Назва: Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за обман покупців чи замовників
Автор: Народний депутат України Пилипчук І.М. в/о N 124
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


0.

Кодекс України
про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122)
Проект
Закон України
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за обман покупців чи замовників
-1- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У назві та диспозиції ч.1 ст.155-2 проекту слова "покупців чи замовників" замінити словами "покупця чи замовника".
Використання однини замість множини підкреслить той факт, що для настання юридичної відповідальності достатньо одного епізоду обману стосовно одного покупця чи замовника.
Враховано
Проект
Закон України
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за обман покупців чи замовників
1.

Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
2.

І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни:


І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до N 51, ст.1122) такі зміни:
3.

1. Доповнити Кодекс статтею 155-2 такого змісту:


1. Доповнити Кодекс статтею 155-2 такого змісту:
4.

"Стаття 155-2. Обман покупців чи замовників
Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У назві та диспозиції ч.1 ст.155-2 проекту слова "покупців чи замовників" замінити словами "покупця чи замовника".
Враховано

"Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника
5.

Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів, або інший обман покупців чи замовників працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, та громадянами-суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує третини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, -


Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів, або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, та громадянами-суб'єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує третини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, -
6.

тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
7.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -


Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
8.

тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".


тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".-2- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.155-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти доповнити таким положенням:
"До сфери послуг належать побутові послуги, жтлово-комунальні господарства, транспорту, зв'язку, фінансово-кредитної діяльності, страхування, охорони здоров'я, освіти, юридичної консультації, послуги нотаріату, органів реєстрації актів громадянського стану та інших державних органів".
Відхилено

9.
Стаття 244-4. Органи Державного комітету України у справах захисту прав споживачів
Органи Державного комітету України у справах захисту прав споживачів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів (стаття 155, частина друга статті 156, статті 156-1, 156-2, 167 - стосовно правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 168, 168-1 (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), 170 - стосовно правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 170-1 - щодо правопорушень під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, стаття 172 - стосовно порушень на підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, стаття 188-2).
2. Частину першу статті 244-4 після цифр "155" доповнити цифрами "155-2".
-3- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У ст. 244-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення внести такі зміни:
а) у назві статті та у першій її частині слова "Органи Державного комітету України у справах захисту прав споживачів" замінити словами "Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у справах захисту прав споживачів"
б) частину першу статті 244-4 після цифр "155" доповнити цифрами "155-2";
в) частину другу викласти в такій редакції:
"Від імені спеціально уповноважених органів виконавчої влади у справах захисту споживачів розглядати справи про адміністративні правовопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах захисту прав споживачів та його заступники;
начальники управлінь у справах захисту прав споживачів областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, керівник відповідного уповноваженого органу виконавчої влади у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим та його заступник".
Враховано
2. Викласти статтю 244-4 в такій редакції:
"Стаття 244-4. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у справах захисту прав споживачів
Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у справах захисту прав споживачів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів (стаття 155, 155-2 частина друга статті 156, статті 156-1, 156-2, 167 - стосовно правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 168, 168-1 (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), 170 - стосовно правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 170-1 - щодо правопорушень під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, стаття 172 - стосовно порушень на підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, стаття 188-2).

Від імені органів Державного комітету України у справах захисту прав споживачів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:Від імені спеціально уповноважених органів виконавчої влади у справах захисту споживачів розглядати справи про адміністративні правовопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

Голова Державного комітету України у справах захисту прав споживачів та його заступники;керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах захисту прав споживачів та його заступники;

начальники управлінь у справах захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники.начальники управлінь у справах захисту прав споживачів областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, керівник відповідного уповноваженого органу виконавчої влади у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим та його заступник".
10.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні