ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

 

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

Верховної Ради України за період другої сесії

(лютий – липень 2013 року)

 

РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети

в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

          Про хід виконання Закону України "Про державний земельний кадастр".

Березень

 

          Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

          Про роботу спеціально уповноважених суб‘єктів у сфері протидії корупції.

Лютий

 

          Про практику застосування Закону України "Про протидію торгівлі людьми".

Липень

 

Комітет з питань бюджету

 

Про погодження відповідно до Бюджетного кодексу України здійснених за рішенням Кабінету Міністрів України:

 

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету  (згідно з частиною  восьмою статті 23); 

збільшення  видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету  (згідно з частиною  восьмою статті 23);

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого, передбаченої частиною шостою статті 23;

перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (згідно з частиною  дев'ятою статті 23);

розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам  між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій (згідно з частиною  шостою статті 108);

зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету певного типу  з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету (згідно з частиною  четвертою статті 15).

 

Лютий – липень

 

Про стан виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

Лютий – липень

 

Про підготовку і попередній розгляд питань про призначення Верховною Радою України на посади членів Рахункової палати України (за поданням Голови Рахункової палати України).

 

Лютий – липень

 

Про використання коштів державного бюджету (за матеріалами Рахункової палати України).

 Лютий – липень

 

Про розгляд звіту про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік".

 

Квітень – травень

 

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

          Про виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ".

Лютий – липень

 

 

Про виконання Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

 

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

 

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

 

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про органи самоорганізації населення".

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про державні нагороди України".

 

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про державний реєстр виборців".

 

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування".

Лютий – липень

         

Про виконання Закону України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим".

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про державну службу".

 

Лютий – липень

 

Про виконання Закону України "Про адміністративні послуги".

 

Лютий – липень

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Інформація Рахункової Палати України щодо аудиту використання коштів держбюджету на забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР).

 

Лютий

 

Про стан фінансування та виконання заходів Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011 – 2020 роки.

 

Березень

 

Про стан виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року в частині видобування вуглеводнів та шляхи зменшення відповідних екологічних ризиків.

 

Квітень

 

Про стан фінансування та ефективність використання виділених коштів на ліквідацію наслідків надзвичайної екологічної ситуації у калуському регіоні Івано-Франківської області.

 

Травень

 

Про ефективність використання коштів державного бюджету, спрямованих на реалізацію положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та виконання раніше прийнятих рішень.

 

Червень

 

Комітет з питань економічної політики

 

          Про проблемні питання, які виникли в процесі реалізації Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Лютий

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

          Виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

 

Лютий

Про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у візовій сфері.

Березень

 

          Про виконання положень і рекомендацій Резолюції Європейського парламенту щодо України від 13 грудня 2012 року.

 

Лютий, травень

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

 правоохоронної діяльності

 

          Про інформацію та висновки Рахункової палати України.

 

Лютий – липень

 

          Про аналіз практики застосування прийнятих у  2010 – 2011 роках законів України, віднесених до предмету відання Комітету.

 

Лютий – липень

 

Комітет у закордонних справах

 

Про стан виконання Закону України "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про порядок виїзду з України  і в'їзду в Україну громадян України".

Лютий

 

          Звіти керівників постійних делегацій Верховної Ради України у парламентських об’єднаннях міжнародних організацій, керівників депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків з парламентами зарубіжних країн.

 

Лютий – липень

 

Формування депутатських груп Верховної Ради України з міжпарламентських зв‘язків із зарубіжними країнами.

 

Лютий – липень

 

           Про стан виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дипломатичну службу".

 

Лютий – липень

 

Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій

 

          Про інформацію Міністерства фінансів України та Міністерства доходів та зборів України щодо практичної реалізації положень Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування суб‘єктів індустрії програмної продукції).

Березень – квітень

 

          Про інформацію Кабінету Міністрів України про практичну реалізацію положень Закону України "Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції".

Березень – квітень

          Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо виконання Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення".

Травень

 

Комітет з питань культури i духовності

         

             Про стан дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.
Лютий, червень
 

Про контроль за впровадженням органами виконавчої влади положень Закону України  "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".

 

Червень

 

Комітет з питань науки i освіти

 

          Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо стану реалізації Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання".

Березень

 

          Про реалізацію рішення Комітету від  10 квітня  2012  року  "Про реалізацію Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки".

 

Квітень

Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на інформатизацію і комп’ютеризацію загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Квітень

 

Про стан виконання Державного бюджету України за 2012 рік та за перший квартал 2013 року в частині фінансування освіти і науки.

 

Квітень

 

          Про реалізацію Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні".

Травень

 

Про виконання Рекомендацій комітетських слухань на тему: "Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України", (схвалені рішенням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 10.01.2012., протокол № 54).

Травень

 

Про дотримання норм Конституції, законів України "Про дитяче харчування", "Про дошкільну освіту", "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про молоко та молочні продукти", інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері організації дитячого харчування в закладах освіти.

Травень

 

          Про стан нормативно-правового забезпечення викладання української мови у навчальних закладах України.

 

Травень

 

          Про хід виконання Рекомендацій комітетських слухань "Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав" та "Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання".

 

Травень – червень

 

Про стан реалізації норм статті 12 Закону України "Про освіту", інших законодавчих актів щодо забезпечення випуску підручників, посібників та методичної літератури, забезпечення ними навчальних закладів, учнів і педагогічних працівників.

Червень

 

Про реалізацію Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу".

Червень

 

          Про роботу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо поліпшення нормативно-правового забезпечення реалізації Програми економічних реформ "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" за напрямом "Реформа освіти та розвиток науково-технічної сфери".

Червень

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

          Про стан виконання Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації та сектору безпеки України".

 

Березень

 

          Про щорічну доповідь Кабінету Міністрів України щодо участі України в діяльності з підтримання чи відновлення міжнародного миру і безпеки за  2012 рік та про стан виконання Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з  підтримання миру і безпеки".

 

Квітень

 

Про результати аудиту Рахунковою палатою України ефективності  використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях та утримання Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Травень

          Про інформацію Служби безпеки України щодо практичної реалізації положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці".

Червень

Про інформацію щодо стану виконання положень Закону України "Про страховий фонд документації України", складу страхового фонду документації, перспективи забезпечення  ефективної діяльності системи як складової сектору безпеки і оборони держави.

Липень

         

Комітет з питань охорони здоров'я

 

          Про стан виконання Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров‘я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" у частині реформування медичної галузі у столиці України – м.Києві.

Червень

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки

 

          Про стан виконання положень Закону України "Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій".

 

Квітень

 

          Про виконання положень Закону України "Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електричної станції".

Квітень

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

          Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів.

 

Лютий

 

          Про порядок призначення та перерахунку пенсій особам, пенсії яким призначено відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб".

 

Березень

 

          Про стан виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

 

Травень

 

Комітет з питань підприємництва,
 регуляторної та антимонопольної політики

 

Про хід виконання уповноваженими органами центральної виконавчої влади законодавчих актів у сфері підприємництва,  регуляторної та антимонопольної політики.

Лютий

 

Про хід виконання Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

 

Квітень

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

          Про інформацію Міністра доходів і зборів України щодо напрямів роботи міністерства у 2013 році.

Лютий

 

Про ефективність впровадження особливого податку на операції з цінними паперами.

Квітень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

          Про стан виконання державної Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року.

 

Травень

 

          Про хід виконання Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (щодо реєстрації місця проживання та місця перебування в Україні)".

 

Червень

 

Комітет з питань правової політики

 

          Про стан виконання Закону України "Про виконавче провадження" та інших законів.

Березень

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

          Щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності.

 

Лютий – липень

 

          Про створення народним депутатам України належних житлових умов.

 

Лютий – липень

 

          Про забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України.

Лютий – липень

 

Звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за 2012 рік.

 

Березень – квітень

 

Звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про виконання кошторису Верховної Ради України за перший квартал 2013 року.

 

Квітень – травень

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          Про стан виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів".

 

Березень

 

Про інформація Кабінету Міністрів України щодо стану впровадження цифрового мовлення в Україні.

Квітень

 

Стан і перспективи виконання Комітетом контрольних функцій у сфері доступу громадян до публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Травень

 

          Про стан виконання Постанови Верховної Ради України "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України сьомого скликання".

 

Червень

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Про дотримання  вимог  законодавства  щодо стану  нормативно-правового  забезпечення  реалізації права багатодітних жінок  на присвоєння почесного звання України "Мати-героїня" та отримання жінками одноразової  винагороди.

Лютий

 

Про врегулювання на законодавчому рівні права родичів на отримання одноразової винагороди у разі смерті жінки, якій присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", яка не встигла її отримати за життя.

 

Лютий

 

Про виконання вимог статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" щодо посилення соціального захисту прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Лютий

 

Про хід виконання Постанови Верховної Ради України "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Інститут сім’ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення".

 

Березень

 

Про виконання Закону України "Про волонтерську діяльність".

 

Березень

 

Про запровадження окремої бюджетної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з  їх числа, які згідно із законодавством мають право на зазначений вид підтримки.

 

Березень

Про виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року".

Квітень

 

          Про дотримання вимог законодавства щодо створення та функціонування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з умовами виховання, наближеними до родинних, (заклад нового типу) з урахуванням  з положень Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Квітень

 

Дотримання  вимог законодавства щодо соціального супроводу вразливих категорій сімей.

Травень

 

Про здійснення контролю вимог законодавства за усиновленими дітьми, які виїхали з України разом з батьками на постійне  або довготривале місце проживання за кордон.

Травень

 

Про виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" та моніторинг виконання Заключних спостережень Комітету Організації Об’єднаних Націй з прав дитини.

 

Червень

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

          Про інформацію Рахункової палати України щодо результатів аналізу виконання у 2011 році бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Лютий

 

Про хід виконання рекомендацій проведеного Комітетом "круглого столу" на тему: "Проблеми забезпечення права на соціальний захист вразливих категорій населення".

Березень

 

Про хід виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Про хід виконання в Україні Європейської соціальної хартії (переглянутої)".

 

Березень

Про інформацію Рахункової палати України від 15 жовтня  2012 року щодо результатів аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати шахтарям Донецької та Луганської областей.

 

Березень

 

Про практику застосування норм Закону України "Про професійний розвиток працівників".

 

Травень

 

          Про інформацію Кабінету Міністрів України та соціальних партнерів про стан виконання рекомендацій "круглого столу" від 21 березня 2012 року на тему: "Оплата праці – українські реалії та перспективи реформування".

 

Травень

 

Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо виконання Рекомендацій виїзного засідання в м. Чернігові на тему: "Проблеми та напрями формування системи стимулювання роботодавців до створення та збереження робочих місць", затверджених рішенням Комітету від 6 червня 2012 року.

Липень

 

 

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

Про розробку та затвердження сучасних критеріїв віднесення підприємств до "Переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, в тому числі підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави".

 

Лютий

 

Про стан виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ КГМК "Криворіжсталь" та обґрунтованість внесення змін до нього.

 

Березень

 

Про дотримання законодавства в ході приватизації Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Березень

 

Про виконання Указу Президента України "Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації".

 

Березень

 

Про перелік підприємств, що планується до приватизації у 2013 році.

 

Квітень

 

Про стан виконання рішень Комісії та комплексного плану заходів врегулювання проблемних питань АТ "Машинобудівне виробниче об’єднання "Оріон".

Квітень

 

          Про приватизацію Публічного акціонерного товариства "Київенерго".

 

Квітень

 

Про визначення права власності об’єктів колишнього Радянського Союзу на території України та на територіях інших держав.

 

Травень

 

Про дотримання законодавства у ході відчуження майна державних підприємств "ХЕМЗ" та ДП "ХПЗ ім. Т.Г.Шевченка".

 

Травень

 

Про хід виконання Державної програми приватизації у 2012 році.

 

Червень


РОЗДІЛ II. Питання, які передбачається розглянути комітетами

на виїзних засіданнях

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

Про якість та безпечність харчових продуктів в Україні.

 

Травень

 

Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

          Про стан боротьби з організованою злочинністю  в Одеській області.

 

Травень

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

Проблеми законодавчого забезпечення прав та інтересів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин.

 

Лютий, Київська область

 

Про проекти законів, якими пропонуються зміни до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

 

Квітень, м. Івано-Франківськ

 

Севастополь – місто, регіон. Його правовий статус в українському законодавстві.

Червень, м. Севастополь

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

          Екологічна безпека АЕС, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, розвиток соціальної інфраструктури міста Славутич.

 

Лютий, Київська область

 

Про виконання умов приватизації (екологічні заходи) ПАО "АрселолМіттал"; організацію системи моніторингу техногенної частини земної кори й попередження надзвичайних ситуацій в Кривбасі. Забезпечення радіаційного та соціального захисту населення в районах видобутку і переробки уранової сировини.

 

Березень, м.Кривий Ріг

 

          Екологічні проблеми промислового комплексу Івано-Франківського регіону та шляхи їх вирішення.

 

Травень, м.Калуш

 

          Екологічні проблеми гірничо-хімічних підприємств Львівської області та шляхи їх вирішення.

Травень, Львівська область

 

          Екологічні проблеми гідрологічного заказника "Молочний лиман" та річки Молочна і шляхи їх вирішення. Дотримання підприємствами міста Мелітополя вимог природоохоронного законодавства.

 

Червень, м.Мелітополь

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

          Про перспективи розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

 

Липень

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

          Про дотримання правоохоронними органами Конституції України,  законів України та перспективи удосконалення законодавства України з питань правоохоронної діяльності.

 

Лютий – липень, (місце уточнюється)

 

Комітет у закордонних справах

 

          Спільне засідання Колегії Міністерства закордонних справ України та Комітету у закордонних справах з актуальних питань міжнародних відносин.

 

(дата і місце уточнюються)

 

          Третє спільне засідання Комітету та Комісії з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Парламенту Республіки Молдова з актуальних питань двостороннього співробітництва.

 

(дата уточнюється), м.Одеса

 

Комітет з питань культури і духовності

 

                    Про роботу державних архівних установ.

 

Квітень

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Чернігівської області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості загальної середньої освіти.

 

Квітень, Чернігівська область

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Про виконання положень Закону України "Про ратифікацію Угоди між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону" та перспективи подальшого розвитку Державної прикордонної служби України та Управління розвідки Адміністрації ДПСУ.

 

Лютий, (місце уточнюється)

 

Про стан та перспективи розвитку Служби безпеки України та законодавства, що регулює її діяльність, у контексті реформування правоохоронної системи держави.

 

Березень, (місце уточнюється)

 

Про стан виконання Закону України "Про Національну систему конфіденційного зв’язку", функціонування та подальший розвиток зазначеної системи.

Квітень, (місце уточнюється)

 

Про стан виконання Закону України "Про службу зовнішньої розвідки України" та перспективи розвитку зазначеної  служби.

 

Травень, (місце уточнюється)

Комітет з питань підприємництва,
 регуляторної та антимонопольної політики

 

Про дотримання Одеською обласною державною адміністрацією вимог законодавства України про регуляторну політику.

 

Травень, м. Одеса

 

Про державне регулювання у сфері комунальних послуг та енергетики у містах Донецьку та Львові. 

 

(дата та місце уточнюються)

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

          Про законодавчі ініціативи щодо державної підтримки виробництва вина та коньяку в Україні.

 

Травень – червень, Одеська область

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

          Про стан забезпечення прав національних меншин у Закарпатській області.

Травень, Закарпатська область

 

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та

забезпечення діяльності Верховної Ради України

 

          Вивчення ефективності використання та перспектив розвитку баз відпочинку "Конча-Заспа", "Пуща-Водиця".

 

Травень, (місце уточнюється)

 

          Про стан підготовки санаторно-лікувальних закладів, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України, до літнього оздоровчого сезону 2013 року.

 

Квітень – травень, (місце уточнюється)

 

 

 

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          Про перешкоджання роботі Хмельницької обласної газети "Фортеця".

 

Лютий, м. Хмельницький

 

          Про дотримання законодавства про свободу слова у Волинській  області.

Квітень, Волинська область

 

          Про захист прав журналістів у сільській місцевості на прикладі Львівської області.

Травень, Львівська область

 

          Про перспективи подальшого вдосконалення Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

 

Червень, (місце уточнюється)

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Про підготовку до проведення оздоровчого сезону на прикладі ДЦ "Молода гвардія".

Травень

 

Про дотримання прав дітей в Куряжській виховній колонії імені Макаренка.

Червень, Харківська область

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

Про практику застосування Закону України "Про зайнятість населення".

Червень, м.Чернівці

 

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

Про підсумки та перспективи приватизації майна вугільних підприємств України.

Березень, м.Донецьк

 

          Про усунення перешкод реалізації конституційних прав громадян на приватизацію житла, яке знаходиться на території  83-х маяків.

 

Квітень, м.Севастополь

Про стан збереження майна колишніх військових формувань Міністерства оборони України (на прикладі Болградської  дивізії у  м.Болград та у с. Веселий кут  Арцизького району, Одеської обл).

 

Лютий – липень, Одеська область

 

Про стан підготовки Фондом держмайна України пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод" до приватизації та доцільність його включення до переліку об‘єктів, що не підлягають приватизації.

 

Лютий – липень, м.Одеса

 

Про обставини приватизації пам’яток архітектури Національного значення: Турецької лазні (ХVI cт., м. Євпаторія) та Багатошарового городища Чайка (IX-IV cт. до н.е., селище Заозерне).

 

Лютий – липень, м.Євпаторія


РОЗДІЛ III.   Питання,  які   пропонується   розглянути   на

Парламентських слуханнях та слуханнях у комітетах

 

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

                   

Сучасні проблеми регулювання земельних відносин (слухання у комітеті).

Березень

 

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки до 2020 року (слухання у комітеті).

Квітень

 

          Актуальні питання створення та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих та виробничих кооперативів в Україні (з урахуванням світового досвіду) (слухання у комітеті).

 

Травень

 

Комітет з питань боротьби з організованою

злочинністю i корупцією

 

          Державна антикорупційна політика: оцінка громадянського суспільства (слухання у комітеті).

Березень

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

Проблемні питання реалізації законів України про особливості передачі в оренду чи концесію об‘єктів тепло-, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності (слухання у комітеті).

 

Березень

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні (парламентські слухання).

Березень

 

 

Про стан, заходи  та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (парламентські слухання).

 

Квітень

 

Екологічні та економічні перспективи реалізації регіональних програм за рахунок надходжень місцевих бюджетів від надрокористування (парламентські слухання).

Липень

 

Комітет з питань економічної політики

 

Про стан законодавчого регулювання процедур фінансового оздоровлення та банкрутства підприємств у зв‘язку з підготовкою до другого читання проекту Закону про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства (р.№0883), а також про проблемні питання, які виникають у зв‘язку з реалізацією Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (слухання у комітеті).

13 лютого

 

Про законодавче забезпечення врегулювання проблемних питань, пов‘язаних із створенням, правовим статусом господарських товариств (товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю) (слухання у комітеті).

 

13 березня

 

Про проблемні питання реалізації Закону України "Про здійснення державних закупівель" (слухання у комітеті).

 

20 березня

 

          Про законодавче забезпечення врегулювання проблемних питань, пов‘язаних з реалізацією чинного Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (слухання у комітеті).

17 квітня

 

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (слухання у комітеті).

 

Березень

Про проблеми захисту трудових та інших прав громадян України, які перебувають в країнах ЄС, та необхідність укладення відповідних міжнародних угод (слухання у комітеті).

 

Березень

 

Про проблеми та перспективи збереження історико-культурної спадщини українців в країнах ЄС та Європи (слухання у комітеті).

 

Травень

 

          Інституційний вимір системи координації політики європейської інтеграції України (слухання у комітеті).

 

Червень

 

Відносини України з Європейським Союзом: стратегічні орієнтири (парламентські слухання).

Червень

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

          Проблеми правової регламентації та практичного здійснення оперативно-розшукової діяльності в контексті реформування кримінального процесуального законодавства (слухання у комітеті).

 

Лютий – липень

 

          Проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства на початковому етапі кримінального провадження (слухання у комітеті).

Лютий – липень

 

          Обґрунтованість кримінальної відповідальності за незаконні дії зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації (слухання у комітеті).

 

Лютий – липень

 

          Стан та перспективи системи відомчої освіти у правоохоронних органах в контексті реформи кримінальної юстиції (слухання у комітеті).

 

Лютий – липень

 

          Проблеми застосування нового законодавства про охоронну діяльність (слухання у комітеті).

Лютий – липень

 

Гуманізація кримінальної відповідальності через запровадження інституту кримінальних проступків (слухання у комітеті).

 

Лютий – липень

 

Комітет у закордонних справах

 

Україна – СОТ: переваги і виклики для національної економіки (слухання у комітеті).

Лютий – липень

 

 

Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій

 

Механізми формування конкурентоспроможності індустрії програмного забезпечення (слухання у комітеті).

 

Березень

 

          Законодавче забезпечення розвитку інформатизації та інформаційних технологій в Україні (парламентські слухання).

 

Червень

 

Комітет з питань культури i духовності

 

Українська книга: реалії сьогодення та перспективи розвитку вітчизняного книговидавництва та книгорозповсюдження (парламентські слухання).

6 березня

 

Комітет з питань науки і освіти

 

          Про законодавче забезпечення розвитку вищої освіти в Україні (слухання у комітеті).

Лютий

 

Про стан та законодавче забезпечення фінансування наукової та науково-технічної діяльності (слухання у комітеті).

 

Березень

Зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти в Україні: надбання, проблеми, шляхи вдосконалення (парламентські слухання).

 

Травень

         

Комітет з питань охорони здоров’я

 

Про стан справ у сфері трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини в Україні (слухання у комітеті).

 

Квітень

 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

Про стан реалізації Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (слухання у комітеті).

 

Травень

 

Комітет з питань підприємництва,
 регуляторної та антимонопольної політики

 

Державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій – забезпечення проведення збалансованої цінової і тарифної політики (парламентські слухання).

Червень

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

Про стан роботи щодо запровадження податку на нерухоме майно (слухання у комітеті).

Квітень – травень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

Збір та використання персональних даних про особу в контексті захисту прав людини (слухання у комітеті).

 

Березень

 

Стан дотримання прав людини в Україні (парламентські слухання).

 

Червень

 

Комітет з питань правової політики

 

          Про практику застосування Закону України "Про міжнародне приватне право" (слухання у комітеті).

Квітень

 

Про практику застосування Закону України "Про нотаріат" (слухання у комітеті).

Червень

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          Впровадження цифрових стандартів мовлення в Україні (парламентські слухання).

Березень

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

          Про підготовку проекту закону про загальнодержавну цільову соціальну програму з розвитку фізичної культури і спорту на 2012 – 2016 роки (слухання у комітеті).

Квітень

 

З питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді (парламентські слухання).

Квітень – травень

 

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

           Про практику застосування Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (слухання у комітеті).

 

Квітень

 

           Проблемні питання приватизації земельних ділянок підприємств, які приватизовані або підлягають приватизації (слухання у комітеті).

 

Червень

 

           Про стан приватизації та оренди підприємств паливно-енергетичного комплексу (обленерго, облгази) (слухання у комітеті).

 

Липень

 


РОЗДІЛ IV. Міжнародні та національні конференції,

семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети або

в яких братимуть участь народні депутати України

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

"Круглий стіл": "Державне регулювання ринку молока та молочних продуктів".

Квітень

 

"Круглий стіл": "Використання європейського досвіду при формуванні та впровадженні політики розвитку сільських територій в Україні".

 

Червень

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і

житлово-комунального господарства та регіональної політики

 

          "Круглий стіл": "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (щодо поширення права на отримання житла для військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України, працівників НАН України, пенітенціарної системи та ін.)".

 

Квітень

 

Комітет з питань державного будівництва

та місцевого самоврядування

 

          "Круглий стіл": "Актуальні питання законодавчого регулювання статусу столиці України міста-героя Києва".

 

13 лютого

 

"Круглий стіл": "Реформа інституту місцевого референдуму: участь громадян в урядуванні".

Лютий

 

"Круглий стіл": "Шляхи вдосконалення положень Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" за наслідками проведення місцевих виборів 2010 року".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Удосконалення законодавчого регулювання адміністративних процедур як запорука правомірності та ефективності діяльності публічної адміністрації в Україні ".

 

Травень

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Участь у засіданнях колегій центральних органів виконавчої влади.

 

Лютий – липень

 

Участь у засіданні Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

Лютий – липень

 

Участь у засіданні робочої групи з розробки законопроекту про регулювання викидів парникових газів.

 

Лютий – липень

 

Участь у засіданні міжвідомчої комісії з питання промивки р. Інгулець у зв’язку із скиданням надлишків зворотних вод з накопичувачів.

 

Березень, м. Київ

 

Участь у заходах, присвячених Всесвітньому Дню води.

 

Березень

 

Участь у Міжнародному екологічному форумі "Довкілля для України".

 

23-25 квітня, м.Київ

 

Участь у роботі науково-практичної конференції: "Екологія Калуського регіону 2013: стан, проблеми, шляхи вирішення".

 

Травень, м. Калуш

 

          Участь у Всеукраїнському семінарі з питань поводження з побутовими відходами "Саночистка – 2013".

 

Червень, м. Бердянськ

Комітет з питань європейської інтеграції

 

Засідання Бюро КПС.

 

(дата уточнюється), м.Брюссель

 

2 семінари з питань роз’яснень рекомендацій Організації економічного співробітництва і розвитку для Верховної Ради України та центральних органів виконавчої влади.

Лютий

 

Засідання Комітету ПА ЄВРОНЕСТ з енергетичної безпеки.

 

11 – 12 лютого, м.Баку

 

Засідання Комітету ПА ЄВРОНЕСТ з питань економічної інтеграції, зближення правових норм та конвергенції з політикою ЄС.

 

12 – 13 лютого, м.Кишинів

 

Засідання Комітету ПА ЄВРОНЕСТ з політичних питань, прав людини та демократії.

14 – 15 лютого, м.Тбілісі

 

          Засідання Бюро ПА ЄВРОНЕСТ.

 

(дата і місце уточнюються)

 

          "Круглий стіл": "Громадянське суспільство і політика європейської інтеграції: пріоритети 2013".

Квітень

 

Засідання КПС.

3 – 5 квітня, м.Київ

 

          Третя пленарна сесія ПА ЄВРОНЕСТ та засідання комітетів, робочих груп.

28 – 29 травня, м.Брюссель

 

Семінар на тему: "Соціальний вимір європейської інтеграції через призму Східного партнерства".

Червень

 

 

          Семінар Комітету ПА ЄВРОНЕСТ з соціальних питань, освіти, культури та громадянського суспільства.

 

(дата уточнюється), м. Київ

 

          Засідання Робочої групи ПА ЄВРОНЕСТ з питань Білорусі.

 

(дата і місце уточнюються)

 

Засідання Комітету ПА ЄВРОНЕСТ з соціальних питань, освіти, культури та громадянського суспільства.

 

(дата і місце уточнюються)

 

Семінар ПА ЄВРОНЕСТ з технічних аспектів правового наближення законодавства.

(дата і місце уточнюються)

 

Семінар ПА ЄВРОНЕСТ з питань міжкультурного діалогу.

 

(дата і місце уточнюються)

 

Семінар ПА ЄВРОНЕСТ з енергетичної безпеки.

 

(дата і місце уточнюються)

 

Спільне засідання ПА ЄВРОНЕСТ та СORLEAP.

 

(дата і місце уточнюються)

 

 

Комітет у закордонних справах

 

10 засідань комітетів ПАРЄ.

 

Лютий – липень (дати та місця уточнюються)

 

Засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО.

 

Лютий – липень, м.Брюссель

 

Щорічна зимова сесія ПА ОБСЄ.

 

21 – 22 лютого, м.Відень

 

          Засідання Постійного комітету ПАЧЕС з нагоди 20-річчя заснування Асамблеї.

26 лютого, м.Стамбул

 

          128-а асамблея Міжпарламентського Союзу.

 

22 – 27 березня, м.Кіто (Еквадор)

 

          40-е засідання Комітету ПАЧЕС з питань культури, освіти і соціальних питань.

26 – 27 березня, м.Кишинів

 

Засідання Парламентського комітету ПВ ЦЄІ.

 

Березень – квітень, Угорщина

 

40-е засідання Комітету ПАЧЕС з економічних, торговельних, технологічних і екологічних питань.

 

11 – 12 квітня, м.Одеса

 

Засідання Ради та тридцять дев‘яте пленарне засідання МПА СНД.

 

11 – 12 квітня, м. Санкт-Петербург

 

Засідання Бюро ПА ОБСЄ.

 

15 квітня, м. Копенгаген

 

41-е засідання Комітету ПАЧЕС з правових і політичних питань.

 

24 – 25 квітня, м.Брюссель

 

ІІ частина сесії 2013 року ПАРЄ.

 

22 – 26 квітня, м.Страсбург

 

Весняна сесія ПА  НАТО.

 

17 – 20 травня, Люксембург

 

6-й Невський міжнародний екологічний конгрес.

 

21 – 22 травня, м. Санкт-Петербург

         

41-а Генеральна асамблея ПАЧЕС.

 

22 – 24 травня, м.Варна

         

20-а Генеральна асамблея МАП.

 

21 – 24 червня, м.Афіни

 

Участь в Ознайомчій програмі ПА НАТО.

 

24 – 26 червня, м.Брюссель

 

          ІІІ частина сесії 2013 року ПАРЄ.

 

24 – 28 червня, м.Страсбург

 

Щорічна літня сесія ПА ОБСЄ.

 

29 червня, м.Стамбул

 

          Ознайомчий візит до штаб-квартири МПС.

 

Червень – липень, м.Женева

 

 

Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій

 

Семінар: "Економіко-правові засади стимулювання розвитку індустрії інформаційно-комунікаційних технологій в Україні".

 

Березень

 

Комітет з питань культури і духовності

 

"Круглий стіл": "Законодавче забезпечення гастрольно-мистецької діяльності".

Травень

 

Комітет з питань науки i освіти

 

          Участь у XХ Міжнародній науково-практичній конференції на тему: "Актуальні питання інтелектуальної власності".

 

Лютий

 

Участь у спільному засіданні з Радою президентів національних академій наук України.

Лютий – березень

 

          Участь в роботі пленуму ЦК профспілки працівників освіти і науки України щодо перспектив вирішення питань оплати праці і дотримання соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогічним працівникам.

 

Лютий – березень

 

Участь у семінарі на тему: "Інтелектуальна власність та інновації".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Стан та проблеми підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації".

Березень

         

Участь у роботі Всеукраїнської наради з питань розвитку системи професійно-технічної освіти.

Березень

 

Нарада-семінар за участю голів постійних комісій з питань освіти обласних рад і начальників управлінь освіти обласних державних адміністрацій, голів обласних організацій профспілок працівників освіти щодо перспектив нормативно-правового регулювання оплати праці і дотримання соціальних гарантій педагогічним працівникам.

 

20 березня

 

Участь у роботі Загальних зборів Національної академії наук України.

 

Квітень

 

Участь у роботі Загальних зборів Національної академії педагогічних наук України.

Квітень

 

"Круглий стіл": "Про стан і перспективи нормативно-правового забезпечення педагогічної освіти".

 

9 квітня, м.Івано-Франківськ

 

"Круглий стіл": "Нормативно-правові засади державної політики соціально-економічного забезпечення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників в контексті умов для формування середнього класу в Україні".

Травень

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

"Круглий стіл": "Проблеми законодавчого забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України".

 

Квітень

         

Візит до Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації з метою обміну досвідом законодавчого забезпечення розвитку оборонно-промислового комплексу  та  розвитку військово-технічного співробітництва.

 

Травень

 

          "Круглий стіл": "Про перспективи формування законодавства щодо сектору безпеки і оборони держави".

 

Липень

 

Комітет з питань охорони здоров¢я

 

          Участь у засіданнях колегій Міністерства охорони здоров‘я, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських засобів, Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, місцевих органів охорони здоров‘я.

Лютий – липень

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки

 

Семінар: "Основні проблемні питання оформлення та користування землею під об‘єктами  електроенергетики".

 

Березень

 

          "Круглий стіл": "Проблема перехресного субсидіювання в ПЕК".

 

Квітень

 

 

          Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

 

Участь у засіданнях Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства.

 

Лютий – липень

 

          Участь у засіданнях Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

Лютий – липень

 

"Круглий стіл": "Формування інклюзивної політики в освітній сфері".

 

13 – 14 лютого

 

          Участь у заходах, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 15 лютого  (спільно з Мінсоцполітики, Держслужбою у справах інвалідів і ветеранів, Українською спілкою ветеранів Афганістану, Всеукраїнською громадською організацією «Ніхто крім нас).

Лютий

 

          Участь у заходах, присвячених 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (спільно з Мінсоцполітики, Держслужбою у справах інвалідів і ветеранів, Радою Організацій ветеранів України, Всеукраїнською організацією інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій )

 

Квітень – травень

 

Комітет з питань підприємництва,
 регуляторної та антимонопольної політики

 

          Конференція: "Антимонопольно-конкурентна політика як засіб забезпечення сталого економічного зростання держави".

 

Квітень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

          "Круглий стіл": "Шляхи правового врегулювання проблемних питань становища українців за кордоном та напрями їх державної підтримки".

 

Квітень

 

Комітет з питань свободи слова та інформації

 

          Засідання Громадської ради при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації.

 

Лютий – липень

 

ІХ Конгрес "Україна на шляху до інформаційного суспільства".

 

Лютий – березень

 

Спільне засідання з Комітетом з питань культури і духовності на тему: "Державна політика у сфері туризму: культурно-інформаційна стратегія та проблеми удосконалення нормативно-правової бази".

 

Квітень

 

"Круглий стіл": "Громадське мовлення: інструмент забезпечення плюралізму на місцевому рівні (обговорення запровадження в Україні європейської практики некомерційного місцевого мовлення)".

 

          Семінар: "Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі".

Травень

 

Спільне засідання з Комітетом з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на тему: "Забезпечення права на доступ до публічної інформації органами влади: виклики й перспективи".

 

Червень

 

          "Круглий стіл": "Стан, проблеми і перспективи застосування та подальшого вдосконалення Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Червень

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Всеукраїнська нарада з питань організації оздоровлення дітей у 2013 році.

Лютий

 

          Конференція з питань розвитку сільського туризму.

 

Березень

          Участь у Всеукраїнському фестивалі "Мама, тато, я - спортивна сім'я".

 

Березень – травень

 

Семінар: "Участь молоді" в рамках Проекту посилення спроможності молоді щодо участі в молодіжній політиці в Україні (2012 –2013) та Плану дій Ради Європи для України на 2011-2014  роки".

 

Квітень, м. Севастополь

 

Участь у Всеукраїнському місячнику "Спорт для всіх – спільна турбота".

Квітень

 

Участь у Міжнародній виставці UITT 2013 "Україна – подорожі та туризм".

Квітень

 

          Участь у Всеукраїнських масових спортивних заходах "Від спорту для всіх до Олімпійських вершин".

Травень

 

          Науково-практична конференція: "Комплексний розвиток туризму в Карпатському регіоні".

 

Травень

 

Участь у Всеукраїнських масових спортивних заходах "Веселі старти" з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

 

Червень

 

Участь у Всеукраїнських масових спортивних заходах в літній період "Школа плавання".

 

Червень

 

          Участь у заходах з нагоди Дня молоді.

 

Червень

 

          Участь у Міжнародному молодіжному фестивалі "Дружба".

 

Червень

 

          Науково-практична конференція: "Комплексний розвиток туризму та курортів в Приазов’ї".

Червень

 

Комітет з питань соціальної політики та праці

 

          "Круглий стіл": "Про практику застосування Закону України "Про організації роботодавців, їх  об’єднання, права і гарантії їх діяльності".

 

Квітень

 

          Семінар: "Прожитковий мінімум: методика визначення та напрями використання у якості інструменту державної соціальної політики".

 

Червень

 

Спеціальна контрольна комісія  з питань приватизації

 

          "Круглий стіл": "Про ефективність використання державного майна, зданого в оренду".

Травень

 

 

 

 

 

 

Головне організаційне управління