Назва: про прожитковий мінімум
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
(30.04.99)
Закон України
Про прожитковий мінімум


Закон України
Про прожитковий мінімум
1.
Цей Закон відповідно до статті 46 Конституції України закладає правову основу для визначення прожиткового мінімуму як державного мінімального соціального стандарту.
-1- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Преамбулу викласти в такій редакції: "Цей Закон закладає правову основу для визначення прожиткового мінімуму та його врахування при встановленні громадянам державної гарантії рівня життя у відповідності до Конституції України"


враховано частково
Цей Закон відповідно до статті 46 Конституції України дає визначення прожитковому мінімуму, закладає правову основу для його встановлення, затвердження та врахування при реалізації державою конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень.


-2- Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Преамбулу викласти в такій редакції: "Цей Закон дає визначення прожитковому мінімуму, закладає механізми його встановлення та врахування в процесі реалізації державою конституційного права громадян на достатній життєвий рівень"


враховано частково

2.
Стаття 1. Основні терміни
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:3.
прожитковий мінімум - це вартісна величина споживчого кошика і сума податків та інших обов'язкових платежів, що сплачуються громадянином відповідно до законодавства з доходу, який відповідає вартості величини споживчого кошика;
-3- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Поміняти місцями частини першу і другу статті 1


відхилено


-4- Н.д.Кириленко В.А. (Реєстр.картка №321)
Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Основні положення
Прожитковий мінімум - це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров`я набору продуктів харчування (надалі - набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (надалі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (надалі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних та культурних потреб особистості.
Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу в середньому для всіх жителів України, а також окремо для тих, хто відносяться до основних соціальних та демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років;
дітей віком від 6 років до 18 років;
зайнятих;
безробітних;
людей, що втратили працездатність;
людей похилого віку."


враховано частково

Стаття 1. Основні положення
Прожитковий мінімум - це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров`я набору продуктів харчування (надалі - набір продуктів харчування), а також мінімального набору непродовольчих товарів (надалі - набір непродовольчих товарів) та мінімального набору послуг (надалі - набір послуг), необхідних для задоволення основних соціальних та культурних потреб особистості.
Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відносяться до основних соціальних та демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років;
дітей віком від 6 років до 18 років;
працездатних осіб;
осіб, що втратили працездатність.
Прожитковий мінімум, визначений для осіб, які у відповідності з чинним законодавством підлягають обов`язковому державному соціальному страхуванню, збільшується на суму обов`язкових платежів.-5- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абзац другий статті 1 викласти у редакції: "Прожитковий мінімум - це вартісна величина набору товарів та послуг, що забезпечує задоволення основних фізіологічних і соціально-культурних потреб людини (споживчого кошика)"..


враховано частково

4.
споживчий кошик - мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для забезпечення життєдіяльності людини та збереження її здоров'я;
-6- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 1 при визначенні споживчого кошика після слів "для забезпечення" додати слово "нормальної".


Враховано


5.
основні соціально-демографічні групи населення - працездатне населення, пенсіонери, діти.
-7- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Викласти частину третю статті 1 в такій редакції: "основні соціально-демографічні групи населення - працездатне населення , пенсіонері за віком, інваліди, діти"


враховано частково

6.
Стаття 2. Застосування прожиткового мінімуму
1. Прожитковий мінімум застосовується для:


Стаття 2. Застосування прожиткового мінімуму
Прожитковий мінімум застосовується для:
7.
загальної оцінки рівня життя населення України, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм;
-8- Н.д.Стрижко Л.П. (Реєстр.картка №282)
Пункт перший статті 2 викласти в такій редакції: "1) загальної оцінки рівня життя населення україни і оцінки діяльності Кабінету Міністрів України по забезпеченню підвищення рівня життя населення України"


відхилено (оцінка діяльності Кабінету Міністрів регулюється іншими законами)
загальної оцінки рівня життя в Україні, що є основою для реалізації соціальної політики та розроблення окремих державних соціальних програм;
8.
обгрунтування для встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, а також для визначення розміру і права на отримання допомог, стипендій та інших соціальних виплат;
-9- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Частину третю статті 2 викласти у такій редакції: "обгрунтування для встановлення розмірів мінімальної заробітної плати"


враховано-10- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Абзац третій пункту першого статті 2 після слів "та інших соціальних виплат" доповнити словами "виходячи з вимог Конституції України та чинного законодавства"


враховано-11- Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Абзац третій пункту першого статті 2 викласти в такій редакції: "встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, для визначення розмірів соціальної допомоги та допомоги сім`ям з дітьми, а також стипендій та інших соціальних виплат;"


враховано
встановлення розмірів мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії за віком, визначення розмірів соціальної допомоги, допомоги сім`ям з дітьми, по безробіттю а також стипендій та інших соціальних виплат виходячи з вимог Конституції України та чинного законодавства;
9.
виявлення категорій осіб, що потребують адресної соціальної допомоги.
-12- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Доповнити пункт перший статті 2 абзацом наступного змісту: "формування Державного бюджету України та місцевих бюджетів"


враховано
визначення права на призначення соціальної допомоги;


-13- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Доповнити пункт перший статті 2 абзацом п`ятим такого змісту: "визначення державних соціальних гарантій та стандартів обслуговування та забезпечення у галузях охорони здоров`я, освіти, соціального обслуговування та інших"


враховано
визначення державних соціальних гарантій та стандартів обслуговування та забезпечення в галузях охорони здоров`я, освіти, соціального обслуговування та інших;


-14- Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Абзац четвертий пункту першого статті 2 викласти в такій редакції: "визначення права на призначення соціальної допомоги"


враховано
встановлення величини неоподаткованого мінімуму доходів громадян;


-15- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Законопроект доповнити положенням: "Вартісна величина прожиткового мінімуму в складі індивідуального доходу фізичної особи не повинна підлягати оподаткуванню"


враховано
формування Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
10.
2. Для оцінки рівня життя населення регіону, розроблення та реалізації регіональних соціальних програм, виявлення категорій осіб, які потребують адресної соціальної допомоги, що фінансується за рахунок місцевих бюджетів, органами місцевого самоврядування може затверджуватися регіональний прожитковий мінімум не нижчий від визначеного статтею 5 цього Закону.
-16- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Доповнити статтю 2 таким текстом: "Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, не повинні бути меншими за прожитковий мінімум"


враховано частково
в абзаці третьому статті 2-17- Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Пункт другий статті 2 викласти в такій редакції: "2. Для оцінки рівня життя в регіоні, розроблення та реалізації регіональних соціальних програм, визначення права на призначення соціальної допомоги, що фінансується за рахунок місцевих бюджетів, органами місцевого самоврядування може затверджуватися регіональний прожитковий мінімум не нижчий від установленого в відповідності з цим Законом"


враховано
Для оцінки рівня життя в регіоні, розроблення та реалізації регіональних соціальних програм, визначення права на призначення соціальної допомоги, що фінансується за рахунок місцевих бюджетів, органами місцевого самоврядування може затверджуватися регіональний прожитковий мінімум не нижчий від установленого в відповідності з цим Законом.
11.
Стаття 3. Порядок визначення, принципи формування та затвердження споживчого кошика
-18- Н.д.Кириленко В.А. (Реєстр.картка №321)
Назву статті 3 викласти так: "Формування наборів продовольчих, непродовольчих товарів і послуг і його принципи"


враховано
Стаття 3. Принципи формування наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг.
12.
1. Споживчий кошик визначається нормативним методом у розрахунку на одну особу для основних соціально-демографічних груп населення. До його складу включаються мінімальні набори:
продовольчих товарів;
непродовольчих товарів;
послуг.
-19- Н.д.Кириленко В.А. (Реєстр.картка №321)
Частину першу статті 2 виключити (ці питання врегульовані в статті 1)


враховано

13.
Мінімальні набори продовольчих і непродовольчих товарів визначаються в натуральних показниках, мінімальний набір послуг - у нормах і нормативах їх споживання.


1. Набори продуктів харчування та непродовольчих товарів визначаються в натуральних показниках, мінімальний набір послуг - у нормативах споживання не рідше ніж раз у п`ять років.
14.
2. Під час формування мінімального набору продовольчих товарів використовуються норми фізіологічних потреб особи у харчових речовинах виходячи з їх хімічного складу та енергетичної цінності продуктів харчування.
-20- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 3 абзац перший пункту два доповнити словами "та рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров`я"


враховано-21- Н.д.Кириленко В.А. (Реєстр.картка №321)
Пункт другий статті 3 викласти у такій редакції: "Набір продовольчих товарів формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров`я з використанням нормативів фізіологічної потреби організму людини у продуктах харчування виходячи з їх хімічного складу та енергетичної цінності та з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров`я.
Основними принципами формування набору продовольчих товарів є:
забезпечення дитини повноцінним харчуванням для розвитку здорового організму;
забезпечення дитини віком від шести до вісімнадцяти років додатковим харчуванням для активного соціального та фізичного розвитку;
задоволення організму працюючої людини у необхідності відтворення працездатності;
необхідності збереження працездатності для безробітного;
необхідності відновлення працездатності для людини, яка її втратила;
необхідності підтримання повноцінного функціонування та запобігання віковим змінам організму людини похилого віку."


враховано
2. Набір продуктів харчування формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров`я з використанням нормативів фізіологічної потреби організму людини в продуктах харчування виходячи з їх хімічного складу та енергетичної цінності, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров`я.
Основними принципами формування набору продуктів харчування є:
забезпечення дитини повноцінним харчуванням для розвитку здорового організму;
забезпечення дитини віком від шести до вісімнадцяти років додатковим харчуванням для активного соціального та фізичного розвитку;
задоволення організму працюючої особи у відтворенні працездатності, збереженні працездатності для безробітного, відновлення у необхідних випадках працездатності для особи, яка її втратила;
необхідності підтримання повноцінного функціонування та запобігання віковим змінам організму людини похилого віку.
15.
Мінімальний набір продовольчих товарів формується:
для працездатного населення - виходячи з фізіологічних особливостей організму чоловіка і жінки, не зайнятих важкою фізичною працею;
-22- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Доповнити пункт другий статті 3 таким текстом: "для інвалідів - виходячи з категорії інвалідності, віку і фізіологічних особливостей організму чоловіка і жінки"


враховано частково

16.
для дітей - виходячи з особливостей розвитку організму для відповідних вікових груп: до 6 років та від 6 до 16 років;
-23- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 3 абзац чотири пункту 2 викласти в такій редакції: "для дітей - з урахуванням необхідності забезпечення їм повноцінного харчування для розвитку здорового організму (віком 0 - 6 років), а також додаткового харчування для активного соціального та фізичного розвитку (віком 7 - 15 років)"


враховано частково

17.
для пенсіонерів - з урахуванням вікового зниження потреби в енергетичній цінності продуктів харчування.18.
Норми фізіологічних потреб особи у харчових речовинах затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
-24- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 3 (пункт 2.) останнє речення доцільно конкретизувати "Норми фізіологічних потреб особи у харчових речовинах розробляються спеціальними науковими установами та затверджуються Міністерством охорони здоров`я України".


враховано частково

19.
3. Основними принципами формування мінімального набору
непродовольчих товарів є:
-25- Н.д.Кириленко В.А. (Реєстр.картка №321)
Пункт третій статті 3 викласти в такій редакції: "3. Набір непродовольчих товарів формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері соціального захисту з використанням нормативів забезпечення засобами гігієни, медикаментозними засобами, засобами захисту організму людини від впливу навколишнього середовища, а також засобів для влаштування побуту.
Основними принципами формування набору непродовольчих товарів є:
забезпечення збереження здоров`я та підтримання життєдіяльності організму людини;
урахування особливостей потреб людей, що належать до різних соціальних та демографічних груп населення;
урахування культурно-побутових потреб особистості та сім`ї."


враховано
3. Набір непродовольчих товарів формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері економіки з використанням нормативів забезпечення засобами гігієни, медикаментозними засобами, засобами захисту організму людини від впливу навколишнього середовища , а також засобами для влаштування побуту.
Основними принципами формування набору непродовольчих товарів є:
забезпечення збереження здоров`я та підтримання життєдіяльності організму людини;
урахування особливостей потреб осіб, що належать до різних соціальних та демографічних груп населення;
урахування культурно-побутових потреб особистості.


-26- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абзац другий пункту 3. Статті 3 викласти у такій редакції: "збереження рівня забезпеченості непродовольчими товарами малозабезпечених сімей не менше того, що склався".


відхилено

20.
задоволення потреби основних соціально-демографічних груп населення в непродовольчих товарах для збереження їх здоров'я та забезпечення життєдіяльності з урахуванням вікових особливостей і захисту організму від впливу навколишнього середовища, а також для організації побуту;21.
рівень забезпеченості непродовольчими товарами малозабезпечених сімей, який фактично склався;
-27- Н.д.Стоян О..М. (Округ №18)
У статті 3 абзац третій пункту 3 вилучити


враховано

22.
мінімальне оновлення, мінімальний асортимент, низька ціна, доступність непродовольчих товарів.23.
Набір непродовольчих товарів формується з урахуванням індивідуальних (одяг, взуття, а також шкільно-письмові товари для дітей) та загальносімейних (білизна, предмети першої необхідності, предмети санітарії, ліки, товари культурно-побутового та господарського призначення) потреб.24.
4. До мінімального набору послуг включаються житлово-комунальні, транспортні та інші види послуг.
-28- Н.д.Кириленко В.А. (Реєстр.картка №321)
Пункт 4. Статті 3 викласти у такій редакції: "До набору послуг включаються житлово-комунальні, транспортні, побутові послуги, послуги зв`язку, закладів культури, освіти, охорони здоров`я та інші.
Набір послуг формується уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферах надання відповідних послуг.
Основними принципами формування набору послуг є:
задоволення мінімальної потреби громадян у житлі, організації побуту, користуванні транспортом, закладами культури, у підтриманні зв`язку з навколишнім середовищем;
задоволення потреби громадян у користуванні закладами освіти, охорони здоров`я;
визначення житлово-комунальних послуг (по утриманню житла, постачанню холодної та гарячої води, водовідведенню, теплопостачанню, газопостачанню та постачанню скрапленим газом) виходячи із соціальної норми житла та нормативів споживання зазначених послуг;
урахування особливостей потреб осіб, що належать до різних соціальних та демографічних груп населення;


враховано
4. До набору послуг включаються житлово-комунальні, транспортні, побутові послуги, послуги зв`язку, закладів культури, освіти, охорони здоров`я та інші.
Набір послуг формується уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферах надання відповідних послуг.
Основними принципами формування набору послуг є:
задоволення мінімальної потреби громадян у житлі, організації побуту, користуванні транспортом, закладами культури, у підтриманні зв`язку з навколишнім середовищем;
задоволення потреби громадян у користуванні закладами освіти (у тому числі дошкільної), охорони здоров`я;
визначення житлово-комунальних послуг (по утриманню житла, електропостачанню, постачанню холодної та гарячої води, водовідведенню, теплопостачанню, газопостачанню та постачанню скрапленим газом) виходячи із соціальної норми житла та нормативів споживання зазначених послуг;
урахування особливостей потреб осіб, що належать до різних соціальних та демографічних груп населення;
-29- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 4. Статті 3 абзац третій викласти у такій редакції: "задоволення потреб основних соціально-демографічних груп населення у житлі, організації побуту, отриманні освіти, забезпеченні медичними, торговими та транспортними послугами, послугами зв`язку"..


враховано

25.
Основні принципи формування мінімального набору послуг:26.
задоволення потреб основних соціально-демографічних груп населення в житлі, організації побуту, користуванні транспортом;27.
рівень користування транспортними послугами, який фактично склався.28.
Під час формування транспортних послуг враховуються:
-30- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 3 абзац п`ятий пункту 4 доповнити словами "платний характер надання послуг"


відхилено

29.
більша кількість поїздок працездатного населення порівняно з дітьми та інвалідами, а також жінок порівняно з чоловіками;30.
пільги з оплати транспортних послуг, встановлені законодавством.31.
Житлово-комунальні послуги визначаються на підставі мінімальних санітарних норм, встановлених для їх надання і споживання.
-31- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 3 абзац восьмий пункту 4 викласти в такій редакції: "Житлово-комунальні послуги включають житло, тепло-, водо-, газо-, електропостачання, водовідведення, тверде паливо, радіо. У мінімальному наборі житлово-комунальні послуги визначаються на підставі соціальної норми площі житла, а також нормативів споживання населенням послуг тепло-, водо-, газо-, електропостачання, водовідведення, твердого палива"


враховано частково-32- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 3 абзац четвертий пункту 4. Записати: "забезпечення рівня користування транспортними послугами не нижче того, що склався".


відхилено

32.
Інші види послуг (послуги зв'язку, послуги з ремонту одягу та взуття, відвідування перукарень, лазень, пралень, кінотеатрів тощо) враховуються у мінімальному наборі послуг у відсотках до загальної величини видатків на послуги виходячи із статистичних даних за результатами обстежень населення.33.
5. Споживчий кошик встановлюється Кабінетом Міністрів України після проведення експертизи. Порядок проведення експертизи визначається Кабінетом Міністрів України.
-33- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Пункт 5 статті 3 викласти в такій редакції: "Споживчий кошик встановлюється Кабінетом Міністрів України після проведення науково-громадської експертизи. Порядок проведення експертизи та склад експертів визначається на принципах соціального партнерства і затверджується Кабінетом Міністрів України"


враховано у статті 4

34.
Стаття 4. Порядок визначення прожиткового мінімуму
Прожитковий мінімум визначається в розрахунку на місяць у середньому на душу населення та для основних соціально-демографічних груп за методикою, розробленою за участю профспілкових об'єднань України та затвердженою Кабінетом Міністрів України.
-34- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 4 викласти у такій редакції: "Прожитковий мінімум визначається в розрахунку на місяць у середньому на душу населення та для основних соціально-демографічних груп за методикою, розробленою Кабінетом Міністрів України за участю профспілкових об`єднань України і затверджується Верховною Радою України"


враховано частково-35- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Прожитковий мінімум визначається в розрахунку на місяць у середньому на душу населення та для основних соціально-демографічних груп за методикою, розробленою та затвердженою Кабінетом Міністрів України за участю та погодженням профспілкових об`єднань України"


враховано-36- Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Статтю 4 викласти в наступній редакції:
"Стаття 4. Порядок визначення та затвердження прожиткового мінімуму
Прожитковий мінімум встановлюється Кабінетом Міністрів України після проведення науково-громадської експертизи сформованих наборів продовольчих товарів, непродовольчих товарів і послуг.
Порядок проведення експертизи визначається на принципах соціального партнерства та затверджується Кабінетом Міністрів України.
Прожитковий мінімум на особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних та демографічних груп населення за поданням Кабінету Міністрів України щорічно затверджується Верховною Радою України до початку розгляду Державного бюджету України".


враховано
Стаття 4. Порядок встановлення та затвердження прожиткового мінімуму
Прожитковий мінімум встановлюється Кабінетом Міністрів України після проведення науково-громадської експертизи сформованих наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг.
Порядок проведення експертизи встановлюється на принципах соціального партнерства та затверджується Кабінетом Міністрів України.
Прожитковий мінімум на особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних та демографічних груп населення, за поданням Кабінету Міністрів України щорічно затверджується Верховною Радою України до початку розгляду Державного бюджету України і періодично переглядається відповідно до зростання індексу споживчих цін разом з уточненням показників Державного бюджету та публікується в офіційних виданнях.

35.
Стаття 5. Порядок затвердження прожиткового мінімуму
Прожитковий мінімум у середньому на душу населення та для основних соціально-демографічних груп за поданням Кабінету Міністрів України щороку затверджується Верховною Радою України разом з Державним бюджетом України.
-37- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Викласти статтю 5 у такій редакції: "Прожитковий мінімум у середньому на душу населення та для основних соціально-демографічних груп за поданням Кабінету Міністрів України щороку затверджується Верховною Радою України разом з Постановою Верховної Ради України "Про основні напрямки бюджетної політики"


враховано частково у статті 4-38- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 5 доповнити новим другим абзацом такого змісту: "Мінімальна заробітна плата та мінімальна пенсія в державі не може бути менш за цей прожитковий мінімум. Розраховані на його основі рівні мінімальних заробітної плати і пенсій затверджуються Верховною Радою України до початку кожного нового кварталу з урахуванням індексу поточної інфляції"


враховано частково у статтях 2 та 4-39- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Статтю 5 викласти в такій редакції: "Прожитковий мінімум у середньому на душу населення та для основних соціально-демографічних груп за поданням Кабінету Міністрів України щорічно затверджується Верховною Радою України разом з Державним бюджетом України, періодично переглядається відповідно до зростання індексу цін на споживчі товари та послуги разом з уточненням показників Державного бюджету і публікується в офіційних виданнях.
Величина вартості прожиткового мінімуму для окремих регіонів затверджується обласними (міськими державними адміністраціями з урахуванням місцевих умов (норм споживання товарів та послуг, рівня цін і тарифів на них, природно-кліматичних особливостей тощо)"


враховано частково

36.
Стаття 6. Моніторинг прожиткового мінімуму
Для спостереження за динамікою рівня життя населення України на основі статистичних даних про рівень споживчих цін спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики розраховує щомісяця фактичний розмір прожиткового мінімуму (у середньому на душу населення та для основних соціально-демографічних груп).
-40- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 6 вилучити


відхилено
Стаття 5. Моніторинг прожиткового мінімуму
Для спостереження за динамікою рівня життя в Україні на основі статистичних даних про рівень споживчих цін спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики розраховує щомісяця фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відносяться до основних соціальних та демографічних груп населення:

37.
Стаття 7. Відповідальність за порушення законодавства про прожитковий мінімум
Посадові особи, винні у порушенні законодавства про прожитковий мінімум, несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність у порядку, передбаченому законодавством.


Стаття 6. Відповідальність за порушення законодавства про прожитковий мінімум
Посадові особи, винні у порушенні законодавства про прожитковий мінімум, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством.
38.
Стаття 8. Прикінцеві положення


Стаття 7. Прикінцеві положення
39.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-41- Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Статтю 8 доповнити новим пунктом другим такого змісту: "Усі нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств України мають бути приведені у відповідність із цим Законом."
У зв`язку з цим пункт два вважати пунктом три.

враховано
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Усі нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств мають бути приведені у відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців затвердити набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг на основі розробленої за участю соціальних партнерів методики.
40.
2. Після встановлення Верховною Радою України прожиткового мінімуму втрачає чинність Закон України "Про межу малозабезпеченості" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 42, ст. 382).


3. Після затвердження Верховною Радою України прожиткового мінімуму втрачає чинність Закон України "Про межу малозабезпеченості" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 42, ст. 382).

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні