Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про прокуратуру''
Автор: Верховна Рада України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про прокуратуру"


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про прокуратуру"
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
I. Внести такі зміни до Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 22, ст. 229, N 50, ст. 474; 1995 р., N 11, ст. 71):


I. Внести такі зміни до Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 22, ст. 229, N 50, ст. 474; 1995 р., N 11, ст. 71):
3.
1. У статті 1:


1. У статті 1:
4.
у назві статті слово "Вищий" замінити словом "Прокурорський";


у назві статті слово "Вищий" замінити словом "Прокурорський";
5.
у тексті статті слово "Вищий" замінити словом "Прокурорський", слова "державними комітетами, відомствами, іншими" - словами "та іншими центральними органами виконавчої влади", слова "Урядом Автономної Республіки Крим" - словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим", а слова "народних депутатів" та "і розпорядчими" виключити.


у тексті статті слово "Вищий" замінити словом "Прокурорський", слова "державними комітетами, відомствами, іншими" - словами "та іншими центральними органами виконавчої влади", слова "Урядом Автономної Республіки Крим" - словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим", а слова "народних депутатів" та "і розпорядчими" виключити.
6.
2. Статтю 2 викласти у такій редакції:


2. Статтю 2 викласти у такій редакції:
7.
"Стаття 2. Генеральний прокурор України


"Стаття 2. Генеральний прокурор України
8.
Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік звітує перед Верховною Радою України про діяльність прокуратури. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.
-1- Президент України
Перше речення статті 2 викласти в такій редакції:
"Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України".

Друге речення частини першої статті 2 виключити.


-2- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У другому реченні частини першої статті 2 слово "звітує" замінити словом "інформує".
Враховано

Враховано частково


Враховано
Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік інформує Верховну Раду України про діяльність прокуратури. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.
9.
Генеральний прокурор України звільняється з посади також у разі:


Генеральний прокурор України звільняється з посади також у разі:
10.
закінчення строку, на який його призначено;


закінчення строку, на який його призначено;
11.
неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;


неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
12.
порушення вимог щодо несумісності;


порушення вимог щодо несумісності;
13.
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;


набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
14.
припинення його громадянства;


припинення його громадянства;
15.
подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.


подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.
16.
Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів - п'ять років".


Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів - п'ять років".
17.
3. У статті 4 слово "вищого" замінити словом "прокурорського", слова "територіального громадського самоврядування" - словами "самоорганізації населення", а слова "народних депутатів" виключити.


3. У статті 4 слово "вищого" замінити словом "прокурорського", слова "територіального громадського самоврядування" - словами "самоорганізації населення", а слова "народних депутатів" виключити.
18.
4. Статтю 5 викласти у такій редакції:


4. Статтю 5 викласти у такій редакції:
19.
"Стаття 5. Функції прокуратури


"Стаття 5. Функції прокуратури
20.
Прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно до Конституції України та цього Закону покладаються такі функції:


Прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно до Конституції України та цього Закону покладаються такі функції:
21.
1) підтримання державного обвинувачення в суді;


1) підтримання державного обвинувачення в суді;
22.
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;


2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
23.
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;


3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
24.
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.


4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.
25.
На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і цим Законом".


На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і цим Законом".
26.
5. У частині першій статті 7 перше речення, а також слово "інших" у другому реченні виключити, а слово "управління" замінити словами "органів місцевого самоврядування".


5. У частині першій статті 7 перше речення, а також слово "інших" у другому реченні виключити, а слово "управління" замінити словами "органів місцевого самоврядування".
27.
6. У статті 9:


6. У статті 9:
28.
у частині першій слова "її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради України" замінити словами "та її органів", слова "комітетів та відомств" - словами "та інших центральних органів виконавчої влади", а слова "Конституційного Суду України", "його Президії" виключити;


у частині першій слова "її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради України" замінити словами "та її органів", слова "комітетів та відомств" - словами "та інших центральних органів виконавчої влади", а слова "Конституційного Суду України", "його Президії" виключити;
29.
у частині другій слова "її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради, Уряду Автономної Республіки Крим, його Президії" замінити словами "та її органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим", а слова "народних депутатів" виключити;


у частині другій слова "її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради, Уряду Автономної Республіки Крим, його Президії" замінити словами "та її органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим", а слова "народних депутатів" виключити;
30.
у частині третій слова "місцевих органів управління" замінити словами "органів місцевого самоврядування", а слова "народних депутатів" виключити;


у частині третій слова "місцевих органів управління" замінити словами "органів місцевого самоврядування", а слова "народних депутатів" виключити;
31.
у частині четвертій слова "народних депутатів" виключити.


у частині четвертій слова "народних депутатів" виключити.
32.
7. Статтю 10 викласти у такій редакції:


7. Статтю 10 викласти у такій редакції:
33.
"Стаття 10. Координація діяльності по боротьбі зі злочинністю


"Стаття 10. Координація діяльності по боротьбі зі злочинністю
34.
Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори координують діяльність по боротьбі зі злочинністю органів внутрішніх справ, органів служби безпеки, органів податкової міліції, органів митної служби та інших правоохоронних органів.


Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори координують діяльність по боротьбі зі злочинністю органів внутрішніх справ, органів служби безпеки, органів податкової міліції, органів митної служби та інших правоохоронних органів.
35.
У цілях забезпечення координації діяльності органів, вказаних у частині першій цієї статті, прокурор скликає координаційні наради, організує робочі групи, витребує статистичну та іншу необхідну інформацію, а також бере участь в організації нарад Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією при Президенті України".


У цілях забезпечення координації діяльності органів, вказаних у частині першій цієї статті, прокурор скликає координаційні наради, організує робочі групи, витребує статистичну та іншу необхідну інформацію, а також бере участь в організації нарад Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією при Президенті України".
36.
8. У частині четвертій статті 12 слова "а в передбачених законом випадках - " замінити словом "або".


8. У частині четвертій статті 12 слова "а в передбачених законом випадках - " замінити словом "або".
37.
9. У частині другій статті 13 слова "Чорноморського флоту та" виключити.


9. У частині другій статті 13 слова "Чорноморського флоту та" виключити.
38.
10. Частину третю статті 15 виключити.


10. Частину третю статті 15 виключити.
39.
11. Частину третю статті 18 викласти у такій редакції:


11. Частину третю статті 18 викласти у такій редакції:
40.
"Рішення колегій доводяться до відома працівників органів прокуратури. В разі розбіжностей між прокурором і колегією він проводить в життя своє рішення, але зобов'язаний доповісти про це Генеральному прокурору України. Члени колегії можуть повідомити свою особисту думку Генеральному прокурору України, що може бути підставою для розгляду цих розбіжностей на колегії Генеральної прокуратури України".


"Рішення колегій доводяться до відома працівників органів прокуратури. В разі розбіжностей між прокурором і колегією він проводить в життя своє рішення, але зобов'язаний доповісти про це Генеральному прокурору України. Члени колегії можуть повідомити свою особисту думку Генеральному прокурору України, що може бути підставою для розгляду цих розбіжностей на колегії Генеральної прокуратури України".
41.
12. Назву глави 1 розділу III викласти у такій редакції:


12. Назву глави 1 розділу III викласти у такій редакції:
42.
"Глава 1. Нагляд за додержанням і застосуванням законів".


"Глава 1. Нагляд за додержанням і застосуванням законів".
43.
13. У назві та абзаці першому частини першої статті 19 слова "загального нагляду" замінити словами "нагляду за додержанням і застосуванням законів".


13. У назві та абзаці першому частини першої статті 19 слова "загального нагляду" замінити словами "нагляду за додержанням і застосуванням законів".
44.
14. У статті 20:


14. У статті 20:
45.
у частині першій:


у частині першій:
46.
абзац перший викласти у такій редакції:


абзац перший викласти у такій редакції:
47.
"При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право";


"При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право";
48.
у пункті 1 слова "державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування" замінити словами "органів державної влади та органів місцевого самоврядування";


у пункті 1 слова "державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування" замінити словами "органів державної влади та органів місцевого самоврядування";
49.
у частині другій:


у частині другій:
50.
у пункті 1 слова "Уряду Автономної Республіки Крим" замінити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим", слова "державних комітетів і відомств" - словами "та інших центральних органів виконавчої влади", а слова "народних депутатів" та "і розпорядчих" виключити;


у пункті 1 слова "Уряду Автономної Республіки Крим" замінити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим", слова "державних комітетів і відомств" - словами "та інших центральних органів виконавчої влади", а слова "народних депутатів" та "і розпорядчих" виключити;
51.
у пункті 2 слова "народних депутатів" виключити.


у пункті 2 слова "народних депутатів" виключити.
52.
15. Частину третю статті 22 викласти у такій редакції:


15. Частину третю статті 22 викласти у такій редакції:
53.
"Орган чи посадова особа можуть оскаржити припис вищестоящому прокурору, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом десяти днів, або до суду".


"Орган чи посадова особа можуть оскаржити припис вищестоящому прокурору, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом десяти днів, або до суду".
54.
16. Назву глави 2 викласти у такій редакції:


16. Назву глави 2 викласти у такій редакції:
55.
"Глава 2. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".


"Глава 2. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".
56.
17. У статті 29:


17. У статті 29:
57.
у назві слова "за законністю в діяльності органів, що ведуть боротьбу з злочинністю" виключити;


у назві слова "за законністю в діяльності органів, що ведуть боротьбу з злочинністю" виключити;
58.
у частині першій слова "дізнання, попереднього слідства та іншими органами, що ведуть боротьбу з злочинністю" замінити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".


у частині першій слова "дізнання, попереднього слідства та іншими органами, що ведуть боротьбу з злочинністю" замінити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".
59.
18. Назву статті 30 викласти у такій редакції:


18. Назву статті 30 викласти у такій редакції:
60.
"Стаття 30. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство".


"Стаття 30. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство".
61.
19. Статтю 31 виключити.


19. Статтю 31 виключити.
62.
20. У статті 32 слова "дізнання і попереднього слідства" замінити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство".


20. У статті 32 слова "дізнання і попереднього слідства" замінити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство".
63.
21. Назву глави 3 викласти у такій редакції:


21. Назву глави 3 викласти у такій редакції:
64.
"Глава 3. Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина або держави в суді".


"Глава 3. Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина або держави в суді".
65.
22. Доповнити главу 3 статтею 361 у такій редакції:


22. Доповнити главу 3 статтею 361 у такій редакції:
66.
"Стаття 361. Участь прокурора в розгляді справ у судах
-3- Президент України
Пропоную статтю 361 викласти у такій редакції:
"Стаття 361. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді
Враховано

"Стаття 361. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді
67.
Участь прокурора в розгляді справ у судах визначається цим та іншими законами України".
Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом.
Підставою представництва у суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан або з інших поважних причин самостійно захистити свої порушені чи оспорюванні права або реалізувати процесуальні повноваження, а інтересів держави - наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів в наслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою.
Формами представництва є:
звернення до суду з позовами або заявами про захист прав і свобод іншої особи, невизначеного кола осіб, прав юридичних осіб, коли порушуються інтереси держави, або про визнання незаконними правових актів, дій чи рішень, органів і посадових осіб;
участь у розгляді судами справ;
внесення апеляційного, касаційного подання на судові рішення або заяви про їх перегляд за нововиявленими обставинами .
Прокурор самостійно визначає підстави для представництва у судах, форму його здійснення і може здійснювати представництво в будь-якій стадії судочинства в порядку, передбаченому процесуальним законом".

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом.
Підставою представництва у суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан або з інших поважних причин самостійно захистити свої порушені чи оспорюванні права або реалізувати процесуальні повноваження, а інтересів держави - наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняються у відносинах між ними або з державою.
Формами представництва є:
звернення до суду з позовами або заявами про захист прав і свобод іншої особи, невизначеного кола осіб, прав юридичних осіб, коли порушуються інтереси держави, або про визнання незаконними правових актів, дій чи рішень органів і посадових осіб;
участь у розгляді судами справ;
внесення апеляційного, касаційного подання на судові рішення або заяви про їх перегляд за нововиявленими обставинами.
Прокурор самостійно визначає підстави для представництва у судах, форму його здійснення і може здійснювати представництво в будь-якій стадії судочинства в порядку, передбаченому процесуальним законом".
68.
23. У назві та тексті статті 37 слова "касаційне", "касаційного" і "касаційні" замінити відповідно словами "апеляційне, касаційне", "апеляційного, касаційного" і "апеляційні, касаційні".


23. У назві та тексті статті 37 слова "касаційне", "касаційного" і "касаційні" замінити відповідно словами "апеляційне, касаційне", "апеляційного, касаційного" і "апеляційні, касаційні".
69.
24. Статті 38 і 39 виключити.


24. Статті 38 і 39 виключити.
70.
25. Назву і частину першу статті 40 викласти у такій редакції:


25. Назву і частину першу статті 40 викласти у такій редакції:
71.
"Стаття 40. Зміна апеляційного, касаційного та окремого подання, відкликання справи із суду


"Стаття 40. Зміна апеляційного, касаційного та окремого подання, відкликання справи із суду
72.
Апеляційне, касаційне і окреме подання на вирок, рішення, ухвалу і постанову суду можуть бути доповнені або змінені прокурором, який їх вніс, а також прокурором вищого рівня до початку розгляду справи судом".


Апеляційне, касаційне і окреме подання на вирок, рішення, ухвалу і постанову суду можуть бути доповнені або змінені прокурором, який їх вніс, а також прокурором вищого рівня до початку розгляду справи судом".
73.
26. Статтю 41 виключити.


26. Статтю 41 виключити.
74.
27. Назву глави 4 викласти у такій редакції:


27. Назву глави 4 викласти у такій редакції:
75.
"Глава 4. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян".


"Глава 4. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян".
76.
28. У статті 49:


28. У статті 49:
77.
у частині першій слова "Президією Верховної Ради України або" виключити;


у частині першій слова "Президією Верховної Ради України або" виключити;
78.
у частинах п'ятій, шостій та сьомій слова "народних депутатів" виключити.


у частинах п'ятій, шостій та сьомій слова "народних депутатів" виключити.
79.
29. Статтю 501 викласти у такій редакції:


29. Статтю 501 викласти у такій редакції:
80.
"Стаття 501. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих


"Стаття 501. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих
81.
Прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку. Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до котрої включаються всі види оплати праці, на які нараховуються страхові внески, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії. За кожен повний рік роботи понад 10 років на цих посадах пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше 90 відсотків від суми місячного (чинного) заробітку.


Прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку. Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до котрої включаються всі види оплати праці, на які нараховуються страхові внески, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії. За кожен повний рік роботи понад 10 років на цих посадах пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше 90 відсотків від суми місячного (чинного) заробітку.
82.
Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.


Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.
83.
Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 та 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або на 60. Коригування зазначених виплат проводиться шляхом застосування коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин та вислугу років при призначенні пенсії враховуються в розмірах, встановлених на день звільнення з роботи, що дає право на даний вид пенсії.


Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 та 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або на 60. Коригування зазначених виплат проводиться шляхом застосування коефіцієнта загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин та вислугу років при призначенні пенсії враховуються в розмірах, встановлених на день звільнення з роботи, що дає право на даний вид пенсії.
84.
Працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менше 10 років, після досягнення чоловіками 55 років при загальному стажі роботи 25 років і більше, а жінками - 50 років при загальному стажі роботи 20 років і більше, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. За кожний рік загального стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку, з якого вона обчислюється.


Працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менше 10 років, після досягнення чоловіками 55 років при загальному стажі роботи 25 років і більше, а жінками - 50 років при загальному стажі роботи 20 років і більше, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. За кожний рік загального стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку, з якого вона обчислюється.
85.
До 20-річного стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугою років, зараховується час роботи на прокурорських посадах, перелічених у статті 56 цього Закону, в тому числі у військовій прокуратурі, стажистами в органах прокуратури, слідчими, суддями, на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ, офіцерських посадах Служби безпеки України, посадах державних службовців, які займають особи з вищою юридичною освітою, в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України працівникам, яким присвоєно класні чини, на виборних посадах у державних органах, на посадах в інших організаціях, якщо працівники, що мають класні чини, були направлені туди, а потім повернулися в прокуратуру, строкова військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.


До 20-річного стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугою років, зараховується час роботи на прокурорських посадах, перелічених у статті 56 цього Закону, в тому числі у військовій прокуратурі, стажистами в органах прокуратури, слідчими, суддями, на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ, офіцерських посадах Служби безпеки України, посадах державних службовців, які займають особи з вищою юридичною освітою, в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України працівникам, яким присвоєно класні чини, на виборних посадах у державних органах, на посадах в інших організаціях, якщо працівники, що мають класні чини, були направлені туди, а потім повернулися в прокуратуру, строкова військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.
86.
До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за умов, передбачених статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення".


До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за умов, передбачених статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення".
87.
Право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України.
-4- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Пропоную частину другу статті 501 після слів "Генеральної прокуратури України" доповнити словами а також особи, звільнені з прокурорсько-слідчих посад органів прокуратури за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників та у зв'язку з обранням їх на виборні посади органів державної влади чи місцевого самоврядування."
Враховано

Право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України, а також особи, звільнені з прокурорсько-слідчих посад органів прокуратури за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників та у зв'язку з обранням їх на виборні посади органів державної влади чи місцевого самоврядування.
88.
Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених частиною першою цієї статті, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.


Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених частиною першою цієї статті, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.
89.
Прокурорам і слідчим, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором, у тому числі на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу". Військові прокурори і слідчі військових прокуратур при звільненні з військової служби мають право на одержання пенсії відповідно до цієї статті або на одержання пенсії, встановленої законом для військовослужбовців.


Прокурорам і слідчим, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором, у тому числі на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу". Військові прокурори і слідчі військових прокуратур при звільненні з військової служби мають право на одержання пенсії відповідно до цієї статті або на одержання пенсії, встановленої законом для військовослужбовців.
90.
Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.


Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.
91.
Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами соціального захисту населення і виплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України.


Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами соціального захисту населення і виплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
92.
Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком.


Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком.
93.
За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншими законами. Пенсіонери і члени їхніх сімей, що проживають разом із ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію працівника прокуратури.


За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншими законами. Пенсіонери і члени їхніх сімей, що проживають разом із ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію працівника прокуратури.
94.
Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується у повному розмірі незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Прокурори і слідчі прокуратури, яким призначено пенсію за вислугу років і які працюють на прокурорсько-слідчих посадах, мають право одержувати заробітну плату відповідно до законодавства.


Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується у повному розмірі незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Прокурори і слідчі прокуратури, яким призначено пенсію за вислугу років і які працюють на прокурорсько-слідчих посадах, мають право одержувати заробітну плату відповідно до законодавства.
95.
Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати податку у розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи прокурором, слідчим прокуратури чи на посадах у науково-навчальних закладах прокуратури.


Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати податку у розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи прокурором, слідчим прокуратури чи на посадах у науково-навчальних закладах прокуратури.
96.
Членам сімей прокурора або слідчого (батькам, дружині, чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на момент смерті, призначається пенсія на випадок втрати годувальника, за наявності у нього стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 відсотків від середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї, 80 відсотків ( на двох і більше членів сім'ї.


Членам сімей прокурора або слідчого (батькам, дружині, чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на момент смерті, призначається пенсія на випадок втрати годувальника, за наявності у нього стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 відсотків від середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї, 80 відсотків ( на двох і більше членів сім'ї.
97.
Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у зв'язку з підвищенням заробітної плати відповідних категорій прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи.


Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у зв'язку з підвищенням заробітної плати відповідних категорій прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи.
98.
Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з числа працівників прокуратури, яким до набрання чинності цим Законом призначена пенсія за віком, вислугою років або за інвалідністю безпосередньо з прокурорсько-слідчих посад і посад у науково-навчальних закладах, незалежно від часу виходу на пенсію, за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.


Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з числа працівників прокуратури, яким до набрання чинності цим Законом призначена пенсія за віком, вислугою років або за інвалідністю безпосередньо з прокурорсько-слідчих посад і посад у науково-навчальних закладах, незалежно від часу виходу на пенсію, за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.
99.
На ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій вони вийшли на пенсію".


На ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій вони вийшли на пенсію".
100.
30. У частині третій статті 52 слова "народних депутатів" виключити.


30. У частині третій статті 52 слова "народних депутатів" виключити.
101.
31. У статті 55 слова "Президія Верховної Ради України" замінити словами "Кабінет Міністрів України".


31. У статті 55 слова "Президія Верховної Ради України" замінити словами "Кабінет Міністрів України".
102.
II. Перехідні положення


II. Перехідні положення
103.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
104.
2. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до формування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.


2. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до формування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні