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу справляється митний збір.


Ліцензія відкликається, якщо власник митного ліцензійного складу не виконує вимог митного органу та положень цього Кодексу стосовно діяльності складу. Рішення про відкликання дійсне з дати його прийняття.
а також при неодноразовому вчиненні ним правопорушень, передбачених цим Кодексом, Державна митна служба України за власною ініціативою або за поданням відповідних митних органів може застосовувати до власника митного ліцензійного складу спеціальні санкції у вигляді зупинення на строк до трьох місяців дії ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу або анулювання такої ліцензії. Спеціальна санкція у вигляді анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу застосовується також у разі, якщо підприємством з метою отримання такої ліцензії були подані до митного органу неповні або недостовірні дані, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Наказ про застосування спеціальної санкції вручається власникові митного ліцензійного складу під розписку або надсилається рекомендованим листом і набирає чинності з дати вручення або надіслання.

У разі порушення власником митного ліцензійного складу встановленого відповідно до цього Кодексу порядку відкриття та функціонування митних ліцензійних складів, а також при неодноразовому вчиненні ним правопорушень, передбачених цим Кодексом, Державна митна служба України за власною ініціативою або за поданням відповідних митних органів може застосовувати до власника митного ліцензійного складу спеціальні санкції у вигляді зупинення на строк до трьох місяців дії ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу або анулювання такої ліцензії. Спеціальна санкція у вигляді анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу застосовується також у разі, якщо підприємством з метою отримання такої ліцензії були подані до митного органу неповні або недостовірні дані, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Наказ про застосування спеціальної санкції вручається власникові митного ліцензійного складу під розписку або надсилається рекомендованим листом і набирає чинності з дати вручення або надіслання.

Дія ліцензії може бути призупинена на строк до трьох місяців за наявності достатніх підстав для припущення, що власник митного ліцензійного складу зловживає своїми правами. У разі призупинення ліцензії ввезення товарів на митний ліцензійний склад не допускається. Вивезення товарів з митного ліцензійного складу здійснюється відповідно до положень цього Кодексу.
У разі застосування до підприємства спеціальної санкції у вигляді анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу митний збір, зазначений у частині п'ятій цієї статті, поверненню не підлягає. Повторна заява цього підприємства про видачу такої ліцензії, а також його заява про видачу іншої ліцензії, що видається Державною митною службою України, може бути розглянута не раніше, ніж через один рік з дати застосування зазначеної санкції.

У разі застосування до підприємства спеціальної санкції у вигляді анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу митний збір, зазначений у частині п'ятій цієї статті, поверненню не підлягає. Повторна заява цього підприємства про видачу такої ліцензії, а також його заява про видачу іншої ліцензії, що видається Державною митною службою України, може бути розглянута не раніше, ніж через один рік з дати застосування зазначеної санкції.

У разі скасування чи відкликання ліцензії збір за її видачу чи продовження строку дії не повертається.
Рішення про зупинення дії ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу та про анулювання такої ліцензії можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством.

Рішення про зупинення дії ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу та про анулювання такої ліцензії можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством.


Державна митна служба України веде державний реєстр митних ліцензійних складів і забезпечує його періодичну публікацію".

Державна митна служба України веде державний реєстр митних ліцензійних складів і забезпечує його періодичну публікацію.


-663- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.223 викладено без урахування статей 19, 120, п/п1, 14 ст.92 Конституції України, Закону України "Про страхування", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про систему оподаткування".
Пропоную викласти ст.223 в новій редакції:
"Оскільки перелік певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, викладений у ст.9 та у частині другій статті 2 Закону України (1775-14) є вичерпним, то слід змінити базовий закон, а потім перенести ці зміни до кодексу".
Крім того за ліцензії встановлюється плата, яка вноситься до Державного бюджету, а не митний збір.
Пропоную статтю вилучити.
Відхилено


Стаття 266. Вимоги, яким мають відповідати митні ліцензійні склади


Стаття 226. Вимоги, яким мають відповідати митні ліцензійні склади

Приміщення чи інше місце, призначене для митного ліцензійного складу, повинно бути належним чином обладнане для цілей здійснення митного контролю.
-664- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Текст статті 266 викласти у новій редакції:
"Як митний ліцензійний склад може використовуватися огороджене з усіх боків приміщення, резервуар, майданчик, обладнане охоронною сигналізацією та не менше, ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких має знаходитись у митному органі.
Враховано
частково


Як митний ліцензійний склад може використовуватися спеціально облаштоване приміщення або огороджені з усіх боків резервуар, майданчик, обладнані охоронною сигналізацією та не менше, ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких має перебувати у віданні митного органу.


Як митний ліцензійний склад може використовуватися огороджене з усіх боків приміщення (резервуар, майданчик), обладнане охоронною сигналізацією та не менше ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких має знаходитись у митному органі.
При митному ліцензійному складі повинно бути належним чином обладнане робоче місце для представника митного органу, що здійснює контроль за роботою складу, та облаштоване місце для проведення операцій митного контролю, зокрема огляду товарів, що перебувають у режимі митного складу.

При митному ліцензійному складі повинно бути належним чином обладнане робоче місце для представника митного органу, що здійснює контроль за роботою складу, та облаштоване місце для проведення операцій митного контролю, зокрема огляду товарів, що перебувають у режимі митного складу.


Умови розташування митних ліцензійних складів у населених пунктах визначаються Державною митною службою України.

Умови розташування митних ліцензійних складів у населених пунктах визначаються Державною митною службою України за погодженням з органами місцевого самоврядування.

У приміщенні повинно бути належним чином обладнане робоче місце для представника митного органу, що здійснює контроль за роботою митного ліцензійного складу, та облаштоване місце для проведення операцій митного контролю, зокрема огляду товарів, що перебувають у режимі митного ліцензійного складу.
Товари, ввезені з-за меж митної території України, та товари, що вивозяться за межі митної території України, повинні зберігатися на митному ліцензійному складі окремо.
Територія митного ліцензійного складу, а також визначена митним органом територія, необхідна для забезпечення належних умов

Товари, ввезені з-за меж митної території України, та товари, що вивозяться за межі митної території України, повинні зберігатися на митному ліцензійному складі окремо.

Товари, ввезені з-за меж митної території України, та товари, що вивозяться за межі митної території України, повинні знаходитись у відокремлених приміщеннях.
зберігання товарів на митному ліцензійному складі, є зоною митного контролю.
З метою недопущення затримок транспортних засобів та створення сприятливих

Територія митного ліцензійного складу, а також визначена митним органом територія, необхідна для забезпечення належних умов зберігання товарів на митному ліцензійному складі, є зоною митного контролю.


умов для проведення митного контролю та оформлення при поміщенні товарів в митний режим митного складу допускається функціонування складу тимчасового зберігання в єдиній з митним ліцензійним складом зоні митного контролю за умови, що такі склади належать одному власнику."

З метою недопущення затримок транспортних засобів та створення сприятливих умов для проведення митного контролю та оформлення при поміщенні товарів в митний режим митного складу допускається функціонування складу тимчасового зберігання в єдиній з митним ліцензійним складом зоні митного контролю за умови, що такі склади належать одному власнику.


Стаття 267. Обов'язки власника митного ліцензійного складу


Стаття 227. Обов'язки власника митного ліцензійного складу

Власник митного ліцензійного складу зобов'язаний:


Власник митного ліцензійного складу зобов'язаний:

1) дотримуватись положень цього Кодексу та виконувати вимоги митних органів стосовно відкриття та діяльності митного ліцензійного складу;
-665- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункти 2-6 статті 267 викласти у новій редакції:

Враховано
1) дотримуватись положень цього Кодексу та виконувати вимоги митних органів стосовно відкриття та діяльності митного ліцензійного складу;

2) забезпечувати неможливість як поміщення на митний ліцензійний склад товарів, так і вилучення поза митним контролем товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі;
2) забезпечувати неможливість розміщення на митному ліцензійному складі та вилучення з митного ліцензійного складу товарів поза митним контролем;

2) забезпечувати неможливість розміщення на митному ліцензійному складі та вилучення з митного ліцензійного складу товарів поза митним контролем;

3) сприяти проведенню митного контролю на складі;
3) сприяти проведенню митного контролю на митному ліцензійному складі;

3) сприяти проведенню митного контролю на митному ліцензійному складі;

4) забезпечувати безперешкодний доступ представників митного органу до товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, та документів на такі товари;
4) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб митного органу до товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, та документів на такі товари;

4) забезпечувати безперешкодний доступ посадових осіб митного органу до товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, та документів на такі товари;

5) надавати на безоплатній основі представникам митного органу, які здійснюють митний контроль на складі, приміщення, обладнання та засоби зв'язку для здійснення митного контролю та митного оформлення;
5) надавати на безоплатній основі посадовим особам митного органу, які здійснюють митний контроль на митному ліцензійному складі, приміщення, обладнання та засоби зв'язку для здійснення митного контролю та митного оформлення;

5) надавати на безоплатній основі посадовим особам митного органу, які здійснюють митний контроль на митному ліцензійному складі, приміщення, обладнання та засоби зв'язку для здійснення митного контролю та митного оформлення;

6) вести облік товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, і регулярно щомісяця подавати митним органам звіт про такі товари за формою та у порядку, що визначається Державною митною службою України;
6) вести облік товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, і щомісяця подавати митним органам звіт про такі товари за формою та у порядку, що визначається Державною митною службою України;"

6) вести облік товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі, і щомісяця подавати митним органам звіт про такі товари за формою та у порядку, що визначається Державною митною службою України;

7) забезпечувати своєчасне та в повному обсязі декларування товарів, що прибувають на митний ліцензійний склад чи вивозяться з нього, з поданням усіх необхідних документів митному органу;


7) забезпечувати своєчасне та в повному обсязі декларування товарів, що прибувають на митний ліцензійний склад чи вивозяться з нього, з поданням усіх необхідних документів митному органу;

8) забезпечувати своєчасну сплату митному органу всіх належних митних платежів.


8) забезпечувати своєчасну сплату митному органу всіх належних митних платежів.

Стаття 268. Відповідальність за сплату митних платежів
-666- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 268 вилучити.
Враховано


Відповідальність за сплату мита, податків та інших митних платежів покладається на власника митного ліцензійного складу, за винятком випадків, передбачених частинами другою та третьою цієї статті.
Відповідальність за сплату митних платежів у випадках декларування товарів, що перебувають у режимі митного ліцензійного складу, власниками таких товарів або митними брокерами, які не є власниками митного ліцензійного складу, покладається відповідно на власників чи митних брокерів.
Якщо товари, які перебувають у режимі митного ліцензійного складу, зберігаються на складі митного органу, відповідальність за сплату митних платежів покладається на особу, яка декларує товари митному органу (власника товарів, що знаходяться на митному ліцензійному складі або митного брокера).
Стаття 269. Ліквідація митного ліцензійного складу
-667- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 269 викласти у новій редакції:

Враховано
Стаття 228. Ліквідація митного ліцензійного складу

Митний ліцензійний склад може бути ліквідовано з таких причин:

"Митний ліцензійний склад ліквідується:

Митний ліцензійний склад ліквідується:

1) за заявою власника складу про його ліквідацію;
1) у зв'язку з закінченням строку дії або анулюванням ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу;

1) у зв'язку з закінченням строку дії або анулюванням ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу;

2) у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії, якщо власником складу не подано заяви про продовження строку дії такої ліцензії;
2) за заявою власника складу.


2) за заявою власника складу.

3) у разі скасування ліцензії відповідно до частини п'ятої статті 265 цього Кодексу;
У разі ліквідації митного ліцензійного складу ввезення товарів на митний ліцензійний склад не допускається. Вивезення товарів з митного ліцензійного складу здійснюється відповідно до положень цього Кодексу.

У разі ліквідації митного ліцензійного складу ввезення товарів на митний ліцензійний склад не допускається. Вивезення товарів з митного ліцензійного складу здійснюється відповідно до положень цього Кодексу.

4) у разі відкликання ліцензії відповідно до частини шостої статті 265 цього Кодексу.
У разі скасування чи відкликання ліцензії товари, що знаходяться на такому складі, підлягають повторному декларуванню митному органу та митному оформленню з дати прийняття рішення про скасування чи відкликання ліцензії.

-668- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Доповнити Кодекс статтею 269-1 такого змісту:
"Стаття 269-1. Особливі випадки зберігання товарів на митному ліцензійному складі


Враховано


Стаття 229. Особливі випадки зберігання товарів на митному ліцензійному складі


За зберігання товарів на митному ліцензійному складі протягом строку, на який дію ліцензії на право відкриття та експлуатації цього складу було зупинено, нараховується митний збір за перебування цих товарів під митним контролем. Після відновлення дії ліцензії суми зазначеного митного збору поверненню не підлягають.

За зберігання товарів на митному ліцензійному складі протягом строку, на який дію ліцензії на право відкриття та експлуатації цього складу було зупинено, нараховується митний збір за перебування цих товарів під митним контролем. Після відновлення дії ліцензії суми зазначеного митного збору поверненню не підлягають.


У разі ліквідації митного ліцензійного складу товари, які зберігаються на ньому, мають бути переміщені під митним контролем на інший митний ліцензійний склад або заявлені до митного оформлення в інший митний режим.

У разі ліквідації митного ліцензійного складу товари, які зберігаються на ньому, мають бути переміщені під митним контролем на інший митний ліцензійний склад або заявлені до митного оформлення в інший митний режим.


За зберігання товарів на митному ліцензійному складі після його ліквідації нараховується митний збір за перебування цих товарів під митним контролем.

За зберігання товарів на митному ліцензійному складі після його ліквідації нараховується митний збір за перебування цих товарів під митним контролем.Строки зберігання товарів на митному ліцензійному складі після його ліквідації встановлюються за правилами, зазначеними у статті 126 цього Кодексу."


Строки зберігання товарів на митному ліцензійному складі після його ліквідації встановлюються за правилами, зазначеними у статті 116 цього Кодексу.

ГЛАВА 38.
Вільна митна зона. Вільний митний склад
-669- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
З назви глави 38 вилучити слова "вільний митний склад"
Враховано
ГЛАВА 37
Спеціальна митна зона

Стаття 270. Поняття режимів вільної митної зони та вільного митного складу
-670- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 270 викласти у новій редакції:
"Стаття 270. Поняття митного режиму вільної митної зони

Враховано
частково
Стаття 230. Поняття митного режиму спеціальної митної зони

Митні режими вільної митної зони та вільного митного складу застосовуються до товарів, що розміщуються та використовуються у відповідних типах спеціальних (вільних) економічних зон - територіальних утвореннях чи приміщеннях (місцях), і передбачає незастосування заходів тарифного та нетарифного регулювання до товарів, що ввозяться з-за меж митної території України, та товарів, що переміщуються в режимі експорту.
Вільна митна зона - це митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон з-за меж митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання."

Спеціальна митна зона - це митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон з-за меж митної території України, а також до товарів, які вивозяться з територій зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання.


Стаття 271. Вільна митна зона
-671- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Зазначена частиною 3 статті 271 вимога про погодження з Державною митною службою України проекту про створення вільної митної зони є неприйнятною, оскільки ст.93 Конституції України цього не передбачає.
Враховано


Стаття 231. Спеціальні митні зони

Вільна митна зона - частина території України, на якій встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності та пільговий митний режим щодо оподаткування ввезених товарів - створюється відповідно до чинного законодавства України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної вільної митної зони з визначенням її статусу, території, строку, на який вона створюється, та особливостей застосування законодавства України на її території. Законом встановлюються вимоги щодо створення вільної митної зони, види товарів, дозволених до ввезення у таку зону, та характер операцій, що здійснюються з товарами у межах зон.

-672- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 271 викласти у новій редакції:
"Стаття 271. Вільні митні зони
Вільними митними зонами є частини території України, на яких запроваджено митний режим вільної митної зони. Для цілей оподаткування товари, ввезені на території вільних митних зон, розглядаються як такі, що знаходяться за межами митної території України.
Вільні митні зони створюються відповідно до чинного законодавства України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної вільної митної зони з визначенням її статусу, території, строку, на який вона створюється, та особливостей застосування законодавства


Враховано
Спеціальними митними зонами є частини території України, на яких запроваджено митний режим спеціальної митної зони. Для цілей оподаткування товари, ввезені на території спеціальних митних зон, розглядаються як такі, що знаходяться за межами митної території України.

Спеціальні митні зони створюються відповідно до чинного законодавства України про спеціальні (вільні) економічні зони шляхом прийняття окремого закону для кожної спеціальної митної зони з визначенням її статусу, території, строку, на який вона створюється, та особливостей застосування законодавства України на її території. Законом встановлюються вимоги щодо створення спеціальної митної зони, види товарів, дозволених до ввезення у таку зону, та характер операцій, що

У законі також визначаються вимоги щодо організації роботи вільної митної зони та обов'язки адміністрації зони щодо виконання вимог митного законодавства під час здійснення митного контролю.
України на її території. Законом встановлюються вимоги щодо створення вільної митної зони, види товарів, дозволених до ввезення у таку зону, та характер операцій, що здійснюються з товарами у межах зони. У законі також визначаються вимоги щодо організації роботи вільної митної зони та обов'язки адміністрації зони щодо виконання вимог митного законодавства під час здійснення митного контролю.

здійснюються з товарами у межах зони. У законі також
визначаються вимоги щодо організації роботи спеціальної митної зони та обов'язки органів управління зони по виконанню вимог митного законодавства під час здійснення митного контролю.


-673- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити Кодекс статтею 271-1 такого змісту:
"Стаття 271-1. Умови оподаткування при переміщенні товарів через кордони вільних митних зон
Відхилено
У зовнішньоторговельних вільних зонах встановлюється такий порядок оподаткування при ввезенні (вивезенні) товарів:
1) у разі ввезення товарів (крім підакцизних) з-за меж митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;
2) у разі ввезення товарів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, на митну територію України з цієї зони, оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів в Україну;
3) у разі вивезення товарів (крім підакцизних), що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, за межі митної території України з цієї зони, вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;
4) у разі вивезення товарів (крім підакцизних) з митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
5) у разі вивезення товарів, що попередньо були ввезені з митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, за межі митної території України з цієї зони, вивізне мито справляється як при експорті товарів, а податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;
6) у разі вивезення товарів, що попередньо були ввезені з митної території України на територію зовнішньоторговельної вільної зони, з цієї зони на митну територію України ввізне мито не справляється, а податок на додану вартість і акцизний збір справляються відповідно до законодавства України як при імпорті товарів.
У вільних зонах інших видів (крім зовнішньоторговельних) встановлюється такий порядок оподаткування при ввезенні (вивезенні) товарів:
1) у разі ввезення товарів з-за меж митної території України на територію вільної зони ввізне мито (крім підакцизних товарів) не справляється, а податок на додану вартість і акцизний збір справляються відповідно до законодавства України як при імпорті товарів;
2) у разі ввезення товарів на митну територію України з території вільної зони, які попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію вільної зони, справляється ввізне мито (крім підакцизних товарів). Податок на додану вартість і акцизний збір з цих товарів та інших предметів справляються відповідно до законодавства України;
3) у разі ввезення товарів, вироблених у вільній зоні, на митну територію України з території вільної зони податок на додану вартість і акцизний збір справляються відповідно до законодавства України. Ввізне мито з цих товарів не справляється;
4) у разі вивезення товарів, вироблених у вільній зоні, з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито не справляється. Податок на додану вартість і акцизний збір з цих товарів справляються відповідно до законодавства України як при експорті товарів;
5) у разі вивезення товарів з митної території України на територію вільної зони вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість і акцизний збір справляються відповідно до законодавства України;
6) у разі вивезення товарів з території вільної зони за межі території України, які були попередньо ввезені з митної території України на територію вільної зони, вивізне мито справляється. Податок на додану вартість і акцизний збір з цих товарів справляються відповідно до законодавства як при експорті товарів."Закон про створення вільної митної зони до його прийняття проходить митну експертизу і погоджується Державною митною службою України та іншими центральними органами виконавчої влади.

-674- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Стаття 230 суперечить законам України "Про систему оподаткування" (ст.3, 14), "Про порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо оподаткування" (ст.1).
Пропоную статтю 230 вилучити як таку, що не є предметом регулювання.
Враховано
частковоСтаття 272. Вільний митний склад
-675- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 272 вилучити
Враховано


Вільний митний склад - приміщення чи інше місце, де діє пільговий митний режим щодо оподаткування товарів, які в ньому знаходяться, - створюється шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України відповідної постанови за поданням Державної митної служби України. Постановою надається дозвіл на відкриття та експлуатацію вільного митного складу, затверджується його власник, юридична адреса та положення про вільний митний склад. У положенні про вільний митний склад визначається його розташування, організація та режим роботи, види товарів, що можуть перебувати на такому складі, та перелік операцій, що проводяться з товарами на складі, а також порядок здійснення митного контролю.
Власниками вільних митних складів можуть бути виключно українські суб'єкти підприємницької діяльності.
Власники вільних митних складів сплачують щомісячний збір у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Рішення про відкриття вільного митного складу може бути скасоване, а діяльність такого складу припинена Кабінетом Міністрів України з його власної ініціативи, а також за поданням Державної митної служби України.
Це рішення скасовується, якщо воно було прийняте на підставі неповних та недостовірних даних, що мали істотне значення у прийнятті такого рішення. Рішення про скасування дійсне з дня прийняття рішення про відкриття відповідного вільного митного складу.
Рішення про припинення діяльності вільного митного складу приймається, якщо власник такого складу не дотримується положень цього Кодексу та чинного законодавства, а також якщо подальше функціонування вільного митного складу буде визнано недоцільним з економічних міркувань.

Стаття 273. Вимоги до вільних митних зон


Стаття 232. Вимоги до спеціальних митних зон

Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться вільна митна зона, з метою належної організації митного контролю може вимагати від адміністрації вжиття таких заходів:
-676- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Частину першу статті 273 доповнити словами "цієї зони".


Враховано
Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна митна зона, з метою належної організації митного контролю може вимагати від органів управління цієї зони вжиття таких заходів:

1) спорудження огорожі по периметру зони;


1) спорудження огорожі по периметру зони;

2) встановлення обмежень щодо порядку доступу в зону у певні години роботи;
-677- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Пункт 2) статті 273 вилучити.
Відхилено

2) встановлення обмежень щодо порядку доступу в зону у певні години роботи;

3) застосування інших заходів, що не перешкоджають нормальному функціонуванню зони відповідно до закону про таку зону.


3) застосування інших заходів, що не перешкоджають нормальному функціонуванню зони відповідно до закону про таку зону.

Забороняється будь-яке будівництво в межах вільних митних зон без попереднього погодження з митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться вільна митна зона.


Забороняється будь-яке будівництво в межах спеціальних митних зон без попереднього погодження з митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться спеціальна митна зона.

Стаття 274. Вимоги до вільних митних складів та їх власників
-678- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 274 вилучити з цієї глави.
Враховано


Приміщення, що використовується як вільний митний склад, повинно бути належним чином підготовлене для забезпечення митного контролю та обладнане не менше ніж двома засобами забезпечення (ідентифікації), один з яких має знаходитись у митному органі, що здійснює контроль за діяльністю вільного митного складу.
Власники вільних митних складів зобов'язані:
1) дотримуватись вимог чинного законодавства, цього Кодексу та положення про вільний митний склад;
2) виключити можливість вилучення товарів, що знаходяться на складі, поза митним контролем;
3) створювати сприятливі умови для роботи представників митних органів, у тому числі шляхом надання їм на безоплатній основі приміщення, обладнання та засобів зв'язку для здійснення операцій митного контролю та митного оформлення, виконувати вимоги митних органів під час здійснення таких операцій;
4) надавати на вимогу митного органу, що здійснює контроль за діяльністю вільного митного складу, звіт про рух товарів на складі та будь-яку документацію стосовно діяльності цього складу.
Стаття 275. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у вільних митних зонах та вільних митних складах
-679- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 275 викласти у новій редакції:
"Стаття 275. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у вільних митних зонах


Враховано

Стаття 233. Заходи, що вживаються митними органами для забезпечення митного контролю у спеціальних митних зонах

З метою забезпечення належного митного контролю у вільних митних зонах та вільних митних складах митні органи вправі:
З метою забезпечення належного митного контролю у вільних митних зонах митні органи вправі:

З метою забезпечення належного митного контролю у спеціальних митних зонах митні органи мають право:

1) здійснювати постійний контроль та нагляд за межами вільних митних зон та вільних митних складів, а також за доступом у них;
1) здійснювати постійний контроль та нагляд за кордонами вільних митних зон, а також за доступом у них;

1) здійснювати постійний контроль та нагляд за кордонами спеціальних митних зон, а також за доступом у них;

2) вимагати від осіб, що переміщують товари через кордон вільної митної зони, та власників вільних митних складів ведення обліку руху таких товарів з метою їх контролю;
2) вимагати від осіб, що переміщують товари через кордон вільної митної зони, ведення обліку руху таких товарів з метою їх контролю;

2) вимагати від осіб, які переміщують товари через кордон спеціальної митної зони, ведення обліку руху таких товарів з метою їх контролю;

3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через кордон вільної митної зони та надходять у вільні митні склади з метою забезпечення здійснення передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення заборонених товарів;
3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через кордон вільної митної зони, з метою забезпечення здійснення передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення заборонених товарів;

3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через кордон спеціальної митної зони, з метою забезпечення здійснення передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення заборонених товарів;

4) у будь-який час здійснювати перевірки товарів, що знаходяться у вільних митних зонах та на вільних митних складах;
4) у будь-який час здійснювати перевірки товарів, що знаходяться у вільних митних зонах;

4) у будь-який час здійснювати перевірки товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах;

5) здійснювати інші заходи, спрямовані на забезпечення надійності митного контролю.
5) здійснювати інші заходи, спрямовані на забезпечення надійності митного контролю."

5) здійснювати інші заходи, спрямовані на забезпечення надійності митного контролю.


Стаття 276. Операції, що можуть здійснюватися з товарами у вільних митних зонах та на вільних митних складах
-680- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 276 викласти у новій редакції:
"Стаття 276. Операції, що можуть здійснюватися з товарами у вільних митних зонах

Враховано

Стаття 234. Операції, що можуть здійснюватися з товарами у спеціальних митних зонах

У вільних митних зонах та на вільних митних складах допускається здійснення виробничих та інших комерційних операцій з товарами, за винятком торгівлі товарами у роздріб, за умови дотримання положень цього Кодексу. Конкретний перелік видів товарі та операцій, що з ними здійснюються, визначається у законі про конкретну вільну митну зону та в положенні про вільний митний склад.
У вільних митних зонах допускається здійснення виробничих та інших комерційних операцій з товарами, за винятком торгівлі товарами у роздріб, за умови дотримання положень цього Кодексу. Конкретний перелік видів товарів та операцій, що з ними здійснюються, визначається у законі про конкретну вільну митну зону.

У спеціальних митних зонах допускається здійснення виробничих та інших комерційних операцій з товарами, за винятком торгівлі товарами у роздріб, за умови дотримання положень цього Кодексу. Конкретний перелік видів товарів та операцій, що з ними здійснюються, визначається у законі про конкретну спеціальну митну зону.

З метою забезпечення дотримання законодавства та з урахуванням характеру товарів можуть запроваджуватися окремі заборони та обмеження щодо здійснення операцій з товарами у вільних митних зонах та на вільних митних складах. Такі заборони та обмеження стосовно вільних митних зон та вільних митних складів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
З метою забезпечення дотримання законодавства та з урахуванням характеру товарів можуть запроваджуватися окремі заборони та обмеження щодо здійснення операцій з товарами у вільних митних зонах. Такі заборони та обмеження стосовно вільних митних зон встановлюються Кабінетом Міністрів України.

З метою забезпечення дотримання законодавства та з урахуванням характеру товарів можуть запроваджуватися окремі заборони та обмеження щодо здійснення операцій з товарами у спеціальних митних зонах. Такі заборони та обмеження стосовно спеціальних митних зон встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Митні органи можуть забороняти окремим особам здійснення операцій з товарами у вільних митних зонах та на вільних митних складах, якщо такі особи не дотримуються положень цього Кодексу та законодавства, а також відмовляти таким особам в доступі вільні митні зони та на вільні митні склади.
Митні органи можуть забороняти окремим особам здійснення операцій з товарами у вільних митних зонах, якщо такі особи не дотримуються положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України, а також відмовляти таким особам в доступі у вільні митні зони.

Митні органи можуть забороняти окремим особам здійснення операцій з товарами у спеціальних митних зонах, якщо такі особи не дотримуються положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України, а також відмовляти таким особам в доступі у спеціальні митні зони.

Кабінет Міністрів України може обмежувати або забороняти ввезення окремих товарів у вільні митні зони та на вільні митні склади.
Кабінет Міністрів України може обмежувати або забороняти ввезення окремих товарів у вільні митні зони."

Кабінет Міністрів України може обмежувати або забороняти ввезення окремих товарів у спеціальні митні зони.

Стаття 277. Передача права власності на товари, що знаходяться у вільних митних зонах та на вільних митних складах
-681- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 277 вилучити.
Враховано


Дозволяється передача права власності на товари, що знаходяться у вільних митних зонах та на вільних митних складах.
Торгівля у роздріб товарами в межах вільних митних зон та вільних митних складів не допускається.
Товари, що знаходяться у вільних митних зонах та на вільних митних складах, можуть використовуватися для поповнення запасів морських та повітряних суден без ввезення таких товарів на митну територію України.
Стаття 278. Строки перебування товарів у вільних митних зонах та на вільних митних складах
-682- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Текст статті 278 викласти у новій редакції:
Враховано
Стаття 235. Строки перебування товарів у спеціальних митних зонах

Товари можуть перебувати у вільних митних зонах та на вільних митних складах без обмеження строків.
"Товари можуть перебувати у вільних митних зонах протягом усього часу функціонування таких зон."

Товари можуть перебувати у спеціальних митних зонах протягом усього часу функціонування таких зон.

Стаття 279. Облік товарів, що знаходяться у вільних митних зонах та на вільних митних складах
-683- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 279 викласти у новій редакції:
"Стаття 279. Облік товарів, що знаходяться у вільних митних зонах


Враховано

Стаття 236. Облік товарів, що знаходяться у спеціальних митних зонах

Особи, що здійснюють операції з товарами у вільних митних зонах, та власники вільних митних складів ведуть облік товарів, що ввозяться, вивозяться, зберігаються, виробляються, переробляються, закуповуються та реалізуються, і подають митним органом звітність про такі операції у порядку, що встановлюється Державною митною службою України. Будь-які зміни, що відбуваються з товарами в межах вільних митних зон та вільних митних складів, мають відображатися в облікових документах.
Особи, що здійснюють операції з товарами у вільних митних зонах, ведуть облік товарів, що ввозяться, вивозяться, зберігаються, виробляються, переробляються, закуповуються та реалізуються, і подають митним органам звітність про такі операції у порядку, що встановлюється Державною митною службою України. Будь-які зміни, що відбуваються з товарами в межах вільних митних зон, мають відображатися в облікових документах."

Особи, які здійснюють операції з товарами у спеціальних митних зонах, ведуть облік товарів, що ввозяться, вивозяться, зберігаються, виробляються, переробляються, закуповуються та реалізуються, і подають митним органам звітність про такі операції у порядку, що встановлюється Державною митною службою України. Будь-які зміни, що відбуваються з товарами в межах спеціальних митних зон, мають відображатися в облікових документах.


Стаття 280. Умови оподаткування та застосування заходів нетарифного регулювання


-684- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):
Статтю 280 вилучити.


Врахованло.


З товарів що походять з інших країн і ввозяться у вільні митні зони та на вільні митні склади з-за меж митної території України для кінцевого споживання у цих зонах чи складах, не справляється мито та інші податки, встановлені на імпорт, і до таких товарів не застосовуються заходи нетарифного регулювання, за винятком випадків, встановлених законодавством України.
Товари, що ввозяться у вільні митні зони та на вільні митні склади з митної території України, вивозяться з цієї території у режимі експорту із застосуванням відповідних заходів тарифного та нетарифного регулювання. У разі ввезення таких товарів у вільну митну зону та на вільний митний склад з них не справляється мито та податки, встановлені на імпорт, і до них не застосовуються заходи нетарифного регулювання.
З товарів, що вивозяться з вільних митних зон та вільних митних складів на митну територію України і походять з інших країн, справляється мито, податки та збори, встановлені на імпорт таких товарів в Україну. Якщо такі товари походять з цих зон чи складів, то у разі ввезення на митну територію України з них не справляються мито та податки, встановлені на імпорт товарів в Україну.
Інші умови оподаткування товарів, що переміщуються через кордони вільних митних зон та вільних митних складів, встановлюються законом про вільну митну зону чи положенням про вільний митний склад.
Стаття 281. Відповідальність за сплату митних платежів
-685- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):
Статтю 281 вилучити
Враховано


Відповідальність за сплату митних платежів несе особа, яка декларує митному органу товари, що ввозяться у вільну митну зону чи на вільний митний склад.
-686- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 281 вилучити, оскільки положення статті суперечить статтям 280 та 283 в частині своєчасної та повної сплати митних платежів за товари, які ввозяться у вільні зони та на вільні митні склади, а також, які реалізовуються у магазинах безмитної торгівлі.


ВрахованоСтаття 282. Ліквідація вільної митної зони, вільного митного складу
-687- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статті 282 та 283 викласти у новій редакції:
"Стаття 282. Ліквідація вільної митної зони


Враховано


Стаття 237. Ліквідація спеціальної митної зони

У разі ліквідації вільної митної зони заінтересованим особам дається достатній час для розпорядження товарами, що перебувають на території вільної митної зони.
У разі ліквідації вільної митної зони власники товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважені ними особи зобов'язані розпорядитися зазначеними товарами до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією вільної митної зони.
У разі, якщо до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією вільної митної зони, власник товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважена ним особа не розпорядиться зазначеними товарами, такі товари підлягають декларуванню до іншого митного режиму."

У разі ліквідації спеціальної митної зони власники товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважені ними особи зобов'язані розпорядитися зазначеними товарами до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони.

У разі, якщо до моменту остаточного вирішення усіх питань, пов'язаних з ліквідацією спеціальної митної зони, власник товарів, що перебувають у цій зоні, або уповноважена ним особа не розпорядиться зазначеними товарами, такі товари підлягають декларуванню до іншого митного режиму.


У разі ліквідації вільного митного складу з причин, зазначених у статті 269 цього Кодексу, товари, що перебувають на такому складі, підлягають повторному митному оформленню. При цьому з власника складу справляється збір за перебування товарів під митним контролем за ставками, встановленими Кабінетом Міністрів України.

ГЛАВА 39.
Магазин безмитної торгівлі


ГЛАВА 38
Магазин безмитної торгівлі


Стаття 283. Поняття митного режиму магазину безмитної торгівлі
-688- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Текст статті 283 викласти у новій редакції:


Стаття 238. Поняття митного режиму магазину безмитної торгівлі

Митний режим магазину безмитної торгівлі-митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для споживання на митній території України, реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення, а також у місцях, визначених митними органами, без справляння мита, інших податків та без застосування заходів нетарифного регулювання.
"Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для споживання на митній території України ввозяться у зони митного контролю міжнародних аеропортів та морських портів, без справляння податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, і без застосування заходів нетарифного регулювання та реалізуються у зазначених зонах під митним контролем."
-689- Н.д.Баранчик І.І. (Реєстр.картка №358)
Статтю 283 пропоную викласти в такій редакції:
"Безмитний магазин - митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні (в аеропортах, портах, відкритих для міжнародного сполучення), а також в інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, інших податків та без застосування заходів нетарифного регулювання (крім митних зборів)".


-690- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Текст статті 283 пропоную викласти у новій редакції:
Враховано
частково

Враховано
частково


Варіант І:

Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботии, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів та без застосування заходів нетарифного регулювання.

Варіант ІІ:

Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботии, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні в міжнародних аеро- та морських портах, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів та без застосування заходів нетарифного регулювання.


"Митний режим магазину безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні таким товарам роботи та послуги продаються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, фізичним або юридичним особам для споживання таких товарів (результатів робіт, послуг) за межами митного кордону України, без справляння ввізного мита, інших податків, зборів (обов(язкових платежів), базою оподаткування яких є митна вартість таких товарів (вартість супутних робіт або послуг), або вартість їх продажу, та без застосування заходів нетарифного регулювання."
Враховано
частково
-691- Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Статтю 283 викласти в редакції:
"Митний режим магазину безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для споживання на митній території України, ввозяться у зони митного контролю міжнародних аеропортів, морських портів та пунктів пропуску на митному кордоні і реалізуються у зазначених зонах під митним контролем без справляння податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів і без застосування заходів нетарифного регулювання".
Враховано
частково-692- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
У статті 238 замість слів "безмитний магазин" записати "магазин безмитної торгівлі", підтримуємо нову редакцію цієї статті з пропозицією Баранчика І.І.
Враховано
частково


Стаття 284. Умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної торгівлі
-693- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 284 викласти у новій редакції:
"Стаття 284. Умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної торгівлі

Враховано
частково

Стаття 239. Умови реалізації товарів у режимі магазину безмитної торгівлі


Товари в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних закладах (магазинах безмитної торгівлі), на право відкриття та експлуатації яких Державною митною службою України за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України видано відповідні ліцензії. Порядок відкриття магазинів безмитної торгівлі встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Товари, а також супутні товарам роботи, в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торговельних закладах (магазинах безмитної торгівлі).Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України.

Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України.

У митному режимі магазину безмитної торгівлі не можуть реалізовуватися товари, заборонені до ввезення в Україну, вивезення з України чи реалізації на території України, а також інші товари, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе:
1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти громадського харчування;
2) допоміжні приміщення;
3) склад магазину.

Приміщення магазину безмитної торгівлі може включати в себе:
1) торговельний зал (зали), у тому числі бари та пункти громадського харчування;
2) допоміжні приміщення;
3) склад магазину.

Товари в режимі магазину безмитної торгівлі реалізуються лише у спеціальних торгівельних закладах (магазинах безмитної торгівлі), на відкриття яких Державною митною службою України видано ліцензію.
Строк перебування товарів у режимі магазину безмитної торгівлі не може перевищувати трьох років з дня їх поміщення у цей режим. Після закінчення або впродовж зазначеного строку товари можуть бути заявлені митному органу:
1) для вільного обігу на митній території України;
2) для вільного обігу за межами митної території України;
3) для поміщення в режим митного складу;
4) для знищення під митним контролем.

Строк перебування товарів у режимі магазину безмитної торгівлі не може перевищувати трьох років з дня їх поміщення у цей режим. Після закінчення або впродовж зазначеного строку товари можуть бути заявлені митному органу:

1) для вільного обігу на митній території України;
2) для вільного обігу за межами митної території України;
3) для поміщення в режим митного складу;
4) для знищення під митним контролем.


Розташування магазинів безмитної торгівлі та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України.
Порядок митного оформлення та декларування товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, визначається Державною митною службою України.
Порядок реалізації товарів магазинами безмитної торгівлі встановлюється Кабінетом Міністрів України."

-694- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр. картка №336)

Власники магазинів можуть мати митні склади для зберігання та послідуючого постачання в магазини всіх видів товарів, в тому числі підакцизних.
Безмитні магазини здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів вітчизняного (на умовах експорту) та іноземного походження, крім товарів, які заборонені згідно із законодавством до ввезення, вивезення та транзиту через територію України;


Речення "Порядок реалізації товарів магазинами безмитної торгівлі визначається Кабінетом Міністрів України" замінити реченням "Правила проведення продажу товарів (робіт, послуг) магазинами безмитної торгівлі встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
-695- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
У ч.1 статті 239 після слів "державного кордону України" - крапка, інші слова і речення виключити.
Враховано
частково


Враховано
Порядок відкриття, ліквідації магазинів безмитної торгівлі, а також правила продажу ними товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.


-696- Н.д.Баранчик І.І. (Реєстр.картка №358)
Статтю 284 пропоную викласти в такій редакції:
"Безмитні магазини здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів вітчизняного (на умовах експорту) та іноземного походження, крім наступних товарів, які забороняється продавати:
а) товари, заборонені згідно із законодавством до ввезення, вивезення та транзиту через територію України;
б)предмети, що не можуть перебувати у власності громадян, громадських об'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, та окремі види предметів, на які право власності громадянами набувається у порядку, визначеному Верховною Радою України;


Враховано
частковов) товари за кодами ТН ЗЕД 27.01 - 27.16.
Розташування безмитних магазинів та умови реалізації в них товарів повинні виключати можливість безпосереднього ввезення цих товарів для споживання на митній території України.
Товари можуть знаходитися у безмитних магазинах протягом 3-х років з дня надходження, крім товарів з обмеженим строком зберігання.
Власник магазину (магазинів) може мати митний ліцензійний склад для зберігання та послідуючого постачання в магазин (магазини) всіх видів товарів, в тому числі і підакцизних".
Стаття 285. Ліцензія на відкриття магазину безмитної торгівлі
-697- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 285 викласти у новій редакції:
"Стаття 285. Ліцензія на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі
Відхилено
(статтю вилучено,
див.ст.239)Порядок видачі, зупинення та відновлення дії, анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі визначається Державною митною службою України за погодженням з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.
За видачу ліцензії на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі та справляється митний збір.Ліцензія на відкриття магазину безмитної торгівлі видається Державною митною службою України за заявою особи та на підставі подання митного органу, в зоні діяльності якого планується відкриття такого магазину.
Особі, яка вчинила порушення митних правил, передбачені частиною другою статті 479, статтями 481, 487, 488, 491, 493, 494, 497, 502, 503, 504, 505, 507 цього Кодексу, ліцензія на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі може бути видана не раніше, ніж через один рік після притягнення зазначеної особи до відповідальності за такі правопорушення.Ліцензія видається на строк до одного року з наступним продовженням строку її дії за заявою власника магазину.
У разі порушення власником магазину безмитної торгівлі встановленого відповідно до цього Кодексу порядку відкриття та функціонування магазинів безмитної торгівлі, а також при неодноразовому вчиненні ним правопорушень, передбачених цим Кодексом, Державна митна служба України за власною ініціативою або за поданням відповідних митних органів може застосовувати до власника магазину безмитної торгівлі спеціальні санкції у вигляді зупинення на строк до трьох місяців дії ліцензії на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі або анулювання такої ліцензії. Спеціальна санкція у вигляді анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі застосовується також у разі, якщо особою з метою отримання такої ліцензії були подані до митного органу неповні або недостовірні дані, які мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Наказ про застосування спеціальної санкції вручається власникові магазину безмитної торгівлі під розписку або надсилається рекомендованим листом і набирає чинності з дати вручення або надіслання.За видачу ліцензії на відкриття магазину безмитної торгівлі та продовження строку її дії справляються митні збори у розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
У разі зупинення дії ліцензії на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі розміщення нових партій товарів у цьому магазині, а також реалізація у ньому товарів не допускається. Усі товари, що знаходяться у торговельних залах та допоміжних приміщеннях магазину безмитної торгівлі, підлягають - негайному переміщенню на склад магазину.Ліцензія на відкриття магазину безмитної торгівлі може бути скасована чи відкликана, або її дія призупинена.
У разі застосування до особи спеціальної санкції у вигляді анулювання ліцензії на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі митний збір, зазначений у частині другій цієї статті, поверненню не підлягає. Повторна заява цієї особи про видачу такої ліцензії, а також її заява про видачу іншої ліцензії, що видається Державною митною службою України, може бути розглянута не раніше, ніж через один рік з дати застосування зазначеної санкції.Ліцензія анулюється, якщо вона була видана на підставі неповних чи недостовірних відомостей, що мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу. Рішення про анулювання приймається Державною митною службою України і діє з дня видачі ліцензії.
Рішення про зупинення дії ліцензії на право відкриття магазину безмитної торгівлі та про анулювання такої ліцензії можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством.
Державна митна служба України веде державний реєстр магазинів безмитної торгівлі та забезпечує його періодичну публікацію".Ліцензія відкликається, якщо власник магазину безмитної торгівлі не дотримується положень цього Кодексу та актів законодавства України або якщо діяльність магазину безмитної торгівлі не відповідає законодавству у зв'язку з внесеними до нього змінами. Рішення про відкликання ліцензії приймається Державною митною службою України і діє з дня його прийняття.
-698- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
У ч.1 статті 285 після слів "магазин безмитної торгівлі" закінчити речення словами "…повинна визначатися іншим державним органом, тільки не митною службою." - монополізація ринку.
Статтю вилучено


Дія ліцензії може бути призупинена на строк до трьох місяців за наявності достатніх підстав для припущення, що власник магазину безмитної торгівлі зловживає своїми правами. Рішення про призупинення дії ліцензії приймається митним органом, у зоні діяльності якого знаходиться магазин безмитної торгівлі з наступним повідомленням Державної митної служби України. Разом з повідомленням про призупинення дії ліцензії митний орган, який прийняв таке рішення, надсилає до Державної митної служби України необхідні документи та матеріали. Державна митна служба України перевіряє обґрунтованість рішення про призупинення дії ліцензії і за результатами перевірки підтверджує чи скасовує рішення митного органу про призупинення дії ліцензії, або приймає рішення про відкликання ліцензії.
-699- - Н.д.Баранчик І.І. (Реєстр.картка №358)
Статтю 285 пропоную вилучити, оскільки вона протирічить чинному законодавству про ліцензування.
-700- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.240 викладена без урахування статей 19, 120 п/п.1, 14 ст.92 Конституції України, Закону України "Про систему оподаткування", Закону України "Про підприємництво", Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
До переліку господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у законі не включено, перелік ст.9 є вичерпним, слід змінити базовий закон, а потім включати до кодексу.
Враховано
Враховано
ЧастковоКрім того за ліцензії встановлюється плата, а не митний збір, яка вноситься до Держбюджету.
Пропоную ст.240 вилучитиУ разі анулювання та відкликання ліцензії митні збори за її видачу чи продовження не повертаються.
-701- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр. картка №336)
Статтю 285 пропоную викласти у новій редакції:
"Стаття 285. Ліцензія на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі
Ліцензія на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі видається Державною митною службою України на підставі подання митного органу, у зоні контролю якого планується відкриття та діяльність такого магазину.
Порядок видачі такої ліцензії або її відкликання (призупинення дії) визначається законодавством України з урахуванням норм цієї статті. У разі, коли за отримання ліцензії на відкриття та діяльність безмитного магазину на території однієї зони митного контролю звертається більше ніж один суб(єкт підприємницької діяльності, Державна митна служба України проводить тендер (конкурсний відбір) суб(єкта підприємницької діяльності, а при можливості запровадження більше ніж одного магазину безмитної торгівлі на території однієї зони митного контролю, - здійснити подання щодо такого запровадження.
Відхилено
статтю вилученоЛіцензія на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі видається на термін, визначений суб(єктом підприємницької діяльності у поданні на її отримання.
За видачу ліцензії на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі справляється плата у розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Ліцензія на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі може бути скасована за рішенням суду за поданням Державної митної служби України у випадку порушення посадовими особами суб(єкта підприємницької діяльності, у власності якого знаходиться магазин безмитної торгівлі, порядку митного оформлення, продажу або зберігання товарів під митними режимами, порушення інших умов функціонування магазину безмитної торгівлі, визначених Кабінетом Міністрів України, а також якщо особою з метою отримання такої ліцензії були подані неповні або недостовірні дані, що мали істотне значення для прийняття рішення про її видачу.
Державна митна служба за поданням відповідного митного органу може застосувати спеціальну санкцію у вигляді призупинення дії ліцензії на відкриття та функціонування магазину безмитної торгівлі. Така спеціальна санкція застосовується у разі порушення посадовими особами суб(єкта підприємницької діяльності, у власності якого знаходиться магазин безмитної торгівлі, норм цього Кодексу, на строк, достатній для усунення таких порушень.
У разі скасування або призупинення дії ліцензії на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі розміщення нових партій товарів у цьому магазині, а також продаж у ньому товарів (робіт, послуг) не допускається. Усі товари, які знаходяться у торгівельних залах та допоміжних приміщеннях магазину, підлягають негайному переміщенню на склад магазину.
У разі скасування або призупинення дії ліцензії на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі плата за її видачу не повертається.
Рішення про призупинення дії ліцензії на відкриття та діяльність магазину безмитної торгівлі може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством.
Державна митна служба України веде державний реєстр магазинів безмитної торгівлі та забезпечує його періодичну публікацію."Стаття 286. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі
-702- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У частині першій статті 286 слова "український суб'єкт підприємницької діяльності" замінити словами "підприємство-резидент"; у пункті 3 слова "та актів законодавства" замінити словами "та інших законодавчих актів".
У пункті 4 статті 286 слова "надходять та реалізуються в магазині безмитної торгівлі" замінити словами "надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним".
-703- Н.д.Баранчик І.І. (Реєстр.картка №358)
Статтю 286 пропоную викласти в такій редакції:Враховано

ВрахованоВраховано
Стаття 240. Вимоги до власників магазинів безмитної торгівлі


"Стаття 286. Вимоги до власників безмитних магазинівВласником магазину безмитної торгівлі може бути лише суб'єкт підприємницької діяльності України.
Власником безмитного магазину може бути лише суб'єкт підприємницької діяльності України.

Власником магазину безмитної торгівлі може бути лише підприємство-резидент.

Власник магазину безмитної торгівлі зобов'язаний:
Власник безмитного магазину зобов'язаний:

Власник магазину безмитної торгівлі зобов'язаний:

1) своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;
1) своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі необхідні документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;

1) своєчасно декларувати митному органу товари, що надходять до магазину чи вибувають з магазину, та подавати всі документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення;

2) виключити можливість надходження до магазину та вилучення з магазину товарів поза митним контролем;
2) виключати можливість надходження до магазину та вилучення з магазину товарів поза митним контролем;

2) виключити можливість надходження до магазину та вилучення з магазину товарів поза митним контролем;

3) дотримуватись положень цього Кодексу та актів законодавства України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;
3) дотримуватись положень цього Кодексу та актів законодавства України щодо умов діяльності безмитних магазинів;

3) дотримуватись положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України щодо умов діяльності магазинів безмитної торгівлі;

4) вести облік товарів, що надходять та реалізуються в магазині безмитної торгівлі, і подавати митним органам, в зоні діяльності яких знаходиться магазин безмитної торгівлі, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою Державною митною службою України.
4) вести облік товарів, що надходять та реалізуються в безмитному магазині і подавати митним органам, в зоні діяльності яких знаходиться магазин, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою Державною митною службою України.

4) вести облік товарів, що надходять до магазину безмитної торгівлі та реалізуються ним, і подавати митним органам, в зоні діяльності яких знаходиться магазин безмитної торгівлі, звіт про рух товарів у магазині за формою, встановленою Державною митною службою України.


Стаття 287. Відповідальність за сплату митних платежів


Стаття 241. Розпорядження товарами, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі його ліквідації

Відповідальність за повноту та своєчасність сплати митних платежів покладається на власника магазину безмитної торгівлі.
-704- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 287 вилучити, оскільки положення статті суперечить статтям 280 та 283 в частині своєчасної та повної сплати митних платежів за товари, які ввозяться у вільні зони та на вільні митні склади, а також, які реалізовуються у магазинах безмитної торгівлі.
Враховано
У разі набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину безмитної торгівлі розміщення нових партій товарів, а також реалізація товарів у магазині не дозволяються. Товари, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, підлягають негайному переміщенню на склад магазину та декларуванню власником магазину до іншого митного режиму.


-705- Н.д.Баранчик І.І. (Реєстр.картка №358)
Статтю 287 пропоную викласти в такій редакції:
"Відповідальність за повноту та своєчасність сплати митних платежів покладається на власника безмитного магазину".

Відхилено
За зберігання товарів і ліквідованому магазині безмитної торгівлі його власником сплачується митний збір за перебування товарів під митним контролем починаючи з дати набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину безмитної торгівлі. Строк зберігання товарів під митним контролем у ліквідованому магазині безмитної торгівлі встановлюється за правилами, зазначеними у статті 114 цього Кодексу.

Стаття 288. Ліквідація магазину безмитної торгівлі
-706- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 287 викласти у новій редакції:
Враховано
"Стаття .Розпорядження товарами, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, у разі його ліквідаціїМагазин безмитної торгівлі може бути ліквідовано:
У разі набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину безмитної торгівлі розміщення нових партій товарів, а також реалізація товарів у магазині не дозволяються. Товари, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, підлягають негайному переміщенню на склад магазину та декларуванню власником магазину до іншого митного режиму.1) у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії, якщо власник не звернувся до митного органу, в зоні діяльності якого знаходиться магазин, із заявою про продовження строку дії ліцензії;
За зберігання товарів і ліквідованому магазині безмитної торгівлі його власником сплачується митний збір за перебування товарів під митним контролем починаючи з дати набрання чинності рішенням про ліквідацію магазину безмитної торгівлі. Строк зберігання товарів під митним контролем у ліквідованому магазині безмитної торгівлі встановлюється за правилами, зазначеними у статті 112 цього Кодексу".2) за заявою власника магазину;
3) у зв'язку із скасуванням або відкликанням ліцензії.
-707- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276) та інші
У ч.2 статті 242 після слів "у порядку" пропонується нова редакція - "встановленому чинним законодавством".
Відхилено


У разі ліквідації магазину безмитної торгівлі у зв'язку з анулюванням ліцензії товари, що знаходяться в магазині безмитної торгівлі, підлягають декларуванню та митному оформленню в іншому митному режимі починаючи з дати надходження товарів до магазину. При цьому за весь період знаходження товарів у магазині безмитної торгівлі з власника магазину справляються збори за перебування таких товарів під митним контролем.
-708- Н.д.Баранчик І.І. (Реєстр.картка №358)
Статтю 288 пропоную вилучити.
Враховано


У разі відкликання ліцензії товари, що знаходяться у магазині, підлягають повторному митному оформленню з дати прийняття рішення про таке відкликання. За весь період знаходження товарів у магазині безмитної торгівлі після прийняття рішення про відкликання ліцензії з власника магазину справляються збори за перебування товарів під митним контролем.
У разі призупинення дії ліцензії надходження товарів до магазину безмитної торгівлі та їх реалізація забороняються.

-709- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр. картка № 336)
Пункт 2 статті 288 виключити.Враховано


ГЛАВА 40.
Переробка товарів на митній території України
-710- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225):
З назви глави 40 вилучити слово "товарів";
Враховано
ГЛАВА 39
Переробка на митній території України

Стаття 289. Поняття митного режиму переробки товарів на митній території України
Статтю 289 викласти у новій редакції:
"Стаття 289. Поняття митного режиму переробки на митній території України


Враховано

Стаття 242. Поняття митного режиму переробки на митній території України

Митний режим переробки товарів на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому порядку переробці чи обробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання та з поверненням справлених сум ввізного мита і податків, встановлених на імпорт, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки чи обробки відповідно до митного режиму експорту.
Переробка на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому порядку переробці чи обробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки чи обробки відповідно до митного режиму експорту."

Переробка на митній території України - митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому порядку переробці чи обробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки чи обробки відповідно до митного режиму експорту.


Стаття 290. Дозвіл на переробку товарів на митній території України


Стаття 243. Дозвіл на переробку товарів на митній території України


ввезення та переробка чи обробка на митній території України товарів, що походять з інших країн, здійснюється з дозволу митного органу.
-711- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
З тексту статті 291 вилучити слова "чи обробка", у частині другій слова "українсь-кий суб'єкт підприємницької діяльності" замінити словами "підприємство-резидент".
Враховано

Ввезення та переробка на митній території України товарів, що походять з інших країн, здійснюється з дозволу митного органу на основі положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.

Дозвіл на переробку чи обробку товарів на митній території України може бути скасовано митним органом, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або у разі коли український суб'єкт підприємницької діяльності, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.
-712- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Ч.2 статті 290:
"…видано на підставі неповних чи недостовірних даних…" - це провина органів, які дають дозвіл на переробку товарів. Тому треба надати можливість підприємству-резиденту оскаржувати неправомірні дії в суді.
Враховано
частково
Дозвіл на переробку товарів на митній території України може бути скасовано митним органом, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або у разі коли підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших актів законодавства України.


Стаття 291. Операції щодо переробки товарів
-713- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр. картка № 357:

Враховано
Стаття 244. Операції щодо переробки товарів

Кількість операцій щодо переробки чи обробки товарів у митному режимі переробки товарів на митній території України не обмежується.
Текст статті 291 викласти у новій редакції:
"Кількість операцій щодо переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України не обмежується.

Кількість операцій щодо переробки товарів у митному режимі переробки на митній території України не обмежується.

Операції щодо переробки чи обробки товарів включають:
Операції щодо переробки товарів можуть включати:

Операції щодо переробки товарів можуть включати:

1) власне переробку товарів;
1) власне переробку товарів;

1) власне переробку товарів;

2) обробку товарів - монтаж, спільне збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;
2) обробку товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;


2) обробку товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари;

3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;
3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;

3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та регулювання;

4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.
4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.

4) використання окремих товарів, що не є продуктами переробки, але сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрачаються.

Обмеження на окремі операції щодо переробки чи обробки товарів, порядок виконання операцій щодо переробки чи обробки товарів, включаючи можливість та умови використання українських товарів у процесі переробки чи обробки, визначаються цим Кодексом та іншими актами законодавства України.
Обмеження на окремі операції щодо переробки товарів, порядок виконання операцій щодо переробки товарів, включаючи можливість та умови використання українських товарів у процесі переробки, визначаються цим Кодексом та іншими законами України.

Обмеження на окремі операції щодо переробки товарів, порядок виконання операцій щодо переробки товарів, включаючи можливість та умови використання українських товарів у процесі переробки, визначаються цим Кодексом та іншими законами України.

Окремі операції переробки чи обробки за дорученням українського суб'єкта підприємницької діяльності, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватись іншим суб'єктом підприємницької діяльності. При цьому відповідальність перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки чи обробки товарів несе суб'єкт підприємницької діяльності, якому видано дозвіл на проведення операцій щодо переробки товарів на митній території України.
Окремі операції з переробки товарів за дорученням підприємства-резидента, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватись іншим підприємством. При цьому відповідальність перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки чи обробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення операцій щодо переробки товарів на митній території України.

Окремі операції з переробки товарів за дорученням підприємства-резидента, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватись іншим підприємством. При цьому відповідальність перед митними органами за дотримання визначеного порядку переробки чи обробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення операцій щодо переробки товарів на митній території України.

У разі коли за умовами переробки товарів на митній території України передбачається виконання кількох операцій щодо їх переробки чи обробки кількома суб'єктами підприємницької діяльності, кожен із суб'єктів, який бере участь у процесі переробки чи обробки, повинен одержати дозвіл митного органу на переробку чи обробку товарів на митній території України. Переміщення товарів між суб'єктами, що беруть участь у їх переробці чи обробці, здійснюється з дозволу і під контролем митних органів.
У разі, коли за умовами переробки товарів на митній території України передбачається виконання кількох операцій щодо їх переробки кількома підприємствами, кожне з підприємств, які беруть участь у процесі переробки чи обробки, повинне одержати дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території України. Переміщення товарів між підприємствами, що беруть участь у їх переробці, здійснюється з дозволу і під контролем митних органів".

У разі, коли за умовами переробки товарів на митній території України передбачається виконання кількох операцій щодо їх переробки кількома підприємствами, кожне з підприємств, які беруть участь у процесі переробки чи обробки, повинне одержати дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території України. Переміщення товарів між підприємствами, що беруть участь у їх переробці, здійснюється з дозволу і під контролем митних органів.

Стаття 292. Строки переробки товарів на митній території України

-714-Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Стаття 245. Строки переробки товарів на митній території України

Строк переробки чи обробки товарів на митній території України встановлюється митним органом під час надання дозволу українському суб'єкту підприємницької діяльності виходячи з тривалості процесу переробки чи обробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але не може бути більшим ніж 90 днів.
Текст статті 292 викласти у новій редакції:
"Строк переробки товарів на митній території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що ввозяться для переробки.
Враховано

Строк переробки товарів на митній території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що ввозяться для переробки.

Строк переробки чи обробки товарів на митній території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що ввозяться для переробки чи обробки.
Строк переробки товарів на митній території України встановлюється митним органом під час надання дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів.

Строк переробки товарів на митній території України встановлюється митним органом під час надання дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продукцією їх переробки, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів.

За обґрунтованою заявою українського суб'єкта підприємницької діяльності строк переробки чи обробки товарів на митній території України може бути продовжено в межах встановленого частиною першою цієї статті.
Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більші строки переробки товарів, ніж ті, що зазначені у частині другій цієї статті."

Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більші строки переробки товарів, ніж ті, що зазначені у частині другій цієї статті.


Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більші строки переробки чи обробки товарів, ніж зазначені у частині першій цієї статті.
Стаття 293. Перевірка митними органами дотримання режиму переробки на митній території України


Стаття 246. Перевірка митними органами дотримання режиму переробки на митній території України

Митні органи можуть у будь-який час проводити перевірку товарів, ввезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки у будь-якої особи, яка займається операціями щодо переробки чи обробки таких товарів.
-715- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У статті 293 слова "яка займається операціями" замінити словами "яка здійснює операції", слова "чи обробки" вилучити.
Враховано
Митні органи можуть проводити перевірку товарів, ввезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки у будь-якої особи, яка здійснює операції щодо переробки таких товарів.


Стаття 294. Обсяг виходу продуктів переробки


Стаття 247. Обсяг виходу продуктів переробки

Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюється в результаті переробки чи обробки товарів на митній території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки відображаються в договорі (контракті) на переробку чи обробку продукції на митній території України.
-716- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У статті 294 слово "утворюється" замінити словом "утворюється", слова "на переробку чи обробку продукції" замінити словами "на переробку товарів".
Враховано
Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки чи обробки товарів на митній території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки відображаються в договорі (контракті) на переробку товарів на митній території України.


Стаття 295. Повернення сум ввізного мита та податків

-717- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 295 викласти у новій редакції:
"Стаття 295. Сплата і повернення податків


Враховано

Стаття 248. Сплата і повернення податків

Сплата ввізного мита та податків, установлених на імпорт товарів, ввезених у режимі переробки на митній території України, здійснюється у порядку, що визначається законодавством України (як правило, шляхом видачі простих векселів на суму митних платежів з відстроченням сплати на період виконання операцій щодо переробки, але не більше ніж це визначено у статті 292 цього Кодексу).
Сплата податків, установлених на імпорт товарів, що ввозяться в режимі переробки на митній території України, здійснюється шляхом видачі митному органу простих векселів з відстроченням платежу на дев'яносто календарних днів з дня прийняття цим органом митної декларації. У разі, якщо Кабінетом Міністрів України буде встановлено більш тривалий строк переробки чи обробки товарів, строк оплати векселів відповідно подовжується.

Сплата податків, установлених на імпорт товарів, що ввозяться в режимі переробки на митній території України, здійснюється шляхом видачі митному органу простих векселів з відстроченням платежу на дев'яносто календарних днів з дня прийняття цим органом митної декларації. У разі, якщо Кабінетом Міністрів України буде встановлено більш тривалий строк переробки чи обробки товарів, строк оплати векселів відповідно подовжується.


Повернення сум ввізного мита та податків, установлених на імпорт, у разі вивезення продуктів переробки відповідно до режиму експорту здійснюється митними органами за умови дотримання положень законодавства України, якщо продукти переробки вивозяться за межі митної території України, у строки, встановлені статтею 292 цього Кодексу.
У разі, якщо продукти обробки або переробки не будуть вивезені у терміни, зазначені у частині першій цієї статті, митний орган пред'являє векселі до оплати."


У разі, якщо продукти обробки або переробки не будуть вивезені у строки, зазначені у частині першій цієї статті, митний орган пред'являє векселі до оплати.Стаття 296. Звільнення від сплати вивізного мита та податків
-718- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 296 викласти у новій редакції:
"Стаття 296. Звільнення продуктів переробки від оподаткування

Враховано

Стаття 249. Звільнення продуктів переробки від оподаткування

У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених в Україну в режимі переробки на митній території України, з товарів, що походять з інших країн, та продуктів їх переробки не справляється вивізне мито і податки, встановлені на експорт. До таких товарів не застосовуються заходи нетарифного регулювання.
У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених в Україну в режимі переробки на митній території України, з товарів, що походять з інших країн, та продуктів їх переробки податки, встановлені на експорт, не справляються і заходи нетарифного регулювання не застосовуються".

У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених в Україну в режимі переробки на митній території України, з товарів, що походять з інших країн, та продуктів їх переробки податки, встановлені на експорт, не справляються і заходи нетарифного регулювання не застосовуються.

Стаття 297. Порядок митного оформлення продуктів переробки


Стаття 250. Порядок митного оформлення продуктів переробки

У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених для обробки на митній території України, чи продуктів їх переробки такі товари підлягають декларуванню митним органам з поданням окремого документа - митної декларації, в якій зазначається кількість та вартість українських товарів, витрачених на здійснення операцій щодо переробки чи обробки на митній території України (у тому числі робіт, послуг, пов'язаних з переробкою чи обробкою товарів).
-719- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Текст статті 297 викласти у новій редакції:
"У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених для переробки на митній території України, чи продуктів їх переробки такі товари підлягають декларуванню митним органам з поданням окремого документа - митної декларації, в якій зазначається кількість та вартість українських товарів, витрачених на здійснення операцій щодо переробки товарів, що ввозилися для переробки.
Враховано
У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених для переробки на митній території України, чи продуктів їх переробки такі товари підлягають декларуванню митним органам з поданням окремого документа - митної декларації, в якій зазначається кількість та вартість українських товарів, витрачених на здійснення операцій щодо переробки товарів, що ввозилися для переробки.

Митне оформлення українських товарів, використаних під час переробки чи обробки товарів, що походять з інших країн, здійснюється у порядку, встановленому на експорт українських товарів.
Митне оформлення українських товарів, використаних під час переробки товарів, що походять з інших країн, здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими актами законодавства України для митного оформлення експорту товарів українського походження."

Митне оформлення українських товарів, використаних під час переробки товарів, що походять з інших країн, здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами України для митного оформлення експорту товарів українського походження.

Стаття 298. Умови реалізації продуктів переробки на митній території України


Стаття 251. Умови реалізації продуктів переробки на митній території України

Якщо умовами переробки на митній території України товарів, що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти мають бути оформлені як ввезені на митну територію України в режимі імпорту за умови сплати ввізного мита та інших податків і зборів, установлених на імпорт, та з дотриманням заходів нетарифного регулювання щодо таких товарів.
-720- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Текст статті 298 викласти у новій редакції:
" Якщо умовами переробки на митній території України товарів, що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти мають бути оформлені як ввезені на митну територію України в режимі імпорту зі справлянням усіх належних митних платежів і застосуванням відповідних заходів нетарифного регулювання."

Враховано


Якщо умовами переробки на митній території України товарів, що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти мають бути оформлені як ввезені на митну територію України в режимі імпорту зі справлянням усіх належних митних платежів і застосуванням відповідних заходів нетарифного регулювання.

Глава 41. Переробка товарів за межами митної території України
-721- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
З назви глави 41 та назви статті 299 виключити слово "товарів";
Враховано

ГЛАВА 40
Переробка за межами митної території України


Стаття 299. Поняття митного режиму переробки товарів за межами митної території України

статтю 299 викласти в новій редакції:

Стаття 252. Поняття митного режиму переробки за межами митної території України

Переробка товарів за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки, обробки чи ремонту за межами митної території України та наступного повернення в Україну з частковим чи повним звільненням від обкладення митом та податками, встановленими на імпорт, та незастосуванням заходів нетарифного регулювання.
"Переробка за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки, обробки чи ремонту за межами митної території України та наступного повернення в Україну".
Враховано
Переробка за межами митної території України - митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки, обробки чи ремонту за межами митної території України та наступного повернення в Україну.

Стаття 300. Операції щодо переробки товарів за межами митної території України


Стаття 253. Операції щодо переробки товарів за межами митної території України

Під час переробки товарів за межами митної території України можуть здійснюватись операції, зазначені у частині другій статті 291 цього Кодексу.


Під час переробки товарів за межами митної території України можуть здійснюватись операції, зазначені у частині другій статті 244 цього Кодексу.

Законодавством України можуть бути встановлені обмеження щодо окремих операцій з переробки товарів за межами митної території України.
-722- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр. картка № 357):
У частині другій статті 300 слово "законодавством" замінити словом "законами";

Враховано
Законами України можуть бути встановлені обмеження щодо окремих операцій з переробки товарів за межами митної території України.

Стаття 301. Дозвіл на переробку товарів за межами митної території України
Статтю 301 викласти у новій редакції:
"Стаття 301. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України


Враховано
Стаття 254. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України

Переробка товарів за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу.
Вивезення товарів для переробки за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу.

Вивезення товарів для переробки за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу на основі положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.

Дозвіл на переробку товарів за межами митної території України може бути скасовано митним органом у разі, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо український суб'єкт підприємницької діяльності, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та законодавства України.
Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України може бути скасовано митним органом у разі, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України."

Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України може бути скасовано митним органом у разі, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України.


-723- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
З назви глави 41 та назви статті 299 виключити слово "товарів";
Статтю 301 викласти у новій редакції:
"Стаття 301. Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України
Вивезення товарів для переробки за межами митної території України здійснюється з дозволу митного органу.
Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України може бути скасовано митним органом у разі, якщо його видано на підставі неповних чи недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення, або якщо підприємство-резидент, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень цього Кодексу та інших законодавчих актів України."
Враховано
-724- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Ч.2 статті 301:
"…видано на підставі неповних чи недостовірних даних…" - це провина органів, які дають дозвіл на переробку товарів. Тому треба надати можливість підприємству-резиденту оскаржувати неправомірні дії в суді.
Враховано


Стаття 302. Строки переробки товарів за межами митної території України
-725- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24
Статтю 302 викласти в новій редакції:

Враховано
Стаття 255. Строки переробки товарів за межами митної території України

Строк переробки товарів за межами митної території України встановлюється митним органом під час видачі дозволу українському суб'єкту підприємницької діяльності виходячи з тривалості процесу переробки товарів, але не може бути більшим ніж 90 днів.
"Строк переробки товарів за межами митної території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що вивозяться для переробки.


Строк переробки товарів за межами митної території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що вивозяться для переробки.

Строк переробки товарів за межами митної території України обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом товарів, що вивозяться для переробки.
Строк переробки товарів за межами митної території України встановлюється митним органом під час видачі дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів.
Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більш тривалі строки переробки товарів, ніж зазначені у частині другій цієї статті".

Строк переробки товарів за межами митної території України встановлюється митним органом під час видачі дозволу підприємству-резиденту, виходячи з тривалості процесу переробки товарів, але, як правило, не може бути більшим ніж 90 днів.
Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більш тривалі строки переробки товарів, ніж зазначені у частині другій цієї статті.

За обґрунтованою заявою українського суб'єкта підприємницької діяльності строк переробки товарів за межами митної території України може бути продовжено в межах встановленого частиною першою цієї статті.
Кабінет Міністрів України в окремих випадках за поданням Міністерства економіки України може встановлювати більш тривалі строки переробки товарів, ніж зазначені у частині першій цієї статті.
Стаття 303. Обсяг виходу продуктів переробки


Стаття 256. Обсяг виходу продуктів переробки

Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюється в результаті переробки товарів за межами митної території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки відображаються в договорі (контракті) на переробку продукції за межами митної території України.
-726- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У статті 303 слово "утворюється" замінити словом "утворюються".
Враховано
Митні органи здійснюють контроль за обов'язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів за межами митної території України. Дані про обов'язковий обсяг виходу продуктів переробки відображаються в договорі (контракті) на переробку продукції за межами митної території України.Стаття 304. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки
-727- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 304 викласти в новій редакції:


Враховано
Стаття 257. Порядок митного оформлення та оподаткування продуктів переробки

У разі ввезення на митну територію України товарів, вивезених за її межі для переробки, чи продуктів переробки вони підлягають декларуванню з поданням окремого документа - митної декларації на товари, роботи, послуги іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів.
"У разі ввезення на митну територію України товарів, вивезених за її межі для переробки, чи продуктів переробки вони підлягають декларуванню з поданням окремого документа - декларації на товари іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів.


У разі ввезення на митну територію України товарів, вивезених за її межі для переробки, чи продуктів переробки вони підлягають декларуванню з поданням окремого документа - декларації на товари іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів.

Із продуктів переробки, що ввозяться на територію України, справляється мито та податки, встановлені на імпорт, за ставками, які застосовуються до продуктів переробки і нараховуються виходячи з вартості переробки.
Із продуктів переробки, що ввозяться на митну територію України, справляються податки, встановлені на імпорт, які нараховуються виходячи з вартості зазначених продуктів переробки".

Із продуктів переробки, що ввозяться на митну територію України, справляються податки, встановлені на імпорт, які нараховуються виходячи з вартості зазначених продуктів переробки.

Якщо неможливо встановити точну вартість іноземних товарів, робіт, послуг, що містяться в продуктах переробки, які ввозяться на митну територію України, суми ввізного мита та податків, встановлені на імпорт, визначаються як різниця між сумою ввізного мита та сумою податків, нарахованих на продукти переробки, що ввозяться в Україну, і сумою ввізного мита та сумою податків, які мали справлятися з товарів, вивезених на переробку за межі митної території України, якби такі товари ввозилися на митну територію України і походили з країни, в якій вони були піддані переробці, у тому стані, в якому вони ввозилися в цю країну.
Стаття 305. Звільнення від сплати ввізного мита та податків
-728- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
З назви статті 305 вилучити слова "ввізного мита та";

Враховано
Стаття 258. Звільнення від сплати податків

Продукти переробки, що ввозяться на територію України, повністю звільняються від справляння ввізного мита та податків, установлених на імпорт, якщо митному органу буде документально підтверджено, що товари вивозилися за межі митної території України з метою ремонту і такий ремонт виконувався на безоплатній основі на підставі договору, гарантійних чи інших зобов'язань виконавця, за винятком випадків, коли під час попереднього ввезення (імпорту) товарів було враховано наявність недоліків.
текст статті 305 викласти в новій редакції:
"При ввезенні на митну територію України продуктів переробки податки, встановлені на імпорт, не справляються, якщо митному органу буде документально підтверджено, що товари вивозилися за межі митної території України з метою ремонту і такий ремонт виконувався на безоплатній основі на підставі договору, гарантійних чи інших зобов'язань виконавця, за винятком випадків, коли під час попереднього ввезення (імпорту) товарів було враховано наявність недоліків".

Враховано

При ввезенні на митну територію України продуктів переробки податки, встановлені на імпорт, не справляються, якщо митному органу буде документально підтверджено, що товари вивозилися за межі митної території України з метою ремонту і такий ремонт виконувався на безоплатній основі на підставі договору, гарантійних чи інших зобов'язань виконавця, за винятком випадків, коли під час попереднього ввезення (імпорту) товарів було враховано наявність недоліків.


-729- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Стаття 259 пропонується у такій редакції:
"При повторному (не одноразовому) ввезенні товарів на митну територію України, податки, встановлені на імпорт, не справляються, якщо митному органу буде документально підтверджено, що товари. які раніше вивозилися за межі митної території України з метою ремонту і такий ремонт виконувався на безоплатній основі на підставі договору гарантійних чи інших зобов'язань виконавця".

Враховано
частково


Стаття 306. Справляння мита та податків у разі вивезення товарів на переробку
-730- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Назву та текст статті 306 викласти в новій редакції:


Враховано
Стаття 259. Справляння митних платежів у разі вивезення товарів на переробку

Із товарів, що вивозяться на переробку за межі митної території України, справляється вивізне мито та податки, встановлені на експорт, з наступним їх поверненням під час ввезення на митну територію України продуктів переробки. Сплата митних платежів здійснюється у порядку, що визначається законодавством України.
"Справляння митних платежів у разі вивезення товарів на переробку
Із товарів, що вивозяться на переробку за межі митної території України, справляються податки, встановлені на експорт, з наступним їх поверненням під час ввезення на митну територію України продуктів переробки. Повернення зазначених податків здійснюється у порядку, встановленому статтею 427 цього Кодексу для повернення надміру сплачених або стягнених митних платежів.


Із товарів, що вивозяться на переробку за межі митної території України, справляються податки, встановлені на експорт, з наступним їх поверненням під час ввезення на митну територію України продуктів переробки. Повернення зазначених податків здійснюється у порядку, встановленому статтею 360 цього Кодексу для повернення надміру сплачених або стягнених митних платежів.


Стаття 307. Звільнення від відповідальності за неповернення товарів, вивезених для переробки за межі митної території України, або продуктів переробки
-731- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 307 вилучити.

ВрахованоУкраїнський суб'єкт підприємницької діяльності у разі неповернення товарів, вивезених на переробку за межі митної території України, чи продуктів такої переробки не несе відповідальності перед митними органами лише у тому разі, якщо факт знищення чи безповоротної втрати товарів або продуктів переробки внаслідок аварії чи дії непереборної сили, недостачі з причин природного зношення чи втрати за нормальних умов транспортування та зберігання або втрати володіння внаслідок неправомірних дій органів чи посадових осіб іноземної держави, що підтверджено консульською установою України за кордоном.
ГЛАВА 42.
Знищення товарів
-732- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Главу 42 викласти в новій редакції:
"Глава 42. Знищення або руйнування

Враховано

ГЛАВА 41
Знищення або руйнування

Стаття 308. Поняття режиму знищення товарів
Стаття 308. Поняття режиму знищення або руйнування

Стаття 260. Поняття режиму знищення або руйнування

Знищення товарів - митний режим, відповідно до якого іноземні товари знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння мита та податків, а також без застосування до таких товарів заходів нетарифного регулювання.
"Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються.

Знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються.


Знищення товарів допускається з дозволу митного органу. Такий дозвіл не видається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди довкіллю, а також в інших випадках, що визначаються Державною митною службою України.
Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів інших державних органів, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Такий дозвіл митним органом не видається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також в інших випадках, що визначаються Державною митною службою України спільно з іншими державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України".

Знищення або руйнування товарів допускається з письмового дозволу митного органу, який надається за умови наявності дозволів інших державних органів, що здійснюють відповідно до їхньої компетенції контроль під час переміщення товарів через митний кордон України. Такий дозвіл митним органом не видається, якщо знищення товарів може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також в інших випадках, що визначаються Державною митною службою України спільно з іншими державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України.


-733- Н.д.Бабич В.Г. (Округ №218)
Перше речення другого абзацу статті 308 викласти в такій редакції:
"Знищення товарів допускається з дозволу та при участі митного органу".
Враховано
частковоСтаття 309. Витрати на знищення товарів
-734- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 309 викласти в новій редакції:

Враховано
Стаття 261. Витрати на знищення товарів

Знищення товарів здійснюється заінтересованою особою за власний рахунок.
"Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника чи іншої заінтересованої особи".

Знищення або руйнування товарів здійснюється за рахунок їх власника чи іншої заінтересованої особи.

Стаття 310. Відходи, що утворилися в результаті знищення товарів
-735- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 310 викласти в новій редакції:
"Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів

Стаття 262. Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів

Відходи, що утворилися в результаті знищення товарів, мають перебувати у відповідному митному режимі як іноземні товари, що перебувають під митним контролем.
"Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, мають бути поміщені у відповідний митний режим як товари, що ввезені на митну територію України і перебувають під митним контролем".

Враховано
Відходи (залишки), що утворилися в результаті знищення або руйнування товарів, мають бути поміщені у відповідний митний режим як товари, що ввезені на митну територію України і перебувають під митним контролем.

ГЛАВА 43.
Відмова від товарів на користь держави
-736- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Із словосполучення "відмова від товарів" у назвах глави 43 та статті 311 вилучити слова "від товарів".

Враховано

ГЛАВА 42
Відмова на користь держави

Стаття 311. Поняття митного режиму відмови від товарів на користь держави
-737- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 311 викласти в новій редакції:

Враховано
Стаття 263. Поняття митного режиму відмови на користь держави

Відмова від товарів на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови від товарів на користь держави на товари не нараховується і не справляється мито, податки та збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.
"Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються митні платежі, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.


Відмова на користь держави - митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. У режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються митні платежі, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання.

Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що визначається Державною митною службою України.
Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що визначається Державною митною службою України.
Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави".

Відмова від товарів на користь держави допускається з дозволу митного органу, який видається у порядку, що визначається Державною митною службою України.
Кабінет Міністрів України визначає перелік товарів, що не можуть бути поміщені у митний режим відмови на користь держави.

Стаття 312. Витрати, пов'язані з відмовою від товарів на користь держави
Відмова від товарів на користь держави відповідно до положень цього Кодексу не тягне за собою будь-яких витрат для держави.
-738- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Статтю 312 вилучити повністю.

ВрахованоР О З Д І Л IX
Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України
-739- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Назву розділу ІХ викласти у новій редакції:
"Розділ ІХ. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами".


Враховано
Р О З Д І Л IX
Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами

ГЛАВА 44.
Загальні положення


ГЛАВА 43
Загальні положення


Стаття 313. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України


Стаття 264. Порядок переміщення громадянами товарів через митний кордон України

Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу, інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну та вивезення з України, а також тих, щодо яких законодавством України встановлено обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
-740- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У статті 313 слова "інших актів законодавства" замінити словами "та інших законодавчих актів".
Враховано

Громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну та вивезення з України, а також тих, щодо яких законодавством України встановлено обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності.


Стаття 314. Умови пересилання громадянами товарів у міжнародних поштових відправленняхСтаття 265. Умови пересилання громадянами товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Громадяни мають право пересилати товари у міжнародних поштових відправленнях у порядку, встановленому статтями 179 - 183 цього Кодексу, крім товарів, заборонених до такого пересилання. При цьому загальна вартість товарів, що пересилаються, не повинна перевищувати розміру, встановленого нормативно-правовими актами України.
-741- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357):

У статті 314:
У частині першій статті 314 вилучити друге речення і цифру 183 замінити цифрою 180.


Враховано
Громадяни мають право пересилати товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у порядку, встановленому статтями 157-159 цього Кодексу, крім товарів, заборонених до такого пересилання.

Обмеження щодо вартості товарів та перелік товарів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Частину другу викласти в новій редакції:
"Обмеження щодо вартості та обсягів товарів, а також перелік товарів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, встановлюються цим Кодексом та іншими законодавчими актами України".
Враховано
Обмеження щодо вартості та обсягів товарів, а також перелік товарів, заборонених до пересилання у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Стаття 315. Визначення митної вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України
-742- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Назву та текст статті 315 викласти в новій редакції:
"Стаття 315. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів


ВрахованоСтаття 266. Визначення вартості товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів

Митна вартість товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, визначається митними органами відповідно до положень цього Кодексу.
Митна вартість товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів визначається на підставі заяви власника цих товарів чи уповноваженої ним особи за умови надання підтверджуючих документів (товарних чеків, ярликів тощо), які можна ідентифікувати з наявними товарами. При визначенні митної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі, крім вартості самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.

Митна вартість товарів, які переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування митних платежів визначається на підставі заяви власника цих товарів чи уповноваженої ним особи за умови надання підтверджуючих документів (товарних чеків, ярликів тощо), які можна ідентифікувати з наявними товарами. При визначенні митної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі, крім вартості самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.


За відсутності таких підтверджень або у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно заявленої вартості, митні органи визначають митну вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари".

За відсутності таких підтверджень або у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно заявленої вартості, митні органи визначають митну вартість самостійно, на підставі ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари.

ГЛАВА 45.
Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться громадянами за межі митної території України


ГЛАВА 44
Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться громадянами за межі митної території України

Стаття 316. Звільнення від сплати вивізного мита, інших податків і зборів з товарів, які вивозяться громадянами за межі митної території України
-743- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 316 вилучити.
Враховано


Із товарів, які вивозяться громадянами за межі митної території України і загальна вартість та кількість яких не перевищує товарної партії, не справляється вивізне мито, інші податки та збори. Товарна партія визначається Кабінетом Міністрів України.
-744- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Доповнити статтю 316 після слів "інші податки та збори" словами "крім товарів, які вивозяться за спеціальними дозволами, в яких є оцінка товару".
Відхилено
стаття вилученаСтаття 317. Умови вивезення громадянами товарів у обсягах, що перевищують товарну партію
-745- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 317 викласти в новій редакції:
"Стаття 317. Умови вивезення громадянами товарів за межі митної території України

ВрахованоСтаття 267. Умови вивезення громадянами товарів за межі митної території України

Вивезення за межі митної території України товарів, загальна вартість та кількість яких перевищує товарну партію, здійснюється у порядку та на умовах, установлених чинним законодавством України для суб'єктів господарської діяльності.
Вивезення товарів за межі митної території України громадянами здійснюється у порядку та на умовах, установлених законодавством України для підприємств.


Вивезення товарів за межі митної території України громадянами здійснюється у порядку та на умовах, установлених законодавством України для підприємств.


Дія частини першої цієї статті не застосовується у випадках вивезення громадянами за межі України товарів:
Дія частини першої цієї статті не поширюється на:

Дія частини першої цієї статті не поширюється на:
1) товари, сукупна вартість яких не перевищує еківваленту 100 доларів США;

1) у зв'язку з виїздом з України на інше постійне місце проживання;
1) товари, які вивозяться (пересилаються) у зв'язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання;

2) товари, які вивозяться (пересилаються) у зв'язку з виїздом за межі України на постійне місце проживання;

2) які входять до складу спадщини, відкритої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови її підтвердження органами, що вчиняють нотаріальні дії, та сплати державного мита;
2) товари, які входять до складу спадщини, відкритої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії, та сплати державного мита;

3) товари, які входять до складу спадщини, оформленої в Україні на користь громадянина-нерезидента, за умови підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії, та сплати державного мита;


3) особистого користування, які тимчасово вивозяться за межі митної території України під зобов'язання про їх зворотне ввезення;
3) товари, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення;

4) товари, які тимчасово вивозяться (пересилаються) за межі митної території України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення;


4) які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення або з метою транзиту через митну територію України, що підтверджується відповідними документами;
4) товари, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами;

5) товари, які були тимчасово ввезені на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, що підтверджується відповідними документами;

5) культурних цінностей за дозволами Міністерства культури і мистецтв України, Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України та уповноважених ними органів;
5) товари, одержані громадянами-нерези-дентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами;

6) товари, одержані громадянами-нерезидентами у вигляді призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами;

6) одержаних громадянами-нерезидентами призів і нагород за участь у змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо, які проводяться на території України, що підтверджується відповідними документами;
6) товари особистого користування, у тому числі предмети початкового облаштування, придбані в Україні громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України, що вивозяться (пересилаються) цими громадянами у зв'язку з їх остаточним виїздом за межі України;

7) товари особистого користування, у тому числі предмети початкового облаштування, придбані в Україні громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України, що вивозяться (пересилаються) цими громадянами у зв'язку з їх остаточним виїздом за межі України;

7) особистого користування, у тому числі предметів початкового облаштування, придбаних в Україні громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України, що вивозяться цими громадянами у зв'язку з їх остаточним виїздом за межі України;
7) товари, придбані громадянами-нерезидентами на території України, загальна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами під час в'їзду в Україну, за умови подання відповідних документів;

8) товари, придбані громадянами-нерезидентами на території України, загальна вартість яких не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної цими громадянами під час в'їзду в Україну, за умови подання відповідних документів;

8) придбаних громадянами-нерезидентами на території України загальною вартістю, що не перевищує суми іноземної валюти, ввезеної під час в'їзду в Україну, за умови подання відповідних документів;
8) товари, призначені для особистого користування, що вивозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України".


9) товари, призначені для особистого користування, що вивозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України;

9) що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України, на суму, що не перевищує 80 процентів одержаного доходу або стипендії за час роботи чи навчання в Україні за умови подання відповідних документів.
-746- Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
Н.д.Сацюк В.М. (Реєстр.картка №362)
Статті 268 і 269 пропонується доповнити відповідними положеннями щодо вивезення-ввезення (пересилання) речей повсякденного особистого користування, які знаходяться в користуванні громадянина на день виїзду-в'їзду (пересилання), таки як: білизна, верхня одежа, взуття тощо без стягування митних платежів.
Відхилено10) товари, що вивозяться громадянами-нерезидентами у зв'язку з остаточним виїздом за межі України, на суму, що не перевищує 80 процентів доходу, одержаного за час роботи чи навчання в Україні за умови подання відповідних документів.

Стаття 318. Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території окремих товарів
-747- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 318 вилучити.

Відхилено

Стаття 268. Обмеження щодо вивезення громадянами за межі митної території окремих товарів

Не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:


Не допускається вивезення громадянами за межі митної території України незалежно від загальної вартості:

1) товарів, щодо яких відповідно до законодавства України застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту;


1) товарів, щодо яких відповідно до законодавства України застосовуються заходи тарифного та нетарифного регулювання експорту;

2) товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування;


2) товарів, на які встановлено державні дотації, крім предметів особистого користування;

3) товарів промислового призначення (обладнання, комплектуючі вироби, матеріали тощо) згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;


3) товарів промислового призначення (обладнання, комплектуючі вироби, матеріали тощо) згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

4) дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження.
-748- Національний банк України
Стосовно пункту 4 статті 318 -вважаємо за доцільне встановити для громадян граничні норми щодо вивезення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них без дозволу, а також за дозволом.
Враховано
Вивезення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження дозволяється у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

ГЛАВА 46.
Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну територію України


ГЛАВА 45
Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну територію України

Стаття 319. Умови звільнення від оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну територію України
-749- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Назву та текст статті 319 викласти в новій редакції:

Враховано
частково


Стаття 269. Умови ввезення громадянами товарів на митну територію України

Товари, які ввозяться громадянами на митну територію України, в обсязі, що не перевищує товарної партії, не обкладаються митом, податками та зборами. Товарна партія визначається Кабінетом Міністрів України.
"Стаття 319. Умови ввезення громадянами товарів на митну територію України
Товари, які ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають оподаткуванню в порядку, встановленому для підприємств, та на умовах, визначених законодавством України.


Товари, які ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають оподаткуванню в порядку, встановленому для підприємств, та на умовах, визначених законами України.


Дія частини першої цієї статті не поширюється на:
товари, сукупна вартість яких не перевищує еквіваленту 100 доларів США;
товари особистого користування, що тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами на митну територію України під письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення;

Дія частини першої цієї статті не поширюється на:
1) товари, сукупна вартість яких не перевищує еквіваленту 100 доларів США;
2) товари особистого користування, що тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами-нерезидентами на митну територію України під письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення;


товари, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну;
товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України;
товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за межами митної території України на користь резидента, у разі підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні;

3) товари, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну;
4) товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України;
5) товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини, відкритої за межами митної території України на користь резидента, у разі підтвердження складу спадщини органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження підлягає легалізації у консульських установах України, що діють у відповідній країні;


товари, одержані громадянами - резидентами у вигляді нагород і призів на змаганнях, конкурсах, фестивалях за межами митної території України, за умови документального підтвердження факту нагородження, засвідченого консульською установою України у відповідній державі;
товари, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення і ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації".

6) товари, одержані громадянами - резидентами у вигляді нагород і призів на змаганнях, конкурсах, фестивалях за межами митної території України, за умови документального підтвердження факту нагородження, засвідченого консульською установою України у відповідній державі;
7) товари, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов'язання про їх зворотне ввезення і ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації.


-750- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ч.1 статті 269 не враховує вимог пункту 1 частини 2 ст.92, ч.IV ст.13, ст.158 Конституції України, Закону України "Про нотаріат", суперечить вимогам ст.3, 14 Закону України "Про систему оподаткування", оскільки лише законами України регулюються ці питання, ст.1 "Про порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо оподаткування".
Не є предметом регулювання Митного кодексу - врегульовано в податковому законодавстві.
Пропоную статтю 269 вилучити.
Відхилено-751- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
В частині статті 269 проекту Митного кодексу слово "законодавство" пропонується замінити словами "законами про оподаткування", так як згідно п.1 ч.2 ст.92 Конституції України система оподаткування, податки і збори встановлюються виключно законами України.
Враховано
частково-752- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Доповнити Кодекс статтею 319-1 такого змісту:
"Стаття 319-1. Звільнення від оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України громадянами
Громадяни можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України без сплати податків, установлених на імпорт, у таких кількостях з розрахунку на одну особу:
а) 2 літри вина та 1 літр міцних алкогольних напоїв;
б) 200 цигарок або 50 сигар, або 250 грамів тютюну, або набір таких виробів загальною вагою не більше 250 грамів.
Алкогольні напої та тютюнові вироби, зазначені у частині першій цієї статті, звільняються від оподаткування за умови, що вони:
- ввозяться на митну територію України громадянами, які досягли 18-річного віку;
- переміщуються через митний кордон України у супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадян.
Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не звільняються від оподаткування, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш, ніж 24 години."
Враховано
частково
Стаття 270. Звільнення від оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України громадянами

Громадяни можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України без сплати податків, установлених на імпорт, у таких кількостях з розрахунку на одну особу:
а) 2 літри вина та 1 літр міцних алкогольних напоїв;
б) 200 цигарок або 50 сигар, або 250 грамів тютюну, або набір таких виробів загальною вагою не більше 250 грамів.
Алкогольні напої та тютюнові вироби, зазначені у частині першій цієї статті, звільняються від оподаткування за умови, що вони:
- ввозяться на митну територію України громадянами, які досягли 18-річного віку;
- переміщуються через митний кордон України у супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадян.
Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не звільняються від оподаткування, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш, ніж 24 години.

Стаття 320. Умови ввезення на митну територію України товарів в обсягах, що перевищують товарну партію
-753- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 320 вилучити.
Враховано


Ввезення на митну територію України товарів в обсягах, що перевищують товарну партію, здійснюється у порядку та на умовах, установлених законами України з питань оподаткування суб'єктів господарської діяльності.
Дія частини першої цієї статті не поширюється на випадки, коли на митну територію України громадянами ввозяться товари:
1) особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту;
2) особистого користування, що були попередньо вивезені за межі митної території України під зобов'язання про їх зворотне ввезення;
3) у зв'язку з в'їздом на постійне місце проживання в Україну;
4) особистого користування, у тому числі предмети початкового облаштування, що ввозяться громадянами-нерезидентами, які користуються пільгами згідно з міжнародними договорами України;
5) одноразово на суму, що не перевищує 50 процентів заробітної плати за час службового відрядження за межами України, терміном не менше 6 місяців (у тому числі транспортні засоби в кількості не більше одного на особу);
6) що входять до складу спадщини, відкритої за межами митної території України на користь громадянина-резидента, за умови її підтвердження органами, які вчиняють нотаріальні дії у країні відкриття спадщини, засвідченого консульською установою України у відповідній країні;
7) нагороди і призи, одержані громадянами-резидентами на змаганнях, конкурсах, фестивалях за межами України, за умови документального підтвердження факту нагородження, засвідченого консульською установою України у відповідній країні.

Стаття 321. Умови ввезення громадянами товарів на територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту
-754- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 321 викласти в новій редакції:
"Умови тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту

Враховано
Стаття 271. Умови тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту

Товари загальною вартістю та кількістю, що перевищує товарну партію, які тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення, а також з метою транзиту через митну територію України, пропускаються на митну територію України за умови внесення митному органу митної застави у розмірі, що дорівнює сумі податків та зборів, встановлених на імпорт цих товарів в Україну.
Товари, що підлягають оподаткуванню, які тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, а також з метою транзиту, пропускаються на митну територію України за умови надання митному органу фінансових гарантій. Види фінансових гарантій, умови і порядок їх надання та повернення визначаються Державною митною службою України.

Товари, що підлягають оподаткуванню, які тимчасово ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, а також з метою транзиту, пропускаються на митну територію України за умови надання митному органу фінансових гарантій. Види фінансових гарантій, умови і порядок їх надання та повернення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Повернення митної застави в повному обсязі здійснюється митним органом за умови виконання зобов'язання про зворотне вивезення товарів за межі митної території України у строк, зазначений у такому зобов'язанні, чи завершення процедури транзиту через митну територію України, тобто під час вивезення або після вивезення товарів за межі митної території України.
У разі порушення зобов'язання про зворотне вивезення за межі митної території України або транзиту через митну територію України товарів, зазначених у частині першій цієї статті, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, надані фінансові гарантії вилучаються для забезпечення стягнення".

У разі порушення зобов'язання про зворотне вивезення за межі митної території України або транзиту через митну територію України товарів, зазначених у частині першій цієї статті, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, надані фінансові гарантії вилучаються для забезпечення стягнення.

У разі порушення строків виконання зобов'язання про зворотне вивезення товарів за межі митної території України чи транзиту через митну територію України, за винятком випадків, коли таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, внесена митна застава поверненню не підлягає.ГЛАВА 47.
Ввезення і вивезення культурних цінностей через митний кордон України
-755- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Главу 47 з проекту вилучити, оскільки питання, пов'язані з митним контролем при переміщенні культурних цінностей визначені Законом України від 21.09.99 №10680-ХІІ "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".


Враховано
Стаття 322. Визначення культурних цінностей
-756- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статтю 322 викласти в такій редакції:
Відхилено
главу 47 вилученоКультурні цінності - предмети світського або релігійного характеру, що мають наукове, художнє, історичне або інше культурне значення і підлягають охороні та збереженню відповідно до законодавства України. Перелік культурних цінностей встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
"Вивезення і ввезення культурних цінностей через митний кордон визначається Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".Стаття 323. Органи державного регулювання і контролю за вивезенням і ввезенням культурних цінностей
Міністерство культури і мистецтв України, Державна митна служба України, Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України та підпорядковані їм органи в межах своєї компетенції виконують функції державного регулювання і контролю за вивезенням і ввезенням, тимчасовим вивезенням і тимчасовим ввезенням культурних цінностей.
Виконання ними зазначених функцій провадиться у взаємодії з Національною комісією з питань повернення в Україну культурних цінностей, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, правоохоронними органами.
Стаття 324. Компетенція митних органів щодо забезпечення контролю за вивезенням і ввезенням культурних цінностей

Центральний апарат Державної митної служби України, реґіональні митниці, митниці та спеціалізовані митні управління і організації разом з Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України та уповноваженими ними органами відповідно до норм і положень цього Кодексу, інших актів законодавства України та міжнародних угод України здійснюють контроль за вивезенням і ввезенням культурних цінностей через митний кордон України.
Стаття 325. Державна експертиза культурних цінностей
Культурні цінності, заявлені до вивезення, тимчасового вивезення, а також повернуті на митну територію України після тимчасового вивезення, підлягають обов'язковій державній експертизі.
Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей визначається Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.
-757- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Абзац 2 статті 325 доповнити словами "...та Національною комісією з питань повернення на Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України".
ВідхиленоСтаття 326. Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей
У разі прийняття уповноваженими органами Міністерства культури і мистецтв України, Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України рішення про можливість вивезення культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення або тимчасового вивезення культурних цінностей.
Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей через митний кордон України.
Вивезення культурних цінностей без зазначеного у цій статті свідоцтва забороняється.
Зразки свідоцтва на право вивезення відповідних культурних цінностей затверджуються Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України за погодженням з Державною митною службою України.
Стаття 327. Порядок вивезення культурних цінностей особами, які володіють дипломатичними привілеями чи імунітетом
Порядок вивезення культурних цінностей, встановлений цим Кодексом, поширюється на осіб, які володіють дипломатичними привілеями чи імунітетом.
Особистий вантаж зазначених осіб може бути підданий митному огляду відповідно до законодавства України і міжнародних угод.
Стаття 328. Порядок ввезення культурних цінностей
Культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають митному контролю і реєстрації в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України, Державною митною службою України та Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України. Під час ввезення культурних цінностей на територію України митному органу подається свідоцтво про законність їх вивезення з держави походження, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. У разі відсутності такого свідоцтва ввезені культурні цінності підлягають затриманню митними органами до встановлення їх власника (володільця) й одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник.
Стаття 329. Культурні цінності, ввезення яких забороняється
Відповідно до міжнародних угод України або у зв'язку із запитом компетентних органів іноземних держав ввезення культурних цінностей, стосовно яких оголошено розшук, забороняється. Такі культурні цінності підлягають затриманню митними органами з метою їх подальшого повернення законним власникам у встановленому порядку.
Дія цієї статті поширюється також на контрафактні примірники художніх творів.
Стаття 330. Порядок тимчасового ввезення культурних цінностей
Культурні цінності, що тимчасово ввозяться в Україну, підлягають митному контролю та реєстрації у порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України, Державною митною службою України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.Культурні цінності, що тимчасово ввозяться в Україну з метою культурного співробітництва і є власністю іноземних держав, іноземних фізичних та юридичних осіб, перебувають під охороною України, на них поширюється дія законодавства України про охорону культурної спадщини та норми цього Кодексу. Надання державних гарантій щодо охорони зазначених культурних цінностей здійснюється в кожному окремому випадку відповідно до міжнародних угод України або рішень Кабінету Міністрів України на умовах додержання принципу взаємності.


Стаття 331. Транзит культурних цінностей
Транзит культурних цінностей через територію України регулюється цим Кодексом, іншими законодавчими актами України та міжнародними угодами України.
Стаття 332. Вивезення культурних цінностей їх авторами
Автор або інша особа, що має авторське право, незалежно від того, виїжджають вони за межі України на постійне проживання чи тимчасово, мають право вивезти створені ними культурні цінності в будь-якій кількості у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими актами законодавства України.
Особи, які вивозять за життя автора або протягом п'ятдесяти років після його смерті створені ним культурні цінності, зобов'язані підтвердити законність володіння ними.
Стаття 333. Порядок використання культурних цінностей, затриманих митними органами чи конфіскованих судами за поданням митних органів
Культурні цінності, в тому числі вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затримані митними органами чи конфісковані судами за поданням митних органів у разі спроби їх незаконного вивезення, передаються безоплатно Міністерству культури і мистецтв України або Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України, які забезпечують зберігання цих культурних цінностей, їх експертизу і публікацію з метою уточнення права власності на них.

Після встановлення права власності на зазначені культурні цінності вони передаються в установленому порядку їх законному власнику чи уповноваженій ним особі.
Витрати на зберігання та експертизу культурних цінностей відшкодовуються за рахунок власника, якщо інше не передбачено рішенням суду.
У разі коли затримані чи конфісковані за рішенням суду культурні цінності обертаються в доход держави згідно із законодавством України, Міністерство культури і мистецтв України, Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України вирішують питання про безоплатну передачу цих культурних цінностей для постійного зберігання до державних музейного, бібліотечного та національного архівного фондів або релігійних об'єднань.

Культурні цінності, затримані митними органами, а також конфісковані судами за поданням митних органів та не передані для постійного зберігання державним музеям, архівним установам, бібліотекам, іншим державним сховищам культурних цінностей або релігійним об'єднанням, підлягають реалізації в установленому порядку. Кошти від реалізації зазначених культурних цінностей спрямовуються на розвиток митних органів та соціальне забезпечення працівників митних органів і перераховуються на рахунок Державної митної служби України. Порядок розподілу і використання цих коштів визначає Кабінет Міністрів України.

-758- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Доповнити Кодекс розділом ІХ-І в такій редакції:
РОЗДІЛ ІХ-І. Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
"Глава 47.1. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
Враховано
частково
РОЗДІЛ Х. Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності

ГЛАВА 46
Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності


Стаття 333.1. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

Стаття 272. Порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності


Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності здійснюється у порядку, встановленому цим Кодексом, законами України.


Стаття 333.2. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, які є об'єктами права інтелектуальної власності

Стаття 273. Заходи митних органів щодо контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, які є об'єктами інтелектуальної власності


Правовласник, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної власності, має право подати заяву до Державної митної служби України про реєстрацію товару, що містить об'єкт права інтелектуальної власності.

Власник прав на об'єкт інтелектуальної власності, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт інтелектуальної власності, має право подати заяву до Державної митної служби України про реєстрацію товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності.


Державна митна служба України веде реєстр товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

Державна митна служба України веде реєстр товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності.


Порядок реєстрації товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, включаючи форму заяви правовласника, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подачі та розгляду заяви, порядок ведення реєстру визначається Кабінетом Міністрів України. За реєстрацію товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, за продовження строку такої реєстрації, а також за внесення змін до реєстру товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, справляються митні збори.

Порядок реєстрації товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, включаючи форму заяви власника прав на об'єкт інтелектуальної власності, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подачі та розгляду заяви, порядок ведення реєстру визначається Кабінетом Міністрів України. За реєстрацію товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, за продовження строку такої реєстрації, а також за внесення змін до реєстру товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, справляються митні збори.


Перелік товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності та можуть бути включені до реєстру, встановлюється Державною митною службою України.
Після реєстрації відповідного товару у реєстрі Державної митної служби України митні органи України вживають заходів щодо попередження ввезення на митну територію України контрафактних товарів.

Після реєстрації відповідного товару у реєстрі Державної митної служби України митні органи України вживають заходів щодо попередження переміщення через митний кордон України контрафактних товарів.


Для забезпечення митного контролю при ввезенні на митну територію України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, інформація про зареєстровані товари надсилається до усіх митних органів України.

Для забезпечення митного контролю при переміщенні через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, інформація про зареєстровані товари надсилається до усіх митних органів України.Стаття 333.3. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності

Стаття 274. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власностіЯкщо митний орган виявляє ознаки того, що товари, пред'явлені для митного контролю та митного оформлення, є контрафактними, їх митне оформлення призупиняється. Такі товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або складах митних органів.

Якщо митний орган на основі даних реєстру товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, який ведеться Державною митною службою України, виявляє ознаки того, що товари, пред'явлені для митного контролю та митного оформлення, є контрафактними, їх митне оформлення призупиняється. Такі товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або на складах митних органів.


Рішення про призупинення митного оформлення терміном на 15 робочих днів із можливістю наступного продовження не більш ніж на 15 робочих днів, приймає начальник митного органу або особа, що його заміщує.

Рішення про призупинення митного оформлення строком на 15 календарних днів із можливістю наступного продовження не більше, ніж на 15 календарних днів, приймає начальник митного органу або особа, що його заміщує.


Митний орган повідомляє декларанта про причини призупинення митного оформлення не пізніше наступного робочого дня після того, як було прийнято рішення про таке призупинення, а також повідомляє декларанту найменування та адресу правовласника.
З дозволу митного органу правовласник і декларант можуть брати проби і зразки товарів, у відношенні яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення і направляти їх на експертизу.
Відшкодування витрат митних органів, власників складів тимчасового зберігання, декларанта та інших осіб у разі призупинення митного оформлення товарів, зазначених у цій статті, здійснюється за рахунок правовлас

Не пізніше наступного робочого дня після дати прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, митний орган повідомляє відповідного власника прав на об'єкт інтелектуальної власності про факт переміщення через митний кордон України цих товарів, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу власника прав на об'єкт інтелектуальної власності. В повідомленні власникові прав на об'єкт інтелектуальної власності зазначається, митне оформлення яких саме товарів призупинене, заявлена декларантом митна вартість цих товарів, найменування та адреса власника зазначених товарів, а також інша необхідна інформація.


ника. Порядок відшкодування зазначених витрат, а також прядок розпорядження контрафактними товарами визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 333-4. Взаємодія митних органів з іншими державними органами у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Власник прав на об'єкт інтелектуальної власності та декларант з дозволу митного органу можуть брати проби і зразки товарів, у відношенні яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і направляти їх на експертизу. Митному органові повинні надаватися копії відповідних експертних висновків.


При здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, митні органи взаємодіють з іншими державними органами, уповноваженими у сфері захисту прав інтелектуальної власності, в порядку, що, визначається законодавством України."
-759- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Враховано
Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, контрафактність товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджена, митний орган в установленому цим Кодексом порядку порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення вилучаються для забезпечення конфіскації.Ст.273 викласти в іншій редакції - вона суперечить статтям 41, 54, 92 Конституції України, Закону України "Про власність", Цивільному кодексу України, а також іншим законам України. Обмежується право власності. Захист інтелектуальної власності гарантується Конституцією України та спеціальним законодавством:
"Якщо митний орган виявляє ознаки того, що товари, пред'явлені для митного контролю та митного оформлення, є контрафактними, або внесені до реєстру товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, який ведеться Державною митною службою, їх митне оформлення призупиняється. Такі товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або складах митних органів.
частково
Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, контрафактність товарів, щодо яких приймалося рішення про призупинення митного оформлення, не буде підтверджена, ці товари підлягають митному оформленню звичайним порядком.
Відшкодування витрат, пов'язаних з призупиненням митного оформлення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок власника прав на об'єкт інтелектуальної власності. Порядок відшкодування зазначених витрат, а також порядок розпорядження контрафактними товарами після їх конфіскації визначається Кабінетом Міністрів України.


Митний орган повідомляє правовласника про призупинення митного оформлення товарів, що вважаються контрафактними, та декларанта про причини призупинення митного оформлення не пізніше наступного робочого дня після того, як було прийнято рішення про таке призупинення, а також повідомляє декларанту найменування та адресу правовласника. В повідомленні правовласнику вказується, митне оформлення яких товарів призупинене, заявлена декларантом митна вартість цих товарів, найменування та адреса власника зазначених товарів, а також інша необхідна інформація.
Рішення про призупинення митного оформлення приймає начальник митного органу або особа, що його заміщує.
Протягом 2-х робочих днів з моменту отримання правовласником повідомлення про призупинення митного оформлення товарів, правовласник зобов'язаний надати гарантійний лист щодо відшкодування можливих витрат митного органу та декларанта, які виникають через призупинення митного оформлення товарів. Форма та порядок надання такого гарантійного листа визначаються Кабінетом Міністрів України. В разі ненадання гарантійного листа у встановлений в цій статті термін, митний орган зобов'язаний продовжити митне оформлення товарів.
В разі надання правовласником гарантійного листа у встановлений термін, призупинення митного оформлення товарів триває до надання правовласником ухвали про порушення провадження у справі про порушення прав інтелектуальної власності декларантом. В разі, якщо правовласник не надав протягом 10 робочих днів починаючи з дня отримання повідомлення про факт призупинення митного оформлення товарів ухвалу про порушення провадження у справі про порушення прав інтелектуальної власності декларантом, митне оформлення товарів продовжується.
Якщо вищевказана ухвала суду була надана правовласником митному органу протягом встановленого терміну, то митний орган, за заявою правовласника, може продовжити призупинення митного оформлення товарів до винесення рішення або ухвали суду, але не більше ніж на 10 робочих днів. Якщо по закінченні термінів, визначених в цій статті для призупинення митного оформлення товарів, митний орган не отримав рішення або ухвалу суду щодо товарів, митне оформлення яких призупинене, він повинен продовжити митне оформлення таких товарів.
Відшкодування витрат митних органів, власників складів тимчасового зберігання, декларанта та інших осіб у разі зупинення митного оформлення товарів, зазначених у цій статті, здійснюється за рахунок правовласника. Порядок відшкодування зазначених витрат, а також порядок розпорядження контрафактними товарами визначається Кабінетом Міністрів".


Стаття 275. Взаємодія митних органів з іншими державними органами у сфері захисту інтелектуальної власності
При здійсненні контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, митні органи взаємодіють з іншими державними органами, уповноваженими у сфері захисту інтелектуальної власності, в порядку, що, визначається законодавством України.

РОЗДІЛ X
Справляння мита з товарів, що переміщуються через митний кордон України. Митний тариф України
-760- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Розділ Х - мито, митний тариф України, ставки мита, їх види та порядок встановлення повинні визначатися спеціальним законодавчим актом.
Враховано


РОЗДІЛ XІ.
Справляння мита з товарів, що переміщуються через митний кордон України. Митний тариф України


ГЛАВА 48.
Мито. Митний тариф України. Ставки мита, їх види та порядок встановлення


ГЛАВА 47
Мито. Митний тариф України. Ставки мита, їх види та порядок встановлення

Стаття 334. Справляння мита з товарів, що переміщуються через митний кордон України
-761- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Назву та текст статті 334 викласти в новій редакції:
"Стаття 334. Мито
Враховано


Стаття 276. Мито

З товарів, що переміщуються через митний кордон України, справляється мито, якщо інше не передбачене цим Кодексом, законодавством України та міжнародними договорами України.
З товарів, що переміщуються через митний кордон України, справляється мито, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими законодавчими актами України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

З товарів, що переміщуються через митний кордон України, справляється мито, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими законодавчими актами України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.Мито являє собою загальнодержавний податок на товари, які переміщуються через митний кордон України".

Мито являє собою загальнодержавний податок на товари, які переміщуються через митний кордон України.

Стаття 335. Мито
-762- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статті 335 та 336 вилучити.
ВрахованоМито, що справляється митним органом, являє собою податок на товари, які переміщуються через митний кордон України.
Стаття 336. Митний тариф України


Митний тариф України - це систематизований згідно з Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності звід ставок мита, яке справляється з товарів, що переміщуються через митний кордон України.
Митний тариф України містить:
1) товарну номенклатуру;
2) ставки ввізного та вивізного мита, що нараховується на товари, внесені до товарної номенклатури;
3) заходи тарифних преференцій, що застосовуються Україною на підставі міжнародних угод та зобов'язань України;
4) заходи тарифних преференцій, що застосовуються Україною односторонньо на користь окремих країн, груп країн чи їх територій;
5) інші пільгові заходи, на підставі яких зменшуються ставки мита чи призупиняється справляння мита під час переміщення через митний кордон України окремих товарів.


Стаття 337. Ставки мита
-763- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Назву та текст статті 337 викласти в новій редакції:
"Стаття 337. Види ставок мита
ВрахованоСтаття 277. Види ставок мита

Мито на товари, що переміщуються через митний кордон України, нараховується за ставками Митного тарифу України, що діють на день подання митної декларації.
В Україні застосовуються такі види ставок мита:
адвалерні, що нараховуються у процентах до митної вартості товарів, з яких справляється мито;


В Україні застосовуються такі види ставок мита:
адвалерні, що нараховуються у процентах до митної вартості товарів, з яких справляється мито;

Ставки Митного тарифу єдині для всіх осіб, які переміщують товари через митний кордон України, незалежно від видів зовнішньо-торгівельних угод, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, законами України про оподаткування та міжнародними договорами.
специфічні, що нараховуються в установленому грошовому розмірі за одиницю товарів, з яких справляється мито;
комбіновані, що поєднують обидва зазначені види ставок."

специфічні, що нараховуються в установленому грошовому розмірі за одиницю товарів, з яких справляється мито;
комбіновані, що поєднують обидва зазначені види ставок.

Стаття 338. Види ставок мита
-764- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Назву та зміст статті 338 викласти в новій редакції:
"Стаття 338. Митний тариф України
Враховано

Стаття 278. Митний тариф України

В Україні застосовуються такі види ставок мита:
Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності звід ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.

Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності звід ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.

1) адвалерні, що нараховуються у процентах до митної вартості товарів, з яких справляється мито;
Митний тариф України містить Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності та ставки ввізного мита".

Митний тариф України містить Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності та ставки ввізного мита.

2) специфічні, що нараховуються в установленому грошовому розмірі за одиницю товарів, з яких справляється мито;
3) комбіновані, що поєднують обидва зазначені види ставок.
Стаття 339. Порядок установлення ставок мита


Стаття 279. Порядок установлення ставок мита

Граничні ставки Митного тарифу України встановлюються Верховною Радою України на основі принципів митно-тарифної політики України та зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України.

-765- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У частинах першій та другій статті 339 слова "Верховною Радою України" замінити словом "законом";

Враховано
Граничні ставки Митного тарифу України встановлюються законом на основі принципів митно-тарифної політики України та зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Зміна ставок Митного тарифу України щодо об'єктів оподаткування - товарів, які переміщуються через митний кордон України, здійснюється Кабінетом Міністрів України в межах, визначених Верховною Радою України.
доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту:
"Ставки Митного тарифу України встановлюються на базі класифікаційної схеми побудови товарних підкатегорій Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
Враховано


Ставки Митного тарифу України встановлюються на базі класифікаційної схеми побудови товарних підкатегорій Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Ставки мита не можуть змінюватися для окремих осіб, які переміщують товари через митний кордон України.
Забороняється зменшувати ставки мита для окремих осіб і за окремими контрактами, або звільняти окремих осіб від сплати мита та переносити терміни його сплати".

Забороняється зменшувати ставки мита для окремих осіб і за окремими контрактами, або звільняти окремих осіб від сплати мита.


-766- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Абз.4 статті 339 викласти в редакції:
"При цьому забороняється зменшувати ставки мита для окремих юридичних та фізичних осіб і за окремими контрактами або звільняти їх від сплати мита та переносити термін його сплати".
Враховано
частково


Стаття 340. Товарна номенклатура Митного тарифу України
-767- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 340 викласти в новій редакції:

Враховано
Стаття 280. Товарна номенклатура Митного тарифу України

Товарна класифікаційна схема Митного тарифу України (товарна номенклатура) базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.
"В основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів".


В основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.

Усі товари, що підлягають митному контролю та оподаткуванню, систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями і товарними субпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.


Усі товари, що підлягають митному контролю та оподаткуванню, систематизуються за розділами, групами, товарними позиціями і товарними субпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.

У чотиризначний цифровий код товарної номенклатури закладено основні відомості про товар та його місце в товарній номенклатурі. Перші два знаки означають товарну групу, другі два - відповідно товарну позицію. Чотиризначний цифровий код уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.
Для докладнішої товарної класифікації за межі чотиризначного цифрового коду використовуються п'ятий, шостий і наступні знаки цифрового коду.
ГЛАВА 49. Митно-тарифна рада України


ГЛАВА 48. Митно-тарифна рада України

Стаття 341. Митно-тарифна рада України
-768- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Назву статті 341 викласти у такій редакції:
"Стаття 341. Повноваження Митно-тарифної ради України"
Враховано

Стаття 281. Повноваження Митно-тарифної ради України

На Митно-тарифну раду України, що утворена при Кабінеті Міністрів України, покладається:


На Митно-тарифну раду України, що утворена при Кабінеті Міністрів України, покладається:

1) розроблення пропозицій щодо основних напрямів митно-тарифної політики України, включаючи встановлення, скасування або зміну ставок мита, надання тарифних пільг і преференцій, а також щодо внесення змін до номенклатури Митного тарифу України;


1) розроблення пропозицій щодо основних напрямів митно-тарифної політики України, включаючи пропозиції щодо встановлення, скасування або зміну митних ставок, надання тарифних пільг і преференцій, а також щодо внесення змін до номенклатури Єдиного Митного тарифу України;

2) підготовка та розгляд проектів законодавчих актів України і міжнародних договорів України з питань митно-тарифного регулювання;
-769- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 2 статті 341 викласти в такій редакції:"
2) участь у підготовці проектів законів, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України з питань митно-тарифного регулювання;".
-770- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В п.2 частини 1 статті 341 слова "та розгляд" вилучити, оскільки розгляд та прийняття законів належить виключно до компетенції Верховної Ради України.

Відхилено

Відхилено

(оскільки мова йде про проекти законів)
2) підготовка та розгляд проектів законодавчих актів України і міжнародних договорів України з питань митно-тарифного регулювання;

3) розроблення комплексу заходів тарифного регулювання, спрямованих на захист українського ринку та вітчизняного товаровиробника під час здійснення зовнішньо-торгівельних операцій.


3) розроблення комплексу заходів тарифного регулювання, спрямованих на захист українського ринку та вітчизняного товаровиробника під час здійснення зовнішньо-торгівельних операцій.


Функції робочого апарату Митнотарифної ради України здійснює Центральний апарат Державної митної служби України.
-771- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У частині другій статті 341 слова "Центральний апарат Державної митної служби України" замінити словами "Державна митна служба України".
Враховано

Функції робочого апарату Митно-тарифної ради України здійснює Державна митна служба України.

Положення про Митно-тарифну раду України та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.


Положення про Митно-тарифну раду України та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.


ГЛАВА 50. Види мита


ГЛАВА 49. Види мита


-772- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Доповнити кодекс статтею 341-1 такого змісту:
"Стаття 341-1. Види мита, що застосовуються в Україні
Враховано


Стаття 282. Види мита, що застосовуються в Україні


В Україні застосовуються такі види мита:
1) ввізне (імпортне);
2) вивізне (експортне);
3) сезонне;
4) особливі види:

В Україні застосовуються такі види мита:
1) ввізне (імпортне);
2) вивізне (експортне);
3) сезонне;
4) особливі види:


- спеціальне;
- антидемпінгове;
- компенсаційне".

спеціальне;
антидемпінгове;
компенсаційне.


Стаття 342. Ввізне (імпортне) мито


Стаття 283. Ввізне (імпортне) мито

Ввізне (імпортне) мито нараховується на товари під час їх ввезення на митну територію України.


Ввізне (імпортне) мито нараховується на товари під час їх ввезення на митну територію України.


Ввізне (імпортне) мито є диференційованим:

1) до товарів, що походять з країн, у торговельно-економічних відносинах з якими встановлено режим найбільшого сприяння, застосовуються ставки мита в межах граничних;


Ввізне (імпортне) мито є диференційованим:
1) до товарів, що походять з країн, у торговельно-економічних відносинах з якими встановлено режим найбільшого сприяння, застосовуються ставки мита в межах граничних;


2) до товарів, що походять з країн, у торговельно-економічних відносинах з якими не встановлено режиму найбільшого сприяння, або країна походження яких не визначена, застосовуються ставки мита, що перевищують граничні у співвідношенні, яке встановлюється Верховною Радою України.


2) до товарів, що походять з країн, у торговельно-економічних відносинах з якими не встановлено режиму найбільшого сприяння, або країна походження яких не визначена, застосовуються ставки мита, що перевищують граничні у співвідношенні, яке встановлюється законами України;


3) до товарів, що походять з держав, які разом з Україною утворюють митний союз або зону вільної торгівлі, а також до товарів, що походять з країн, які розвиваються і користуються національною системою преференцій України, застосовуються преференційні ставки мита.
-773- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У пункті 3 статті 342 слово "держав" замінити словом "країн".
-774- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У п.3 статті 342 виключити слова "...а також до товарів, що походять з країн, які розвиваються".

ВрахованоВідхилено

3) до товарів, що походять з країн, які разом з Україною утворюють митний союз або зону вільної торгівлі, а також до товарів, що походять з країн, які розвиваються і користуються національною системою преференцій України, застосовуються преференційні ставки мита.-775- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 342 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Ставки ввізного (імпортного) мита єдині для всіх осіб, які переміщують товари через митний кордон України, незалежно від видів зовнішньо-торгівельних угод, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, законами України про оподаткування та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано
Ставки ввізного (імпортного) мита єдині для всіх осіб, які переміщують товари через митний кордон України, незалежно від видів зовнішньо-торгівельних угод, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, законами України про оподаткування та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 343. Вивізне (експортне) мито
-776- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 343 викласти в такій редакції:
Враховано

Стаття 284. Вивізне (експортне) мито