ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН

основних заходів, які передбачають здійснити комітети

Верховної Ради України за період шостої сесії

(лютий – липень 2017 року)

 

РОЗДІЛ I. Питання, які передбачають розглянути комітети

в порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень

 

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі" (Постанова Верховної Ради України від 01 листопада 2016 року № 1718-VIII).

 

Червень

 

 

Про результати впровадження нової системи підтримки для сільськогосподарських товаровиробників (державна дотація): плюси- мінуси.

 

Липень

 

 

Комітет з питань бюджету

 

Про погодження відповідно до Бюджетного кодексу України здійснених за рішеннями Кабінету Міністрів України:

зміни обсягів джерел фінансування державного бюджету певного типу з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету (згідно з частиною  четвертою статті 15);

 

Лютий – липень

 

 

передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого (згідно з  частиною шостою статті 23);

 

Лютий – липень

 

 

перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету  (згідно з частиною  восьмою статті 23); 

 

Лютий – липень

 

 

збільшення  видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету)  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету  (згідно з частиною  восьмою статті 23);

 

Лютий – липень

 

 

перерозподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями (згідно з частиною  дев'ятою статті 23);

 

Лютий – липень

 

 

передачі бюджетних призначень для реалізації державних інвестиційних проектів від одного головного розпорядника коштів державного бюджету до іншого (згідно з частиною п'ятнадцятою статті 23); 

 

Лютий-липень

 

 

розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку (згідно з частиною п‘ятою статті 24-1);

 

Лютий – липень

 

 

розподілу резерву освітньої та медичної субвенцій  місцевим бюджетам, а також, у разі зміни, напрямів використання таких коштів  (згідно з частиною  третьою статті 103-2 та частиною  третьою103-4);

 

Лютий - липень

 

 

розподілу та перерозподілу обсягів субвенцій і додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам  між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій (згідно з частиною  шостою статті 108);

 

Лютий – липень

 

 

бюджетів фондів загальнообов'язкового пенсійного та соціального страхування (згідно з пунктом 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення");

 

Лютий – липень

 

 

порядку та умов надання з державного бюджету місцевим бюджетам стабілізаційної дотації згідно з пунктом 19 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" (у разі внесення змін до відповідних порядку та умов);

 

Лютий – липень

 

 

переліків об'єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади  тимчасово не здійснюють своїх повноважень, зарахованих до спеціального фонду відповідних обласних бюджетів (згідно з підпунктом 4 пункту 24 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення");

 

Лютий - липень

 

 

щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів в рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування (розвитку дорожньої інфраструктури у м. Києві) (згідно з пунктом 33 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України);

 

Лютий – липень

 

 

переліку об'єктів для реалізації  заходів в рамках експерименту з  фінансового забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування  (розвитку дорожньої інфраструктури у м. Києві), що затверджується обласними та Київською міською державними адміністраціями (згідно з пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення").

 

Лютий - липень

 

 

            Про погодження Комітетом відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (далі – Закон), здійснених за рішеннями Кабінету Міністрів України:

внесення змін до розпису спеціального фонду державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2017 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів та витрат за відповідними бюджетними програмами (згідно з частиною другою статті 4 Закону);

 

Лютий – липень

 

 

надання державних гарантій (згідно з підпунктом "а" пункту 1 і підпунктом 2 статті 6 Закону);

 

Лютий – липень

 

 

випусків облігацій внутрішньої державної позики  у разі необхідності понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (згідно з частиною першою статті 17 Закону);

 

Лютий – липень

 

 

розподілу резерву коштів освітньої і медичної субвенції, а також нерозподілених обсягів цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподілу таких субвенцій між місцевими бюджетами (згідно із статтею 20 Закону);

 

Лютий – липень

 

розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами (згідно із  статтею 22 Закону);

 

Лютий – липень

 

 

розподілу коштів за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами, визначеними у частині першій статті 23 Закону;

 

Лютий – липень

 

 

розподілу залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, для забезпечення заходів, пов'язаних з реалізацією таких програм (згідно із статтею 24 Закону);

 

Лютий – липень

 

 

розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами  (згідно із  статтею 28 Закону).

 

Лютий – липень

          

 

Про стан виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у поточному році.

 

Лютий – липень

 

 

Про  реалізацію  програм із забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, використання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2017 році.

 

Лютий – липень

 

 

Про виконання бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету за окремим переліком (з урахуванням матеріалів Рахункової палати).

 

Лютий – липень

 

 

Про розгляд висновків і пропозицій  Рахункової палати з окремих питань (за матеріалами проведених контрольних заходів).

 

Лютий – липень

 

 

Про розгляд звіту про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

 

Квітень – травень

 

 

Про підготовку проекту Постанови Верховної Ради України щодо Основних напрямів бюджетної політики на 2018 рік.

 

Квітень - травень

 

 

Щорічний звіт Рахункової палати за 2016 рік.

 

Червень

 

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

 

Про виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

Лютий – липень

 

 

Про виконання Закону України "Про державну службу".

 

Лютий – липень

 

 

Про виконання Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в  окремих районах Донецької та Луганської областей".

 

Лютий – липень

 

 

Про виконання Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".

 

Лютий – липень

 

 

Про виконання Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

 

Лютий – липень

 

 

Про виконання Закону України "Про адміністративні послуги".

 

Лютий – липень

 

 

Про виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи" (Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2016 року № 1034 – VIII).

 

Лютий – липень

 

Моніторинг стану виконання центральними органами виконавчої влади завдань, визначених законами, постановами Верховної Ради України

 

Лютий – липень

 

 

Моніторинг стану виконання місцевими органами влади рішень Комітету, застосування роз’яснень

 

Липень

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Аналіз практики застосування Кодексу цивільного захисту України  щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

 

Лютий - червень

 

 

Щодо виконання Плану заходів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему".

 

Березень – квітень

 

 

Комітет з питань економічної політики

 

Звіт Рахункової палати про результати аналізу стану державних закупівель у 2015-2016 роках.

 

Березень

 

 

Щорічний звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо аналізу функціонування системи публічних закупівель за 2016 рік.

 

Квітень

 

 

Звіт про діяльність Антимонопольного комітету України.

 

Травень

 

 

Звіт Фонду державного майна України про виконання Державної програми приватизації.

 

Травень

 

 

Комітет  з питань європейської інтеграції

 

Стан виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 

Лютий - березень

 

 

Щодо запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян України.

 

Дата та місце уточнюються

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

Про інформацію та висновки Рахункової палати України.

 

по мірі надходження до Комітету

 

 

Про аналіз практики застосування прийнятих у 2014 – 2016 роках законів України, віднесених до предмету відання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

 

згідно з окремим графіком

 

 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

 

Щодо стану заходів, які вживаються правоохоронними органами з метою встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини проти учасників мирних демонстрацій у період Революції Гідності.

 

Березень

 

 

Щодо стану виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" в частині роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

Квітень

 

 

Комітет у закордонних справах

 

Про стан виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дипломатичну службу" від 11січня 2011 року № 2911-VI.

 

Лютий - липень

 

 

Про стан виконання рекомендацій слухань у комітеті від 15 квітня 2015 року  на тему: "Формування стратегії захисту національних інтересів України в частині протидії актам агресії, анексії Автономної Республіки Крим, іншим злочинам Російської Федерації, спрямованим проти України".

 

Лютий - липень

 

 

Про стан виконання рекомендацій слухань у комітеті від 20 травня 2015 року  на тему: "Механізми контролю для забезпечення прозорості та ефективності використання міжнародної допомоги".

 

Лютий - липень

 

 

Комітет з питань інформатизації та зв‘язку

 

Про виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України" (Постанова Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII).

 

Лютий

 

 

Про стан реалізації ініціатив Адміністрації Президента України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо дерегуляції у сфері інформаційних технологій та їх впливу на галузь.

 

Лютий, квітень

 

 

Комітет з питань культури i духовності

           

Про виконання положень Закону України "Про кінематографію".

 

Щомісячно

 

 

Контроль за виконанням Постанови Верховної Ради України від 22 грудня 2016 року №1807-VIII "Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2017 році".

 

Щомісячно

 

 

Про стан дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

 

Щоквартально

 

 

Контроль за реалізацією положень Закону України від 28 січня 2016 року           №954-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління у книговидавничій сфері" щодо організаційних аспектів створення та функціонування Інституту книги.

 

Щоквартально

 

 

Контроль  за реалізацією бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга".

 

Червень

 

 

Аналіз практики застосування Закону України "Про доступ до архівів репресованих органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років ".

 

Липень

 

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Про стан соціально-економічного забезпечення педагогічних та науково-педагогічних працівників (умови та рівень оплати праці).

 

Лютий

 

 

Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення" (Постанова Верховної Ради України від 07 вересня 2016 року           № 1493 - VIII).

 

Березень

 

 

Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Правове забезпечення реформи освіти в Україні" (Постанова Верховної Ради України від 16 березня 2016 року № 1031 - VIII).

 

Квітень

 

 

Про стан та проблеми реалізації Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

 

Червень

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Стан фінансування сектору безпеки і оборони у 2016-2017 роках.

 

Лютий - липень

 

 

Заслуховування інформації щодо демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави.

 

Лютий - липень

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Про реформу охорони здоров'я в Україні" (Постанова Верховної Ради України від 21 квітня 2016 року          1338-VIII).

 

Квітень

 

 

Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року № 73 "Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну" та заходи, що вживаються МОЗ з метою забезпечення реалізації зазначеного проекту у 2017 році , а також для усунення порушень, виявлених Рахунковою палатою України при проведенні аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет.

 

Червень

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки

 

Про стан виконання положень Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

 

Квітень

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

Попередній аналіз регуляторного впливу та практика застосування Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році".

 

Травень

 

 

Попередній аналіз  регуляторного впливу та практика застосування Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні".

 

Червень

 

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

Про виконання законодавства з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

 

Травень

 

 

Про хід виконання Закону України "Про громадянство України".

 

Червень

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

 

Про виконання Закону України "Про державно-приватне партнерство" від 01липня 2010 року № 2404-VI.

 

Березень

 

 

Про виконання Закону України "Про індустріальні парки" від 21 червня              2012 року № 5018-VI.

 

Березень

 

 

Про виконання Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02 березня 2015 року № 222-VIII.

 

Квітень

 

 

Про виконання Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" від 06 вересня 2012 року № 5205-VI.

 

Квітень

 

 

Про виконання Закону України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 року  № 575/97-ВР.

 

Квітень

 

 

            Про виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді від 09 квітня 2015 року № 325-VIII.

 

Травень

 

 

Про виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання" від 22 липня 2014 року № 1600-VII.

 

Травень

 

 

            Про   виконання   законів України  від 05 червня 2014 року "Про стандартизацію"  № 1314-VII, "Про метрологію та метрологічну діяльність" № 1315-VII та "Про технічні   регламенти    та   оцінку   відповідності"   № 124-VIII від 15 січня 2015 року.

 

Червень

 

Про виконання законів України від 03 листопада 2016 року "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" № 1728-VIII, "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" № 1726-VIII та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)" № 1727-VIII.

 

Червень

 

 

Комітет з питань Регламенту та організації роботи

Верховної Ради України

 

Практика застосування Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" щодо:

особистого голосування народних депутатів України та використання електронної системи "Рада";

згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України;

скасування рішень Верховної Ради України у порядку, передбаченому ст.48 Регламенту Верховної Ради України;

реєстрації законопроектів, проектів інших актів;

порядку проведення парламентських слухань.

 

Лютий – липень

 

 

Практика застосування норм Закону України "Про статус народного депутата України" щодо:

несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;

реалізації права народного депутата України на депутатський запит та депутатське звернення;

реалізації прав народного депутата України у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об‘єднаннями громадян України;

гарантій трудових прав народного депутата України при виконанні депутатських повноважень.

 

Лютий - липень

 

 

Практика застосування норм Закону України "Про комітети Верховної Ради України" щодо порядку проведення засідань комітетів Верховної Ради України.

 

Лютий - липень

 

 

Питання дотримання народними депутатами України норм Конституції України, законів України, дисципліни та норм етики.

 

Лютий - липень

 

Питання забезпечення діяльності Верховної Ради України та народних депутатів України:

звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про використання бюджетних коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік";

 

Лютий – березень

 

 

звіт щодо діяльності окремих структурних підрозділів та підприємств, підпорядкованих Управлінню справами Апарату Верховної Ради України.

 

Лютий - липень

 

 

Підсумки розгляду в Комітеті звернень державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, народних депутатів України та громадян України за період роботи шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

 

Червень – липень

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Про виконання завдань першого етапу реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації відповідно до Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" від 24 листопада 2015 року № 805 – VIII.

 

Березень

 

 

Про стан виконання Постанови Верховної Ради України "Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради України" від 27 листопада 2014 року № 6-VIII.

 

Березень

 

 

Про виконання рекомендацій слухань у комітеті від 11 листопада 2015 року на тему: "Впровадження ефірного наземного цифрового мовлення в Україні: виклики і проблеми інформаційної безпеки" та Плану заходів щодо впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів  України від 26 жовтня 2016 року № 788–р.

 

Травень

 

 

Про стан виконання органами місцевого самоврядування вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Червень

 

Забезпечення аналізу практики застосування Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" від 17 квітня 2014 року №1227-VII.

 

Червень

 

 

Про стан виконання Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу (щодо частки реклами, яка розповсюджується на телебаченні і радіо)" від                12 травня 2015 року  № 386-VIII.

 

Липень

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству освіти і науки України на фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді (за матеріалами Рахункової палати).

 

Березень

 

 

Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної  індустрії  як  інструменту  економічного розвитку  та інвестиційної привабливості України" (Постанова Верховної Ради України від 13 липня 2016 року № 1460 – VIII).

 

Березень

 

 

Про результати аудиту ефективності використання у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Чернівецькій та Хмельницькій областях коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у 2014-2015 роках (за матеріалами Рахункової палати).

 

Березень

 

 

Про результати ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Житомирської та Кіровоградської областей на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом "гроші ходять за дитиною" (за матеріалами Рахункової палати).

 

Березень

 

 

Щодо діяльності Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування стосовно організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року.

 

Квітень

 

 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

 

Про стан виконання Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей".

 

Лютий

 

 

Про стан виконання рекомендацій слухань у комітеті від 19 жовтня 2016 року на тему: "Про результати проведення верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат і пенсій".

 

Березень

 

 

Про хід виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці".

 

Березень

 

 

Про стан виконання рекомендацій слухань у комітеті від 20 грудня 2016 року щодо підвищення дієвості та ефективності системи призначення житлових субсидій як складової соціального захисту громадян.

 

Квітень

 

 

Про результати аудиту Рахункової палати України використання коштів субвенції на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів, які брали участь у антитерористичній операції.

 

Травень

 

 

Про стан виконання рекомендацій слухань у комітеті від 08 лютого 2017 року з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення за результатами розгляду питання "Про стан виконання Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" від 02 червня 2005 року№ 2623-IV.

 

Червень

 

 

 

Комітет у справах  ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

 

Стан виконання у 2017 році бюджетних програм з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, відповідальними виконавцями яких є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Фонд соціального захисту інвалідів  та Міністерство соціальної політики України.

 

Лютий - липень

 

 

Стан реалізації законів України, прийнятих за період роботи Комітету.

 

Лютий - липень

 

 

 

Комітет з питань транспорту

 

Стан виконання Постанови Верховної Ради України "Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні" від 04 червня 2015 року № 509-VIII.

 

Лютий – липень

 

 

Стан виконання Закону України "Про морські порти України" (забезпечення функціонування морських портів, утримання та використання об'єктів портової інфраструктури державної форми власності, виконання інших покладених на Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" завдань).

 

Лютий – липень

 

 

Щодо застосування законодавчих актів у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті (зокрема габаритно-вагових параметрів транспортних засобів, режимів праці і відпочинку водіїв, розміщення і кріплення вантажів, правил надання послуг з перевезення пасажирів).

 

Лютий – липень

 

 

Стан виконання законів України "Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі" від 17 листопада 2016 року № 1762-VIII та № 1763-VIII.

 

Лютий – липень

 

 

Стан виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування" від 17 листопада 2016 року № 1764-VIII.

 

Лютий – липень

 

 

Стан виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" від 17 січня 2017 року № 1812-VIII.

 

Лютий – липень

 

 

Про стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Західного регіону України (рішення Комітету від 20 березня 2015 року).

 

Лютий – липень, м. Львів

 

 

Про сучасний стан, перспективи розвитку морегосподарського комплексу Дніпро-Бузького регіону та транспортної інфраструктури Миколаївської області (рішення Комітету від 04 листопада 2015 року).

 

Лютий – липень, Миколаївська область

 

 

Про стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Чернігівської області (рішення Комітету від 07 жовтня 2015 року).

 

Лютий – липень, Чернігівська область

 

 

Про стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Сумської області (рішення Комітету від 24 грудня 2015 року).

 

Лютий – липень, Сумська область

 

 

Про стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Тернопільської області (рішення Комітету від 16 квітня 2016 року).

 

Лютий – липень, Тернопільська область

 

 

Про стан, проблеми та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Приазов’я (Запорізької та Донецької областей) (рішення Комітету від 22 червня 2016 року).

 

Лютий – липень, Запорізька та Донецька області

 

Розбудова транскордонних територій. Проект "Єврокарпаття", "Євроколія". Рішення Комітету від 24 листопада 2016 року (виїзне засідання).

 

Лютий – липень

 

 

Про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху" (Постанова Верховної Ради України від 13 квітня 2016 року № 1091-VIII).

 

Лютий – липень

 

 

Стан виконання  заходів щодо підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір (пп. 6.1 п. 6 Розділу ХІІІ Угоди про Коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна").

 

Лютий – липень

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

Про виконання рішення Комісії винесеного за результатами розгляду питання про виконання  умов договору купівлі-продажу пакету акцій ПАТ "Укртелеком", в т.ч. щодо створення та безоплатної передачі у державну власність телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

 

Лютий

 

 

Щодо приватизації державного пакету акцій ПАТ "Центренерго".

 

Березень

 

 

Про стан збереження та ефективність використання цілісних майнових комплексів державної власності морських портів України.

 

Березень

 

 

Розгляд проблемних питань приватизації державного підприємства "Укрліктрави" та пошук шляхів їх врегулювання.

 

Квітень

 

 

Про стан виконання рішення Комісії "Щодо стану повернення до державної власності 68% акцій ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" та планів його подальшої приватизації.

 

Квітень

 

 

Про інформацію Фонду державного майна України щодо управління часткою держави у статутному капіталі ТОВ "Запорізький титано – магнієвий комбінат" та ситуації на підприємстві.

 

Травень

 

 

Щодо інформації Держгеокадастру України з питань приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення ( у тому числі про усунення порушень прав громадян при приватизації земельних ділянок, що знаходяться у приватному користуванні).

 

Червень

 

 

Щодо неконкурентної приватизації об'єктів природних монополій в енергетичній сфері (Обленерго, облгази тощо).

 

Червень

 

Про стан справ на заводі порошкової металургії в м. Бровари.

 

Червень

 

 

Звіт Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2016 році.

 

Червень

 

 

Щодо ситуації з відчуженням майна та земель ДП "Конярство України".

 

Червень

 

 

 

 

 


РОЗДІЛ II. Питання, які передбачається розглянути комітетами на виїзних засіданнях

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

Впровадження передового європейського досвіду при виробництві та обігу харчових продуктів.

 

Квітень, Київська, Чернігівська або Житомирська область

 

 

Пошук української моделі обігу земель сільськогосподарського призначення.

 

Червень, Волинська область

 

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

 

Практика застосування Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (на прикладі територіальних громад Полтавської області).

 

24 лютого, м. Пирятин

 

 

Законодавче врегулювання адміністративної процедури у діяльності органів місцевого самоврядування.

 

Березень, м. Львів

 

 

Практика застосування Закону України "Про співробітництво територіальних громад" на прикладі територіальних громад Вінницької області.

 

30-31 березня, м. Тульчин, м. Вінниця

 

 

Становлення системи надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах.

 

11-12 травня, м. Рівне, м. Дубно

 

 

Практика застосування Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" на прикладі територіальних громад Хмельницької області.

 

29 травня, м. Кам’янець-Подільський

 

 

Практика застосування Закону України "Про співробітництво територіальних громад" на прикладі територіальних громад Кіровоградської області.

 

19 червня, м. Новоукраїнка

 

Вивчення кращого європейського досвіду в організації надання адміністративних послуг у малих громадах.

 

12 – 16 червня, м. Берлін

 

 

Вивчення питання децентралізації в частині об’єднання муніципалітетів, посилення правової, організаційної та фінансової автономії органів місцевого самоврядування, розподілу повноважень, а також проведення адміністративно-територіальних реформ.

 

3 -7 липня, м. Стокгольм

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Питання впливу діяльності Трипільської теплоелектростанції на навколишнє природне середовище.

 

Лютий - липень, м. Українка

 

 

Дотримання екологічного законодавства.

 

Лютий - липень, м. Коростишів, Житомирська область

 

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону (напередодні проведення Дунайської парламентської конференції).

 

Червень, м. Одеса

 

 

            Щодо стану виконання зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: поточні проблеми та виклики, шляхи співробітництва.

 

дата та місце уточнюються

 

 

Використання екологічної допомоги на екологічний проект, визначення ключових проблем в Україні та шляхи подолання через співробітництво з ЄС, стан виконання Угоди про асоціацію.

 

дата та місце уточнюються

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

Реформування пенітенціарної системи та запровадження системи пробації (за окремим графіком).

 

Лютий - липень

 

 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

 

Засідання Комітету у співпраці з програмою РАДА (USAID).

 

Квітень, м. Запоріжжя

 

Виїзні засідання Комітету (за окремими рішеннями Комітету).

 

Лютий - липень

 

 

 

Комітет у закордонних справах

 

Спільне засідання Колегії Міністерства закордонних справ України та Комітету у закордонних справах з актуальних питань міжнародних відносин.

 

дата і місце уточнюються

 

 

Третє спільне засідання Комітету та Комісії з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Парламенту Республіки Молдова з актуальних питань двостороннього співробітництва.

 

дата уточнюється, м. Одеса

 

 

Актуальні питання транскордонного співробітництва з Угорською Республікою.

 

дата уточнюється, м. Ужгород

 

 

Комітет з питань інформатизації та зв'язку

 

Законодавче забезпечення ринку інформаційно-комунікаційних технологій.

 

23-26 березня, м. Буковель, Івано-Франківська область

 

 

Комітет з питань науки i освіти

 

Нормативно-правове забезпечення навчання іноземців в країні: стан, проблеми, перспективи (на базі Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна).

 

Лютий, м. Харків

 

 

Державна політика у сфері вищої освіти: сучасний стан та проблеми реалізації. 

 

Березень, м. Черкаси

 

 

Спільне засідання Комітету з питань науки і освіти та Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин на тему: "Законодавче врегулювання діяльності аграрних навчальних закладів України" (на базі Національного університету біоресурсів                           і природокористування України).

 

Квітень

 

 

Спільне засідання Комітету з питань культури і духовності та Комітету з питань науки і освіти на тему: "Формування духовної безпеки українського народу: теорія, досвід, практика".

 

Квітень

 

 

Стан законодавчого врегулювання організації навчально-виховного процесу з учнівською та студентською молоддю і заходи щодо його удосконалення (на прикладі Вінницької області).

 

Травень, Вінницька область

 

 

 

Проблеми функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих у гірській місцевості (на прикладі Івано-Франківської області).

 

Червень, Івано-Франківська область

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Стосовно  питань територіальної оборони України.

 

дата уточнюється, м. Херсон

 

 

Комітет з питань охорони здоров'я

 

Медична реабілітація в Україні. Роль держави та пошук нових можливостей (на базі Міжнародної клініки відновного лікування м. Трускавець).

 

Травень, м. Трускавець

 

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,

ядерної політики та ядерної безпеки

 

Виконання національного плану скорочення викидів забруднюючих речовин: перехід на стандарти Європейського союзу в Україні (Ладижинська ТЕС).

 

Лютий

 

 

Актуальні питання державної політики щодо вугільної промисловості (на базі Львіввугілля).

 

Лютий

 

Стан виконання Концепції розвитку газодобувної галузі до 2020 року, яка передбачає нарощування внутрішнього видобутку газу до 27 млрд. куб. м. (ПАТ "Нафтогазвидобування" свердловина №34 Семиренківського родовища, УКПГ "Олефирівка").

 

Квітень – травень

 

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

Законодавче забезпечення податкової складової стимулювання розвитку в Україні лікувально-реабілітаційної медицини (на основі системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації за методом В.І. Козявкіна).

 

Травень

 

 

Актуальні питання удосконалення державного регулювання виробництва та обігу виноробної продукції.

 

Червень – липень

 

 

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

 і міжнаціональних відносин

 

Аналіз практики застосування законодавства у сфері міграції та захисту прав національних меншин.

 

Квітень, Закарпатська область

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

 

Законодавче забезпечення розвитку промисловості Закарпаття (з відвідуванням виробничих підприємств ТОВ "Флекстронікс", ТОВ "Ядзакі Україна", ТОВ "Джейбіл серкіт юкрейн лімітед").

 

Березень, м. Ужгород

 

 

Вивчення практичного досвіду промислової та інвестиційної політики країн-сусідів (виїзне стажування).

 

Квітень, Польща, Туреччина

 

 

Польська модель трансформації економіки та розвитку промисловості і розширення двосторонньої економічної співпраці.

 

Травень, Польща

 

 

Співпраця ЄС – Україна в інвестиційній та торговельній сферах щодо залучення інвестицій і технологій в реальний сектор економіки України та доступу до ринків ЄС.

 

Червень, м. Брюссель

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Інформаційна безпека в  прикордонних районах Одеської області (на базі Одеського обласного радіотелевізійного передавального центру).

 

Квітень, м. Одеса

 

 

Мовлення територіальних громад: актуальні питання ресурсного забезпечення та законодавчого регулювання (центральні області України).

 

Квітень

 

 

Суспільне телебачення і радіомовлення на регіональному рівні: виклики процесу становлення.

 

Травень

 

 

Про виконання вимог законодавства України щодо розміщення зовнішньої реклами.

 

Травень, Київська, Житомирська, Черкаська, Чернігівська області

 

 

Прозорість медіавласності: регіональний аспект (на прикладі Миколаївської та Херсонської областей).

 

Червень, Миколаївська, Херсонська області

 

 

Співпраця державних та громадських організацій з питань захисту прав журналістів в Україні (на базі Національної спілки журналістів України).

 

Червень

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування в частині розвитку туризму на прикладі м. Кракова.

 

Травень, м. Краків, Польща

 

 

Стан розвитку дитячо-юнацького та студентського спорту у Львівській області.

 

Червень, Львівська область

 

 

Комітет з питань транспорту

 

Стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури Запорізької області.

 

Квітень-травень, Запорізька область

 

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

Про виконання рішення Комісії від 10 червня 2015 року "Про стан збереження та ефективність використання цілісних майнових комплексів державної власності морських портів України", захист інтересів держави при використанні об'єктів портової інфраструктури та доцільність виключення ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" з переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

 

Квітень - травень, м. Одеса, м. Ізмаїл

 

 

 

 

РОЗДІЛ III.   Питання,  які   пропонується   розглянути   на

Парламентських слуханнях та слуханнях у комітетах

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

                  

Розвиток та функціонування м'ясо-молочної галузі країни (слухання у комітеті).

 

Квітень

 

 

 Відновлення зрошувального землеробства: шляхи вирішення питання; фінансова підтримка держави та залучення інвестиційних коштів. Напрацювання правових механізмів створення організацій водокористувачів (слухання у комітеті).

 

Травень

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Роль України в глобальній проблемі змін клімату - виклики та нові можливості (парламентські слухання).

 

Квітень

 

 

Комітет з питань економічної політики

 

Щодо обговорення проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів (реєстр. № 5548), внесеного Кабінетом Міністрів України (слухання у комітеті).

 

Лютий

 

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

Єврорегіони в рамках транскордонної співпраці України з країнами ЄС (слухання у комітеті).

 

Травень

 

Україна в міграційних процесах до ЄС: втрати та здобутки (питання подвійних паспортів, трудової міграції, транскордонних територій, тощо) (слухання у комітеті).

 

Дата уточнюється

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

Реформа правоохоронної системи України, зокрема, створення Державного бюро розслідувань, його функції, компетенція, склад, видатки, передбачені на його утримання в Державному бюджеті України на 2017 рік (слухання у комітеті).

 

Лютий – липень

 

 

Інформація Генерального прокурора про стан законності в Україні у 2016 році (парламентські слухання).

 

Березень – липень

 

 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

 

Діяльність Національного антикорупційного бюро України, виконання покладених на Національне антикорупційного бюро України завдань, додержання ним вимог законодавства, прав і свобод осіб (слухання у комітеті).

 

Березень

 

 

Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні (парламентські слухання).

 

Травень

 

 

Актуальні питання реалізації антикорупційного законодавства (слухання у комітеті).

Червень

 

 

Комітет у закордонних справах

 

Реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин: проблеми та перспективи дипломатичної служби України (слухання у комітеті).

 

дата і місце уточнюються

 

 

Комітет з питань інформатизації та зв‘язку

 

Цифровий порядок для сучасної України (слухання у комітеті).

 

Лютий

 

 

Цифрова трансформація та перехід до Індустрії 4.0: виклики та можливості для України (слухання у комітеті).

 

Березень

 

 

Комітет з питань культури і духовності

 

Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей (слухання у комітеті).

 

Лютий - липень

 

 

Про архіви та архівну справу  (слухання у комітеті).

 

Лютий - липень

 

 

Про охорону культурної спадщини (слухання у комітеті).

 

Лютий – липень

 

 

 

 

 

 

 

Про нематеріальну культурну спадщину (слухання у комітеті).

 

Лютий - липень

 

 

Комітет з питань науки і освіти

 

  Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку (парламентські слухання).

 

Червень

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

Законодавче врегулювання питань територіальної оборони (слухання у комітеті).

 

Лютий – липень

 

 

Комітет з питань охорони здоров’я

 

Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє (парламентські слухання).

 

 22 березня 

 

 

 Раціональна фармацевтична політика та забезпечення населення ефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами (слухання у комітеті).

 

Березень

 

 

 Раціональна фармацевтична політика та забезпечення населення ефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами (парламентські слухання).

 

Квітень

 

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

Про політико-правову оцінку примусового переселення з території Польської Народної Республіки на територію колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік у 1944-1951 роках, правове регулювання статусу примусово переселених осіб та відновлення їхніх прав (слухання у комітеті).

 

Березень

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Проблеми становлення  та діяльності державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (щодо виконання вимог Закону України  "Про  систему іномовлення України" та рекомендацій Рахункової палати України від 8 листопада 2016 року за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству інформаційної політики України на забезпечення інформаційного суверенітету України та функціонування державних інформаційних ресурсів (слухання у комітеті).

 

Березень

 

Контент Суспільного мовлення: як підняти рейтинги переглядів телепередач у найближчій перспективі (слухання у комітеті).

 

Травень

 

 

Шляхи подальшого удосконалення законодавства у сфері аудіовізуальних послуг (слухання у комітеті).

 

Червень

 

 

Аудіовізуальні засоби масової інформації в Україні: медіареформи у сучасній країні (слухання у комітеті).

 

Липень

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

Функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі підпорядкованих фізкультурно-спортивним товариствам в умовах децентралізації влади (слухання у комітеті).

 

Лютий

 

 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості

та пенсійного забезпечення

 

Пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи (парламентські слухання).

 

7 червня

 

 

 

 

РОЗДІЛ IV. Міжнародні та національні конференції,

семінари та інші заходи, які будуть проводити комітети або

в яких братимуть участь народні депутати України

 

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

 

"Круглий стіл": "Правові проблеми запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення, пошуки розв’язання".

 

Лютий

 

"Круглий стіл": "Сценарії розвитку ситуації після введення антидемпінгових мит на мінеральні добрива".

 

Лютий

 

"Круглий стіл": "Стратегічні пріоритети розвитку аграрної галузі: сімейне фермерство чи агрохолдинги?".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Експертиза та реєстрація сортів рослин, організація сертифікації насіння, визначення еквівалентності системи вітчизняної сертифікації насіння до міжнародних вимог".

 

Березень

 

"Круглий стіл": "Механізми стимулювання розвитку виноробства та виноградарства в Україні".

 

Квітень

 

Конференція: "Про стан реалізації програми державної підтримки розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції".

 

Липень

 

 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

 

"Круглий стіл": "Практика роботи електронних петицій: підсумки року застосування та шляхи вдосконалення".

 

дата і місце уточнюється

 

"Круглий стіл": "Місцеве самоврядування та громадяни: працюємо разом для розбудови довіри".

 

Лютий – березень

 

 

 

"Круглий стіл": "Законодавче регулювання правового статусу депутатів місцевих рад: поточний стан та перспективи удосконалення".

 

13 березня

 

"Круглий стіл": "Проблематика законодавчого забезпечення створення та діяльності військово-цивільних адміністрацій, діяльності та припинення повноважень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у Донецькій та Луганській областях за умови створення військово-цивільних адміністрацій".

 

20 березня

 

"Круглий стіл": "Правове регулювання співробітництва територіальних громад навколо великих міст України".

 

 3 квітня

 

"Круглий стіл": "Демократія участі в системі місцевого самоврядування".

 

10 квітня

 

 

Комітет з питань екологічної політики, природокористування

та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Участь у засіданнях колегій міністерств і відомств які відносяться до предметів відання Комітету.

 

Лютий – липень

 

 

Засідання Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Лютий – липень

 

 

Щодо екологічного стану території колишнього  виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод".

 

Лютий - липень

 

 

"Круглий стіл" (або слухання у Комітеті) на тему: "Про дотримання природоохоронного законодавства Публічним акціонерним товариством "АрселорМіттал Кривий Ріг".

 

Лютий - липень

 

 

Асамблея донорів Чорнобильського фонду "Укриття" та Асамблея вкладників  Рахунку ядерної безпеки.

 

Липень

 

 

Комітет з питань економічної політики

 

"Круглий стіл": "Шляхи удосконалення законодавства з питань оренди держаного та комунального майна".

 

Березень

 

 

Презентація "Національної стратегії поводження з відходами".

 

Липень

 

 

Комітет з питань європейської інтеграції

 

Засідання Робочої групи ПА Євронест з питань регламенту.

 

Лютий, м. Київ

 

Візит Комітету з європейських справ Парламенту Естонії.

 

28 лютого – 3 березня,  м. Київ

 

 

Засідання Комітетів ПА Євронест.

 

Березень, м. Брюссель

 

 

Засідання Парламентського Комітету Асоціації між Україною та ЄС.

 

15-16 березня, м. Страсбург, Франція

 

 

Трьохстороннє засідання Голів комітетів з питань європейської інтеграції України, Грузії і Молдови та  Голів делегацій парламентів України, Грузії та Молдови у ПА Євронест.

 

Квітень, м. Київ

 

 

Засідання Бюро ПА Євронест.

 

Травень (місце уточнюється)

 

 

Засідання Конференції комітетів з європейських справ та справ Співтовариства національних парламентів країн-членів та кандидатів до ЄС (COSAC).

 

28-30 травня, м. Валлетта, Мальта

 

 

Засідання Бюро Парламентського Комітету Асоціації.

 

дата і місце уточнюються

 

 

Візит членів Комітету з питань європейської інтеграції до Комітету з європейських справ Парламенту Італійської Республіки.

 

Дата та місце уточнюються

 

 

Візит членів Комітету з питань європейської інтеграції до Комітету з європейських справ Парламенту Республіки Словаччина.

 

Дата та місце уточнюються

 

 

Візит членів Комітету з питань європейської інтеграції до Комітету з європейських справ Парламенту Республіки Словенія.

 

Дата та місце уточнюються

 

Візит членів Комітету з питань європейської інтеграції до Комітету з європейських справ Парламенту Республіки Хорватія.

 

Дата та місце уточнюються

 

 

Візит членів Комітету з питань європейської інтеграції до Комітету з європейських справ Парламенту Республіки Сербія.

 

Дата та місце уточнюються

 

 

Візит членів Комітету з питань європейської інтеграції до Комітету з європейських справ Парламенту Королівства Нідерланди.

 

Дата та місце уточнюються

 

 

Візит членів Комітету з питань європейської інтеграції до Комітету з європейських справ Парламенту Королівства Іспанії.

 

Дата та місце уточнюються

 

 

Комітет з питань законодавчого забезпечення

правоохоронної діяльності

 

"Круглий стіл": "Вдосконалення оперативно-розшукового законодавства".

 

Лютий - липень

 

 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції

 

Інформаційні заходи для громадськості і громадських організацій у регіонах України на тему: "Впровадження правових антикорупційних новел в національне законодавство у співпраці з програмою РАДА (USAID)".

 

Лютий – липень

 

 

"Круглий стіл": "Актуальні питання реалізації антикорупційного законодавства" у співпраці з програмою РАДА (USAID)".

 

Квітень

 

 

Комітет у закордонних справах

 

До двадцяти дев'яти заходів ПАРЄ.

 

дати й місця уточнюються

 

 

Щорічні парламентські слухання МПС в ООН з проблематики морських ресурсів.

 

13-14 лютого, м. Нью-Йорк

 

 

16-а щорічна зимова сесія ПА ОБСЄ.

 

23-24 лютого м. Відень

 

 

Регіональний семінар МПС для парламентів Центральної та Східної Європи і Центральної Азії на тему: "Парламентське співробітництво з питань сталого розвитку: інвестування у проблему кліматичних змін та можливості співпраці у галузі водних ресурсів".

 

23-24 лютого м. Будапешт

 

 

Засідання Міжпарламентської ради Україна - НАТО.

 

13-14 березня, м. Київ

 

 

Парламентське засідання МПС з нагоди 61-ї сесії Комісії ООН зі становища жінок.

 

дата уточнюється, м. Нью-Йорк

 

 

Два семінари Роуза-Рота.

 

дати і місця уточнюються

 

 

136-а Асамблея МПС та супутні заходи.

 

1-5 квітня, м. Дакка

 

 

Засідання Бюро ПА ОБСЄ.

 

23-24 квітня, м. Копенгаген

 

 

Друга частина сесії ПАРЄ.

 

24-28 квітня, м. Страсбург

 

 

Весняна сесія ПА НАТО.

 

26-29 травня, м. Тбілісі

 

 

Парламентський захід МПС з нагоди проведення 70-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

 

Травень, м. Женева

 

 

Інформаційний семінар з питань структури та функціонування МПС для англомовних учасників.

 

Травень-червень, м. Женева

 

 

Третя частина сесії ПАРЄ.

 

26-30 червня, м. Страсбург

 

 

Участь у навчальній програмі НАТО.

 

дата уточнюється, м. Брюссель

 

 

25-а щорічна літня сесія ПА ОБСЄ.

 

5-9 липня, м. Мінськ

 

 

Парламентський захід МПС з нагоди проведення Форуму високого рівня ООН з питань стабільного розвитку.

 

дата уточнюється, м. Нью-Йорк

 

 

Комітет з питань інформатизації та зв‘язку

 

"Круглий стіл": "Реалізація системи електронних петицій".

 

Лютий

 

 

"Круглий стіл": "Обговорення проекту плану заходів з підтримки індустрії програмної продукції на 2017 рік".

 

Лютий

 

 

"Круглий стіл": "Механізми стимулювання розвитку молодого кадрового потенціалу для ІТ-галузі".

 

Лютий

 

Участь у Львівському аутсорсинговому форумі.

 

Березень, м. Львів

 

 

Конференція: "Розвиток ІТ-бізнесу в Україні (побудова різноманітних інформаційних систем у сфері культури)".

 

Квітень

 

 

Участь у форумі прикладних цифрових технологій.

 

Квітень

 

 

"Круглий стіл": "Нові центри розвитку галузі розробки програмного забезпечення: як невеликим містам перейняти досвід лідерів".

 

Квітень, м. Тернопіль

 

 

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції: "Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

 

Травень

 

 

Конференція: "Успіхи та досягнення Верховної Ради України в розвитку е-парламенту".

 

Травень

 

 

 

"Круглий стіл": "Підвищення ефективності відбору абітурієнтів до ІТ ВНЗ: держзамовлення та механізми відбору і мотивації".

 

Травень

 

 

"Круглий стіл": "Кращі практики державної політики щодо стимулювання розвитку ІТ галузі".

 

Травень

 

 

Участь у конференції з питань економіки та менеджменту в ІТ компаніях.

 

Червень, м. Одеса

 

 

 

Комітет з питань культури і духовності

 

"Круглий  стіл": "Реформа системи адмінпослуг у сфері культури в умовах децентралізації".

 

Лютий

 

 

Комітет з питань науки i освіти

 

"Круглий  стіл": "Проблеми самосертифікації Національної рамки кваліфікацій: визначення кваліфікацій".

 

Лютий

 

 

Участь у засіданні громадської організації "Міжнародна Асоціація позашкільної освіти" на тему: "Про стан та перспективи розвитку позашкільної освіти України в контексті положень та норм нової редакції Закону  України  "Про освіту".

 

3-4 березня, м. Рівне

 

 

Щорічна звітна сесія загальних зборів Національної академії наук України.

 

Квітень

 

 

Сприяння в організації та проведенні Всеукраїнського фестивалю кращих художніх колективів України, представників позашкільних навчальних закладів з усіх регіонів України.

 

Травень

 

 

Комітет з питань національної безпеки і оборони

 

"Круглий стіл": "Актуальні питання законодавчого забезпечення національної системи кібернетичної безпеки".

 

Лютий - липень

 

 

"Круглий стіл": "Проблемні питання законодавчого забезпечення протимінної діяльності в Україні".

 

Лютий – липень

 

 

"Круглий стіл": "Інформаційно-психологічна агресія та її вплив на суспільство".

 

Лютий - липень

 

"Круглий стіл": "Законодавче забезпечення створення органу військової юстиції".

 

Лютий – липень

 

 

"Круглий стіл": "Проблема підслідності злочинів, скоєних на території військових частин або в місцях їх розташування".

 

Лютий - липень

 

 

"Круглий стіл": "Державна правоохоронна служба. Правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність".

 

Лютий - липень

 

 

"Круглий стіл": "Місце та роль законодавчої гілки влади у формуванні та реалізації політики безпеки держави у кризовий період".

 

Лютий - липень

 

 

"Круглий стіл": "Роль Українського парламенту в питаннях реформування державного управління та системи забезпечення обороноздатності країни  у світлі Плану реформ".

 

Лютий – липень

 

 

"Круглий стіл": "Механізми впровадження парламентського контролю за діяльністю спецслужб в умовах їх реформування".

 

Лютий - липень

 

 

"Круглий стіл":  "Особливості визначення критичної інфраструктури в Україні".

 

Лютий - липень

 

 

Щомісячні "круглі столи" із залученням представників волонтерських організацій і органів виконавчої влади щодо проблемних питань учасників АТО.

 

Лютий - липень

 

 

Комітет з питань охорони здоров¢я

 

"Круглий стіл": "Про стан та перспективи медичної освіти в Україні".

 

Лютий

 

 

"Круглий стіл": "Проблеми медичної галузі: збереження кадрового потенціалу, соціальний захист, оплата праці".

 

Лютий

 

 

"Круглий стіл": "Робота системи екстреної медичної допомоги в Україні: проблеми та шляхи вирішення".

 

Лютий

 

 

"Круглий стіл": "Здоров'я і родинні цінності".

 

Березень

 

 

День профілактики глаукоми у Верховній Раді України з нагоди Всесвітнього тижня глаукоми (за ініціативи Всеукраїнського альянсу офтальмологів).

 

Березень

 

 

"Круглий стіл": "Роль жінки у збереженні здоров'я".

 

Березень

 

 

"Круглий стіл": "Про стан підготовки проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 – 2021 роки та розробки адаптованих до європейських стандартів і протоколів лікування туберкульозу, у тому числі у дітей".

 

Квітень

 

 

"Круглий стіл": "Смерть і її чинники. Як подолати смертність?".

 

Травень

 

"Круглий стіл": "Актуальні питання охорони здоров’я дітей та підлітків в Україні" (спільно з комітетами Верховної Ради України з питань науки і освіти, з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму).

 

Червень

 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки

 

"Круглий стіл": "Умови для розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні".

 

Лютий

 

"Круглий стіл": "Яка модель управління державними активами потрібна Україні?".

 

Лютий

 

 

"Круглий стіл": "Громадське обговорення проекту Закону "Про розкриття інформації у видобувних галузях" (реєстр. № 4840).

 

Лютий – березень

 

 

"Круглий стіл": "Як змінювати систему управління природними ресурсами".

 

Березень

 

Презентація результатів дослідження Pacific Northwest National Laboratory на тему: "Кращі світові практики підвищення енергоефективності енергогенеруючих підприємств" та "Заохочення конкуренції на ринку тепла в Україні".

 

Березень – квітень

 

 

Комітет з питань податкової та митної політики

 

"Круглий стіл": "Розробка єдиних засад функціонування ринку азартних ігор в Україні".

 

Липень

 

 

"Круглий стіл": "Перспектива та очікувані наслідки запровадження нульового декларування в Україні".

 

Березень

 

 

"Круглий стіл": "Світовий досвід державного контролю за розрахунковими операціями суб’єктів господарювання".

 

Червень

 

 

"Круглий стіл": "Сервісне обслуговування платників податків та контрольна функція органів державної фіскальної служби".

 

Травень

 

 

Комітет з питань прав людини, національних меншин

i міжнаціональних відносин

 

"Круглий стіл": "Проблемні аспекти вдосконалення законодавства з питань забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб".

 

Лютий

 

 

"Круглий стіл": "Місцеві електронні петиції: досвід першого року, досягнення, проблеми та шляхи їх правового вирішення".

 

Лютий

 

 

Співпраця з громадськими об’єднаннями,  національно - культурними товариствами та правозахисними організаціями України.

 

Лютий - липень

 

 

Співробітництво з міжнародними офіційними та громадськими інституціями, які займаються проблемами прав людини, національних меншин та міграції, у тому числі – Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців, ООН, ПРООН, МОП, МОМ, Представництвами Європейської комісії та ОБСЄ в Україні та ін.

 

Лютий – липень

 

 

Комітет з питань промислової політики та підприємництва

 

Участь у засіданнях колегій міністерств і відомств, які відносяться  до предметів відання Комітету.

 

Лютий - липень

 

 

Комітет з питань Регламенту та організації роботи

Верховної Ради України

 

"Круглий стіл": "Міжнародний досвід діяльності парламентської опозиції".

 

Березень

 

 

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Науково-практичний семінар: "Актуальні питання функціонування Єдиного веб-порталу використання публічних коштів та подальші кроки з удосконалення законодавства у цій сфері".

 

Лютий

 

 

"Круглий стіл": "Доктрина інформаційної безпеки України:  законодавчий аспект".

Лютий - березень

 

 

"Круглий стіл": "Питання практичної реалізації законодавства про доступ до публічної інформації та поточні законодавчі ініціативи".

 

Березень

 

 

Участь у міжнародній конференції "Нові медіа – нові можливості - 2017".

 

Березень

 

 

Участь у проведенні Українського форуму з управління Інтернетом - 2017.

 

Квітень

 

 

Науково-практичний семінар: "Актуальні питання правового режиму службової інформації: тлумачення законодавства про доступ до публічної інформації і практика".

 

Травень

 

 

"Круглий стіл": "Сучасний стан забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації і актуальні питання становлення інформаційного суспільства в Україні".

 

Червень

 

 

"Круглий стіл": "Реформування і вдосконалення законодавства у сфері телерадіомовлення: проект Закону України "Про аудіовізуальні послуги".

 

Червень – липень

 

 

Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

"Круглий стіл": "Щодо розвитку дитячих громадських організацій в Україні".

 

Лютий

 

 

Участь членів Комітету в проведенні Всеукраїнської інформаційно - просвітницької акції "Відповідальність починається з мене".

 

Лютий – липень

 

 

Участь членів Комітету в проведенні Всеукраїнської освітньої платформи "Спортивний менеджмент. Нові можливості для українського спорту".

 

Лютий – липень

 

 

Участь членів Комітету у проведенні ХХ Спартакіади серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

Лютий – липень

 

 

Участь членів Комітету у проведенні ХІ Спартакіади серед працівників дипломатичних та консульських установ розташованих у м. Києві.

 

Лютий – липень

 

 

Участь членів Комітету у проведенні інформаційно-просвітницьких лекцій-бесід для представників дитячих та молодіжних громадських організацій.

 

Лютий – липень

 

 

Участь членів Комітету у 22-й Міжнародній виставці UITT 2017 "Україна – подорожі та туризм".

 

Березень

 

 

Участь членів Комітету у Всеукраїнському форумі, що спрямований на підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), "Український кордон – 2017" (м. Київ).

 

Березень - квітень

 

 

"Круглий стіл": "Провадження нових підходів щодо надання комплексної допомоги дітям раннього віку та сім'ям з такими дітьми на місцевому рівні".

 

Квітень

 

 

Участь членів Комітету в організації та проведенні Чемпіонату світу з хокею з шайбою серед чоловіків.

 

Квітень, м. Київ

 

 

Участь членів Комітету у Всеукраїнській акції, що спрямована на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, "Богатир. Козак. Повстанець. Патріот".

 

Квітень, Львівська область

 

Участь членів Комітету в урочистих заходах, присвячених Міжнародному Дню сім'ї.

Травень

 

 

Участь членів Комітету в проведенні національно - патріотичної акції до Дня Героїв.

Травень

 

 

Участь членів Комітету у Всеукраїнському форумі, що спрямований на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, "Молодь - за безпечний світ".

 

Травень, м. Київ

 

 

Участь членів Комітету у Всеукраїнському форумі, що спрямований на залучення молоді до активної участі у заходах щодо національно-патріотичного виховання, які проводяться громадськими об'єднаннями, "Патріотичне літо – 2017".

 

Травень, Донецька область

 

 

Участь членів Комітету у Всеукраїнському семінарі-тренінгу, що спрямований на залучення молоді до активної участі у заходах щодо національно-патріотичного виховання, які проводяться військово-патріотичними клубами, "Навчання інструкторів та організаторів методам військово-патріотичного виховання за стандартами НАТО".

 

Травень, Луганська область

 

 

Участь членів Комітету в урочистих заходах, присвячених Дню молоді.

 

Червень

 

Участь членів Комітету в урочистих заходах, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей.

 

Червень

 

 

Участь членів Комітету у Всеукраїнському фестивалі, що спрямований на популяризацію національної духовно-культурної спадщини "Зашків" (м. Львів).

 

Червень

 

 

Участь членів Комітету у Всеукраїнському фестивалі, що спрямований на популяризацію національної духовно-культурної спадщини, "Холодний яр – фестиваль нескореної Нації".

 

Червень – липень, Черкаська область

 

Участь членів Комітету у Всеукраїнському фестивалі, що спрямований на вшанування героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України, "Конотопська битва".

 

Липень, Сумська область

 

 

Участь членів Комітету у Всеукраїнській акції, що спрямована на збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, у тому числі шляхом популяризації стандартів НАТО, "Нащадки вільних".

 

Липень, Запорізька область

 

 

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості

та пенсійного забезпечення

 

"Круглий стіл": "Соціальний діалог як інструмент взаємодії громадянського суспільства і держави".

 

Квітень

 

 

"Круглий стіл": "Перспективи реформи державного соціального страхування та її вплив на ринок праці" (спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України).

 

Квітень

 

 

Комітет у справах  ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

 

Участь у заходах, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 15 лютого  (спільно з Мінсоцполітики, Держслужбою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Українською спілкою ветеранів Афганістану, Всеукраїнською громадською організацією "Ніхто крім нас").

 

Лютий

 

 

Участь у заходах, присвячених 72-й річниці Перемоги у Другій світовій війні (спільно з Мінсоцполітики, Держслужбою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Радою Організацій ветеранів України, Всеукраїнською організацією інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій та іншими громадськими організаціями ветеранів).

 

Травень

 

 

Участь у засіданнях Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

 

Лютий - липень

 

Участь у засіданнях Ради з координації роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги при Міністерстві соціальної політики України.

 

Лютий - липень

 

 

Участь у роботі Міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, виплати одноразової допомоги у разі загибелі  (смерті) або інвалідності волонтера.

 

Лютий - липень

 

 

Участь у роботі експертної групи з розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

 

Лютий – липень

 

 

Комітет з питань транспорту

 

"Круглий стіл": "Проблемні питання підготовки, дипломування моряків – громадян України, захисту їх трудових та соціальних прав".

 

Лютий

 

 

"Круглий стіл": "Законодавче врегулювання правового статусу морських терміналів, що є відокремленими від меж морських портів (в рамках законопроекту реєстр. № 3675)".

 

Лютий

 

 

"Круглий стіл": "Проблемні питання забезпечення перевезень залізничним та автомобільним транспортом у соціальному сегменті" (імплементація Регламенту ЄС             № 1370/2007).

 

Лютий

 

 

"Круглий стіл": "Запровадження нової системи допуску до ринку автомобільних перевезень в Україні".

 

Лютий

 

 

"Круглий стіл": "Обговорення проекту Концепції Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року".

 

Лютий

 

"Круглий стіл": "Пошук ефективної системи управління галуззю водного транспорту".

 

Лютий – березень

 

 

"Круглий стіл": "Реформування системи перевірки технічної придатності транспортних засобів" (схвалення типу ТЗ, періодична перевірки технічної придатності ТЗ, придорожня перевірка ТЗ)".

 

Березень

 

 

"Круглий стіл": "Стан реформування дорожнього господарства".

 

Березень – липень

 

 

"Круглий стіл": "Реформа залізничного транспорту України. Стан та перспективи".

 

Квітень

 

 

 

"Круглий стіл": "Проект Закону України "Про дорожній рух та його безпеку".

 

Квітень

 

 

Участь у Всеукраїнському тижні безпеки дорожнього руху.

 

Травень

 

Участь у Першому міжнародному форумі з питань реформування системи управління БДР.

 

 

Травень – червень

 

"Круглий стіл": "Обговорення проекту Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року".

 

Липень

 

 

Комітет з питань фінансової політики

і банківської діяльності

 

            Участь у засіданнях колегій міністерств і відомств, які відносяться до предметів відання Комітету, організація та участь у конференціях, семінарах, "круглих столах" та інших заходах.

 

Лютий – липень

 

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації

 

"Круглий стіл": "Шляхи підготовки до майбутньої приватизації підприємств зі значною часткою держави у статутному капіталі, що перебувають у різних стадіях банкрутства".

 

Червень

 

 

Головне організаційне управління