Назва: Про внесення змін до Виправно-трудового кодексу України
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
(06.06.2000)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Виправно-трудового
кодексу УкраїниЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Виправно-трудового
кодексу України
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
1. Внести до Виправно-трудового кодексу України такі зміни:


I. Внести до Виправно-трудового кодексу України такі зміни:
3.
1. У статті 13 слова "колонії-поселення для осіб, які твердо стали на шлях виправлення" виключити.


1. У статті 13 слова "колонії-поселення для осіб, які твердо стали на шлях виправлення" виключити.
4.
2. У статті 16:


2. У статті 16:
5.
частину другу доповнити словами "а також особи, переведені в ці колонії в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з колоній загального, посиленого і суворого режиму";


частину другу доповнити словами "а також особи, переведені в ці колонії в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з колоній загального, посиленого і суворого режиму";
6.
частину третю виключити.


частину третю виключити.
7.
3. У частині другій статті 21 слова "засуджених, яких переведено в колонії-поселення для осіб, що твердо стали на шлях виправлення, в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу" виключити.
-1- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Останнє речення частини другої ст.21 викласти у такій редакції:
"У різних колоніях-поселеннях тримають засуджених, яких направлено відповідно до вироку суду в колонії поселення для осіб, що вчинили злочини з необережності, та засуджених, яких направлено відповідно до вироку суду, чи перевезено у порядку, передбаченому статтею 46 цього кодексу, в колонії поселення для осіб, що вчинили умисні злочини."
Враховано

3. Останнє речення частини другої статті 21 викласти у такій редакції:
"У різних колоніях-поселеннях тримають засуджених, яких направлено відповідно до вироку суду в колонії-поселення для осіб, що вчинили злочини з необережності, та засуджених, яких направлено відповідно до вироку суду, чи переведено у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, в колонії-поселення для осіб, що вчинили умисні злочини."
8.
4. Друге речення частини другої статті 28 викласти у такій редакції:


4. Друге речення частини другої статті 28 викласти у такій редакції:
9.
"Кореспонденція засуджених, а також посилки, передачі і бандеролі, що надходять на їх ім'я, підлягають перегляду".


"Кореспонденція засуджених, а також посилки, передачі і бандеролі, що надходять на їх ім'я, підлягають перегляду".
10.
5. Частини восьму і дев'яту статті 29 викласти у такій редакції:


5. Частини восьму і дев'яту статті 29 викласти у такій редакції:
11.
"На загальному режимі засуджених тримають в загальних камерах, а на суворому режимі - в окремих камерах по дві особи. У необхідних випадках за мотивованою постановою начальника тюрми і за згодою прокурора засуджені можуть триматися в одиночних камерах.


"На загальному режимі засуджених тримають в загальних камерах, а на суворому режимі - в окремих камерах по дві особи. У необхідних випадках за мотивованою постановою начальника тюрми і за згодою прокурора засуджені можуть триматися в одиночних камерах.
12.
Засуджені, яких тримають у тюрмі, користуються щоденною прогулянкою тривалістю одна година".


Засуджені, яких тримають у тюрмі, користуються щоденною прогулянкою тривалістю одна година".
13.
6. Абзац четвертий частини першої статті 38 викласти у такій редакції: "у тюрмах - до п'ятдесяти процентів мінімального розміру заробітної плати".


6. Абзац четвертий частини першої статті 38 викласти у такій редакції:
"у тюрмах - до п'ятдесяти процентів мінімального розміру заробітної плати".
14.
7. У частині другій статті 39 слова "на загальному режимі" виключити.


7. У частині другій статті 39 слова "на загальному режимі" виключити.
15.
8. Частину другу статті 41 викласти у такій редакції:


8. Частину другу статті 41 викласти у такій редакції:
16.
"Засудженим, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в тюрмах, дозволяється одержувати протягом року дві посилки (передачі)".


"Засудженим, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі в тюрмах, дозволяється одержувати протягом року дві посилки (передачі)".
17.
9. У статті 43:


9. У статті 43:
18.
у частині першій слова "які відбувають покарання у виправно-трудових і виховно-трудових колоніях усіх видів режиму" виключити;


у частині першій слова "які відбувають покарання у виправно-трудових і виховно-трудових колоніях усіх видів режиму" виключити;
19.
частину другу виключити.


частину другу виключити.
20.
У зв язку з цим частини третю, четверту і п яту вважати відповідно частинами другою, третьою і четвертою.21.
10. Частину другу статті 44 після слова "адресовані" доповнити словами "Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та".


10. Частину другу статті 44 після слова "адресовані" доповнити словами "Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та".
22.
11. В абзаці четвертому частини першої та абзаці першому частини другої статті 46 слова "для осіб, які твердо стали на шлях виправлення" виключити.
-2- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Пропоную в абзаці четвертому частини першої та абзаці першому частини другої статті 46 слова "для осіб, які твердо стали на шлях виправлення" замінити словами "для осіб, які вчинили умисні злочини".
Враховано

11. В абзаці четвертому частини першої та абзаці першому частини другої статті 46 слова "для осіб, які твердо стали на шлях виправлення" замінити словами "для осіб, які вчинили умисні злочини".
23.
12. У статті 59:


12. У статті 59:
24.
частину першу викласти у такій редакції:


частину першу викласти у такій редакції:
25.
"У виправно-трудових установах для засуджених, які не мають повної загальної середньої освіти, утворюються середні загальноосвітні навчальні заклади";
-3- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Частину першу статті 59 доповнити реченням:
"Засуджені які відбувають покарання у виховно-трудових установах і навчаються в них, підручниками, зошитами та письмовим приладдям забезпечуються безплатно."
Враховано

"У виправно-трудових установах для засуджених, які не мають повної загальної середньої освіти, утворюються середні загальноосвітні школи. Засуджені, які відбувають покарання у виховно-трудових установах і навчаються в них, підручниками, зошитами та письмовим приладдям забезпечуються безкоштовно.";
26.
частину другу виключити.


частини другу і третю виключити.
27.
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами другою і третьою.28.
13. Абзац одинадцятий частини першої статті 65 викласти у такій редакції:


13. Абзац одинадцятий частини першої статті 65 викласти у такій редакції:
29.
"збільшення часу прогулянки засудженим, які перебувають у тюрмі, - до двох годин".


"збільшення часу прогулянки засудженим, які перебувають у тюрмі, - до двох годин".
30.
14. У статті 66:


14. У статті 66:
31.
частину четверту виключити.


частину четверту виключити;
32.
У зв'язку з цим частини п'яту, шосту і сьому вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою;33.
у частині четвертій слова "на загальному режимі" виключити.


у частині п'ятій слова "на загальному режимі" виключити.
34.
15. У частинах першій і десятій статті 71 слова "начальник загону" замінити словами "начальник відділення соціально-психологічної служби".


15. У частинах першій і десятій статті 71 слова "начальник загону" замінити словами "начальник відділення соціально-психологічної служби".
35.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні