Назва: Про зміну статті 4.2.4. Регламенту Верховної Ради України
Автор: Народні депутати України — члени Комітету Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України
Головний комітет: Народні депутати України — члени Комітету Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
П О С Т А Н О В А
Верховної Ради України
"Про зміну статті 4.2.4. Регламенту Верховної Ради України"


Проект
П О С Т А Н О В А
Верховної Ради України "Про внесення змін до статті 4.2.4. Регламенту Верховної Ради України"
1.
Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
2.
Статтю 4.2.4. Регламенту Верховної Ради України викласти в наступній редакції:


Статтю 4.2.4. Регламенту Верховної Ради України викласти в наступній редакції:
3.
Стаття 4.2.4.


Стаття 4.2.4.
4.
1. З метою попереднього розгляду питань, які вносяться до Верховної Ради України на їх відповідність вимогам Регламенту та попереднього узгодження позицій депутатських фракцій (груп) та комітетів щодо цих питань створюється Погоджувальна Рада, яка є консультативно-дорадчим органом.
-1- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 1 подати в редакції:
"З метою попереднього розгляду питань, які виносяться на сесію Верховної Ради України, стосовно їх відповідності Реґламенту, формування порядку денного пленарних засідань сесії, а також для попереднього узгодження позицій депутатських фракцій і груп щодо цих питань створюється Погоджувальна Рада фракцій і груп. Погоджувальна Рада сприяє узгодженню позицій депутатських фракцій і груп у разі виникнення спірних питань політичного або організаційного характеру у роботі Верхової Ради України"

Враховано частково

1. З метою попереднього розгляду питань, які вносяться до Верховної Ради України на їх відповідність вимогам Регламенту, формування порядку денного пленарних засідань сесії, попереднього узгодження позицій депутатських фракцій (груп) та комітетів щодо цих питань створюється Погоджувальна Рада, яка є консультативно-дорадчим органом з рекомендаційними повноваженнями.
5.
2. До складу Погоджувальної Ради входять Голова Верховної Ради, заступники Голови Верховної Ради, голови Комітетів керівники депутатських фракцій (груп) з правом вирішального голосу. Головує на засіданнях Погоджувальної Ради Голова Верховної Ради України. У разі його відсутності головує один із його заступників. В разі відсутності когось з голів фракцій (груп) чи комітетів за їх дорученням у засіданні Погоджувальної Ради беруть участь їх повноважні представники з числа народних депутатів з правом вирішального голосу.
-2-Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Включити пункт 2 в такій редакції:
"До складу Погоджувальної Ради входять Голова Верховної Ради, перший заступник і заступник Голови Верховної Ради, керівники депутатських фракцій (груп) або народні депутати - члени цих фракцій (груп), які мають повноваження від фракцій (груп) постійно або тимчасово представляти фракцію (групу) в складі Погоджувальної Ради. Голови комітетів або повноважні представники Комітетів Верховної Ради беруть участь у засіданнях Погоджувальної Ради з дорадчим голосом".

Враховано частково

2. До складу Погоджувальної Ради входять Голова Верховної Ради, перший заступник та заступник Голови Верховної Ради, голови комітетів та керівники депутатських фракцій (груп) з правом вирішального голосу. Головує на засіданнях Погоджувальної Ради Голова Верховної Ради України, а у разі його відсутності один із заступників.
За відсутності Голови Верховної Ради та його заступників засідання Погоджувальної Ради веде один із членів Погоджувальної Ради обраний простою більшістю від числа присутніх.
У випадку відсутності голови фракції (групи) чи голови комітету за їх дорученням у засіданні бере участь їх повноважний представник з числа народних депутатів з правом вирішального голосу.


-3- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 2 подати в редакції:
"До складу Погоджувальної Ради фракцій і груп входять Голова Верховної Ради України або, при його відсутності, один з його заступників та по одному представнику від кожної депутатської фракції (групи) - керівнику або уповноваженому фракції (групи) - з правом вирішального голосу. Головує на засіданні Погоджувальної Ради Голова Верховної Ради або, при його відсутності, один з його заступників".

Враховано частково

-4- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Додати нову частину 3 у такій редакції:
"Заступники Голови Верховної Ради, які не головують на засіданні Погоджувальної Ради, голови Комітетів Верховної Ради (у разі відсутності голови - один з його заступників) беруть постійну участь у роботі Погоджувальної Ради з правом дорадчого голосу".
Змінити подальшу нумерацію частин.
Відхилено


6.
3. Народні депутати України мають право бути присутніми на засіданнях Погоджувальної Ради, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на її засіданнях, вносити пропозиції щодо проектів порядку денного сесії, розкладу засідань та порядку денного кожного пленарного засідання.


3. Народні депутати України мають право бути присутніми на засіданнях Погоджувальної Ради, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються, вносити пропозиції щодо проектів порядку денного сесії, розкладу засідань та порядку денного кожного пленарного засідання.
7.
4. В засіданнях Погоджувальної Ради мають право брати участь:


4. В засіданнях Погоджувальної Ради мають право брати участь:
8.
а) уповноважений представник Президента України у Верховній Раді України;9.
б) уповноважений представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України;10.
в) суб'єкти законодавчої ініціативи або представники суб'єктів законодавчої ініціативи, якщо на засіданні Погоджувальної Ради розглядається питання про законопроекти, які внесені згаданими суб'єктами права законодавчої ініціативи;


а) суб'єкти законодавчої ініціативи або представники суб'єктів законодавчої ініціативи;
11.
г) відповідальні працівники Секретаріату Верховної Ради, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення підготовки та проведення самої Погоджувальної Ради та пленарних засідань Верховної Ради України.


б) відповідальні працівники Секретаріату Верховної Ради, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення проведення Погоджувальної Ради та пленарних засідань Верховної Ради України.
12.
д) голови тимчасових слідчих комісій, якщо на засіданні Погоджувальної ради розглядаються питання цієї комісії.
-5- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У (старій) частині 4 пункт д) подати у редакції:
"голови чинних тимчасових спеціальних і слідчих комісій Верховної Ради України, якщо..." і далі за текстом.

Враховано

в) голови чинних тимчасових слідчих комісій з правом вирішального голосу, якщо на засіданні Погоджувальної ради розглядаються питання, віднесені до компетенції комісії.
13.
5. Погоджувальна Рада здійснює свою роботу в формі засідань. Засідання Погоджувальної Ради є правочинним за умови присутності на ньому не менш 2/3 від її складу. Скликаються засідання Погоджувальної Ради Головою Верховної Ради або за ініціативою представників двох чи більше фракцій (груп) та комітетів в міру потреби, але не рідше одного разу на тиждень щопонеділка під час роботи Верховної Ради в пленарному режимі. Відбуваються засідання в залі засідань будинку по вул. Грушевського, 18/2.
-6- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
До п.5 внести доповнення:
"Засідання Погоджувальної Ради веде Голова Верховної Ради, а в разі його відсутності - один із його заступників.
За відсутності Голови Верховної Ради та його заступників засідання Погоджувальної Ради веде один із членів Погоджувальної Ради обраний простою більшістю від числа присутніх".ВрахованоВраховано


5. Погоджувальна Рада здійснює роботу в формі засідань. Засідання Погоджувальної Ради є правочинним за умови присутності на ньому не менш двох третин від її складу. Скликаються засідання Погоджувальної Ради Головою Верховної Ради або за ініціативою представників трьох чи більше фракцій (груп) та комітетів в міру потреби, але не рідше одного разу на тиждень.


-7- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У (старій) частині 5 друге речення подати в редакції:
"Засідання Погоджувальної Ради відбуваються не рідше 3 разів на місяць, як правило, по понеділках (крім тижня роботи в округах). У разі потреби додаткові засідання Погоджувальної Ради скликаються Головою Верховної Ради (заступником Голови, який головує на пленарному засіданні Верховної Ради) або за ініціативою двох чи більше депутатських фракцій (груп)."
Далі за текстом.

Відхилено


14.
6. Рішення Погоджувальної Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш половини від загального складу членів у Погоджувальної Ради. Кожний член Погоджувальної Ради має один голос.
-8- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 6 доповнити реченнями: "Рішення Погоджувальної Ради щодо порядку денного пленарних засідань сесії на тиждень (з переліку питань‚ включених до порядку денного сесії Верховної Ради України) є остаточним і може бути змінене тільки рішенням Верховної Ради. В інших випадках, передбачених Реґламентом Верховної Ради України, зокрема, щодо включення питань до порядку денного сесії Верховної Ради, питань про неприйнятність, преюдиціальних та відкладальних питань, пропозицій щодо створення та складу тимчасових комісій‚ рішення Погоджувальної Ради виноситься на пленарне засідання як проект рішення Верховної Ради України".
Враховано

6. Рішення Погоджувальної Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш половини від загального складу членів Погоджувальної Ради. Кожний член Погоджувальної Ради має один голос.
Рішення Погоджувальної Ради щодо порядку денного пленарних засідань сесії на тиждень (з переліку питань‚ включених до порядку денного сесії Верховної Ради України) є остаточним і може бути змінене тільки рішенням Верховної Ради. В інших випадках, передбачених Реґламентом Верховної Ради України, зокрема, щодо включення питань до порядку денного сесії Верховної Ради, питань про неприйнятність, преюдиціальних та відкладальних питань, пропозицій щодо створення та складу тимчасових комісій‚ рішення Погоджувальної Ради вноситься на пленарне засідання як проект рішення Верховної Ради України.
7. Робота Погоджувальної ради здійснюється гласно, засідання є відкритими, за винятком випадків прийняття рішення про проведення закритого засідання.
8. Секретар засідання обирається з числа постійних членів Погоджувальної ради, який відповідає за ведення протоколу засідань.
9. Рішення Погоджувальної ради підписується головуючим і секретарем і направляються органам та особам, яких вони стосуються, а також надаються народним депутатам України для ознайомлення за їх зверненням.
15.
7. Членам Погоджувальної Ради, а також іншим особам, які запрошуються на її засідання, за звичайних обставин не пізніше як за три дні повідомляється про питання, які плануються до розгляду на черговому засіданні та надаються необхідні матеріали.


10. Членам Погоджувальної Ради, а також іншим особам, які запрошуються на засідання, не пізніше як за три дні повідомляються питання, які плануються до розгляду на черговому засіданні та надаються необхідні матеріали.
16.
8. Проекти документів для розгляду на черговому засіданні Погоджувальної Ради та проекти її рішень передаються до Секретаріату Верховної Ради не пізніше ніж за чотири доби до проведення чергового засідання.


11. Проекти документів для розгляду на черговому засіданні Погоджувальної Ради та проекти рішень передаються до Секретаріату Верховної Ради не пізніше ніж за чотири доби до проведення чергового засідання.
17.
9. Засідання Погоджувальної Ради протоколюються і стенографуються співробітниками апарату Верховної Ради України.18.
10. Про основні питання, розглянуті Погоджувальною радою, та прийняті нею рішення повідомляється пресі, по телебаченню і радіо.19.
11. Погоджувальна Рада:


12. Погоджувальна Рада:
20.
а) оперативно розглядає питання, передані на її розгляд;21.
б) узгоджує перспективний та річний план законопроектної роботи та рекомендує їх на затвердження Верховної Ради;


а) узгоджує перспективний та річний план законопроектної роботи та рекомендує їх на затвердження Верховної Ради;
22.
в) розглядає та погоджує пропозиції щодо проектів порядку денного сесій та розкладу засідань Верховної Ради;


б) розглядає та погоджує пропозиції щодо проектів порядку денного сесій та розкладу засідань Верховної Ради України на кожні чергові та позачергові пленарні засідання.

23.
г) узгоджує проект порядку денного роботи Верховної Ради на кожні чергові та позачергові пленарні засідання;
-9- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 11 пункт г) подати в редакції: "затверджує порядок денний пленарних засідань сесії Верховної Ради України на черговий пленарний тиждень".

Враховано
в п.б)
в) погоджує порядок денний пленарних засідань сесії Верховної Ради України на черговий пленарний тиждень;


-10- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 11 додати новий пункт ґ) у такій редакції: "узгоджує проект порядку денного позачергових пленарних засідань сесії Верховної Ради України".

Враховано24.
д) скликає за пропозицією Голови Верховної Ради, або на вимогу трьох депутатських фракцій (груп) чи голів комітетів або однієї депутатської фракції (групи), якщо її підтримала не менш ніж третина депутатів від загальної їх кількості, позачергові засідання Верховної Ради і приймає рішення про дату їх проведення;
-11- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 11 пункт д) вилучити як такий‚ що суперечить статті 83‚ частина 2‚ Конституції України.

Враховано

г) вирішує питання, пов'язані з організацією відносин Верховної Ради та її органів з парламентами інших країн та міжнародними організаціями, погоджує склад офіційних делегацій Верховної Ради;
25.
є) розглядає питання, про вжиття заходів для забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;


д) розглядає питання забезпечення присутності депутатів на пленарних засіданнях;
26.
ж) приймає рекомендаційні рішення про проведення парламентських слухань;


є) приймає рішення про проведення парламентських слухань;
27.
з) вирішує інші спірні питання організації роботи Верховної Ради у відповідності з чинним Регламентом Верховної Ради України.28.

-12- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
До п.11 внести доповнення:
"...) вирішує питання, пов'язані з організацією відносин Верховної Ради та її органів з парламентами інших країн та міжнародними організаціями, затверджує склад офіційних делегацій Верховної Ради;
...) погоджує проект кошторису витрат Верховної Ради, визначає розподіл коштів між органами Верховної Ради за поданням комітетів, до відання яких відносяться питання бюджету та Регламенту".Враховано
в. п.г)
Відхилено* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні