ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

Верховної Ради України за період п'ятої сесії

(вересень 2016 року -  січень 2017 року)

 

 

РОЗДІЛ I. Питання, які  передбачають розглянути комітети в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та  власних рішень

 

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

Про законодавче забезпечення державної підтримки виробництва і реалізації молока і молокопродуктів в Україні.

Вересень

 

Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук "української моделі", пільгові режими оподаткування сільгосптоваровиробників та пряма бюджетна підтримка – державні механізми підвищення конкурентоздатності виробництва.

          

              Вересень

 

Зміцнення системи державного контролю за якістю та безпечністю харчових продуктів – конституційна вимога продовольчої безпеки України.

 

    Жовтень

 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

 

Проблемні питання забезпечення сталого функціонування підприємств житлово-комунальної сфери для проходження опалювального сезону 2016-2017рр.

 

               Вересень

 

Про виконання законодавства щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та створення місцевих органів державного архітектурно-будівельного контролю.

                Вересень

 

Про стан виконання органами виконавчої влади Рекомендацій парламентських слухань від 21 травня 2014 року на тему: "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення"  та Рекомендацій слухань у Комітеті  від 22 квітня 2015 року на тему: "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення".

Жовтень

 

 

 

 

 

Комітет з питань бюджету

 

Про погодження відповідно до Бюджетного кодексу України здійснених за рішеннями Кабінету Міністрів України: 

зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету певного типу  з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету (згідно з частиною  четвертою статті 15);

Вересень-грудень

 

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого (згідно з частиною шостою статті 23);

 

Вересень-грудень

 

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету (згідно з частиною  восьмою статті 23);

 

Вересень-грудень

 

            збільшення  видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету  (згідно з частиною  восьмою статті 23);

Вересень-грудень

 

перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (згідно з частиною  дев'ятою статті 23);

                                                     

       Вересень-грудень

 

розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку (згідно з частиною п'ятою статті 24-1);

 

Вересень-грудень

 

розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам  між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій (згідно з частиною  шостою статті 108).

 

Вересень-грудень

 

Про погодження порядку та умов надання з державного бюджету місцевим бюджетам стабілізаційної дотації згідно з пунктом 19 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України (у разі внесення змін до відповідних порядку та умов);

 

Вересень-грудень

 

Про погодження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"  (далі - Закон) здійснених за рішеннями Кабінету Міністрів України:                  

внесення змін до розпису спеціального фонду державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2016 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів та витрат за відповідними бюджетними програмами (згідно з частиною другою статті 4 Закону);

Вересень-грудень

 

надання державних гарантій (згідно з підпунктом "а" пункту 1 і підпунктом 2 статті 6 Закону);

Вересень-грудень

 

випусків облігацій внутрішньої державної позики  у разі необхідності понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (згідно з частиною першою статті 17 Закону);

 

Вересень-грудень

 

випусків облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на зазначені облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (згідно з частиною першою статті 18 Закону);

 

Вересень-грудень

 

розподілу та перерозподілу видатків державного бюджету  за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів" (згідно зі статтею 21 Закону);

 

Вересень-грудень

 

розподілу резерву коштів освітньої субвенції, медичної субвенції, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподілу таких субвенцій між місцевими бюджетами для забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (згідно зі статтею 22 Закону);

Вересень-грудень

 

розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами  (згідно зі  статтею 30 Закону);

Вересень-грудень

 

розподілу  коштів державного бюджету для підтримки державних та регіональних інвестиційних проектів між головними розпорядниками бюджетних коштів (згідно з частиною першою  статтею 31 Закону);

Вересень-грудень

 

розподілу коштів за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами, визначеними у частині першій статті 33 Закону.

 

Вересень-грудень

 

Про стан виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" у поточному році.

Вересень-грудень

Про виконання бюджетних програм державного бюджету - заслуховування головних розпорядників коштів державного бюджету за окремим переліком (з урахуванням матеріалів Рахункової палати України).

Вересень-грудень

 

Про взаємовідносини між  державним та місцевими бюджетами, стан і перспективи виконання місцевих бюджетів у 2016 році та їх формування на 2017 рік за участю представників органів місцевого самоврядування за окремим планом.

 

   Вересень-грудень

 

Про розгляд висновків і пропозицій  Рахункової палати  України з окремих питань (за матеріалами проведених контрольних заходів).

 

        Вересень-грудень

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

 

Про виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Вересень-січень

 

Про виконання Закону України "Про державну службу".

 

Вересень-січень

 

Про виконання Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в  окремих районах Донецької та Луганської областей".

 

Вересень-січень

 

Про виконання Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад".

 

Вересень-січень

 

Про виконання Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

 

Вересень-січень

 

Про виконання Закону України "Про адміністративні послуги".

 

Вересень-січень

 

Моніторинг стану виконання центральними органами виконавчої влади завдань, визначених законами, постановами Верховної Ради України.

 

Вересень-січень

 

Моніторинг стану виконання місцевими органами влади рішень Комітету, застосування роз’яснень.

Вересень-січень

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Про виконання Закону України "Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів" щодо створення єдиної уніфікованої електронної систему доступу до інформації про реєстри викидів і перенесення забруднювачів.

                                                           

                                                              Грудень

 

Комітет з питань економічної політики

 

Звіт про діяльність Антимонопольного комітету України.

 

Вересень

 

Про перші підсумки упровадження Закону України від 26 листопада 2015 року №834-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", який набув чинності з 1 січня 2016 року.  

                                               

  Жовтень

 

Звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації.

 

 Листопад

 

Про хід реалізації Закону України від 25 грудня 2015 року №922-VIII  "Про публічні закупівлі".  

                                                              Грудень

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

Стан виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

 

Дата та місце уточняються

 

Про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у візовій сфері.

                                                              

     Жовтень

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної

діяльності

 

Про інформації та висновки Рахункової палати України.

 

У порядку надходження 

 

Про аналіз практики застосування прийнятих у 2014-2016рр. законів України, віднесених до предмету відання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

 

                                                          Згідно з окремим графіком

Комітет у закордонних справах

 

Про стан виконання Закону України від 11 січня 2011 року  №2911-VI “Про внесення змін до Закону України “Про дипломатичну службу”.

 

Вересень-січень

 

Про стан виконання Рекомендацій слухань у Комітеті від 15 квітня 2015 року на тему: "Формування стратегії захисту національних інтересів України в частині протидії актам агресії, анексії Автономної Республіки Крим, іншим злочинам Російської Федерації, спрямованим проти України".

Вересень-січень

 

Про стан виконання Рекомендацій  слухань у Комітеті  20 травня 2015 року на тему: "Механізми контролю для забезпечення прозорості та ефективності використання міжнародної допомоги".

Вересень-січень

 

 

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

 

Про стан реалізації ініціатив Адміністрації Президента України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо дерегуляції у сфері інформаційних технологій та їх впливу на галузь.

Вересень

 

Про виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України", схвалених Постановою Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII.

 

Жовтень

 

Комітет з питань культури i духовності

 

Про стан дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

 

Щоквартально

 

Про стан виконання бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга".

Жовтень

 

Про виконання положень Закону України "Про кінематографію".

 

Щомісяця

 

Практика застосування Закону України "Про доступ до архівів репресованих органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років".

 

Грудень

 

 

Про стан   виконанням   Постанови Верховної Ради України від 2 лютого 2016 року №971-VIII "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році".

 

Щомісяця

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Про стан і проблеми підготовки навчальних закладів України до 2016 - 2017 навчального року.

21 вересня

 

Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань  від 9 грудня 2015 року на тему: “Правове забезпечення реформи освіти в Україні” .

 

Грудень

 

Про виконання рішення розширеного засідання Комітету “Про стан впровадження Закону України  “Про вищу освіту”.

Грудень

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Стан фінансування сектору безпеки і оборони у 2016 році.

 

Вересень -січень

 

Питання мобілізації та соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню з військової служби під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням демобілізації.

Листопад

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань: "Про реформу охорони здоров'я в Україні" (Постанова  Верховної  Ради України від 21 квітня 2016 року № 1338-VII).

 

Жовтень

 

Про стан виконання резолюції "круглого столу" від 22 квітня 2016 року: “Розвиток системи громадського здоров’я в Україні”.

 

   Листопад

 

Про стан виконання резолюцій "круглих столів"  на тему:  "Паліативна допомога дітям: право на отримання медичної допомоги та знеболення" та  "Сучасний стан надання паліативної допомоги дорослому населенню , міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні".

 

Грудень

 

 

 

Про ефективність проведених МОЗ України у 2015-2016 році із залученням спеціалізованих організацій державних закупівель лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення, стан забезпечення ними регіонів України (у порядку контролю за виконанням  Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі").

   Січень

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

 

Практика застосування Закону України від 24 жовтня 2013 року № 663-VII "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

 

Вересень-січень

 

Про стан виконання положень Закону України від 9 квітня  2015 року  329-VIII "Про ринок природного газу" та розробки вторинного законодавства до нього.

 

Вересень-січень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

Про хід виконання Закону України "Про звернення громадян" у частині забезпечення права на електронне звернення та електронну петицію.

 

Вересень

 

Про реалізацію Рекомендацій парламентських слухань: "Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції" (Постанова Верховної  Ради  України  від   31 березня 2016 року № 1074-VIII).

Листопад

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

 

Про   виконання Закону   України  від 21 червня 2012 року  № 5018-VI "Про   індустріальні  парки". 

Вересень

 

Про виконання Закону України  від 1 липня 2010 року № 2404-VI "Про державно-приватне партнерство" .

Вересень

 

Про виконання Закону України від 2 березня 2015 року № 222-VIII "Про  ліцензування   видів   господарської діяльності".

Жовтень

 

Про виконання Закону України від  6 вересня 2012 року  "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць".

Жовтень

 

Про виконання     Закону    України від 16 жовтня 1997 року № 5205-VI  "Про електроенергетику". 

Листопад

 

Про виконання Закону України  від 9 квітня 2015 року № 325-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді".

 

Листопад

 

Про виконання Закону України  від 22 липня 2014 року № 1600-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання".

Грудень

 

Про виконання законів України від 5 червня 2014 року № 1315-VII "Про стандартизацію", №1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність" та від 15 січня 2015 року № 124-VIII  "Про технічні регламенти  та  оцінку відповідності". 

 

Грудень

 

Комітет з питань Регламенту та організації роботи

Верховної Ради України

 

Практика застосування Регламенту Верховної Ради України:

особисте голосування народних депутатів України. Використання електронної системи "РАДА";

Вересень-січень

 

скасування рішень Верховної Ради України у порядку, передбаченому ст.48 Регламенту Верховної Ради України;

Вересень-січень

 

реєстрація законопроектів, проектів інших актів;

 

Вересень-січень

 

порядок проведення парламентських слухань.

 

Вересень-січень

 

Практика застосування  Закону України "Про статус народного депутата України":

несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності;

      реалізація права народного депутата України на депутатський запит та депутатське звернення;

реалізація прав народного депутата України у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян України;

      гарантії трудових прав  народного депутата України при виконанні депутатських повноважень.

Вересень-січень

 

Практика застосування  Закону України "Про комітети Верховної Ради України"

 щодо порядку проведення засідання комітетів Верховної Ради України.

 

Вересень-січень

 

Питання дотримання народними депутатами України норм Конституції України, законів України, дисципліни та норм етики.

Вересень-січень

 

Питання забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України:

звіт Апарату Верховної Ради України про використання бюджетних коштів, затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (за 9 місяців 2016 року).

Жовтень-листопад

 

Про підсумки розгляду в Комітеті звернень державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, народних депутатів України та громадян України за період роботи п'ятої  сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

Грудень

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Про затвердження плану-графіку участі представників депутатських фракцій, депутатських груп і народних депутатів України, які не входять до складу жодної фракції чи групи, у щотижневих 45-ти хвилинних телепередачах упродовж п'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

 

Вересень

 

Про затвердження плану-графіку участі представників депутатських фракцій, депутатських груп і народних депутатів України, які не входять до складу жодної фракції чи групи, у прямих щотижневих трансляціях, щочетверга, у період з  18 до 23 години, 45-ти хвилинних тематичних передачах Національної радіокомпанії України упродовж п'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

 

Вересень

 

Про хід виконання рішення Комітету за наслідками виїзного розширеного засідання Комітету до Луганської та Донецької областей 5-7 червня 2016 року.

 

Вересень

 

 

Практика застосування Закону України від 17 квітня 2014 року №1227-VII  "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".

 

Вересень

 

Про виконання Рекомендацій  слухань у Комітеті від 11 листопада 2015 року: "Впровадження ефірного наземного цифрового мовлення в Україні: виклики і проблеми інформаційної безпеки".

Жовтень

 

Про стан виконання Закону України  від 12 травня 2015 року № 386-VIII "Про внесення змін до Закону  України "Про рекламу" щодо частки реклами, яка розповсюджується на телебаченні і радіо".

Жовтень

 

Про виконання Комітетом контрольних функцій у сфері законодавчого забезпечення доступу громадян до публічної інформації (у зв’язку з поточними законодавчими ініціативами та подальшими кроками з удосконалення законодавства про доступ до публічної інформації).

 

Жовтень

 

Проблеми становлення ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" та організації інформаційного мовлення на зарубіжні країни (у порядку контролю виконання Закону України "Про  систему іномовлення України").

 

Жовтень

 

Про стан   виконання  Постанови   Верховної Ради України від 27 листопада 2014 року № 6-VIII  "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України восьмого скликання".

 

Листопад

 

Забезпечення прав дитини у діяльності засобів масової інформації в Україні та подальші законодавчі кроки парламенту (з урахуванням стану реалізації Методичних рекомендацій з питань дотримання прав дитини засобами масової інформації, підготовленими на виконання рішення Комітету від 9 грудня 2015 року).

 

Листопад

 

Комітет з питань  сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Щодо дотримання прав дітей у зоні антитерористичної операції, зокрема, на тимчасово окупованій території, насамперед, попередження вербування і використання дітей у військових діях .

Вересень

 

Щодо дій Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування стосовно організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року.

 

Вересень

 

 

Про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям за матеріалами Рахункової палати України.

Жовтень

 

Щодо стану виконання Рекомендацій слухань  у комітеті на тему: "Формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді в сучасних умовах".

 

Грудень

 

 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

 

Про стан виконання Рекомендацій слухань у Комітеті від 15 червня 2016 року на тему:  "Мета та шляхи реформування Державної служби зайнятості".

 

Жовтень

 

Про стан виконання рекомендацій учасників семінару від 30 березня 2016 року на тему:  "Осучаснення прожиткового мінімуму як механізм підвищення рівня життя громадян".

 

    Жовтень

 

Про стан виконання рекомендацій Комітету щодо удосконалення порядку призначення та надання субсидій з метою підтримки належного життєвого рівня громадян в умовах зростання цін/тарифів на енергоносії.

                                                               Жовтень

 

Про стан виконання Закону України від 29 березня 2016 року № 1043-VIII  "Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії".

 

     Листопад

 

Про інформацію щодо заходів з погашення заборгованості із заробітної плати в країні та стану виконання рішення Комітету від 20 квітня 2016 року з даного питання.

 

    Листопад

 

Про стан виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці".

                                                                Грудень

 

Комітет з питань транспорту

 

Стан виконання Постанови Верховної Ради України від  4 червня 2015 року № 509  "Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні".

  

Вересень -січень

 

Стан виконання Закону України "Про морські порти України" (забезпечення функціонування морських портів, утримання та використання об'єктів портової інфраструктури державної форми власності, виконання інших покладених на Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" завдань).

 

Вересень -січень

 

Про виконання Закону  України "Про залізничний транспорт".

 

Вересень -січень

 

           Про реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування.

Вересень -січень

 

Про застосування законодавчих актів у сфері контролю за дотриманням норм вагового навантаження на автомобільних дорогах загального користування.

 

Вересень -січень

Про стан виконання Постанови Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху".

Вересень -січень

 

Стан виконання  заходів щодо підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом  про спільний авіаційний простір (пп. 6.1 п. 6 Розділу ХІІІ Угоди про Коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна").

 

Вересень -січень

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

          Про виконання рішення Комісії щодо фактів відчуження майна радянської загальносоюзної організації ДТСААФ та Міністерства оборони СРСР, переданого навчальним організаціям ДТСААФ, на території України.

 

Вересень

 

Про виконання рішення Комісії винесеного за результатами розгляду питання про виконання  умов договору купівлі-продажу пакету акцій ПАТ "Укртелеком", в т.ч. щодо створення та безоплатної передачі у державну власність телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

Вересень

 

Щодо ситуації з відчуженням майна та земель  ДП "Конярство України".

 

Вересень

 

       

 

  Щодо приватизації державного пакету акцій ПАТ "Центренерго" .

 

Жовтень

 

Аналіз наслідків приватизації інфраструктурних об’єктів ("Київенерго", "Київводоканал",  "Київміськбуд").

Жовтень

 

          Про  стан виконання рішення Комісії   "Щодо стану повернення до державної власності  68 % акцій  ПАТ "Запорізький   виробничий  алюмінієвий комбінат" та планів його подальшої приватизації".

Листопад

         

Про стан виконання рішення Комісії   щодо незаконного відчуження земель промисловості загальною площею 94,67 га державного підприємства  "Радіопередавальний центр" у місті Бровари Київської області.

Листопад

 

         Щодо неконкурентної приватизації об’єктів природних монополій в енергетичній сфері (обленерго, облгази тощо).

Грудень 

 

           Інформація Фонду державного майна України та Міністерства аграрної політики і продовольства України щодо приватизації державних сільськогосподарських підприємств.

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ IІ. Питання, які передбачається розглянути комітетами

 на виїзних засіданнях

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

 

   Візит до Французької Республіки (вивчення досвіду і форм співробітництва територіальних громад Франції, ознайомлення із засадами законодавчого забезпечення правового статусу префектів Франції).

 

Вересень, м. Страсбург

 

"Круглий стіл": "Розповсюдження кращого досвіду співробітництва територіальних громад".

Листопад, Хмельницька область

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Захист довкілля в районах, вражених збройними конфліктами.

 

Жовтень, м. Слов’янськ, Донецька область

 

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону.

 

Дата та місце уточняються

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

Про стан дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів.

 

Вересень-січень, згідно з окремим графіком, м. Харків

 

 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

 

Виїзне засідання комітету до м. Львова спільно з Програмою РАДА (USAID).

 

Жовтень, м. Львів

 

Виїзне засідання комітету до м. Одеси спільно з Програмою РАДА (USAID).

 

Листопад, м. Одеса

 

 

 

Комітет у закордонних справах

 

Спільне засідання Колегії Міністерства закордонних справ України та Комітету у закордонних справах з актуальних питань міжнародних відносин.

 

Вересень -січень

 

Третє спільне засідання Комітету у закордонних справах та Комісії з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Парламенту Республіки Молдова з актуальних питань двостороннього співробітництва.

Вересень -січень

 

            Щодо актуальних питань транскордонного співробітництва з Угорською Республікою.

 

Вересень -січень,  м. Ужгород

 

 

Комітет з питань інформатизації та зв‘язку

 

Розвиток інформаційних технологій як ключової умови забезпечення децентралізації та електронного урядування на місцевому рівні та в Україні. Можливості інформаційних технологій для місцевої влади.

Листопад, м. Львів

 

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Про стан законодавчого врегулювання організації навчально-виховного процесу з учнівською та студентською молоддю і заходи щодо його удосконалення (на прикладі Львівської області).

14 вересня, Львівська область

 

Про роботу органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування Луганської області щодо дотримання законодавства України про освіту для забезпечення функціонування та якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти.

            28 вересня,  м. Старобєльськ, Луганська область

Візит членів Комітету до Поморської академії   з метою ознайомлення з системою освіти Польщі, встановлення зв’язків з органами виконавчої влади, навчальними закладами, громадськістю.

10-13 жовтня, м. Слупськ, Польська Республіка

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення потреб Збройних Сил України. План модернізації української армії.

 

Дата проведення уточняється, м. Київ, Генеральний штаб Збройних Сил України

 

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

Проблеми медичного забезпечення зони АТО та міжвідомчої співпраці.

 

Дата проведення уточняється, м. Краматорськ, Донецька область.

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки

 

Результати роботи компанії ПАТ "Центренерго" в опалювальний період 2015-2016 рр. та стан підготовки до опалювального сезону 2016-2017 рр. (на базі Трипільської ТЕС).

 

Жовтень

 

Стан та перспективи розвитку гідроенергетики України (на базі Канівської ГАЕС або Київської ГЕС).

Жовтень

 

Стан та перспективи розвитку ГТС та видобутку вуглеводнів в Україні (на базі Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу).

 

Жовтень, м. Івано-Франківськ

 

Щодо стану та перспектив створення повного циклу виробництва ядерного палива в Україні (на базі ДК "Ядерне паливо" з виїздом на об'єкти уранової промисловості).

 

Листопад

 

Щодо вивчення ситуації на шахтах Донецької області.

 

Листопад

 

Перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні.

 

Жовтень, с. Ботієвский посад,  Запорізька область

 

Можливості України щодо нарощування експорту електроенергії та інтеграції енергосистеми з Європою.

 

Жовтень , м. Бурштин, Івано-Франківска область

 

Перспективні напрямки розвитку вугільних підприємств України: як зробити вугільний бізнес рентабельним, забезпечивши при цьому технічну безпеку.

 

Листопад, ДТЭК "Павлоградвугілля", Дніпропетровська область

 

Шляхи нарощування видобутку газу для забезпечення енергетичної незалежності України (установка попередньої підготовки газу "Олефірівка" ПАТ "Нафтогазвидобування").

 

Жовтень, Полтавська область

Комітет з питань податкової та митної політики

 

Законодавче забезпечення податкової складової стимулювання розвитку в Україні лікувально-реабілітаційної медицини на основі системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації за методом В.І. Козявкіна.

 

Вересень

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

Забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

 

Жовтень-листопад, Донецька область

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

 

Законодавче забезпечення розвитку промисловості Закарпаття (з відвідуванням виробничих підприємств ТОВ "Флекстронікс", ТОВ "Ядзакі Україна", ТОВ "Джейбіл серкіт юкрейн лімітед".

Вересень, м. Ужгород

 

Підтримка розвитку промисловості Дніпропетровщини (з відвідуванням металургійного електросталеплавильного заводу "Інтерпайп сталь".

 

Вересень, м. Дніпро

 

Вивчення практичного досвіду промислової та інвестиційної політики країн-сусідів Республіки Польща та Турецької Республіки .

 

Листопад

 

Польська модель трансформації економіки та розвитку промисловості і розширення двосторонньої економічної співпраці.

 

Жовтень, Республіка Польща

 

Співпраця ЄС – Україна в інвестиційній та торговельній сферах щодо залучення інвестицій і технологій в реальний сектор економіки України та доступу до ринків ЄС .

 

Жовтень, м. Брюссель, Бельгія

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Інформаційний простір Одеської області: безпековий аспект.

 

Вересень, м. Одеса

 

 

 

 

Процес роздержавлення регіональних засобів масової інформації: поточні питання нормативно-правового регулювання.

 

Жовтень,   редакція газети "Час Київщини"

 

Виїзне засідання Комітету, Національної  ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державного комітету телебачення і радіомовлення України і Національної спілки журналістів України з метою обговорення стратегії розвитку законодавства України з питань свободи слова та діяльності ЗМІ відповідно до європейських стандартів.

 

Листопад

 

Комітет з питань  сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Щодо створення польсько-українського фонду відновлення пам’яток культурної спадщини України.

Вересень, м. Орламово, Республіка Польща

 

Стан розвитку дитячо-юнацького та студентського спорту у Львівській області.

 

Жовтень, Львівська область

 

 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

 

Сучасний стан та шляхи реформування інституту соціального інспектора.

 

Листопад, Полтавська область

 

 

Комітет у справах  ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

 

Стан виконання у 2016 році бюджетних програм з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, відповідальними виконавцями яких є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Фонд соціального захисту інвалідів  та Міністерство соціальної політики України.

 

Вересень-січень

 

Стан реалізації законів України, прийнятих за період роботи Комітету.

 

Вересень-січень

 

 

Комітет з питань транспорту

 

Стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Полтавської області.

 

Вересень, м. Кременчуг

 

Стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Запорізької області.

 

Жовтень, Запорізька область

 

 

Про хід виконання рішення Комітету від 20 березня 2015 року “Стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Західного регіону України”. 

 

Вересень -січень, Львівська область

 

Про хід виконання рішення Комітету від 4 листопада 2015 року “Сучасний стан, перспективи розвитку морегосподарського комплексу Дніпро-Бузького регіону та транспортної інфраструктури Миколаївської області".

 

Вересень – січень, Миколаївська область

 

Про хід виконання рішення Комітету від 7 жовтня 2015 року  "Стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Чернігівської області".

 

Вересень –січень, Чернігівська область

 

Про хід виконання рішення Комітету від 24 грудня 2015 року "Стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Сумської області".

 

Вересень - січень, Сумська область

 

Про хід виконання рішення Комітету від 16 квітня 2016 р. "Стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Тернопільської області".

 

Вересень –січень, Тернопільська область

 

Про хід виконання рішення Комітету від 22 червня 2016 року "Стан, проблеми та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Приазов’я (Запорізька та Донецька області)".

 

Вересень –січень, Запорізька та Донецька області

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

Про  хід виконання рішення Комісії від 10 червня 2015 року "Про стан збереження та ефективність використання цілісних майнових комплексів державної власності морських портів України", захист інтересів держави при використанні об‘єктів портової інфраструктури та  доцільність виключення ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

 

Жовтень, м. Одеса, м. Ізмаїл

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ III.   Питання,  які   пропонується   розглянути   на парламентських слуханнях  та на слуханнях  у комітеті

 

  Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі (парламентські слухання).

  Вересень -січень

 

Сучасний  стан та перспективи розвитку харчової промисловості України (слухання у комітеті).

Грудень

 

Розвиток та функціонування м'ясо-молочної галузі країни (слухання у комітеті).

 

   Грудень

 

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

 

  Стан реалізації законодавства про адміністративні послуги (слухання у комітеті).

Жовтень

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

Запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України (слухання у комітеті).

     Вересень

 

Використання Україною технічної допомоги Європейського Союзу (слухання у комітеті).

   Листопад

 

Посилення ролі єврорегіонів у здійсненні транскордонної співпраці України (слухання у комітеті).

    Грудень

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

 

Стан проведення реформи Державної пенітенціарної служби України (слухання у комітеті).

Жовтень-листопад

 

Інформація Генерального прокурора України про стан законності у державі у 2015 році (парламентські слухання).

Листопад

 

 

Комітет у закордонних справах

 

Реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин: проблеми та перспективи дипломатичної служби України (слухання у комітеті).

 

Вересень-січень

 

Актуальні питання зовнішньої політики України: економіка, безпека, культура (парламентські слухання) .

Листопад-грудень

 

 

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

 

 Засади розвитку супутникового зв’язку в Україні у контексті євроінтеграції  за участю регіональних операторів супутникового зв’язку та країн ЄС (слухання у комітеті).

 

Вересень

 

Комітет з питань культури i духовності

 

75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність (парламентські слухання).

27 вересня

 

Про стан законодавчого забезпечення реформ у сфері охорони культурної спадщини (слухання у комітеті).

     Жовтень

 

Проблеми законодавчого врегулювання у сфері мовної політики (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні (парламентські слухання).

 

16 листопада

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

Про стан виконання Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року та заходи, що вживаються Міністерством охорони здоров'я України з метою забезпечення  охорони репродуктивного здоров'я  населення (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

            Про стан та перспективи медичної освіти в Україні (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

 

         ВІЛ/СНіД, туберкульоз, вірусні гепатити – проблемні питання надання медичної допомоги хворим, шляхи їх вирішення ( слухання у комітеті).

 

Грудень

 

           

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки

 

 Щодо стратегічного розвитку ядерної галузі (на базі Південно-Української АЕС) (слухання у комітеті).

Жовтень

 

Щодо стабілізації ситуації у вугільній галузі (на базі ДП "Львіввугілля") (слухання у комітеті).

Жовтень

 

Стан виконання зобов’язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, ратифікованого Законом України від 15 грудня 2010 року № 2787-VІ  (слухання у комітеті за участю секретаріату Енергетичного Співтовариства).

 

Вересень-жовтень

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

 

Промислова політика України для забезпечення структурних реформ (слухання у комітеті).

Вересень

 

Державні закупівлі продукції ВПК (слухання у комітеті).

 

Жовтень

 

Запровадження технічних регламентів та оцінки відповідності для просування продукції вітчизняних підприємств на ринках ЄС (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

Підтримка малого та середнього підприємництва  (слухання у комітеті).

 

Листопад

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Про стан інформаційної безпеки в Україні (слухання у комітеті).

 

Вересень

 

Проблеми реалізації державного, парламентського і громадського контролю у сфері доступу до публічної інформації та шляхи їх належного розв’язання (слухання у комітеті).

 

Листопад

Комітет з питань  сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист (парламентські слухання).

 

12 жовтня

 

Ціннісні орієнтації сучасної української молоді (парламентські слухання).

 

2 листопада

 

Функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл в умовах децентралізації влади (слухання у комітеті).

Грудень

 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

 

Про реалізацію в Україні конвенцій МОП № 81 "Про інспекцію праці" та № 129 "Про інспекцію праці в сільському господарстві" (слухання у комітеті).

 

21 вересня

 

Про результати проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат і пенсій (слухання у комітеті).

Жовтень

 

Соціальний захист громадян, які проживають у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення (слухання у комітеті).

Листопад

 

Стан пенсійної системи та функціонування Пенсійного фонду України (слухання у комітеті).

Січень

 

Комітет у справах  ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

 

Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їх родин: стан і перспективи  (парламентські слухання).

 

                                                              19 жовтня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ IV. Міжнародні, національні конференції, семінари та   інші заходи, які будуть проводити комітети  або в яких братимуть участь народні депутати України

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

Круглий стіл: "Щодо перспектив використання права користування земельними ділянками для сільськогосподарських потреб як предмета застави для залучення кредитних ресурсів в АПК".

                                                              Вересень

 

Круглий стіл: "Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі".

  Вересень

 

Круглий стіл: "Про законодавче забезпечення державної підтримки виробництва і реалізації молока і молокопродуктів в Україні".

 

    Жовтень

 

Круглий стіл: "Пільгові режими оподаткування сільгосптоваровиробників та пряма бюджетна підтримка – державні механізми підвищення конкурентоздатності виробництва".

 

                                                                Жовтень

 

Круглий стіл: "Стан та перспективи розвитку тваринницької галузі України".

 

    Листопад

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

 

"Круглий стіл": “Становлення системи надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах".

Жовтень

 

            "Круглий стіл": Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування”.

 

Жовтень

 

              "Круглий стіл": “Проблематика взаємодії інформаційних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування у контексті розвитку електронного врядування та надання адміністративних послуг”.

    Листопад

 

"Круглий стіл": “Ресурсне забезпечення об’єднаних територіальних громад як важливий фактор стимулювання їх утворення”.

      Листопад

 

           

 

"Круглий стіл": “Актуальні питання законодавчого регулювання відповідальності у системі місцевого самоврядування”.

        Грудень

 

"Круглий стіл": “Актуальні питання реформування адміністративно - територіального устрою України”.

         Січень

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Участь у засіданнях колегій центральних органів виконавчої влади.

 

Вересень-січень

 

Участь у засіданні Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Вересень-січень

 

Асамблея донорів Чорнобильського фонду “Укриття” та Асамблеї вкладників  Рахунку ядерної безпеки.

Листопад

 

 

Комітет з питань економічної політики

 

"Круглий стіл": "Шляхи удосконалення законодавства з питань оренди державного та комунального майна".

Жовтень

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

Тристороннє засідання голів комітетів з питань європейської інтеграції України, Грузії і Молдови та  голів делегацій парламентів України, Грузії і Молдови у ПА Євронест.

 

Вересень

 

Засідання Бюро ПА Євронест.

 

Дата та місце уточняються

 

Засідання Комітетів ПА Євронест.

 

Жовтень-листопад, місце уточняється

 

Засідання Робочих груп ПА Євронест з питань регламенту та з питань Білорусі.

 

Дата та місце уточняються

 

Засідання Бюро Парламентського Комітету Асоціації між Україною та ЄС.

 

Дата та місце уточняються

 

Засідання Парламентського Комітету Асоціації між Україною та ЄС.

 

18-21 вересня, м. Київ

 

Засідання Конференції комітетів з європейських справ та справ Співтовариства національних парламентів країн-членів та кандидатів до ЄС (COSAC).

 

Дата та місце уточняються

 

"Круглий стіл": "Законодавче забезпечення реалізації політики європейської інтеграції України".

Дата уточняється, м. Київ

 

5 тренінгів з основ поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом для співробітників Апарату Верховної Ради України.

 

Дата уточняється, м. Київ

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

 

"Круглий стіл":  "Обговорення проектів законів України "Про вогнепальну зброю цивільного призначення" (р. № 1135) та  "Про цивільну зброю і боєприпаси" (р. № 1135-1).

 

Вересень-січень

 

 

"Круглий стіл": "Запровадження інституту кримінального проступку" (на основі проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» (р. № 2897)".

 

Вересень-січень

 

"Круглий стіл": "Вдосконалення оперативно-розшукового законодавства".

 

Вересень-січень

 

 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

 

"Круглий стіл": „Актуальні питання реалізації антикорупційного законодавства” за підтримки Програми РАДА (USAID).

Жовтень

 

Інформаційні заходи для громадськості і громадських організацій в усіх обласних центрах України на тему: „Впровадження правових антикорупційних новел у національне законодавство” за участі та підтримки Програми РАДА (USAID).

 

Вересень-січень

 

 

Комітет у закордонних справах

 

Щорічна осіння сесія засідання ПА ОБСЄ.

 

29 вересня – 2 жовтня, м. Скоп’є, Македонія

 

Засідання підкомітету ПАРЄ з питань навколишнього середовища та енергетики.

 

29 вересня, м. Львів

 

           9 засідань робочих органів ПАРЄ.

 

Дата і місце уточняється

 

IV частина сесії 2016 року  ПАРЄ.

 

10-14 жовтня, м. Страсбург, Франція

 

135-а Асамблея Міжпарламентського Союзу.

 

23-27  жовтня, м. Женева,  Швейцарія

 

4 засідання робочих органів ПАРЄ.

 

Дата і місце уточняється

 

Семінар Роуза-Рота.

Дата і місце уточняється

 

8 засідань робочих органів ПАРЄ.

 

Дата і місце уточняється

 

Щорічна сесія ПА НАТО.

 

Дата і місце уточняється, Туреччина

 

Засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

 

Дата уточняється, м. Брюссель, Бельгія

 

Засідання Бюро ПА ОБСЄ.

 

8-9 грудня,  м. Гамбург,  Німеччина

 

8 засідань робочих органів ПАРЄ.

 

Дата і місце уточняється

 

Тристороннє засідання парламентарів України, Грузії та Молдови в рамках Ініціативи міжпарламентського співробітництва  країн Східного партнерства.

           

Дата уточняється, м. Київ

Спільне засідання з комітетами з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин,  з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту  та туризму щодо дотримання прав дітей у зоні антитерористичної операції, зокрема,  на тимчасово окупованій території, насамперед,  попередження вербування і використання дітей у військових діях.

 

Дата уточняється, м. Київ

 

"Круглий стіл": "Оцінка діючого режиму санкцій ЄС щодо Криму та перспективи застосування режиму санкцій ЄС щодо Криму в майбутньому" (спільно з комітетами з питань економічної політики та з питань європейської інтеграції).

 

Місце і дата уточняються

 

Комітет з питань інформатизації та зв‘язку

 

Участь у другому Європейському Форумі із кібербезпеки.

 

26-27 вересня, м. Краків, Польща

 

Спільне засідання Комітету із членами Комітету Асоціації ЄС-Україна Європейського Парламенту щодо формування Цифрової стратегії України.

 

Жовтень

 

            Участь делегації Комітету у глобальному Форумі із управління Інтернетом (IGF 2016).

 

Листопад

 

Участь делегації Комітету у глобальній виставці телекомунікацій Всесвітнього союзу електрозв’язку ITU TELECOM WORLD.

 

17 листопада,  м. Бангкок, Таїланд

 

Участь делегації Комітету у Всесвітній конференції радіозв’язку.

 

27 листопада – 8 грудня, м. Женева, Швейцарія

 

 

Комітет з питань культури i духовності

 

Громадське обговорення ініціатив щодо перейменування Міжнародного аеропорту "Бориспіль" (за участю Комітету з питань транспорту).

 

Вересень

 

"Круглий стіл": "Порівняльний аналіз європейських моделей децентралізації у сфері культури".

Вересень

 

"Круглий стіл": "Церква і Держава: вироблення механізмів законодавчого реагування для вирішення нагальних питань у сфері свободи совісті і державно-церковних відносин в Україні".

 

   Жовтень

Комітет з питань науки i освіти

 

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції на тему: “Проблеми та перспективи інноваційного розвитку України”.

 

12-15 вересня, м. Одеса

 

"Круглий стіл": “Перспективи подальшого розвитку системи загальної середньої освіти” (в рамках обговорення проектів “Концепції середньої загальноосвітньої школи України”, затвердженої Президією Національної академії педагогічних наук України та Концептуальних засад реформування середньої освіти “Нова українська школа”, представлених керівництвом Міністерства освіти і науки України).

 

16 вересня

 

Участь в урочистому відкритті сонячної станції.

 

Листопад,  с. Іванівка,  Кіровоградська  область

 

Участь у проведенні щорічного Всеукраїнського конкурсу-огляду педагогічної майстерності “Освітній Оскар -2016”.

Листопад

 

Участь у Міжнародній конференції “Європейська інтеграція системи вищої освіти України в контексті Болонського процесу”.

 

Листопад

 

Участь у 12-му Міжнародному саміті  з питань вищої освіти (12th FICCI Higher Education Summit 2016).

10 – 12 листопада, м. Нью-Делі, Індія

 

 Круглий стіл: “Формування духовної безпеки української нації: теорія, досвід, практика”.

Січень

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Робоча нарада: "Законодавче та інституційне забезпечення військово-технічної та оборонно-промислової політики України".

 

Дата і місце проведення уточняється

 

"Круглий стіл": "Про перспективи розроблення і впровадження  національної системи кібернетичної безпеки".

Дата і місце проведення уточняється

 

"Круглий стіл": "Інформаційно-психологічна агресія та її вплив на суспільство".

 

Дата і місце проведення уточняється

 

 

 

"Круглий стіл": "Проблема підслідності злочинів, скоєних на території військових частин або в місцях їх розташування".

 

Дата і місце проведення уточняється

 

"Круглий стіл": "Державна правоохоронна служба. Правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність".

Дата і місце проведення уточняється

 

"Круглий стіл": "Шляхи вдосконалення  діяльності  Верховної Ради України  з питань оцінки та контролю за виконанням оборонних програм та бюджетів".

 

Дата і місце проведення уточняється

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

"Круглий стіл": "Антибіотикорезистентність: причини, наслідки, подальші дії".

 

       Вересень

 

"Круглий стіл": "Опікова травма в Україні: лікування та профілактика. Вивчення міжнародного досвіду".

                                                           Вересень, м. Львів

 

"Круглий стіл": "Шляхи подолання проблем забезпечення медичними кадрами Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та цивільних медичних закладів в Донецькій та Луганській областях".

 

Вересень

 

"Круглий стіл": "Профілактика онкозахворювань в Україні".

 

Вересень

 

"Круглий стіл": "Організація служб крові та трансплантології в Україні".

 

Жовтень

 

"Круглий стіл": "Охорона психічного здоров’я населення в Україні. Виклики сьогодення".

Жовтень

 

"Круглий стіл": "Розвиток приватної медицини в Україні".

 

Листопад

 

"Круглий стіл": "Актуальні питання охорони здоров’я дітей та підлітків в Україні".

 

Грудень

 

"Круглий стіл": "Перспективи впровадження медичного страхування в Україні".

 

      Січень

 

Засідання колегій Міністерства охорони здоров’я , інших органів виконавчої влади (у разі запрошення).

          Вересень-січень

 

Робочі поїздки для ознайомлення зі станом справ у галузі охорони здоров’я у регіонах України.

        Вересень-січень

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки

 

Вивчення досвіду законодавчого забезпечення енергетики та енергетичної безпеки у Польщі.

Дата уточняється

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

"Круглий стіл": "Виконання у 2016 році плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року".

 

      Грудень

 

            Підтримувати співробітництво з міжнародними офіційними та громадськими інституціями, які займаються проблемами прав людини, національних меншин та міграції, у тому числі –Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців, ООН, ПРООН, МОН, МОМ, Представництвами Європейської комісії і ОБСЄ в Україні та ін.

 

Вересень-січень

 

Комітет з питань правової політики та правосуддя

 

"Круглий стіл": "Імплементація змін до Конституції України щодо правосуддя на законодавчому рівні".

     Вересень

 

"Круглий стіл" :"Проблемні аспекти діяльності Конституційного Суду України в світлі конституційних змін".

               Вересень-жовтень

 

"Круглий стіл" :"Шляхи вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій і інформаційно-аналітичних систем у забезпеченні виборчого процесу загальнодержавних та місцевих виборів і референдумів".

Жовтень

 

"Круглий стіл":  "Реформування парламентських процедур: конституційно-правовий аспект".

Листопад

 

"Круглий стіл": "Правові засади функціонування політичних партій в Україні".

 

Грудень

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

 

Участь у засіданнях колегій міністерств і відомств, які відносяться  до відання Комітету.

 

Вересень-січень

 

"Круглий стіл": "Дерегуляція для поліпшення умов ведення бізнесу в Україні" (питання ліцензування, дозволів, тощо).

Грудень

 

Комітет з питань Регламенту та організації роботи

Верховної Ради України

 

Семінар: "Зміни  до  Конституції   України в контексті Дорожньої карти місії П. Кокса щодо внутрішньої реформи Верховної Ради України".

 

Листопад

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Участь в організації та проведенні V Форуму захисників права на доступ до інформації.

 

Вересень-жовтень

 

"Круглий стіл": "Інформаційна політика та інформаційна безпека в Україні: стан та перспективи".

Вересень

 

Участь у щорічному Українському форумі з управління Інтернетом IGF-UA.

 

Вересень

 

Участь у проведенні щорічного X Міжнародного форуму "Цифрове мовлення в Україні".

 

Жовтень

 

"Круглий стіл": "Актуальні питання подальшої гармонізації законодавства про доступ до публічної інформації та чергові законодавчі ініціативи".

 

Жовтень

 

Міжнародна науково-практична конференція: "Інформаційне суспільство в Україні: виклики та шляхи реалізації пріоритетів".

Листопад

 

 

Міжнародний семінар: "Законодавче вирішення питань забезпечення європейських стандартів у сфері доступу до публічної інформації: досвід парламентів країн Східної та Центральної Європи".

Грудень

 

Участь у проведенні ІІ Міжнародної конференції "Радіо UA»" (пріоритети розвитку радіомовлення в Україні).

Грудень

 

Комітет з питань  сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Участь у  проведенні заходів в рамках реалізації програми "Молодіжний працівник".

 

Вересень-грудень

 

Участь в оргкомітеті з проведення ХVІІІ Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців обласних та Київської міської держадміністрацій.

 

            Вересень-грудень

 

Участь у Всеукраїнській інформаційно-просвітницькій акції "Відповідальність починається з мене".

           Вересень-грудень

 

Участь в організації та проведенні масових фізкультурно - оздоровчих заходів ВЦФЗН "Спорт для всіх".

          Вересень-грудень

 

Проведення всеукраїнської національно-патріотичної акції "Покрова Героїв".

 

    Жовтень

 

Участь у туристичній виставці UITM - 2016.

 

   Жовтень

 

 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

 

Участь у парламентських слуханнях на тему: "Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їх родин: стан і перспективи".

19 жовтня

 

"Круглий стіл": "Стан надання пільг громадянам та забезпечення соціальної справедливості".

Листопад

 

"Круглий стіл": "Проблеми забезпечення соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей та шляхи їх вирішення".

 

Грудень

 

"Круглий стіл": "Соціальний діалог як інструмент взаємодії громадянського суспільства і держави".

                                                                 Січень

 

 

Комітет у справах  ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

 

Участь у заходах, присвячених відзначенню Дня партизанської слави (спільно з Мінсоцполітики, Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Комісією у справах колишніх  партизанів  Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років при  Верховній Раді України).

 

22 вересня

 

Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана (спільно з Міністерством соціальної політики України, Державною службою України  у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції).

 

Вересень-жовтень

 

Участь у святкових заходах, присвячених відзначенню 73-ї річниці визволення міста Києва та 72-ї річниці визволення України від фашистських загарбників (спільно з Міністерством соціальної політики України, Державною службою України  у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Радою Організацій ветеранів України, Всеукраїнською організацією інвалідів війни та Збройних Сил України).

 

Жовтень-листопад

 

 Участь у заходах, присвячених Міжнародному дню інвалідів  (спільно з Міністерством соціальної політики України, Державною службою України  у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Фондом соціального захисту інвалідів, громадськими організаціями людей з інвалідністю).

Листопад-грудень

 

Участь у роботі Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

 

Вересень-січень

 

Участь у роботі Колегії Міністерства соціальної політики України.

 

Вересень-січень

 

Участь у роботі Ради з координації роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги при Міністерстві соціальної політики України.

 

Вересень-січень

 

Участь у роботі Міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, виплати одноразової допомоги у разі загибелі  (смерті) або інвалідності волонтера.

Вересень-січень

 

Участь у роботі експертної групи з розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Вересень-січень

Комітет з питань транспорту

 

"Круглий стіл": "Запровадження системи фіксації порушень  правил дорожнього руху в автоматичному режимі, удосконалення законодавства".

 

Вересень

 

"Круглий стіл" щодо обговорення основних положень проекту Закону України "Про залізничний транспорт".

Вересень

 

"Круглий стіл": "Проблемні питання забезпечення перевезень залізничним транспортом у соціальному сегменті".

Вересень

 

“Круглий стіл” щодо обговорення проекту Закону України про внутрішній водний транспорт.

Вересень

 

"Круглий стіл": "Обговорення проекту Закону України "Про безпеку дорожнього руху".

 

Вересень-жовтень

 

"Круглий стіл": "Забезпечення безпеки дорожнього руху на регіональному  рівні (за участі голів ОДА, міських голів, органів місцевого самоврядування тощо).

 

Жовтень

 

Участь у XI Міжнародній науково-практичній конференції "Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти".

Жовтень

 

"Круглий стіл": "Реформування системи підготовки водіїв в Україні".

 

Жовтень

 

"Круглий стіл":  "Реформа залізничного транспорту України. Стан та перспективи". 

 

Вересень-листопад

 

"Круглий стіл": "Запровадження проектів державно-приватного партнерства в інфраструктурній галузі”.

Листопад

 

“Круглий стіл”: “Реформування системи управління морегосподарським комплексом України”.

Листопад-грудень

 

"Круглий стіл": "Удосконалення системи забезпечення безпеки перевезень небезпечних вантажів мультимодальним транспортом в Україні".

 

Січень

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

"Круглий стіл": "Щодо приватизації спиртової та лікеро - горілчаної  промисловості".

 

Вересень

 

"Круглий стіл": "Щодо шляхів підготовки до майбутньої приватизації підприємств зі значною часткою держави у статутному капіталі, що перебувають у різних стадіях банкрутства".

   Листопад

 

 

Головне організаційне управління