Назва: Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії1.
Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні основи дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також загальні положення регулювання суспільних відносин, що виникають під час її здійснення, як виняток із загальних положень, установлених Законом України "Про підприємництво".
-1- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
З преамбули вилучити слово "економічні", оскільки саме економічних основ діяльності у сфері використання ядерної енергії проект не визначає.-2- Н.д.Губський Б.В. (Округ №443)
В преамбулі проекту слово «основи» замінити на «засади»


Враховано


Враховано
Цей Закон визначає правові та організаційні засади дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також загальні положення регулювання суспільних відносин, що виникають під час її здійснення, як виняток із загальних положень, установлених Законом України "Про підприємництво".


2.
Дозвільна система у сфері використання ядерної енергії спрямована на захист інтересів національної безпеки, недопущення перевищення допустимих норм опромінення людей і забруднення довкілля, а також дотримання вимог режиму нерозповсюдження ядерної зброї.


Дозвільна система у сфері використання ядерної енергії спрямована на захист інтересів національної безпеки, запобігання перевищення допустимих норм опромінення людей і забруднення довкілля, а також дотримання вимог режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
3.
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
- 3 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Необхідно по всьому тексту законопроекту вилучити слово «особливі», як це зроблено у пункті 97 ст. 14.Враховано
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.
Стаття 1. Основні терміни та визначення


Стаття 1. Основні терміни та визначення
5.
Терміни та визначення, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:


Основні терміни та визначення, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:

6.
вид діяльності у сфері використання ядерної енергії - це діяльність, у процесі якої використовуються додаткові джерела опромінювання або дія опромінювання поширюється на додаткові групи людей, або змінюється система напрямів опромінювання від існуючих джерел, у зв'язку з чим підвищується доза чи ймовірність опромінювання людей або кількість людей, які опромінюються;
- 4 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У ст.1 визначення "вид діяльності у сфері використання ядерної енергії" бажано викласти в редакції: "це діяльність, у процесі якої використовуються джерела випромінювання, що можуть створювати небезпеку будь-якого опромінення (вище рівня природного фону) як для безпосередньо зайнятих у цій сфері, так і для інших людей і бути джерелом радіаційного забруднення довкілля".

Враховано
частково
вид діяльності у сфері використання ядерної енергії - це діяльність, у процесі якої використовуються додаткові джерела іонізуючого випромінювання або дія цього випромінювання поширюється на додаткові групи людей, або змінюється система напрямів опромінювання від існуючих джерел, у зв'язку з чим підвищується доза чи ймовірність опромінювання людей або кількість людей, які опромінюються;
7.
етапи життєвого циклу ядерної установки - проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації;
- 5 - Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
В статті 1 п.п. 2, 3 перед словом "проектування" записати "вибір майданчика", що буде відповідати п. 5 цієї ж статті.

Враховано
етапи життєвого циклу ядерної установки - вибір майданчика, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації;
8.
етапи життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів - проектування, будівництво, експлуатація, закриття;
- 6 - Н. д. Кощинець В.В. (Округ № 88).
Після слів «радіоактивних відходів» - доповнити словами «вибір майданчика», що буде відповідати редакції пункту 9 таблиці.

Враховано
етапи життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів - вибір майданчика, проектування, будівництво, експлуатація, закриття;
9.
експлуатуюча організація - призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів (спеціалізованого підприємства для захоронення радіоактивних відходів);
- 7- Н.д.Губський Б.В. (Округ №443)
У пункті 4 статті 1 слова «призначена державою» виключити.
Відхилено
Протирічить Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
експлуатуюча організація (оператор) - це призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів; забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду.- 8 - Н.д. Александровська А.О. (Реєстр. картка № 247).
У визначенні після слова «експлуатуюча організація» додати у дужках слово «(оператор)». Це пов'язано з необхідністю уточнити визначення експлуатуючої організації і вказати на відсутність різниці між поняттям експлуатуючої організації і оператора, а також доповнити словами «несе відповідальність за ядерну шкоду», а також визначення викласти у такій редакції:
«Експлуатуюча організація (оператор) - це призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів; забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду».Враховано

10.
життєвий цикл ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів - сукупність взаємопов'язаних процесів поступових змін стану установки або сховища, починаючи з вибору майданчика для їх розміщення і закінчуючи поверненням майданчика до обмеженого чи необмеженого загальногосподарського використання;

- 9 - Н. д. Кощинець В.В. (Округ № 88).
Виключити слова «обмеженого чи необмеженого», тому що повернення майданчика до загальногосподарського використання у будь-якому випадку буде обмежене чи необмежене.
Термін «майданчик» у переліку термінів поставити згідно з алфавітом після терміну «ліцензія».

Враховано
життєвий цикл ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів - сукупність взаємопов'язаних процесів поступових змін стану установки або сховища, починаючи з вибору майданчика для їх розміщення і закінчуючи поверненням майданчика до загальногосподарського використання;
11.
ліцензія експлуатуючої організації - відповідно оформлений документ, виданий органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що підтверджує право експлуатуючої організації самостійно чи із залученням підрядних організацій здійснювати весь комплекс робіт та операцій, пов'язаних з визначеним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;


ліцензія експлуатуючої організації - відповідно оформлений документ, виданий уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що підтверджує право експлуатуючої організації самостійно чи із залученням підрядних організацій здійснювати весь комплекс робіт та операцій, пов'язаних з визначеним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
12.
ліцензія у сфері використання ядерної енергії - відповідно оформлений документ, виданий органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що підтверджує право заявника на здійснення певних видів діяльності за умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;


- 10 - Н.д. Александровська А.О. (Реєстр. картка № 247).
Дати визначення органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.Враховано

ліцензія у сфері використання ядерної енергії - відповідно оформлений документ, виданий уповноваженим органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що підтверджує право заявника на здійснення певних видів діяльності за умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;

орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки - центральний орган виконавчої влади, спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України здійснювати державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки;
13.
радіоактивні матеріали - будь-які матеріали, які містять радіонукліди і для яких питома активність та сумарна активність вантажу перевищують межі, встановлені нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки;


радіоактивні матеріали - будь-які матеріали, які містять радіонукліди і для яких питома активність та сумарна активність вантажу перевищують межі, встановлені нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки;
14.
суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії (суб'єкт діяльності) - юридична особа (підприємство, установа або організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа, яка здійснює чи має намір здійснювати діяльність у сфері використання ядерної енергії щодо якої цим Законом установлені вимоги обов'язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації.
- 11 - Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст.1, ост. Абзац: Наведене визначення "суб"єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії" є нечітким, оскільки намір здійснювати діяльність у сфері використання ядерної енергії ще не є підставою для того, щоб вважатися суб'єктом цієї діяльності.
Пропонується конкретизувати наведене визначення
Враховано
суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії (суб'єкт діяльності) - юридична особа (підприємство, установа або організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа, яка здійснює чи заявила про намір здійснювати діяльність у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом установлені вимоги обов'язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації.15.
Стаття 2. Завдання Закону


Стаття 2. Завдання Закону
16.
Основними завданнями Закону є:


Основними завданнями цього Закону є:
17.
правове регулювання відносин під час здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії;


правове регулювання відносин під час здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії;
18.
встановлення правового режиму дозвільної діяльності у сфері ви користання ядерної енергії.


встановлення правового режиму дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії.
19.
Стаття 3. Сфера дії Закону


Стаття 3. Сфера дії Закону
20.
Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв`язку із здійсненням дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії.


Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв`язку із здійсненням дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії.

21.

Об'єктом дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є діяльність, на яку поширюється дія державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
- 12 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Частину другу ст.3 викласти у редакції: "Об'єктом дозвільної діяльності є всі види використання ядерної енергії, які можуть бути небезпечними для життя і здоров'я людей та довкілля"


Відхилено
Більш точним є визначення, запропоноване в проекті. Воно пов'язане з Законом України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», в якому розкрито поняття державного регулювання.
Об'єктом дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є діяльність, на яку поширюється дія державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.


- 13 - Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину другу статті 3 викласти в такій редакції: "Об'єктом дозвільної діяльності є всі види діяльності, пов'язаної з використанням ядерної енергії, які можуть бути небезпечними для життя і здоров'я людей та довкілля"

Відхилено


22.
Стаття 4. Мета дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії


Стаття 4. Мета дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії
23.
Метою дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є:


Метою дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є:
24.
забезпечення використання тільки тих ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, об`єктів, призначених для поводжен ня з радіоактивними відходами, рівень безпеки яких визнано таким, що відповідає міжнародно визнаним вимогам на основі всебічної оцінки усіх факторів, які впливають на безпеку, включаючи забезпечення фізичного захисту;


забезпечення використання тільки тих ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, рівень безпеки яких визнано таким, що відповідає міжнародно визнаним вимогам на основі всебічної оцінки усіх факторів, які впливають на безпеку, включаючи забезпечення фізичного захисту;
25.
забезпечення здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії тільки тими фізичними та юридичними особами, які можуть гарантувати виконання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.


забезпечення здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії тільки тими фізичними та юридичними особами, які можуть гарантувати виконання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.
26.
Стаття 5. Основні принципи дозвільної діяльності у сфері викори стання ядерної енергії


Стаття 5. Основні принципи дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії
27.
Основними принципами дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є:


Основними принципами дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії є:
28.
пріоритетність забезпечення ядерної та радіаційної безпеки над іншими інтересами;


пріоритетність забезпечення ядерної та радіаційної безпеки над іншими інтересами;
29.
диференційований підхід до різних видів діяльності та джерел іонізуючого випромінювання з урахуванням потенційної ядерної та радіаційної небезпеки, пов'язаної з ними;


диференційований підхід до різних видів діяльності та джерел іонізуючого випромінювання з урахуванням потенційної ядерної та радіаційної небезпеки, пов'язаної з ними;
30.
незалежність та об'єктивність органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки при оцінці рівня безпеки та прийнятті рішень;


незалежність та об'єктивність органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки при оцінці рівня безпеки та прийнятті рішень;
31.
обгрунтованість установлених критеріїв, вимог та умов забезпечення безпеки у сфері використання ядерної енергії з урахуванням усього комплексу екологічних, економічних та соціальних чинників.
- 14 - Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 5 (після стр.31) доповнити такою частиною: "відповідальність органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за прийняті рішення" - це дасть змогу уникнути лоббіювання чиїхось інтересів і посилить нагляд за безпечним використанням ядерної енергії.


- 15 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Основним принципом дозвільної діяльності має бути відповідальність за результати своїх дій не тільки регулюючого органу, а й усіх інших учасників дозвільного процесу, включаючи заявників, ліцензіатів, експлуатуючої організації і експертів, тому пропонуємо останній абзац ст.5 (пункт 31) - пропозиція н.д. Безсмертного Р.П.) - викласти в редакції:
«відповідальність заявників за достовірність поданих ними обгрунтовуючих матеріалів, експертів - за повноту та об'єктивність їх оцінки, органу державного регулювання - за дотримання встановлених ліцензійних процедур і достатність визначених ними умов і обмежень здійснення діяльності, ліцензіатів - за виконання умов дозволеної діяльності і своєчасне інформування органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про обставини, що можуть вплинути на безпеку».


Враховано
Враховано частково

Відповідальність учасників дозвільного процесу встановлено у Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» ( ст.81 - «Відповідальність персоналу та посадових осіб ядерної установки, джерела іонізуючого випромінювання, підприємств, установ, організацій і громадян за порушення законодавства у сфері використання ядерної енергії», ст.82 і ст.83)
обгрунтованість установлених критеріїв, вимог та умов забезпечення безпеки у сфері використання ядерної енергії з урахуванням усього комплексу екологічних, економічних та соціальних чинників;
відповідальність органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за дотриманням встановлених процедур дозвільної діяльності і достатність визначених ними умов і обмежень здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії.
32.
Розділ 2. ЗДІЙСНЕННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ


Розділ 2. ЗДІЙСНЕННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ
33.
Стаття 6. Особливості здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії


Стаття 6. Особливості здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії
34.
Особливості здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії визначаються пріоритетністю забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і пов'язані з необхідністю всебічної оцінки безпеки у разі прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії.
- 16 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У зв'язку з тим, що дозвільна діяльність, згідно з частиною другою ст. 6, є складовою частиною державного регулювання у сфері використання ядерної енергії і передбачає обов'язкову сертифікацію та державну реєстрацію, пропонуємо частину першу ст. 6 (пункт 34) викласти в такій редакції:
«Особливості здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії визначаються пріоритетністю забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і пов'язані з необхідністю всебічної оцінки безпеки при здійсненні обов'язкової сертифікації і державної реєстрації та у разі прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії»


Відхилено
Особливості здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії визначаються пріоритетністю забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і пов'язані з необхідністю всебічної оцінки безпеки у разі прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії.
35.
Дозвільна діяльність є складовою частиною державного регулювання у сфері використання ядерної енергії і передбачає:
Дозвільна діяльність є складовою частиною державного регулювання у сфері використання ядерної енергії і передбачає:
36.
ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;


ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;
37.
ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та видачу дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки і на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів;
- 17 - Н.д. Кучеренко О.Ю. (Округ № 80)
Вважаю доцільним внести зміни щодо умов ліцензування діяльності експлуатуючої організації, оскільки практичний досвід діяльності експлуатуючих організацій в атомній енергетиці свідчить про те, що відсутність точного визначення особи, якій надаються дозволи на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища може призвести до зниження рівня відповідальності цієї організації.
У зв'язку з цим пропоную пункт 37 статті 6 викласти в новій редакції, а саме -
« ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та видачу цій організації окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки і на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів».


Враховано
ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та видачу цій організації окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки і на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів;
38.
ліцензування діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою АЕС;
- 18 - Н.д.Губський Б.В. (Округ №443)
Термін «АЕС», що використовується в абзаці 5 статті 6 потребує розкриття, оскільки у визначенні термінів (стаття 1) його нема.

Враховано
ліцензування діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою атомних електростанцій;
39.
обов'язкову сертифікацію джерел іонізуючого випромінювання, елементів, важливих для безпеки ядерних установок, упаковок для зберігання, перевезення та захоронення радіоактивних відходів, транспортних упаковок для перевезення джерел іонізуючого випромінювання і транспортних упаковок для перевезення ядерних матеріалів;
- 19 - Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
В статті 6 частина 2 п.4 (стр. 39) після слів "транспортних упаковок" добавити "та транспортних засобів".
Відхилено
Протирічить термінології, встановленій нормами, правилами і стандартами
обов'язкову сертифікацію джерел іонізуючого випромінювання, елементів, важливих для безпеки ядерних установок, упаковок для зберігання, перевезення та захоронення радіоактивних відходів, транспортних упаковок для перевезення джерел іонізуючого випромінювання і транспортних упаковок для перевезення ядерних матеріалів;
40.
державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання.


державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання.
41.
Стаття 7. Ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії
- 20 - Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Назву статті 7 викласти в такій редакції: "Окремі види діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягають ліцензуванню", що відповідає змісту статті. Зміст статті після стр. 49 продовжити так:
"Ліцензування зазначених видів діяльності здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в порядку, визначеному цим законом.
Від ліцензування звільняється діяльність, пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, радіаційний вплив якого є настільки низьким, що не потребує застосування обмежуючих заходів згідно з нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.
Перелік джерел іонізуючого випромінювання, використання яких звільняється від ліцензування, визначається Кабінетом Міністрів України".

Враховано частково
Стаття 7. Окремі види діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягають ліцензуванню
42.
У сфері використання ядерної енергії обов'язковому ліцензуванню підлягають такі види діяльності:


У сфері використання ядерної енергії обов'язковому ліцензуванню підлягають такі види діяльності:- 21 - Н.д. Александровська А.О. (Реєстр. картка № 247).
Додати вид діяльності: « проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів»Враховано

проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
43.
переробка уранових і торієвих руд;
- 22 - Н. д. Кощинець В.В. (Округ № 88).
Чи є необхідність включати в редакцію статті переробку торієвих руд, оскільки за повідомленням Держкомгеології не тільки в Україні, але і в світі торієві руди не переробляються. Тим більше, що при прийнятті Закону України «Про видобування і переробку уранових руд» була спроба включити добування торієвих руд, яка в остаточній редакції закону не знайшла свого підтвердження?

Враховано
переробка уранових руд;
44.
перевезення радіоактивних матеріалів;


перевезення радіоактивних матеріалів;
45.
переробка та зберігання радіоактивних відходів;
- 23 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Абзац четвертий частини першої ст.7 необхідно викласти в редакції: "переробка, зберігання та захоронення радіоактивних відходів".

Враховано

переробка, зберігання та захоронення радіоактивних відходів;
46.
виробництво, зберігання, технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання;


виробництво, зберігання, технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання;
47.
використання джерел іонізуючого випромінювання у промисловості, сільському господарстві, медицині, освіті і наукових дослідженнях;
- 24 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Абзац шостий частини першої ст.7 викласти в редакції: "використання джерел іонізуючого випромінювання"
Враховано

використання джерел іонізуючого випромінювання;
48.
підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком посад та спеціальностей, який визначається Кабінетом Міністрів України);


підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком посад та спеціальностей, який визначається Кабінетом Міністрів України);
49.
діяльність, пов'язана із забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок.
- 25 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Абзац 8 частини першої ст.7 доповнити словами: "за переліком видів діяльності, який визначається Кабінетом Міністрів України"

Враховано

діяльність, пов'язана із забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок, за переліком видів діяльності, який затверджується Кабінетом Міністрів України.50.
Від ліцензування звільняється діяльність, пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, за таких умов:
-26- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст. 7 У параграфі щодо звільнення від ліцензування пропонується об"єднати два перші абзаци, оскільки, якщо безпека використання джерела іонізуючого випромінювання забезпечується його конструкцією, то, відповідно, не потрібно спеціальної підготовки і, навпаки, якщо особи, що користуються джерелом іонізуючого випромінювання, не мають спеціальних знань щодо приладу, його безпечність має бути іманентною.
Пропонується вилучити третій абзац, оскільки емпіричний досвід не є підставою для того, щоб оголосити джерело випромінювання безпечним.

-27 - Н.д.Губський Б.В. (Округ №443)
Частину 2 статті 7 проекту повністю виключити, оскільки звільнення від ліцензування не повинно бути - ці умови повинні враховуватися тільки при наданні ліцензії.-28 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Не можна погодитись з вилученням із законопроекту частини другої ст. 7 (пункти 50-53), оскільки це фактично знищує принцип диференційованого підходу до джерел іонізуючого випромінювання у відповідності зі ступенем їх небезпеки, тому через великий обсяг робіт не зможе бути приділена адекватна увага якраз тим джерелам, ступінь небезпеки яких є надзвичайно високим. Крім того, такий принцип закладено в Міжнародних основних нормах безпеки щодо захисту від іонізуючих випромінювань та безпечного поводження з джерелами випромінювання (МАГАТЕ, м. Відень, 1997р., стор. 24).

Відхилено

(аргументація Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи)
Відхилено
(аргументація Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи)

Враховано


Від ліцензування звільняється діяльність, пов'язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання, за таких умов:
51.
безпека використання джерела іонізуючого випромінювання забезпечується його конструкцією;


безпека використання джерела іонізуючого випромінювання забезпечується його конструкцією;
52.
використання джерела іонізуючого випромінювання не потребує спеціальної підготовки персоналу з питань ядерної та радіаційної безпеки, що виходить за межі вивчення інструкції з використання цього джерела іонізуючого випромінювання;


використання джерела іонізуючого випромінювання не потребує спеціальної підготовки персоналу з питань ядерної та радіаційної безпеки, що виходить за межі вивчення інструкції з використання цього джерела іонізуючого випромінювання;
53.
досвід використання свідчить про відсутність аварій з радіаційними наслідками.


досвід використання свідчить про відсутність аварій з радіаційними наслідками.


54.
Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність, пов'язана з використанням яких звільняється від ліцензування, визначається Кабінетом Міністрів України.
- 29 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Частину третю ст. 7 викласти в редакції: "Перелік джерел іонізуючого випромінювання, використання яких звільняється від ліцензування, визначається Кабінетом Міністрів України".

-30 - Н.д. Александровська А.О. (Реєстр. картка № 247).
Частину третю ст. 7 викласти в редакції:
«Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування, визначається Кабінетом Міністрів України»Враховано

ВрахованоПерелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по використанню яких звільняється від ліцензування, визначається Кабінетом Міністрів України.

55.
Ліцензування зазначених видів діяльності здійснюється уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до законодавства.


Ліцензування зазначених видів діяльності здійснюється уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до законодавства.

56.
Стаття 8. Ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів


Стаття 8. Ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів
57.
Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає експлуатуючій організації ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, що подала відповідну заяву (далі - заявник), на підставі всебічної оцінки безпеки ядерної установки або сховища та оцінки спроможності заявника виконувати усі заходи щодо забезпечення безпеки, ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, а саме:
- 31 - Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У статті 8 перед стр. 58 після слів "а саме:" записати "на вибір майданчика", що буде відповідати вимогам Конституції України (ст.ст. 13, 14, 142) та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 16). Крім того, з точки зору регулювання ядерної безпеки ключовим моментом при наданні дозволу (ліцензії) експлуатуючій організації є надання дозволу не на проектування, а на реалізацію проекту. Тому, в першу чергу, отримується дозвіл на вибраний і узгоджений з власником території майданчик, до якого прив'язується проект.
Після всебічного аналізу регулюючим органом усіх аспектів забезпечення безпеки у готовому проекті дається дозвіл на будівництво ядерної установки або сховища. Виходячи з цього, наступний пункт пропоную викласти у такій редакції: "на будівництво ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів після всебічного аналізу усіх аспектів забезпечення безпеки у підготовленому проекті".

Враховано
частково
Дозвіл на вибір майданчика отримується відповідно до законодавства України, це питання врегульоване
Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає експлуатуючій організації ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, що подала відповідну заяву (далі - заявник), на підставі всебічної оцінки безпеки ядерної установки або сховища та оцінки спроможності заявника виконувати усі заходи щодо забезпечення безпеки, ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, а саме:
58.
на проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;


на проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
59.
на будівництво ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;


на будівництво ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів після всебічного аналізу усіх аспектів забезпечення безпеки у відповідному проекті;
60.
на введення в експлуатацію ядерної установки;


на введення в експлуатацію ядерної установки;
61.
на експлуатацію ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;


на експлуатацію ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
62.
на зняття з експлуатації ядерної установки;


на зняття з експлуатації ядерної установки;
63.
на закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.


на закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.
64.
Отримання заявником ліцензії є підставою для початку здійснення діяльності, здійснення робіт та операцій, пов'язаних з даним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, включаючи усі об'єкти, що знаходяться на майданчику даної ядерної установки або сховища і технологічно з ними пов'язані. Ліцензією встановлюються умови та обмеження здійснення такої діяльності, здійснення робіт та операцій, обумовлюється технологічний комплекс і межі майданчика, на які поширюється дія цієї ліцензії. Одна ліцензія може бути видана на комплекс із декількох ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів, розташованих у межах одного майданчика.
- 32 - Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст. 8. Необхідно більш чітко визначити поняття майданчика ядерної установки чи іншого джерела випромінювання, оскільки багато аспектів діяльності у сфері використання ядерної енергії пов'язані саме з ним. Наприклад, "одна ліцензія може бути видана на комплекс із декількох ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів, розташованих у межах одного майданчика".
Постає питання: чи може один майданчик займати площу декількох областей і якщо ні, то якою є його гранична межа?


Враховано
В статті 1 дано визначення "майданчика".

Отримання заявником ліцензії є підставою для початку здійснення діяльності, здійснення робіт та операцій, пов'язаних з даним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, включаючи усі об'єкти, що знаходяться на майданчику даної ядерної установки або сховища і технологічно з ними пов'язані. Ліцензією встановлюються умови та обмеження здійснення такої діяльності, здійснення робіт та операцій, обумовлюється технологічний комплекс і межі майданчика, на які поширюється дія цієї ліцензії. Одна ліцензія може бути видана на комплекс із декількох ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів, розташованих у межах одного майданчика.
65.
Умовами ліцензії на здійснення діяльності на певному етапі життєвого циклу, яку отримує експлуатуюча організація, визначаються види робіт чи операції, здійснення яких на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки та на етапах експлуатації і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів можливе тільки за наявності окремого письмового дозволу, що видається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Умови та порядок видачі таких дозволів визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
- 33 - Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст. 8 Особі, яка отримала ліцензію, надоється право розпоряджатися усім, що знаходиться на майданчику ядерної установки і технологічно з нею пов"язане. Проте, може статися, що якийсь технологічно пов"язаний об"єкт знаходиться поза майданчиком. Тому необхідно передбачити права суб'єкта й щодо об'єктів, що не знаходяться на майданчику, але технологічно пов'язані з експлуатацією ядерної установки.


Враховано
Технологічно пов'язані об'єкти передбачені проектом
Умовами ліцензії на здійснення діяльності на певному етапі життєвого циклу, яку отримує експлуатуюча організація, визначаються види робіт чи операції, здійснення яких на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки та на етапах експлуатації і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів можливе тільки за наявності окремого письмового дозволу, що видається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Умови та порядок видачі таких дозволів визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
66.
Стаття 9. Ліцензування здійснення персоналом безпосереднього управління реакторною установкою АЕС
- 34 - Н.д.Губський Б.В. (Округ №443)
В рамках статті 9 необхідно розкрити умови та порядок видачі ліцензій на здійснення персоналом управління реакторною установкою.


Враховано
законодавством України. Вже існують нормативні документи, які регулюють цю
діяльність
Стаття 9. Ліцензування здійснення персоналом безпосереднього управління реакторною установкою атомної електростанції.
67.
Перелік посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою АЕС і діяльність якого може здійснюватись лише на підставі ліцензії, затверджується Кабінетом Міністрів України.


Перелік посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою атомної електростанції і діяльність якого може здійснюватись лише на підставі ліцензії, затверджується Кабінетом Міністрів України.
68.
Умови та порядок видачі ліцензій на здійснення персоналом безпосереднього управління реакторною установкою АЕС визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.


Умови та порядок видачі ліцензій на здійснення персоналом безпосереднього управління реакторною установкою атомної електростанції визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
69.
Стаття 10. Сертифікація у сфері використання ядерної енергії


Стаття 10. Сертифікація у сфері використання ядерної енергії
70.
У сфері використання ядерної енергії обов'язковій сертифікації підлягають: джерела іонізуючого випромінювання, упаковки для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, транспортні упаковки для перевезення радіоактивних матеріалів, елементи, важливі для безпеки ядерних установок.
-35 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
У ст. 10 в кінці абзацу додати: "за переліками, узгодженими органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".
Також додати частину 2 такого змісту: "Елементи, важливі для безпеки ядерних установок, що не підлягають обов"язковій сертифікації, повинні бути сертифіковані на основах добровільної сертифікації".

-36- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 10 пропоную викласти в такій редакції: У сфері використання ядерної енергії обов'язковій сертифікації підлягають: джерела іонізуючого випромінювання, упаковки для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, транспортні упаковки та транспортні засоби для перевезення радіоактивних матеріалів, елементи, важливі для безпеки ядерних установок та процесу перевезення, відповідно до законодавства України".

-37- Н.д.Губський Б.В. (Округ №443)
В статті 10 після слова «установок» поставити кому та додати «засоби індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання»


Враховано
редакційно

Враховано
редакційноВідхилено,
не є предметом цього Закону

У сфері використання ядерної енергії сертифікації у порядку, встановленому законодавством, підлягають: джерела іонізуючого випромінювання, упаковки для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, транспортні упаковки для перевезення радіоактивних матеріалів, елементи, важливі для безпеки ядерних установок.
71.
Стаття 11. Державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання


Стаття 11. Державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання
72.
Джерела іонізуючого випромінювання підлягають обов'язковій державній реєстрації, порядок здійснення якої визначається Кабінетом Міністрів України.


Джерела іонізуючого випромінювання підлягають обов'язковій державній реєстрації, порядок здійснення якої визначається Кабінетом Міністрів України.
73.
Розділ 3. ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЛУАТУЮЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК ТА СХОВИЩ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ


Розділ 3. ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЛУАТУЮЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК ТА СХОВИЩ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
74.
Стаття 12. Порядок видачі ліцензій на здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії
- 38 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Назву ст. 12 викласти в редакції: "Порядок видачі ліцензії на здійснення діяльності, пов"язаної з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактвних відходів".

Враховано
редакційно
Стаття 12. Порядок видачі ліцензій експлуатуючим організаціям на етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних віідходів
75.
Для отримання ліцензії на право здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії суб'єкт діяльності подає заяву органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
- 39 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Частину першу ст.12 викласти в редакції: "Для отримання ліцензії на здійснення діяльності, пов"язаної з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, експлуатуюча організація подає заяву органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки"

Враховано
Для отримання ліцензії на здійснення діяльності, пов"язаної з конкретним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, експлуатуюча організація (оператор) подає заяву органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

76.
До заяви додаються копії затверджених у встановленому порядку засновницьких документів, а також обгрунтовуючі документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, а також спроможність заявника здійснювати діяльність з додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки.
- 40 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Частину 2 ст.12 доповнити реченням такого змісту: "До заяви також додається документ, що засвідчує перерахування заявником коштів на відшкодування витрат органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на проведення перевірки повноти і достовірності поданих документів та оцінки безпеки установки або сховища і спроможності заявника. Порядок обчислення суми та сплати зазначених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства. Зазначені кошти не підлягають поверненню заявникові незалежно від результатів розляду заяви"

- 41 - Н. д. Кощинець В.В. (Округ № 88).
У пункті 76 слова «затверджених» замінити словом «засвідчених», слово «визначається» замінити словом «затверджується».

Враховано
редакційно


Враховано
До заяви додаються копії засвідчених у встановленому порядку засновницьких документів, а також документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, перелік яких встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
Порядок обчислення суми та сплати коштів за здійснення дозвільних процедур встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства.
77.
Перелік, а також вимоги щодо форми та змісту обгрунтовуючих документів встановлюються для кожного з етапів життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.


Перелік, а також вимоги щодо форми та змісту поданих документів встановлюються для кожного з етапів життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
78.
Попередній розгляд заяви проводиться органом державного регу лювання ядерної та радіаційної безпеки з метою оцінки виконання заявником вимог щодо номенклатури та складу обгрунтовуючих документів.


Попередній розгляд заяви проводиться органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з метою оцінки виконання заявником вимог щодо номенклатури та складу поданих документів.
79.
Про результати попереднього розгляду заяви орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки повідомляє заявника протягом 30 днів з моменту їх отримання.


Про результати попереднього розгляду заяви орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки повідомляє заявника протягом 30 днів з моменту її отримання.

80.
Перевірка повноти і достовірності поданих документів та їх оцінка здійснюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки шляхом проведення державних експертиз обгрунтовуючих документів та інспекційного обстеження (для етапів введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також етапів експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів). Порядок проведення державних експертиз обгрунтовуючих матеріалів та порядок проведення інспекційного обстеження у разі прийняття рішення про видачу ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з певним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, встановлюється нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки. Строк перевірки повноти та достовірності поданих документів та їх оцінки не повинен перевищувати три місяці з дня отримання повного комплекту обгрунтовуючих документів. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в разі виникнення обставин, які тягнуть за собою необхідність проведення додаткових досліджень, може встановлювати інший строк, але не більше шести місяців.
- 42 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Речення 3 та 4 ст. 12 виключити і замінити таким: "Перевірка повноти та достовірності поданих документів та оцінка безпеки установки або сховища і спроможності заявника здійснюються за графіком, що встановлюється за результатами попереднього розгляду заяви за погодженням між органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки і заявником. Ніякі політичні, економічні, соціальні, тощо міркування не можуть бути причиною відмови від певного етапу розгляду або оцінки чи скорочення їх обсягу». Інакше може виникнути ситуація, коли регулюючий орган через нестачу часу прийматиме невиважені рішення. Окрім іншого, відповідну рекомендацію дала і місія МАГАТЕ з перевірки регулюючої діяльності в Україні, що проходила в листопаді 1998 року.
Відхилено
Відсутність конкрентних строків
може затягувати процес ліцензування.
Тим більше, що строк вивчення обгрунтовуючих документів може подовжуватись.

Встановлення конкретного строку стимулює як заявника, так і орган державного регулювання до чіткої організації ліцензійного процесу.
Наявність конкретного строку не свідчить про відмову від будь-якого етапу
ліцензування


Перевірка повноти і достовірності поданих документів та їх оцінка здійснюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки шляхом проведення державних експертиз цих документів та інспекційного обстеження (для етапів введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також етапів експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів). Порядок проведення державних експертиз поданих матеріалів та порядок проведення інспекційного обстеження ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, встановлюються нормами, правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки. Строк перевірки повноти та достовірності поданих документів та їх оцінки не повинен перевищувати трьох місяців з дня отримання повного комплекту документів. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в разі виникнення обставин, які тягнуть за собою необхідність проведення додаткових досліджень, може встановлювати інший строк, але не більше шести місяців.

81.
Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки протягом місяця після отримання висновків державних експертиз обгрунтовуючих документів та акта інспекційного обстеження.


Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки протягом місяця після отримання висновків державних експертиз поданих документів та акта інспекційного обстеження.
82.
Ліцензія на право здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії видається не пізніше, ніж у десятиденний строк після прийняття рішення органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за умови сплати грошового збору відповідно до законодавства.
- 43 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Частину 8 ст. 12 викласти в редакції: "Не пізніше, ніж у 10-денний срок після прийняття рішення, орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає заявникові ліцензію, або направляє письмове повідомлення про відмову у видачі ліцензії із зазначенням причин відмови та умов повторного розгляду заяви"

Враховано
Не пізніше, ніж у 10-денний срок після прийняття рішення, орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки видає заявникові ліцензію, або направляє письмове повідомлення про відмову у видачі ліцензії із зазначенням причин відмови та умов повторного розгляду заяви.

83.
Стаття 13. Відмова у видачі ліцензії


Стаття 13. Відмова у видачі ліцензії
84.
Заявникові може бути відмовлено у видачі ліцензії органом дер жавного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі результатів проведеного інспекційного обстеження та висновків державних експертиз у разі:


Заявникові може бути відмовлено у видачі ліцензії органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі результатів проведеного інспекційного обстеження та висновків державних експертиз у разі:
85.
відсутності чи недостачі документів, що підтверджують відповідність безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника встановле ним вимогам;


відсутності чи недостатності документів, що підтверджують відповідність безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника встановленим вимогам;

86.
наявності в обгрунтовуючих документах, поданих заявником, недостовірної або перекрученої інформації.


наявності в документах, поданих заявником, недостовірної або перекрученої інформації.

87.
У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинні бути зазначені підстави відмови.
- 44 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Частину 2 ст. 13 вилучити.

Враховано- 45 - Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Стаття 13 наділяє регулюючий орган правом відмови у видачі ліцензії заявнику, не надаючи права заявнику відстоювати свої інтереси. Тому пропоную статтю 13 доповнити частиною такого змісту: "В разі незадоволення заявника відмовою у видачі ліцензії, згідно з чинним законодавством, він має право на оскарження рішення регулюючого органу в суді".

Враховано
Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена заявником до суду.
88.
Стаття 14. Зміст ліцензії та порядок внесення до неї змін
- 46 - Н.д.Губський Б.В. (Округ №443)
В статті 14 абзаци 6, 7 частини 1 та частину 4 та 5 виключити.

Враховано частково.
Частини 4 і 5 містять суттєві норми, які мають значення для процесу ліцензування.

Стаття 14. Зміст ліцензії та порядок внесення до неї змін
89.
У ліцензії зазначається:


У ліцензїї зазначається:
90.найменування органу, що видав її, ;
91.
найменування і юридична адреса заявника, який отримує ліцензію;


найменування і юридична адреса заявника, який отримує ліцензію;
92.
вид діяльності, пов'язаної з певним етапом життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
- 47 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Абзац 4 частини 1 ст.14 викласти в редакції: "Етап життєвого циклу, а також найменування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, на пов"язану з якими діяльність видається ліцензія".

Враховано
етап життєвого циклу, а також найменування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, на пов'язану з якими діяльність видається ліцензія;

93.
місце здійснення діяльності (межі майданчика ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів);


місце здійснення діяльності (межі майданчика ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів);
94.
перелік основних об'єктів та будівель, що входять до технологічного комплексу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;


перелік основних об'єктів та будівель, що входять до технологічного комплексу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
95.
перелік документів, на підставі яких видана ліцензія;
-48- 2- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Абзац 7 ст. 14 доповнити словами "включаючи інформацію про дозвіл (реєстраційний номер, дата видачі, тощо), що наданий органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на здійснення діяльності в сфері використання ядерної енергії".

Враховано
перелік документів, на підставі яких видана ліцензія;
96.
перелік посадових осіб, які відповідають за безпеку здійснення дозволеної цією ліцензією діяльності;
- 49 - Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Оскільки за безпеку діяльності відповідає експлуатуюча організація, передбачений перелік посадових осіб, відповідальних за безпеку, є недоцільним. Від імені експлуатуючої організації завжди виступає один представник - її директор.
Тому пропоную цю частину (пункт. 96) вилучити.

- 50 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Не можна погодитись із вилученням з переліку реквізитів ліцензії абзац восьмий частини першої с.14 (пункту 96), оскільки наявність встановленого переліку посадових осіб забезпечує як їх повноваження, так і відповідальність, а також гарантує, що на посади, пов'язані з прийняттям важливих для безпеки рішень, не будуть призначатись випадкові та некомпетентні люди.


Відхилено
Аргументація Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Враховано


перелік посадових осіб, які відповідають за безпеку здійснення дозволеної цією ліцензією діяльності;
97.
особливі умови здійснення діяльності;
-51 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
В абзаці дев"ятому частини першої ст.14 слово "особливі" і далі у тексті проекту закону необхідно вилучити, оскільки тоді в ліцензії повинні бути і звичайні вимоги, але цього не видно із змісту статті.
Враховано
умови здійснення діяльності;
98.
номер реєстрації ліцензії,


номер реєстрації ліцензії,
99.
дата видачі та строк дії ліцензії.


дата видачі та строк дії ліцензії.
100.
Ліцензія підписується керівником органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки і засвідчується печаткою цього органу.


Ліцензія підписується керівником органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки і засвідчується печаткою цього органу.
101.
Строк дії ліцензії встановлюється відповідно до передбачуваної поданими обгрунтовуючими документами тривалості відповідного етапу життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.


Строк дії ліцензії встановлюється відповідно до передбачуваної поданими документами тривалості відповідного етапу життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.
102.
Протягом строку дії ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може вносити до неї зміни.


Протягом строку дії ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки може вносити до неї зміни.
103.
Підставами для внесення змін до ліцензії можуть бути:
- 52 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Доповнити частину 5 ст. 14 новим абзацем такого змісту: "Реорганізація експлуатуючої організації або внесення суттєвих змін до проекту ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, що потребують внесення змін та доповнень до документів, на підставі яких видана ліцензія, і можуть привести до перегляду особливих умов здійснення діяльності"

Відхилено

Підстави для внесення змін до ліцензії,
запропоновані для внесення до редакції статті, вже враховані у більш загальному вигляді
Підставами для внесення змін до ліцензії можуть бути:
104.
подання експлуатуючою організацією заяви з проханням поширити дію ліцензії на додаткові установки, сховища, будівлі чи об'єкти або розширити межі майданчика, на який поширюється дія ліцензії; продовжити строк дії ліцензії;


подання експлуатуючою організацією (оператором) заяви з проханням поширити дію ліцензії на додаткові установки, сховища, будівлі чи об'єкти або розширити межі майданчика, на який поширюється дія ліцензії; продовжити строк дії ліцензії;
105.
введення в дію нових нормативних актів з питань ядерної та радіаційної безпеки;


набрання чинності новими нормативно-правовими актами з питань ядерної та радіаційної безпеки;
106.
виявлення за досвідом експлуатації або під час здійснення державного нагляду за виконанням особливих умов ліцензії обставин, що потребують зміни встановлених особливих умов.
- 53 - Н. д. Кощинець В.В. (Округ № 88).
Що таке «особливі умови ліцензії»? Дати визначення цього терміну у статті 1 законопроекту або слово «особливі» виключити із проекту Закону, оскільки перевіряти необхідно дотримання всіх умов ліцензії і тоді цей абзац викласти в такій редакції:
«виявлення в період експлуатації або при здійсненні державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії»

Враховано
виявлення в процесі експлуатації або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії.
107.
Розгляд заяв експлуатуючих організацій про внесення змін до ліцензії здійснюється у тому ж порядку, що і видача відповідної ліцензії. Порядок внесення змін на інших підставах встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
- 54 - Н. д. Кощинець В.В. (Округ № 88).
У пункті 107 виключити друге речення. Порядок внесення змін до ліцензії повинен бути таким, як і при видачі. Якщо ж надати право органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки робити виключення з цього порядку, то це буде приводити до зловживань.

Враховано
Розгляд заяви експлуатуючої організації (оператора) про внесення змін до ліцензії та її переоформлення здійснюється у тому ж порядку, що і видача відповідної ліцензії.
108.
Стаття 15. Нагляд за додержанням особливих умов ліцензії
- 55 - Н. д. Кощинець В.В. (Округ № 88).
У пунктах 108 і 109 виключити слово «особливих» і, крім того, у пункті 109 слова «за додержанням особливих умов» замінити словами «за додержанням умов ліцензії».

Враховано
Стаття 15. Нагляд за дотриманням умов ліцензії
109.
Нагляд за додержанням особливих умов здійснює Ліцензійна палата України, а також орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, який її видав, шляхом проведення інспекційних перевірок.
- 56 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Статтю 15 викласти в такій редакції: "Нагляд за додержанням особливих умов ліцензії здійснює орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, який її видав, шляхом проведення інспекційних перевірок та аналізу звітів про стан ядерної та радіаційної безпеки, інших звітних документів, що подаються експлуатуючою організацією у порядку, встановленому цим органом.
Порядок проведення таких перевірок та періодичність і обсяги подання звітів визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за узгодженням з Державним комітетом України з питань розвитку підприємництва"

- 57 - Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Надання права Ліцензійній палаті України або Державному комітету України з питань підприємництва, які не мають ніякого відношення до проведення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, здійснювати нагляд за додержанням умов є некоректним, оскільки Ліцензійна палата і Комітет з питань розвитку підприємництва не мають фахівців даного профілю. В даному випадку мова йде не про підприємницьку діяльність, а про безпеку у сфері використання ядерної енергії. Крім того, здійснення нагляду регулюючим органом посилює його відповідальність за дотримання безпеки. Тому статтю 15 пропоную викласти в такій редакції: "Нагляд за додержанням особливих умов здійснює орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки шляхом проведення інспекційних перевірок та аналізу стану ядерної та радіаційної безпеки за звітною документацією, що подається експлуатуючою організацією.
Порядок проведення таких перевірок, їх періодичність і звітність визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Враховано частково
Враховано
Саме для здійснення ліцензування, нормування і нагляду утворюється незалежний орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Спроба розподілити відповідальність між декількома органами влади призведе до безвідповідальності.
Нагляд за дотриманням умов ліцензії здійснює орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки шляхом інспекційних перевірок та аналізу стану ядерної та радіаційної безпеки за звітною документацією, що подається експлуатуючою організацією.

110.
Порядок проведення таких перевірок установлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки разом з Ліцензійною палатою України. Засоби та методи перевірок не повинні перешкоджати діяльності експлуатуючої організації, яка перевіряється.Порядок проведення таких перевірок, їх періодичність і звітність визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
Засоби та методи перевірок не повинні перешкоджати діяльності експлуатуючої організації, яка перевіряється.

111.
Стаття 16. Призупинення та анулювання дії ліцензії


Стаття 16. Зупинення та анулювання дії ліцензії
112.
Дія ліцензії може бути призупинена, а на етапі проектування або будівництва ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів анульована органом державного регулюван ня ядерної та радіаційної безпеки, що її видав, у разі:


Дія ліцензії може бути зупинена, а на етапі проектування або будівництва ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів анульована органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що її видав, у разі:
113.
подання експлуатуючою організацією відповідної заяви;


подання експлуатуючою організацією відповідної заяви;
114.
ліквідації юридичної особи за рішенням суду або через інші об ставини;


ліквідації юридичної особи за рішенням суду або через інші обставини;
115.
порушення особливих умов ліцензії;


порушення умов ліцензії;
116.
припинення дії або фактичного невиконання документів, які були подані у складі заявних документів і на підставі яких було зроблено висновок про спроможність заявника здійснювати діяльність відповідно до встановлених вимог.


припинення дії або фактичного невиконання вимог документів, які були подані у складі заявних документів і на підставі яких було зроблено висновок про спроможність заявника здійснювати діяльність відповідно до встановлених вимог.

117.
У разі призупинення дії ліцензії відповідальність за безпеку ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів зберігається за експлуатуючою організацією.
- 58 - Н.д. Александровська А.О. (Реєстр. картка № 247).
Ч.2. ст. 16 викласти в редакції: «У разі зупинення дії ліцензії обов'язок забезпечення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів покладається на експлуатуючу організацію»
.
Враховано
У разі зупинення дії ліцензії обов'язок забезпечення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів покладається на експлуатуючу організацію.
118.
Про призупинення дії ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки сповіщає експлуатуючу організацію у письмовій формі із зазначенням причин призупинення, умов, за яких дія ліцензії може бути відновлена, та строку, протягом якого не обхідно усунути виявлені невідповідності. На етапах проектування та будівництва у разі неусунення виявлених невідповідностей у визначений строк ліцензія анулюється, про що експлуатуюча організація сповіщається у письмовій формі.

- 59 - Н.д. Александровська А.О. (Реєстр. картка № 247).
У ч.3 ст. 16 замість слова «невідповідності» вжити слова «порушення».
Враховано
Про зупинення дії ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки сповіщає експлуатуючу організацію у письмовій формі із зазначенням причин зупинення, умов, за яких дія ліцензії може бути відновлена, та строку, протягом якого необхідно усунути виявлені порушення. На етапах проектування та будівництва у разі неусунення виявлених порушень у встановлений строк ліцензія анулюється, про що експлуатуюча організація сповіщається у письмовій формі.
119.
Одержання повідомлення про анулювання дії ліцензії зобов'язує експлуатуючу організацію:
- 60 - Н.д. Александровська А.О. (Реєстр. картка № 247).
Замість слова «повідомлення» вжити слова «рішення органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки»


Враховано
Одержання рішення органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про анулювання дії ліцензії зобов'язує експлуатуючу організацію:
120.
негайно припинити здійснення раніше дозволеної діяльності, вживши при цьому заходів для збереження умов, що забезпечують безпеку праці, здоров'я персоналу, охорону навколишнього природ ного середовища;


негайно припинити здійснення раніше дозволеної діяльності, вживши при цьому заходів для збереження умов, що забезпечують безпеку праці, здоров'я персоналу, охорону навколишнього природного середовища;
121.
протягом 10 днів з дня отримання повідомлення надіслати в орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, який видав ліцензію, її перший примірник та повідомлення про припинення доз воленої діяльності.


протягом 10 днів з дня отримання рішення надіслати в орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, який видав ліцензію, перший примірник ліцензії та повідомлення про припинення дозволеної діяльності.
122.
Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки протягом 5 днів з дня анулювання ліцензії зобов'язаний надіслати ор ганам державного управління у сфері використання ядерної енергії та поводження з радіоактивними відходами інформацію про анулю вання виданої ліцензії.


Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки протягом 5 днів з дня анулювання ліцензії зобов'язаний надіслати органам державного управління у сфері використання ядерної енергії та поводження з радіоактивними відходами інформацію про анулювання виданої ліцензії.
123.
Порядок анулювання дії ліцензії на введення в експлуатацію ядерної установки визначається особливими умовами цієї ліцензії.


Порядок анулювання ліцензії на введення в експлуатацію ядерної установки визначається умовами цієї ліцензії.
124.
Ліцензія на експлуатацію або зняття з експлуатації ядерної установки та ліцензія на експлуатацію та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів можуть бути анульовані тільки після повного вилучення із зазначеної установки або сховища ядерних матеріалів і радіоактивних відходів чи після видачі ліцензії на цю установку або сховище іншій експлуатуючій організації.


Ліцензія на експлуатацію або зняття з експлуатації ядерної установки та ліцензія на експлуатацію та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів можуть бути анульовані тільки після повного вилучення із зазначеної установки або сховища ядерних матеріалів і радіоактивних відходів чи після видачі ліцензії на цю установку або сховище іншій експлуатуючій організації.
125.
До одержання ліцензії на експлуатацію або зняття з експлуатації ядерної установки чи ліцензії на експлуатацію або закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів іншою юридичною особою відповідальність за безпеку ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів зберігається за експлуатуючою організацією, яка має таку ліцензію.
- 61 - Н.д. Александровська А.О. (Реєстр. картка № 247).
В останній частині ст. 16 слово «відповідальність» замінити словами «обов'язок забезпечення», а слово «зберігається» замінити словом «покладається».
Враховано
До одержання ліцензії на експлуатацію або зняття з експлуатації ядерної установки чи ліцензії на експлуатацію або закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів іншою юридичною особою обов'язок забезпечення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів покладається на експлуатуючу організацію, якій видана така ліцензія.

126.
Розділ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ


Розділ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ
127.
Стаття 17. Права та обов'язки суб'єктів діяльності у сфері


Стаття 17. Права та обов'язки суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії
128.
використання ядерної енергії129.
Суб'єкти діяльності мають право:


Суб'єкти діяльності мають право:
130.
заявляти про намір здійснювати діяльність, що потребує дозволу на виконання виду діяльності у сфері використання ядерної енергії;
62 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Абзац 2 частини 1 ст. 17 перенести до частини 2 цієї ж статті.

Враховано

131.
одержувати інформацію про стан та результати розгляду заявних документів, надавати органові державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та організаціям, які беруть участь у розгляді обгрунтовуючих документів, додаткові письмові чи усні пояснення, зауваження, рекомендації по суті питань, що розглядаються;

- 63 - Н. д. Кощинець В.В. (Округ № 88).
У пунктах 131 і 133 слова «заявних документів» замінити словами «поданих документів».


Враховано
одержувати інформацію про стан та результати розгляду поданих документів, надавати органові державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та організаціям, які беруть участь у розгляді поданих документів, додаткові письмові чи усні пояснення, зауваження, рекомендації по суті питань, що розглядаються;
132.
порушувати клопотання перед органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про зміни в переліку експертних організацій, які беруть участь у розгляді обгрунтовуючих документів;


порушувати клопотання перед органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про зміни в переліку експертних організацій, які беруть участь у розгляді поданих документів;
133.
оскаржувати в адміністративному порядку неправомірні дії окремих посадових осіб у разі порушення ними встановленого порядку розгляду заяви та заявних документів, прийняття необгрунтованого чи необ'єктивного рішення.


оскаржувати у встановленому порядку неправомірні дії окремих посадових осіб у разі порушення ними встановленого порядку розгляду заяви та поданих документів, прийняття необгрунтованого чи необ'єктивного рішення.
134.
Суб'єкт діяльності зобов'язаний:


Суб'єкт діяльності зобов'язаний:
заявляти про намір здійснювати діяльність, що потребує дозволу на виконання виду діяльності у сфері використання ядерної енергії;
135.
надавати органам державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та організаціям, які беруть участь у розгляді обгрунтовуючих документів, документацію та супровідні матеріали до неї в обсязі, необхідному для всебічного, об"єктивного аналізу, оцінки та прийняття рішення щодо заявленої діяльності, сприяти цим органам та організаціям у виконанні їх обов'язків;
- 64 - Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Частину 2 ст.17 доповнити абзацом такого змісту: "інформувати населення через засоби масової інформації про стан ядерної та радіаційної безпеки".
Враховано
у діючому законодавстві
надавати органам державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та організаціям, які беруть участь у розгляді поданих документів, документацію та супровідні матеріали до неї в обсязі, необхідному для всебічного, об'єктивного аналізу, оцінки та прийняття рішення щодо заявленої діяльності, сприяти цим органам та організаціям у виконанні їх обов'язків;
136.
передавати в установлені строки органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки документи, розрахунки, дані, додат кові відомості, що стосуються безпеки дозволеної діяльності;


передавати в установлені строки органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки документи, розрахунки, дані, додаткові відомості, що стосуються безпеки дозволеної діяльності;
137.
повідомляти органам державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про зміну умов здійснення діяльності;
- 65 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Абзац 4 частини 2 ст. 17 викласти в редакції: "заздалегідь повідомляти орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що видав ліцензію, про всі планові реорганізації, реконструкції, модернізації, інші зміни, що можуть вплинути на безпеку дозволеної діяльності, або на умови її здійснення. і не приступати до реалізації таких змін без отримання письмового дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".

Враховано частково
Реорганізація, модернізація - це є зміни в умовах здійснення діяльності. У редакції проекту викладено у більш загальному вигляді.
повідомляти органам державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про зміну умов здійснення діяльності;
138.
сплачувати збори за видачу ліцензії відповідно до законодавства.


сплачувати збори за видачу ліцензії відповідно до законодавства.

139.
Розділ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

140.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
141.
2. Дозволи на діяльність у сфері використання ядерної енергії, які діяли на території України до прийняття цього Закону, втрачають свою дію не пізніш як через п'ять років після набрання ним чинності. Протягом зазначеного періоду юридичні та фізичні особи, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, зобов'язані переоформити дозвіл відповідно до цього Закону.
- 66 - Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
В пункті 2 розділу 6 замінити слова "п"ять років" словами "два роки".
Враховано частково
2. Дозволи на діяльність у сфері використання ядерної енергії, які діяли на території України до прийняття цього Закону, втрачають свою чинність не пізніш як через три роки після набрання чинності цим Законом. Протягом зазначеного періоду юридичні та фізичні особи, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, зобов'язані переоформити дозволи відповідно до вимог цього Закону.


- 67 - Н.д. Александровська А.О. (Реєстр. картка № 247).
В пункті 2 розділу 6 замінити слова "п"ять років" словами "три роки".
Враховано

142.
3. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону, вони діють у частині, що не суперечить цьому Законові.


3. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону, вони діють у частині, що не суперечить цьому Законові.
143.
4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після опублікування Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії":
- 71 - Н. д. Кощинець В.В. (Округ № 88).
Доповнити пункт 4 абзацем такого змісту:
«забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону».

Враховано
4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
- забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
- підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
- відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

144.
прийняти відповідні рішення для забезпечення реалізації цього Закону, які прямо віднесені цим Законом до його компетенції;
подати Верховній Раді України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України, які випливають з цього Закону, а також привести у відповідність з ним свої нормативно-правові акти.


- 70 - Н.д. Александровська А.О. (Реєстр. Картка № 247).
Внести до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N12, ст. 81) такі зміни:
Статтю 33 викласти в такій редакції:

«Стаття 33. Експлуатуюча організація

Експлуатуюча організація (оператор) - це призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду.
Експлуатуюча організація:
отримує ліцензію згідно з законодавством на здійснення діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
розробляє та здійснює заходи щодо підвищення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів ;
має право страхування зайнятості робочих місць, важливих для забезпечення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
забезпечує радіаційний захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища;
несе відповідальність за фізичний захист ядерних матеріалів та радіоактивних відходів;
у встановленому порядку подає своєчасно і в повному обсязі інформацію про випадки порушень у роботі ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів;
забезпечує фінансове покриття відповідальності за ядерну шкоду у розмірі та на умовах, що визначаються законодавством України;
відраховує кошти у фонд зняття з експлуатації ядерної установки ;
несе відповідальність за збитки, завдані персоналу під час виконання ним службових обов'язків, згідно з законодавством України.
Експлуатуюча організація зобов'язана періодично, відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, здійснювати переоцінку безпеки ядерної установки або сховища і подавати звіти за її результатами органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
Переоцінка безпеки також здійснюється на вимогу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у разі істотних змін конструкції установки або сховища, а також коли досвід експлуатації свідчить про недоліки попередньої оцінки. (Далі за текстом)
Експлуатуюча організація не може вдаватись до дій або демонстрації намірів, які можуть спонукати персонал до порушення вимог цього Закону, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.
Експлуатуюча організація включає у собівартість виробництва
електроенергії затрати на:
реалізацію програм підвищення безпеки роботи ядерних
установок;
забезпечення зберігання відпрацьованого ядерного палива,
переробки і захоронення радіоактивних відходів;
науково-технічний і конструкторсько-технологічний супровід
експлуатації ядерних установок;
комплектування, підготовку і перепідготовку персоналу;
страхування персоналу і населення на випадок ядерної шкоди;
зняття з експлуатації та консервацію ядерних установок;
соціально-економічний розвиток територій, на яких розташовані
ядерні установки та об'єкти, призначені для поводження з
радіоактивними відходами.
Враховано

5. Статтю 33 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N12, ст. 81) викласти в такій редакції:«Стаття 33. Експлуатуюча організація (оператор)

Експлуатуюча організація (оператор) - це призначена державою юридична особа, яка здійснює діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку і несе відповідальність за ядерну шкоду.
Експлуатуюча організація (оператор):
отримує ліцензію згідно з законодавством на здійснення діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
розробляє та здійснює заходи щодо підвищення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів ;
має право страхування зайнятості робочих місць, важливих для забезпечення безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
забезпечує радіаційний захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища;
несе відповідальність за фізичний захист ядерних матеріалів та радіоактивних відходів;
у встановленому порядку подає своєчасно і в повному обсязі інформацію про випадки порушень у роботі ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів;
забезпечує фінансове покриття відповідальності за ядерну шкоду у розмірі та на умовах, що визначаються законодавством України;
відраховує кошти у фонд зняття з експлуатації ядерної установки ;
несе відповідальність за збитки, завдані персоналу під час виконання ним службових обов'язків, згідно з законодавством України.
Експлуатуюча організація (оператор) зобов'язана періодично, відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, здійснювати переоцінку безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів і подавати звіти за її результатами органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
Переоцінка безпеки також здійснюється на вимогу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у разі істотних змін конструкції установки або сховища, а також коли досвід експлуатації свідчить про недоліки попередньої оцінки.
Експлуатуюча організація (оператор) не може вдаватись до дій або демонстрації намірів, які можуть спонукати персонал до порушення вимог цього Закону, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.
Експлуатуюча організація (оператор) включає у собівартість виробництва електроенергії затрати на:
реалізацію програм підвищення безпеки роботи ядерних установок;
забезпечення зберігання відпрацьованого ядерного палива, переробки і захоронення радіоактивних відходів;
науково-технічний і конструкторсько-технологічний супровід експлуатації ядерних установок;
комплектування, підготовку і перепідготовку персоналу;
страхування персоналу і населення на випадок ядерної шкоди;
зняття з експлуатації та консервацію ядерних установок;
соціально-економічний розвиток територій, на яких розташовані ядерні установки та об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами».* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні