Назва: Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
Автор: Народний депутат України Матвєєв В.Й.
Головний комітет: Народні депутати України – члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Проект
(10.09.2001)
Вноситься народним
депутатом України
МАТВЄЄВИМ В.Й.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:-1- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності:
Назву проекту викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"Враховано

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


-2- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності:
Перший пункт статті І викласти в такій редакції:
" І. Внести такі зміни до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001р. N 10, ст.44):
Враховано
І. Внести такі зміни до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001р. N 10, ст.44):


-3- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності:
1) у другому реченні частини "з" підпункту 4.4.2 після слів "форм податкового обліку чи звітності" додати слова "у тому числі первинних документів податкової, бухгалтерської або статистичної звітності";
Враховано
1) у другому реченні частини "з" підпункту 4.4.2 після слів "форм податкового обліку чи звітності" додати слова "у тому числі первинних документів податкової, бухгалтерської або статистичної звітності";


-4- Народний депутат України Красняков Є.В.:
- підпункт 18.1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Норми цього підпункту поширюються на податковий борг платників податків, який виник у зв'язку з виконанням ними робіт (наданням послуг) до 31 грудня 1999 року, які були профінансовані за рахунок Державного бюджету України у 2000 році."

Враховано по суті-5- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності:
2) У пункті 18.1 статті 18:
- підпункт 18.1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Норми цього підпункту поширюються на податковий борг платників податків, який виник до 31 грудня 1999 року у зв'язку з виконанням ними робіт (наданням послуг), які були профінансовані за рахунок Державного бюджету України у 2000 році."
Враховано
2) У пункті 18.1 статті 18:
- підпункт 18.1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Норми цього підпункту поширюються на податковий борг платників податків, який виник до 31 грудня 1999 року у зв'язку з виконанням ними робіт (наданням послуг), які були профінансовані за рахунок Державного бюджету України у 2000 році."

І. У підпункті 18.1. 5 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001р. N 10, ст.44) доповнити другим абзацом такого змісту:- підпункт 18.1.5 доповнити новим абзацом такого змісту:


"Якщо платники податків самостійно виявляють податкові зобов'язання, які виникли у зв'язку з виплатою заробітної плати згідно умов першого абзацу цього пункту, та здійснюють їх декларування до 10 лютого 2002 року, а час і умови їх виникнення підтверджуються аудиторським висновком і актом перевірки контролюючого органу, то такі додаткові зобов'язання (включаючи пеню та штрафи) підлягають списанню або розстроченню в порядку, визначеному цією статтею залежно від часу їх виникнення".
"Якщо платники податків самостійно виявляють податкові зобов'язання, що виникли у зв'язку з виплатою заробітної плати згідно умов абзацу першого цього пункту, та здійснюють їх декларування до 10 лютого 2002 року, а термін і умови їх виникнення підтверджуються аудиторським висновком і актом перевірки контролюючого органу, то такі додаткові зобов'язання (включаючи пеню та штрафи) підлягають списанню або розстроченню в порядку, визначеному цією статтею залежно від часу їх виникнення".


-6- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності:
3) у пункті 19.1 статті 19 абзац четвертий викласти у такій редакції:
"статті 10, яка набирає чинності з 1 січня 2002 року" Доповнити пункт абзацом такого змісту:
" пункту 4.3 статті 4 та підпункту 5.2.1 статті 5 у частині узгодження податкового зобов'язання згідно з пунктом 4.3 цього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності Податковим Кодексом України".
Враховано
3) у пункті 19.1 статті 19 абзац четвертий викласти у такій редакції:
"статті 10, яка набирає чинності з 1 січня 2002 року" Доповнити пункт абзацом такого змісту:
" пункту 4.3 статті 4 та підпункту 5.2.1 статті 5 у частині узгодження податкового зобов'язання згідно з пунктом 4.3 цього Закону, які набирають чинності з дня набрання чинності Податковим Кодексом України".


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні