Назва: Про внесення змін до Закону України"Про пенсійне забезпечення"
Автор: Верховна Рада України
Головний комітет: Президент України

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
1.

Закон України

Про внесення змін до Закону України
"Про пенсійне забезпечення"Проект
Закон України

Про внесення змін до Закону України
"Про пенсійне забезпечення"

2.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10; 1993 р., №29, ст.303) такі зміни:

1. У статті 8:

1) частину першу після слів "здійснюється з" доповнити словом "коштів";
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10; 1993 р., №29, ст.303) такі зміни:

1. У статті 8:

1) частину першу після слів "здійснюється з" доповнити словом "коштів";2) у частині другій:

у першому реченні слова "самостійною фінансово-банківською системою" замінити словами "некомерційною (неприбутковою) організацією, яка";

у другому реченні слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Верховною Радою України";

Пункт 2 статті 1 розділу І із Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" виключити.
Не враховано.
2) у частині другій:

у першому реченні слова "самостійною фінансово-банківською системою" замінити словами "некомерційною (неприбутковою) організацією, яка";

у другому реченні слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Верховною Радою України";


3) доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
"Фінансування витрат на виплату пенсій провадиться по всій території України щомісячно незалежно від надходжень коштів та соціально-економічного стану конкретних регіонів за рахунок перерозподілу коштів Пенсійного фонду України в межах країни. Забороняється розрив у строках фінансування витрат на виплату пенсій у різних адміністративно-територіальних одиницях".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
3) доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
"Фінансування витрат на виплату пенсій провадиться по всій території України щомісячно незалежно від надходжень коштів та соціально-економічного стану конкретних регіонів за рахунок перерозподілу коштів Пенсійного фонду України в межах країни. Забороняється розрив у строках фінансування витрат на виплату пенсій у різних адміністративно-територіальних одиницях".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

3.
2. Статтю 85 доповнити частиною другою такого змісту:

"Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною сумою у встановлені строки, але не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія".
2. Статтю 85 доповнити частиною другою такого змісту:

"Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною сумою у встановлені строки, але не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія".

3.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні