Назва: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати Самойленко Ю.І., Писаренко А.А., Мельников О.Б., Яценко В.М. - члени Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект1.
Закон України


Закон України
2.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів
3.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
4.
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
5.
1. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N36-37, ст. 242):


1. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N36-37, ст. 242):
6.
1) у частині першій статті 1:


1) у частині першій статті 1:
7.
абзац другий викласти в такій редакції:


абзац другий викласти в такій редакції:
8.
"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення";
-1- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Другий абзац частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"відходи - будь-які речовини, матеріали та предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і непридатні для їх подальшого використання".

Відхилено, визначення терміну "відходи" є базовим поняттям всіх міжнародних документів, яке не підлягає зміні
"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення";
16.
спеціалізовані підприємства (суб'єкти господарської діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини та надають послуги у цій сфері на підставі ліцензії;
-2- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У статті 1, де вживається поняття "відходи як вторинна сировина", перед словом "відходи" додати слово "побутових", або після слова "відходи" додати слово "споживання".

Враховано частково і
редакційно
спеціалізовані підприємства (суб'єкти господарської діяльності усіх форм власності) - такі, які на підставі ліцензії здійснюють збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини та надають послуги у цій сфері ;
17.
збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;


збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;
21.
3) у статті 4:


3) у статті 4:
22.
частину першу викласти в такій редакції:


частину першу викласти в такій редакції:
23.
"Цей Закон регулює відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і заготівлею, перевезенням, розміщенням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також з перевезенням, обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина";
-3- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У частині першій статті 4, де вживається поняття "відходи як вторинна сировина", перед словом "відходи" додати слово "побутових", або після слова "відходи" додати слово "споживання".

Відхилено
"Цей Закон регулює відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і заготівлею, перевезенням, розміщенням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також з перевезенням, обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина";
24.
частину другу після слів "виробленого простору" доповнити словами "металобрухтом, включаючи залишки та побічні продукти від виробництва та обробки чорних і кольорових металів та їх сплавів, а також вторинними енергетичними і матеріальними ресурсами";
-4- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У другій частині статті 4 після слова "металобрухтом" додати такі слова "та скрапом".

Відхилено
частину другу після слів "виробленого простору" доповнити словами "металобрухтом, включаючи залишки та побічні продукти від виробництва та обробки чорних і кольорових металів та їх сплавів, а також вторинними енергетичними і матеріальними ресурсами";
25.
4) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:


4) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
26.
"У разі приватизації державних підприємств, на яких накопичено певні обсяги відходів, право власності на відходи (крім відходів, які є вторинними енергетичними і матеріальними ресурсами,) та відповідальність за заподіяну ними шкоду навколишньому природному середовищу та здоров'ю людей, майну фізичних та/або юридичних осіб переходить до нових власників, якщо інше не передбачено законом або умовами приватизації цих підприємств."
-5- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У частині першій статті 10 після слів "право власності на відходи" вилучити слова "(крім відходів, які є вторинними енергетичними і матеріальними ресурсами)".

Враховано
"У разі приватизації державних підприємств, на яких накопичено певні обсяги відходів, право власності на відходи та відповідальність за заподіяну ними шкоду навколишньому природному середовищу та здоров'ю людей, майну фізичних та/або юридичних осіб переходить до нових власників, якщо інше не передбачено законом або умовами приватизації цих підприємств."
27.
5) у статті 17:


5) у статті 17:
28.
назву і абзац перший викласти в такій редакції:


назву і абзац перший викласти в такій редакції:
29.
"Стаття 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами


"Стаття 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами
30.
Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані:


Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані:"
36.
н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини, і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів;"
-6- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У пункті "н" статті 17, де вживається поняття "відходи як вторинна сировина" перед словом "відходи" додати слово побутових", або після слова "відходи" додати слово "споживання".

Враховано редакційно

"н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, і/або на право провадження діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і/або дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів;
42.
6) у частині першій статті 18:


6) у частині першій статті 18:
46.
пункт "ж" викласти в такій редакції:


пункт "ж" викласти в такій редакції:
47.
"ж) затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини";
-7- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У пункті "ж" статті 18, де вживається поняття "відходи як вторинна сировина" перед словом "відходи" додати слово побутових", або після слова "відходи" додати слово "споживання".

Враховано редакційно

"ж) затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання і заготівля яких здійснюється на підставі ліцензії";
48.
доповнити пунктами "к", "л", "м", "н" і "о" такого змісту:


доповнити пунктами "к", "л", "м", "н" і "о" такого змісту:
49.
"к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної сировини;
-8- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У пункті "к" статті 18, де вживається поняття "відходи як вторинна сировина" перед словом "відходи" додати слово побутових", або після слова "відходи" додати слово "споживання".

Відхилено
"к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації відходів як вторинної сировини;
119.
14) статтю 35 викласти в такій редакції:


14) статтю 35 викласти в такій редакції:
120.
"Стаття 35. Порядок здійснення діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини
-9- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У назві і тексті статті 35 де вживається поняття "відходи як вторинна сировина" перед словом "відходи" додати слово "побутових", або після слова "відходи" додати слово "споживання".

Відхилено
"Стаття 35. Порядок здійснення діяльності, пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини
121.
Діяльність, пов'язана із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини та забезпечення ними переробних підприємств, здійснюється на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону.


Діяльність, пов'язана із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини та забезпечення ними переробних підприємств, здійснюється на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону.
122.
Підставою для видачі ліцензії на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини є наявність у спеціалізованих підприємств виробничих і складських приміщень, пресового, вантажопідйомного та аналітичного обладнання, кваліфікованого персоналу.


Підставою для видачі ліцензії на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини є наявність у спеціалізованих підприємств виробничих і складських приміщень, пресового, вантажопідйомного та аналітичного обладнання, кваліфікованого персоналу.
123.
Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини, забезпечення протипожежної та екологічної безпеки встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами.


Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини, забезпечення протипожежної та екологічної безпеки встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
124.
Операції поводження з окремими видами відходів як вторинної сировини в частині приймання і закупівлі їх у населення спеціалізовані підприємства здійснюють через свої приймальні пункти (стаціонарні або пересувні).


Операції поводження з окремими видами відходів як вторинної сировини в частині приймання і закупівлі їх у населення спеціалізовані підприємства здійснюють через свої приймальні пункти (стаціонарні або пересувні).
125.
Перелік окремих видів відходів як вторинної сировини затверджується Кабінетом Міністрів України";


Перелік окремих видів відходів як вторинної сировини затверджується Кабінетом Міністрів України";
126.
15) статтю 36 виключити;


15) статтю 36 виключити;
127.
16) у статті 39:


16) у статті 39:
128.
доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:


доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:
129.
"Плата за розміщення відходів на територіях підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері, не сплачується";
-10- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У частині п'ять статті 39 де живається поняття "відходи як вторинна сировина" перед словом "відходи" додати слово "побутових", або після слова "відходи" додати слово "споживання".

Відхилено
"Плата за розміщення відходів на територіях підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері, не сплачується";
130.
17) частину першу статті 40 доповнити пунктом "є" такого змісту:


17) частину першу статті 40 доповнити пунктом "є" такого змісту:
131.
"є) пільгові умови щодо поповнення обігових коштів підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють збирання і заготівлю, оброблення (перероблення) і утилізацію відходів як вторинної сировини за умови цільового використання цих коштів для придбання та переробки таких відходів";
-11- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У пункті "є" першої частини статті 40 де живається поняття "відходи як вторинна сировина" перед словом "відходи" додати слово "побутових", або після слова "відходи" додати слово "споживання".

Враховано редакційно

"є) пільгові умови щодо поповнення обігових коштів підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють збирання і заготівлю окремих видів відходів на підставі ліцензії, зберігання, оброблення (перероблення) і використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів за умови цільового використання цих коштів для придбання та переробки таких відходів або ресурсів";
149.
ІІ. Прикінцеві положення


ІІ. Прикінцеві положення
150.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
151.
2. Дозвільні документи щодо ввезення в Україну відходів як вторинної сировини, видані до набрання чинності цим Законом, діють протягом строку, на який їх видано.


2. Дозвільні документи щодо ввезення в Україну відходів як вторинної сировини, видані до набрання чинності цим Законом, діють протягом строку, на який їх видано.
152.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:


3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
153.
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбаченних цим Законом;


забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбаченних цим Законом;
154.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
155.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
-12- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
У пункті 3 Прикінцевих положень цього проекту додати пункт такого змісту :
"розробити відповідні законодавчі акти, які б регулювали та стимулювали господарську діяльність у сфері поводження з вторинними матеріальними ресурсами."

Враховано
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
розробити і подати на розгляд до Верховної Ради України проект закону про вторинні матеріальні ресурси.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні