Про захист національного товаровиробника від імпортних поставок, є об'єктом демпінгу
N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
Про захист національного товаровиробника від імпортних поставок, є об'єктом демпінгу Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестиційЗакон України


Проект
Про захист національного товаровиробника від імпортних поставок, є об'єктом демпінгу Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестиційЗакон України
1.
Про захист національного товаровиробника


Про захист національного товаровиробника
2.
від імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу
-1- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У назві законопроекту після слова "від" замінити слова "імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу" на слова "демпінгового імпорту".

Враховано
від демпінгового імпорту
3.
Цей Закон визначає механізм захисту національного товаровиробника від імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу, з інших країн, митних союзів або економічних угруповань. Він регулює засади і порядок порушення та проведення антидемпінгових розслідувань і вжиття антидемпінгових заходів.
-2- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У цьому Законі слова "імпортні поставки, які є об'єктом демпінгу", "вжиття", "вжити" замінити, відповідно, на слова "демпінговий імпорт", "застосування", "застосувати".
Враховано
Цей Закон визначає механізм захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту з інших країн, митних союзів або економічних угруповань. Він регулює засади і порядок порушення та проведення антидемпінгових розслідувань і застосування антидемпінгових заходів.
4.
Розділ I Загальні положення


Розділ I Загальні положення
5.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
6.
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:


У цьому Законі терміни застосовуються в такому значенні:
7.
1) антидемпінгові заходи - попередні або остаточні заходи, що вживаються з метою врівноваження демпінгу, який заподіює шкоду, відповідно до цього Закону;


1) антидемпінгові заходи - попередні або остаточні заходи, що застосовуються з метою усунення демпінгу, який заподіює шкоду та його наслідків, відповідно до цього Закону;
8.
2) антидемпінгове мито (попереднє або остаточне) - особливий вид мита, що справляється у разі ввезення на митну територію України будь-якого товару, який є об'єктом вжиття антидемпінгових заходів (попередніх або остаточних);
-3- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У цьому Законі слова "та/або", замінити, відповідно, на "та (або)".
Враховано
2) антидемпінгове мито (попереднє або остаточне) - особливий вид мита, що справляється у разі ввезення на митну територію України товару, який є об'єктом застосування антидемпінгових заходів (попередніх або остаточних);
9.
3) висновок позитивний стосовно наявності демпінгу або шкоди - висновок про наявність факту демпінгу або шкоди;


3) висновок позитивний щодо наявності демпінгу (шкоди) - висновок про наявність факту демпінгу (шкоди);
10.
4) висновок негативний стосовно наявності демпінгу або шкоди - висновок про відсутність факту демпінгу або шкоди;


4) висновок негативний щодо наявності демпінгу (шкоди) - висновок про відсутність факту демпінгу (шкоди);
11.
5) газета - друкований орган Кабінету Міністрів України;
-4- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - п. 5 вилучити.
Враховано


12.
6) демпінг - ввезення на митну територію України будь-якого товару за цінами, нижчими від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, що заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару;


5) демпінг - ввезення на митну територію України будь-якого товару за цінами, нижчими від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, що заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару;


-5- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - у зв'язку з перенесенням дефініції із ст. 9 до ст.1.
Враховано
6) демпінгова маржа - сума, на яку нормальна вартість перевищує експортну ціну. Порядок визначення демпінгової маржі встановлюється у статті 9 цього Закону;
13.
7) експортна ціна - у значенні, наведеному в статті 8 цього Закону;
-6- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - у зв'язку з перенесенням дефініції із ст. 8 до ст.1.
Враховано
7) експортна ціна - ціна, за якою фактично оплачується або підлягає оплаті товар, який продається в країну імпорту з країни експорту Порядок визначення експортної ціни встановлюється у статті 8 цього Закону;
14.
шкода - у значенні, наведеному в статті 10 цього Закону;
-7- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - у зв'язку з перенесенням дефініції із ст. 10 до ст.1.
Враховано
8) шкода - це істотна шкода, заподіяна національному товаровиробнику, або загроза заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику, або істотне гальмування створення чи розширення національним товаровиробником виробництва та збуту подібного товару. Порядок визначення шкоди встановлюється у статті 10 цього Закону;
15.
9) імпорт - ввезення на митну територію України товару (товарів), призначеного для споживання в Україні;
-8- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У п. 9 слова "України" та "Україні" замінити, відповідно, на слова "країни імпорту" та "цій країні".
Враховано
9) імпорт - ввезення на митну територію країни імпорту товару (товарів), призначеного для споживання в цій країні;
16.
10) імпортер - суб'єкт( господарсько-правових відносин, що декларує надходження на митну територію України товару (товарів);


10) імпортер - суб'єкт господарсько-правових відносин, що декларує надходження на митну територію України товару (товарів);
17.
11) імпортні поставки - більше ніж одне ввезення на митну територію України товару (товарів), призначеного для споживання в Україні;
-9- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.11 вилучити.

Враховано

18.
12) Комісія - Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі;
-10- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.11 вилучити.


19.
13) компетентні органи - органи державної влади країни експорту або країни походження, що забезпечують у межах своїх повноважень проведення зовнішньої та/або зовнішньоекономічної політики зазначеної країни;
-11- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У п. 13 після слів "країни походження" включити слова "(митного союзу або економічного угруповання)".
Враховано
11) компетентні органи - органи державної влади країни експорту або країни походження (митного союзу або економічного угруповання), що забезпечують у межах своїх повноважень проведення зовнішньої та (або) зовнішньоекономічної політики зазначеної країни;


-12- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Включити додатковий п.12 з метою визначення дефініції "конструювання експортної ціни.

Враховано
12) конструювання експортної ціни - здійснення розрахунку певної величини експортної ціни в разі коли фактичну експорту ціну не встановлено або вважається, що вона є не обгрунтованою, як зазначено у статті 8 цього Закону;
20.
14) країна експорту - країна походження товару, що імпортується в Україну. Країною експорту може вважатися також країна-посередник, за винятком випадків, коли зазначений товар перевозиться транзитом через цю країну, в ній не виробляється або в цій країні немає порівнянної ціни для цього товару;
-13- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У п. 14 1 після слів "країна-посередник" включити слова "(митний союз або економічне угруповання)".
Враховано
13) країна експорту - країна походження товару, що імпортується в Україну. Країною експорту може вважатися також країна-посередник (митний союз або економічне угруповання), за винятком випадків, коли зазначений товар перевозиться транзитом через цю країну, в ній не виробляється або в цій країні немає порівнянної ціни для цього товару;
21.
15) країна походження - країна, в якій товар було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці;
-14- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У п. 15 після слів "країна походження - країна" включити слова "(митний союз або економічне угруповання)".
Враховано
14) країна походження - країна (митний союз або економічне угруповання), в якій товар було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці;
22.
16) Міністерство - Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України;
-15- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П. 16 вилучити.
Враховано

23.
17) національний товаровиробник - у значенні, наведеному в статті 11 цього Закону;
-16- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з перенесенням дефініції "національний товаровиробник" із ст.12 до ст.1.
Враховано
15) національний товаровиробник - сукупність виробників подібного товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну частину усього обсягу виробництва в Україні цього товару. Особливості визначення національного товаровиробника визначаються у статті 11 та частині 6 статті 12 цього Закону;
24.
18) нормальна вартість - у значенні, наведеному в статті 7 цього Закону;
-17- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з перенесенням дефініції "нормальна вартість" із ст.7 до ст.1.
Враховано
16) нормальна вартість - еквівалент ціни товару на внутрішньому ринку. Порядок визначення нормальної вартості встановлюється у статті 7 цього Закону;
25.
19) період розслідування - визначений відповідно до цього Закону період, що безпосередньо передує порушенню антидемпінгового розслідування, за який розслідуються факти наявності демпінгу;
-18- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з перенесенням дефініції "період розслідування" із ст.13 до ст.1.
Враховано
17) період розслідування - визначений відповідно до цього Закону період, що безпосередньо передує порушенню антидемпінгового розслідування, за який розслідуються факти наявності демпінгу. Порядок визначення періоду розслідування встановлюється у статті 13 цього Закону;
26.
20) продаж - будь-яка передача майна однією особою у власність або користування та/або у володіння та/або у розпорядження іншій особі, зокрема купівля-продаж, оренда майна тощо, в тому числі у разі заміни одного зобов'язання іншим або зміни умов виконання зобов'язань;
-19- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
18) продаж - будь-яка передача майна однією особою у власність або користування та (або) у володіння та (або) у розпорядження іншій особі, зокрема, передача згідно з угодами купівлі-продажу, оренди майна, іншими цивільно-правовими угодами, а також у разі заміни одного зобов'язання іншим або зміни умов виконання зобов'язань;
27.
21) Служба - Державна митна служба України;
-20- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.21 вилучити.
Враховано

28.
22) сторони антидемпінгового розслідування - будь-які особи, які повідомили Міністерство про себе, як зазначено у пункті 12 статті 12 цього Закону;
-21- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка. у зв'язку із змінами у ч. 12 ст.12.
У цьому Законі слова "пункт", підпункт" замінити, відповідно, на "частина" та "пункт".
Враховано
19) сторони антидемпінгового розслідування - будь-які особи, які повідомили Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (далі - Міністерство) про свою заінтересованість в участі у антидемпінговому розслідуванні відповідно до частини 12 статті 12 цього Закону;
29.
23) заінтересована сторона - будь-яка особа, яка повідомила Міністерство про себе відповідно до пункту 12 статті 12 цього Закону та яка активно бере участь в антидемпінговому розслідуванні шляхом подання у письмовій формі доказів або іншої інформації, достатньої для цілей цього розслідування. Заінтересованими сторонами можуть бути, зокрема:
-22- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку із змінами у ч. 12 ст.12.
У слід розмежувати осіб, перелічених у цих абзацах з тим, щоб уникнути двозначності.

Враховано
20) заінтересована сторона - будь-яка особа, яка повідомила Міністерство про свою заінтересованість в участі у антидемпінговому розслідуванні відповідно до 12 частини 12 статті 12 цього Закону та яка активно бере участь в антидемпінговому розслідуванні шляхом подання у письмовій формі доказів або іншої інформації, достатньої для цілей цього розслідування. Заінтересованими сторонами можуть бути, зокрема:
30.
іноземний виробник, експортер або імпортер товару, який є об'єктом розслідування, об'єднання (асоціація), більшість членів якого становлять іноземні виробники, експортери або імпортери товару, який є об'єктом спеціального розслідування;
Слід замінити у першому абзаці після слова експортер замінити слово "або" на ",", а після слова розслідування вмістити слово "або". Крім цього, слово "спеціального" слід замінити на "антидемпінгове".
Враховано
іноземний виробник, експортер або імпортер товару, який є об'єктом розслідування, або об'єднання (асоціація), більшість членів якого становлять іноземні виробники, експортери або імпортери товару, який є об'єктом антидемпінгового розслідування;
31.
компетентні органи країни експорту товару, який є об'єктом розслідування;


компетентні органи країни експорту товару, який є об'єктом розслідування;
32.
національний товаровиробник, виробник, оптовий продавець подібного товару в Україні;
-23- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Після слова "виробник" слід замінити "," на слово "або".
Враховано
національний товаровиробник, виробник або оптовий продавець подібного товару в Україні;
33.
об'єднання (асоціація), більшість членів якого виробляють, продають оптом подібний товар в Україні;
-24- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Після слова "виробляють" слід замінити "," на слово "або".
Враховано
об'єднання (асоціація), більшість членів якого виробляють або продають оптом подібний товар в Україні;
34.
спілка, що об'єднує робітників підприємств, які виробляють або продають оптом подібний товар в Україні;
-25- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - заміна слова "спілка" на слова "професійна спілка".
Враховано
професійна спілка, що об'єднує працівників підприємств, які виробляють або продають оптом подібний товар в Україні;
35.
органи виконавчої влади України в межах їх компетенції;


органи виконавчої влади України в межах їх компетенції;


-26- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Включити нову дефініцію - "звичайні торговельні операції".
Враховано
21) звичайні торговельні операції - умови та ділова практика, які протягом обгрунтованого строку, що передує експорту товару, який є об'єктом розслідування, були звичайними у торгівлі таким товаром або товарами, які мають схожі умови виробництва, продажу або збуту;


-27- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Включити нову дефініцію - "порівнянна ціна".
Враховано
22) порівнянна ціна - ціна подібного товару у країні експорту, що практикується у звичайних торговельних операцій;
36.
24) товар - будь-яка продукція, призначена для продажу;


23) товар - будь-яка продукція, призначена для продажу;
37.
25) товар з короткочасним промисловим циклом - у значенні, наведеному в пункті 5 статті 26 цього Закону;
-28- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - у зв'язку із змінами у статті 26 включається повна дефініція "товару з короткочасним промисловим циклом".
Враховано
24) товар з короткочасним промисловим циклом - товар, який згідно з висновком Міністерства та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) вважається таким, що застарів, у зв'язку з появою нових технологічних розробок. Порядок визначення товару з короткочасним промисловим циклом встановлюється у статті 26 цього Закону;
38.
26) товар подібний - ідентичний товар, тобто схожий за всіма характеристиками на товар, який є об'єктом розгляду, або у разі відсутності цього товару інший товар, що не є схожим за всіма характеристиками, але має показові ознаки, що є дуже подібними до характерних ознак товару, який є об'єктом розгляду;
-29- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
25) товар подібний - ідентичний товар, тобто схожий за всіма характеристиками на товар, який є об'єктом розслідування, або у разі відсутності цього товару інший товар, що не є схожим за всіма характеристиками, але має показові ознаки, що є дуже подібними до характерних ознак товару, який є об'єктом розслідування;
39.
товар, який є об'єктом розслідування, - товар, імпорт якого в Україну є об'єктом антидемпінгового розслідування та який визначається таким у відповідному повідомленні про порушення та проведення цього розслідування;


26) товар, який є об'єктом розслідування, - товар, імпорт якого в Україну є об'єктом антидемпінгового розслідування та який визначається таким у відповідному повідомленні про порушення та проведення цього розслідування;
40.
28) українські виробники - сукупність усіх виробників подібного або безпосередньо конкуруючого товару, що виробляється в Україні.


27) українські виробники - сукупність усіх виробників подібного або безпосередньо конкуруючого товару, що виробляється в Україні.
41.
Стаття 2. Сфера застосування Закону


Стаття 2. Сфера застосування Закону
42.
1. Цей Закон застосовується щодо будь-якого товару, який є об'єктом демпінгу, якщо ввезення його на митну територію України заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару.


1. Цей Закон застосовується щодо товару, який є об'єктом демпінгу, якщо ввезення його на митну територію України заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару.
43.
Будь-який товар вважається об'єктом демпінгу, якщо в Україні його експортна ціна є нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту в звичайних торгівельних операціях.


Товар вважається об'єктом демпінгу, якщо в Україні його експортна ціна є нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту в звичайних торгівельних операціях.
44.
2. Цей Закон не виключає застосування:
-30- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 2 статті 5 замінити нумерацію підпунктів з "а" на "1)", "б" на "2)" та "в" на "3)".
Враховано
2. Цей Закон не виключає застосування:
45.
а) спеціальних правил у галузі сільського господарства;


1) спеціальних правил у галузі сільського господарства;
46.
б) заходів, що вживаються в рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) і Світової організації торгівлі (СОТ);


2) заходів, що вживаються в рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (далі - ГАТТ) і Світової організації торгівлі (далі - СОТ);
47.
в) спеціальних правил, що встановлюються міжнародними договорами України.


3) спеціальних правил, що встановлюються міжнародними договорами України.
48.
Стаття 3. Органи, що проводять антидемпінгові розслідування


Стаття 3. Органи, що проводять антидемпінгові розслідування
49.
Проведення будь-якого антидемпінгового розслідування в Україні здійснюється на засадах, визначених цим Законом, уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади - Міністерством, Службою, а також Комісією.
-31- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Проведення антидемпінгового розслідування в Україні здійснюється на засадах, визначених цим Законом, уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади - Міністерством, Державною митною службою України (далі - Службою), а також Комісією.
50.
Стаття 4. Мова провадження антидемпінгових розслідувань


Стаття 4. Мова провадження антидемпінгових розслідувань
51.
1. Провадження антидемпінгових розслідувань відповідно до цього Закону здійснюється державною мовою України.


1. Провадження антидемпінгових розслідувань відповідно до цього Закону здійснюється державною мовою в Україні.
52.
2. Будь-які дані, письмові докази та інша інформація, подана Міністерству, Службі або Комісії відповідно до цього Закону, враховується ними у процесі антидемпінгового розслідування за умови викладення державною мовою України.


2. Дані, письмові докази та інша інформація, подана Міністерству, Службі або Комісії відповідно до цього Закону, враховується ними у процесі антидемпінгового розслідування за умови викладення державною мовою України.
53.
Стаття 5. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі


Стаття 5. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
54.
1. Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі очолює голова.


1. Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі очолює голова.


-32- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Включити новий абзац " Членами Комісії є Голова Комісії, його перший заступник, заступники та посадові особи органів виконавчої влади, зазначені у частині другій цієї статті."
Враховано
Членами Комісії є Голова Комісії, його перший заступник, заступники та посадові особи органів виконавчої влади, зазначені у частині другій цієї статті.
55.
Головою Комісії є за посадою Міністр зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.


Головою Комісії є за посадою Міністр зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.
56.
Голова Комісії має першого заступника, яким є перший заступник або заступник Міністра промислової політики України, та двох заступників, якими є перший заступник або заступник керівника Державної митної служби України та Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.


Голова Комісії має першого заступника, яким є перший заступник або заступник Міністра промислової політики України, та двох заступників, якими є перший заступник або заступник керівника Державної митної служби України та Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.
57.
2. До складу Комісії входять також перші заступники або заступники керівників Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства економіки України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерства промислової політики України, Міністерства агропромислового комплексу України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Державної митної служби України, Служби безпеки України, Антимонопольного комітету України.
-33- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 2 статті 5 вилучити такі слова "Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерства промислової політики України" та "Державної митної служби України".
Враховано
2. До складу Комісії входять також перші заступники або заступники керівників Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства економіки України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства агропромислового комплексу України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Антимонопольного комітету України.
58.
У разі потреби до складу Комісії можуть включатися керівники або заступники керівників інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій.


У разі потреби до складу Комісії можуть включатися керівники або заступники керівників інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій.
59.
3. Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням голови Комісії.


3. Персональний склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням голови Комісії.
60.
4. Формою роботи Комісії є засідання.


4. Формою роботи Комісії є засідання.
61.
Засідання Комісії, що передбачаються цим Законом, проводяться за адресою Міністерства.


Засідання Комісії, що передбачаються цим Законом, проводяться за адресою Міністерства.
62.
Засідання Комісії проводяться на вимогу члена Комісії, яка подається голові Комісії і повинна бути обгрунтованою, та у будь-якому іншому разі з дотриманням строків, установлених цим Законом.


Засідання Комісії проводяться за вимогою Голови Комісії, за письмовою обгрунтованою вимогою члена Комісії, яка подається голові Комісії, та в інших випадках з дотриманням строків відповідно до цього Закону.
63.
5. Засідання скликаються головою Комісії, а у разі його відсутності - першим заступником або заступником голови Комісії і повинні проводитися не раніше ніж на п'ятий день і не пізніше ніж на десятий день після відповідного повідомлення.


5. Засідання скликаються головою Комісії, а у разі його відсутності - першим заступником або заступником голови Комісії і повинні проводитися не раніше ніж на п'ятий день і не пізніше ніж на десятий день після направлення відповідного повідомлення.
64.
Разом з повідомленням про засідання членам Комісії надсилається вся необхідна інформація стосовно питань, які виносяться на відповідне засідання Комісії.
-34- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Ч. 5 доповнити абзацом такого змісту: "В разі необхідності на засідання Комісії можуть запрошуватися експерти державних та недержавних установ, а також іноземні експерти".
Враховано
Разом з повідомленням про засідання членам Комісії надсилається вся необхідна інформація стосовно питань, які виносяться на відповідне засідання Комісії.
В разі необхідності на засідання Комісії можуть запрошуватися експерти державних та недержавних установ, а також іноземні експерти.
65.
6. Засідання Комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
-35- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
6. Засідання Комісії є правомочними, якщо на ньому присутні не менше половини її членів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
66.
Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує та контролює їх виконання. У голосуванні за прийняття відповідного рішення можуть брати участь тільки члени Комісії.


Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує та контролює їх виконання. У голосуванні за прийняття відповідного рішення можуть брати участь тільки члени Комісії.
67.
Нормативно-правові акти Комісії, зокрема про проведення антидемпінгового розслідування та вжиття антидемпінгових заходів, є обов'язковими для виконання.
-36- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - заміна слів "нормативно-правові акти" на "акти".
Враховано
Акти Комісії, зокрема щодо проведення антидемпінгового розслідування та застосування антидемпінгових заходів, є обов'язковими для виконання.
68.
7. На засіданнях Комісії приймаються рішення про:


7. На засіданнях Комісії приймаються рішення про:
69.
1) порушення антидемпінгового розслідування;


1) порушення антидемпінгового розслідування;
70.
2) позитивні або негативні висновки стосовно наявності демпінгу та методи, що дають можливість визначити демпінгову маржу;


2) позитивні або негативні висновки стосовно наявності демпінгу та методи, що дають можливість визначити демпінгову маржу;
71.
3) позитивні або негативні висновки стосовно наявності шкоди та її розмір;


3) позитивні або негативні висновки щодо наявності шкоди та її розмір;
72.
4) визначення причинно-наслідкового зв'язку між імпортними поставками, які є об'єктом демпінгу, та шкодою;


4) визначення причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом та шкодою;
73.
5) вжиття антидемпінгових заходів;


5) застосування антидемпінгових заходів;
74.
6) інші питання на виконання цього Закону.
-37- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка -
Враховано
6) інші питання щодо здійснення повноважень відповідно до цього Закону.
75.
8. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів, а в окремих випадках, передбачених цим Законом, двома третинами (кваліфікованою більшістю) голосів.


8. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів, а в окремих випадках, передбачених цим Законом, двома третинами (кваліфікованою більшістю) голосів.
76.
9. Рішення Комісії, яке приймається простою більшістю голосів, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.


9. Рішення Комісії, яке приймається простою більшістю голосів, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.
77.
10. Рішення Комісії, яке приймається кваліфікованою більшістю голосів, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини членів Комісії.


10. Рішення Комісії, яке приймається кваліфікованою більшістю голосів, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини членів Комісії.
78.
11. У разі потреби рішення Комісії з будь-яких питань, за винятком зазначених у підпунктах 1-5 пункту 7 цієї статті, може прийматися в робочому порядку шляхом візування членами Комісії проекту відповідного рішення. При цьому голова Комісії або його заступник інформує членів Комісії та пропонує їм висловити свою точку зору у строк, протягом якого вона може бути врахована і який не перевищує строків, встановлених цим Законом.
-38 Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В ч.11 слова "за винятком зазначених у підпунктах 1-5" вилучити.

Відхилено
11. У разі потреби рішення Комісії з питань, зазначених у пункті 6 частини 7 цієї статті, може прийматися в робочому порядку шляхом візування членами Комісії проекту відповідного рішення. При цьому голова Комісії або його заступник інформує членів Комісії та пропонує їм висловити свою точку зору у строк, протягом якого вона може бути врахована і який не перевищує строків, встановлених цим Законом.
79.
Стаття 6. Строки


Стаття 6. Строки
80.
1. Строки, в межах яких вчиняються всі дії відповідно до цього Закону, встановлюються цим Законом або визначаються Комісією чи Міністерством. Право на вчинення будь-яких дій втрачається після закінчення зазначених строків. Документи, подані після закінчення цих строків, залишаються без розгляду, якщо Комісія чи Міністерство не знайде підстав для продовження або поновлення строків.
-39- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В ст. 6 розподіл строків на роки, місяці і дні замінити встановленням дати початку та закінчення вчинення дій, згідно з даним Законом, за винятком випадків, коли строків залежить від події, яка неминуче повинна статися.
Відхилено
1. Строки, в межах яких вчиняються всі дії відповідно до цього Закону, встановлюються цим Законом або визначаються Комісією чи Міністерством. Право на вчинення дій втрачається після закінчення зазначених строків. Документи, подані після закінчення цих строків, залишаються без розгляду. Комісія чи Міністерство можуть прийняти рішення про продовження або поновлення строків за наявності достатніх підстав.
81.
2. Строки, встановлені цим Законом або визначені Міністерством чи Комісією, обчислюються роками, місяцями і днями.


2. Строки, встановлені цим Законом або визначені Міністерством чи Комісією, обчислюються роками, місяцями і днями.
82.
Строк може визначатися також посиланням на подію, яка повинна неминуче настати.


Строк може визначатися також посиланням на подію, яка повинна неминуче настати.
83.
4. Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року цього строку.


4. Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року цього строку.
84.
Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то цей строк закінчується в останній день цього місяця.


Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця цього строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то цей строк закінчується в останній день цього місяця.
85.
Якщо строк визначається днями, його обчислюють з дня, що настає після того дня, з якого починається цей строк.


Якщо строк визначається днями, його обчислюють з дня, що настає після того дня, з якого починається цей строк.
86.
Строк, визначений посиланням на подію, яка повинна неминуче настати, обчислюється з наступного дня після настання події.


Строк, визначений посиланням на подію, яка повинна неминуче настати, обчислюється з наступного дня після настання відповідної події.
87.
Якщо кінець строку припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається перший після нього робочий день.


Якщо кінець строку припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається перший після нього робочий день.
88.
Останній день строку закінчується в момент закінчення роботи в Міністерстві, Службі чи Комісії.
-40- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка -заміна слова "роботи" на слова "робочого дня".
Враховано
Останній день строку закінчується в момент закінчення робочого дня в Міністерстві, Службі чи Комісії.
89.
Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення документи подано відповідно Міністерству, Службі чи Комісії та зареєстровано в установленому порядку.


Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення документи подано відповідно Міністерству, Службі чи Комісії та зареєстровано в установленому порядку.
90.
Розділ II Визначення демпінгу та шкоди


Розділ II Визначення демпінгу та шкоди
91.
Стаття 7. Визначення нормальної вартості
-41- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - уточнення назви статті.
Враховано
Стаття 7. Порядок розрахунку та визначення нормальної вартості
92.
1. Для цілей цього Закону під терміном "нормальна вартість" слід розуміти еквівалент ціни товару на внутрішньому ринку, яка коригується згідно з цією статтею на прийнятні суми витрат і прибутку.
-42- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з перенесенням дефініції до ст.1.
Враховано

93.
Нормальна вартість, як правило, базується на цінах, установлених під час здійснення звичайних торгівельних операцій між незалежними покупцями у країні експорту.


1. Нормальна вартість, як правило, визначається на підставі цін, установлених під час здійснення звичайних торгівельних операцій між незалежними покупцями у країні експорту.


-43- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку із змінами у статті 1 (внесення дефініції "звичайні торговельні операції").
Враховано
Продаж або операція можуть вважатися такими, що не здійснювалися під час звичайних торговельних операцій, якщо:
такий продаж або операція мають характеристики, які є винятковими для ринку, який є об'єктом розгляду;
товар продається за цінами, що значно відрізняються від цін, що практикуються на ринку, з незвичайно великими прибутками, за незвичайних умов продажу та (або) стороні, яка є партером або уклала компенсаційну угоду, за цінами, критерії визначення яких відрізняються від механізмів функціонування ринкової економіки.
94.
2. У разі коли експортер у країні експорту не виробляє або не продає подібного товару, нормальна вартість базується на цінах інших продавців або виробників.


2. У разі коли експортер у країні експорту не виробляє або не продає подібного товару, нормальна вартість базується на цінах інших продавців або виробників.
95.
3. Ціни, що встановлюються між сторонами, які є партнерами або уклали компенсаційну угоду, можуть не вважатися цінами, що встановлюються у звичайних торгівельних операціях, і можуть не використовуватися для визначення нормальної вартості, якщо визначається, що такі ціни не впливають на взаємовідносини між сторонами.


3. Ціни, що встановлюються між сторонами, які є партнерами або уклали компенсаційну угоду, можуть не вважатися цінами, що встановлюються у звичайних торгівельних операціях, і можуть не використовуватися для визначення нормальної вартості, якщо встановлюється, що такі ціни не впливають на взаємовідносини між сторонами.
96.
4. Продаж (тут і далі - більше ніж один випадок продажу) подібного товару, призначеного для споживання на внутрішньому ринку країни експорту, використовується, як правило, для визначення нормальної вартості, якщо такий продаж становить 5 або більше відсотків продажу в Україні зазначеного товару. Однак може бути використаний і нижчий обсяг продажу, якщо встановлені ціни вважаються показовими на ринку, який є об'єктом розгляду.
-44- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В ст. 7 ч. 4 обсяг продажу зменшити до 3 відсотків. Останнє речення вилучити.
-45- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка -
ВідхиленоВраховано
4. Для визначення нормальної вартості використовуються обсяги продажу подібного товару, призначеного для споживання на внутрішньому ринку країни експорту, використовується, якщо обсяг такого продажу становить не менше 5 відсотків обсягів продажу в Україні зазначеного товару. Для визначення нормальної вартості можуть бути використані обсяги продажу подібного товару, які є меншими ніж 5 відсотків обсягів продажу в Україні цього товару за умови, що встановлені ціни вважаються показовими на ринку, який є об'єктом розгляду.
97.
5. Якщо у звичайних торгівельних операціях не мав місце продаж подібного товару або цей продаж є незначним, або якщо через особливості внутрішнього ринку країни експорту такий продаж не дає підстав для прийнятного порівняння, нормальна вартість подібного товару:


5. Якщо у звичайних торгівельних операціях не мав місце продаж подібного товару або цей продаж є незначним, або у зв'язку з особливостями внутрішнього ринку країни експорту такий продаж не може бути використаний для відповідного порівняння, нормальна вартість подібного товару визначається такими способами:
98.
1) обчислюється на основі витрат виробництва в країні походження, збільшених на прийнятну суму торгівельних, адміністративних та інших загальних витрат і прийнятну суму прибутку; або


1) обчислюється на основі витрат виробництва в країні походження, збільшених на обгрунтовану суму торгівельних, адміністративних та інших загальних витрат і обгрунтовану суму прибутку;
99.
2) базується на експортних цінах, що встановлюються під час здійснення звичайних торгівельних операцій у відповідній третій країні лише тоді, коли зазначені ціни є показовими.
-46- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В ч. 5 п. 2 поняття "прийнятна" в даному випадку є неконкретним. Тому Пропонується замінити слово "прийнятна" словом "середня", а в кінці пункту доповнити реченням: "Середній рівень торгівельних, адміністративних і інших загальних витрат та прибутку визначається по аналогічному товару, що виробляється іншими країнами, або шляхом обчислення різниці між середньою ціною аналогічного товару на світовому ринку і витратами, здійсненими в країні походження товару".
Відхилено
2) визначається на підставі експортних цін, що практикуються у звичайних торгівельних операціях у відповідній третій країні у разі якщо зазначені ціни є показовими.
100.
6. Продаж подібного товару на внутрішньому ринку країни експорту або продаж на експорт у третю країну за цінами, нижчими за питомі витрати (постійні та змінні) на його виробництво, збільшені на торгівельні, адміністративні та інші загальні витрати, може вважатися таким, що не мав місця у звичайних торгівельних операціях виключно внаслідок його ціни, і може не враховуватися у процесі визначення нормальної вартості лише тоді, якщо встановлюється, що такий продаж здійснюється протягом значного періоду в значному обсязі за цінами, які не дають змоги покрити всі витрати протягом прийнятного строку.


6. Продаж подібного товару на внутрішньому ринку країни експорту або продаж на експорт у третю країну за цінами, нижчими за питомі витрати (постійні та змінні) на його виробництво, збільшені на торгівельні, адміністративні та інші загальні витрати, може вважатися таким, що здійснювався не в межах звичайних торговельних операцій виключно внаслідок його ціни, та може не враховуватися при визначенні нормальної вартості у разі якщо буде встановлено, що такий продаж здійснюється протягом значного періоду в значному обсязі за цінами, які не дають змоги покрити всі витрати протягом обгрунтованого строку.
101.
7. У разі коли ціни є нижчими, ніж витрати у момент продажу, але вищими ніж середньозважені величини витрат у період розслідування, вважається, що ці ціни дають змогу покрити витрати протягом прийнятного строку.


7. У разі коли ціни є нижчими, ніж витрати у момент продажу, але вищими ніж середньозважені величини витрат у період розслідування, вважається, що ці ціни дають змогу покрити витрати протягом обгрунтованого строку.
102.
8. Для цілей цього Закону під терміном "значний період" слід розуміти, як правило, період до одного року, але не менше шести місяців. Продаж за цінами, нижчими за питомі витрати, вважається Міністерством таким, що здійснюється у значному обсязі протягом значного періоду, якщо встановлюється, що:


8. Продаж за цінами, нижчими за питомі витрати, вважається таким, що здійснюється у значному обсязі протягом значного періоду, якщо встановлено, що:
103.
1) середньозважена величина ціни продажу є нижчою, ніж середньозважена величина питомих витрат; або


1) середньозважена величина ціни продажу є нижчою, ніж середньозважена величина питомих витрат; або
104.
2) обсяг продажу з нижчими питомими витратами не становить менше 20 відсотків продажу, що використовується для визначення нормальної вартості.


2) обсяг продажу за цінами, вищими за питомі витрати, становить не менше 20 відсотків продажу, що використовується для визначення нормальної вартості.


-47- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - уточнення строку "звичайного пееріоду".
Враховано
При цьому "значний період" означає, як правило, період до одного року, але не менше шести місяців.
105.
9. Для цілей цієї статті витрати обчислюються, як правило, за даними бухгалтерської звітності сторони, яка є суб'єктом антидемпінгового розслідування, за умов, що ця звітність складається відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, застосованого у країні, яка є об'єктом розгляду, та цілком враховує витрати, пов'язані з виробництвом і продажем товару, який є об'єктом розгляду.


9. Для цілей цієї статті витрати обчислюються, як правило, за даними бухгалтерської звітності сторони, яка є суб'єктом антидемпінгового розслідування, за умов, що ця звітність складається відповідно до загальноприйнятих у країні, яка є об'єктом розгляду, принципів і правил бухгалтерського обліку, та повністю відображає витрати, пов'язані з виробництвом і продажем товару, який є об'єктом розгляду.
106.
10. Міністерство враховує подані докази, що стосуються фактичного розподілу витрат, у тому числі докази, які передаються експортером або виробником у процесі антидемпінгового розслідування, за умови, що у процесі цього розслідування доводиться, що цей тип розподілу традиційно використовувався експортером або виробником. У разі неможливості використання більш прийнятного методу перевага повинна віддаватися розподілу витрат на основі цифрових показників товарообігу. Якщо і цей метод не використовується у розподілі витрат, зазначеному у цьому підпункті, витрати перевіряються та відповідно коригуються на величину:


10. Міністерство враховує подані докази, що стосуються фактичного розподілу витрат, у тому числі докази, які передаються експортером або виробником у процесі антидемпінгового розслідування, за умови, що у процесі цього розслідування буде доведено, що такий розподіл витрат традиційно використовувався експортером або виробником. У разі неможливості використання іншого методу визначення розподілу витрат, розподіл витрат визначається на підставі цифрових показників товарообігу. У разі неможливості провести перевірку розподілу витрат, величини витрат перевіряються та відповідно коригуються на величину:
107.
1) непоновлюваних статей витрат, користь від яких отримується в даний час та/або в майбутньому поточним виробництвом; або


1) непоновлюваних статей витрат, користь від яких отримується поточним виробництвом в даний час та (або) в майбутньому;
108.
2) статей витрат, які, з урахуванням відповідних обставин, у період розслідування призначались на введення у дію виробництва.


2) або статей витрат, які, з урахуванням відповідних обставин, у період розслідування призначались на введення у дію виробництва.
109.
11. У разі коли протягом певної частини періоду, необхідного для відшкодування витрат виробництва, ці витрати були спричинені використанням нового виробничого обладнання, яке потребує значних додаткових інвестицій, низькими коефіцієнтами використання виробничих потужностей внаслідок введення у дію виробництва, що мали місце протягом усього або певної частини періоду розслідування, середніми витратами на етапі введення у дію виробництва є ті, що згідно із зазначеними правилами розподілу витрат, понесених наприкінці цього етапу, включаються у цих вимірюваннях періоду, який є об'єктом розгляду, в середньозважену величину витрат, зазначених у пункті 7 цієї статті. Тривалість етапу введення в дію виробництва визначається залежно від обставин, що склалися для виробника або експортера, який є об'єктом розгляду, але не повинна перевищувати відповідної початкової частини періоду, необхідного для відшкодування витрат виробництва. Для цього коригування витрат, здійснених протягом періоду розслідування, дані щодо етапу введення в дію, який триває понад цей період, враховуються в разі, коли вони подаються до початку проведення перевірок згідно із статтею 29 цього Закону та протягом трьох місяців від дати порушення антидемпінгового розслідування.


11. У разі коли протягом певної частини періоду, необхідного для відшкодування витрат виробництва, ці витрати були спричинені використанням нового виробничого обладнання, яке потребує значних додаткових інвестицій, низькими коефіцієнтами використання виробничих потужностей внаслідок введення у дію виробництва, що мали місце протягом усього або певної частини періоду розслідування, середніми витратами на етапі введення у дію виробництва є витрати, які включаються у середньозважену величину витрат, зазначених в частині 7 цієї статті, понесені наприкінці етапу введення у дію виробництва, і обчислені у вимірюваннях періоду, який є об'єктом розгляду, відповідно до частини 10 цієї статті. Тривалість етапу введення в дію виробництва визначається залежно від обставин, що склалися для виробника або експортера товару, який є об'єктом розслідування, але не повинна перевищувати відповідної початкової частини періоду, необхідного для відшкодування витрат виробництва. Для коригування витрат, здійснених протягом періоду розслідування, дані щодо етапу введення в дію виробництва, який триває понад цей період, враховуються в разі, коли вони подані до початку проведення перевірок відповідно до статті 29 цього Закону та протягом трьох місяців від дати порушення антидемпінгового розслідування.
110.
12. Суми торгівельних, адміністративних та інших загальних витрат і суми прибутків базуються на фактичних даних, що стосуються виробництва та продажу подібного товару експортером або виробником, які є суб'єктами антидемпінгового розслідування, у звичайних торгівельних операціях. Якщо таким чином ці суми не можуть бути визначені, вони обчислюються на основі:


12. Суми торгівельних, адміністративних та інших загальних витрат і суми прибутків визначаються на підставі фактичних даних, що стосуються виробництва та продажу подібного товару експортером або виробником, які є суб'єктами антидемпінгового розслідування, у звичайних торгівельних операціях. У разі неможливості визначення сум зазначених витрат і прибутків на підставі фактичних даних, вони обчислюються на основі:
111.
1) середньозваженої величини фактичних сум, сплачених або одержаних іншими експортерами чи виробниками, які є суб'єктами антидемпінгового розслідування, під час виробництва та продажу подібного товару на внутрішньому ринку країни походження;


1) середньозваженої величини фактичних сум, сплачених або одержаних іншими експортерами чи виробниками, які є суб'єктами антидемпінгового розслідування, під час виробництва та продажу подібного товару на внутрішньому ринку країни походження;
112.
2) фактичних сум, сплачених чи одержаних експортером або виробником, який є суб'єктом розгляду, під час виробництва та продажу в звичайних торгівельних операціях тієї ж категорії товару на внутрішньому ринку країни походження;


2) фактичних сум, сплачених чи одержаних експортером або виробником, який є суб'єктом розгляду, під час виробництва та продажу в звичайних торгівельних операціях тієї ж категорії товару на внутрішньому ринку країни походження;
113.
3) будь-якого іншого прийнятного та обгрунтованого методу за умов, що сума прибутку, яка таким чином встановлюється, не перевищує прибутку, що його, як правило, отримують інші експортери або виробники у разі продажу товарів тієї ж категорії на внутрішньому ринку країни походження.


3) будь-якого іншого прийнятного та обгрунтованого методу за умов, що сума прибутку, яка таким чином встановлюється, не перевищує прибутку, що його, як правило, отримують інші експортери або виробники у разі продажу товарів тієї ж категорії на внутрішньому ринку країни походження.
114.
Стаття 8. Визначення експортної ціни
-48- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - уточнення назви статті.
Враховано
Стаття 8. Порядок розрахунку та визначення експортної ціни
115.
1. Для цілей цього Закону під терміном "експортна ціна" слід розуміти ціну, за якою фактично оплачується або підлягає оплаті товар, який продається в Україну з країни експорту.
-49- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку із перенесенням дефініції "експортна ціна" до ст.1.
Враховано
1. Експортною ціною товару вважається ціна, за якою фактично оплачується або підлягає оплаті товар, який продається в Україну з країни експорту.
116.
2. У разі коли експортну ціну не встановлено або вважається, що вона є необгрунтованою (внаслідок наявності партнерства або компенсаційної угоди чи домовленості між експортером, імпортером або третьою стороною), експортна ціна може конструюватися:


2. У разі коли експортну ціну не встановлено або вважається, що вона є необгрунтованою (внаслідок наявності партнерства або компенсаційної угоди чи домовленості між експортером, імпортером або третьою стороною), експортна ціна може конструюватися:
117.
1) на основі ціни, за якою імпортовані товари вперше перепродаються незалежному покупцю; або


1) на основі ціни, за якою імпортовані товари вперше перепродаються незалежному покупцю;
118.
2) на будь-якій іншій прийнятній та обгрунтованій основі, якщо товари не перепродаються незалежному покупцю або не перепродаються в тому стані, в якому вони були імпортовані.
-50- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
2) або на іншій прийнятній та обгрунтованій основі, якщо товари не перепродаються незалежному покупцю або не перепродаються в тому стані, в якому вони були імпортовані.
119.
3. У випадках, зазначених у пункті 2 цієї статті, здійснюється коригування всіх витрат, включаючи податки, збори та інші обов'язкові платежі, що сплачуються у разі імпорту і перепродажу, а також одержаних прибутків з метою встановлення обгрунтованої експортної ціни товару, який є об'єктом розгляду, на митній території України.


3. У випадках, зазначених у частині 2 цієї статті, здійснюється коригування всіх витрат, включаючи податки, збори та інші обов'язкові платежі, що сплачуються у разі імпорту і перепродажу, а також одержаних прибутків з метою встановлення обгрунтованої експортної ціни товару, який є об'єктом розгляду, на митній території України.
120.
4. Зазначені витрати, що коригуються, включають, як правило, витрати, здійснені імпортером, але оплачені у межах України або за її межами кожною стороною, яка, ймовірно, є партнером чи стороною, що уклала компенсаційну угоду з імпортером, експортером або третьою стороною. Коригування здійснюється, зокрема, щодо:
-51- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. У зазначені витрати, що коригуються, включають, як правило, витрати, здійснені імпортером, але оплачені у межах України або за її межами кожною стороною, яка може бути партнером чи стороною, що уклала компенсаційну угоду з імпортером, експортером або третьою стороною. Коригування здійснюється, зокрема, щодо:
121.
1) витрат на транспортування, страхування, навантаження/розвантаження, а також додаткових витрат;


1) витрат на транспортування, страхування, навантаження/розвантаження, а також додаткових витрат;
122.
2) мита, антидемпінгового мита, зборів, інших обов'язкових платежів, що справляються у зв'язку з імпортом або продажем товарів;
-52- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) мита, антидемпінгового мита, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються у зв'язку з імпортом або продажем товарів;
123.
3) прийнятної маржі торгівельних, адміністративних та інших загальних витрат, а також прибутку.
-53- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3) обгрунтованих величин торгівельних, адміністративних та інших загальних витрат, а також прибутку.
124.
Стаття 9. Порівняння нормальної вартості з експортною ціною.
-54- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - уточнення назви статті.
Враховано
Стаття 9. Порівняння нормальної вартості з експортною ціною та визначення демпінгової маржі.
125.
Визначення демпінгової маржі126.
1. Неупереджене порівняння здійснюється між експортною ціною, встановленою згідно із статтею 8 цього Закону, та нормальною вартістю, встановленою згідно із статтею 7 цього Закону. Це порівняння здійснюється на однаковому базисі поставки (як правило, франко-завод) щодо продажу, здійсненого, наскільки це можливо, за найближчою датою. У кожному випадку здійснюється необхідне коригування, що належним чином враховує величини різниць, які впливають на порівнянність цін, тобто різниць, обчислених під час коригування факторів, зазначених у підпунктах 1 - 11 пункту 4 цієї статті.
-55- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В п. 5 ч. 11 ст. 9 поняття "демпінгова маржа" доцільніше перенести в Статтю 1 "визначення термінів".

-56 - Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У реченні першому пункту 1 статті 9 слід поміняти місцями величини з тим, щоб коректно визначити різницю - демпінгову маржу, а також уточнити базисні умови порівняння.
Відхилено


Враховано
1. Неупереджене порівняння здійснюється між нормальною вартістю, встановленою згідно із статтею 7 цього Закону, та експортною ціною, встановленою згідно із статтею 8 цього Закону. Це порівняння здійснюється на підставі однакових базисних умов поставки (як правило, франко-завод) щодо продажу, здійсненого за найближчою датою стосовно якої є відповідна інформація. Базисні умови поставки визначаються відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів - "ІНКОТЕРМС" у редакції, яка діє на дату ввезення товару в Україну. При цьому здійснюється необхідне коригування з відповідним урахуванням величин різниць, які впливають на порівнянність цін, тобто різниць, обчислених під час коригування факторів, зазначених у пунктах 1 - 11 частини 4 цієї статті.
127.
2. У разі коли обчислена нормальна вартість та обчислена експортна ціна не можуть порівнюватися відповідно до пункту 1 цієї статті, у кожному окремому випадку здійснюється коригування на величини різниць, обчислених під час коригування факторів, про наявність яких у процесі антидемпінгового розслідування стверджують заінтересовані сторони, а також доводять, що ці фактори впливають на ціни, а отже на їх порівнянність. При цьому слід уникати повтору коригувань, зокрема у знижках, обсягах і базисах поставки.
-57- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - уточнення посилання на величини, що порівнюються.
Враховано
2. У разі коли обчислені відповідно до цього Закону нормальну вартість та експортну ціну не можна порівнювати відповідно до частини 1 цієї статті, здійснюється коригування на величини різниць, обчислених під час коригування факторів, про наявність яких у процесі антидемпінгового розслідування заінтересовані сторони стверджують та доводять, що ці фактори впливають на ціни і на їх порівнянність. При здійсненні таких коригувань не повинні повторюватися коригування у знижках, обсягах і базисних умовах поставки.
128.
3. У разі коли заінтересована сторона вимагає здійснення будь-якого коригування, вона повинна довести, що її вимога є обгрунтованою.


3. У разі коли заінтересована сторона вимагає здійснення коригування, вона повинна довести, що її вимога є обгрунтованою.
129.
4. Будь-яке коригування щодо розрахунку величин різниць у зазначених нижче факторах, які впливають на порівнянність цін, здійснюється за такими правилами стосовно:
-58- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
4. Коригування щодо розрахунку величин різниць у зазначених нижче факторах, які впливають на порівнянність цін, здійснюється за такими правилами щодо:
130.
1) фізичних характеристик. Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми, що відповідають прийнятним величинам різниць у ринковій вартості товару, який є об'єктом розгляду, залежно від його фізичних характеристик;
-59- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
1) фізичних характеристик.
Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми, що відповідають прийнятним величинам різниць у ринковій вартості товару, який є об'єктом розгляду, залежно від його фізичних характеристик;
131.
2) непрямих податків та зборів, інших обов'язкових платежів, що сплачуються у разі імпорту. Нормальна вартість коригується на суми, що відповідають сумам будь-яких обов'язкових платежів, що справляються у разі імпорту, та/або непрямих податків, які сплачуються за подібний товар та/або матеріали, що є його фізичними складовими, якщо цей товар призначається для споживання в країні експорту, та які погашаються у разі експорту в Україну;
-60- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
2) непрямих податків та зборів, інших обов'язкових платежів, що сплачуються при імпорті.
Нормальна вартість коригується на суми, що відповідають сумам обов'язкових платежів, що справляються при імпорті товару, та (або) непрямих податків, якими оподатковується подібний товар та (або) матеріали, що є його фізичними складовими (в сумі фактичної сплати), якщо цей товар призначається для споживання в країні експорту, та які підлягають поверненню у разі експорту в Україну;
132.
3) знижок та обсягів продажу. Будь-які знижки (цінові знижки, пільги, знижки тощо), які використовуються, як правило, для стимулювання збуту та/або збільшення обсягів продажу, повинні братися до уваги, якщо вони справді застосовувалися або можна довести, що існують достатні підстави вважати, що вони мали місце та безпосередньо стосуються продажу, що є об'єктом розгляду.
-61- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
3) знижок та обсягів продажу.
Знижки (цінові та інші торгові знижки, пільги, тощо), які використовуються для стимулювання збуту та (або) збільшення обсягів продажу, враховуються, якщо вони справді застосовувалися або можна довести, що існують достатні підстави вважати, що вони надавалися та безпосередньо стосувалися продажу товару, що є об'єктом розгляду.
133.
Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць знижок, включаючи ті, що надаються за різницю в обсягах, якщо ці знижки належним чином обчислюються щодо обсягів продажу, що є об'єктом розгляду, та безпосередньо стосуються цього продажу. Коригування на суму відстрочених знижок також може здійснюватися, якщо вимога заінтересованої сторони грунтується на фактичних даних за попередні періоди щодо отримання знижок, включаючи домовленість щодо обсягів;


Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць знижок, включаючи ті, що надаються в залежності від обсягів продажу, якщо ці знижки належним чином обчислюються щодо обсягів продажу товару, що є об'єктом розгляду, та безпосередньо стосуються цього продажу. Коригування на суму відстрочених знижок також може здійснюватися, якщо вимога заінтересованої сторони грунтується на фактичних даних за попередні періоди щодо отримання знижок, включаючи домовленість щодо обсягів;
134.
4) базису поставки. Базисом поставки, як правило, є франко-завод. Коригування на суму різниць у базисах поставки здійснюється лише тоді, коли:
-62- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
4) базисних умов поставки.
Базисними умовами поставки для мети коригування вважаються умови "франко-завод". Коригування на суму різниць у базисних умовах поставки здійснюється у випадках коли:
135.
встановлюється, що для збутової мережі на двох ринках експортна ціна, включаючи конструйовану експортну ціну, практикується з різними базисами поставки стосовно нормальної вартості;


встановлюється, що для збутової мережі на двох ринках експортна ціна, включаючи конструйовану експортну ціну, практикується з різними базисними умовами поставки стосовно нормальної вартості;
136.
така різниця у зазначених базисах впливає на порівнянність цін, що доводиться наявністю постійних і чітких відмінностей у функціях і різниці у цінах продавців, які відповідають різним базисам поставки на внутрішньому ринку країни експорту.


така різниця у зазначених базисних умовах поставки впливає на порівнянність цін, що доводиться наявністю постійних і чітких відмінностей у функціях і різниці у цінах продавців, які відповідають різним базисним умовам поставки на внутрішньому ринку країни експорту.
137.
Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми, що відповідають встановленим таким чином різницям у ринковій вартості товару, який є об'єктом розгляду;


Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми, що відповідають встановленим таким чином різницям у ринковій вартості товару, який є об'єктом розгляду;
138.
5) витрат на транспортування, страхування, навантаження/розвантаження та додаткових витрат. Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць у витратах, що безпосередньо стосуються товару, який є об'єктом розгляду, та виставлені за доставку товару від складських приміщень експортера до першого незалежного покупця лише у разі, коли ці витрати включені до цін, що практикуються. До цих витрат включаються витрати на транспортування, страхування, навантаження/розвантаження та додаткові витрати;
-63- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
5) витрат на транспортування, страхування, навантаження/розвантаження та додаткових витрат.
Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць у витратах, що безпосередньо стосуються товару, який є об'єктом розгляду, та підлягають сплаті за доставку товару від складських приміщень експортера до першого незалежного покупця лише у разі, коли ці витрати включені до відповідних цін. До цих витрат включаються витрати на транспортування, страхування, навантаження/розвантаження та додаткові витрати;
139.
6) пакування. Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць у витратах, безпосередньо пов'язаних з пакуванням товару, який є об'єктом розгляду;
-64- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
6) витрат на пакування.
Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць у витратах, безпосередньо пов'язаних з пакуванням товару, який є об'єктом розгляду;
140.
7) кредиту. Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць вартості кредиту, наданого для продажу, який є об'єктом розгляду, лише тоді, якщо цей фактор братиметься до уваги для визначення ціни, що встановлюється;
-65- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
7) витрат по кредиту.
Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць вартості кредиту, наданого для продажу товару, який є об'єктом розгляду, у разі, якщо цей фактор буде використаний при встановленні ціни на цей товар для визначення ціни, що встановлюється;
141.
8) витрат після продажу. Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць у прямих витратах, безпосередньо пов'язаних з наданням поручительства, гарантій, технічної допомоги (консультацій) та послуг, що передбачаються законодавством країни експорту (походження або порівняння) та/або угодою про купівлю-продаж;
-66- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
8) витрат після продажу.
Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць у прямих витратах, безпосередньо пов'язаних з наданням поручительства, гарантій, технічної допомоги (консультацій) та послуг, що передбачаються законодавством країни експорту (походження або порівняння) та (або) угодою купівлі-продажу;
142.
9) комісійних. Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць комісійних, сплачених за продаж, який є об'єктом розгляду;
-67- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
9) витрат на комісійні винагороди.
Нормальна вартість та експортна ціна коригуються відповідно на суми різниць комісійних винагород, сплачених у процесі продажу товару, який є об'єктом розгляду;
143.
10) перерахунку валют. Якщо для порівняння цін необхідно провести перерахунок валют, він повинен здійснюватися з використанням валютного курсу на дату продажу, який є об'єктом розгляду.
-68- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
10) витрати пов'язані з перерахунком валют.
Якщо для порівняння необхідно провести перерахунок валют, такий перерахунок здійснюється з використанням валютного курсу на дату продажу товару, який є об'єктом розгляду.
144.
У разі коли продаж іноземної валюти, безпосередньо пов'язаний з продажем на експорт, здійснювався за угодами на строк, то використовується той валютний курс, що практикується у продажу на строк. Датою продажу на строк повинна вважатися дата, яка зазначається у рахунку, але може використовуватися і дата укладення контракту, замовлення або підтвердження замовлення, або інша дата, якщо вона є більш прийнятною для встановлення суттєвих умов продажу.


У разі коли продаж іноземної валюти, безпосередньо пов'язаний з продажем на експорт, здійснювався за угодами на строк, то використовується той валютний курс, що практикується у продажу на строк. Датою продажу на строк вважається дата, яка зазначається у рахунку, але може використовуватися і дата укладення контракту, замовлення або підтвердження замовлення, або інша дата, якщо вона є більш прийнятною для встановлення суттєвих умов продажу.
145.
Поточні коливання валютного курсу не повинні братися до уваги, але у процесі антидемпінгового розслідування Міністерство повинне надавати заінтересованим експортерам не менше ніж 60 днів для відображення тривалого коливання валютного курсу в період розслідування;
-69- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка з метою поєднати умови - після слова "уваги" замінити ", але" на "а".
Враховано
У процесі антидемпінгового розслідування поточні коливання валютного курсу не враховуються, а заінтересованим експортерам надається не менше ніж 60 днів для відображення тривалого коливання валютного курсу в період розслідування;
146.
11) суми коригування. Сума будь-якого коригування розраховується на основі фактичних даних, що стосуються певного антидемпінгового розслідування та періоду розслідування, або фактичних даних останнього фінансового року.
-70- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
11) суми коригувань.
Сума коригувань розраховується на основі фактичних даних, що стосуються певного антидемпінгового розслідування та періоду розслідування, або фактичних даних останнього фінансового року.
147.
5. Для цілей цього Закону під терміном "демпінгова маржа" слід розуміти суму, на яку нормальна вартість перевищує експортну ціну.
-71- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
5. В результаті порівняння нормальної вартості та експортної ціни визначається демпінгова маржа, що становить різницю на яку нормальна вартість перевищує експортну ціну.
148.
6. У разі коли демпінгові маржі є різними, може розраховуватися середньозважена величина демпінгової маржі.


6. У разі коли демпінгові маржі є різними, може розраховуватися середньозважена величина демпінгової маржі.
149.
7. Для цілей цього Закону наявність демпінгової маржі протягом періоду розслідування визначається, як правило, на основі порівняння:


7. Наявність демпінгової маржі протягом періоду розслідування визначається, як правило, шляхом порівняння:
150.
1) середньозваженої величини нормальної вартості із середньозваженою величиною цін всіх експортних операцій в Україні; або


1) середньозваженої величини нормальної вартості із середньозваженою величиною цін всіх експортних операцій в Україні;
151.
2) індивідуальної нормальної вартості (тут - більше ніж одна нормальна вартість) з індивідуальними експортними цінами в Україні за кожною операцією.


2) або індивідуальної нормальної вартості (тут - більше ніж одна нормальна вартість) з індивідуальними експортними цінами в Україні за кожною операцією.
152.
8. Нормальна вартість, що визначається на основі середньозваженої величини, може порівнюватися з цінами усіх індивідуальних експортних операцій в Україні за умови, що:


8. Середньозважена величина нормальної вартості може порівнюватися з цінами усіх індивідуальних експортних операцій в Україні за сукупності таких умов:
153.
1) структура експортних цін значно відрізняється у різних покупців, у різних регіонах або протягом певного періоду (періодів);


1) структура експортних цін значно відрізняється у різних покупців, у різних регіонах або протягом певного періоду (періодів);
154.
2) методи, визначені у пунктах 6, 7 і підпункті 1 цього пункту, не дають змоги відобразити реальну величину демпінгу.
-72- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) методи, визначені у частинах 6, 7 і пункті 1 цієї частини, не дають змоги відобразити реальну величину демпінгової маржі.
155.
9. Застосування пунктів 5 - 8 цієї статті не виключає можливості застосування вибіркових методів відповідно до статті 30 цього Закону.
-73- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
9. При визначенні демпінгової маржі відповідно до цієї статті можуть застосовуватись також вибіркові методи відповідно до статті 30 цього Закону.
156.
Стаття 10. Визначення шкоди
-74- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - уточнення назви статті.
Враховано
Стаття 10. Порядок розрахунку та визначення шкоди
157.
1. Для цілей цього Закону під терміном "шкода" слід розуміти:
-75 - Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку із змінами у статті 1, а також з тим, щоб не виключити застосування статті 17 в частині визначення шкоди відповідно до цієї статті.
Враховано
1. В процесі розслідування встановлюється наявність та величина шкоди, що заподіюється національному товаровиробнику в одній із таких форм, якщо інакше не передбачено цим Законом:
158.
1) істотну шкоду, заподіяну національному товаровиробнику;
-76- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
1) істотної шкоди, заподіяної національному товаровиробнику;
159.
2) загрозу заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику; або
-77- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
2) загрози заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику;
160.
3) істотне гальмування створення чи розширення національним товаровиробником виробництва товару, який є об'єктом розгляду.
-78- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
П. 3 ч. 1 ст. 10 після слова "виробництва" доповнити словами "та збуту подібного", а далі за текстом.
Відхилено
3) істотного гальмування створення чи розширення національним товаровиробником виробництва та збуту подібного товару, який є об'єктом розгляду.
161.
2. Визначення наявності шкоди грунтується на позитивних доказах і включає об'єктивне дослідження таких факторів:
-79- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
2. Визначення наявності шкоди грунтується на доказах і включає об'єктивне дослідження таких факторів в сукупності:
162.
1) обсяги імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу, та вплив цих імпортних поставок на ціни подібних товарів на ринку України;
-80- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка з тим, щоб поєднати фактори, що є об'єктом розгляду, та виключити двозначність.
Враховано
1) обсяги демпінгового імпорту та вплив цього імпорту на ціни подібних товарів на ринку України;
163.
2) наслідок цих імпортних поставок для національного товаровиробника, що є логічним результатом дії факторів, зазначених у підпункті 1 цього пункту.

Враховано
2) наслідок цього імпорту для національного товаровиробника, що є логічним результатом дії факторів, зазначених у пункті 1 цієї частини.
164.
3. Щодо обсягів імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу, встановлюється, чи мало місце значне зростання в абсолютних показниках обсягів імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу, щодо виробництва або споживання в Україні.
-81- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3. При визначенні обсягів демпінгового імпорту встановлюється, чи мало місце значне зростання в абсолютних показниках обсягів демпінгового імпорту стосовно виробництва або споживання відповідних товарів в Україні.
165.
Щодо впливу імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу, на ціни подібного товару на ринку України встановлюється:
--82- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
При визначенні впливу демпінгового імпорту на ціни подібного товару на ринку України встановлюється:
166.
1) чи мало місце значне зниження ціни імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу, порівняно з цінами подібного товару, виробленого національним товаровиробником; або


1) чи мало місце значне зниження ціни демпінгового імпорту порівняно з цінами на подібний товар, вироблений національним товаровиробником;
167.
2) чи вплив цих імпортних поставок іншим способом значною мірою знижує ціни або значною мірою перешкоджає зростанню цін, яке інакше мало б місце.


2) або чи вплив цього імпорту іншим способом значною мірою знижує ціни або значною мірою перешкоджає можливому зростанню цін на подібний товар, вироблений національним товаровиробником, яке інакше мало б місце.
168.
Один або кілька зазначених факторів не можуть бути самостійною підставою для прийняття Міністерством відповідного рішення.
-83- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
При прийнятті Міністерством відповідного рішення з питання, зазначеного у пункті 1 частини 2 цієї статті, всі фактори, зазначені у частині 3 цієї статті, повинні розглядатися сукупно.
169.
4. У разі коли імпортні поставки з однієї або більше країн одночасно стають об'єктом антидемпінгових розслідувань, вплив цих імпортних поставок оцінюється сукупно лише тоді, якщо:
-84- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
4. У разі коли імпорт з однієї або більше країн одночасно стає об'єктом антидемпінгових розслідувань, вплив цього імпорту оцінюється сукупно за наявності таких умов:
170.
1) демпінгова маржа, встановлена у зв'язку з імпортними поставками з кожної країни, є вищою за мінімальний рівень, визначений згідно з пунктом 4 статті 16 цього Закону;


1) демпінгова маржа, встановлена у зв'язку з імпортом з кожної країни, є вищою за мінімальний рівень, визначений відповідно до частини 4 статті 16 цього Закону;
171.
2) обсяг імпортних поставок з кожної країни не може бути визначений як незначний;


2) обсяг імпорту з кожної країни не може бути визначений як незначний;
172.
3) сукупна оцінка впливу імпортних поставок відповідає умовам конкуренції між імпортними товарами та умовам конкуренції між імпортними товарами і подібними товарами походженням з України.


3) сукупна оцінка впливу імпорту відповідає умовам конкуренції між імпортними товарами та умовам конкуренції між імпортними товарами і подібними товарами походженням з України.
173.
5. Дослідження наслідку імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу, для національного товаровиробника, який є заінтересованою стороною, включає оцінку всіх економічних факторів і показників, що стосуються певного антидемпінгового розслідування та впливають на становище цього товаровиробника, зокрема:
-85- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
5. Дослідження наслідку демпінгового імпорту для національного товаровиробника, який є суб'єктом розгляду, включає оцінку всіх економічних факторів і показників, що стосуються цього розгляду та впливають на становище цього товаровиробника, зокрема в наслідок таких факторів:
174.
1) неповного відшкодування національним товаровиробником:
-86- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
1) неповного відшкодування національному товаровиробнику величини фактичної демпінгової маржі та неповного усунення для національного товаровиробника наслідків:
175.
наслідків минулого демпінгу або субсидіювання;


минулого демпінгу або субсидіювання;
176.
величини фактичної демпінгової маржі;
-87- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Вилучити абзац четвертий у зв'язку із змінами в абзаці першому цієї частини.
Враховано

177.
наявного та потенційного скорочення обсягу продажу, розмірів прибутків, обсягу виробництва, прибутку з інвестиційного капіталу;
-88- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Абз. 4 п. 1 ч. 5 після слів "обсягу продаж" доповнити словами "або недостатнього зростання обсягу продажу".
Відхилено
наявного та потенційного скорочення обсягу продажу, розмірів прибутків, обсягу виробництва, прибутку з інвестиційного капіталу;
178.
наявного та потенційного звуження ринку або його частини;


наявного та потенційного звуження ринку або його частини;
179.
наявного та потенційного зменшення продуктивності виробництва та використання потужностей;


наявного та потенційного зменшення продуктивності виробництва та використання потужностей;
180.
2) факторів, що впливають на ціни в Україні;


2) факторів, що впливають на ціни в Україні;
181.
3) наявних і потенційних негативних наслідків на рух ліквідності, запаси товару, зайнятість, рівень заробітної плати, економічний розвиток, здатність щодо залучення інвестицій.
-89- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
3) наявних і потенційних негативних наслідків, що впливають на стан ліквідності, запаси товару, зайнятість, рівень заробітної плати, економічний розвиток, на умови щодо залучення інвестицій.
182.
Цей перелік не є вичерпним, і ні один, ні навіть кілька із зазначених факторів не можуть бути самостійною підставою для прийняття Міністерством відповідного рішення.
-90- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
4) інші фактори
При прийнятті Міністерством відповідного рішення з питання зазначеного у пункті 2 частини 2 цієї статті всі фактори, зазначені у частинах 4 і 5 цієї статті повинні розглядатися сукупно.
183.
6. На підставі відповідних доказів, які стосуються певного антидемпінгового розслідування і подані Міністерству, з урахуванням пункту 2 цієї статті повинно доводитися, що імпортні поставки, які є об'єктом демпінгу, заподіюють шкоду відповідно до цього Закону. В такому разі це включатиме потребу в доведенні того, що:
-91- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка

Враховано
6. Заподіяння демпінговим імпортом шкоди доводиться у процесі розгляду відповідно до цього Закону на підставі відповідних доказів, які стосуються певного антидемпінгового розслідування і подані Міністерству, відповідно до частини 2 цієї статті.
184.
1) обсяги та/або рівні цін, які визначаються згідно з пунктом 3 цієї статті, є наслідком для національного товаровиробника згідно з пунктом 5 цієї статті;
-92- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку із заміною пп.1 і 2 на абз. другий ч.6.
Враховано
При цьому необхідно довести, що обсяги та(або) рівні цін, зазначені у частині 3 цієї статті, спричиняють для національного товаровиробника настання наслідку, передбаченого частиною 5 цієї статті і цей наслідок є істотним.
185.
2) цей наслідок можна вважати істотним.
-93- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.2 вилучити у зв'язку з редакційними правками в абзаці другому ч.6.
Враховано

186.
Доведення причинно-наслідкового зв'язку між імпортними поставками, які є об'єктом демпінгу, та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику, грунтується на дослідженні всіх доказів, що стосуються справи та є у розпорядженні Міністерства.


Доведення причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику, грунтується на дослідженні всіх доказів стосовно предмету розслідування, що є у розпорядженні Міністерства.
187.
7. Міністерство може також досліджувати інші відомі фактори, внаслідок одночасної дії яких заподіюється шкода національному товаровиробнику. Шкода, заподіяна внаслідок дії цих факторів, не повинна відноситися на рахунок імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу. До таких факторів, зокрема, належать:


7. Міністерство може також досліджувати інші відомі фактори, внаслідок одночасної дії яких заподіюється шкода національному товаровиробнику. Шкода, заподіяна внаслідок дії цих факторів, не вважається шкодою, заподіяною в наслідок демпінгового імпорту. До таких факторів, зокрема, належать:
188.
1) обсяги та ціни імпортних поставок товару, який є об'єктом розгляду, не проданого за демпінговими цінами;


1) обсяги та ціни імпорту товару, який є об'єктом розгляду, не проданого за демпінговими цінами;
189.
2) звуження ринку або зміни у структурі споживання;


2) звуження ринку або зміни у структурі споживання;
190.
3) запровадження торгівельних обмежень українськими та іноземними виробниками і конкуренція між цими виробниками;


3) запровадження торгівельних обмежень українськими та іноземними виробниками і конкуренція між цими виробниками;
191.
4) розвиток техніки та технології;


4) розвиток техніки та технології;
192.
5) результати експортної діяльності та рівень продуктивності виробництва національного товаровиробника.


5) результати експортної діяльності та рівень продуктивності виробництва національного товаровиробника.
193.
8. Вплив імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу, оцінюється стосовно виробництва подібного товару національним виробником, якщо наявні фактичні дані дають змогу окремо ототожнювати це виробництво на основі таких критеріїв, як виробничий процес, продаж і прибутки виробників. Якщо таке окреме ототожнення цього виробництва є неможливим, вплив імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу, оцінюється шляхом дослідження виробництва групи або асортименту найбільш споріднених товарів, що включають подібний товар, необхідні дані щодо якої/якого можна одержати.
-94- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка з метою уточнення порівняння.
Враховано
8. Вплив демпінгового імпорту оцінюється стосовно виробництва подібного товару національним виробником, якщо наявні фактичні дані дають змогу порівнювати це виробництво на основі таких критеріїв, як виробничий процес, продаж і прибутки виробників. Якщо таке порівняння цього виробництва є неможливим, вплив демпінгового імпорту оцінюється шляхом дослідження виробництва групи або асортименту найбільш споріднених товарів, що включають подібний товар, необхідні дані щодо якої/якого можна одержати.
194.
9. Визначення загрози заподіяння істотної шкоди має грунтуватися на фактах, а не на твердженні, припущенні або ймовірності, які мають віддалений причинно-наслідковий зв'язок з цією загрозою. Зміна обставин, яка призведе до ситуації, коли демпінг заподіюватиме шкоду, повинна чітко передбачатися та бути неминучою.
-95- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка з метою уточнення терміну "загроза заподіяння істотної шкоди".
Враховано
9. Загроза заподіяння істотної шкоди визначається на підставі фактів. Обставини, що призведуть до заподіяння демпінгом шкоди, повинні чітко передбачатися та бути неминучими.
195.
10. Під час визначення існування загрози заподіяння істотної шкоди слід враховувати такі фактори:
-96- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
10. Під час визначення існування загрози заподіяння істотної шкоди слід враховувати сукупність таких факторів:
196.
1) значні темпи зростання в Україні обсягу імпортних поставок, які є об'єктом демпінгу, що свідчить про ймовірність суттєвого зростання обсягу цих імпортних поставок;


1) значні темпи зростання в Україні демпінгового імпорту, що свідчить про ймовірність суттєвого зростання обсягу імпорту;
197.
2) наявність в експортера достатнього експортного потенціалу або його неминуче та суттєве зростання, що свідчить про ймовірність суттєвого зростання обсягу експортних поставок, які є об'єктом демпінгу, на ринок України, враховуючи наявність інших експортних ринків, що можуть увібрати будь-які додаткові експортні поставки;


2) наявність в експортера достатнього експортного потенціалу або його неминуче та суттєве зростання, що свідчить про ймовірність суттєвого зростання обсягу демпінгового експорту на ринок України, з урахуванням наявності інших експортних ринків, на які можуть бути здійснені додаткові експортні поставки;
198.
3) надходження в Україну імпортних поставок, які можуть значною мірою вплинути на зниження цін або значною мірою запобігти зростанню цін і зумовлять ймовірне зростання потреб у нових імпортних поставках;


3) надходження в Україну імпорту, який може значною мірою вплинути на зниження цін або значною мірою перешкодити зростанню цін і зумовить ймовірне зростання потреб у нових імпортних поставках;
199.
г) запаси товару іноземного походження, який є об'єктом антидемпінгового розслідування.


4) запаси товару іноземного походження, який є об'єктом антидемпінгового розслідування.
200.
11. Один з факторів, зазначених у пункті 10 цієї статті, не може бути самостійною підставою для прийняття Міністерством відповідного рішення. Лише сукупність зазначених факторів дає підстави для висновку, що подальші експортні поставки в Україну, які є об'єктом демпінгу, неминучі та заподіюватимуть істотну шкоду, якщо не буде вжито заходів для запобігання цьому.
-97- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
11. При винесенні Міністерством відповідного висновку про те, що подальший демпінговий експорт в Україну з країн експорту є неминучим та заподіюватиме істотну шкоду, якщо не буде застосовано заходи для запобігання цьому, всі фактори, зазначені у частинах 9 і 10 цієї статті повинні розглядатися сукупно.

201.
Стаття 11. Визначення терміну "національний товаровиробник"
-98- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка - уточнення назви статті.
Враховано
Стаття 11. Особливості визначення національного товаровиробника
202.
1. У цьому Законі під терміном "національний товаровиробник" слід розуміти сукупність виробників подібного товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну частину усього обсягу виробництва в Україні зазначеного товару, як визначено у пункті 6 статті 12 цього Закону проте:
-99- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Відповідності до цього Закону національний товаровиробник визначається як сукупність виробників подібного товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну частину усього обсягу виробництва в Україні цього товару, з урахуванням нижченаведених особливостей, передбачених цією статтею та частиною 6 статті 12 цього Закону, а саме:

203.
1) якщо виробники мають зв'язки з експортерами чи імпортерами або одночасно є імпортерами товару, який є об'єктом демпінгу, термін "національний товаровиробник" може розумітися як решта виробників, за винятком зазначених;
-100- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
1) у разі, якщо виробники подібного товару в Україні мають господарські та (або) юридичні зв'язки з експортерами чи імпортерами або одночасно є імпортерами товару, про який стверджується, що цей товар є об'єктом демпінгу, національним товаровиробником може вважатися решта виробників, за винятком зазначених вище;
204.
2) за надзвичайних обставин територія України стосовно виробництва, яке є об'єктом розгляду, може поділятися на два або більше конкурентоспроможних ринки, а виробники кожного такого ринку можуть вважатися національним товаровиробником, якщо:
-101- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
2) у відповідних випадках територія України може поділятися на два або більше конкурентоспроможних ринки виробництва подібного товару, а виробники кожного такого ринку можуть вважатися національним товаровиробником за наявності сукупності таких умов:
205.
у межах кожного такого ринку виробники продають весь або майже весь вироблений товар, який є об'єктом розгляду, саме на цьому ринку;


у межах кожного такого ринку виробники продають весь або більшу частину виробленого подібного товару саме на цьому ринку;
206.
попит на кожному такому ринку на товар, який є об'єктом розгляду, не задовольняється повною мірою виробниками з інших місць України. За таких обставин можна довести наявність шкоди, навіть якщо вона не завдається більшості підприємств, що входять до складу національного товаровиробника, за умов, що імпортні поставки, які є об'єктом демпінгу, зосереджуються на такому окремому ринку та ці iмпортнi поставки, якi є об'єктом демпінгу, заподіюють шкоду виробникам усього або майже всього товару, який є об'єктом розгляду, саме у межах такого окремого ринку.
-102- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
попит на кожному такому ринку на товар, який є об'єктом розгляду, не задовольняється повною мірою виробниками з інших регіонів України. За таких обставин доводиться наявність шкоди, навіть якщо вона не завдається більшості підприємств, що входять до складу національного товаровиробника, за умов, що демпінговий імпорт зосереджується на такому окремому ринку та заподіює шкоду виробникам усіх або більшої частини цих підприємств, які виробляють подібний товар у межах такого окремого ринку.
207.
2. Згідно з пунктом 1 цієї статті виробники вважаються такими, що мають зв'язки з експортерами або імпортерами, лише тоді, якщо:
-103- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Ч. 2 ст. 11 вилучити або змінити редакцію.
Враховано
Редакційно далі за текстом
2. Відповідно до частини 1 цієї статті виробники вважаються такими, що мають зв'язки з експортерами або імпортерами за наявності однієї з таких умов:
208.
1) один з них безпосередньо або опосередковано контролює іншого; або


1) один з них безпосередньо або опосередковано контролює іншого;
209.
2) обидва безпосередньо або опосередковано контролюються третім; або


2) обидва безпосередньо або опосередковано контролюються третім;
210.
3) разом вони безпосередньо або опосередковано контролюють третього, за наявності підстави вважати, що зазначений виробник поводиться інакше, ніж виробники, не пов'язані з експортерами або імпортерами.
-104- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
3) разом вони безпосередньо або опосередковано контролюють третього, що впливає на дії (бездіяльність) такого виробника таким чином, що ці дії (бездіяльність) відрізняються від дій інших виробників, що не мають зв'язків з експортерами, імпортерами та виробниками, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини.
211.
Для цілей цього пункту виробник вважається таким, що контролює іншого, коли він юридично або фактично спроможний примусити останнього до тих чи інших дій або здійснювати управління ним.
-105- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
Виробник (експортер, імпортер) контролює іншого суб'єкта, якщо він може юридично або фактично здійснювати вплив на нього або здійснювати управління ним.
212.
3. У разі коли термін "національний товаровиробник" розуміється як сукупність виробників окремого регіону згідно з пунктами 1 і 2 цієї статті, експортерам надається можливість запропонувати для зазначеного регіону зобов'язання згідно із статтею 15 цього Закону. У цих випадках особлива увага приділяється регіональному інтересу, якщо Комісією визначається, що вжиття антидемпінгових заходів відповідає національним інтересам.
-106- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з перенесенням ч.3 до статті 15.
Враховано

213.
Якщо зазначене зобов'язання є недостатнім і швидко не пропонується або мають місце обставини, зазначені у пунктах 9 і 10 статті 15 цього Закону, Комісією повинні прийматися відповідні рішення про справляння попереднього або остаточного антидемпінгового мита на всій території України. У цих випадках у відповідному рішенні Комісії визначаються виробники або експортери, встановлені у процесі антидемпінгового розслідування, з імпорту товарів яких справлятиметься антидемпінгове мито.
-107- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з перенесенням ч.3 до статті 15.
Враховано

214.
4. До цієї статті застосовуються відповідні положення пункту 8 статті 10 цього Закону.
-108- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Ч.4 вилучити.
Враховано

215.
Розділ III Порушення антидемпінгової процедури та антидемпінгового розслідування


Розділ III Порушення антидемпінгової процедури та антидемпінгового розслідування
216.
Стаття 12. Порушення антидемпінгової процедури


Стаття 12. Порушення антидемпінгової процедури
217.
1. Розслідування для встановлення наявності та впливу будь-якого демпінгу, про який стверджується, що він має місце, а також величини демпінгової маржі розпочинається Міністерством з порушення антидемпінгової процедури за скаргою національного товаровиробника або від його імені, за винятком випадку, передбаченого у пункті 8 цієї статті.
-109- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
1. Розслідування з метою встановлення наявності та впливу демпінгу, про який стверджується, що він має місце, а також величини демпінгової маржі розпочинається Міністерством з порушення антидемпінгової процедури за скаргою, поданою національним товаровиробником або від його імені, за винятком випадку, передбаченого у частині 8 цієї статті.
218.
Скарга подається у письмовій формі заявником - будь-якою фізичною або юридичною особою, що діє від імені національного товаровиробника.
-110- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В ч. 2 п. 1 ст. 12 після слова "заявником -" додати слова "національним виробником чи".
Враховано
Скарга подається у письмовій формі заявником - національним товаровиробником чи фізичною або юридичною особою, що діє від імені національного товаровиробника.
219.
2. Скарга надсилається до Міністерства рекомендованим листом або здається до Міністерства під розписку про одержання. Міністерство надсилає копію скарги до Комісії, яка ознайомлює з нею всіх членів Комісії.


2. Скарга надсилається до Міністерства рекомендованим листом або здається до Міністерства під розписку про одержання. Міністерство надсилає копію скарги до Комісії, яка ознайомлює з нею всіх членів Комісії.
220.
Наступний після одержання та реєстрації скарги у Міністерстві день вважається першим робочим днем подання скарги.
-111- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Наступний день після одержання та реєстрації скарги у Міністерстві вважається першим робочим днем подання скарги.
221.
3. Якщо скаргу не було надіслано безпосередньо до Міністерства у порядку, зазначеному у пункті 2 цієї статті, а будь-який орган виконавчої влади України має у своєму розпорядженні достатні докази наявності демпінгу і шкоди, що заподіюється національному товаровиробнику, він зобов'язаний негайно скласти скаргу і надіслати її до Міністерства. При цьому офіційно зареєстрована профспілка або група робітників підприємств національного товаровиробника також мають право подати скаргу до Міністерства в порядку, зазначеному у пункті 2 цієї статті.
-112- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В ч. 3 ст. 12 останнє речення вилучити.

-113- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка

Відхилено.


Враховано
Редакційно далі за текстом
3. Якщо скаргу не було надіслано безпосередньо до Міністерства у порядку, зазначеному у частині 2 цієї статті, або при наявності у відповідного органу виконавчої влади України відповідних доказів наявності демпінгу і шкоди, цей орган зобов'язаний терміново надіслати чи подати скаргу до Міністерства. Право на подання до Міністерства скарги у порядку, встановленому в цій статті, має також професійна спілка працівників підприємств національного товаровиробника.
222.
4. Скарга, що подається заявником згідно з пунктами 1 - 3 цієї статті, повинна містити докази наявності демпінгу, шкоди і причинно-наслідкового зв'язку між імпортними поставками, про які стверджується, що вони мають місце та є об'єктом демпінгу, і шкодою, про яку стверджується, що вона має місце. Скарга повинна містити відомості, зокрема про:
-114- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. Скарга, що подається заявником відповідно до частин 1 - 3 цієї статті, повинна містити докази наявності демпінгу і шкоди, про які стверджується, що вони мають місце, і причинно-наслідкового зв'язку між ними. Скарга повинна містити відомості, якщо вони є або мають бути у розпорядженні заявника, зокрема про:
223.
1) заявника та його правоздатність (дієздатність), обсяги та вартість виробництва ним в Україні подібного товару. Якщо скарга подається від імені національного товаровиробника, в ній зазначається:
-115- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
1) заявника, осіб, які входять до його складу, підтвердження відповідної дієздатності цих осіб, обсяги та вартість виробництва ним в Україні подібного товару. Якщо скарга подається від імені національного товаровиробника, в ній зазначається:
224.
відомості про національного товаровиробника, від імені якого ця скарга подається, обсяг і вартість виробництва в Україні подібного товару, яке представляє цей виробник; або
-116- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В абзаці третьому ч. 4 слова "цей виробник" заміщуються словом "заявник".
Враховано
відомості про національного товаровиробника, від імені якого ця скарга подається, обсяг і вартість виробництва заявником в Україні подібного товару;
225.
перелік усіх відомих українських виробників подібного товару (або об'єднань українських виробників подібного товару); та
--117- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
або перелік усіх відомих українських виробників подібного товару (або об'єднань українських виробників подібного товару) та при можливості обсяг і вартість виробництва цими виробниками в Україні подібного товару;
226.
обсяг і вартість виробництва в Україні подібного товару, яке представляють ці виробники;
-118- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац п'ятий вилучити у зв'язку з редакційною правкою в абзаці четвертому.
Враховано

227.
2) товар (включаючи його повний опис), про який стверджується, що він є об'єктом демпінгу, назву країни (країн) походження або експорту, яка (які) є об'єктом розгляду;


2) товар (включаючи його повний опис), про який стверджується, що він є об'єктом демпінгу, назву країни (країн) походження або експорту, яка (які) є об'єктом скарги;
228.
3) кожного відомого експортера або іноземного виробника разом з переліком відомих осіб (фізичних або юридичних), що імпортують товар, який є об'єктом розгляду, а також їх правоздатність (дієздатність);
-119- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3) кожного відомого експортера або іноземного виробника разом з переліком відомих осіб (фізичних або юридичних), що імпортують товар, який є об'єктом скарги;
229.
4) ціни, за якими товар, який є об'єктом розгляду, продається для споживання на внутрішньому ринку країни (країн) походження або експорту (або ціни, за якими товар продається з країни (країн) походження або експорту в одну або кілька третіх країн або про конструйовану вартість товару), та про експортні ціни або про ціни, за якими товар вперше перепродається незалежному покупцю в Україні;
-120- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4) ціни, за якими товар, який є об'єктом скарги, продається для споживання на внутрішньому ринку країни (країн) походження або експорту (або, якщо відомо, ціни, за якими товар продається з країни (країн) походження або експорту в одну або кілька третіх країн або про конструйовану вартість товару), та про експортні ціни або про ціни, за якими товар вперше перепродається незалежному покупцю в Україні;
230.
5) обсяги та динаміку імпортних поставок, про які стверджується, що вони є об'єктом демпінгу, вплив цих імпортних поставок на ціни подібного товару на ринку України, а також наслідок цих імпортних поставок для національного товаровиробника, який є логічним результатом дії цих двох факторів. Це підтверджується факторами та показниками, які впливають на становище національного товаровиробника таким чином, як це зазначено у пунктах 3 і 5 статті 10 цього Закону.
121- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5) обсяги та динаміку імпорту, про який стверджується, що він є демпінговий, вплив цього імпорту на ціни подібного товару на ринку України, а також наслідок цього імпорту для національного товаровиробника, який є результатом дії цих двох факторів. Це підтверджується факторами та показниками, які впливають на становище національного товаровиробника, як зазначено у частинах 3 і 5 статті 10 цього Закону.
231.
5. Після отримання скарги згідно з пунктами 1 - 3 цієї статті Міністерство розпочинає відповідне розслідування шляхом порушення антидемпінгової процедури, в ході якої розглядає докази, що містяться у скарзі, з метою визначення, чи є ці докази достатніми для порушення антидемпінгового розслідування відповідно до пункту 11 цієї статті.
-122- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
П. 5 ч. 4 ст. 12 вилучити або переробити.
-123- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Редакційно далі за текстом
Враховано
Редакційно далі за текстом

5. Після отримання скарги, поданої відповідно до вимог частин 1 - 3 цієї статті, Міністерство порушує антидемпінгову процедуру, в ході якої розглядає докази, що містяться у скарзі, з метою визначення, чи є ці докази достатніми для порушення антидемпінгового розслідування відповідно до частини 11 цієї статті.
232.
6. Згідно з вимогами пункту 1-3 цієї статті антидемпінгове розслідування порушується у разі, коли Міністерством і Комісією встановлюється, що скаргу було подано національним товаровиробником або від його імені. Скарга вважається поданою національним товаровиробником або від його імені, якщо вона підтримується тими українськими виробниками, сукупне виробництво якими становить понад 50 відсотків загального виробництва подібного товару, виробленого тією частиною підприємств національного товаровиробника, яка підтримує скаргу. Антидемпінгове розслідування не порушується, якщо українським виробникам, які підтримують скаргу, належить менш як 25 відсотків загального виробництва подібного товару, що виробляється національним товаровиробником.
-124- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Ч. 6 ст. 12 доповнити словами "за винятком випадків, визначених пунктом 2 частини 1 статті 11 даного Закону".

-125- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
У другому реченні ч. 6 ст. 12 після слів "підтримує скаргу" включити слова "або висловлює заперечення".
Наприкінці частини додати речення такого змісту: "У цьому разі, якщо на дату подання до Міністерства скарги заявника підтримують виробники, сукупне виробництво яких становить 25 або більше (але менше ніж 50) відсотків загального виробництва подібного товару національним товаровиробником, цей заявник повинен протягом антидемпінгової процедури одержати підтримку (або безпосередні чи опосередковані заперечення) інших українських виробників з тим, щоб до дати порушення антидемпінгового розслідування було встановлено, чи підтримується скарга виробниками, сукупне виробництво яких становить понад 50 відсотків загального виробництва подібного товару національним товаровиробником."

Відхилено

Враховано
6. Розслідування відповідно до частин 1-3 цієї статті порушується у разі, якщо Міністерством і Комісією встановлюється, що скаргу було подано національним товаровиробником або від його імені. Скарга вважається поданою національним товаровиробником або від його імені, якщо вона підтримується українськими виробниками, сукупне виробництво яких становить понад 50 відсотків загального обсягу виробництва подібного товару, виробленого тією частиною підприємств національного товаровиробника, яка підтримує скаргу або висловлює заперечення. Розслідування не порушується, якщо сукупне виробництво виробників, які підтримують скаргу, становить менш як 25 відсотків загального обсягу виробництва подібного товару національним товаровиробником. У цьому разі, якщо на дату подання до Міністерства скарги заявника підтримують виробники, сукупне виробництво яких становить 25 або більше (але менше ніж 50) відсотків загального виробництва подібного товару національним товаровиробником, цей заявник повинен протягом антидемпінгової процедури одержати підтримку (або безпосередні чи опосередковані заперечення) інших українських виробників з тим, щоб до дати порушення антидемпінгового розслідування було встановлено, чи підтримується скарга виробниками, сукупне виробництво яких становить понад 50 відсотків загального виробництва подібного товару національним товаровиробником.
233.
7. Міністерство та Комісія не мають права публічно розголошувати інформацію, що міститься у скарзі, до прийняття рішення про порушення антидемпінгового розслідування. Проте після одержання скарги, належним чином підтвердженої документальними даними, та до порушення антидемпінгового розслідування Міністерство за дорученням Комісії повідомляє відповідні компетентні органи заінтересованої країни експорту про порушення антидемпінгової процедури.
-226- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Ч. 7 ст. 12 доповнити реченням такого змісту:
" Міністерство надсилає до заявника конфіденційний запит про надання у встановлені Міністерством строки додаткових копій неконфіденційної версії скарги для їх передачі відповідно до частини 13 цієї статті."
Враховано
7. Міністерство та Комісія не можуть публічно розголошувати інформацію, що міститься у скарзі, до прийняття рішення про порушення антидемпінгового розслідування. Після одержання скарги, належним чином підтвердженої документальними даними, та до порушення антидемпінгового розслідування Міністерство за дорученням Комісії повідомляє відповідні компетентні органи заінтересованої країни експорту про порушення антидемпінгової процедури. Міністерство надсилає до заявника конфіденційний запит про надання у встановлені Міністерством строки додаткових копій неконфіденційної версії скарги для їх передачі відповідно до частини 13 цієї статті.
234.
8. В окремих випадках з урахуванням специфічних обставин, зазначених у пункті 3 цієї статті, Комісія приймає рішення про порушення антидемпінгового розслідування без подання скарги національним товаровиробником або від його імені за умови, якщо вона має достатні докази наявності демпінгу, шкоди і причинно-наслідкового зв'язку відповідно до вимог пункту 4 цієї статті стосовно обгрунтування порушення антидемпінгового розслідування.
-327- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.

Враховано
8. Комісія може прийняти рішення про порушення розслідування за скаргою, поданою відповідно до частини 3 цієї статті за умови, що у ній містяться достатні докази наявності демпінгу, шкоди і причинно-наслідкового зв'язку відповідно до вимог частини 4 цієї статті.
235.
Після прийняття цього рішення Міністерство порушує зазначене розслідування.


Після прийняття цього рішення Міністерство починає зазначене розслідування.
236.
9. Докази наявності демпінгу та шкоди розглядаються одночасно під час проведення антидемпінгової процедури:
-428- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з поєднанням умов, зазначених у пп.1 і 2 ч.9.

Враховано
9. У процесі антидемпінгової процедури Міністерство одночасно розглядає докази наявності демпінгу та шкоди, які містяться у скарзі, оцінює їх достатність та обгрунтованість з метою прийняття рішення про порушення антидемпінгового розслідування або про відмову від його порушення.
237.
а) для прийняття рішення про порушення антидемпінгового розслідування або про відмову в його порушенні;
-529- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.1 вилучити через редакційну правку у зв'язку з поєднанням умов, зазначених у пп.1 і 2 ч.9.
Враховано

238.
б) у процесі антидемпінгового розслідування до можливого вжиття попередніх антидемпінгових заходів.
-630- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.1 вилучити через редакційну правку у зв'язку з поєднанням умов, зазначених у пп.1 і 2 ч.9.
Враховано

239.
Якщо докази наявності демпінгу або шкоди є недостатніми для обгрунтування продовження антидемпінгової процедури, скарга відхиляється.240.
Антидемпінгова процедура не порушується щодо таких імпортних поставок з країн - членів СОТ, обсяг яких становить менш як 1 відсоток загальних обсягів споживання в Україні товару, який є об'єктом цієї антидемпінгової процедури, якщо разом ці імпортні поставки із зазначених країн не становлять 3 (або більше) відсотки цих обсягів.
-731- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Антидемпінгове розслідування не порушується щодо імпорту з країн - членів СОТ, обсяг якого становить менш як 1 відсоток загальних обсягів споживання в Україні товару, який є об'єктом цієї антидемпінгової процедури, якщо разом обсяги цього імпорту із зазначених країн не становить 3 (або більше) відсотки обсягів споживання.
241.
10. Скарга може бути відкликана заявником під час проведення антидемпінгової процедури до порушення антидемпінгового розслідування. У цьому разі вона вважається такою, що не подавалася.
-832- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
10. Скарга може бути відкликана заявником під час проведення антидемпінгової процедури до порушення антидемпінгового розслідування. У цьому разі вона вважається такою, що не подавалася.
242.
11. Міністерство подає Комісії звіт про результати
-9- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
11. Міністерство подає Комісії звіт про результати проведення антидемпінгової процедури. Рішення про порушення антидемпінгового розслідування приймає Комісія за поданням Міністерства, як правило, в 30 - денний строк з дня подання скарги. Таке рішення приймається на підставі доказів, що підтверджуються фактичними даними антидемпінгової процедури. У цьому рішенні Комісія доручає Міністерству:
243.
проведення антидемпінгової процедури. У разі коли Комісія за поданням Міністерства приймає рішення про порушення антидемпінгового розслідування, це рішення має грунтуватися на достатніх доказах, що підтверджуються фактичними даними антидемпінгової процедури, та прийматися, як правило, в 30-денний строк від дати подання скарги. У цьому рішенні Комісія доручає Міністерству:244.
1) негайно порушити антидемпінгове розслідування;
-10- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
1) терміново розпочати антидемпінгове розслідування;
245.
2) вмістити повідомлення про його порушення в газеті.
-11- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
2) вмістити повідомлення про його порушення в друкованому органі Кабінету Міністрів України (далі - газета).
246.
У разі коли Комісія за поданням Міністерства приймає рішення про припинення антидемпінгової процедури, яке грунтується на недостатності доказів, що містяться у скарзі, стосовно її обгрунтування, Комісія доручає Міністерству повідомити заявника про своє рішення в 45-денний строк від дати подання скарги до Міністерства.


У разі коли Комісія за поданням Міністерства приймає рішення про припинення антидемпінгової процедури, у зв'язку з недостатністю доказів для обгрунтування скарги, Комісія доручає Міністерству повідомити заявника про таке рішення в 45-денний строк від дати подання скарги до Міністерства.
247.
12. У повідомленні про порушення антидемпінгового розслідування:
-12- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
12. У повідомленні про порушення антидемпінгового розслідування повинні міститися такі відомості:
248.
1) міститься інформація про порушення антидемпінгового розслідування;
-13- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) інформація про порушення антидемпінгового розслідування;
249.
2) визначається товар і заінтересовані країни, які є об'єктом розгляду;
-14- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) визначення товару, які є об'єктом розслідування, і заінтересованих країн;
250.
3) наводиться резюме даних, отриманих Міністерством;
-15- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3) короткий виклад (далі - резюме) даних, отриманих Міністерством;
251.
4) зазначається, що будь-яка корисна для розслідування інформація повинна передаватися до Міністерства.
-16- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4) про те, що корисна для розслідування інформація повинна передаватися до Міністерства;
252.
У цьому повідомленні визначаються строки, протягом яких:
-17- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Включення нового пункту (п.5) у зв'язку редакційними правками.
Враховано
5) строки, протягом яких:
253.
заінтересовані сторони можуть повідомити Міністерство про себе;
-18- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку редакційними правками у п.5 цієї частини.
Враховано
інші заінтересовані сторони можуть повідомити Міністерство про свою заінтересованість;
254.
письмово викласти свої коментарі та подати іншу необхідну інформацію;
-19- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку редакційними правками у п.5 цієї частини.
Враховано
письмово викласти свої коментарі щодо цього антидемпінгового розслідування та подати іншу необхідну інформацію. Зазначені коментарі та інша інформація враховуються Міністерством в ході антидемпінгового розслідування, якщо ці коментарі та інформація подаються до Міністерства в строки, встановлені у цьому повідомленні;
255.
зазначені коментарі та інша інформація повинні враховуватися Міністерством в антидемпінговому розслідуванні, якщо ці коментарі та інформація подаються до Міністерства в строки, встановлені у цьому повідомленні;
-20- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку редакційними правками у п.5 цієї частини та перенесенням цього абзацу до абз. четвертого п.5 цієї частини.
Враховано

256.
заінтересовані сторони можуть вимагати проведення слухань у Міністерстві згідно з пунктом 6 статті 13 цього Закону.


заінтересовані сторони можуть вимагати проведення слухань у Міністерстві відповідно до частини 6 статті 13 цього Закону.
257.
13. Міністерство повідомляє експортерів, імпортерів, відомі об'єднання (асоціації) імпортерів або експортерів, компетентні органи країни експорту та заявників про порушення антидемпінгового розслідування. Міністерство, враховуючи вимоги цього Закону щодо захисту конфіденційної інформації, може надавати повний текст письмової скарги відомим експортерам, компетентним органам країни експорту та, за їх запитом, іншим заінтересованим сторонам. У разі якщо кількість заінтересованих експортерів виявляється значною, Міністерство передає повний текст письмової скарги лише компетентним органам країни експорту.


13. Міністерство повідомляє експортерів, імпортерів, відомі об'єднання (асоціації) імпортерів або експортерів, компетентні органи країни експорту та заявників про порушення антидемпінгового розслідування. Міністерство, враховуючи вимоги цього Закону щодо захисту конфіденційної інформації, може надавати повний текст письмової скарги відомим експортерам, компетентним органам країни експорту та, за їх запитом, іншим заінтересованим сторонам. У разі якщо кількість заінтересованих експортерів виявляється значною, Міністерство передає повний текст письмової скарги лише компетентним органам країни експорту.
258.
14. Антидемпінгове розслідування не створює перешкод для здійснення митного оформлення товару, який є об'єктом цього розслідування.
-21- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
14. Проведення антидемпінгового розслідування не створює перешкод для здійснення митного оформлення товару, який є об'єктом цього розслідування.
259.
Стаття 13. Антидемпінгове розслідування


Стаття 13. Антидемпінгове розслідування
260.
1. Відповідно до рішення Комісії Міністерство порушує антидемпінгове розслідування в Україні і проводить його разом з іншими органами виконавчої влади України.


1. Відповідно до рішення Комісії Міністерство розпочинає антидемпінгове розслідування і проводить його разом з іншими органами виконавчої влади України.
261.
2. Антидемпінгове розслідування одночасно стосується демпінгу та шкоди. З метою встановлення в антидемпінговому розслідуванні фактів демпінгу період розслідування обирається, як правило, строком до одного року, але не менше шести місяців, що безпосередньо передує порушенню антидемпінгової процедури. Дані, які не стосуються періоду розслідування, як правило, не враховуються.
-22- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Після другого речення пункту 2 статті 13 включити речення такого змісту:
"В окремих випадках період розслідування може перевищувати один рік."
Враховано
2. Антидемпінгове розслідування проводиться з метою встановлення одночасно фактів демпінгу та шкоди. Період розслідування обирається, як правило, строком до одного року, але не менше шести місяців, що безпосередньо передують порушенню антидемпінгової процедури. В окремих випадках період розслідування може перевищувати один рік. Дані, які не стосуються періоду розслідування, як правило, не враховуються.
262.
Строки періоду розслідування визначаються Міністерством.


Строки періоду розслідування визначаються Міністерством.
263.
3. Міністерство разом з повідомленням про порушення антидемпінгового розслідування надсилає відомим експортерам, імпортерам, іншим сторонам антидемпінгового розслідування, яких вважає за необхідне залучити до участі в антидемпінговому розслідуванні, або компетентним органам країни експорту запитальники, що використовуються в антидемпінговому розслідуванні.
-23- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
3. Міністерство разом з повідомленням про порушення антидемпінгового розслідування надсилає відомим експортерам, імпортерам, іншим заінтересованими сторонам, яких вважає за необхідне залучити до участі в антидемпінговому розслідуванні, або компетентним органам країни експорту запитальники з метою отримання інформації та доказів, що використовуються для проведення антидемпінгового розслідування.
264.
Отримувач запитальників має у своєму розпорядженні 30 днів для надання відповіді. Строк для відповіді починає обчислюватися від дати отримання запитальника, який у будь-якому разі вважається отриманим через чотири доби після дати відправлення його отримувачу або надіслання відповідному дипломатичному представнику країни експорту.
-24- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
Відповіді на запитальник направляються до Міністерства у 30 - денний строк з дати його отримання. Запитальник вважається отриманим через чотири доби після дати відправлення його отримувачу або надіслання відповідному дипломатичному представнику країни експорту.
265.
Цей 30-денний термін може бути продовжено Міністерством з урахуванням строків, встановлених для антидемпінгового розслідування, та за умов, що заінтересована сторона надасть переконливі докази для такого продовження.
-25- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
Строк для надання відповіді на запитальник може бути продовжено Міністерством з урахуванням строків, встановлених для антидемпінгового розслідування, та за умов, що заінтересована сторона надасть переконливі докази необхідності такого продовження.
266.
4. Міністерство має право одержувати від органів виконавчої влади України будь-яку інформацію, документи, матеріали, необхідні в процесі антидемпінгового розслідування. На запит члена Комісії Міністерство передає йому або Комісії неконфіденційне резюме відомостей, одержаних від зазначених органів.


4. Міністерство має право одержувати від органів виконавчої влади України інформацію, документи, матеріали, необхідні для проведення антидемпінгового розслідування. На запит члена Комісії Міністерство передає йому або Комісії неконфіденційне резюме відомостей, одержаних від зазначених органів.
267.
5. Міністерство має право:
-26- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. При проведенні антидемпінгового розслідування Міністерство має право:
268.
1) доручати іншим органам виконавчої влади України здійснювати будь-які перевірки або нагляди за діяльністю імпортерів, продавців і українських виробників;
-27- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В ч. 5 ст. 13: оскільки Міністерство в даному випадку не є вищестоящою організацією для інших міністерств і відомств, поняття "доручати" видається некоректним. Тому його слід замінити словами на зразок "звертатися із запитом", тощо. Викликає також сумнів проведення іншими організаціями перевірок за методикою Міністерства. Якщо Міністерство затверджує певну методику в сферах, на які його компетенція не поширюється, дане положення Проекту видається нелогічним. Тому редакцію частини 5 слід переробити.
Відхилено
1) для виконання рішень Комісії доручати іншим органам виконавчої влади України здійснювати перевірки або заходи контролю за діяльністю імпортерів, продавців і українських виробників;


-28- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано

269.
2) здійснювати в інших країнах перевірки інформації, одержаної від заінтересованих сторін будь-якого антидемпінгового розслідування, за умови:
-29- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
2) здійснювати в інших країнах перевірки інформації, одержаної від заінтересованих сторін антидемпінгового розслідування, за згодою відповідної заінтересованої сторони та при відсутності заперечення з боку офіційно повідомлених компетентних органів заінтересованої країни.
270.
згоди відповідної заінтересованої сторони;
-30- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац чотири вилучити у зв'язку з редакційною правкою п.2.
Враховано

271.
відсутності заперечення з боку офіційно повідомлених компетентних органів заінтересованої країни.
-31- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац п'ятий вилучити у зв'язку з редакційною правкою п.2.
Враховано

272.
При цьому Міністерство визначає строки і методику здійснення зазначених перевірок або наглядів. Органи виконавчої влади України вживають всіх необхідних заходів для задоволення цих вимог. У проведенні зазначених перевірок або наглядів можуть брати участь уповноважені особи Міністерства.
-32- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
При цьому Міністерство визначає строки і методику здійснення зазначених перевірок або заходів контролю. Органи виконавчої влади України вживають всіх необхідних заходів для задоволення цих вимог. У проведенні перевірок або заходів контролю можуть брати участь уповноважені особи Міністерства.
273.
6. Заінтересовані сторони, які повідомили Міністерство про себе, як зазначено у пункті 12 статті 12 цього Закону, мають право звертатися до Міністерства стосовно проведення слухань з питань антидемпінгового розслідування, якщо:
-33- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
6. Заінтересовані сторони, які повідомили Міністерство про свою заінтересованість відповідно до частини 12 статті 12 цього Закону, мають право звертатися до Міністерства з вимогою щодо проведення слухань з питань антидемпінгового розслідування, якщо:
274.
1) вони письмово, у строки, визначені у повідомленні в газеті, вимагали проведення зазначених слухань;
-34- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
П. 1 ч. 6 ст. 13 викласти в такій редакції: "1) вони письмово, у строки, визначені пунктом 2 частини 1 статті 14 цього Закону вимагали проведення зазначених слухань;"
Відхилено
1) вони письмово, у строки, визначені у повідомленні в газеті про порушення антидемпінгового розслідування, вимагали проведення зазначених слухань;
275.
2) довели, що вони дійсно є заінтересованими сторонами, на які можуть вплинути наслідки антидемпінгового розслідування; та


2) вони довели, що вони дійсно є заінтересованими сторонами, на які можуть вплинути наслідки антидемпінгового розслідування; та
276.
3) існують особливі причини для проведення зазначених слухань.


3) існують особливі причини для проведення зазначених слухань.
277.
7. Заінтересованим сторонам, які повідомили Міністерство про себе, як зазначено у пункті 12 статті 12 цього Закону, на їх запит надається можливість провести консультації із стороною, яка подала відповідну скаргу або має протилежні інтереси. Ці консультації проводяться з обов'язковим дотриманням конфіденційного режиму надання інформації.


7. Заінтересованим сторонам, які повідомили Міністерство про свою заінтересованість, як зазначено у пункті 12 статті 12 цього Закону, на їх запит надається можливість провести консультації із стороною, яка подала відповідну скаргу або має протилежні інтереси. Ці консультації проводяться з обов'язковим дотриманням конфіденційного режиму надання інформації.
278.
Жодна сторона не зобов'язана брати участь у консультаціях і це не тягне за собою ніяких наслідків.


Сторони не зобов'язані брати участь у консультаціях і це не тягне за собою ніяких наслідків.
279.
Інформація, надана заінтересованими сторонами в усній формі згідно з положеннями пунктів 7 - 8 цієї статті, враховується за умови, що вона буде подана у письмовій формі.
-35- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Абз. 3 ч. 7 ст. 13 викласти в такій редакції:
"Інформація, надана заінтересованими сторонами у відповідності з положеннями частин 7-8 даної статті приймається до уваги під час проведення антидемпінгового розслідування і в строки, визначені цим Законом тільки в разі її письмового подання".
Враховано частково.
Редакційно далі за текстом

Інформація, надана заінтересованими сторонами в усній формі відповідно до частин 7 - 8 цієї статті, враховується Міністерством у процесі антидемпінгового розслідування за умови, що вона буде подана у письмовій формі.
280.
8. Заявники, заінтересовані сторони, які повідомили Міністерство про себе, як зазначено у пункті 12 статті 12 цього Закону, а також компетентні органи країни експорту можуть за письмовим запитом ознайомитися з усією інформацією, наданою будь-якою заінтересованою стороною антидемпінгового розслідування, за винятком службових документів Міністерства та Комісії, якщо ця інформація:
-36- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
8. Заявники та заінтересовані сторони, які повідомили Міністерство про свою заінтересованість відповідно до частини 12 статті 12 цього Закону, а також компетентні органи країни експорту можуть за письмовим запитом ознайомитися з усією інформацією, наданою заінтересованою стороною, за винятком службових документів Міністерства та Комісії, якщо ця інформація:
281.
1) стосується захисту їх інтересів;


1) стосується захисту їх інтересів;
282.
2) не є конфіденційною згідно із статтею 32 цього Закону;


2) не є конфіденційною згідно із статтею 32 цього Закону;
283.
3) використовується в антидемпінговому розслідуванні.


3) використовується в антидемпінговому розслідуванні.
284.
Сторони можуть подати коментарі до цієї інформації, які враховуються Міністерством за умови, що вони є достатньо обгрунтованими.
-37- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
Сторони можуть подати коментарі до цієї інформації, які враховуються Міністерством у процесі антидемпінгового розслідування за умови, що вони є достатньо обгрунтованими.
285.
9. За винятком обставин, зазначених у статті 31 цього Закону, точність інформації, яка надається заінтересованими сторонами та на якій базується позитивне або негативне визначення наявності демпінгу та шкоди, повинна у міру можливості перевірятися.
-38- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Ч. 9 статті 13 доповнити частиною такого змісту:
" Інформація та докази, що надаються Міністерству однією із заінтересованих сторін під час антидемпінгового розслідування, надсилаються цією заінтересованою стороною усім іншим заінтересованим сторонам. У разі, якщо інформація та докази не надсилаються Міністерству або заінтересованим сторонам, або якщо цю інформацію та докази неможливо перевірити, така інформація та докази не враховуються Міністерством у процесі антидемпінгового розслідування.".
Враховано
9. Інформація, яка надається заінтересованими сторонами та на якій базується позитивний або негативний висновок щодо наявності демпінгу та шкоди, підлягає перевірці Міністерством за винятком обставин, зазначених у статті 31 цього Закону.
Інформація та докази, що надаються Міністерству однією із заінтересованих сторін під час антидемпінгового розслідування, надсилаються цією заінтересованою стороною усім іншим заінтересованим сторонам. У разі, якщо інформація та докази не надсилаються Міністерству або заінтересованим сторонам, або якщо цю інформацію та докази неможливо перевірити, така інформація та докази не враховуються Міністерством у процесі антидемпінгового розслідування.
286.
10. Щодо антидемпінгових процедур, порушених згідно з пунктом 11 статті 12 цього Закону, антидемпінгове розслідування, якщо це можливо, припиняється протягом одного року.
-39- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
10. Термін проведення антидемпінгового розслідування не повинен перевищувати одного року з дня прийняття рішення про його порушення.

287.
За будь-яких обставин ці розслідування припиняються у строк до 15 місяців.
-40- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
Термін антидемпінгового розслідування може бути продовжений за рішенням Комісії але не більше ніж до 15 місяців.
288.
Розділ IV Антидемпінгові заходи


Розділ IV Антидемпінгові заходи
289.
Стаття 14. Попередні антидемпінгові заходи


Стаття 14. Попередні антидемпінгові заходи
290.
1. Попередні антидемпінгові заходи можуть вживатися за умов, що:
-41- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Попередні антидемпінгові заходи можуть застосовуватися за наявності таких умов:
291.
1) антидемпінгову процедуру було порушено згідно із статтею 12 цього Закону;
-42- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) порушено антидемпінгову процедуру у порядку встановленому статтею 12 цього Закону;
292.
2) антидемпінгове розслідування було порушено згідно із статтею 13 цього Закону;
-43- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) порушено антидемпінгове розслідування у порядку встановленому статтею 13 цього Закону;
293.
3) у зв'язку з цим у газеті було опубліковано повідомлення про порушення антидемпінгового розслідування;
-44- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
3) у газеті було опубліковано повідомлення про порушення антидемпінгового розслідування;
294.
4) заінтересованим сторонам було надано адекватні можливості щодо подання даних і формулювання коментарів згідно з пунктом 12 статті 12 цього Закону;


4) заінтересованим сторонам було надано адекватні можливості щодо подання даних і формулювання коментарів відповідно до частини 12 статті 12 цього Закону;
295.
5) Міністерство зробило попередній позитивний висновок стосовно наявності демпінгу та шкоди, яка є його наслідком;
-45- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5) у ході антидемпінгового розслідування Міністерство зробило попередній позитивний висновок щодо наявності демпінгу та шкоди, яка є його наслідком;
296.
6) національні інтереси вимагають вжиття антидемпінгових заходів з метою запобігання заподіянню значної шкоди.
-46- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка

6) національні інтереси вимагають застосування попередніх антидемпінгових заходів з метою запобігання заподіянню шкоди.
297.
2. Попередні антидемпінгові заходи повинні вживатися за рішенням Комісії не раніше ніж через 60 днів і не пізніше ніж через дев'ять місяців після порушення антидемпінгової процедури, але не раніше дати порушення відповідного антидемпінгового розслідування.
-47- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В п. 2 ст. 14 вилучити слова "антидемпінгової процедури, але не раніше дати порушення".
Враховано
2. Попередні антидемпінгові заходи застосовуються за рішенням Комісії не раніше ніж через 60 днів і не пізніше ніж через дев'ять місяців після порушення відповідного антидемпінгового розслідування.
298.
3. У разі відмови експортерів, імпортерів або виробників товару, що є об'єктом антидемпінгового розслідування, у проведенні перевірки інформації, яку згідно із статтями 7 - 9, пунктами 5 і 9 статті 13 і статтею 29 цього Закону може проводити Міністерство, яке не пізніше ніж через 75 днів встановлює, чи є подані відомості достатніми для винесення попередніх висновків про наявність демпінгу та шкоди.
-48- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Абз. 1 ч. 3 ст. 14 потребує редакційного уточнення - незрозумілий зміст.
Враховано редакційно далі за текстом
3. У разі відмови експортерів, імпортерів або виробників товару, що є об'єктом антидемпінгового розслідування, у проведенні Міністерством перевірок інформації, які проводяться ним відповідно до статей 7 - 9, частин 5 і 9 статті 13 і статті 29 цього Закону, не пізніше ніж через 75 днів після порушення відповідного антидемпінгового розслідування встановлюється, чи є подані відомості достатньо обгрунтованими для попередніх висновків щодо наявності демпінгу та шкоди.
299.
Не пізніше ніж за 10 днів до можливого строку вжиття попередніх антидемпінгових заходів заінтересовані сторони можуть бути поінформовані про причини, з яких Міністерство вважає за необхідне внести на розгляд Комісії пропозицію стосовно вжиття зазначених заходів. Заінтересовані сторони можуть подати свої коментарі з цього приводу. Ці коментарі розглядаються лише у разі, якщо вони надійдуть до Міністерства не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття Комісією рішення про вжиття попередніх антидемпінгових заходів. Мотиви відмови повинні зазначатися у відповідному рішенні Комісії.
-49- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Не пізніше ніж за 10 днів до можливого строку застосування попередніх антидемпінгових заходів заінтересовані сторони можуть бути проінформовані Міністерством про підстави, на яких Міністерство вважає за необхідне внести на розгляд Комісії пропозицію про застосування зазначених заходів. Заінтересовані сторони можуть подати до Міністерства свої коментарі з цього питання. Коментарі заінтересованих сторін розглядаються Міністерством лише у разі, якщо вони надійдуть до Міністерства не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття Комісією рішення про застосування попередніх антидемпінгових заходів. Мотиви відмови повинні зазначатися у відповідному рішенні Комісії.
300.
У цьому разі на підставі зазначених висновків Міністерства Комісія може прийняти рішення про вжиття попередніх антидемпінгових заходів не пізніше ніж через 90 днів після порушення антидемпінгового розслідування.


У цьому разі на підставі зазначених пропозицій Міністерства Комісія може прийняти рішення про застосування попередніх антидемпінгових заходів не пізніше ніж через 90 днів після порушення антидемпінгового розслідування.
301.
4. У разі коли антидемпінгове розслідування пов'язане з імпортом в Україну деяких товарів, які мають короткочасний промисловий цикл, та у разі відмови у проведенні перевірок, зазначених у пункті 3 цієї статті, Міністерство не пізніше ніж через 60 днів установлює, чи можуть подані відомості бути достатньою підставою для попереднього визначення наявності демпінгу та шкоди. Це визначення повинно бути зроблено не пізніше ніж через 75 днів після порушення антидемпінгового розслідування.
-50- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. У разі, якщо об'єктом антидемпінгового розслідування є імпорт в Україну товарів, які мають короткочасний промисловий цикл, та у разі відмови у проведенні Міністерством перевірок, зазначених у частині 3 цієї статті, Міністерство не пізніше ніж через 60 днів після порушення відповідного антидемпінгового розслідування встановлює, чи є подані відомості бути достатньо обгрунтованими для попередніх висновків наявності демпінгу та шкоди. Такі висновки повинні бути зроблені не пізніше ніж через 75 днів після порушення антидемпінгового розслідування.
302.
5. Якщо член Комісії вимагає негайного вжиття антидемпінгових заходів і це не суперечить пунктам 1 і 2 цієї статті, Міністерство повинно:
-51- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. Якщо член Комісії вимагає термінового застосування попередніх антидемпінгових заходів з урахуванням вимог частин 1 і 2 цієї статті, Міністерство:
303.
1) зробити попередні висновки про наявність демпінгу та шкоди і доцільність вжиття попередніх антидемпінгових заходів не пізніше ніж на десятий робочий день після отримання відповідно оформленої вимоги члена Комісії;


1) робить попередні висновки щодо наявності демпінгу та шкоди і доцільності застосування попередніх антидемпінгових заходів не пізніше ніж на десятий робочий день після отримання відповідно оформленої вимоги члена Комісії;
304.
2) повідомити про ці висновки заінтересовані сторони та Комісію, а також запропонувати дату проведення засідання Комісії з цього питання.


2) повідомляє про ці висновки заінтересовані сторони та Комісію, а також пропонує дату проведення засідання Комісії з цього питання.
305.
6. Наприкінці антидемпінгового розслідування Міністерство повинно встановити достатність доказів, що містяться в інформації заявників, заінтересованих сторін, органів виконавчої влади України стосовно наявності демпінгу та шкоди і доцільності вжиття попередніх антидемпінгових заходів. Про ці висновки Міністерство інформує Комісію.
-52- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
6. До завершення антидемпінгового розслідування Міністерство встановлює достатність доказів, що містяться в інформації заявників, заінтересованих сторін, органів виконавчої влади України щодо наявності демпінгу та шкоди і доцільності застосування попередніх антидемпінгових заходів. Про ці висновки Міністерство інформує Комісію.
306.
Не пізніше ніж за 10 днів до можливого строку вжиття попередніх антидемпінгових заходів заінтересовані сторони можуть бути поінформовані про причини, на підставі яких Міністерство вважає за необхідне внести на розгляд Комісії пропозицію стосовно вжиття зазначених заходів. Зазначені сторони можуть подати свої коментарі з цього приводу. Ці коментарі розглядаються лише тоді, якщо вони надходять до Міністерства не пізніше ніж за 5 днів до прийняття Комісією рішення про вжиття попередніх антидемпінгових заходів. Мотиви відмови повинні зазначатися у відповідному рішенні Комісії.
-53- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Не пізніше ніж за 10 днів до можливого строку застосування попередніх антидемпінгових заходів заінтересовані сторони можуть бути проінформовані Міністерством про підстави яких Міністерство вважає за необхідне внести на розгляд Комісії пропозицію про застосування зазначених заходів. Зазначені сторони можуть подати до Міністерства свої коментарі з цього питання. Коментарі заінтересованих сторін розглядаються Міністерством лише тоді, якщо вони надходять до Міністерства не пізніше ніж за 5 днів до прийняття Комісією рішення про застосування попередніх антидемпінгових заходів. Мотиви відмови повинні зазначатися у відповідному рішенні Комісії.
307.
На підставі зазначених висновків Міністерства Комісія може прийняти рішення про вжиття попередніх антидемпінгових заходів не пізніше ніж через дев'ять місяців після порушення антидемпінгового розслідування.


На підставі зазначених пропозицій Міністерства Комісія може прийняти рішення про застосування попередніх антидемпінгових заходів не пізніше ніж через дев'ять місяців після порушення антидемпінгового розслідування.
308.
7. Висновки Міністерства про відмову від вжиття попередніх антидемпінгових заходів не виключають вжиття зазначених заходів Комісією:
-54- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
7. Висновки Міністерства про відмову від застосування попередніх антидемпінгових заходів не виключають прийняття Комісією рішення про застосування зазначених заходів у таких випадках:
309.
1) за обгрунтованою вимогою члена Комісії; або


1) за обгрунтованою вимогою члена Комісії;
310.
2) за обгрунтованою вимогою заінтересованого національного товаровиробника; або


2) або за обгрунтованою вимогою заінтересованого національного товаровиробника;
311.
3) за ініціативою Міністерства у разі виявлення нових доказів наявності демпінгу та шкоди.


3) або за ініціативою Міністерства у разі виявлення нових доказів наявності демпінгу та шкоди.
312.
8. Попередні антидемпінгові заходи можуть вживатися у формі попереднього антидемпінгового мита. Розмір ставки попереднього антидемпінгового мита встановлюється відповідним рішенням Комісії.


8. Попередні антидемпінгові заходи можуть застосовуватися шляхом запровадження попереднього антидемпінгового мита. Розмір ставки попереднього антидемпінгового мита встановлюється відповідним рішенням Комісії.
313.
Розмір ставки попереднього антидемпінгового мита визначається шляхом:


Розмір ставки попереднього антидемпінгового мита визначається такими способами:
314.
1) встановлення ставки мита, яка нараховується у відсотках митної вартості товару, що є об'єктом антидемпінгового розслідування. Митна вартість цього товару розраховується на базисі поставки CIF-кордон України;
-55- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
1) встановлення розміру ставки мита, який обчислюється у відсотках до митної вартості товару, що є об'єктом антидемпінгового розслідування. Митна вартість цього товару розраховується відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон України;
315.
2) встановлення ставки, що дорівнює різниці між мінімальною ціною та митною вартістю зазначеного товару, розрахованою на базисі поставки CIF-кордон України.
-56- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) або встановлення розміру ставки мита шляхом визначення різниці між мінімальною ціною та митною вартістю зазначеного товару, розрахованою відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон України.
316.
Мінімальна ціна - ціна зазначеного товару, за якою його продаж не завдає шкоди національному товаровиробнику. Мінімальна ціна розраховується Міністерством відповідно до пункту 9 цієї статті.


Мінімальна ціна - ціна зазначеного товару, за якою його продаж не завдає шкоди національному товаровиробнику. Мінімальна ціна розраховується Міністерством відповідно до частини 9 цієї статті.
317.
9. Мінімальна ціна розраховується у такому порядку:


9. Мінімальна ціна розраховується у такому порядку:
318.
1) Міністерство розраховує ціну, що визначалася на ринку України та була дійсною протягом базового періоду. Базовий період охоплює період часу строком від шести місяців до п'яти років, які передують періоду розслідування. На основі щотижневих або щомісячних цін Міністерство розраховує середньозважену ціну в базовий період. Міністерство здійснює ці розрахунки один раз, використовуючи відповідну інформацію, що надається Службою, заявником або заінтересованою стороною відповідного розслідування, чи відповідну інформацію засобів масової інформації України;
-57- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) Міністерство розраховує ціну товару, який є об'єктом антидемпінгового розслідування, що практикувалася на ринку України протягом базового періоду. Базовий період - період часу строком від шести місяців до п'яти років, які передують періоду розслідування. Міністерство розраховує середньозважену ціну за базовий період на основі щотижневих або щомісячних цін. Міністерство здійснює ці розрахунки один раз, використовуючи відповідну інформацію, що надається Службою, заявником або заінтересованою стороною, чи відповідну інформацію з інших джерел;
319.
2) Міністерство встановлює фактичну поточну ринкову ціну, що практикується в Україні у зазначений період розслідування, протягом антидемпінгового розслідування та у період вжиття антидемпінгових заходів, за останні чотири тижні, що передують 25 числу кожного місяця;
-58- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) Міністерство встановлює фактичну поточну ринкову ціну, товару, який є об'єктом антидемпінгового розслідування, що практикувалась на ринку України у зазначений період розслідування, протягом антидемпінгового розслідування та у період застосування антидемпінгових заходів, за останні чотири тижні, що передують 25 числу кожного місяця;
320.
3) Міністерство розраховує змінну величину у відсотках, яка дорівнює різниці між цінами, визначеними у підпунктах 1 і 2 цього пункту, поділеній на ціну, що визначалася на ринку України та була дійсною протягом базового періоду;
-59- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3) Міністерство розраховує змінну величину у відсотках, яка дорівнює різниці між цінами, визначеними відповідно до пунктів 1 і 2 цієї частини, поділеній на ціну товару, що практикувалася на ринку України протягом базового періоду;
321.
4) Міністерство встановлює ціну національного товаровиробника у базовий період, використовуючи інформацію, одержану від цього товаровиробника та/або з інших джерел у процесі антидемпінгового розслідування;


4) Міністерство встановлює ціну товару національного товаровиробника у базовий період, використовуючи інформацію, одержану від цього товаровиробника та (або) з інших джерел у процесі антидемпінгового розслідування;
322.
5) змінна величина у відсотках, розрахована згідно з підпунктом 3 цього пункту, помножена на величину ціни національного товаровиробника, розраховану згідно з підпунктом 4 цього пункту, буде поправкою до зазначеної ціни;
-60- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5) поправка до ціни товару національного товаровиробника визначається як змінна величина у відсотках, розрахована відповідно до пункту 3 цієї частини, помножена на величину ціни товару національного товаровиробника, відповідно до пункту 4 цієї частини;
323.
6) шляхом збільшення ціни національного товаровиробника за базовий період на величину зазначеної поправки утворюється мінімальна ціна на наступний місяць;
-61- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
6) мінімальна ціна на наступний місяць визначається шляхом збільшення ціни товару національного товаровиробника за базовий період на величину зазначеної поправки;
324.
7) мінімальна ціна розраховується Міністерством на основі даних станом на 25 число кожного місяця;
-62- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
П. 7-8 ч. 9 ст. 14:
Встановлення мінімальних цін щомісяця недоцільно враховуючи можливі обсяги та номенклатуру товарів. Якщо мінімальну ціну встановлювати, наприклад, в євро або екю, термін можна продовжити до кварталу, а по певних групах товарів до року. Крім того, дані пункти суперечать пункту 10 тієї ж частини, якою передбачена можливість встановлення мінімальної ціни строком на 5 років.
Відхилено
7) Міністерство розраховує мінімальну ціну на підставі даних станом на 25 число кожного місяця;
325.
8) не пізніше 1 числа кожного місяця Міністерство надає Службі інформацію про мінімальну ціну;
-63- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
8) Міністерство надає Службі інформацію про мінімальну ціну не пізніше 1 числа кожного місяця;
326.
9) мінімальна ціна діятиме протягом строку вжиття антидемпінгових заходів;
-64- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
9) встановлена відповідно до цієї частини мінімальна ціна діятиме протягом строку застосування антидемпінгових заходів;
327.
10) у разі коли мінімальна ціна розраховується на п'ятирічний період, Міністерство використовує методику розрахунку мінімальної ціни, зазначену в підпунктах 1 - 9 цього пункту, коригуючи необхідні дані на п'ятирічний період вжиття антидемпінгових заходів.


10) у разі коли мінімальна ціна розраховується на п'ятирічний період, Міністерство використовує методику розрахунку мінімальної ціни, зазначену в пунктах 1 - 9 цієї частини, коригуючи необхідні дані на п'ятирічний період застосування антидемпінгових заходів.
328.
10. Сплата попереднього антидемпінгового мита здійснюється у готівковій або безготівковій формі чи сума цього мита вноситься на депозит або оформляється як боргове зобов'язання.
-65- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Ч. 10 ст. 14 викласти в такій редакції:
"Сплата попереднього антидемпінгового мита здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України".
Враховано редакційно
10. Сплата попереднього антидемпінгового мита здійснюється у готівковій або безготівковій формі чи сума цього мита вноситься на депозит або оформляється як боргове зобов'язання, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.
329.
11. Розмір ставки попереднього антидемпінгового мита не повинен перевищувати попередньо розраховану демпінгову маржу та повинен бути нижчим ніж ця маржа за умови, що ставка мита буде достатньою для запобігання шкоді, заподіяної національному товаровиробнику.


11. Розмір ставки попереднього антидемпінгового мита не повинен перевищувати попередньо розраховану демпінгову маржу та повинен бути нижчим ніж ця маржа за умови, що ставка мита буде достатньою для запобігання шкоді, заподіяної національному товаровиробнику.
330.
Попереднє антидемпінгове мито справляється у відповідному розмірі та у кожному випадку окремо на недискримінаційній основі, звідки б не надходили імпортні поставки, якщо у рішенні Комісії визначається, що вони є об'єктом вжиття попередніх антидемпінгових заходів.
-66- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано редакційно
Попереднє антидемпінгове мито справляється у відповідному розмірі та у кожному випадку окремо на недискримінаційній основі, незалежно від країни експорту, якщо у рішенні Комісії визначається, що імпорт відповідного товару є об'єктом застосування попередніх антидемпінгових заходів.
331.
У цьому рішенні Комісія визначає кожного постачальника товару, імпортні поставки в Україну якого є об'єктом вжиття попередніх антидемпінгових заходів. У разі коли до участі в антидемпінговому розслідуванні залучено декілька постачальників з однієї країни та практично неможливо зазначити всіх цих постачальників, у рішенні Комісії зазначається відповідна країна експорту. Якщо до антидемпінгового розслідування залучено декілька постачальників більше ніж з однієї країни, у рішенні Комісії можуть бути зазначені або всі постачальники, або, коли це практично неможливо, лише всі країни експорту.
-67- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано редакційно
У цьому рішенні Комісія визначає кожного постачальника товару, імпорт якого в Україну є об'єктом застосування попередніх антидемпінгових заходів. У разі коли антидемпінгове розслідування проводиться стосовно товарів, що імпортуються декількома постачальниками з однієї країни та неможливо визначити всіх цих постачальників, у рішенні Комісії зазначається відповідна країна експорту. Якщо антидемпінгове розслідування проводиться стосовно товарів, що імпортуються декількома постачальниками більше ніж з однієї країни, у рішенні Комісії можуть бути зазначені або всі постачальники, або, коли це неможливо, всі країни експорту.
332.
У кожному випадку Комісія у своєму рішенні встановлює розмір ставки попереднього антидемпінгового мита, що справляється з товару будь-якого постачальника (виробника, експортера, імпортера), імпортні поставки в Україну якого є об'єктом вжиття антидемпінгових заходів, або, якщо це практично неможливо, назву країни експорту.
-68- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано редакційно
У кожному випадку Комісія у своєму рішенні встановлює розмір ставки попереднього антидемпінгового мита, що справляється з товару постачальника (виробника, експортера, імпортера), імпорт якого в Україну є об'єктом застосування антидемпінгових заходів, або, якщо це практично неможливо, назву країни експорту.
333.
12. Будь-яке попереднє антидемпінгове мито справляється митними органами України за ставкою та на умовах, встановлених відповідним рішенням про вжиття попередніх антидемпінгових заходів. Воно сплачується незалежно від інших податків, обов'язкових платежів, у тому числі мита, митних зборів, які справляються з імпорту в Україну певних товарів.
-69- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
12. Попереднє антидемпінгове мито справляється митними органами України за ставкою та на умовах, встановлених відповідним рішенням про застосування попередніх антидемпінгових заходів. Попереднє антидемпінгове мито справляється незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі мита, митних зборів, які справляють при ввезенні на митну територію України певних товарів.
334.
13. Попередні антидемпінгові заходи вживаються протягом чотирьох місяців. Цей строк може бути продовжено Комісією ще на два місяці, але в цілому загальний строк їх вжиття не повинен перевищувати шести місяців. Проте зазначений строк до шести місяців встановлюється лише тоді, якщо експортери, що проводять значну кількість торгівельних операцій, які є об'єктом розгляду:
-70- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з вилученням пп.1 і 2 цієї частини.
Враховано
13. Попередні антидемпінгові заходи застосовуються протягом чотирьох місяців. Цей строк може бути продовжено Комісією на два місяці, але в цілому загальний строк їх застосування не повинен перевищувати шести місяців. Строк застосування попередніх антидемпінгових заходів продовжується до шести місяців у випадках, коли експортери, що проводять значну кількість торгівельних операцій, які є об'єктом розгляду, подають до Міністерства заяву про продовження строку застосування попередніх антидемпінгових заходів або не заперечують проти продовження строку застосування попередніх антидемпінгових заходів.
335.
1) подають до Міністерства заяву про продовження строку вжиття попередніх антидемпінгових заходів; або
-71- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.1 вилучити у зв'язку з редакційною правкою у цій частині.
Враховано

336.
2) не заперечують проти продовження строку вжиття попередніх антидемпінгових заходів.
-72- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.2 вилучити у зв'язку з редакційною правкою у цій частині.
Враховано

337.
Рішення про продовження строку вжиття попередніх антидемпінгових заходів приймається за пропозицією Міністерства на засіданні Комісії кваліфікованою більшістю голосів.


Рішення про продовження строку застосування попередніх антидемпінгових заходів приймається за пропозицією Міністерства на засіданні Комісії кваліфікованою більшістю голосів.
338.
14. Міністерство за дорученням Комісії інформує Кабінет Міністрів України про будь-яке рішення, прийняте згідно з цією статтею.


14. Міністерство за дорученням Комісії інформує Кабінет Міністрів України про рішення, прийняті відповідно до цієї статті .
339.
15. Попередні антидемпінгові заходи не повинні створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару, який є об'єктом антидемпінгового розслідування.


15. Попередні антидемпінгові заходи не повинні створювати перешкод для здійснення митного оформлення товару, який є об'єктом антидемпінгового розслідування.
340.
Стаття 15. Зобов'язання заінтересованих сторін


Стаття 15. Зобов'язання заінтересованих сторін
341.
1. Антидемпінгове розслідування може призупинятися без застосування попереднього або остаточного антидемпінгового мита лише тоді, якщо:
-73- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
1. Антидемпінгове розслідування може зупинятися без застосування попереднього або остаточного антидемпінгового мита, якщо:
342.
1) Комісія прийняла рішення про вжиття попередніх антидемпінгових заходів;


1) Комісія прийняла рішення про застосування попередніх антидемпінгових заходів;
343.
2) Міністерство одержало задовільне добровільне зобов'язання від будь-якого експортера про перегляд його цін або припинення експорту до регіону України, що є об'єктом розгляду, товару за демпінговими цінами таким чином, щоб Міністерство та згодом Комісія були впевнені, що вплив демпінгу, який заподіює шкоду, буде ліквідовано;
-74- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
2) Міністерство одержало задовільне добровільне письмове зобов'язання від експортера про перегляд його цін або припинення експорту за демпінговими цінами товару до регіону України, що є об'єктом розгляду, таким чином, щоб Міністерство та згодом Комісія були впевнені, що вплив демпінгу, який заподіює шкоду, буде ліквідовано;
344.
3) Міністерство подає це зобов'язання до Комісії;
-75- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
3) Міністерство подає до Комісії зобов'язання експортера разом з відповідними пропозиціями;
345.
4) Комісія приймає рішення про прийняття цього зобов'язання.
-76- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
4) Рішення про прийняття зобов'язання експортера приймає Комісія.
346.
У разі прийняття зобов'язання експортера про перегляд цін їх підвищення здійснюється згідно з такими умовами:
-77- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Другий абзац п. 4 ч. 1 викласти в такій редакції:
Підвищення цін, що здійснюється відповідно до зобов'язань експортера щодо припинення демпінгового імпорту:
Враховано
Підвищення цін, що здійснюється відповідно до зобов'язань експортера щодо припинення демпінгового імпорту:
347.
ціни не повинні бути вищими, ніж це необхідно для усунення демпінгової маржі;
-78- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Абз. 7 ч. 1 ст. 15 після слова "ціни" доповнити словами "як правило".
Доповнити абзацом 8 такого змісту: "в особливих випадках, якщо це відповідає політичним або економічним інтересам України, мають місце значні запасами товару вже поставленого в Україну експортером за демпінговими цінами або з метою стимулювання диверсифікації імпортних поставок Міністерство має право встановлювати вищі за ціни, які необхідні для усунення демпінгової маржі".
-79- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка. Цей абзац викласти в іншій редакції: "не повинне бути вищим, ніж це необхідно для усунення демпінгової маржі".
Відхилено


Враховано
не повинне бути вищим, ніж це необхідно для усунення демпінгової маржі;
348.
ціни можуть бути меншими від демпінгової маржі, якщо зазначене підвищення є достатнім для ліквідації шкоди, яка заподіюється національному товаровиробнику.
-80- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка. Цей абзац викласти у такій редакції: "але може бути меншим від розміру демпінгової маржі, якщо зазначене підвищення є достатнім для ліквідації шкоди, яка заподіюється національному товаровиробнику демпінговим імпортом.".
Враховано
але може бути меншим від розміру демпінгової маржі, якщо зазначене підвищення є достатнім для ліквідації шкоди, яка заподіюється національному товаровиробнику демпінговим імпортом.


-81- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Включення нового абзацу. Редакційна правка у зв'язку із змінами у статті 11.
Враховано
У разі коли відповідно до частин 1, 2 статті 11 цього Закону національним товаровиробником визнається сукупність виробників окремого регіону, експортерам надається можливість запропонувати для імпорту на відповідні ринки зобов'язання відповідно до цієї статті. У цьому випадку, якщо Комісією визначається, що застосування антидемпінгових заходів відповідає національним інтересам, повинні враховуватись і регіональні інтереси.
349.
2. Зобов'язання можуть бути запропоновані Міністерством, але жодний експортер не зобов'язаний їх приймати.
-82- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з потребою в уточненні прийняття зобов'язання від експортера щодо припинення демпінгового імпорту до України.
Враховано
Якщо зазначене зобов'язання є недостатнім для належного усунення наслідків демпінгу і не пропонується протягом 60 днів від дати прийняття Комісією рішення про справляння попереднього антидемпінгового мита або мають місце обставини, зазначені у частинах 9 і 10 цієї статті, Комісія приймає відповідні рішення про справляння попереднього або остаточного антидемпінгового мита на всій території України. У цих випадках у відповідному рішенні Комісії визначаються виробники або експортери, встановлені у процесі антидемпінгового розслідування, з імпорту товарів яких справлятиметься антидемпінгове мито.
350.
Якщо експортери не пропонують таких зобов'язань або не погоджуються із пропозиціями щодо їх прийняття, це ніяким чином не впливає на розгляд справи. Проте Міністерство може визначити, що загроза заподіяння шкоди є більш імовірною, якщо імпортні поставки, які є об'єктом демпінгу, триватимуть.
-83- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Якщо експортери не пропонують зобов'язань щодо припинення демпінгового імпорту або не погоджуються із відповідними пропозиціями Міністерства, це ніяким чином не впливає на антидемпінгове розслідування. При цьому Міністерство може визначити, що загроза заподіяння шкоди є більш імовірною, у разі продовження демпінгового імпорту.
351.
Зобов'язання пропонуються Міністерством або експортерами лише тоді, якщо Комісією були зроблені позитивні попередні висновки стосовно наявності демпінгу та шкоди, що заподіюється цим демпінгом.
-84- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Зобов'язання щодо припинення демпінгового імпорту пропонуються Міністерством або експортерами у разі, якщо попередні висновки Комісії свідчать про наявність демпінгу та шкоди, що заподіюється цим демпінгом.
352.
За винятком надзвичайних обставин, жодне зобов'язання не може бути запропоноване після закінчення строку, зазначеного у пункті 5 статті 33 цього Закону.
-85- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
За винятком надзвичайних обставин, зобов'язання не можуть бути запропоновані після закінчення строку, зазначеного у частині 5 статті 33 цього Закону.
353.
3. Запропоновані зобов'язання не повинні прийматися, якщо Міністерство вважає їх прийняття неможливим, зокрема, якщо кількість наявних або потенційних експортерів є занадто великою, або з інших причин, включаючи захист національних інтересів України.
-86- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3. Запропоновані експортером зобов'язання щодо припинення демпінгового імпорту не приймаються, якщо Міністерство вважає їх неприйнятними, зокрема, у випадках коли кількість наявних або потенційних експортерів є занадто великою, або з інших причин, включаючи захист національних інтересів України.
354.
Не пізніше ніж за 15 днів до закінчення строку вжиття попередніх антидемпінгових заходів заінтересований експортер може бути поінформований про причини, з яких Міністерство вважає за необхідне внести на розгляд Комісії пропозицію щодо відхилення зобов'язань. Цей експортер може подати свої коментарі з цього приводу, які розглядаються лише тоді, якщо вони надходять до Міністерства не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку вжиття попередніх антидемпінгових заходів.


Не пізніше ніж за 15 днів до закінчення строку застосування попередніх антидемпінгових заходів заінтересований експортер може бути поінформований про причини, з яких Міністерство вважає за необхідне внести на розгляд Комісії пропозицію щодо відхилення зобов'язань. Цей експортер може подати свої коментарі з цього приводу, які розглядаються лише тоді, якщо вони надходять до Міністерства не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку застосування попередніх антидемпінгових заходів.
355.
В остаточному рішенні Комісії повинні міститися мотиви відмови.


В остаточному рішенні Комісії повинні міститися мотиви відмови.
356.
4. Заінтересовані сторони, що пропонують зобов'язання, повинні подавати неконфіденційну версію цього зобов'язання, яку можна передавати іншим заінтересованим сторонам антидемпінгового розслідування.
-87- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. Експортери, що пропонують зобов'язання щодо припинення демпінгового імпорту, повинні подавати до Міністерства неконфіденційну версію цього зобов'язання, яку Міністерство може передавати іншим заінтересованим сторонам.
357.
5. У разі коли після консультацій між Міністерством і заінтересованими сторонами приймаються зобов'язання, Міністерство ухвалює попереднє рішення про призупинення антидемпінгового розслідування та подає Комісії звіт про результати цих консультацій з пропозицією про припинення антидемпінгового розслідування.
-88- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. У разі, якщо після консультацій між Міністерством і заінтересованими сторонами експортерами приймаються зобов'язання, Міністерство ухвалює попередні висновки про зупинення антидемпінгового розслідування та подає Комісії звіт про результати цих консультацій з пропозицією про прийняття Комісією рішення про припинення антидемпінгового розслідування.
358.
З цього приводу Комісія приймає кваліфікованою більшістю голосів відповідне рішення про прийняття зобов'язання та припинення антидемпінгового розслідування протягом місяця від дати прийняття зазначеного рішення. Це розслідування вважається припиненим, якщо протягом місяця від дати подання Міністерством зазначеного звіту Комісія не затвердила іншого рішення.
-89- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Рішення Комісії про прийняття зобов'язання експортера щодо припинення антидемпінгового розслідування приймається кваліфікованою більшістю голосів протягом місяця від дати прийняття зазначених висновків Міністерства про зупинення антидемпінгового розслідування. Антидемпінгове розслідування вважається припиненим, якщо протягом місяця від дати подання Міністерством зазначеного звіту Комісія не затвердила іншого рішення.
359.
В усіх інших випадках Міністерство негайно подає Комісії докладний звіт про результати проведених консультацій з пропозицією про вжиття антидемпінгових заходів.
-90- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
У разі, якщо Міністерством не було прийнято рішення про зупинення антидемпінгового розслідування, Міністерство терміново подає Комісії докладний звіт про результати проведених консультацій з пропозицією про застосування антидемпінгових заходів.
360.
6. У разі прийняття зобов'язання Міністерство повинно, як правило, продовжити антидемпінгове розслідування стосовно демпінгу та шкоди з метою його припинення. Якщо Міністерство робить негативний висновок стосовно наявності демпінгу або шкоди, зобов'язання автоматично втрачає чинність, крім випадків, коли зазначене визначення значною мірою є результатом зобов'язання. У цих випадках Міністерство може вимагати, щоб зобов'язання діяло протягом прийнятного строку.
-91- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
6. У разі прийняття Комісією зобов'язання експортера щодо припинення демпінгового імпорту, Міністерство повинно, як правило, продовжити антидемпінгове розслідування стосовно демпінгу та шкоди з метою його припинення. Якщо Міністерство робить негативний висновок стосовно наявності демпінгу або шкоди, зобов'язання автоматично втрачає чинність, крім випадків, коли зазначений висновок значною мірою є результатом виконання зобов'язання щодо припинення демпінгового імпорту. У цих випадках Міністерство може вимагати, щоб зобов'язання діяло протягом строку необхідного для усунення наслідків демпінгового імпорту.
361.
У разі коли Міністерство робить позитивний висновок стосовно наявності демпінгу та шкоди, зобов'язання діє згідно з відповідним рішенням Комісії.
-92- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
У разі коли Міністерство робить позитивний висновок стосовно наявності демпінгу та шкоди, зобов'язання експортера щодо припинення демпінгового імпорту діють відповідно до відповідного рішення Комісії.
362.
Міністерство негайно подає Комісії звіт про будь-які рішення, прийняті згідно з цим пунктом. Комісія на своєму засіданні кваліфікованою більшістю голосів може затвердити інше рішення.


Міністерство терміново подає Комісії звіт про рішення, прийняті відповідно до цієї частини. Комісія на своєму засіданні кваліфікованою більшістю голосів може затвердити інше рішення.
363.
7. Міністерство має право вимагати у будь-якого експортера, який прийняв зобов'язання, періодичного подання відомостей про виконання зазначеного зобов'язання та дозволу на проведення перевірки інформації, що стосується антидемпінгового розслідування. Відмова у виконанні цих вимог вважається порушенням зобов'язання.
-93- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
7. Міністерство має право вимагати у експортера, який прийняв зобов'язання щодо припинення демпінгового імпорту, періодичного подання відомостей про виконання зазначеного зобов'язання та дозволу на проведення перевірки інформації, що стосується виконання такого зобов'язання. Відмова експортера виконати ці вимоги вважається порушенням зобов'язання.
364.
8. Якщо у процесі антидемпінгового розслідування з боку певних експортерів беруться зобов'язання, вони починають діяти від дати, коли припиняється антидемпінгове розслідування для країни експорту.
-94- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
8. Якщо у процесі антидемпінгового розслідування з експортерів беруться зобов'язання щодо припинення демпінгового імпорту, такі зобов'язання починають діяти від дати, коли припиняється антидемпінгове розслідування для країни експорту.
365.
9. У разі встановлення Міністерством порушення або анулювання стороною взятого зобов'язання воно готує звіт з пропозиціями про вжиття антидемпінгових заходів і подає його Комісії. Комісія на своєму засіданні розглядає цей звіт і відповідно до статті 16 цього Закону простою більшістю голосів може прийняти рішення про справляння остаточного антидемпінгового мита на основі фактів, встановлених у процесі антидемпінгового розслідування, протягом якого були прийняті зобов'язання, лише тоді, якщо:
-95- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
9. У разі встановлення Міністерством фактів порушення або анулювання експортером взятого зобов'язання щодо припинення демпінгового імпорту Міністерство готує звіт з пропозиціями про застосування відповідних антидемпінгових заходів і подає на розгляд Комісії. Комісія на своєму засіданні розглядає цей звіт і відповідно до статті 16 цього Закону простою більшістю голосів може прийняти рішення про застосування остаточного антидемпінгового мита на підставі фактів, встановлених у процесі антидемпінгового розслідування, протягом якого були прийняті зобов'язання щодо припинення демпінгового імпорту. При цьому рішення про застосування остаточних антидемпінгових заходів приймається у разі, якщо:
366.
1) у цьому розслідуванні Комісією було зроблено остаточне визначення наявності демпінгу і шкоди;
-96- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) За результатами антидемпінгового розслідування Комісією було остаточно встановлено факт наявності демпінгу і шкоди;
367.
2) заінтересований експортер, за винятком випадку анулювання своїх зобов'язань, матиме можливість подати Міністерству свої коментарі, які можуть враховуватися на відповідному засіданні Комісії.
-97- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) заінтересований експортер, за винятком випадку анулювання своїх зобов'язань, матиме можливість подати Міністерству свої коментарі, які можуть бути враховані при розгляді питання на відповідному засіданні Комісії.
368.
10. Комісія на своєму засіданні розглядає звіт Міністерства та іншу інформацію, подану їй, і може на їх основі згідно із статтею 14 цього Закону приймати рішення про негайне вжиття попередніх антидемпінгових заходів:
-98- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
10. Комісія на своєму засіданні розглядає звіт Міністерства та іншу подану їй інформацію, і може на їх підставі відповідно до статті 14 цього Закону прийняти рішення про термінове застосування попередніх антидемпінгових заходів:
369.
1) за умови, що є підстави вважати, що зобов'язання порушується; або
-99- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) якщо є підстави вважати, що експортер порушує свої зобов'язання щодо припинення демпінгового імпорту;
370.
2) у разі коли зобов'язання порушується чи анулюється, якщо ще не було припинено антидемпінгове розслідування, у процесі якого прийнято це зобов'язання.
-100- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) або експортер порушує чи анулює зобов'язання щодо припинення демпінгового імпорту, якщо ще не було припинено антидемпінгове розслідування, у процесі якого прийнято це зобов'язання.
371.
У цих випадках Комісія негайно проводить засідання, на якому може прийматися рішення про вжиття зазначених заходів. Це рішення приймається простою більшістю голосів.
-101- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Рішення Комісії про термінове застосування антидемпінгових заходів приймається простою більшістю голосів.
372.
Стаття 16. Порядок припинення антидемпінгової процедури без вжиття антидемпінгових заходів. Вжиття остаточних антидемпінгових заходів


Стаття 16. Порядок припинення антидемпінгової процедури без застосування антидемпінгових заходів. Застосування остаточних антидемпінгових заходів
373.
1. У разі коли скарга відкликається, антидемпінгова процедура повинна припинятися без вжиття антидемпінгових заходів лише тоді, якщо це припинення не суперечить національним інтересам.
-102- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В ч. 1 ст. 16 після слів "антидемпінгових заходів" поставити крапку, решту вилучити.
-103- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
ВідхиленоВраховано
1. У разі коли скарга відкликається, антидемпінгова процедура припиняється без застосування антидемпінгових заходів, крім випадків коли припинення антидемпінгової процедури суперечить національним інтересам.
374.
2. У разі коли антидемпінгові заходи не є необхідними і це не викликає ніякого заперечення з боку членів Комісії, вона за пропозицією Міністерства припиняє антидемпінгову процедуру або антидемпінгове розслідування без вжиття антидемпінгових заходів. Це рішення приймається на засіданні Комісії кваліфікованою більшістю голосів.
-104- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2. У разі коли застосування антидемпінгових заходів не є необхідними і відмова від застосування не викликає заперечення з боку членів Комісії, Комісія за пропозицією Міністерства припиняє антидемпінгову процедуру або антидемпінгове розслідування без застосування антидемпінгових заходів. Це рішення Комісії приймається кваліфікованою більшістю голосів.
375.
3. Згідно з пунктом 2 цієї статті Міністерство готує звіт, інформує представників країни походження та/або експорту і вміщує відповідне повідомлення у газеті, викладаючи основні висновки та резюме мотивів щодо припинення антидемпінгової процедури або антидемпінгового розслідування без вжиття антидемпінгових заходів.


3. Відповідно до частини 2 цієї статті Міністерство готує звіт, інформує представників країни походження та (або) експорту і вміщує відповідне повідомлення у газеті, викладаючи основні висновки та резюме мотивів щодо припинення антидемпінгової процедури або антидемпінгового розслідування без застосування антидемпінгових заходів.
376.
4. Для антидемпінгових процедур, порушених згідно з положеннями пункту 11 статті 12 цього Закону, шкода, як правило, вважається незначною, якщо обсяг імпортних поставок з країн-членів СОТ, які є об'єктом антидемпінгового розслідування, менший за обсяги, визначені у пункті 9 статті 12 цього Закону. Ці антидемпінгові процедури негайно припиняються Комісією без вжиття антидемпінгових заходів лише тоді, якщо Міністерством було визначено, що величина демпінгової маржі становить менше 2 відсотків експортної ціни. Антидемпінгове розслідування припиняється Комісією без вжиття антидемпінгових заходів лише тоді, якщо величина демпінгової маржі нижча, ніж два відсотки експортної ціни в окремих експортерів. Ці експортери залишаються суб'єктами антидемпінгової процедури та можуть стати суб'єктами нового антидемпінгового розслідування під час будь-якого наступного перегляду антидемпінгових заходів, що здійснюється згідно з розділом V цього Закону.
-105- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. Антидемпінгові процедури терміново припиняються Комісією за поданням міністерства без застосування антидемпінгових заходів за умов, що величина шкоди вважається незначною, якщо обсяг імпорту з країн членів СОТ є меншим за обсяги, визначені у частині 9 статті 12 цього Закону.
Антидемпінгові розслідування припиняються Комісією за поданням Міністерства без застосування антидемпінгових заходів, якщо у ході таких розслідувань встановлюється, що величина демпінгової маржі становить менше 2 відсотків експортної ціни.
Антидемпінгове розслідування припиняється Комісією за поданням Міністерства без застосування антидемпінгових заходів лише тоді, якщо величина демпінгової маржі нижча, ніж два відсотки експортної ціни в окремих експортерів. Ці експортери залишаються суб'єктами антидемпінгової процедури та можуть стати суб'єктами нового антидемпінгового розслідування під час наступного перегляду антидемпінгових заходів, що здійснюється відповідно до розділу V цього Закону.
377.
5. Будь-яке антидемпінгове розслідування припиняється, як правило, згідно з рішенням Комісії про вжиття остаточних антидемпінгових заходів. Остаточні антидемпінгові заходи можуть вживатися за таким принципом:
-106- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. Антидемпінгове розслідування припиняється, як правило, згідно з рішенням Комісії про застосування остаточних антидемпінгових заходів. Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються за таким принципом:
378.
1) остаточні антидемпінгові заходи можуть вживатися лише тоді, якщо:
-107- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з вилученням абзаців третього та четвертогоп.1 цієї частини.
Враховано
1) остаточні антидемпінгові заходи застосовуються, якщо Міністерство зробило остаточний позитивний висновок щодо наявності демпінгу та шкоди, яка є наслідком цього демпінгу, та відповідно до статті 36 цього Закону національні інтереси потребують застосування антидемпінгових заходів;
379.
Міністерство зробило остаточний позитивний висновок стосовно наявності демпінгу та шкоди, яка є наслідком цього демпінгу;
-108- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац третій вилучити у зв'язку з редакційною правкою п.1 цієї частини.
Враховано

380.
відповідно до статті 36 цього Закону національні інтереси потребують вжиття антидемпінгових заходів;
-109- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац четвертий вилучити у зв'язку з редакційною правкою п.1 цієї частини.
Враховано

381.
2) якщо вживаються попередні антидемпінгові заходи, Міністерство повинно подати Комісії пропозицію про вжиття остаточних антидемпінгових заходів за місяць до закінчення строку вжиття зазначених попередніх заходів;


2) якщо застосовуються попередні антидемпінгові заходи, Міністерство повинно подати Комісії пропозицію про застосування остаточних антидемпінгових заходів за місяць до закінчення строку застосування зазначених попередніх заходів;
382.
3) за пропозицією Міністерства Комісія має приймати рішення про справляння остаточного антидемпінгового мита. У цьому рішенні встановлюється розмір ставки остаточного антидемпінгового мита, який:
-110- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з вилученням абзаців другого і третього п.3 цієї частини.
Враховано
3) за пропозицією Міністерства Комісія приймає рішення про запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита та встановлює розмір ставки остаточного антидемпінгового мита, який не повинен перевищувати величину демпінгової маржі, розрахованої відповідно до цього Закону та повинен бути меншим за величину цієї маржі, якщо така ставка є достатньою для запобігання шкоді, заподіяній національному товаровиробнику;
383.
не повинен перевищувати величину демпінгової маржі, розрахованої згідно з цим Законом;
-111- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Абз. 2 п. 3 ч. 5 вилучити.
Враховано редакційно

384.
має бути меншим за величину цієї маржі, якщо така ставка є достатньою для запобігання шкоді, заподіяній національному товаровиробнику;
-112- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В абз. 3 ст. 16 слово "має" замінити словом "може".
-113- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац третій п.3 вилучити у зв'язку з редакційною правкою п.3 цієї частини.
Відхилено


Враховано

385.
4) остаточні антидемпінгові заходи можуть вживатися як остаточне антидемпінгове мито. Розмір ставки остаточного антидемпінгового мита встановлюється у відповідному рішенні Комісії. Розмір ставки остаточного антидемпінгового мита визначається шляхом:
-114- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4) розмір ставки остаточного антидемпінгового мита може визначатися такими способами:
386.
встановлення ставки мита, яка нараховується у відсотках до митної вартості товару, що є об'єктом антидемпінгового розслідування. Митна вартість цього товару розраховується на базисі поставки CIF-кордон України; або
-115- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
визначення розміру ставки мита, яка встановлюється у відсотках до митної вартості товару, що є об'єктом антидемпінгового розслідування. Митна вартість цього товару розраховується відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон України; або
387.
встановлення ставки, що дорівнює різниці між мінімальною ціною та митною вартістю зазначеного товару, розрахованою на базисі поставки CIF-кордон України. У цьому разі мінімальна ціна на п'ятирічний період розраховується відповідно до пункту 9 статті 14 цього Закону.
-116- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
визначення розміру ставки, що дорівнює різниці між мінімальною ціною та митною вартістю зазначеного товару, розрахованою відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон України. При цьому мінімальна ціна на п'ятирічний період розраховується відповідно до частини 9 статті 14 цього Закону.
388.
6. Остаточне антидемпінгове мито справляється у відповідному розмірі та у кожному випадку окремо на недискримінаційній основі, звідки б не надходили імпортні поставки, якщо у рішенні Комісії визначається, що вони є об'єктом демпінгу та заподіюють шкоду, за винятком імпортних поставок, щодо яких згідно з цим Законом було взято зобов'язання.
-117- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
6. Остаточне антидемпінгове мито справляється у відповідному розмірі та у кожному випадку окремо на недискримінаційній основі, незалежно від країни експорту, якщо у рішенні Комісії визначається, що імпорт відповідного товару є об'єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів, за винятком імпорту, щодо якого відповідно до цього Закону було взято зобов'язання.

389.
У своєму рішенні Комісія визначає постачальника або постачальників товару, імпортні поставки в Україну якого є об'єктом вжиття остаточних антидемпінгових заходів. У разі коли до участі в антидемпінговому розслідуванні залучено декілька постачальників з однієї країни і практично неможливо зазначити всіх цих постачальників, у рішенні Комісії зазначається відповідна країна експорту.
-118- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Наприкінці абзацу другого ч.6 включити таке речення: "Якщо антидемпінгове розслідування проводиться стосовно товарів, що імпортуються декількома постачальниками більше ніж з однієї країни, у рішенні Комісії можуть бути зазначені або всі постачальники, або, коли це неможливо, всі країни експорту.".
Враховано
У цьому рішенні Комісія визначає кожного постачальника товару, імпорт якого в Україну є об'єктом застосування остаточних антидемпінгових заходів. У разі коли антидемпінгове розслідування проводиться стосовно товарів, що імпортуються декількома постачальниками з однієї країни та неможливо визначити всіх цих постачальників, у рішенні Комісії зазначається відповідна країна експорту. Якщо антидемпінгове розслідування проводиться стосовно товарів, що імпортуються декількома постачальниками більше ніж з однієї країни, у рішенні Комісії можуть бути зазначені або всі постачальники, або, коли це неможливо, всі країни експорту.

390.
У кожному випадку Комісія в своєму рішенні визначає ставку остаточного антидемпінгового мита, що сплачується будь-яким постачальником (виробником, експортером, імпортером) товару, імпортні поставки в Україну якого є об'єктом вжиття антидемпінгових заходів, або, якщо це практично неможливо, країну експорту.
-119- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.

Враховано
Комісія у своєму рішенні встановлює розмір ставки остаточного антидемпінгового мита, що справляється з товару постачальника (виробника, експортера, імпортера), імпорт якого в Україну є об'єктом застосування антидемпінгових заходів. Якщо неможливо визначити постачальника (виробника, експортера, імпортера), у цьому рішенні визначається ставка остаточного антидемпінгового мита для відповідної країни експорту.

391.
7. У разі коли Міністерство здійснює своє дослідження згідно із статтею 30 цього Закону, будь-яке антидемпінгове мито, що справляється з імпортних поставок експортерів або виробників, які повідомили Міністерство про себе відповідно до статті 30 цього Закону, але не були залучені до такого дослідження, не повинне перевищувати середньозважену величину демпінгової маржі, встановлену для порівнюваних експортерів або виробників. Згідно з цим пунктом Міністерство не враховує нульових та незначних величин демпінгової маржі, а також величин цієї маржі, що обчислюються у випадках, зазначених у статті 31 цього Закону. Індивідуальні ставки антидемпінгового мита застосовуються до імпортних поставок товару будь-яких експортерів або виробників, до яких застосовуються вибіркові методи згідно із статтею 30 цього Закону.
-120- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
7. У разі коли у процесі антидемпінгового розслідування Міністерство використовує вибіркові методи, передбачені статтею 30 цього Закону, антидемпінгове мито, що справляється з імпорту в Україну, який здійснюється безпосередньо експортерами або виробниками, які повідомили Міністерство про свою заінтересованість відповідно до статті 30 цього Закону, не повинне перевищувати середньозважену величину демпінгової маржі, встановлену для порівнюваних експортерів або виробників. Відповідно до цієї частини Міністерство не враховує нульових та незначних величин демпінгової маржі, а також величин демпінгової маржі, що обчислюються у випадках, зазначених у статті 31 цього Закону. Індивідуальні ставки антидемпінгового мита застосовують при безпосередньому імпорті в Україну товару експортерами або виробниками, щодо імпорту яких застосовуються вибіркові методи відповідно до статті 30 цього Закону.
392.
8. Будь-яке остаточне антидемпінгове мито сплачується за ставкою та на умовах, встановлених у відповідному рішенні про вжиття остаточних антидемпінгових заходів. Воно сплачується незалежно від інших податків, обов'язкових платежів, у тому числі мита, митних зборів тощо, які, як правило, справляються з імпорту в Україну певних товарів.
-121- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
8. Остаточне антидемпінгове мито сплачується за ставкою та на умовах, встановлених у відповідному рішенні Комісії про застосування остаточних антидемпінгових заходів. Остаточне антидемпінгове мито сплачується незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі мита, митних зборів тощо, які, як правило, справляють при імпорті в Україну товарів.
393.
Стаття 17. Особливості вжиття антидемпінгових заходів


Стаття 17. Особливості застосування антидемпінгових заходів
394.
1. Попередні антидемпінгові заходи та остаточні антидемпінгові заходи застосовуються тільки до товарів, що ввозяться на митну територію України після дати набрання чинності відповідним рішенням Комісії про вжиття цих заходів, за винятком, визначеним цим Законом.
-122- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Попередні антидемпінгові заходи та остаточні антидемпінгові заходи застосовуються щодо імпорту товарів, які ввозяться на митну територію України після дати набрання чинності відповідним рішенням Комісії про застосування цих заходів, за винятками, визначеними цим Законом.
395.
2. У разі застосування попереднього антидемпінгового мита та остаточного встановлення Міністерством фактів наявності демпінгу та шкоди Комісія за пропозицією Міністерства, незалежно від того, чи повинно застосовуватися остаточне антидемпінгове мито, приймає рішення про розмір ставки попереднього антидемпінгового мита.


2. У разі застосування попереднього антидемпінгового мита після остаточного встановлення Міністерством фактів наявності демпінгу та шкоди Комісія за пропозицією Міністерства, незалежно від рішення про застосовування остаточного антидемпінгового мита, приймає рішення про уточнення розміру ставки попереднього антидемпінгового мита.
396.
До шкоди не включаються:
-123- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
На початку другого речення пункту 2 статті 17 включити слова "При цьому".
Враховано
При цьому до шкоди не включаються:
397.
1) істотне гальмування створення або розширення національного виробництва товару, який є об'єктом розгляду;
-124- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) істотне гальмування створення або розширення національного виробництва товару, який є об'єктом розслідування;
398.
2) загроза заподіяння істотної шкоди, крім випадків, коли Міністерство визначає, що ця загроза трансформується в істотну шкоду, якщо не буде вжито попередніх антидемпінгових заходів.
-125- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) загроза заподіяння істотної шкоди, крім випадків, коли Міністерство визначає, що ця загроза трансформується в істотну шкоду, якщо не будуть застосовані попередні антидемпінгові заходи.
399.
В усіх інших випадках, коли є загроза заподіяння шкоди або гальмування створення чи розширення національного виробництва товару, який є об'єктом розгляду, будь-які суми попереднього антидемпінгового мита не сплачуються, а остаточне антидемпінгове мито може сплачуватися тільки від дати остаточного визначення загрози заподіяння істотної шкоди або істотного гальмування створення чи розширення національного виробництва товару, який є об'єктом розгляду.
-126- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
В усіх інших випадках, коли є загроза заподіяння шкоди або гальмування створення чи розширення національного виробництва товару, який є об'єктом розслідування, попереднє aнтидемпінгове мито не сплачується, а остаточне антидемпінгове мито може сплачуватися після дати остаточного визначення загрози заподіяння істотної шкоди або істотного гальмування створення чи розширення національного виробництва товару, який є об'єктом розслідування.
400.
3. У разі коли розмір ставки остаточного антидемпінгового мита вищий, ніж розмір ставки попереднього антидемпінгового мита, різниця між цими ставками постачальником не сплачується. Якщо розмір ставки остаточного антидемпінгового мита нижчий, ніж розмір ставки попереднього антидемпінгового мита, різниця між цими ставками повертається постачальнику. Якщо Комісією зроблено остаточний негативний висновок стосовно наявності демпінгу та/або шкоди, сума сплаченого або внесеного на депозит попереднього антидемпінгового мита повертається імпортеру, а боргове зобов'язання анулюється.
-127- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3. У разі, коли ставка остаточного антидемпінгового мита вища, ніж ставка попереднього антидемпінгового мита, різниця між цими ставками постачальником не сплачується. Якщо ставка остаточного антидемпінгового мита нижча, ніж ставка попереднього антидемпінгового мита, різниця між цими ставками повертається постачальнику. Якщо Комісією зроблено остаточний негативний висновок стосовно наявності демпінгу (шкоди), сума сплаченого або внесеного на депозит попереднього антидемпінгового мита повертається імпортеру, а боргове зобов'язання анулюється.
401.
4. Остаточне антидемпінгове мито справляється з товарів, що декларуються для надходження до споживача за 90 днів до дати вжиття попередніх антидемпінгових заходів, але не раніше порушення антидемпінгового розслідування, лише тоді, якщо:
-128- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 4 ст. 17 викласти в такій редакції:
"За 90 днів до дати застосування попередніх антидемпінгових заходів, але не раніше 60 днів від дати порушення антидемпінгового розслідування, може справлятися остаточне антидемпінгове мито з товарів, що декларуються для надходження до споживача, за наявності сукупності таких обставин:".
Враховано
4. За 90 днів до дати застосування попередніх антидемпінгових заходів, але не раніше 60 днів від дати порушення антидемпінгового розслідування, може справлятися остаточне антидемпінгове мито з товарів, що декларуються для надходження до споживача, за наявності сукупності таких обставин:
402.
1) імпортні поставки були зареєстровані згідно з пунктом 4 статті 28 цього Закону;
-129- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) імпорт в Україну зазначених товарів здійснювався відповідно до контрактів, зареєстрованих відповідно до частини 4 статті 28 цього Закону;
403.
2) Міністерство надавало імпортерам можливість подати свої коментарі;
-130- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) Міністерство надавало імпортерам можливість подати свої коментарі;
404.
3) Міністерством було встановлено, що:


3) Міністерством було встановлено, що:
405.
зазначений товар у минулому протягом тривалого часу був об'єктом демпінгу або імпортер знав чи повинен був знати про здійснення демпінгу, його величину та/або шкоду, про яку стверджується, що вона мала місце, та/або встановлену в процесі антидемпінгового розслідування;
-131- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
зазначений товар у минулому протягом тривалого часу був об'єктом демпінгу або імпортер знав чи повинен був знати про здійснення демпінгу, його величину та (або) шкоду, про яку стверджується, що вона мала місце, та (або) яка була встановлена в процесі антидемпінгового розслідування;
406.
крім імпортних поставок, які заподіюють шкоду і здійснені у період розслідування, мало місце нове суттєве зростання обсягів імпортних поставок, які, враховуючи конкретний період їх здійснення, обсяг та інші обставини (наприклад такі, як швидке зростання запасів товарів, що імпортуються), здатні значним чином нейтралізувати коригувальну дію остаточного антидемпінгового мита, що справлятиметься з такого імпорту.
-132- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
крім імпорту, який заподіює шкоду і здійснений у період розслідування, мало місце нове суттєве зростання обсягів імпорту, які, враховуючи конкретний період його здійснення, обсяг та інші обставини (зокрема швидке зростання запасів товарів, що імпортуються), може суттєво нейтралізувати дію остаточного антидемпінгового мита, що справлятиметься з такого імпорту.
407.
5. У разі порушення або анулювання зобов'язань остаточне антидемпінгове мито може справлятися з товарів, що ввозяться на митну територію України, за 90 днів до дати вжиття попередніх антидемпінгових заходів, але не раніше порушення відповідного антидемпінгового розслідування лише тоді, якщо:
-133- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. У разі порушення або анулювання експортером зобов'язань щодо припинення демпінгового імпорту остаточне антидемпінгове мито може справлятися з товарів, що ввозяться на митну територію України, за 90 днів до дати застосування попередніх антидемпінгових заходів, але не раніше порушення відповідного антидемпінгового розслідування за наявності сукупності таких обставин:
408.
1) ці імпортні поставки були зареєстровані згідно з пунктом 4 статті 28 цього Закону;
-134- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) імпорт в Україну зазначених товарів здійснювався відповідно до контрактів, зареєстрованих відповідно до частини 4 статті 28 цього Закону;
409.
2) вжиття цих заходів відповідно до цього пункту не стосується імпортних поставок, що передують порушенню або анулюванню зобов'язання.
-135- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) застосування антидемпінгових заходів відповідно до цього пункту не стосується імпорту, що здійснюється до порушення або анулювання експортером зобов'язання щодо припинення демпінгового мита.
410.
Розділ V Строк дії антидемпінгових заходів, їх перегляд, поновлення антидемпінгового розслідування, повернення сплачених сум антидемпінгового мита


Розділ V Строк дії антидемпінгових заходів, їх перегляд, поновлення антидемпінгового розслідування, повернення сплачених сум антидемпінгового мита
411.
Стаття 18. Строк дії антидемпінгових заходів і загальні положення щодо їх перегляду


Стаття 18. Строк дії антидемпінгових заходів і загальні положення щодо їх перегляду
412.
1. Антидемпінгові заходи вживаються згідно з відповідним рішенням Комісії тільки протягом строку та у розмірі, необхідному для запобігання демпінгу, що заподіює шкоду.


1. Антидемпінгові заходи застосовуються згідно з відповідним рішенням Комісії протягом строку та у розмірі, необхідному для усунення демпінгу, що заподіює шкоду.
413.
2. Рішення про вжиття антидемпінгових заходів втрачає чинність через п'ять років від дати їх вжиття або через п'ять років від дати винесення Комісією останнього рішення про перегляд, результатом якого було одночасне визначення наявності демпінгу та шкоди, лише тоді, якщо протягом цього перегляду Комісією не було зроблено висновки про те, що закінчення дії антидемпінгових заходів сприятиме продовженню дії або поновленню демпінгу та шкоди.
-136- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2. Рішення про застосування антидемпінгових заходів втрачає чинність через п'ять років від дати їх застосування або через п'ять років від дати винесення Комісією останнього рішення про перегляд антидемпінгових заходів, результатом якого було встановлення факту наявності демпінгу та шкоди, лише тоді, якщо під час цього перегляду Комісією не було зроблено висновки про те, що закінчення дії антидемпінгових заходів сприятиме продовженню дії або поновленню демпінгу та заподіянню шкоди.
414.
3. Статті 12 і 13 цього Закону, за винятком встановлених ними строків, застосовуються до будь-якого перегляду, який здійснюється згідно із статтями 18 - 23 цього Закону.


3. Статті 12 і 13 цього Закону, за винятком встановлених ними строків, застосовуються до перегляду антидемпінгових заходів, який здійснюється відповідно до статей 18 - 23 цього Закону.
415.
4. Будь-який перегляд здійснюється у стислі строки і закінчується, як правило, не пізніше ніж через 12 місяців від дати порушення перегляду.
-137- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. Перегляд антидемпінгових заходів здійснюється у стислі строки і закінчується, як правило, не пізніше ніж через 12 місяців від дати порушення такого перегляду.
416.
5. Згідно з відповідним рішенням Комісії Міністерство порушує будь-який перегляд, про який ідеться у цьому розділі.
-138- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. Міністерство здійснює перегляд антидемпінгових заходів згідно з відповідним рішенням Комісії.
417.
6. У разі коли під час будь-якого перегляду Міністерство робить позитивний або негативний висновок стосовно наявності демпінгу та/або шкоди, воно готує звіт з пропозиціями та передає його Комісії. На підставі цього звіту Комісія може прийняти відповідне рішення про:
-139- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
6. У разі коли під час перегляду антидемпінгових заходів Міністерство робить позитивний або негативний висновок щодо наявності демпінгу та (або) шкоди, Міністерство готує звіт з відповідними пропозиціями та передає його Комісії. На підставі цього звіту Комісія може прийняти одне з таких рішень:
418.
1) анулювання або продовження дії антидемпінгових заходів згідно із статтею 19 цього Закону; або
-140- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) анулювати або продовжити антидемпінгові заходи відповідно до статті 19 цього Закону;
419.
б) анулювання, продовження дії або зміну антидемпінгових заходів згідно із статтями 20 і 21 цього Закону.
-141- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) анулювати, продовжити або змінити антидемпінгові заходи відповідно до статей 20 ? 21 цього Закону.
420.
7. У разі прийняття рішення про анулювання антидемпінгових заходів лише для окремих експортерів, а не для сукупності країн ці експортери залишаються суб'єктами цієї антидемпінгової процедури і автоматично можуть стати суб'єктами нового антидемпінгового розслідування в разі порушення згідно з цим розділом будь-якого наступного перегляду антидемпінгових заходів.


7. У разі прийняття рішення про анулювання антидемпінгових заходів лише для окремих експортерів, а не для сукупності країн ці експортери залишаються суб'єктами цієї антидемпінгової процедури і автоматично можуть стати суб'єктами нового антидемпінгового розслідування в разі порушення відповідно до цього розділу наступного перегляду антидемпінгових заходів.
421.
8. У разі коли перегляд антидемпінгових заходів згідно із статтею 20 цього Закону порушується наприкінці строку вжиття антидемпінгових заходів, зазначених у статті 19 цього Закону, такі заходи є також об'єктом антидемпінгового розслідування згідно із статтею 19 цього Закону.


8. У разі коли перегляд антидемпінгових заходів згідно із статтею 20 цього Закону здійснюється наприкінці строку застосування антидемпінгових заходів, зазначених у статті 19 цього Закону, такі антидемпінгові заходи є також об'єктом антидемпінгового розслідування відповідно до статті 19 цього Закону.
422.
Стаття 19. Перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх дії


Стаття 19. Перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування
423.
1. Протягом першої половини останнього року строку вжиття антидемпінгових заходів Міністерство вміщує у газеті повідомлення про наближення строку закінчення дії цих заходів.
-142- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Протягом першого півріччя останнього року строку застосування антидемпінгових заходів Міністерство вміщує у газеті повідомлення про дату закінчення строку закінчення застосування цих заходів.
424.
2. Перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх дії порушується або за вимогою Міністерства, або українських виробників чи від їх імені, або органу виконавчої влади України. До прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду дія антидемпінгових заходів не припиняється.
-143- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2. Перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування порушується або за вимогою національного товаровиробника, або органу виконавчої влади України. До прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду дія антидемпінгових заходів не припиняється.
425.
3. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення п'ятирічного строку дії антидемпінгових заходів українські виробники чи від їх імені, або органи виконавчої влади України вправі подати Міністерству вимогу про перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх дії.
-144- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення п'ятирічного строку застосування антидемпінгових заходів національний товаровиробник або органи виконавчої влади України вправі подати Міністерству вимогу про перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування.
426.
4. Перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх дії порушується лише тоді, якщо вимога про перегляд містить достатні докази того, що скасування антидемпінгових заходів ймовірно сприятиме продовженню дії або поновленню демпінгу та шкоди. Ця ймовірність може, зокрема, підтверджуватися:
-145- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. Перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування порушується у разі, якщо вимога про перегляд містить достатні докази того, що припинення антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії або поновленню демпінгу та заподіянню шкоди. Ця ймовірність може підтверджуватися одним з таких доказів:
427.
1) доказом продовження дії демпінгу та шкоди; або
-146- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) докази продовження дії демпінгу та шкоди;
428.
2) доказом повного або часткового запобігання шкоді завдяки вжиттю антидемпінгових заходів; або також
-147- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) докази повного або часткового усунення (запобігання) шкоди внаслідок застосування антидемпінгових заходів;
429.
3) доказом того, що становище експортерів або ринкові умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіює шкоду.
-148- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3) докази того, що становище експортерів або економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність виникнення нових видів демпінгу, що заподіює шкоду.
430.
5. У процесі антидемпінгових розслідувань, що проводяться згідно з цією статтею, експортери, імпортери, компетентні органи та українські виробники мають можливість доповнити, спростувати або прокоментувати вимогу про перегляд антидемпінгових заходів і висновки Міністерства, що містять докази, які стосуються відповідного антидемпінгового розслідування, належним чином обгрунтовані і подані Міністерству, щодо того, чи буде припинення дії антидемпінгових заходів сприяти продовженню дії або поновленню демпінгу та шкоди, чи ні.
-149- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. У процесі антидемпінгових розслідувань, що проводяться відповідно до цієї статті, експортери, імпортери, компетентні органи та українські виробники мають можливість доповнити, спростувати або прокоментувати вимогу про перегляд антидемпінгових заходів і висновки Міністерства, що містять докази, які стосуються відповідного антидемпінгового розслідування, належним чином обгрунтовані і подані Міністерству, щодо того, чи буде припинення дії антидемпінгових заходів сприяти продовженню дії або поновленню демпінгу та шкоди, чи ні.
431.
6. Міністерство повинно вмістити у газеті повідомлення про фактичне закінчення строку дії антидемпінгових заходів.


6. Міністерство повинно вмістити у газеті повідомлення про фактичне закінчення строку застосування антидемпінгових заходів.
432.
Стаття 20. Проміжний перегляд антидемпінгових заходів


Стаття 20. Проміжний перегляд антидемпінгових заходів
433.
1. Комісія може переглядати необхідність збереження дії антидемпінгових заходів на підставі обгрунтованої вимоги будь-якого органу виконавчої влади України, експортера, імпортера або українських виробників за умови, що від дати вжиття остаточних антидемпінгових заходів пройшов прийнятний строк, але не менше одного року. Така вимога повинна подаватися Міністерству та містити достатні докази обгрунтування необхідності проміжного перегляду.
-150- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Комісія може переглядати необхідність збереження дії антидемпінгових заходів на підставі обгрунтованої вимоги органу виконавчої влади України, експортера, імпортера або національного товаровиробника за умови, що від дати застосування остаточних антидемпінгових заходів пройшов строк, не менше одного року. Така вимога повинна подаватися Міністерству та містити достатні докази та обгрунтування необхідності проміжного перегляду.
434.
2. Проміжний перегляд порушується за умов, що вимога містить достатні докази того, що:


2. Проміжний перегляд порушується за умов, що вимога містить достатні докази того, що:
435.
1) продовження дії антидемпінгових заходів вже не є необхідним для запобігання демпінгу; та/або


1) продовження дії антидемпінгових заходів вже не є необхідним для запобігання демпінгу;
436.
2) продовження або поновлення заподіяння шкоди є малоймовірним у разі, коли антидемпінгові заходи будуть анульовані чи змінені; або


2) та (або) продовження або поновлення заподіяння шкоди є малоймовірним у разі, коли антидемпінгові заходи будуть анульовані чи змінені; або
437.
3) наявні антидемпінгові заходи не є або вже не будуть достатніми для запобігання демпінгу, який заподіює шкоду.
-151- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3) або застосовані антидемпінгові заходи не є або не будуть достатніми для запобігання демпінгу, який заподіює шкоду.
438.
3. У процесі розслідувань, що проводяться згідно з цією статтею, Міністерство, крім інших питань, може вивчати, чи:
-152- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3. У процесі розслідувань, що проводяться відповідно до цієї статті, Міністерство, вивчає, зокрема, такі питання:
439.
1) змінилися значною мірою обставини, які стосуються демпінгу та шкоди; або


1) чи змінилися значною мірою обставини, які стосуються демпінгу та шкоди;
440.
2) дали антидемпінгові заходи очікувані результати та чи має місце запобігання шкоді, заподіяння якої раніше було встановлено згідно із статтею 10 цього Закону.


2) чи дали антидемпінгові заходи очікувані результати та чи має місце запобігання шкоді, заподіяння якої раніше було встановлено відповідно до статті 10 цього Закону.
441.
З цією метою в остаточному рішенні Комісії враховуються всі докази, що стосуються цього розслідування та належним чином обгрунтовані.
-153- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
При прийнятті остаточного рішення Комісією враховуються всі докази, що стосуються цього розслідування, які є належним чином обгрунтовані.
442.
Стаття 21. Перегляд антидемпінгових заходів для визначення індивідуальних величин демпінгової маржі для нових експортерів або виробників


Стаття 21. Перегляд антидемпінгових заходів для визначення індивідуальних величин демпінгової маржі для нових експортерів або виробників
443.
1. За рішенням Комісії Міністерство порушує перегляд антидемпінгових заходів для визначення індивідуальних величин демпінгової маржі для нових експортерів або виробників з країни експорту, які є суб'єктами розгляду та не експортували товар у період розслідування, за результатами якого вжито антидемпінгові заходи.
-154- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. За рішенням Комісії Міністерство здійснює перегляд антидемпінгових заходів для визначення індивідуальних величин демпінгової маржі щодо нових експортерів або виробників з країни експорту, які є суб'єктами розгляду та не експортували товар у період розслідування, за результатами якого застосовано антидемпінгові заходи.
444.
2. Зазначений перегляд порушується за таких умов:
-155- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2. Зазначений перегляд здійснюється Міністерством за наявності сукупності таких умов:
445.
1) новий експортер або виробник може довести, що він не пов'язаний з експортерами або виробниками з країни експорту, щодо імпортних поставок в Україну яких вжиті антидемпінгові заходи; та
-156- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) новий експортер або виробник доведе, що він не має зв'язків c експортерами або виробниками з країни експорту, щодо імпорту в Україну яких застосовані антидемпінгові заходи;
446.
2) експортери або виробники, зазначені у підпункті 1 цього пункту, справді експортували товари в Україну в зазначений період розслідування; або
-157- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з вилученням п.3 цієї частини.
Враховано
2) експортери або виробники, зазначені у пункті 1 цієї частини, експортували товари в Україну в період розслідування, або ці експортери або виробники доведуть, що вони підписали невідкличні договірні зобов'язання щодо експорту значної кількості товарів в Україну.
447.
3) експортери або виробники, зазначені у підпункті 1 цього пункту, спроможні довести, що вони підписали безвідкличні договірні зобов'язання щодо експорту значної кількості товарів в Україну.
-158- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.3 вилучити у зв'язку з редакційною правкою п.2 цієї частини.
Враховано

448.
3. За рішенням Комісії Міністерством порушується перегляд антидемпінгових заходів для нового експортера або нового виробника з країни експорту. Цей перегляд проводиться у стислі строки, які визначаються Комісією.


3. За рішенням Комісії Міністерство здійснює перегляд антидемпінгових заходів для нового експортера або нового виробника з країни експорту. Цей перегляд проводиться у стислі строки, які визначаються Комісією.
449.
4. Протягом цього перегляду українські виробники мають можливість подати Міністерству свої коментарі.


4. Протягом цього перегляду українські виробники мають можливість подати Міністерству свої коментарі.
450.
5. Рішенням Комісії про порушення зазначеного перегляду призупиняється справляння діючого антидемпінгового мита з нового експортера, який є суб'єктом цього перегляду, та запроваджується обов'язкова реєстрація імпортних поставок згідно із статтею 28 цього Закону, яка дасть змогу у разі доведення протягом такого перегляду наявності демпінгу з боку цього експортера відновити справляння антидемпінгового мита від дати порушення відповідного перегляду.
-159- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. Рішенням Комісії про порушення зазначеного перегляду зупиняється справляння діючого антидемпінгового мита з нового експортера, який є суб'єктом цього перегляду, та запроваджується обов'язкова реєстрація контрактів на імпорт в Україну згідно із статтею 28 цього Закону, яка дасть змогу у разі доведення протягом такого перегляду наявності демпінгу з боку цього експортера відновити справляння антидемпінгового мита від дати порушення відповідного перегляду.
451.
6. Ця стаття не застосовується, якщо антидемпінгове мито справляється згідно з пунктом 7 статті 16 цього Закону.
-160- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
6. Положення цієї статті не застосовується у випадках, коли антидемпінгове мито застосовується відповідно до частини 7 статті 16 цього Закону.
452.
Стаття 22. Прискорений перегляд антидемпінгових заходів


Стаття 22. Прискорений перегляд антидемпінгових заходів
453.
1. Будь-який експортер, з імпортних поставок якого в Україну справляється остаточне антидемпінгове мито, але який не був визначений окремим суб'єктом первісного антидемпінгового розслідування з причин інших, ніж відмова від співробітництва з Міністерством, має право вимагати прискореного перегляду з тим, щоб Міністерство та Комісія могли встановити розмір ставки остаточного антидемпінгового мита для цього експортера.
-161- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Експортер, який імпортує в Україну товари, що обкладаються остаточним антидемпінговим митом, але який не був визначений окремим суб'єктом первісного антидемпінгового розслідування з інших причин, ніж відмова від співробітництва з Міністерством, має право звернутися до Міністерства з вимогою про прискорений перегляд антидемпінгових заходів з метою встановлення Міністерством та Комісією розміру ставки остаточного антидемпінгового мита для цього експортера.
454.
2. Міністерство порушує прискорений перегляд, якщо на терміновому засіданні Комісія прийняла рішення про порушення цього перегляду та розгляд коментарів заінтересованих українських виробників.


2. Міністерство здійснює прискорений перегляд антидемпінгових заходів, якщо на терміновому засіданні Комісія прийняла рішення про здійснення цього перегляду.
455.
3. Протягом проведення цього перегляду українські виробники мають змогу подати Міністерству свої коментарі.


3. Протягом проведення зазначеного перегляду національний виробник має змогу подати Міністерству свої коментарі щодо доцільності здійснення зазначеного перегляду.
456.
4. Рішенням Комісії про порушення прискореного перегляду призупиняється справляння діючого антидемпінгового мита із заінтересованого експортера, який є суб'єктом цього перегляду, та запроваджується обов'язкова реєстрація імпортних поставок згідно із статтею 28 цього Закону, яка дасть змогу у разі доведення протягом такого перегляду наявності демпінгу з боку цього експортера відновити справляння антидемпінгового мита від дати порушення відповідного перегляду.
-162- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. Рішенням Комісії про здійснює прискореного перегляду зупиняється справляння діючого антидемпінгового мита із заінтересованого експортера, який є суб'єктом цього перегляду, та запроваджується обов'язкова реєстрація контрактів на імпорт в Україну згідно із статтею 28 цього Закону, яка дасть змогу у разі доведення протягом такого перегляду наявності демпінгу з боку цього експортера відновити справляння антидемпінгового мита від дати порушення відповідного перегляду.
457.
5. Відповідні правила цієї статті не застосовуються, якщо антидемпінгове мито справляється згідно з пунктом 7 статті 16 цього Закону.
-163- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. Положення цієї статті не застосовуються у випадках, коли антидемпінгове мито застосовується відповідно до частини 7 статті 16 цього Закону.
458.
Стаття 23. Поновлення антидемпінгового розслідування


Стаття 23. Поновлення антидемпінгового розслідування
459.
1. У разі коли національний товаровиробник подає Міністерству достатні дані про те, що антидемпінгові заходи не призводять до змін або призводять тільки до незначної зміни ціни товару під час перепродажу або цін наступної реалізації товару в Україні, Міністерство за рішенням Комісії, яке приймається простою більшістю голосів, може поновити антидемпінгове розслідування з метою визначення, яким чином антидемпінгові заходи вплинули на зазначені ціни.
-164- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. У разі коли національний товаровиробник подає Міністерству достатні докази того, що антидемпінгові заходи не призводять до змін або призводять тільки до незначної зміни ціни товару, щодо імпорту якого застосовуються антидемпінгові заходи, під час перепродажу або цін наступної реалізації такого товару в Україні, Міністерство за рішенням Комісії, яке приймається простою більшістю голосів, може поновити антидемпінгове розслідування з метою визначення, яким чином антидемпінгові заходи вплинули на зазначені ціни такого товару.
460.
2. У процесі нового розслідування згідно із цією статтею експортерам, імпортерам та українським виробникам повинна надаватися можливість для з'ясування ситуації щодо цін товару під час його перепродажу та цін наступної реалізації, а також, для запобігання шкоді, якщо Міністерство робить висновок, що антидемпінгові заходи матимуть наслідком зміну зазначених цін, раніше встановлених відповідно до статті 8 цього Закону, заново обчислюються:
-165- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2. Після поновлення розслідування відповідно до цієї статті експортерам, імпортерам та українським виробникам надається можливість для з'ясування ситуації щодо цін товару, щодо імпорту якого застосовуються антидемпінгові заходи, під час його перепродажу та цін наступної реалізації такого товару в Україні. У разі, якщо Міністерство робить висновок про те, що внаслідок застосування антидемпінгових заходів відбувається зміна зазначених цін, для запобігання шкоді, раніше встановленої відповідно до статті 10 цього Закону, заново обчислюються:
461.
1) експортні ціни згідно із статтею 8 цього Закону;
-166- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) експортні ціни відповідно до статті 8 цього Закону;
462.
2) демпінгові маржі для врахування нових експортних цін.
-167- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) розмір демпінгової маржі для розрахунку нових експортних цін.
463.
У разі коли Міністерство вважає, що відсутність руху цін в Україні виникає внаслідок зниження експортних цін до або після вжиття антидемпінгових заходів, величина демпінгової маржі може заново обчислюватися з урахуванням такого зниження експортних цін.
-168- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
У разі, коли Міністерство вважає, що відсутність зміни цін в Україні виникає внаслідок зниження експортних цін до або після застосування антидемпінгових заходів, величина демпінгової маржі може заново обчислюватися з урахуванням такого зниження експортних цін.
464.
3. У разі коли згідно з цією статтею у новому розслідуванні визначається збільшення величини демпінгу, Комісія за пропозицією Міністерства простою більшістю голосів приймає рішення про внесення поправок до попереднього рішення стосовно діючих антидемпінгових заходів у зв'язку з визначенням нових експортних цін.
-169- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3. У разі коли під час поновленого розслідування Міністерство встановлює, що величина демпінгової маржі збільшилась, Комісія за пропозицією Міністерства простою більшістю голосів приймає рішення про внесення поправок до попереднього рішення щодо застосування нової ставки антидемпінгового мита у зв'язку з визначенням нових експортних цін.
465.
4. Статті 12 і 13 цього Закону в частині антидемпінгового розслідування повинні застосовуватися у будь-якому новому антидемпінговому розслідуванні, що порушується згідно з цією статтею. Крім того, таке розслідування повинно проводитися у стислі строки і закінчуватися, як правило, не пізніше ніж через шість місяців від дати порушення цього розслідування.
-170- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. Відповідні положення статей 12 і 13 цього Закону застосовуються у поновленому розслідуванні, що порушується відповідно до цієї статті. Поновлене розслідування закінчується, як правило, не пізніше ніж через шість місяців від дати поновлення цього розслідування.
466.
5. Зміни в нормальній вартості, про які стверджується, що вони мають місце, враховуються згідно з цією статтею лише тоді, якщо повна інформація про перевірену нормальну вартість (тут і далі в цьому розділі - більше ніж одна нормальна вартість), яка належно підтверджена доказами, подається Міністерству протягом строку, визначеного в повідомленні про порушення антидемпінгового розслідування. У разі коли в антидемпінговому розслідуванні заново обчислюється нормальна вартість, імпортні поставки можуть бути об'єктом обов'язкової реєстрації згідно з положеннями пункту 4 статті 28 цього Закону до прийняття рішення за результатами цього нового антидемпінгового розслідування.
-171- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. Зміни в нормальній вартості, про які стверджується, що вони мають місце, враховуються у процесі поновленого розслідування лише тоді, якщо повна інформація про перевірену Міністерством нормальну вартість (тут і далі в цьому розділі - більше ніж одна нормальна вартість), яка належно підтверджена доказами, подається Міністерству протягом строку, визначеного в повідомленні про порушення антидемпінгового розслідування. У разі коли в поновленому розслідуванні заново обчислюється нормальна вартість, контракти, відповідно до яких здійснюється імпорт в Україну товару, який є об'єктом такого розслідування, підлягають обов'язковій реєстрації відповідно до статті 28 цього Закону до прийняття рішення за результатами такого поновленого розслідування.
467.
Стаття 24. Повернення сплачених сум антидемпінгового мита


Стаття 24. Повернення сплачених сум антидемпінгового мита
468.
1. Незважаючи на статтю 19 цього Закону, імпортер може вимагати повернення сплачених сум антидемпінгового мита, якщо доведено, що величину демпінгової маржі, на базі якої справлялося це мито, було знижено до нуля або до рівня, нижчого за рівень діючого антидемпінгового мита.
-172- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В ч. 1 ст. 24 після слів "антидемпінгового мита" вилучити, а решту після коми викласти в редакції: "якщо ним надано незаперечні докази того, що величину демпінгової маржі, на базі якої справлялося мито було завищено".
-173- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
ВідхиленоВраховано
1. Імпортер може вимагати повернення сплачених сум антидемпінгового мита, якщо ним доведено та Комісією прийняте відповідне рішення про те, що величину демпінгової маржі, на підставі якої розраховувалася ставка цього мита, було знижено до нуля або до рівня, нижчого за застосовану ставку антидемпінгового мита.
469.
2. Для повернення сплачених сум антидемпінгового мита імпортер повинен подати заяву до Служби. У цій заяві повинна міститися інформація про митні органи, які здійснювали митне оформлення зазначених товарів, а також повинні додаватися документи, які підтверджують ввезення в Україну товарів та їх митне оформлення протягом шести місяців від дати, коли згідно з рішенням Комісії сума остаточного антидемпінгового мита належним чином справлялася, або від дати, коли було прийняте остаточне рішення про справляння сум, які гарантують сплату попереднього антидемпінгового мита.
-174- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2. Для повернення сплачених сум антидемпінгового мита імпортер подає відповідну заяву до Служби. У цій заяві повинна міститися інформація про митні органи, які здійснювали митне оформлення товарів, що обкладалися антидемпінговим митом, а також повинні додаватися документи, які підтверджують ввезення в Україну товарів та їх митне оформлення та сплату антидемпінгового мита протягом шести місяців від дати прийняття Комісією рішення про застосування остаточного антидемпінгового мита, або від дати, коли було прийняте остаточне рішення про справляння сум, які гарантують сплату попереднього антидемпінгового мита.
470.
Служба негайно надсилає Міністерству оригінал зазначеної заяви, а її копії - Комісії та Міністерству фінансів України.
-175- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Служба терміново надсилає Міністерству оригінал зазначеної заяви та доданих до неї документів, а їх копії - Комісії та Міністерству фінансів України.
471.
3. Заява про повернення сплачених сум антидемпінгового мита вважається такою, що належно підкріплена доказами, за умов, що вона містить точну інформацію про сплачені суми антидемпінгового мита та супроводжується всіма митними документами про розрахунки та сплату цих сум. Заява повинна також містити докази нормальної вартості та експортних цін в Україну експортера або виробника, які сплатили антидемпінгове мито у строк, визначений у пункті 2 цієї статті.
-176- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3. Заява про повернення сплачених сум антидемпінгового мита є належно обгрунтованою за умов, що вона містить точну інформацію про сплачені суми антидемпінгового мита та супроводжується всіма митними документами про розрахунки та сплату цих сум. Заява повинна також містити обгрунтування нормальної вартості та експортних цін в Україну експортера або виробника, які сплатили антидемпінгове мито у строк, визначений у частині 2 цієї статті.
472.
У разі коли імпортер не був пов'язаний з експортером або виробником зазначеного товару та неможливо негайно скористатися інформацією, зазначеною у пунктах 2 і 3 цієї статті, чи експортер або виробник відмовляється надати її імпортеру, ця заява повинна містити твердження експортера або виробника про те, що:
-177- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з вилученням пп.1 і 2 у цьому абзаці.
Враховано
У разі коли імпортер не був пов'язаний з експортером або виробником зазначеного товару та неможливо терміново використати інформацію, зазначену у частинах 2 та 3 цієї статті, чи експортер або виробник відмовляється надати її імпортеру, зазначена заява повинна містити обгрунтування експортера або виробника про те, що величина демпінгової маржі була знижена або усунена відповідно до цього розділу, а також відповідні докази, що підтверджуватимуть це обгрунтування.
473.
1) величина демпінгової маржі була знижена або усунена згідно з цим розділом; та
-178- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.1 вилучити у зв'язку з перенесенням його положень до абзацу другого ч.3
Враховано

474.
2) відповідні докази, що підтверджуватимуть це твердження, буде подано Міністерству.
-179- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.2 вилучити у зв'язку з перенесенням його положень до абзацу другого ч.3
Враховано

475.
Міністерство відхиляє зазначену заяву, якщо ці докази не будуть подані експортером або виробником протягом 30 днів від дати одержання Міністерством цієї заяви.
-180- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Міністерство відхиляє зазначену заяву, якщо ці докази не будуть подані експортером або виробником протягом 30 днів від дати одержання Міністерством цієї заяви.
476.
4. Комісія за поданням Міністерства розглядає зазначену заяву разом з висновками Служби і Міністерства фінансів України та вирішує, чи є доцільним і якою мірою погодитися із заявою. За результатами засідання Комісією приймається відповідне рішення. Водночас Комісія може у будь-який час прийняти рішення про порушення проміжного перегляду антидемпінгових заходів. Інформація та висновки, які випливають з цього перегляду і встановлені згідно з правилами, що застосовуються до цього типу перегляду, використовуються з метою визначення, чи є обгрунтованим і до якої міри повернення сплачених сум антидемпінгового мита.
-181- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. Комісія за поданням Міністерства розглядає зазначену заяву разом з висновками Служби і Міністерства фінансів України та приймає рішення про її доцільність та обсяг її задоволення. За результатами такого розгляду Комісія приймає відповідне рішення. Комісія може у час прийняти рішення про порушення проміжного перегляду антидемпінгових заходів. Інформація та висновки, які випливають з цього перегляду і встановлені згідно з правилами, що застосовуються при такому перегляді, використовуються Комісією з метою визначення обгрунтованості та обсягу повернення сплачених сум антидемпінгового мита.
477.
5. Рішення про повернення сум, сплачених понад фактично встановлену величину демпінгової маржі, повинне прийматися Комісією, як правило, протягом дванадцяти місяців, але не пізніше ніж через вісімнадцять місяців після дати, коли імпортером товару, імпортні поставки якого є об'єктом вжиття антидемпінгових заходів, було подано заяву про повернення сплачених сум антидемпінгового мита. Повернення цих сум здійснюється Міністерством фінансів України протягом 90 днів від дати прийняття Комісією відповідного рішення.
-182- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. Рішення про повернення сум, сплачених понад фактично встановлену величину демпінгової маржі, приймається Комісією, як правило, протягом дванадцяти місяців, але не пізніше ніж через вісімнадцять місяців після дати, коли імпортер товару, щодо імпорту якого застосовуються антидемпінгові заходи, подав заяву про повернення сплачених сум антидемпінгового мита. Повернення цих сум здійснюється Міністерством фінансів України протягом 90 днів від дати прийняття Комісією відповідного рішення.
478.
У разі коли заінтересований імпортер не закінчив у строки, визначені у цьому пункті, оформлення документів про повернення сплачених сум антидемпінгового мита, ці суми не підлягають поверненню.


У разі коли заінтересований імпортер не закінчив у строки, визначені у цій частині, оформлення документів про повернення сплачених сум антидемпінгового мита, ці суми не підлягають поверненню.
479.
Стаття 25. Заключні положення про перегляд антидемпінгових заходів, поновлення антидемпінгового розслідування або повернення сплачених сум антидемпінгового мита


Стаття 25. Заключні положення про перегляд антидемпінгових заходів, поновлення антидемпінгового розслідування або повернення сплачених сум антидемпінгового мита
480.
1. В усіх антидемпінгових розслідуваннях щодо перегляду антидемпінгових заходів або повернення сплачених сум антидемпінгового мита, здійснюваних згідно з цим розділом, Міністерство діє, якщо обставини не змінилися, так само, як під час антидемпінгового розслідування, в результаті якого було запроваджене антидемпінгове мито, з урахуванням статей 7 - 9 та 30 цього Закону.
-183- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Під час перегляду антидемпінгових заходів, поновлених розслідувань або повернення сплачених сум антидемпінгового мита, що здійснюються згідно з цим розділом, Міністерство діє, якщо обставини не змінилися, відповідно до правил проведення антидемпінгового розслідування, в результаті якого було запроваджене антидемпінгове мито, з урахуванням вимог статей 7 - 9 та 30 цього Закону.
481.
2. У будь-якому антидемпінговому розслідуванні, що проводиться згідно з цим розділом, Міністерство вивчає достовірність експортних цін згідно із статтями 7 - 9 цього Закону. Проте, якщо прийнято рішення про конструювання експортної ціни згідно із статтею 8 цього Закону, Міністерство обчислює експортну ціну без віднімання сплаченої суми антидемпінгового мита за умови, що йому подаються переконливі докази того, що розмір ставки антидемпінгового мита належним чином позначається на цінах товару під час його перепродажу (тут і далі - більше ніж один перепродаж) та цінах наступної реалізації цього товару в Україні.
-184- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2. При проведенні антидемпінгового розслідування у відповідності до цього розділу, Міністерство вивчає достовірність експортних цін відповідно до статей 7 - 9 цього Закону.
У разі, якщо прийнято рішення про конструювання експортної ціни відповідно до статті 8 цього Закону, Міністерство обчислює експортну ціну без вирахування сплаченої суми антидемпінгового мита за умови, що Міністерству подані переконливі докази того, що розмір ставки антидемпінгового мита належним чином позначається на цінах товару під час його перепродажу (тут і далі - більше ніж один перепродаж) та цінах наступної реалізації цього товару в Україні.
482.
3. Жодне положення цього розділу не створює перешкод для здійснення митного оформлення товару, який є об'єктом антидемпінгового розслідування щодо перегляду антидемпінгових заходів або повернення сплачених сум антидемпінгового мита, здійснюваних згідно з цим розділом.
-185- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3. Положення цього розділу не створює перешкод для здійснення митного оформлення товару, який є об'єктом антидемпінгового розслідування щодо перегляду антидемпінгових заходів або повернення сплачених сум антидемпінгового мита, здійснюваних відповідно до цього розділу.
483.
4. До цієї статті застосовуються відповідні положення статей 4 і 32 цього Закону.484.
Розділ VI Загальні та спеціальні положення щодо справляння антидемпінгового мита


Розділ VI Загальні та спеціальні положення щодо справляння антидемпінгового мита
485.
Стаття 26. Товари з короткочасним промисловим циклом


Стаття 26. Товари з короткочасним промисловим циклом
486.
1. Будь-який національний товаровиробник, який виробляє або здійснює переробку товару з короткочасним промисловим циклом, може подати Міністерству заяву про запровадження для зазначеного товару товарної категорії у будь-який час після того, як цей товар стає об'єктом двох або більше позитивних висновків стосовно наявності демпінгу.
-186- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Національний товаровиробник, який виробляє або здійснює переробку товару з короткочасним промисловим циклом, може подати Міністерству заяву про запровадження товарної категорії та віднесення до цієї категорії товару, щодо імпорту якого було зроблено два або більше позитивних висновки стосовно наявності демпінгу.
487.
Така заява повинна містити:


Заява повинна містити такі відомості:
488.
1) відомості про товар з короткочасним промисловим циклом або подібний товар, який є об'єктом позитивних висновків стосовно наявності демпінгу;
-187- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) відомості про товар з короткочасним промисловим циклом або подібний товар, щодо імпорту якого було зроблено два або більше позитивних висновків стосовно наявності демпінгу;
489.
2) відомості про товар з короткочасним промисловим циклом або подібний товар, який заявник намагається включити до тієї ж товарної категорії, де є товар, який вже є об'єктом позитивного висновку стосовно наявності демпінгу;
-188- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) відомості про товар з короткочасним промисловим циклом або подібний товар, який заявник хоче віднести до тієї ж товарної категорії, до якої включено товар, щодо імпорту якого було зроблено два або більше позитивних висновків стосовно наявності демпінгу;
490.
3) відомості про будь-який товар з короткочасним промисловим циклом або подібний товар, який заявник намагається вилучити з товарної категорії;
-189- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3) відомості про товар з короткочасним промисловим циклом або подібний товар, який заявник хоче вилучити з товарної категорії товар, щодо імпорту якого було зроблено два або більше позитивних висновків стосовно наявності демпінгу;
491.
4) підстави щодо включення та/або вилучення з товарної категорії згідно з підпунктами 2 і 3 цього пункту;
-190- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4) підстави щодо включення та (або) вилучення з товарної категорії товар, щодо імпорту якого було зроблено два або більше позитивних висновків стосовно наявності демпінгу, відповідно до пунктів 2 і 3 цієї частини;
492.
5) повний опис товару з короткочасним промисловим циклом або подібного товару;


5) повний опис товару з короткочасним промисловим циклом або подібного товару;
493.
6) докази стосовно того, що скаржник є національним товаровиробником згідно із статтею 11 цього Закону.


6) докази того, що заявник ? національним товаровиробником відповідно до статті 11 цього Закону.
494.
Міністерство розглядає докази, що містяться у заяві, з метою визначення, чи є вони достатніми для передачі цієї заяви Комісії.
-191- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Міністерство розглядає докази, що містяться у заяві, з метою визначення, чи є вони достатніми для підготовки звіту та передачі цієї заяви Комісії.
495.
У разі коли Міністерство робить позитивний висновок про достатність доказів, воно готує звіт і подає його Комісії.


У разі коли Міністерство робить позитивний висновок про достатність доказів, воно готує звіт і подає його Комісії.
496.
2. Після одержання зазначеної заяви національного товаровиробника та звіту Міністерства Комісія повинна:


2. Після одержання зазначеної заяви національного товаровиробника та звіту Міністерства Комісія повинна:
497.
1) звернутися до Міністерства та Служби за негайним підтвердженням позитивних висновків, на яких грунтується ця заява;
-192- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) звернутися до Міністерства та Служби за терміновим підтвердженням позитивних висновків, на яких грунтується ця заява;
498.
2) після одержання такого підтвердження визначити, чи є:


2) після одержання такого підтвердження визначити, чи є:
499.
зазначений товар об'єктом позитивних висновків стосовно наявності демпінгу і товаром з короткочасним промисловим циклом або подібним товаром;


зазначений товар об'єктом позитивних висновків стосовно наявності демпінгу і товаром з короткочасним промисловим циклом або подібним товаром;
500.
заявник правомочним представником національного товаровиробника.


заявник правомочним представником національного товаровиробника.
501.
3. У разі коли висновки згідно з підпунктом 2 пункту 2 цієї статті є позитивними, Міністерство за дорученням Комісії повинне:
-193- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3. У разі коли висновки Комісії відповідно до пункту 2 частини 2 цієї статті є позитивними, Міністерство за дорученням Комісії повинне:
502.
1) вмістити в газеті повідомлення про подання заяви;


1) вмістити в газеті повідомлення про подання заяви;
503.
2) надати заінтересованим сторонам, які повідомили Міністерство про себе, як зазначено у пункті 12 статті 12 цього Закону, можливість подати свої коментарі та запропонувати проведення відповідних слухань у Міністерстві.
-194- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) надати заінтересованим сторонам, які повідомили Міністерство про свою заінтересованість відповідно до частини 12 статті 12 цього Закону, можливість подати свої коментарі та запропонувати проведення відповідних слухань щодо у Міністерстві відповідно до статті 12 цього Закону.
504.
4. Протягом не більш як 90 днів після подання заяви згідно з пунктом 1 цієї статті Комісія за поданням Міністерства:


4. Протягом не більш як 90 днів після подання заяви відповідно до частини 1 цієї статті Комісія за поданням Міністерства:
505.
1) повинна визначити обсяг товарної категорії, за якою має класифікуватися товар з короткочасним промисловим циклом або подібний товар, який є об'єктом позитивних висновків стосовно наявності демпінгу, зазначених у заяві;
-195- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) повинна визначити обсяг товарної категорії, за якою має класифікуватися товар з короткочасним промисловим циклом або подібний товар, щодо імпорту якого було зроблено позитивні висновки стосовно наявності демпінгу;
506.
2) може у будь-який час за власною ініціативою прийняти рішення про внесення змін до будь-якої товарної категорії, яка запроваджується згідно з підпунктом 1 цього пункту. Це визначення може затверджуватися Комісією лише тоді, якщо:
-196- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з вилученням абзаців другого і третього п.2 ч.4
Враховано
2) може у будь-який час за власною ініціативою прийняти рішення про внесення змін до товарної категорії, яка запроваджується відповідно до пункту 1 цієї частини. Це визначення може бути зроблено Комісією за умови додержання вимог частини 3 цієї статті;
507.
Міністерство вмістило у газеті повідомлення про запропоновані зміни;
-197- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац другий п.2 ч.4 вилучити у зв'язку з редакційною правкою п.2 ч.4.
Враховано

508.
заінтересовані сторони мали можливість подати свої коментарі та запропонувати проведення відповідних слухань у Міністерстві;
-198- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац третій п.2 ч.4 вилучити у зв'язку з редакційною правкою п.2 ч.4.
Враховано

509.
3) приймаючи визначення згідно з підпунктами 1 або 2 цього пункту, повинна стежити за тим, щоб будь-яка товарна категорія складалася з подібних товарів з короткочасним промисловим циклом, які виробляються із застосуванням подібних технологічних процесів в аналогічних умовах і мають подібне застосування.
-199- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3) приймаючи визначення відповідно до пунктів 1 або 2 цієї частини, повинна стежити за тим, щоб товарна категорія складалася з подібних товарів з короткочасним промисловим циклом, які виробляються із застосуванням подібних технологічних процесів в аналогічних умовах і мають подібне застосування.
510.
5. Термін "товар з короткочасним промисловим циклом" слід розуміти як будь-який товар, який згідно з висновком Міністерства та Комісії вважається таким, що застарів, у зв'язку з появою нових технологічних розробок через чотири роки з початку його продажу. Згідно з цим пунктом термін "товар, що застарів" слід розуміти як товар, який уже не відповідає вимогам новітніх технологій.
-200- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
П. 5 ст. 26 вилучити і поставити пунктом 25 статті 1 цього Закону, або перенести на початок статті 26 і зробити його пунктом 1.

Враховано редакційно
5. Товаром c короткочасним промисловим циклом є товар, який згідно з висновком Міністерства та Комісії вважається таким, що застарів, у зв'язку з появою нових технологічних розробок через чотири роки з початку його продажу. Товаром, що застарів вважається товар, який в даний час не відповідає вимогам новітніх технологій.
511.
6. Для цілей цієї статті правомочним представником національного товаровиробника є такий, який представляє певну галузь національного товаровиробника, що виробляє або переробляє товар з короткочасним промисловим циклом або подібний товар, який:
-201- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
6. Для цілей цієї статті національним товаровиробником є виробник (виробники), які представляють певну галузь національного виробництва, що виробляє або переробляє товар з короткочасним промисловим циклом або подібний товар, який:
512.
1) опосередковано або безпосередньо конкурує з іншими товарами, які є об'єктом двох або більше позитивних висновків стосовно наявності демпінгу; або
-202- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) опосередковано або безпосередньо конкурує з іншими товарами щодо імпорту яких зроблено два або більше позитивних висновки стосовно наявності демпінгу;
513.
2) є настільки подібним до цього певного товару, що можна розглядати можливість включення його разом з цим товаром до однієї товарної категорії, запровадженої згідно з цією статтею.


2) або є настільки подібним до цього товару, що можна розглядати можливість віднесення до однієї товарної категорії, запровадженої відповідно до цієї статті.
514.
7. Для цілей цієї статті позитивний висновок стосовно наявності демпінгу означає:
-203- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
7. Для цілей цієї статті позитивний висновок стосовно наявності демпінгу може означати:
515.
1) будь-який остаточний позитивний висновок, який приймається Комісією згідно з розділами IV і VI цього Закону за даними восьмирічного періоду, який передував поданню зазначеної вище заяви національного товаровиробника, та внаслідок якого прийнято відповідне рішення про справляння антидемпінгового мита за ставкою не менше 15 відсотків митної вартості товару, який є об'єктом розгляду; або
-204- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) остаточний позитивний висновок, який приймається Комісією відповідно до розділів IV і VI цього Закону за даними восьмирічного періоду, який передував поданню національним товаровиробником заяви про запровадження товарної категорії та віднесення до цієї категорії товару, щодо імпорту якого було зроблено два або більше позитивних висновки стосовно наявності демпінгу, та відповідно до якого прийнято відповідне рішення про застосування антидемпінгового мита, розмір ставки якого становить не менше 15 відсотків митної вартості товару, який є об'єктом розслідування;
516.
2) будь-який попередній висновок, затверджений Комісією згідно з розділaми IV і VI цього Закону за даними восьмирічного періоду, який передував поданню заяви, під час проведення антидемпінгового розслідування, в якому було прийнято рішення про прийняття зобов'язань згідно із статтею 15 цього Закону.
-205- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) або попередній висновок, затверджений Комісією відповідно до розділів IV і VI цього Закону за даними восьмирічного періоду, який передував поданню заяви національним товаровиробником про запровадження товарної категорії та віднесення до цієї категорії товару, щодо імпорту якого було зроблено два або більше позитивних висновки стосовно наявності демпінгу, під час проведення антидемпінгового розслідування, у ході якого було прийнято рішення про прийняття зобов'язань щодо припинення демпінгового імпорту відповідно до статті 15 цього Закону.
517.
8. Товар з короткочасним промисловим циклом будь-якого виробника є об'єктом позитивного висновку стосовно наявності демпінгу за умов, що Комісія:


8. Товар з короткочасним промисловим циклом виробника є об'єктом позитивного висновку стосовно наявності демпінгу за умов, що Комісія:
518.
1) затвердить окреме визначення величини, на яку нормальна вартість цього товару перевищує його експортну ціну в Україні;


1) затвердить величину, на яку нормальна вартість цього товару перевищує його експортну ціну в Україні;
519.
2) визначить конкретного виробника з цією величиною перевищення у позитивному висновку стосовно наявності демпінгу або у рішенні про справляння антидемпінгового мита, яке приймається внаслідок позитивного висновку стосовно наявності демпінгу.


2) визначить конкретного виробника з цією величиною перевищення у позитивному висновку стосовно наявності демпінгу або у рішенні про застосування антидемпінгового мита, яке приймається за результатами позитивного висновку стосовно наявності демпінгу.
520.
9. До цієї статті застосовуються відповідні положення статей 4 і 32 цього Закону.521.
Стаття 27. Ухилення від сплати антидемпінгового мита


Стаття 27. Ухилення від сплати антидемпінгового мита
522.
1. Антидемпінгове мито, яке справляється згідно з цим Законом, може поширюватися на імпорт подібних товарів з третіх країн або частини цих товарів, якщо має місце ухилення від сплати антидемпінгового мита.


1. Антидемпінгове мито, яке справляється відповідно до цього Закону, може поширюватися на імпорт подібних товарів з третіх країн або частини цих товарів, якщо має місце ухилення від сплати антидемпінгового мита.
523.
У цьому Законі термін "ухилення від сплати антидемпінгового мита" слід розуміти як зміни в структурі торгівлі між Україною та іншими країнами, що виникають у процесі здійснення операцій та/або діяльності іноземних виробників, експортерів та імпортерів тощо, які є:
-206- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з перенесенням положень пп.1 і 2 до абзацу другого ч.1
Враховано
Ухиленням від сплати антидемпінгового мита є зміни в структурі торгівлі між Україною та іншими країнами, що виникають у процесі здійснення операцій та (або) діяльності іноземних виробників, експортерів та (або) імпортерів тощо. При цьому ці зміни вважаються недостатньо вмотивованими або економічно необгрунтованими, за винятком застосування антидемпінгового мита та, які доводять, що:
524.
1) недостатньо вмотивованими або економічно обгрунтованими, за винятком застосування антидемпінгового мита; та, крім того,
-207- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.1 вилучити у зв'язку з перенесенням положень пп.1 і 2 до абзацу другого ч.1
Враховано

525.
2) доказом того, що:
-208- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.2 вилучити у зв'язку з перенесенням положень пп.1 і 2 до абзацу другого ч.1
Враховано

526.
застосування антидемпінгового мита нейтралізується цінами та/або обсягами подібного товару;


застосування антидемпінгового мита нейтралізується цінами та (або) обсягами подібного товару;
527.
існує демпінг у зв'язку з нормальною вартістю (тут і далі в цій статті - більше ніж одна нормальна вартість), які були попередньо розраховані для подібних товарів.


існує демпінг у зв'язку з нормальною вартістю (тут і далі в цій статті - більше ніж одна нормальна вартість), які були попередньо розраховані для подібних товарів.
528.
2. Операція складання певного товару в Україні або третій країні вважається ухиленням від сплати антидемпінгового мита лише тоді, якщо:


2. Операція складання певного товару в Україні або третій країні вважається ухиленням від сплати антидемпінгового мита лише тоді, якщо:
529.
1) ця операція розпочалася або істотно розгортається безпосередньо до або від дати порушення антидемпінгового розслідування та складові частини цього товару надходять з країни, до імпорту з якої вживаються антидемпінгові заходи;
-209- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
П. 1 ч. 2 ст. 27 доповнити словами: "за винятком випадків, коли за рішенням Комісії таке складання створює значну кількість нових робочих місць і економічно виправдане".
-210- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Відхилено

Враховано
1) ця операція розпочалася або здійснюється безпосередньо до або після порушення антидемпінгового розслідування та складові частини цього товару надходять з країни, до імпорту з якої вживаються антидемпінгові заходи;
530.
2) вартість складових частин становить 60 відсотків або більше загальної вартості складеного з них товару. Проте у будь-якому випадку не вважається, що є факт ухилення від сплати антидемпінгового мита за умови, коли додана вартість у складових частинах, складених протягом цих операцій та/або закінчення виробництва, перевищує 25 відсотків витрат виробництва;
-211- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) вартість складових частин становить не менше 60 відсотків загальної вартості товару. При цьому не вважається, що є факт ухилення від сплати антидемпінгового мита за умови, коли додана вартість у складових частинах, складених протягом цих операцій та (або) закінчення виробництва, перевищує 25 відсотків витрат виробництва; та
531.
3) застосування антидемпінгового мита нейтралізується цінами та/або обсягами складеного товару або подібного товару та є доказ наявності демпінгу у зв'язку з нормальною вартістю, попередньо розрахованою для складених товарів або подібних товарів.


3) застосування антидемпінгового мита нейтралізується цінами та (або) обсягами складеного товару або подібного товару та є доказ наявності демпінгу у зв'язку з нормальною вартістю, попередньо розрахованою для складених товарів або подібних товарів.
532.
3. У разі коли будь-яка заінтересована особа (заявник в антидемпінговому розслідуванні або орган виконавчої влади України) вважає, що існує факт ухилення від сплати антидемпінгового мита, ця особа подає Міністерству скаргу, в якій повинні міститися достатні докази наявності фактів, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті.


3. У разі коли заінтересована особа (заявник в антидемпінговому розслідуванні або орган виконавчої влади України) вважає, що існує факт ухилення від сплати антидемпінгового мита, ця особа подає Міністерству скаргу, в якій повинні міститися достатні докази наявності фактів, зазначених у частинах 1 і 2 цієї статті.
533.
4. За скаргою, що подається згідно з пунктом 3 цієї статті, на підставі відповідного рішення Комісії Міністерство порушує антидемпінгове розслідування. У зазначеному рішенні Комісія доручає Міністерству запровадити:
-212- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. За скаргою, що подається відповідно до частини 3 цієї статті, на підставі відповідного рішення Комісії Міністерство проводить антидемпінгове розслідування стосовно фактів ухилення від сплати антидемпінгового мита. У зазначеному рішенні Комісія доручає Міністерству запровадити:
534.
1) згідно з пунктом 4 статті 28 цього Закону обов'язкову реєстрацію контрактів на імпортні поставки, якщо розслідуються факти ухилення від сплати антидемпінгового мита; або
-213- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) обов'язкову реєстрацію відповідно до частини 4 статті 28 цього Закону контрактів, згідно з якими здійснюється імпорт в Україну;
535.
2) внесення постачальником відповідної суми на депозит. Кошти на депозит можуть вноситися за місцем знаходження митних органів, які здійснюють митне оформлення щодо імпорту в Україну товару, який є об'єктом зазначеного антидемпінгового розслідування. Порядок внесення цих коштів на депозит встановлюється Службою.


2) або внесення постачальником відповідної суми на депозит. Кошти на депозит можуть вноситися за місцем знаходження митних органів, які здійснюють митне оформлення товару, який є об'єктом зазначеного антидемпінгового розслідування. Порядок внесення цих коштів на депозит встановлюється Службою.
536.
У рамках цієї статті застосовуються відповідні процедури щодо порушення та проведення антидемпінгових розслідувань, передбачені цим Законом, за винятком тих, що стосуються строків. Зазначене розслідування проводиться Міністерством за участю Служби і повинне закінчуватися у строк до дев'яти місяців.
-214- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Для розслідування фактів ухилення від сплати антидемпінгового мита застосовуються відповідні положення щодо порушення та проведення антидемпінгових розслідувань, передбачені цим Законом, за винятком тих, що стосуються строків. Зазначене розслідування проводиться Міністерством за участю Служби у строк до дев'яти місяців.
537.
5. Якщо Міністерством встановлюються факти, що вказують на ухилення від сплати антидемпінгового мита, Комісія за пропозицією Міністерства може прийняти простою більшістю голосів рішення про вжиття антидемпінгових заходів. Ці заходи повинні вживатися від дати прийняття відповідного рішення Комісії згідно з пунктом 4 цієї статті.
-215- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. Якщо Міністерством встановлюються факти, що вказують на ухилення від сплати антидемпінгового мита, Комісія за пропозицією Міністерства може прийняти простою більшістю голосів рішення про застосування антидемпінгових заходів. Ці заходи застосовуються після прийняття відповідного рішення Комісії відповідно до частини 4 цієї статті.
538.
6. Товари не повинні бути об'єктом вжиття антидемпінгових заходів або не підлягають обов'язковій реєстрації згідно з положеннями пункту 4 статті 28 цього Закону, якщо на їх імпорт в Україну Міністерство видало ліцензію, яка засвідчує, що цей імпорт товарів не призводить до ухилення від сплати антидемпінгового мита. Ці ліцензії видаються імпортерам за їх письмовою заявою на підставі відповідного рішення Комісії на певний період часу та згідно із зазначеними умовами.
-216- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
6. Якщо імпорт товарів a Україну здійснюється на підставі ліцензії Міністерства, яка засвідчує, що цей імпорт товарів не призводить до ухилення від сплати антидемпінгового мита, щодо імпорту таких товарів не застосовуються антидемпінгові заходи, а контракти, відповідно до яких здійснюється цей імпорт не підлягають обов'язковій реєстрації відповідно до частини 4 статті 28 цього Закону. Ліцензії видаються імпортерам за їх письмовою заявою на підставі відповідного рішення Комісії на певний період часу та згідно із зазначеними умовами.
539.
7. Жодне положення цієї статті не створює перешкод для здійснення митного оформлення товару, який є об'єктом антидемпінгового розслідування.
-217- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
7. Положення цієї статті не створюють перешкод для здійснення митного оформлення товару, який є об'єктом антидемпінгового розслідування.
540.
Стаття 28. Загальні положення щодо справляння антидемпінгового мита


Стаття 28. Загальні положення щодо справляння антидемпінгового мита
541.
1. Попереднє або остаточне антидемпінгове мито справляється за ставкою і на умовах, встановлених у відповідному рішенні Комісії про вжиття антидемпінгових заходів. Зазначене мито сплачується незалежно від інших податків та інших обов'язкових платежів, у тому числі мита, митних зборів тощо, які, як правило, справляються з імпорту в Україну певних товарів. Будь-який товар не може одночасно бути об'єктом застосування антидемпінгового та компенсаційного мита.
-218- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Попереднє або остаточне антидемпінгове мито справляється за ставкою і на умовах, встановлених у відповідному рішенні Комісії про застосування антидемпінгових заходів. Зазначене мито сплачується незалежно від сплати інших податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі мита, митних зборів тощо, які, як правило, справляються при ввезенні на митну територію України певних товарів. Щодо імпорту товару від одного постачальника не може застосовуватися одночасно антидемпінгове та компенсаційне мито.
542.
2. Міністерство повинно вміщувати у газеті повідомлення про рішення, згідно з яким запроваджується справляння попереднього або остаточного антидемпінгового мита, рішення про прийняття зобов'язань або припинення антидемпінгових розслідувань чи антидемпінгових процедур без вжиття антидемпінгових заходів. З метою дотримання вимог щодо захисту конфіденційної інформації ці рішення повинні містити, принаймні, перелік експортерів, якщо це можливо, або заінтересованих країн, опис товару, резюме фактів і основні висновки стосовно наявності демпінгу та шкоди. У будь-якому разі копія рішення надсилається відомим заінтересованим сторонам. Норми цього пункту застосовуються також і до переглядів антидемпінгових заходів.
-219- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2. Міністерство вміщує у газеті повідомлення про рішення, згідно з яким запроваджується справляння попереднього або остаточного антидемпінгового мита, рішення про прийняття зобов'язань експортера щодо припинення демпінгового імпорту або про припинення антидемпінгових розслідувань чи антидемпінгових процедур без застосування антидемпінгових заходів. З метою дотримання вимог щодо захисту конфіденційної інформації ці рішення повинні містити перелік експортерів, якщо це можливо, або заінтересованих країн, опис товару, короткий виклад (резюме) фактів і основні висновки стосовно наявності демпінгу та шкоди. Копія рішення надсилається відомим заінтересованим сторонам. Положення цієї частини застосовуються також до відповідних рішень про перегляди антидемпінгових заходів.
543.
3. У національних інтересах дія антидемпінгових заходів, що вживаються згідно з цим Законом, може призупинятися рішенням Комісії, що приймається простою більшістю голосів, на строк до дев'яти місяців. Строк дії цього призупинення може бути продовжено на новий строк тривалістю до року за рішенням Комісії, що приймається кваліфікованою більшістю голосів. Дія антидемпінгових заходів може призупинятися лише тоді, якщо:


3. У національних інтересах дія антидемпінгових заходів, що застосовуються відповідно до цього Закону, може зупинятися рішенням Комісії, яке приймається простою більшістю голосів, на строк до дев'яти місяців. Строк дії цього призупинення може бути продовжено на новий строк тривалістю до року за рішенням Комісії, що приймається кваліфікованою більшістю голосів. Дія антидемпінгових заходів може зупинятися за сукупності таких умов:
544.
1) ринкові умови тимчасово змінюються таким чином, що відновлення заподіяння шкоди буде малоймовірним внаслідок призупинення дії антидемпінгових заходів;
-220- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) економічні умови тимчасово змінюються таким чином, що відновлення заподіяння шкоди буде малоймовірним внаслідок зупинення дії антидемпінгових заходів;
545.
2) національний товаровиробник мав можливість подати коментарі;


2) національний товаровиробник мав можливість подати коментарі щодо зупинення дії антидемпінгових заходів;
546.
3) ці коментарі були предметом розгляду Комісії.
-221- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
3) ці коментарі були розглянуті Комісією.
547.
У будь-який час дія антидемпінгових заходів може знову поновлюватися за рішенням Комісії за умови доведення, що їх призупинення необгрунтоване. З цього приводу заінтересована особа може подати Міністерству відповідні коментарі, які можуть бути враховані Міністерством. Стосовно цього Комісія за поданням Міністерства приймає відповідне рішення.
-222- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
Дія антидемпінгових заходів може поновлюватися за рішенням Комісії за умови, що їх зупинення є необгрунтованим. З цього питання заінтересована сторона може подати Міністерству відповідні коментарі, які можуть бути враховані Міністерством. Відповідне рішення з цього питання приймається Комісією за поданням Міністерства.
548.
4. За пропозицією Міністерства на терміновому засіданні Комісії може прийматися рішення про запровадження обов'язкової реєстрації контрактів згідно із статтею 27 цього Закону, на підставі якого антидемпінгові заходи можуть згодом вживатися до зареєстрованих імпортних поставок від дати цієї реєстрації.
-223- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Ч. 4 статті 28 викласти в іншій редакції:
"4. Рішення про запровадження реєстрації контрактів, відповідно до яких здійснюється імпорт в Україну товарів, в тому числі обов'язкової їх реєстрації відповідно до цього Закону, приймається за поданням Міністерства на терміновому засіданні Комісії. Підставою для відповідного подання Міністерства може бути обгрунтована заява (скарга) заінтересованої сторони, центрального органу виконавчої влади України або українського виробника."
Враховано
4. Рішення про запровадження реєстрації контрактів, відповідно до яких здійснюється імпорт в Україну товарів, в тому числі обов'язкової їх реєстрації відповідно до цього Закону, приймається за поданням Міністерства на терміновому засіданні Комісії. Підставою для відповідного подання Міністерства може бути обгрунтована заява (скарга) заінтересованої сторони, центрального органу виконавчої влади України або українського виробника.
549.
Імпортні поставки можуть бути об'єктом зазначеної реєстрації за належно вмотивованою вимогою національного товаровиробника.
Після отримання заяви Міністерство протягом п'яти днів від дати її отримання розглядає інформацію та докази, що містяться в цій заяві, з метою визначення, чи є зазначені інформація та докази достатніми для прийняття Комісією відповідного рішення. У разі встановлення Міністерством такої достатності за його пропозицією на засіданні Комісії може бути прийняте рішення про запровадження реєстрації контрактів, відповідно до яких здійснюється імпорт в Україну товарів, в тому числі обов'язкової їх реєстрації відповідно до цього Закону.
Враховано
Після отримання заяви Міністерство протягом п'яти днів від дати її отримання розглядає інформацію та докази, що містяться в цій заяві, з метою визначення, чи є зазначені інформація та докази достатніми для прийняття Комісією відповідного рішення. У разі встановлення Міністерством такої достатності за його пропозицією на засіданні Комісії може бути прийняте рішення про запровадження реєстрації контрактів, відповідно до яких здійснюється імпорт в Україну товарів, в тому числі обов'язкової їх реєстрації відповідно до цього Закону.
550.
У зазначеному рішенні про обов'язкову реєстрацію точно встановлюється об'єкт вжиття антидемпінгових заходів та, якщо необхідно, зазначається обчислена сума антидемпінгового мита, яка може справлятися у майбутньому.
На підставі рішення про запровадження зазначеної реєстрації та після набрання ним чинності можуть застосовуватись антидемпінгові заходи щодо імпорту товарів, який здійснюється відповідно до зареєстрованих a Міністерстві контрактів.
Враховано
На підставі рішення про запровадження зазначеної реєстрації та після набрання ним чинності можуть застосовуватись антидемпінгові заходи щодо імпорту товарів, який здійснюється відповідно до зареєстрованих a Міністерстві контрактів.
551.
Строк обов'язкової реєстрації зазначених імпортних поставок не повинен перевищувати дев'яти місяців від дати її запровадження.
У рішенні про реєстрацію контрактів, відповідно до яких здійснюється імпорт в Україну товарів, точно визначається об'єкт реєстрації та, якщо необхідно, зазначається приблизний розмір ставки антидемпінгового мита, який обчислюється з метою можливого справляння у майбутньому цього мита. Митна вартість товару розраховується відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон України.
Строк запровадження обов'язкової реєстрації контрактів, відповідно до яких здійснюється імпорт в Україну товарів, не повинен перевищувати дев'яти місяців від дати її запровадження.
Ввезення на митну територію України товару за контрактами, які є об'єктом реєстрації, здійснюється за умови представлення ліцензії на імпорт, що видається Міністерством, та документів, що засвідчують сплату відповідної суми на депозит. Кошти на депозит можуть вноситися за місцем знаходження митних органів, які здійснюють митне оформлення товару, імпорт якого є об'єктом реєстрації. В окремих випадках може оформлюватися боргове зобов'язання про сплату імпортером антидемпінгового мита.
Враховано
У рішенні про реєстрацію контрактів, відповідно до яких здійснюється імпорт в Україну товарів, точно визначається об'єкт реєстрації та, якщо необхідно, зазначається приблизний розмір ставки антидемпінгового мита, який обчислюється з метою можливого справляння у майбутньому цього мита. Митна вартість товару розраховується відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон України.
Строк запровадження обов'язкової реєстрації контрактів, відповідно до яких здійснюється імпорт в Україну товарів, не повинен перевищувати дев'яти місяців від дати її запровадження.
Ввезення на митну територію України товару за контрактами, які є об'єктом реєстрації, здійснюється за умови представлення ліцензії на імпорт, що видається Міністерством, та документів, що засвідчують сплату відповідної суми на депозит. Кошти на депозит можуть вноситися за місцем знаходження митних органів, які здійснюють митне оформлення товару, імпорт якого є об'єктом реєстрації. В окремих випадках може оформлюватися боргове зобов'язання про сплату імпортером антидемпінгового мита.
552.
5. У разі коли будь-який товар, який є об'єктом вжиття антидемпінгових заходів, імпортується в Україну для використання Міністерством оборони України, з такого товару антидемпінгове мито не справляється за умови, що:
-224- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з вилученням пп.1 і 2 ч.5.
Враховано
5. У разі коли товар, щодо імпорту якого застосовуються антидемпінгові заходи, імпортується в Україну для використання Міністерством оборони України, з такого товару антидемпінгове мито не справляється за умови, що Комісія прийняла відповідне рішення та імпорт в Україну цього товару здійснюється відповідно до контрактів, зареєстрованих відповідно до пункту 4 цієї статті.
553.
1) Комісія прийняла відповідне рішення;
-225- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.1 вилучити у зв'язку з редакційною правкою ч.5.
Враховано

554.
2) імпортні поставки цього товару є об'єктом обов'язкової реєстрації.
-226- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.2 вилучити у зв'язку з редакційною правкою ч.5.
Враховано

555.
6. Служба щоквартально інформує Міністерство та Комісію про обсяги імпортних поставок товарів, які є об'єктом антидемпінгового розслідування або вжиття антидемпінгових заходів, і суми антидемпінгового мита, що справляються згідно з відповідним рішенням Комісії.


6. Служба щоквартально інформує Міністерство та Комісію про обсяги імпорту товарів, які є об'єктом антидемпінгового розслідування, або щодо яких застосовуються антидемпінгові заходи, і суми антидемпінгового мита, що справляються згідно з відповідним рішенням Комісії.
556.
Стаття 29. Проведення перевірки інформації за межами України


Стаття 29. Проведення перевірки інформації за межами України
557.
1. Якщо Міністерство вважає за потрібне, воно може здійснювати перевірку інформації за межами України з метою:
-227- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. При необхідності Міністерство може здійснювати перевірку інформації за межами України з метою:
558.
1) ознайомлення з даними бухгалтерської документації імпортерів, експортерів, виробників, а також їх об'єднань (асоціацій), торгівельних організацій і фізичних осіб тощо;


1) ознайомлення з даними бухгалтерської документації імпортерів, експортерів, виробників, а також їх об'єднань (асоціацій), торгівельних організацій і фізичних осіб тощо;
559.
2) вивчення достовірності інформації, поданої у процесі антидемпінгового розслідування, щодо наявності демпінгу та шкоди.


2) вивчення достовірності інформації, поданої у процесі антидемпінгового розслідування, щодо наявності демпінгу та шкоди.
560.
2. У разі потреби Міністерство може розпочинати перевірку, розслідування в інших країнах за умови:


2. У разі потреби Міністерство може розпочинати перевірку, розслідування в інших країнах за умови:
561.
1) згоди заінтересованих сторін антидемпінгового розслідування;


1) згоди відповідних заінтересованих сторін;
562.
2) нотифікації Міністерством відповідних компетентних органів зазначеної країни;


2) нотифікації Міністерством відповідних компетентних органів;
563.
3) відсутності заперечень з боку попередньо офіційно оповіщених зазначених компетентних органів.


3) відсутності заперечень з боку попередньо офіційно оповіщених зазначених компетентних органів.
564.
Після одержання згоди зазначеної заінтересованої сторони Міністерство повинно повідомити зазначеним компетентним органам назви та адреси підприємств, які перевірятимуться, а також узгоджені дати проведення цих перевірок.


Після одержання згоди зазначеної заінтересованої сторони Міністерство повинно повідомити зазначеним компетентним органам назви та адреси підприємств, які перевірятимуться, а також запропоновані Міністерством дати проведення цих перевірок.


-228- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Наприкінці ч. 2 статті 29 включити частину такого змісту:
"За відсутності зазначеної згоди у запропонований Міністерством строк перевірка зазначеної інформації може не відбутися. У цьому разі застосовуються відповідні норми статті 31 цього Закону."
Враховано
За відсутності зазначеної згоди у запропонований Міністерством строк перевірка зазначеної інформації може не відбутися. У цьому разі застосовуються відповідні норми статті 31 цього Закону.
565.
3. Заінтересовані сторони, зазначені у пункті 2 цієї статті, повідомляються про перелік даних, що підлягають перевірці, та інших відомостей, які повинні надаватися ними у процесі здійснення перевірок. Проте це не є перешкодою для затребування більш конкретної інформації, потреба в якій виникає під час здійснення перевірки.
-229- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
3. Заінтересовані сторони, повідомляються про перелік відомостей, що підлягають перевірці, та інших відомостей, які повинні надаватися ними у процесі здійснення перевірок. Міністерство може вимагати надання більш конкретної інформації, потреба в якій виникає під час здійснення перевірки.
566.
4. У процесі здійснення перевірки інформації Міністерство може звернутися до членів Комісії із запитом щодо надання відповідної допомоги.


4. У процесі здійснення перевірки інформації Міністерство може звернутися до членів Комісії із запитом щодо надання відповідної допомоги.
567.
Стаття 30. Вибіркові методи антидемпінгового розслідування


Стаття 30. Вибіркові методи антидемпінгового розслідування
568.
1. У разі коли кількість заявників, експортерів або імпортерів (далі - сторони), видів товарів або операцій є значною, Міністерство у процесі антидемпінгового розслідування може обмежитися:


1. У разі коли кількість заявників, експортерів або імпортерів (далі - сторони), видів товарів або операцій є значною, Міністерство у процесі антидемпінгового розслідування може обмежитися:
569.
1) помірною кількістю сторін, товарів або операцій, використовуючи показові вибірки, статистично обгрунтовані на основі інформації, яка є в цей час у розпорядженні Міністерства; або


1) помірною кількістю сторін, видів товарів або операцій, використовуючи вибірки, статистично обгрунтовані на основі інформації, яка є в цей час у розпорядженні Міністерства;
570.
2) найбільшими показовими обсягами виробництва, продажу або експортних поставок товару, які можуть у разі потреби розслідуватися у межах строків, визначених цим Законом або встановлених Комісією.


2) або найбільшими обсягами виробництва, продажу або експортних поставок товару, які можуть у разі потреби розслідуватися у межах строків, визначених цим Законом або встановлених Комісією.
571.
2. Остаточний вибір сторін, видів товарів або операцій для застосування вибіркових методів здійснюється Міністерством. Проте після консультацій із заінтересованими сторонами або за погодженням з ними перевага надається вибірці за умови, що ці заінтересовані сторони:
-230- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2. Остаточний вибір сторін, видів товарів або операцій для застосування вибіркових методів здійснюється Міністерством. Після консультацій із заінтересованими сторонами або за погодженням з ними перевага надається відповідній вибірці за умови, що ці заінтересовані сторони:
572.
1) повідомили Міністерство про себе, як зазначено у пункті 12 статті 12 цього Закону;


1) повідомили Міністерство про свою заінтересованість відповідно до частини 12 статті 12 цього Закону;
573.
2) з метою обрання Міністерством показової вибірки подали йому достатню інформацію протягом трьох тижнів від дати порушення антидемпінгового розслідування.
-231- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2) з метою обрання Міністерством показової вибірки подали йому достатню та придатну для використання Міністерством інформацію протягом трьох тижнів від дати порушення антидемпінгового розслідування.
574.
3. У разі коли дослідження Міністерства обмежуються згідно з цією статтею, індивідуальна величина демпінгової маржі обчислюється для будь-якого експортера або виробника, який із самого початку не був відібраний і подає необхідну інформацію у строки, визначені цим Законом, за винятком випадків, коли кількість експортерів або виробників є настільки значною, що дослідження зазначених величин для окремих експортерів або виробників необгрунтовано ускладнюють проведення антидемпінгового розслідування і перешкоджають своєчасному припиненню цього розслідування та вжиттю або невжиттю антидемпінгових заходів.
-232- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3. У разі коли Міністерство використовує вибіркові методи дослідження відповідно до цієї статті, індивідуальна величина демпінгової маржі обчислюється для експортера або виробника, який з початку не був відібраний і подає необхідну інформацію у строки, визначені цим Законом, за винятком випадків, коли кількість експортерів або виробників є настільки значною, що дослідження зазначених величин для окремих експортерів або виробників необгрунтовано ускладнюють проведення антидемпінгового розслідування і перешкоджають своєчасному припиненню цього розслідування та прийняттю рішення щодо застосування антидемпінгових заходів.
575.
4. У разі коли Міністерством було прийнято рішення про застосування вибіркового методу, всі відібрані сторони або деякі з них ухиляються від співпраці з Міністерством так, що це істотно впливає на результати антидемпінгового розслідування, Міністерство може провести нові вибірки. Проте у разі, коли заінтересована сторона ухиляється від співпраці з Міністерством або бракує часу, достатнього для проведення нової вибірки, застосовуються відповідні норми статті 31 цього Закону.
-233- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. У разі коли Міністерством було прийнято рішення про застосування вибіркового методу в антидемпінговому розслідуванні, всі відібрані сторони або деякі з них ухиляються від співпраці з Міністерством так, що це істотно впливає на результати антидемпінгового розслідування, Міністерство може провести нові вибірки. У разі, коли заінтересована сторона ухиляється від співпраці з Міністерством у зв'язку з недостатністю часу для проведення нової вибірки, застосовуються відповідні положення статті 31 цього Закону.
576.
Стаття 31. Ухилення від співпраці з Міністерством


Стаття 31. Ухилення від співпраці з Міністерством
577.
1. У разі коли заінтересована сторона відмовляє у доступі до необхідної інформації або не подає її у строк, що передбачається цим Законом, або значно перешкоджає антидемпінговому розслідуванню, Міністерство може робити відповідні позитивні або негативні попередні чи остаточні висновки на підставі інформації, якою воно володіє.
-234- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. У разі коли заінтересована сторона відмовляє у доступі до необхідної інформації або не подає її у строк, що передбачається цим Законом, або перешкоджає антидемпінговому розслідуванню, Міністерство може, на підставі інформації, якою воно володіє, робити відповідні позитивні або негативні попередні чи остаточні висновки щодо необхідності термінового застосування антидемпінгових заходів.
578.
Якщо у процесі антидемпінгового розслідування Міністерство визначає, що будь-яка заінтересована сторона подала недостовірну або помилкову інформацію, Міністерство повинно:


Якщо у процесі антидемпінгового розслідування Міністерство визначає, що заінтересована сторона подала недостовірну або помилкову інформацію, Міністерство:
579.
1) не брати до уваги зазначену інформацію;


1) не бере до уваги зазначену інформацію;
580.
2) проінформувати заінтересовані сторони про наслідки ухилення від співпраці з Міністерством.


2) інформує заінтересовані сторони про наслідки ухилення від співпраці з Міністерством.
581.
2. Факт неподання відповіді на інформаційному носії не вважається ухиленням від співпраці з Міністерством, якщо заінтересована сторона доведе, що подання відповіді за визначеними Міністерством формами може призвести до надмірних побічних або надмірних додаткових витрат.


2. Факт неподання відповіді на інформаційному носії не вважається ухиленням від співпраці з Міністерством, якщо заінтересована сторона доведе, що подання відповіді у визначених Міністерством формах може призвести до надмірних побічних або надмірних додаткових витрат.
582.
3. У разі коли інформація, подана будь-якою заінтересованою стороною, неповна, вона повинна братися до уваги лише тоді, якщо:
-235- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
3. У разі коли інформація, подана заінтересованою стороною, неповна, вона береться до уваги у разі, якщо:
583.
1) імовірна неповнота поданої інформації надмірно не ускладнює можливості Міністерства зробити точні висновки;


1) неповнота поданої інформації не ускладнює можливості Міністерства зробити точні висновки;
584.
2) ця інформація була подана Міністерству у відповідні строки;


2) ця інформація була подана Міністерству у відповідні строки;
585.
3) ця інформація придатна до перевірки;


3) ця інформація придатна до перевірки;
586.
4) заінтересована сторона, яка подала інформацію, діє в міру своїх можливостей.
-236- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4) заінтересована сторона, яка подала інформацію, діє добросовісно в міру своїх можливостей.
587.
4. У разі коли докази або інформація відхиляються, сторона, яка їх передала, повинна бути негайно поінформована про причини їх відхилення і мати можливість у визначені Міністерством строки подати додаткові коментарі. Якщо ці коментарі вважаються недостатніми, причини відхилення зазначених доказів або інформації повинні передаватися відповідній заінтересованій стороні і зазначатися у висновках, що публікуються у газеті.
-237- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. У разі, коли докази або інформація не беруться до уваги Міністерством, сторона, яка їх передала, повинна бути терміново поінформована про причини їх відхилення і мати можливість у визначені Міністерством строки подати додаткові коментарі. Якщо ці коментарі вважаються недостатніми, причини відхилення зазначених доказів або інформації повинні передаватися відповідній заінтересованій стороні і зазначатися у висновках, що публікуються у газеті.
588.
5. Якщо висновки, включаючи ті, що стосуються нормальної вартості, робляться відповідно до пункту 1 цієї статті, зокрема на підставі інформації, яка подається у скарзі, слід, якщо це можливо та враховуючи часові межі антидемпінгового розслідування, перевірити цю інформацію за іншими незалежними джерелами, якими володіє Міністерство та/або які надходять у процесі антидемпінгового розслідування від інших заінтересованих сторін і стосуються:
-238- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. Якщо висновки, включаючи висновки щодо нормальної вартості, робляться відповідно до частини 1 цієї статті, зокрема на підставі інформації, яка подається у скарзі, ця інформація перевіряється, якщо це можливо та з урахуванням встановлених строків антидемпінгового розслідування, за іншими незалежними джерелами, які є у розпорядженні Міністерства та (або) які надходять у процесі антидемпінгового розслідування від інших заінтересованих сторін і стосуються:
589.
1) переліків цін, що публікуються;


1) переліків цін, що публікуються;
590.
2) статистичної звітності та митної статистики, що ведеться органами державної влади відповідної країни.


2) статистичної звітності та митної статистики, що ведеться органами державної влади відповідної країни.
591.
6. У разі коли заінтересована сторона зовсім або частково ухиляється від співпраці з Міністерством та інформація, що стосується антидемпінгового розслідування, у зв'язку з цим не подається, результат для цієї сторони може бути менш сприятливим, ніж у тому випадку, коли вона не ухиляється від співпраці.
-239- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка
Враховано
6. У разі коли заінтересована сторона повністю або частково ухиляється від співпраці з Міністерством та інформація, що стосується антидемпінгового розслідування, у зв'язку з цим не подається, результат антидемпінгового розслідування для цієї сторони може бути менш сприятливим, ніж у випадку, коли вона не ухиляється від співпраці.
592.
Стаття 32. Конфіденційний режим


Стаття 32. Конфіденційний режим
593.
1. Будь-яка інформація, яка має конфіденційний характер (зокрема через те, що її розкриття створює значні переваги конкуренту або матиме в майбутньому значні шкідливі наслідки для особи, яка передала інформацію, або для особи, яка її одержала тощо) або яка надавалася на конфіденційній основі заінтересованими сторонами у процесі антидемпінгового розслідування, розуміється Міністерством як конфіденційна, якщо ці сторони навели достатні для цього причини.
-240- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Інформація, яка має конфіденційний характер (у зв'язку з тим, що її розкриття створює значні переваги конкуренту або матиме в майбутньому значні шкідливі наслідки для особи, яка передала інформацію, або для особи, яка її одержала тощо) або інформація, яка надавалася на конфіденційній основі заінтересованими сторонами у процесі антидемпінгового розслідування, вважається Міністерством конфіденційною, якщо сторони навели достатні для цього докази.
594.
2. Заінтересовані сторони, які передають конфіденційну інформацію, повинні супроводжувати її неконфіденційним резюме. Це резюме повинно бути настільки деталізованим, щоб була зрозумілою суть конфіденційно переданої інформації. За надзвичайних обставин, коли ця інформація не піддається резюмуванню, зазначені сторони повинні наводити причини, внаслідок яких зазначене резюме не може подаватися.


2. Заінтересовані сторони, які передають конфіденційну інформацію, повинні супроводжувати її неконфіденційним резюме. Це резюме повинно бути настільки деталізованим, щоб була зрозумілою суть конфіденційно переданої інформації. Якщо заінтересовані сторони не можуть скласти з конфіденційної інформації неконфіденційне резюме, зазначені сторони повинні наводити причини, внаслідок яких зазначене резюме не може бути поданим.
595.
3. Проте якщо вважається, що вимога щодо конфіденційного режиму інформації є необгрунтованою, а особа, яка передала інформацію, не хоче її розголошення або не дає дозволу на її розкриття у загальних рисах або у формі резюме, таку інформацію можна не брати до уваги, крім випадку, коли використовуючи відповідні джерела можна переконливо довести, що ця інформація є достовірною. Вимога щодо конфіденційного режиму інформації не може необгрунтовано відхилятися.
-241- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3. Якщо Міністерство вважає, що вимога щодо конфіденційного режиму інформації є необгрунтованою, а особа, яка передала інформацію, не хоче її розголошення або не дає дозволу на її розкриття у загальних рисах або у формі резюме, таку інформацію можна не брати до уваги, крім випадку, коли використовуючи відповідні джерела можна переконливо довести, що ця інформація є достовірною. Відхилення вимоги щодо конфіденційного режиму інформації повинно бути обгрунтованим.
596.
4. Ця стаття не перешкоджає розкриттю Міністерством або Комісією загальної інформації, зокрема юридичного обгрунтування рішень, прийнятих згідно з цим Законом, чи розголошенню доказів, на підставі яких Міністерство або Комісія приймають рішення, оскільки в цьому може виникнути потреба під час судового розгляду. Таке розголошення повинне враховувати законні інтереси заінтересованих сторін щодо нерозголошення їх комерційної або державної таємниці.
-242- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. Положення цієї статті не перешкоджають розкриттю Міністерством або Комісією загальної інформації, зокрема юридичного обгрунтування рішень, прийнятих відповідно до цього Закону, чи розголошенню доказів, на підставі яких Міністерство або Комісія приймають рішення. Таке розголошення повинне враховувати законні інтереси заінтересованих сторін щодо нерозголошення їх комерційної або державної таємниці.
597.
5. Міністерство, Комісія або їх посадові особи утримуються від розголошення будь-якої інформації, отриманої згідно з цим Законом, без особливого дозволу особи, що її передала, якщо для такої інформації вимагається конфіденційний режим. Інформація, якою обмінюються Міністерство та Комісія, а також інформація щодо засідань Комісії чи внутрішні документи Міністерства або Комісії з питань, що стосуються справи, не розголошуються за винятками, передбаченими цим Законом.
-243- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. Міністерство, Комісія або їх посадові особи утримуються від розголошення інформації, отриманої відповідно до цього Закону, без особливого дозволу особи, що її передала, якщо сторона наполягає на конфіденційному режимі такої інформації. Інформація, якою обмінюються Міністерство та Комісія, а також інформація щодо засідань Комісії чи внутрішні документи Міністерства або Комісії з питань, що стосуються антидемпінгового розслідування, не розголошуються за винятками, передбаченими цим Законом.
598.
6. Інформація, що одержується згідно з цим Законом, повинна використовуватися тільки в цілях, для яких вона затребується.
-244- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
6. Інформація, що одержується відповідно до цього Закону, повинна використовуватися тільки в цілях, для яких вимагається її надання.


-245- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити статтю 32 пунктом такого змісту:
"7. Право на доступ до конфіденційної інформації, яка відповідно до цього Закону надається заінтересованою стороною або Міністерством у процесі антидемпінгових процедур і розслідувань, мають громадяни України - юрисконсульти або адвокати, які діють від імені заінтересованої сторони.
Міністерство веде облік фізичних осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації, та відмовляє у доступі до конфіденційної інформації будь-яким особам у разі встановлення, що така особа розголосила дані, які є конфіденційними відповідно до цього Закону.
Враховано
7. Право на доступ до конфіденційної інформації, яка відповідно до цього Закону надається заінтересованою стороною або Міністерством у процесі антидемпінгових процедур і розслідувань, мають громадяни України - юрисконсульти або адвокати, які діють від імені заінтересованої сторони.
Міністерство веде облік фізичних осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації, та відмовляє у доступі до конфіденційної інформації будь-яким особам у разі встановлення, що така особа розголосила дані, які є конфіденційними відповідно до цього Закону.
599.
Розділ VII Прикінцеві положення


Розділ VII Прикінцеві положення
600.
Стаття 33. Інформування сторін антидемпінгового розслідування
-246- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка назви статті.
Враховано
Стаття 33. Надання інформації заінтересованим сторонам
601.
1. Заявники, імпортери, експортери, їх об'єднання (асоціації) та компетентні органи країни експорту можуть вимагати розкриття деталей, що становлять основу істотних фактів і висновків, на підставі яких вживаються попередні антидемпінгові заходи. Після вжиття попередніх антидемпінгових заходів вимога щодо надання інформації має письмово направлятися до Міністерства, яке повинне у стислі строки давати їм відповіді у письмовій формі.
-247- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Заінтересовані сторони можуть вимагати надання інформації щодо деталей, фактів ? висновків, на підставі яких застосовуються попередні антидемпінгові заходи. Після застосування попередніх антидемпінгових заходів вимога щодо надання інформації у письмовій формі направляється до Міністерства, яке повинне у стислі строки надати відповіді у письмовій формі.
602.
2. Сторони, зазначені у пункті 1 цієї статті, можуть вимагати остаточного інформування щодо істотних фактів і висновків, на підставі яких рекомендується вжиття остаточних антидемпінгових заходів або призупинення чи припинення антидемпінгового розслідування без вжиття антидемпінгових заходів. При цьому особлива увага повинна приділятися інформуванню про будь-які факти або висновки, що є відмінними від тих, на підставі яких вживалися попередні антидемпінгові заходи.
-248- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2. Заінтересовані сторони можуть вимагати надання остаточної інформації щодо фактів і висновків, на підставі яких Міністерством рекомендується застосування остаточних антидемпінгових заходів або призупинення чи припинення антидемпінгового розслідування без застосування антидемпінгових заходів. При цьому особлива увага приділяється Міністерством наданню інформації, фактам або висновкам, які відрізняються від інформації, фактів, висновків, на підставі яких застосовувалися попередні антидемпінгові заходи.
603.
3. Вимоги про остаточне інформування, зазначені у пункті 2 цієї статті, повинні письмово надсилатися Міністерству. У разі вжиття попередніх антидемпінгових заходів такі вимоги повинні надходити до Міністерства не пізніше ніж через місяць від дня опублікування рішення про їх вжиття. Якщо попередніх антидемпінгових заходів не було вжито, сторони, зазначені у пункті 1 цієї статті, мають можливість у визначені Міністерством строки вимагати остаточного інформування.
-249- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3. Вимоги про надання остаточної інформації, зазначеної в частині 2 цієї статті, повинні надсилатися Міністерству у письмовій формі. У разі застосування попередніх антидемпінгових заходів такі вимоги повинні надаватися Міністерству не пізніше ніж через місяць від дня опублікування рішення про їх застосування. Якщо попередні антидемпінгові заходи не були застосовані, заінтересовані сторони мають можливість у визначені Міністерством строки вимагати надання остаточної інформації.
604.
4. Остаточне інформування Міністерство повинне проводити у письмовій формі. Таке інформування з урахуванням вимог щодо захисту конфіденційної інформації, як правило, повинне проводитися, наскільки це можливо, не пізніше ніж за місяць до дати прийняття Комісією остаточного рішення або до передачі останньої пропозиції згідно із статтею 16 цього Закону. Якщо Міністерство та/або Комісія не в змозі одразу надати певні факти або висновки, це необхідно зробити пізніше, але так швидко, наскільки це можливо. Інформування не перешкоджає прийняттю будь-якого наступного рішення Міністерства або Комісії і, якщо це рішення грунтується на інших фактах і висновках, останні надсилаються у стислі строки сторонам, зазначеним у пункті 1 цієї статті.
-250- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. Міністерство надає остаточну інформацію o письмовій формі. Надання інформації c урахуванням вимог щодо захисту конфіденційної інформації, як правило, здійснюється не пізніше ніж за місяць до дати прийняття Комісією остаточного рішення або до дати передачі останньої пропозиції згідно із статтею 16 цього Закону. Якщо Міністерство та (або) Комісія не в змозі одразу надати інформацію, факти або висновки, такі інформація, факти або висновки надаються пізніше у максимально короткий строк. Надання інформації не перешкоджає прийняттю в подальшому іншого рішення Міністерства або Комісії і, якщо це рішення грунтується на фактах і висновках інших ніж ті, що були надані у попередній інформації. Інформація щодо нових фактів і висновків надається у стислі строки заінтересованим сторонам.
605.
5. Коментарі, що подаються після того, як відбулося остаточне інформування, можуть враховуватися за умови, що вони були одержані Міністерством у строки, окремо визначені ним у кожному конкретному випадку, але протягом не більш як десяти днів.
-251- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5. Коментарі заінтересованих сторін, що подаються після того, як була надана остаточна інформація, можуть бути враховані за умови, що вони були одержані Міністерством у строки, окремо визначені ним у кожному конкретному випадку, але протягом не більш як десяти днів.
606.
6. До цієї статті застосовуються відповідні положення статей 4 і 32 цього Закону.
-252- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У ч. 6 викласти в іншій редакції: "Інформація, документи та коментарі, що надаються Міністерству однією із заінтересованих сторін в процесі розслідування, що проводиться відповідно до цього Закону, надаються цією заінтересованою стороною усім іншим заінтересованим сторонам. У разі, якщо зазначена інформація, документи та коментарі не надаються стороною, яка подає їх Міністерству, іншим заінтересованим сторонам, такі інформація, документи та коментарі не враховуються в процесі розслідування."
Враховано
6. Інформація, документи та коментарі, що надаються Міністерству однією із заінтересованих сторін в процесі розслідування, що проводиться відповідно до цього Закону, надаються цією заінтересованою стороною усім іншим заінтересованим сторонам. У разі, якщо зазначена інформація, документи та коментарі не надаються стороною, яка подає їх Міністерству, іншим заінтересованим сторонам, такі інформація, документи та коментарі не враховуються в процесі розслідування.
607.
Стаття 34. Нотифікація компетентних органів заінтересованої країни


Стаття 34. Нотифікація компетентних органів заінтересованої країни
608.
1. Міністерство закордонних справ України нотифікує компетентні органи заінтересованої країни про порушення будь-якого антидемпінгового розслідування за умови, що Комісія має достатні підстави для порушення цього розслідування згідно з розділами III - VI цього Закону.
-253- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Міністерство закордонних справ України нотифікує компетентні органи заінтересованої країни про всі рішення Комісії щодо розслідувань, які проводяться відповідно до цього Закону.
609.
2. До кожної такої ноти додається підготовлений Комісією докладний звіт або у ній міститься відповідна інформація, а саме:
-254- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2. У ноті про порушення антидемпінгового розслідування повинна міститися така інформація:
610.
1) назва країни (країн) походження та/ або експорту зазначеного товару;
-255- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1) назва країни (країн) походження та (або) експорту товару, який є об'єктом розслідування;
611.
2) дата порушення антидемпінгового розслідування;


2) дата порушення антидемпінгового розслідування;
612.
3) підстава для твердження про наявність демпінгу;


3) підстави для твердження про наявність демпінгу;
613.
4) короткий виклад висновків, які є підставою для твердження про наявність шкоди;


4) короткий виклад висновків, які є підставою для твердження про наявність шкоди;
614.
5) адресат, якому заінтересовані сторони повинні надсилати свої коментарі;
-256- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
5) адресат, якому заінтересовані сторони повинні надсилати свої коментарі щодо цього рішення;
615.
6) строки, які визначаються у відповідному рішенні Комісії для подання заінтересованими сторонами своїх коментарів.


6) строки, які визначаються у відповідному рішенні Комісії для подання заінтересованими сторонами своїх коментарів.
616.
3. Згідно з пунктом 1 цієї статті Міністерство закордонних справ України нотифікує компетентні органи заінтересованої країни про:


3. Відповідно до частини 1 цієї статті Міністерство закордонних справ України нотифікує компетентні органи заінтересованої країни про:
617.
1) будь-який позитивний або негативний попередній чи остаточний висновок стосовно наявності демпінгу та шкоди;


1) позитивний або негативний попередній чи остаточний висновок стосовно наявності демпінгу та шкоди;
618.
2) будь-яке рішення про прийняття зобов'язання згідно із статтею 15 цього Закону;


2) рішення про прийняття зобов'язання згідно із статтею 15 цього Закону;
619.
3) закінчення дії цього зобов'язання; або


3) закінчення дії цього зобов'язання;
620.
4) скасування остаточного антидемпінгового мита.


4) скасування остаточного антидемпінгового мита.
621.
До кожної такої ноти додається докладний звіт або у ній містяться докладні висновки Комісії.
-257- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац шостий вилучити.
Враховано

622.
4. Ця стаття з відповідними змінами застосовується як до порушення та закінчення переглядів, що здійснюються згідно із статтями 18 - 27 цього Закону, так і до рішень про поновлення справляння антидемпінгового мита, прийнятих згідно із статтею 17 цього Закону.
-258- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Ч.4 вилучити.
Враховано

623.
5. До цієї статті застосовуються відповідні положення статей 4 і 32 цього Закону.
-259- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Ч.5 вилучити.
Враховано

624.
Стаття 35. Виправлення помилок виконавців


Стаття 35. Виправлення помилок виконавців
625.
1. У розумінні цієї статті під терміном "помилка виконавців" слід розуміти помилку в математичних діях, друкарську помилку, помилку, допущену в процесі копіювання, розмножування або подібних дій, та будь-яку іншу ненавмисну технічну помилку, яку Міністерство вважає помилкою виконавців.
-260- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Помилки виконавців, допущені в математичних діях, при друкуванні, a процесі копіювання, розмножування або подібних дій, та іншу ненавмисну технічну помилку, яку Міністерство вважає помилкою виконавців, підлягають виправленню.
626.
2. Згідно з положеннями статті 33 цього Закону та за письмовою заявою будь-якої заінтересованої сторони будь-якого антидемпінгового розслідування Міністерство може передавати їй розрахунки, на підставі яких прийматиметься остаточне рішення про справляння антидемпінгового мита або рішення про перегляд антидемпінгових заходів, якщо зазначена сторона стверджує, що мала місце помилка виконавців.
-261- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
2. Міністерство може передавати заінтересованій стороні розрахунки, на підставі яких прийматиметься остаточне рішення про справляння антидемпінгового мита або рішення про перегляд антидемпінгових заходів, за письмовою заявою заінтересованої сторони, яка стверджує, що мала місце помилка виконавців.
627.
Будь-яка заінтересована сторона може подати Міністерству таку заяву відповідно до цієї статті.
-262- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац другий ч.2 вилучити.
Враховано

628.
3. Будь-яка сторона антидемпінгового розслідування повинна подати Міністерству письмову заяву, зазначену в пункті 2 цієї статті, протягом п'яти робочих днів від дати остаточного інформування згідно із статтею 33 цього Закону щодо остаточного рішення про справляння антидемпінгового мита або рішення про перегляд антидемпінгових заходів. Сторона, яка згідно з пунктом 2 цієї статті одержала розрахунки, може подати Міністерству свої коментарі стосовно виявлених нею помилок у цих розрахунках.
-263- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
3. Письмова заява, зазначена в частині 2 цієї статті, подається заінтересованою стороною Міністерству протягом п'яти робочих днів від дати надання відповідної інформації цій заінтересованій стороні відповідно до статті 33 цього Закону. Заінтересована сторона може подати Міністерству свої коментарі стосовно виявлених нею помилок виконавців.
629.
4. Коментарі, зазначені у пункті 3 цієї статті, повинні подаватися протягом п'яти робочих днів від дати передачі розрахунків, якщо Міністерство не продовжить строк на підставі письмової заяви заінтересованої сторони, яка повинна подаватися протягом п'яти робочих днів від дати передання таких розрахунків з обгрунтуванням причин продовження зазначених строків.
-264- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. Коментарі, зазначені у частині 3 цієї статті, повинні подаватися протягом п'яти робочих днів від дати передачі розрахунків, якщо Міністерство не продовжить строк на підставі письмової заяви заінтересованої сторони, яка подається протягом п'яти робочих днів від дати передання таких розрахунків з обгрунтуванням причин продовження зазначених строків.
630.
Ці коментарі повинні подаватися у письмовій формі Міністерству та всім заінтересованим сторонам антидемпінгового розслідування. Заінтересовані сторони можуть дати відповідь на такі коментарі, які подаються згідно з пунктом 2 цієї статті. Будь-яка їх відповідь повинна реєструватися Міністерством протягом п'яти робочих днів від дати закінчення строку подання коментарів, якщо Міністерство не збільшить строк на підставі письмової заяви заінтересованої сторони, що повинна подаватися протягом п'яти робочих днів від дати передання розрахунків з обгрунтуванням причин щодо продовження зазначених строків.
-265- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Ці коментарі повинні подаватися у письмовій формі Міністерству та всім заінтересованим сторонам. Заінтересовані сторони можуть дати відповідь на такі коментарі, які подаються відповідно до частини 2 цієї статті. Відповідь реєструється Міністерством протягом п'яти робочих днів від дати закінчення строку подання коментарів, якщо Міністерство не збільшить строк на підставі письмової заяви заінтересованої сторони, що повинна подаватися протягом п'яти робочих днів від дати передання розрахунків з обгрунтуванням причин щодо продовження зазначених строків.
631.
5. Міністерство повинне проаналізувати і перевірити коментарі, які подаються згідно з положеннями цієї статті, та у разі потреби виправити помилки виконавців, вносячи поправки до проекту остаточного рішення про справляння антидемпінгового мита або проекту рішення про перегляд антидемпінгових заходів. Про внесення таких поправок Міністерство повинно інформувати заінтересовані сторони. Це інформування не вважається внесенням змін до будь-якого проекту рішення чи рішення Міністерства або Комісії про сплату антидемпінгового мита або перегляд антидемпінгових заходів.


5. Міністерство повинне проаналізувати і перевірити коментарі, які подаються відповідно до положень цієї статті, та у разі потреби виправити помилки виконавців, вносячи поправки до проекту остаточного рішення про справляння антидемпінгового мита або проекту рішення про перегляд антидемпінгових заходів. Про внесення таких поправок Міністерство повинно інформувати заінтересовані сторони. Це інформування не вважається внесенням змін до проекту рішення Міністерства або Комісії про сплату антидемпінгового мита або перегляд антидемпінгових заходів.
632.
6. До цієї статті застосовуються відповідні положення статей 4 і 32 цього Закону.
-266- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Ч. 6 вилучити.
Враховано

633.
Стаття 36. Фактори національного інтересу


Стаття 36. Фактори національного інтересу
634.
1. Згідно з цим Законом будь-який висновок з питання, чи потребують національні інтереси вжиття антидемпінгових заходів, грунтується на позитивній оцінці всіх інтересів, включаючи інтереси національного товаровиробника та споживачів, вплив на зайнятість, інвестиції національного товаровиробника та споживачів, а також на міжнародні економічні інтереси України. Такий висновок згідно з цією статтею виноситься за умови, що всім сторонам надано можливість повідомити свою точку зору згідно з пунктом 2 цієї статті. При цьому особлива увага приділяється необхідності усунення впливу диспропорцій у товарообміні від демпінгу, що заподіює шкоду, і відновлення дійової конкуренції.
-267- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
1. Висновок з питання, чи потребують національні інтереси застосування антидемпінгових заходів, повинен грунтуватися на оцінці всіх інтересів, включаючи інтереси національного товаровиробника та споживачів, вплив на зайнятість, інвестиції національного товаровиробника та споживачів, а також на міжнародні економічні інтереси України. Такий висновок відповідно до цієї статті робиться за умови, що всім сторонам надано можливість повідомити свою точку зору відповідно до частини 2 цієї статті. При цьому особлива увага приділяється необхідності усунення впливу диспропорцій у товарообміні, які виникли внаслідок демпінгу, що заподіює шкоду, і відновленню конкуренції.
635.
Антидемпінгові заходи, визначені на підставі встановлених у процесі антидемпінгового розслідування демпінгу та шкоди, можуть не вживатися, якщо Комісія за поданням Міністерства, враховуючи всю отриману інформацію, в змозі зробити точний висновок про те, що вжиття таких заходів не збігається з національними інтересами.
-268- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Антидемпінгові заходи, визначені на підставі встановлених у процесі антидемпінгового розслідування демпінгу та шкоди, можуть не застосовуватись, якщо Комісія за поданням Міністерства, враховуючи всю отриману інформацію, зробить точний висновок про те, що застосування таких заходів суперечить національними інтересами.
636.
2. Заявники, імпортери, їх об'єднання (асоціації), споживачі та їх організації можуть у строки, визначені у повідомленні про порушення антидемпінгового розслідування, повідомити свою точку зору та подати Міністерству для врахування у відповідному рішенні Комісії інформацію щодо відповідності вжиття антидемпінгових заходів національним інтересам.


2. Заявники, імпортери, їх об'єднання (асоціації), споживачі та їх організації можуть у строки, визначені у повідомленні про порушення антидемпінгового розслідування, повідомити свою точку зору та подати Міністерству для врахування у відповідному рішенні Комісії інформацію щодо відповідності застосування антидемпінгових заходів національним інтересам.
637.
Така інформація або її відповідне резюме може передаватись Міністерством іншим зазначеним у цій статті сторонам, які мають право їх коментувати.
-269- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Така інформація або її відповідне резюме може передаватись Міністерством іншим зазначеним у цій статті сторонам, які мають право подавати відповідні коментарі.
638.
3. Зазначені сторони, які діють згідно з пунктом 2 цієї статті, можуть вимагати від Міністерства проведення слухань. Такі вимоги задовольняються, якщо вони письмово подаються Міністерству у строки, визначені у пункті 2 цієї статті, та якщо в них зазначаються особливі з точки зору національних інтересів причини для проведення таких слухань у Міністерстві.


3. Заінтересовані сторони можуть вимагати від Міністерства проведення слухань. Такі вимоги задовольняються, якщо вони письмово подаються Міністерству у строки, визначені у повідомленні про порушення антидемпінгового розслідування, та якщо в них зазначаються особливі з точки зору національних інтересів причини для проведення таких слухань у Міністерстві.
639.
4. Зазначені сторони можуть подавати Міністерству коментарі стосовно рішення Комісії про справляння попереднього антидемпінгового мита. Для врахування цих коментарів вони повинні бути одержані Міністерством протягом одного місяця від дати вжиття попередніх антидемпінгових заходів, яке у разі потреби передає їх у формі відповідного резюме іншим сторонам, що мають право їх коментувати.
-270- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
4. Заінтересовані сторони можуть подавати Міністерству коментарі стосовно рішення Комісії про справляння попереднього антидемпінгового мита. Ці коментарі враховуються Міністерством у разі, якщо вони подані Міністерству протягом одного місяця від дати застосування попередніх антидемпінгових заходів, яке у разі потреби передає їх у формі відповідного резюме іншим сторонам, які мають право подавати відповідні коментарі.
640.
5. Міністерство розглядає будь-яку інформацію, подану стороною, яка діє згідно з пунктом 2 цієї статті, та визначає, якою мірою ця інформація є показовою. Результати цього розгляду, як і висновок про обгрунтованість цієї інформації, подаються Комісії. Резюме висновків членів Комісії, які розглядалися на засіданні Комісії, повинні враховуватися Міністерством у пропозиціях, що подаються ним Комісії згідно із статтею 16 цього Закону.


5. Міністерство розглядає інформацію, подану стороною, яка діє відповідно до частини 2 цієї статті, та визначає, якою мірою ця інформація є показовою. Результати цього розгляду та висновок про обгрунтованість цієї інформації, подаються Комісії. Резюме висновків членів Комісії, які розглядалися на засіданні Комісії, враховуються Міністерством у пропозиціях, що подаються ним Комісії відповідно до статті 16 цього Закону.
641.
6. Зазначені сторони можуть зробити запит щодо надання фактів і висновків, на підставі яких імовірно можуть прийматися остаточні рішення Комісії. Міністерство надає таку інформацію, якщо це не перешкоджатиме в подальшому будь-якому рішенню, яке прийматиметься Міністерством або Комісією.
-271- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
6. Заінтересовані сторони можуть зробити запит щодо надання фактів і висновків, на підставі яких можуть прийматися остаточні рішення Комісії. Міністерство надає таку інформацію, якщо це не перешкоджатиме в подальшому прийняттю Міністерством або Комісією відповідного рішення, яке прийматиметься Міністерством або Комісією.
642.
7. Згідно з цією статтею інформація враховуватиметься за умови, що вона підкріплюється доказами, які обгрунтовують її незаперечність з урахуванням вимог цього Закону.
-272- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
7. Інформація подана відповідно до цієї статті враховується за умови, що вона підкріплюється доказами, які обгрунтовують її незаперечність з урахуванням вимог цього Закону.
643.
8. До цієї статті застосовуються відповідні положення статей 4 і 32 цього Закону.
-273- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Ч.8 вилучити.
Враховано

644.
Стаття 37. Нормативно-правові акти Комісії, Міністерства та Служби
-274- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Стаття 37. Акти Комісії, Міністерства та Служби
645.
Комісія, Міністерство та Служба відповідно та на виконання цього Закону можуть у межах своїх повноважень приймати нормативно-правові акти. Такі акти набирають чинності у строки, зазначені в них, крім випадків, якщо інше передбачено цим Законом, але не раніше дня опублікування в газеті або доведення до заінтересованих осіб в іншій формі, і є обов'язковими для виконання.
-275- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.-276- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Включити новий абзац: "Роз`яснення з питань застосування цього закону надає Комісія.".
Враховано

Враховано
Комісія, Міністерство та Служба у зв'язку із проведенням розслідувань відповідно до цього Закону можуть у межах своїх повноважень приймати відповідні акти. Такі акти набирають чинності у строки, зазначені в них, якщо інше передбачено цим Законом, але не раніше дня їх опублікування в газеті або доведення до відома заінтересованих осіб в іншій формі, і є обов'язковими для виконання.
Роз`яснення з питань застосування цього закону надає Комісія.

646.
Стаття 38. Особливості застосування Закону у перехідний період
-277- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка.
Враховано
Стаття 38. Перехідні положення
647.
1. Цей Закон не виключає застосування деяких заходів, що вживаються у рамках ГАТТ і СОТ.
-278- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Редакційна правка у зв'язку з тим, що ця норма є у статті 2, а також у зв'язку з перенесенням норм з чч.4 і 5 цієї статті.
Ці зміни дають змогу прийняти потрібні рішення про затвердження складу Комісії, проведення її першого засідання, а також про застосування заходів на виконання цього Закону.
Враховано
1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, крім частин 1 - 6, пункту 6, частини 7 та частин 8-11 статті 5 цього Закону, які набирають чинності від дати його опублікування.
648.
2. Підпункт 2 пункту 3 статті 2, речення друге пункту 7 статті 12, абзац п'ятий пункту 9 статті 12, пункт 4 статті 16 цього Закону застосовуватимуться від дня приєднання України до ГАТТ і вступу до СОТ.
-279- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В п. 2 ст. 38 після слів "Підпункт 2" слова "пункту 3" замінити на слова "пункту 2".
Враховано
2. Пункт 2 частини 2 статті 2, речення друге частини 7 статті 12, абзац п'ятий частини 9 статті 12, частини 4 статті 16 цього Закону застосовуватимуться від дня приєднання України до ГАТТ і вступу до СОТ.
649.
3. Положення абзацу другого пункту 3 та абзацу другого пункту 6 статті 14, а також статей 33 і 35 цього Закону застосовуються у відносинах із заінтересованими сторонами та/або компетентними органами країн експорту за умови, що компетентні органи цих країн, які проводять антидемпінгові розслідування щодо імпорту з України, справді надають українським заінтересованим сторонам подібні права, зазначені у статтях 14, 33 і 35 цього Закону.


3. Положення абзацу другого частини 3 та абзацу другого частини 6 статті 14, а також статей 33 і 35 цього Закону застосовуються у відносинах із заінтересованими сторонами та (або) компетентними органами країн експорту за умови, що компетентні органи цих країн, які проводять антидемпінгові розслідування щодо імпорту з України, надають українським заінтересованим сторонам подібні права, зазначені у статтях 14, 33 і 35 цього Закону.
650.
4. Закони та інші нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.


4. Закони та інші нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
651.
5. Цей Закон набирає чинності через 30 днів від дати його опублікування.
-280- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Ч.5 вилучити у зв'язку з перенесенням цієї норми до ч.1.
Враховано

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні